Phân tích chiến lược marketing – chiến lược cạnh tranh của khách sạn ATS hà nội

9 33 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:45

Phân tích chiến lược Marketing – chiến lược cạnh tranh khách sạn ATS Hà Nội Marketing đóng vai trò quan trọng thành bại doanh nghiệp Trong kế hoạch chiến lược công ty, chiến lược marketing có vị trị chủ chốt cung cấp thơng tin cụ thể vị trí công ty thị trường hội tương lai, phát triển chiến thuật sản phẩm, khách hàng, kênh phân phối hoạt động tương tự khác Trong bối cảnh ngành khách sạn Hà Nội đa dạng phân khúc đối thủ cạnh tranh, việc so sánh chiến lược marketing với đối thủ cạnh tranh trực tiếp quan trọng Nó giúp cơng ty hiểu đường nước bước đối thủ để định chiến lược đảm bảo thành công cạnh tranh Trong viết này, xin giới thiệu khách sạn ATS Hà Nội so sánh chiến lược marketing khách sạn với hai đối thủ khách sạn ASEAN khách sạn Hồng Hà I Giới thiệu v khỏch sn ATS H Ni: Công ty Du lịch Dịch vụ Quân khu Thủ đô doanh nghiệp nhà nớc, đợc thành lập theo định số 96/QDUB Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội ngày 14/1/1994, trực thuộc quản lý ban tài quản trị Thành Uỷ Hà nội Có trụ sở 33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm Hà nội Khách sạn ATS tên giao dịch công ty Đợc thành lập từ 14/1/1994 nhng công ty thức vào hoạt động kinh doanh từ tháng 2/1995, với hoạt động kinh doanh chủ yếu lu trú ăn uống Có quy mô ban đầu 40 phòng, sau năm hoạt động đợc đồng ý Page of quan chủ quản, đến tháng 7/1996 công ty mở rộng quy mô lên đến 56 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế Đầu năm 1996 công ty đa thêm vào sử dụng phòng ăn lớn với 300 chỗ ngồi Do công ty mở thêm dịch vụ phục vụ hội nghị, hội thảo tiệc Bộ máy điều hành từ giám đốc đến phó giám đốc phận kết hợp chặt chẽ, vào chuyên môn hoá cao, nằm dới đạo trực tiếp trởng phận Hai phó giám đốc kiểm tra, đôn đốc nhận báo cáo từ phận - Giám đốc: ngời chịu trách nhiệm công ty - Phó giám đốc hành chính: chịu trách nhiệm trớc công ty công tác tổ chức lao động, làm công tác khen thởng kỷ luật, quản trị hành chính, lu trữ văn th - Phó giám đốc kinh doanh: chuyên sâu vấn đề tổ chức kinh doanh công ty để đạt hiệu cao đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty Ngoài ra, có bé phËn nh sau: Bé phËn kÕ to¸n, Bé phËn lễ tân, Bộ phận buồng phòng, Bộ phận nhà hàng bếp, Bộ phận an ninh, sửa chữa, Bộ phận nhân Các lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng, Kinh doanh ăn uống, Kinh doanh cà phê BB, Kinh doanh khác (tổ chức phục vụ hội thảo, hội nghị; hớng dẫn du lịch, cho thuê xe; dịch vụ trang trí, giặt là, thông tin) Page of II Phân tích chiến lợc marketing hai đối thủ cạnh tranh so sánh với doanh nghiệp Hai đối thủ trực tiếp ATS Khách sạn ASEAN Hồng Hà qui mô khách hàng mục tiêu Chính sách ATS - Hệ thống Hồng Hà - Chất lợng sản ASEAN - Khỏch sn sản phẩm đa dạng phẩm phải cao, trung vo i tng loại phòng với hính sách đầu khỏch du lch cấu t xây dựng - Gim giỏ ng hợp lý ải quan tâm lot cỏc phũng khách lựa đến vấn đề cnh tranh trờn th chọn hàng đầu trng din ngaỳ gay gắt - Trang thiÕt - Cơ cấu nguồn - Cht lng phc bị khách đa dạng, đẹp, phức tạp nên hài hoà, đồng thực đơn đồ tiện ăn, đồ uống phòng vụ ba loại phòng, Superior, Duluxe, Junior, nghi cÇn bổ sung Suite hn - Đặc biệt số ăn khụng ỏng k miễn phí cho đồ uống Châu - Trang thit b nhng loi á, Châu âu, trẻ em dới 12 châu Mỹ, phũng ny li cú s tuổi ăn đặc chờnh lch khỏ ln, chung phòng sản Việt Nam nht l loại víi bè mĐ nh- v.v phòng đặc bit vi ng - Cần quan cht lng dch v thêm giờng tâm đến việc cng c bit chủ ngđ x©y dùng mét yếu dành cho - Đầu t nâng hệ thống cửa khỏch VIP hàng bán hàng - Danh mc cỏc khách sạn Page of cÊp trang hãa, hµng lu ăn đa dng thiết bị thích niệm ca Vit Nam v hợp cho số dịch vụ bổ quc t cựng vi loại phòng sung cần thiết trang thit b c s khác vt cht sang trng, thái độ phục - Các dịch vụ cng vi s nhit vụ tận tình vui chơi giải tỡnh chu ỏo ca i - Tinh thần chu đáo đảm trí cần đợc đề ng nhõn viờn bảo đợc lợi cập quan ích cho khách tâm hàng làm mức cho khách - Đề cao công hàng hài lòng tác tuyển chọn - Món ăn th- ý ờng xuyên đợc mặt kiến cải tiến, đội thức nghề ngũ đầu bếp nghiệp có tay nghề ngoại ngữ giá hợp - Nâng cao lý nên khách l- tính văn minh u trú thích phục vụ ăn nhân tố ảnh h- - Phòng ăn lớn, ởng gián tiếp tới thu hút đợc doanh thu lợi đối tợng nhuận khách đến công ty đặt tiệc, hội nghị, liên hoan, tiệc cới Page of Chính sách - Luôn coi - Chiến lợc giá - Gim giỏ cỏc sn giá trọng việc phân biệt theo phm dch v mt xây dựng đối tợng cách tương ứng chÝnh s¸ch kh¸ch: so với giá thị trng giá hợp lý để Khách quốc - Gim giỏ nhng vừa thu hút tế khách hàng lại Khách vừa bù đắp địa đợc chi phí Khách có lãi ngời lớn, trẻ - p dng chin - Đối với khách em, ngời lớn lc nh giỏ cao hàng: khách ti, khơng giảm chất néi lượng - Giá mà doanh lµ nghiệp ngêi giá thị trường (5 -> 10USD) tàn tật Khách - i vi nhng hàng chấp nhận đợc với ra, giá phù theo đoàn, khỏch thng xuyờn lui ti khỏch sn lẻ hợp với chất l- Khách mức giá đề ợng dịch vụ cảm nhận du gim giỏ 10 ->15% lịch hay lữ - i vi cỏc Cụng hành, đại ty du lch, cỏc hóng hàng, tạo lý du lịch l hành quốc tế có ký kết hợp đồng gưi đến thoải mái Khách khách cho khách - §èi víi thÞ tr- mức hoa hồng dành sø quán đa cho h t 10 -> 20% đến - Tr cho hng dn - Giá phân biệt viờn a khỏch n theo chất lợng đạt đợc yêu 3% sản phẩm, cầu cạnh - ụi cú on khách sạn phải tranh Tuy khỏch ln n có mức không tạo ờng: giá Page of sù kh¸c biƯt gi¸ kh¸c t- khách sạn, khách sạn khơng thể nhng nã còng ¬ng øng víi cho chất lợng sản doanh nghiệp phẩm ỏp ng , chp có phũng cú cht giúp thể cạnh tranh ®øng v÷ng nhận để khách lượng cao với giỏ c cú th chờnh lch ụi chỳt thị trờng - Đối với doanh nghiệp: việc định giá đảm bảo bù đắp đợc khoản chi phí bỏ trình sản xuất kinh doanh đem lại phần lợi nhuận cho doanh Chiến lợc nghiệp - Bán hàng - Vinatour - To lp cỏc mi phân phối đợc u - Hà nội quan h vi cỏc tiên lên hàng Toserco Cụng ty du lch cỏc đầu đợc - Một số hóng l hnh phó giám đốc công ty lữ v ngoi nc c kinh doanh hành đại lý khỏch sn ht sc nỗ lực du lịch khác quan tõm, bi õy l ngun cung cp để bán đợc Page of nhiều hàng khỏch chớnh cho hoá dịch vụ khỏch sn - Tng cng phỏt - Mỗi nhân trin cỏc mi quan viên''bán h ca mỡnh vi cỏc hàng'' phũng i din, phải hội đủ cỏc cụng ty nc tiêu chuẩn ngoi nh nh: phải ng- Cocacola, Ford, ời có ngoại Panasonic ngữ giỏi, có khiếu giao tiếp ứng sử, am hiểu sản phẩm dịch vụ ngành nghề kinh doanh đơn vị mình, có lòng yêu nghề say mê víi c«ng viƯc - Th«ng qua quan hƯ, kÝ kết hợp đồng với hãng lữ hành, công ty du lịch Page of Chính sách - Báo Hà nội - Chính sách - Qung cỏo xóc tiÕn míi, ViƯt nam hoa hång cã vÞ - Bỏn trc tip news, trí đặc biệt - Quan h cụng tờ rơi, lịch quan trọng chỳng - Tham gia mèi quan - Khuyến mại triÓn l·m du hệ nhà lịch cung cấp với - Làm biển trung gian hiệu quảng - Mức hoa hồng cáo thờng đợc xác - Thiết kế in định tập gấp loại tỷ lệ % quảng cáo khác - In biểu tợng, đựơc trả cho tên khách sạn ngời trung đồ gian dùng dụng cụ - Sử dụng linh phục vụ khách hoạt sách hoa hồng hàng lu niệm tặng khách nh phong bì, tặng phẩm, bát đũa - Trang web để khách truy cập thông tin khách sạn Page of đặt phòng mạng internet III Kết luận Qua phân tích so sánh chiến lợc Marketing ba khách sạn nói trên, thấy ATS cần cân nhắc điều chỉnh chiến lợc khía cạnh sau: - Chính sách sản phẩm: Khách sạn cần đầu t để có số phòng hạng Suite, phòng đặc biệt dành cho khách VIP vị trí khách sạn trung tâm gần với nhiều địa điểm du lịch nh Bảo tàng Lịch sử, Nhà hát lớn, Hồ Gơm Nếu khách sạn có phòng dành cho khách hạng sang, lợi nhuận cao - Chính sách giá: áp dụng chiến lợc phân biệt giá để đạt lợi nhuận cao - Chiến lợc phân phối: Mở rộng kênh phân phối, đặt mối quan hệ với công ty, tổ chức nớc lớn Việt Nam để thu hút khách hàng nhân viên ngời nớc đến Việt Nam làm việc - Chiến lợc xúc tiến: Tuy khách sạn có website nhng hiệu bán hàng qua cha lớn, cần phải thiết kế lại cho bắt mắt Tham gia hội chợ với gian hàng riêng không chung với quan khác nh Có chế độ hoa hồng cho công ty du lịch hớng dẫn viên du lịch giới thiệu khách tới khách sạn Làm hoạt động marketing cách nghiêm túc, tránh tình trạng làm cách hình thức Nâng cao kinh phí giành cho quảng cáo thấp Ti liu tham kho: -Giỏo trình Quản trị Marketing trường đại học Griggs cung cấp Page of ... II Phân tích chiến lợc marketing hai đối thủ cạnh tranh so sánh với doanh nghiệp Hai đối thủ trực tiếp ATS Khách sạn ASEAN Hồng Hà qui mô khách hàng mục tiêu Chính sách ATS - Hệ thống Hồng Hà. .. Kết luận Qua phân tích so sánh chiến lợc Marketing ba khách sạn nói trên, thấy ATS cần cân nhắc điều chỉnh chiến lợc khía cạnh sau: - Chính sách sản phẩm: Khách sạn cần đầu t để có số phòng hạng... vụ khách hoạt sách hoa hồng hàng lu niệm tặng khách nh phong bì, tặng phẩm, bát đũa - Trang web để khách truy cập thông tin khách sạn Page of đặt phòng mạng internet III Kết luận Qua phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chiến lược marketing – chiến lược cạnh tranh của khách sạn ATS hà nội , Phân tích chiến lược marketing – chiến lược cạnh tranh của khách sạn ATS hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay