kỹ năng sáng tạo nhanh

17 33 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM KHOA KĨ THUẬT HÓA HỌC BÀI THUYẾT TRÌNH KĨ NĂNG SÁNG TẠO Nhóm Vũ Cao Ân 4/14/18 Sáng tạo Mới 4/14/18 4/14/18 Kĩ sáng tạo 10 bí mật óc sáng tạo 4/14/18 Cần có thời gian không gian yên tĩnh 4/14/18 6 Làm việc với tất lực 4/14/18 Kĩ sáng tạo 10 cách tốt để có ý tưởng hay 4/14/18 Xác định rõ vấn đề 4/14/18 Hãy nhìn nhận nhiệm vụ thách thức 4/14/18 10 Kĩ sáng tạo Bạn học để nghĩ sáng tạo 4/14/18 11 Phương pháp SAEDI S 4/14/18 12 Phương pháp TILS 4/14/18 13 Kĩ sáng tạo Luyện tập kĩ sáng tạo Gạt bỏ hiều biết kiến thức thơng thường  Có chai rượu nho, nút bần miệng chai không mở Vậy làm để uống chai rượu nho mà không cần đập vỡ chai, không xoi qua lỗ nút chai?  Câu trả lời thật đơn giản: Ấn nút bần cho lọt vào bên 4/14/18 15 Gạt bỏ kinh nghiệm khứ 4/14/18 16 Tạo điều kiện phát triển khả sáng tạo 4/14/18 17 ...Nhóm Vũ Cao Ân 4/14/18 Sáng tạo Mới 4/14/18 4/14/18 Kĩ sáng tạo 10 bí mật óc sáng tạo 4/14/18 Cần có thời gian khơng gian n tĩnh 4/14/18 6 Làm việc với tất lực 4/14/18 Kĩ sáng tạo 10 cách tốt để... vụ thách thức 4/14/18 10 Kĩ sáng tạo Bạn học để nghĩ sáng tạo 4/14/18 11 Phương pháp SAEDI S 4/14/18 12 Phương pháp TILS 4/14/18 13 Kĩ sáng tạo Luyện tập kĩ sáng tạo Gạt bỏ hiều biết kiến thức... giản: Ấn nút bần cho lọt vào bên 4/14/18 15 Gạt bỏ kinh nghiệm khứ 4/14/18 16 Tạo điều kiện phát triển khả sáng tạo 4/14/18 17
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ năng sáng tạo nhanh, kỹ năng sáng tạo nhanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay