BÀI TẬP HỌC KỲ TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM

10 73 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:59

MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, tính riêng nước ta xuất nhiều vụ án lớn ”Năm Cam”, “Khánh Trắng”, “Lã Thị Kim Oanh”,… gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống xã hội, trị, máy quyền quốc gia… Cùng với kinh tế thị trường tồn cầu hố măt đời sống xã hội, tình hình tội phạm Việt Nam giới ngày gia tăng phức tạp Tình trạng ln đặt câu hỏi: Tội phạm bắt nguồn từ đâu? Tại lại gia tăng? Động – nguyên nhân thúc đẩy người phạm tội mà không sợ trừng phạt pháp luật, xã hội loại người? Nghiên cứu động phạm tội vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn to lớn cơng tác phòng chống việc bắt, xét xử tội phạm Vì vậy, em xin chọn đề tài “Động phạm tội: luận thực tiễn” cho tập GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ PHẠM TỘI Khái niệm động Việc nghiên cứu động liên quan đến nhiều mặt dời sống người mà thể hoạt động lao động, ứng xử mối quan hệ, hoạt động chủ đạo người … Cách tiếp cận mang tính nhân văn với động Maslow (nhà tâm học Mỹ), ông đưa hệ thống nhu cầu xếp từ nhu cầu sinh tồn đến nhu cầu mang tính người nhu cầu mang tính nhận thức, xã hội, thẩm mỹ…Những động đặc biệt người nhận diện kỹ thuật phóng chiếu đối tượng phóng chiếu nhu cầu lên tranh Như theo Maslow động hiểu nhu cầu, động mang tính thứ bậc, có động tuý sinh học động mang tính văn hố – xã hội – tính người… Theo Leonchive (nhà tâm học Xô Viết) bàn tới cấu trúc hoạt đông ông cho rằng: Cấu trúc vĩ mô hoạt động bao gồm thành tố, thành tố hoạt động – hành động – thao tác thuộc phái chủ thể, chúng tạo nên nội dung đối tượng hoạt động Điều có nghĩa động xuất hoạt động nằm thân khách thể hoạt động Cũng theo ông, hoạt động hướng vào động (nằm đối tượng), mục đích chung, mục đích cuối hoạt động Mục đích chung động cụ thể mục đích cụ thể, mục đích phận mà hoạt động hướng vào Đã có nhiều quan niệm khác động thông qua thuyết tác giả khác nhau, song điểm chung thống cách nhìn nhận tượng tâm xem động định hướng, kích thích, thúc đẩy trì hành vi, hoạt động người Trên sở phân tích quan niệm khác động cơ, ta rút khái niệm chung là: “Động yếu tố tâm lí phản ánh đối tượng có khả thỏa mãn nhu cầu chủ thể, định hướng, thúc đẩy trì hoạt động chủ thể nhằm chiếm lĩnh đối tượng đó” Khái niệm động phạm tội Như đề cập đến khái niệm động cơ, ta điều hiểu động yếu tố thúc đẩy, đóng vai trò đích cuối hoạt động, giúp trì hoạt động suốt trình hoạt động Động hình thành sở nhu cầu người, nhu cầu người nhận thức đầy đủ có khả thực trở thành động Nói đến động hoạt động khơng thể bỏ qua hành vi người Hành vi biểu người bên ngồi giới khách quan hình thức cụ thể hóa nhằm đạt mục đích có chủ định mong muốn Quá trình thực tội phạm hoạt động kẻ phạm tội mà động thúc đẩy gọi động phạm tội Động phạm tội theo tâm học pháp động lực bên thúc đẩy người phạm tội thực hành vi phạm tội Trong trường hợp cố ý phạm tội hành vi người phạm tội thúc đẩy động phạm tội, trường hợp phạm tội vô ý, cẩu thả hay tự tin khơng có động phạm tội thúc đẩy Hành vi phạm tội hiểu mặt khách quan chủ quan thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm Trong mặt khách quan tội phạm hành vi khách quan biểu Không thể nói đến hậu tội phạm biểu khách quan khác công cụ, phương tiện phạm tội, địa điểm, thời gian khơng có hành vi khách quan, biểu mặt chủ quan lỗi, mục đích, động phạm tội ln gắn với hành vi khách quan Hành vi phạm tội biểu hành vi có lỗi, thể thống hành vi khách quan (gây hại) mặt chủ quan (có lỗi) Việc thực hành vi phạm tội trở thành tội phạm Như vậy, động có phạm tội thuộc mặt chủ quan hành vi, thúc đẩy hoạt động phạm tội đạt mục đích Thực tế cho thấy, hành vi phạm tội diễn đa dạng phức tạp Hành vi phạm tội hoạt động tâm người phạm tội, thể thực tiễn khách quan Và thực hành vi phạm tội có tham gia nhận thức, cảm xúc, ý chí nhu cầu người phạm tội Nhận thức giúp người xác định mục tiêu cần hướng tới, cảm xúc làm cho họ gắn với mục tiêu hơn, ý chí giúp họ vượt qua khó khăn trong q trình thực hành vi phạm tội, nhu cầu nguồn gốc bên tạo thành động thúc đẩy người phạm tội thực hành vi phạm tội Hành vi phạm tội kết tác động cá nhân người phạm tội với mơi trường, hay nói cách khác nói đến nguyên nhân dẫn người phạm tội thực tội phạm nói đến nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan Động thúc đẩy người hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu đạt tới mục đích Cá nhân thực hành vi phạm tội có động định thúc đẩy Khơng có động tâm thúc đẩy khơng thể có hành vi phạm tội Ví dụ: Tại Điều 173 Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định Tội trộm cắp tài sản, động phạm tội tội phạm tội yếu tố vật chất Yếu tố vật chất thúc đẩy hành vi họ từ bên dẫn tới mục đích phạm tội trộm cắp tài sản bên ngồi Họ trộm cắp tài sản nhằm thỏa mãn nhu cầu mình, nguyên nhân chủ quan dẫn tới hành động cướp tài sản II NGUỒN GỐC CỦA ĐỘNG CƠ PHẠM TỘI Như phần trình bày khái niệm động phạm tội ta thấy có nhiều quan niệm, quan điểm khác nhau, song quan điểm có lẽ chứa nhiều yếu tố tiến quan điểm cho động yếu tố bên thúc đẩy hành vi phạm tội Yếu tố bên hiểu ngun nhân hành vi phạm tội khuynh hướng chống xã hội Khuynh hướng quản điểm, xu hướng hoạt động, xu hướng chống xã hội Bởi có động nảy sinh tội phạm, có kẻ phạm tội nên ta cần xem xét lại hình thành khuynh hướng nào, bắt nguồn từ đâu Có quan điểm giải thích theo hướng sinh vật học cho động phạm tội nằm cấu tạo thể chất cá nhân Theo giải thích họ đặt liên hệ hành vi tội phạm với khuynh hướng chống xã hội cá nhân với kiểu hình thù thể xác Họ dùng đặc điểm thể để báo hiệu cho hành vi phạm tội đã, xảy Theo quan điểm nhà tâm học, sinh học cho nguyên nhân (hay động tội phạm) nằm xã hội hoá bị khiếm khuyết đứa trẻ Bởi mà động chống đối xã hội mang tính bẩm sinh khơng kiểm sốt chủ thể hành vi Trong Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, tác giả Nguyễn Xuân Yêm cho rằng: Việc kết hợp quan điểm chống xã hội người với ảnh hưởng tình sống tiếp nhận cách chủ quan dẫn đến chỗ hình thành động mục đích tội phạm cụ thể Trong ý thức người tình xem do, nghĩa ngun nhân bên ngồi, động kích thích bên Động trước do, đóng vai trò thúc đẩy trực tiếp để gây tội phạm Có nghĩa tình cụ thể sống, nguyên nhân bên ngồi, động ngun nhân bên hay hiểu quan điểm chống xã hội Ta cần thấy rằng, quan điểm chống xã hội (động – – nguyên nhân bên trong) hình thành suốt trình hình thành phát triển cá nhân, chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp từ môi trường, mà môi trường mơi trường khơng thuận lợi gia đình, nhà trường, người xung quanh Như vậy, ta thấy động phạm tội hay khuynh hướng chống xã hội bẩm sinh số quan niệm nêu, khơng phải sinh có người Khuynh hướng xu hướng, quan điểm – vấn đề nhân cách người, nhân cách người Song quan điểm quan điểm sai lệch, chống lại xã hội, không tuân thủ quy định nhà nước, pháp luật, vi phạm hệ thống giá trị, đạo đức nghiêm trọng xã hội Sự hình thành nhân cách sai lệch không đơn yếu tố sinh học chi phối mà tổng hợp nhiều yéu tố ảnh hưởng nhận thức, giáo dục, hệ thống giá trị xã hội, văn hoá, điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt nỗ lực mối quan hệ cá nhân Mỗi người sinh (trừ người khuyết tật) bình đẳng thừa hưởng giá trị, tiền đề mặt sinh học Song nhân cách người khác yếu tố chủ chốt giáo dục tới cá nhân Xét góc độ vi mơ, sống xã hội, chịu tác động xã hội định thể lại có người tốt, người xấu Sự hình thành nhân cách xấu có gốc từ mơi trường Nhân cách chống xã hội sinh thành từ xã hội không thuận lợi, mơi trường giáo dục gia đình, thành viên gia đình khơng làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ, không làm gương, không quan tâm chăm sóc, u thương ni dạy đầy đủ, thiếu vắng người người kia… Hay nhà trường việc giáo dục không đến nơi, tổ chức quản lỏng lẻo, giáo dục đạo đức nhân cách không đến nơi Rồi tập thể xóm làng người xung quanh có gương xấu, khơng quan tâm đến nhau, tư tưởng “đèn nhà nhà rạng”… Cũng điều kiện kinh tế xã hội có ảnh hưởng khơng nhỏ đến hình thành nhân cách người Một xã hội có chênh lệch giàu nghèo lớn, kinh tế không ổn định, trẻ sinh lớn lên thiếu thốn khơng thể có nhân cách phát triển tồn diện tích cực đựơc Mặt khác C.Mác nói: “Con người tổng hồ mối quan hệ xã hội”, có nghĩa người thực người sống hoạt động cách mối quan hệ xã hội Bản chất người nằm đó, thể thông qua hoạt động Những cá nhân sống ỷ lại, khơng tích cực, chủ động tham gia hoạt động lao động, học tập, rèn luyện không trở thành cá nhân tốt, nhân cách tốt có xu hướng lệch chuẩn, chống đối xã hội Như kết hợp yếu tố sinh học giáo dục môi trường tích cực chủ động cá nhân tạo nên nhân cách, quan điểm sống cá nhân Với cá nhân không giáo dục đầy đủ, sống mơi trường có nhiều khiếm khuyết, chủ nghĩa cá nhân phát triển cao, ỷ lại, lười biếng làm nảy sinh, hình thành họ tư tưởng không phù hợp với chuẩn mực, giá trị xã hội, ngược lại, chống lại xã hội III THỰC TIỄN ÁP DỤNG VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ PHẠM TỘI CỦA TỘI PHẠM KINH TẾ Ở NƯỚC TA Trước hết ta phải hiểu tội phạm kinh tế tội phạm có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, chịu tác động kinh tế thị trường Quốc tế hoá kinh tế giới mang lại nhiều mặt tích cực cho đời sống người xã hội, song hệ song song với vấn đề tiêu cực, bấp bênh kinh tế, phân biệt giàu nghèo, khơng thích ứng kịp người… Làm cho sống nhiều người an toàn, bị đe doạ Từ mà tội phạm nảy sinh, loại tội phạm ấy, chịu chi phối trực tiếp liên quan trực tiếp vảo kinh tế thị trường tội phạm kinh tế Hiện chế thị trường mới, thay đổi quốc tế háo kinh tế làm cho tội phạm kinh tế diễn biến phức tạp, tội phạm kinh tế tăng nhanh, đặc biệt tội phạm ẩn kinh tế nhiều, thành phần, cấu tội phạm tính chất tội phạm có nhiều điểm đáng ý gây thiệt hại nghiêm trọng Tội phạm kinh tế liên quan đến tội cụ thể như: buôn lậu, tham nhũng, kinh doanh trái phép, làm, bán hàng giả, trốn thuế… Thành phần cấu tham gia phạm tội đa dạng đa số độ tuổi 30–40; xuất tội phạm có liên quan chặt chẽ với nhiều cán cao cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương Trình độ đào tạo qua lớp quản lý, kinh tế, sản xuất, kinh doanh 30%, lại chưa đào tạo Đối tượng phạm tộitới 60% công nhân viên chức Tội phạm tham nhũng buôn lậu cấu kết chặt chẽ tạo điều kiện giúp đỡ Đã có nhiều vụ án lớn, thiệt hại hàng tỷ đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế quốc dân Địa bàn hoạt động tội phạm ngày mở rộng, thành phố lớn mà thị trấn, huyện thị địa phương Tội phạm có tổ chức chặt chẽ chí vũ trang Điều thúc đẩy việc phòng chống tội phạm kinh tế ngày trở nên cấp thiết, đặc biệt kinh tế quốc tế hoá, thực hiên chuyển đổi cấu, tài Tình hình đặt cho câu hỏi lại có tội phạm kinh tế nghiêm trọng Hay nói cách khác điều thúc đẩy người phạm vào tội phạm kinh tế Đó nguyên nhân (đựơc hiểu động cơ) sau: Về mặt kinh tế – xã hội, ta thấy khó khăn kinh tế tác động trực tiếp vào đời sống gia đình, người dân, cán bộ, Đảng viên làm suy giảm mức sống vật chất lẫn tinh thần, theo mà sa sút tinh thần làm nảy sinh dễ dàng yếu tố tâm lý, tình cảm tiêu cực, tính vị kỷ, tha hố lối sống, buông lỏng công tác giáo dục rèn luyện… Bản sinh tồn trỗi dậy, người có xu hướng co vào chăm chút cho cá nhân, gia đình mình, thoả mãn nhu cầu mình, quên quyền lợi nhiều người khác Đây động lực thúc đẩy hành vi sai trái bòn rút cơng, chiếm đoạt cơng, bn lậu, trốn thuế, tham nhũng… Mặt khác ta thấy khó khăn điều kiện kinh tế thị trường tác động tiêu cực vào việc thực sách xã hội giáo dục, bảo hiểm, đào tạo, đặc biệt thiếu công quyền lợi người Hơn chế thị trường kinh tế làm nảy sinh người nhiều nhu cầu vật chất tinh thần cao hơn, thân sách xã hội chứa đựng nhiều bất cập… Đó điều kiện thuận lợi cho nảy sinh tội phạm nói chung tội phạm kinh tế nói riêng Sự khủng hoảng kinh tế xã hội để lại hậu xấu cho kinh tế, đến hoạt động chung kinh tế Do mà gây tình trang cạnh tranh thiếu lành mạnh chủ thể hoạt đông kinh doanh để đảm bảo tồn phát triển cho Thêm vào đó, nước ta có chế kinh tế thị trường, nên kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đòi hỏi đội ngũ tham gia vào hoạt động phải có trình độ đáp ứng được, nhìn chung trình độ người tham gia hoạt động thấp, khoảng > 30% số người đào tạo quản kinh tế, kinh doanh… Sự nhận thức thấp điều kiện khó khăn hẳn làm cho doanh nghiệp không tồn được, tồn phát triển mình, họ sẵn sàng thực hành vi trái pháp luật, tiêu cực làm gia tăng tội phạm Ngoài tác động đến người từ nên kinh tế xã hội làm nảy sinh động thúc đẩy phạm tội kinh tế, có tác động tiêu cực từ chế quản lý, cơng tác tổ chức cán Ta thấy có nguyên nhân tội phạm kinh tế hành vi vi phạm pháp luật khác nằm chế quản Theo chế quản cũ, gắn liền tuyệt đối hoá sở hữu nhà nước nảy sinh tượng quan liêu, điều kiện lợi dụng tài sản nhà nước, thoả mãn mục đích tư lợi, đặc quyền đặc lợi xâm phạm tài sản quốc gia Cơ chế quản nguồn gốc động cơ, mục đích hám lợi, xâm phạm tài sản… thúc đẩy hành vi chiếm đoạt tài sản nhà nước, tham nhũng… Trong chế quản mới, chuyển dịch sang kinh tế thị trường kéo theo hàng loạt thay đổi, cải cách Song giai đoạn chuyển giao có nhiều lúng túng, bất cập, rối loạn từ sách, pháp luật nhà nước, kết hợp với tính tuỳ tiện, tính hội người Việt Nam mà trở thành động làm nảy sinh phạm tội, thực hành vi phạm tội Mặt tổ chức, xếp cán quản đóng vai trò quan trọng tình hình phạm tội Sự yếu trình độ lực quản lý, thiếu kiến thức kinh tế thiếu phẩm chất đạo đức cần thiết người lãnh đạo… Thêm việc xử sai phạm cán chưa nghiêm, tác dụng ngăn ngừa nên trở thành động hành vi phạm tội kinh tế Một động khác tội phạm kinh tế có liên quan đến điều kiện tâm xã hội Khi xã hội ngày phát triển, đời sống người nâng cao nên nhu cầu theo phát triển Khi nhận thức sai lệch đường cách thức thoả mãn nhu cầu dẫn đến thực hành vi sai trái, vi phạm pháp luật nảy sinh tội phạm Nhiều nghiên cứu cho thấy phạm tội thời gian qua phần lớn động miếng cơm manh áo, hoàn cảnh khó khăn Cái thúc đẩy người thực hành vi phạm tội bên trong, thuộc tâm người tính vị kỷ, tham lam, khát vọng làm giàu vô điều kiện, ý thức coi thường pháp luật… Song ta hiểu thói hư tật xấu hình thành giáo dục, tác động hồn cảnh, mơi trường bên ngoài, nên động thúc đảy hành vi phạm tội chịu ảnh hưởng từ yếu tố bên Thêm động người tìm thấy, nhìn thấy điều kiên thuận lợi, sơ hở pháp luật đem lại lợi ích cho mình, họ nảy sinh lòng ham muốn thúc đẩy họ thực hành vi phạm tội Bởi sách pháp luật, hạn chế quan điều tra, thi hành pháp luật làm nảy sinh tội phạm Nhu cầu người vơ cùng, lại thêm hút đồng tiền, ma lực từ đồng tiền có “mua tiên được” khiến người bất chấp thứ, kể tính mạng để có Nó động phạm tội kinh tế Như vậy, dù chưa đầy đủ sâu sắc song ta thấy phần động dẫn đến việc thực hành vi phạm tội kinh tế Thấy yếu tố, nhóm điều kiện thuân lợi góp phần hình thành động phạm tội Qua việc tìm động cơ, điều kiện nảy sinh hành vi phạm tội kinh tế nói riêng vi phạm pháp luật nói chung giúp dự đốn tình hình tội phạm ngăn ngừa tội phạm tương lai KẾT LUẬN Việc làm rõ động phạm tội có ý nghĩa thiết thực vấn đề ngăn chặn cải tạo người phạm tội Song để hiểu cách xác động phạm tội nguyên nhân thúc đẩy hành vi phạm tội nhiều tranh cãi Khi làm rõ đựơc động phạm tội giúp ta hiểu rõ:  Mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội  Dự báo khả tái phạm tội tội phạm  Xác định khung hình phạt tăng nặng giảm nhẹ tội  Trong trình truy bắt, giúp cán điều tra, truy bắt định hướng hành động, vạch kế hoạch tránh phần rủi ro, nguy hiểm…
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HỌC KỲ TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM, BÀI TẬP HỌC KỲ TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay