kito giáo cảm nhận về lịch sử các tôn giáo lớn

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 11:01

Họ tên: HỒ THANH TIẾN MSSV: 1536072080 CẢM NHẬN VỀ HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI ( KITÔ GIÁO) Là sinh viên theo học chuyên ngành Triết học tôn giáo, học phần LỊCH SỬ CÁC TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI ( Kitơ giáo) nói mơn học chun ngành quan trọng , góp phần cung cấp kiến thức thiết yếu lịch sử đời phát triển Kito giáo, qua giúp cho người học hiểu phần giáoKito Qua học phần sinh viên rút cho nội dung đáng nhớ hình thành phát triển Kitô Giáo Theo truyền thống, người sáng lập Kitô giáo Jesus Christus, Con Thiên Chúa, nhập thể lòng nữ đồng trinh Maria Jesus đời vào đêm 24 rạng 25 tháng 12 năm (Công nguyên) Bethlehem (thuộc Palestine ngày nay) Đến năm 30 tuổi, Jesus bắt đầu rao giảng Phúc Âm Khi đời, đạo Kitơ bị hồng đế La Mã tầng lớp quan lại địa phương trấn áp tàn bạo Vụ đàn áp đẫm máu vụ bách hại vào năm 64, thời Hoàng đế Nero, cướp sinh mạng nhiều Ki-tô hữu Nhưng số người theo đạo Kitô không giảm mà ngày tăng lên Về sau, Giáo hội đề nguyên tắc "vương quốc trả cho vua, thiên quốc trả cho Chúa trời" tức tơn giáo khơng dính dáng đến trị Thấy đàn áp khơng có tác dụng, hồng đế La Mã nghĩ tới biện pháp chung sống Năm 311, hoàng đế La Mã lệnh ngưng đàn áp tín đồ Kitơ Năm 313, đạo Kitơ hồng đế La Mã công nhận hợp pháp Năm 337, hồng đế La Mã lúc Constantinus Đại đế gia nhập đạo Kitơ Việc Hồng đế theo đạo Kitô dẫn tới truyền giáo mở rộng Ngân quỹ quốc gia chi để đóng góp cho Nhà thờ Đạo Kitơ truyền bá rộng khắp vùng đất quanh Địa Trung Hải Sau này, đế quốc La Mã tan vỡ đạo Kitơ ăn sâu lan rộng khắp châu Âu Qua buổi học giảng viên học phần LỊCH SỬ CÁC TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI ( Kitơ giáo) giảng dạy truyền đạt điều ý nghĩa tất sinh viên lớp Triết Học Tôn Giáo Các kiến thức hấp dẫn từ mơn nói trên, tạo tiền đề cho sinh viên bước vào học phần mà có liên quan đến học phần
- Xem thêm -

Xem thêm: kito giáo cảm nhận về lịch sử các tôn giáo lớn, kito giáo cảm nhận về lịch sử các tôn giáo lớn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay