NGUYÊN tắc lập MBKC + ETABS

3 52 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:58

Nguyên tắc lập Mặt kết cấu Các bước xây dựng mơ hình ETabs I NGUN TẮC LẬP MBKC: LÊN SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN (đã học) - - Lựa chọn sơ tiết diện theo công thức học: + Cột : + Dầm: + Sàn: + Vách: Lưu ý sử dụng Xreep để quản lý phù hợp với kiến trúc; Phối hợp với môn Kiến trúc + ME để phương án kết câu phù hợp khả thi hơn; Có nhìn tổng quan phương án kết cấu phương diện chịu lực, tính khả thi, giá thành ưu nhược điểm hay mục tiêu mà phương án kết cấu hướng tới THỂ HIỆN PHƯƠNG ÁN - - - Tỉ lệ, tiêu chuẩn đường nét thể + Quy định tỷ lệ, khung tên, layer thực hiện…; + Quy định đường trục, đường dim, ô trống, nét đứt, nét liền, cột dừng… Quy định đường nét Vẽ kỹ thuật Quy định đặt tên cấu kiện  Cột + Theo tiết diện mặt cắt ngang; + Theo cao độ; + Theo cốt thép bố trí  Dầm + Tương tự (Lưu ý cách đặt tên dầm) Định vị cấu kiện • Cột: Định vị tim theo hệ lưới chuẩn • Dầm: + Dầm chính: Định vị theo hệ lưới trục chuẩn Mỗi dầm định vị lần (trừ vị trí có thay đổi định vị thêm); + Dầm phụ: Đối với dầm phụ k có hệ lưới trục nên định vị theo 02 cách: * Cách 1: Bổ sung thêm trục cho dầm phụ định vị chúng giống dầm chính.; * Cách 2: Định vị dầm phụ theo mép hay liên hệ kéo theo dầm - Kiểm tra phù hợp MBKC Kiến trúc Chau chuốt vẽ đảm bảo thẩm mỹ + Căn chỉnh lại đường dim, cỡ chữ, bề rộng chữ, vị trí sếp thẳng hàng ngắn ; + Căn chỉnh lại vị trí vẽ…; + Căn chỉnh thông tin thể sếp vẽ khoa học…; (Đây bước kiểm tra tổng thể bước để kịp thời phát sai sót điều chỉnh nắn nót cho vẽ mượt hơn) Ks Nguyễn Bá Mùi Công ty cổ phần tư vấn xây dựng MNB – Không gian đẹp 360 độ Nguyên tắc lập Mặt kết cấu Các bước xây dựng mơ hình ETabs II CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MƠ HÌNH ETABS: B1: Chọn đơn vị (T.m) B2: Thiết lập hệ lưới trục + Thông tin dự án a Lấy hệ lưới từ CAD (import file); b Tạo B3: Khai báo Tiêu chuẩn, vật liệu, tiết diện a Lưu ý khai báo tiêu chuẩn BS8110-97 (TCVN5574-2012) kèm theo hệ số điều chỉnh; b Lưu ý việc khai báo thông tin vật liệu bê tông, cốt thép (W, E, f’c, fy, fys); c Lưu ý khai báo tiết diện cột, dầm, sàn, vách Kiểu Type lớp att B4: Định nghĩa tải trọng (Tĩnh tải + hoạt tải) + Tổ hợp B5: Vẽ mơ hình a Lưu ý nguyên tắc vẽ cột, dầm, sàn, vách cho thống theo quy định; b Trong trình vẽ phải liên tục kiểm tra check lỗi mơ hình B6: Gán tải trọng a Lưu ý nguyên tắc gán tải cách gán tải loại tải; b Lưu ý phân biệt tâm hình học, khối lượng, tâm cứng… B7: Gán điều kiện biên (gán liên kết, chia ảo, mass suorce…) B8: Kiểm tra lại tổng thể cơng trình (tiết diện gán, tải trọng….) B9: Chạy mơ hình + Kiểm tra phù hợp phương án KC lần 10 B10: Lấy dao động để tính tốn gió động 11 B11: Gán tồn tải trọng đầy đủ + Tổ hợp cuối  Chạy lại 12 B12: Kiểm tra phù hợp phương án KC lần điều chỉnh a b c d Kiểm tra phù hợp tiết diện cột (dựa vào hàm lượng cốt thép cột); Kiểm tra phù hợp tiết diện dầm (dựa vào diện tích cốt thép , hàm lượng dầm); Kiểm tra phù hợp tiết diện vách (dựa vào kiểm tra khả chịu cắt); Kiểm tra phù hợp tiết diện sàn (dựa vào mơ men tính thép độ võng tức thời) 13 B13: Lấy nội lực tính tốn bố trí lên phương án móng phù hợp a Lấy nội lực chân cột (cộng thêm sàn hầm có) để sơ bố trí đài, cọc; b Lưu ý nguyên tắc chọn số lượng cọc chiều bố trí cọc, đài… Ks Nguyễn Bá Mùi Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng MNB – Không gian đẹp 360 độ Nguyên tắc lập Mặt kết cấu Các bước xây dựng mơ hình ETabs 14 B14: Gán lại điều kiện biên (gán liên kết, spring, chia ảo, mass suorce…)  chạy lần cuối tính tốn cấu kiện a b c d e f g Tính tốn cọc; Tính tốn đài, giằng; Tính tốn cột, vách, tường; Tính tốn dầm; Tính tốn sàn; Tính tốn thang bộ; Tính tốn kết cấu phụ khác… Ks Nguyễn Bá Mùi Công ty cổ phần tư vấn xây dựng MNB – Không gian đẹp 360 độ .. .Nguyên tắc lập Mặt kết cấu Các bước xây dựng mơ hình ETabs II CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MƠ HÌNH ETABS: B1: Chọn đơn vị (T.m) B2: Thiết lập hệ lưới trục + Thông tin dự án a Lấy... Lưu ý nguyên tắc chọn số lượng cọc chiều bố trí cọc, đài… Ks Nguyễn Bá Mùi Công ty cổ phần tư vấn xây dựng MNB – Không gian đẹp 360 độ Nguyên tắc lập Mặt kết cấu Các bước xây dựng mơ hình ETabs. .. tải + hoạt tải) + Tổ hợp B5: Vẽ mơ hình a Lưu ý nguyên tắc vẽ cột, dầm, sàn, vách cho thống theo quy định; b Trong trình vẽ phải liên tục kiểm tra check lỗi mơ hình B6: Gán tải trọng a Lưu ý nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN tắc lập MBKC + ETABS, NGUYÊN tắc lập MBKC + ETABS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay