kỹ năng tư duy sáng tạo

17 32 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM KHOA KĨ THUẬT HÓA HỌC BÀI THUYẾT TRÌNH 14/04/18 Sáng tạo 14/04/18 14/04/18 Kĩ sáng tạo 14/04/18 14/04/18 14/04/18 Kĩ sáng tạo 14/04/18 Phương pháp SAEDI 14/04/18 9` Phương pháp TILS 14/04/18 10 Kĩ sáng tạo Gạt bỏ hiều biết kiến thức thơng thường  Có chai rượu nho, nút bần miệng chai không mở Vậy làm để uống chai rượu nho mà không cần đập vỡ chai, không xoi qua lỗ nút chai?  Câu trả lời thật đơn giản: Ấn nút bần cho lọt vào bên 14/04/18 12 Gạt bỏ kinh nghiệm khứ 14/04/18 13 14/04/18 14 Tạo điều kiện phát triển khả sáng tạo  Khả sáng tạo bẩm sinh Không thể rèn luyện nhờ cố gắng mà có?  Khi nghĩ điều mẻ hay táo bạo, bạn thường bị phê bình là: “Quá non nớt! Quá ấu trĩ!”? 14/04/18 15 14/04/18 16 Vũ Cao Ân Quan Ứng Biêu Lê Anh Dũng Trương Vĩnh Lộc Thái Chí Luân Lớp HC07TP1 – ĐHBK TPHCM ...14/04/18 Sáng tạo 14/04/18 14/04/18 Kĩ sáng tạo 14/04/18 14/04/18 14/04/18 Kĩ sáng tạo 14/04/18 Phương pháp SAEDI 14/04/18 9` Phương pháp TILS 14/04/18 10 Kĩ sáng tạo Gạt bỏ hiều biết... lọt vào bên 14/04/18 12 Gạt bỏ kinh nghiệm khứ 14/04/18 13 14/04/18 14 Tạo điều kiện phát triển khả sáng tạo  Khả sáng tạo bẩm sinh Không thể rèn luyện nhờ cố gắng mà có?  Khi nghĩ điều mẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tư duy sáng tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay