ký năng tu duy sáng tạo

17 39 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM KHOA KĨ THUẬT HÓA HỌC BÀI THUYẾT TRÌNH KĨ NĂNG SÁNG TạO Nhóm 14/04/18 Sáng tạo 14/04/18 14/04/18 Kĩ sáng tạo 14/04/18 14/04/18 14/04/18 Kĩ sáng tạo 14/04/18 14/04/18 14/04/18 10 Kĩ sáng tạo 14/04/18 11 Phương pháp SAEDI 14/04/18 12 Phương pháp TILS 14/04/18 13 Kĩ sáng tạo Gạt bỏ hiều biết kiến thức thông thường  Có chai rượu nho, nút bần miệng chai không mở Vậy làm để uống chai rượu nho mà không cần đập vỡ chai, không xoi qua lỗ nút chai?  Câu trả lời thật đơn giản: Ấn nút bần cho lọt vào bên 14/04/18 15 Gạt bỏ kinh nghiệm khứ 14/04/18 16 Tạo điều kiện phát triển khả sáng tạo 14/04/18 17 ...Nhóm 14/04/18 Sáng tạo 14/04/18 14/04/18 Kĩ sáng tạo 14/04/18 14/04/18 14/04/18 Kĩ sáng tạo 14/04/18 14/04/18 14/04/18 10 Kĩ sáng tạo 14/04/18 11 Phương pháp SAEDI 14/04/18... giản: Ấn nút bần cho lọt vào bên 14/04/18 15 Gạt bỏ kinh nghiệm khứ 14/04/18 16 Tạo điều kiện phát triển khả sáng tạo 14/04/18 17 ... 14/04/18 10 Kĩ sáng tạo 14/04/18 11 Phương pháp SAEDI 14/04/18 12 Phương pháp TILS 14/04/18 13 Kĩ sáng tạo Gạt bỏ hiều biết kiến thức thông thường  Có chai rượu nho, nút bần miệng chai không mở Vậy
- Xem thêm -

Xem thêm: ký năng tu duy sáng tạo, ký năng tu duy sáng tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay