đồ án nhà máy bia laser

49 48 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:20

NGÀY : 24 / 08 / 2007 NỘI DUNG BÁO CÁO  PHẦN 1:  PHẦN 2: THÀNH  PHẦN 3:  PHẦN 4: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY QTCN & DCCN SX BIA BẾN THUYẾT MINH QTCN SẢN PHẨM Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 1: TỔNG QUAN NHÀ MÁY 1- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Nhà máy chi nhánh Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát: 219 quốc lộ 13, xã Vónh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Lòch sử thành lập:  Từ 1994 -1995: sản xuất nước loại  Từ 1996: đổi dây chuyền công nghệ, sản xuất NGK lên men sữa đậu nành  Từ 2000: đầu tư thiết bò công nghệ đại, đồng bộ, tự động hóa  Năm 2001: Nước Tăng lực, Cam, Cola, Cream Soda Number  Năm 2006: Đạt chứng ISO tích hợp bao gồm: ISO 9001:2000, ISO 14000 HACCP Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 1: TỔNG QUAN NHÀ MÁY 2- CÁC DẠNG SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY  Các sản phẩm chính: Bia chai bia lon Bến Thành Bia tươi đóng chai Laser Bia Các sản phẩm trà xanh Nước tăng lực Number Nước giải khát có gas Number 1: Cream Soda, Cam, Cola  Sữa đậu nành chai  Sản phẩm phụ:  CO2 thu trình lên men chính, phần sử dụng cho trình lên men phụ, phần lại sử dụng vào sản xuất nước giải khát có gas  Phế phẩm:  Bã hèm: thu sau rửa bã, bán làm thức ăn gia súc  Bã nấm men: dùng để chế biến làm thức ăn gia súc       Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 1- SƠ ĐỒ KHỐI QTCN SX BIA BẾN THÀNH Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 2- DCCN SX BIA BẾN THÀNH Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 3: THUYẾT MINH QTCN 1- NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT  Đònh mức nguyên liệu sản xuất cho mẻ nấu (60.000 lít) Số STT Nguyên vật liệu Đv 01 Gạo Kg 2400 02 Malt Kg 9600 03 Enzym A (Termamyl) Kg 1,132 04 Enzym B (Fungamyl) Kg 1,132 05 Enzym F (Ultraflo) Kg 2,264 06 Enzym N (Neutrase) Kg 2,898 07 Cao hoa Kg 4,75 08 Hoa vieân Kg 4,75 11 CaCl2 (Ci) Kg 12,678 12 Acid Lactic (Ac) Kg 6,339 13 ZnCl2 Kg 0,045 14 Enzym C (Maturex L)(LM300) Kg 2,264 15 Acid Ascorbic (As) Kg 2,264 lượng Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 3: THUYẾT MINH QTCN 2- XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU  Vận chuyển nguyên liệu  Tách tạp chất  Mục đích: chuẩn bò  Hệ thống thiết bò:  Máy sàng dùng tách tạp chất học lớn  Cyclon dùng thu hồi bụi  Thiết bò tách kim loại Đònh lượng malt/gạo:  Khối lượng Malt = 9600 kg/mẻ  Khối lượng Gạo = 2400 kg/mẻ Hình: Hệ thống gàu tải Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 3: THUYẾT MINH QTCN 2- XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU  Tách tạp chất: Thiết bò Hình: Máy sàng (TQSF Destoner) Hình: Cyclon thu hồi bụi (TBLM Impulse Dust Cleaner) 10 Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 3: THUYẾT MINH QTCN 2- XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU  Tách tạp chất: Thiết bò Hình: Thiết bò tách kim loại Hình: Thiết bò cân đònh lượng 11 Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 4: SẢN PHẨM BIA BẾN THÀNH Các tiêu hóa lý Yêu cầu 1-Hàm lượng chất hòa tan nguyên thủy dòch nước nha tinh độ Balling 2-Hàm lượng ethanol 15 oC tính phần trăm thể tích 10,4 ± 0,2  Mô tả sản phẩm 4,0 ± 0,5  Bao bì thủy tinh màu 4,5 ± 0,5 3-Hàm lượng khí CO hòa tan tính gam nâu 1,0 - 1,6 lít bia (thử phương pháp áp 300 -500 suất)  Dung tích 450 mL 6±1 4- Độ chua tính ml NaOH N/10 cho 10 ml bia Không 5- Độ mặn tính mg NaCl/L bia  Màu bia: vàng có Các tiêu 6- Độchỉ màu, EBCcảm Yêu cầu quan lượng kim loại nặng Cu, Pb, As  Các tiêu chất 7- Hàm 1-Mùi vò -Đặc trưng malt houblon lượng 2-Màu sắc -Màu vàng sáng đặc trưng 3-Bọt bia  Chỉ tiêu hóa lý 4-Độ -Bọt đầy, trắng mòn, đính kết tốt -Trong suốt, vật thể  Chỉ tiêu cảm quan Các tiêu vi sinh Yêu cầu lạ 1Tổng VK hiếu khí < 10 cfu/mL  Chỉ tiêu vi sinh 2- Nấm mốc Không có o 3- E coli 4- Coliform 5Streptococcus faecalis 6Staphylococcus aureus 7Clostridium perfringens 8Pseudomonas aeruginosa Không Không Không Không Không Không có có có có có có 37 Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 4: SẢN PHẨM BIA BẾN THÀNH MỘT SỐ SẢN PHẨM BIA TẠI NHÀ MÁY Tên bia Đặc tính Laser -Nguyên liệu chính: malt, houblon, nước -Hàm lượng cồn: 5% Bến Thành -Nguyên liệu chính: malt, gạo, houblon, nước -Hàm lượng cồn: 4,3% Bến Thành Gold -Nguyên liệu chính: malt, houblon, nước -Hàm lượng cồn: 4,7% 38 Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / Trình bày: Ngô Lâm Tuấn Anh Lê Quốc Bình Dương Huỳnh Loan Nguyễn Hùng Sang Lê Thò Hồng Vân 39 DANH MỤC CÁC BẢNG (1)Nguyên liệu: Malt, gạo, Houblon, Nước (2)Sản phẩm: tiêu, sản phẩm 40 Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / DANH MỤC CÁC HÌNH (1)Cơ chế hình thành tủa nguội (2)Dây chuyền sản xuất bia Bến Thành, Laser, xưởng nấu dòch nha, lên men bia, tách thu hồi men (3)Quy trình: CNSX bia, nhân giống, (4)Hình thiết bò: Máy nghiền, nồi nấu dòch nha, nồi lọc, nồi đun Houblon, làm lạnh, tank lên men, trùng, chiết chai (5)Mặt bằng: nhà máy, PX lên men, 41 Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 3: THUYẾT MINH QTCN 1- NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT  Nguyên liệu      Malt Gạo Nước Houblon: dạng cao hoa viên hoa Nấm men  Nguyên liệu phụ  Các loại phụ gia: caramel, a ascorbic,  Chất hỗ trợ kỹ thuật: Kieselghur, PVPP, a lactic, CaCl2, ZnCl2  Enzyme: Termamyl, Fungamyl, Neutrase, Ultraflo, Maturex 42 Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Nhà máy bia Laser Ngày bảo vệ: 24 / PHẦN 3: THUYẾT MINH QTCN 1- NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT  Các tiêu chất lượng nguyên liệu  Malt THÔNG SỐ KIỂM TRA Chỉ tiêu Giới hạn + Màu + Mùi + Chỉ số khúc xạ + Hoạt lực amylasse + Độ ẩm + pH dòch wort + Thời gian nấu + Màu dòch wort + Hạt có kích thước >2,5mm + Hạt có kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án nhà máy bia laser, đồ án nhà máy bia laser, PHẦN 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ, PHẦN 3: THUYẾT MINH QTCN, PHẦN 4: SẢN PHẨM BIA BẾN THÀNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay