MÔ PHỎNG PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU

42 45 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 14:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA HÓA KỸ THUẬT **************** ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾT HỢP PRO/II VÀ DYNSIM PHỎNG PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU SVTH : LÊ HỒNG NGUYÊN GVHD : TS NGUYỄN ĐÌNH LÂM Lớp : 02H5 Nội dung đồ án Kết hợp Pro/II &ø Dynsim NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN ™ hình hóa ™ Phần mềm Pro/II Dynsim ™ Kỹ thuật điều khiển nhà máy lọc dầu ™ Bộ điều khiển PID ™ phân vùng ™ Điều khiển thông số hệ thống ™ Khảo sát tồn phân xưởng Kết hợp Pro/II &ø Dynsim Đặt vấn đề ? Làm để dự đốn nhanh cấu tạo thiết bị ? ¾ Làm đưa cấu trúc hợp lí cho hệ thống ? ¾ Hệ thống hoạt động để mang lại hiệu cao nhất? ¾ Phải phòng ngừa khắc phục cố hệ thống nào? Với chi phí thời gian ngắn! ¾ Tầm quan trọng Kết hợp Pro/II &ø Dynsim Vai trò mục đích ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Nghiên cứu hệ thống trước tiến hành thiết kế Phân tích tổng hợp phương án hệ thống vận hành hệ thống Giải toán vận hành tối ưu, chẩn đoán trạng thái đặc biệt hệ thống Tiết kiệm nhiều tiền thời gian, giảm bớt số lần thí nghiệm cố xảy cho người hệ thống Tầm quan trọng Kết hợp Pro/II &ø Dynsim Sơ đồ ngun tắc hình hóa hình hóa hình Hệ thống thực Hiệu chỉnh hệ thực Kết luận hệ thống thực Thực nghiệm Xử lí kết Kết Giới thiệu phần mềm Dynsim Kết hợp Pro/II &ø Dynsim PHẦN MỀM PHỎNG PRO/II & DYNSIM Phần mềm Dynsim Pro/II sản phẩm tổ hợp SIMSCI (Mỹ) Pro/II hệ thống trạng thái dừng, Dynsim phần mềm hệ thống hoạt động theo thời gian Giới thiệu phần mềm Dynsim Kết hợp Pro/II &ø Dynsim GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG POINT TREND GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CỦA PRO/II 7.0 GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CỦA DYNSIM 4.0 Giới thiệu phần mềm Dynsim Kết hợp Pro/II &ø Dynsim Đường cong TPB dầu thơ Bạch Hổ Toàn hệ thống Kết hợp Pro/II &ø Dynsim HỆ THỐNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN SỬ DỤNG TRONG PRO/II 3,8 Bar 35 OC 3092,7 OC 53,1 (kmol/h) 63,2 OC 86,5 OC 114,8 OC 140,8 OC Bar 163,6 OC 360 OC 220 OC LODOT Toàn hệ thống Kết hợp Pro/II &ø Dynsim Cách chuyển liệu từ Pro/II sang Dynsim HỆ THỐNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN CHƯA LẮP PID Hệ thống thu hồi nhiệt Kết hợp Pro/II &ø Dynsim TĂNG THU HỒI NHIỆT Ở PUMPAROUND PA3 THÔNG QUA VIỆC TĂNG SETPOINT CỦA PID “FC_PA3” VÀ GIẢM SETPOINT “TC_PA3” TDN_PA3.F PA3_VAO.T BYPASS_PA3.F PA3_VAO.F TREND “PA3”: KHI TĂNG LƯU LƯỢNG TỪ 460 (kmol/h) LÊN 465 (kmol/h) VÀ GIẢM NHIỆT ĐỘ TỪ 237 (OC) XUỐNG 230 (OC) Kết hợp Pro/II &ø Dynsim NHIỆT ĐỘ VÀ LƯU LƯỢNG CỦA DÒNG NẠP LIỆU NAPLIEU.T NAPLIEU.F TREND “NAPLIEU” Sidecolumn Kết hợp Pro/II &ø Dynsim SIDECOLUMN SỬ DỤNG TRONG DYNSIM Sidecolumn SS1 Kết hợp Pro/II &ø Dynsim HỆ THỐNG SIDECOLUMN KHI HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ ỔN ĐỊNH NHƯ THIẾT KẾ BAN ĐẦU Lưu lượng sản phẩm trích ngang Lưu lượng dòng lấy từ tháp TREND “BIEUDO” Mực chất lỏng đáy sidecolumn Sidecolumn Keát hợp Pro/II &ø Dynsim TĂNG LƯU LƯỢNG SẢN PHẨM TRÍCH NGANG Lưu lượng sản phẩm trích ngang Lưu lượng dòng lấy từ tháp TREND “BIEUDO” KHI TĂNG LƯU LƯỢNG Mực chất lỏng đáy sidecolumn Sidecolumn Kết hợp Pro/II &ø Dynsim GIẢM LƯU LƯỢNG SẢN PHẨM TRÍCH NGANG Lưu lượng sản phẩm trích ngang Lưu lượng dòng lấy từ tháp TREND “BIEUDO” KHI GIẢM LƯU LƯỢNG Mực chất lỏng đáy sidecolumn Kết hợp Pro/II &ø Dynsim ™ Làm được: ™ Kết hợp hai phần mềm Pro/II Dynsim để hệ thống ™ Ứng dụng vào việc dự đoán trạng thái hệ thống thực nhằm điều chỉnh nâng cấp hệ thống ™ Ứng dụng trình giảng dạy huấn luyện vận hành ‰ 9 Hạn chế: Chưa tồn phân xưởng Dynsim Chưa tính tốn thơng số PID theo phần mềm o Kiến nghị: Phân chia hệ thống hai hình khác card hình cổng monitor để tiện việc theo dõi ¾ Chia nhỏ hệ thống Flowsheet Dynsim lên nhiều máy tính để ¾ Tăng cường liên kết phần mềm Simsci hãng khác ¾ Giáo trình trình phụ trợ lọc daàu Sơ đồ vùng phản ứng HDS Vùng chưng cất HDS Phản ứng HDS ... NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN ™ Mơ hình hóa mơ ™ Phần mềm Pro/II Dynsim ™ Kỹ thuật điều khiển nhà máy lọc dầu ™ Bộ điều khiển PID ™ Mô phân vùng ™ Điều khiển thông số hệ thống ™ Khảo sát tồn phân xưởng Kết... DÙNG CỦA PRO/II 7.0 GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CỦA DYNSIM 4.0 Giới thiệu phần mềm Dynsim Kết hợp Pro/II &ø Dynsim Đường cong TPB dầu thô Bạch Hổ Toàn hệ thống Kết hợp Pro/II &ø Dynsim HỆ THỐNG CHƯNG CẤT... THỐNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN CHƯA LẮP PID Kết hợp Pro/II &ø Dynsim Bộ điều khiển PID BỘ ĐIỀU KHIỂN PID „ „ Tên gọi PID chữ viết tắt ba thành phần gồm khâu khuyếch đại P (Proportional), khâu tích phân
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ PHỎNG PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU, MÔ PHỎNG PHÂN XƯỞNG CHƯNG CẤT KHÍ QUYỂN CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU, HỆ THỐNG THU HỒI NHIỆT HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH NHƯ THIẾT KẾ BAN ĐẦU, GIẢM LƯU LƯỢNG SẢN PHẨM TRÍCH NGANG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay