vấn đề tự học của sinh viên đại học

14 81 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:19

vấn đề tự học của sinh viên đại học ngày nay. Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi con người càng phải hoàn thiện. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những kiến thức sinh viên tiếp thu được từ lúc bước vào trường cho đến khi ra trường dần trở nên lạc hậu. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu học tập của thời đại, mỗi sinh viên cần tìm ra cho mình một phương pháp học tập phù hợp. BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CSII) ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI (CSII) (Tiểu luận kết thúc học phần môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học”) Giảng viên: TS PHẠM VĂN TUÂN SV thực hiện: NGUYỄN MỸ DUYÊN Mã số SV: 1653404040434 Khoa: Quản Lý Nguồn Nhân Lực TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CSII) ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI (CSII) (Tiểu luận kết thúc học phần môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học”) Giảng viên: TS PHẠM VĂN TUÂN SV thực hiện: NGUYỄN MỸ DUYÊN Mã số SV: 1653404040434 Khoa: Quản Lý Nguồn Nhân Lực TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN ĐIỂM Điểm chữ CHỮ KÍ GIÁM THỊ Điểm số Giám thị MỤC LỤC Giám thị PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xã hội ngày phát triển, đòi hỏi người phải hoàn thiện Cùng với phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật bùng nổ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kiến thức sinh viên tiếp thu từ lúc bước vào trường trường dần trở nên lạc hậu Vì để đáp ứng nhu cầu học tập thời đại, sinh viên cần tìm cho phương pháp học tập phù hợp Chúng ta biết tự học hình thức học tập thiếu sinh viên theo học trường đại học, cao đẳng nói chung đặc biệt môi trường đào tạo theo hệ thống tín Tự học yếu tố quan trọng định đến kết học tập sinh viên Mục tiêu giáo dục để đào tạo cho sinh viên khả tự học để học tập suốt đời hướng theo tưởng Hồ Chí Minh: “Việc học khơng cùn, sống phải học” Luật giáo dục (2005) rõ: “Phương pháp giáo dục đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát triển sáng tạo, rèn luyện kỹ thực hành, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng.” Yêu cầu việc đào tạo theo hệ thống tín giảng dạy theo phương pháp tích cực (lấy người học làm trung tâm) sinh viên phải tự học chính, lấy tự học làm nòng cốt Tuy nhiên, nhiều bất cập hệ thống Đặc biệt ý thức tự học sinh viên Tại trường Đại học Lao động − Xã hội (CSII), phần không nhỏ sinh viên chưa nhận thức tầm quan trọng việc tự học Tổ chức tự học chưa hợp lý, khoa học dẫn đến chất lượng kết chưa cao Sinh viên quen với phương pháp đọc chép, thụ động xây dựng chưa thực đáp ứng yêu cầu hệ thống học tín đề Vì vậy, đề tài “Vấn đề tự học sinh viên trường Đại học Lao động − Xã hội (CSII)” nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng vấn đề tự học sinh viên Đại học Lao động − Xã hội (CSII) Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp giúp sinh viên hiểu vai trò lực tự học nâng cao chất lượng giáo dục giảng đường, thúc đẩy lòng ham học, ham hiểu biết để sống có hồi bão, ước mơ sinh viên thời đại Lịch sử nghiên cứu đề tài Tự học vấn đề người quan tâm từ sớm Ngay từ chưa có giáo dục người ln muốn tìm cách nhớ lâu lời dạy, kinh nghiệm học để hành động theo Và tới bây giờ, có giáo dục, tự học luôn đề tài khiến bao nhà giáo dục Việt Nam nói riêng giới nói chung phải suy nghĩ: “làm để học có hiệu quả?” 2.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề tự học giới Từ trước công nguyên, nhà giáo dục tiếng Khổng Tử (ở phương Đông) Socrate (ở phương Tây) đề cao việc tự học Khổng Tử (551-479 TCN) đòi hỏi học trò phải tích cực suy nghĩ: “Khơng giận muốn biết khơng gợi mở cho, khơng bực khơng rõ khơng bày vẽ cho Vật có góc, bảo cho biết góc mà khơng suy ba khóc khơng dạy nữa” Cách dạy học ông cung cấp điều gợi mở để học trò tự tìm phần lớn tri thức Trong đó, Hi Lạp, Socrate đưa quan niệm tiếng: giáo dục phải giúp người tự khẳng định Vì thế, dạy học, ơng đề xuất thực triệt để phương pháp dạy học tiến lúc giờ, hỏi-đáp.Người thầy đặt câu hỏi gợi ý để dẫn dắt học trò đến với chân lý Từ kỷ XVII, nhà giáo dục J.A Comensky (1592 – 1670), G.Brousseaiu (1712 – 1778), J.h Pestalozzi (1746 – 1872) cơng trình nghiên cứu quan tâm đến phát triển trí tuệ tích cực, độc lập, sáng tạo học sinh nhấn mạnh khuyến khích người học giành lấy tri thức đường tự khám phá, tìm tòi suy nghĩ q trình học Từ nghiên cứu đầu kỷ XX khái niệm liên quan đến tự học đời với tác phẩm: “Tổ chức công việc tự học sinh viên đại học” hai nhà nghiên cứu A.A Gorosepki M.T Lubinsia trình bày lý luận cách thức tổ chức tự học Tác giả R.Retske sách “Học tập hợp lý” nhấn mạnh đến việc phát triển lực tự học, tự nghiên cứu sinh viên Cùng với xu phát triển đại, nhà giáo dục học nước phát triển sâu nghiên cứu tối ưu hóa việc học, hình thành phát triển lực tự học để người học học thường xuyên, học suốt đời Quan trọng hết người học lĩnh hội nhiều kiến thức thông qua việc tự học khám phá nhiều tri thức 2.2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề tự học Việt Nam Ở Việt Nam, dù sau giáo dục giới có bước phát triển đột phá Từ xa xưa, nước ta có truyền thống hiếu học Trong thời phong kiến, giáo dục chưa phát triển mạnh mẽ Ở thời Lý – Trần, đời văn miếu Quốc Tử Giám (1070) vua Lý Thánh Tông đưa giáo dục Việt Nam sang giai đoạn Thời có nhiều nhân tài kiệt xuất với nhiều thầy dạy giỏi yếu tố tự học thân đặt lên hết Đến thời Pháp thuộc, giáo dục Tây Âu có bước đổi giáo dục Việt Nam chậm đổi Nền giáo dục thực bước đầu đổi Hồ Chí Minh phát động phong trào”Nha bình dân học vụ” (8/9/1945) với việc xóa mù chữ nêu cao tinh thần tự học Người cho “Về cách học phải lấy tự học làm cốt” Những học quý báo Người đến lưu giữ phát huy Trong giai đoạn giáo dục đại ngày nay, với đời hệ thống đào tạo theo tín Nền giáo dục Việt Nam cần tìm hiểu nghiên cứu cách thức học tập phù hợp cho sinh viên để thích ứng nhanh với hệ thống đào tạo Đại học, Cao đẳng Từ đây, nhiều cơng trình nghiên cứu đời đặc biệt vấn đề “tự học” − phương thức học tập sử dụng nhiều hệ đào tạo TS Huỳnh Thị Phương Nga (Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội) với nghiên cứu: “Sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội với vấn đề tự học” Tác giả đưa điều tra xác thời gian cách học sinh viên Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội Qua đó, có nhìn tổng qt việc học khuyến khích sở nên quan tâm mức đến việc học sinh viên Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội vào ngày 18/5/2009 đăng nghiên cứu “Tổ chức tốt việc tự học sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học theo hình thức tín nay” Phan Bích Ngọc (Bộ mơn tâm lý giáo dục trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội) Bài viết đưa vai trò chất việc tự học, từ đề xuất giải pháp để tổ chức tốt việc tự học hệ thống đào tạo tín Với mục đích tìm hiểu khái qt thực trạng trình tự học sinh viên, tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền nghiên cứu đề tài “Thực trạng kỹ tự học lớp học sinh viên quy sư phạm trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh” viết vào năm 2013 Đề tài nghiên cứu đưa kết luận xác có giải pháp hợp lý vấn đề tự học Ngoài nghiên cứu vấn đề tự học, ThS Nguyễn Thanh Sơn – Trường Đại học Yersin Đà Lạt có đề tài nghiên cứu “Quản lý hoạt động học tập sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ” (2012) Tác giả tập trung làm rõ nội dung quản lý hoạt động học tập sinh viên đào tạo theo học chế tín để sinh viên hiểu cách thức tự học tổ chức tự học cách hợp lý Trong đề tài “Vấn đề tự học sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)” tác giả vào thực trạng tự học sinh viên để đề xuất biện pháp hướng dẫn, bồi dưỡng lực tự học cho sinh viên Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề tài • Nghiên cứu thực trạng tự học lực tự học sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) • Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vấn đề tự học không hiệu sinh viên Đạihọc Lao động – Xã hội (CSII) Đề biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng q trình tự học sinh viên nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) • Tìm hiểu kiến thức vấn đề tự học sinh viên Nêu rõ nội dung hoạt động tự học gồm vấn đề, để tiếp cận phải tuân thủ theo qui trình nào, điều kiện để áp dụng có hiệu u cầu sao… • Tìm hiểu tầm quan trọng vấn đề tự học, làm để nâng cao tinh thần tự học sinh viên 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài • Hệ thống hóa lý luận khái niệm liên quan đến tự học • Đánh giá thực trạng nguyên nhân dẫn đến vấn đề tự học không hiệu sinh viên • Tìm giải pháp để nâng cao chất lượng trình học sinh viên Đại học Lao động – Xã hội (CSII) Giới hạn phạm vi nghiên 4.1 Đối tượng nghiên cứu cứu Năng lực tự học Sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) 4.2 Phạm vi nghiên cứu • • • Không gian: Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) Thời gian: Khảo sát năm 2017 Đối tượng khảo sát: Sinh viên năm 1,2,3,4 trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu - Quan điểm tiếp cận hệ thống – cấu trúc - Quan điểm tiếp cận thực tiễn 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể • Phương pháp nghiên cứu lý luận: phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa tài liệu để xây dựng sở lý luận đề tài • Phương pháp điều tra giáo dục: phương pháp chủ đạo đề tài - Mục tiêu điều tra: khảo sát thực trạng kỹ tự học sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) - Đối tượng khảo sát: 500 sinh viên tất khoa (khoa Quản lý nguồn nhân lực, khoa Kế tốn, khoa Cơng tác xã hội, khoa Bảo hiểm, khoa Quản trị kinh doanh) Mỗi khoa chọn 100 sinh viên có 25 sinh viên năm 1, 25 sinh viên năm 2, - 25 sinh viên năm 25 sinh viên năm Công cụ điều tra: ban đầu, khảo sát thông tin bảng hỏi mở, từ thông tin bảng hỏi mở, tác giả nghiên cứu thiết kế bảng hỏi đóng để thu thập thơng tin - thức, đưa vào kết nghiên cứu đề tài • Phương pháp vấn Mục tiêu vấn: tìm hiểu thơng tin sâu sắc kỹ tự học sinh viên - trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) Đối tượng vấn: 15 giảng viên 30 giảng viên khoa Trường Đại học Lao động – Xã (CSII) • Phương pháp lấy ý kiến chun gia Phỏng vấn trực tiếp chuyên gia lĩnh vực Giáo dục học để lý giải thực trạng, đưa kiến nghị nhằm tăng cường kỹ tự học cho sinh viên Đại học Lao động – Xã hội (CSII) • Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu thu thập từ phương pháp điều tra Tất số liệu thu thập được xử lý máy tính với phần mềm SPSS 20.0 Đóng góp đề tài Ý nghĩa lý luận thực tiễn 7.1 Ý nghĩa lý luận đề tài đề tài • Bổ sung thêm sở lý luận thực tiễn vấn đề tự học học tập nói chung • đào tạo theo tín nói riêng Giúp sinh viên xác định động học tập, hiểu tự học góp phần nâng cao hoạt động trí tuệ thân việc tiếp thu ghi nhớ kiến thức Rèn 10 luyện cho sinh viên cách độc lập suy nghĩ, độc lập giải vấn đề khó khăn q trình học Ngồi tạo động lực thực hồi bão 7.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài • Làm rõ thêm thực trạng vấn đề tự học sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) khả thích ứng với yêu cầu tự học hệ thống đào tạo tính để từ sinh viên có phương pháp học hiệu • Lập kế hoạch học tập, phương pháp học “SQ3R” (SQ3R viết tắt từ tiếng anh (survey, question, read, recite, review) Quan sát, Hỏi, Đọc, Trả Ơn tập) Từ đó, sinh viên tự lập chiến thuật, phương pháp kỹ học tập • có hiệu Sinh viên xây dựng cho kỹ tự học có hiệu hệ thống đào tạo tín Mặt khác, trang bị kiến thức phù hợp với tri thức ngày đại Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần nội dung đề tài gồm chương: Chương I: Cơ sở lý thuyết Chương II: Phương pháp nghiên cứu, thu thập xử lý số liệu Chương III: Kết nghiên cứu & Nhận định vấn đề Chương IV: Giải pháp nâng cao chất lượng kỹ tự học PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm tinh thần tự học 1.1.1 Lịch sử trình tự học 1.1.2 Giá trị từ tinh thần tự học 1.1.3 Tự học đời sống đại 1.2 Khái niệm kỹ tự học 1.2.1 Tiêu chuẩn xây dựng khả tự học 1.2.2 Động lực tự học người 11 1.3 Khái niệm phương pháp tự học CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 2.1 Giới thiệu tổng quan trường ĐH Lao động – Xã hội (CSII) 2.2 Quy trình nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 2.2.2 Phương pháp điều tra giáo dục 2.2.3 Một số phương pháp khác 2.3 Thiết kế thang đo CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & NHẬN ĐỊNH VẤN ĐỀ 3.1 3.2 Đặc điểm mẫu khảo sát Đánh giá tác động đến khả tự học sinh viên ĐH Lao động – Xã hội (CSII) 3.3 Đánh giá phương pháp tự học sinh viên ĐH Lao động – Xã hội (CSII) CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỸ NĂNG TỰ HỌC 4.1 4.2 Giải pháp nâng cao kỹ tự học sinh viên Giới thiệu phương pháp tự học hiệu PHẦN KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Cao Đàm (2007) Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo Dục Việt Nam ThS Nguyễn Thanh Sơn – Trường Đại học Yersin Đà Lạt (2012) “Quản lý hoạt động học tập sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ” download 12 địa chỉ: http://webcache.googleusercontent.com/search? q=cache:24GAoPN4cU8J:yersin.edu.vn/Download/MyFile/236+&cd=1&hl=vi&ct =clnk&gl=vn Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (4/4/2017) “Phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ” xem địa https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph %C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_%C4%91%C3%A0o_t%E1%BA %A1o_theo_h%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_t%C3%ADn_ch%E1%BB%89 TS Huỳnh Thị Phương Nga (Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội) (2005) “Sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội với vấn đề tự học” download địa chỉ: http://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/24448/1/KY_00378.pdf Nguyễn Thị Thu Huyền (Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh) (2013) “Thực trạng kỹ tự học lớp học sinh viên quy sư phạm trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh” download địa chỉ: http://lib.hcmup.edu.vn:8080/eFileMgr/efile_folder/efile_local_folder/2014/8/201408-20/tvefile.2014-08-20.5647054986.pdf Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà Nội (18/5/2009) “Tổ chức tốt việc tự học sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học theo hình thức tín nay” download địa chỉ: http://tapchi.vnu.edu.vn/nn_3_09/b.5.pdf Sưu tầm (2013), ”Nghiên cứu vấn đề tự học sinh viên trường Đại học Công nghiệp HCM sở 3” Thư viện tài liệu trực tuyến – XEMTAILIEU download địa http://xemtailieu.com/tai-lieu/bai-so-2-nghien-cuu-van-de-tuhoc-cua-sinh-vien-truong-dh-cong-nghiep-tp-hcm-co-so-3-225420.html Khoa Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử - Cơ khí Xây dựng (19/5/2015) ”Thực trạng tự học sinh viên khoa Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử - Cơ khí Xây dựng” diễn đàn trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai download địa http://tech.dntu.edu.vn/index.php/vi/nghien-cuu-khoa-hoc/Giang-vien/Thuc-tranghoat-dong-tu-hoc-cua-sinh-vien-khoa-Cong-nghe-ky-thuat-Dien-Dien-tu-CK-Xd-1/ 13 14 ... theo học chế tín để sinh viên hiểu cách thức tự học tổ chức tự học cách hợp lý Trong đề tài Vấn đề tự học sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII)” tác giả vào thực trạng tự học sinh viên. .. yêu cầu hệ thống học tín đề Vì vậy, đề tài Vấn đề tự học sinh viên trường Đại học Lao động − Xã hội (CSII)” nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng vấn đề tự học sinh viên Đại học Lao động − Xã... (Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội) với nghiên cứu: Sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội với vấn đề tự học Tác giả đưa điều tra xác thời gian cách học sinh viên Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: vấn đề tự học của sinh viên đại học, vấn đề tự học của sinh viên đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay