nghiên cứu việc pacific airline đã thực hiện chiến lược đại dương

11 17 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:45

: Chúng ta nghiên cứu việc Pacific Airline thực Chiến lược Đại dương xanh nào? Với tình trạng cung vượt cầu nhiều ngành công nghiệp, cạnh tranh để chiếm phần thị trường thu hẹp chí cần thiết chưa đủ để trì kết kinh doanh cao Các công ty cần vượt qua để cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh họ Để nắm bắt hội tăng trưởng lợi nhuận, họ cần phải tạo màu xanh dương Tuy nhiên, ngày hầu hết chiến lược đại dương xanh lợi dụng doanh nghiệp việc tìm kiếm khai thác Các kế hoạch chiến lược thập kỷ gần tập trung nhiều vào chiến lược Đại dương đỏ với tảng khả cạnh tranh Kết là, hiểu rõ ý nghĩa cạnh tranh thị trường khó khăn: từ phân tích cấu kinh tế kinh doanh để chọn vị trí chiến lược chi phí thấp hay khác biệt tập trung thành lập phương pháp cạnh tranh Vì vậy, vấn đề nhận nhiều ý từ nhà hoạch định chiến lược hiểu rõ áp dụng linh hoạt chiến lược Đại Dương Xanh xem Để xác định sâu sắc vận dụng có hiệu chiến lược quy trình kinh doanh, Pacific Airline tìm hiểu làm rõ điểm sau đây: đại dương đỏ đại duơng xanh gì? Đặc điểm "chiến lược đại dương xanh" gì? Sự tất yếu việc hình thành “đại dương xanh”, giá trị đổi gì: tảng “chiến lược đại dương xanh” Đại dương xanh đại dương đỏ ? Theo quan điểm Kim Mauborgne, không gian định luôn bao gồm hai loại đại dương: Đại dương xanh đại dương đỏ Đại dương đỏ thể tất ngành công nghiệp có; thị Bài tập cá nhân 1 trường thành lập Đại dương xanh bao gồm tất lĩnh vực mà không tồn tại, ví dụ thị trường khơng gian khơng rõ - Đại dương xanh chưa khám phá không gian thị trường, đầy đủ giá trị tiềm năng, vô số hội phát triển đầy hứa hẹn lợi nhuận cao Trong mơ hình đại dương, cạnh tranh khơng cần thiết, quy tắc không thành lập - Đại dương đỏ thị trường truyền thống thông thường, lấp đầy đối thủ cạnh tranh khai thác sâu sắc Trong đại dương đỏ, ranh giới thành lập chấp nhận, quy tắc thi xác định rõ ràng Các cơng ty phải tìm cách tốt để chiếm lĩnh thị phần lớn thị trường Khi nhiều công ty nhảy vào thị trường, phân khúc thị trường nhỏ Do đó, khả để phát triển doanh thu lợi nhuận giảm xuống Khái niệm, đặc điểm “chiến lược đại dương xanh” - Khái niệm: “chiến lược đại dương xanh” chiến lược phát triển mở rộng thị trường khơng có cạnh tranh cạnh tranh khơng cần thiết mà cơng ty khám phá khai thác - học giả Kim Mauborgne (theo nghiên cứu xem xét lại chiến lược hai giáo sư Viện INSEAD Pháp) - Với chiến lược đại dương xanh doanh nghiệp có đặc điểm sau đây: + Khơng có cạnh tranh thị trường có, chiến lược xanh tạo cạnh tranh thị trường + Khơng có đối thủ cạnh tranh thất bại mà không tạo cạnh tranh trở nên không cần thiết + Không tập trung vào khai thác nhu cầu tại, tập trung vào việc tạo đáp ứng nhu cầu Bài tập cá nhân 2 + Không cố gắng để cân giá trị / chi phí thay đổi để phá vỡ cân giá trị / chi phí + Khơng đặt tồn hoạt động cơng ty việc theo đuổi khác biệt chi phí thấp Chiến lược xanh đưa hoạt động tổng thể công ty vào chiến lược này: hai khác biệt theo đuổi chi phí thấp Nền tảng đổi giá trị “chiến lược đại dương xanh” - Chiến lược đại dương xanh tạo bước đột phá giá trị cho người mua người kinh doanh, qua mở thị trường mà khơng có cạnh tranh - đại dương xanh Giá trị đổi coi tảng chiến lược “đại dương xanh” sở hữu nó, cơng ty chuyển từ tập trung nguồn lực vào đánh bại đối thủ cạnh tranh để làm cho cạnh tranh trở thành không quan trọng - Đổi giá trị cách suy nghĩ phát triển chiến lược để hình thành chiến lược đại dương xanh, tránh cạnh tranh Điều quan trọng giá trị đổi không tuân theo quy tắc trao đổi giá trị chi phí Người ta thường quan niệm cơng ty tạo giá trị lớn cho khách hàng với chi phí cao hơn, tạo giá trị thấp với chi phí thấp Với khái niệm này, lựa chọn chiến lược có nghĩa lựa chọn khác biệt chi phí thấp Ngược lại, cơng ty tìm cách để hình thành chiến lược đại dương xanh cần theo đuổi chiến lược khác biệt chi phí thấp Một ví dụ điển hình doanh nghiệp Việt Nam, Pacific Airlines cho thấy từ tháng năm 2007, tất chuyến bay Pacific Airlines (PA) có vé $ hãng hàng không Việt Nam thực phương pháp kinh doanh giá vé "sốc" cho thị trường Các hãng hàng không truyền thống giới thường có “Chiến lược đại dương đỏ” có nghĩa cạnh tranh để khai thác khách hàng truyền thống họ Nhưng hãng có Bài tập cá nhân 3 chi phí thấp PA áp dụng “Chiến lược Đại dương xanh”, mà tạo loại doanh nghiệp với giá trị dịch vụ mới, phát triển nguồn khách hàng tổ chức khai thác có hiệu - Phải cơng nhận hoạt động kinh doanh hãng hàng không truyền thống đạt yếu tố ghế trung bình khoảng 70% - 75%, Pacific Airlines nhanh chóng tìm thấy mơ hình kinh doanh cho phép nhận 80% - 85%, chí 90% số ghế với nguồn khách hàng mà giá vé máy bay rẻ tạo Nó “phát minh” hãng giá rẻ mà Pacific Airlines thực để mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, khách hàng kinh doanh - Các hãng giá rẻ tìm cách để khai thác khơng gian trống chuyến bay có hiệu mà mơ hình hãng hàng khơng truyền thống khơng phép Trong thực tế, rõ ràng: Nếu có đủ tiền vé máy bay giá rẻ, hãng hàng không có số lượng đáng kể khách hàng Bí giá vé phải bán trước, bán ngay, khơng phải giữ đến phút cuối - Nó phải đảm bảo tất chuyến bay PA chuyển mơ hình hãng hàng khơng giá rẻ có tất loại giá, từ USD đến 90 USD TP Hồ Chí Minh Hà Nội, mức thấp mức độ cao có 5-7 loại giá khác Ngồi số ghế cho giá cụ thể chuyến bay phụ thuộc vào mùa luật cung - cầu - Tuy nhiên, để tránh tình trạng PA thực giá rẻ khách hàng truyền thống chờ đợi để mua vé giá rẻ, thời điểm đó, kinh doanh, hiệu suất giảm xuống Vì vậy, PA “bất di bất dịch” quy tắc: nhiều người mua vé xa ngày bay, giá vé rẻ hơn, mua gần vào ngày bay, giá vé đắt hơn, giá vé rẻ linh hoạt, giá vé cao tính linh hoạt cao thay đổi chuyến bay, ngày khởi hành, hành trình, hủy bỏ Bài tập cá nhân 4 - Tìm cách để giảm chi phí cách không phục vụ bữa ăn máy bay: Chi phí mua bữa ăn khoảng 30.000 đồng, giá trị không liên quan đến hãng hàng không chi phí thấp Nhưng làm cho máy bay hạ cánh mặt đất để mang thực phẩm cũ xuống, làm khơng khí, đưa thức ăn lên máy bay Khi dịch vụ bữa ăn chuyến bay ngắn, máy bay bay từ 10-12 tiếng ngày Máy bay vận tải tốn kém, chuyến chi phí thấp phải tìm cách để giảm “thời gian chết”, tăng lợi nhuận hoạt động bay PA bay 12 tiếng ngày, Air Asia đạt đến 8,5 Yếu tố khai thác máy bay làm giảm chi phí, bên cạnh việc giảm chi phí yếu tố khác hướng PA Tôi nhận mô hình mà PA theo đuổi chiến lược “Đại dương xanh” cách tạo nhiều giá trị hấp dẫn cho khách hàng Trong đó, Pacific Airlines không sợ đối đầu với hãng hàng khơng khác nước chí sợ đối đầu với hang tiếng giới Câu 2: Phân tích ví dụ doanh nghiệp Việt Nam tạo khác biệt thông qua kênh phân phối Trong kinh tế thị trường với tham gia nhiều doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất kinh doanh khơng thể bán (hoặc khó bán) sản phẩm họ trực tiếp đến người tiêu dùng nên họ phải sử dụng “tiếp thị trung gian” Thông qua trung gian, hàng hố giao đến người tiêu dung có hiệu nhất, đáp ứng tốt mục tiêu kinh doanh nhu cầu khách hang Các nhiệm vụ hệ thống phân phối trung gian tạo kênh phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp Đây bốn yếu tố quan trọng hệ thống Marketing – Mix Có nhiều khái niệm hệ thống phân phối Tùy thuộc vào quan điểm nghiên cứu khác nhau: Bài tập cá nhân 5 - Ở cấp độ vĩ mô, kênh phân phối coi đường vận chuyển hàng hóa dịch vụ từ sản xuất đến tiêu thụ - Theo quan điểm người tiêu dùng, kênh phân phối tập hợp trung gian để họ có mua sản phẩm với giá cao chi phí sản xuất - Đối với nhà sản xuất, người muốn tổ chức hệ thống kênh phân phối tổ chức quan hệ đối ngoại (chuyển quyền sở hữu, ), đàm phán để thực hoạt động sản phẩm phân phối dịch vụ doanh nghiệp theo cách chuyên nghiệp sách doanh nghiệp - Ở góc độ quản lý, kênh phân phối xem định lĩnh vực Marketing Phân phối xem “một tổ chức tiếp xúc với bên để hoạt động quản lý để đạt mục tiêu phân phối nó” Điều cho thấy tầm quan trọng "quan hệ đối ngoại", "tổ chức kênh", "hoạt động phân phối" - Tiêu thụ đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh công ty Doanh nghiệp không quan tâm việc đưa sản phẩm thị trường, chi phí, mà làm để đưa sản phẩm thị trường? Đây chức phân phối tiếp thị Chức thực thông qua mạng lưới kênh bán hàng sản phẩm doanh nghiệp - Các kênh tiếp thị tạo nên khác biệt doanh nghiệp Xây dựng chiến lược tiếp thị thành công môi trường cạnh tranh cao ngày nhiệm vụ phức tạp, khó khăn Đạt lợi sản phẩm tốt Việt Nam trở nên khó khăn Các chiến lược giảm giá khơng nhanh chóng dễ dàng chép đối thủ cạnh tranh mà dẫn đến giảm lợi nhuận Các chiến lược quảng cáo để thúc đẩy sáng tạo thường có kết ngắn hạn tác động lâu dài Vì vậy, để hiểu quản lý tiếp thị tất loại hình doanh nghiệp bao gồm lớn nhỏ đặt doanh nghiệp để tìm chiến lược tiếp thị Bài tập cá nhân 6 phải dựa vào để tránh chiến tranh Các cơng ty tìm thấy để cạnh tranh thành công chúng không cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt so với đối thủ cạnh tranh mà để làm tốt địa điểm xác định, người tiêu dùng muốn họ Chỉ thông qua kênh tiếp thị, khả thực Chúng ta tìm hiểu kênh phân phối với sách quản lý đại lý kênh phân phối Vinamilk Vinamilk nhà sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam Nam Khi bắt đầu hoạt động vào năm 1976, công ty xây dựng mạng lưới phân phối lớn Việt Nam thừa hưởng để giới thiệu sản phẩm nước trái cây, sữa đậu nành, nước đóng chai cà phê cho thị trường Tính tốn doanh thu số lượng, Vinamilk nhà sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam danh mục sản phẩm Vinamilk bao gồm: sản phẩm sữa bột sữa sản phẩm giá trị gia tăng là: sữa đặc, sữa chua ăn sữa chua uống, kem mát Vinamilk cung cấp cho thị trường danh mục sản phẩm, hương vị kích cỡ bao bì với tùy chọn nhiều Hầu hết sản phẩm công ty cung cấp cho thị trường thương hiệu "Vinamilk", thương hiệu bình chọn “Thương hiệu tiếng” 100 thương hiệu mạnh Bộ Công nghiệp Thương mại năm 2006 Vinamilk chọn “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ 1995-2008 Bây giờ, công ty tập trung vào phát triển thị trường kinh doanh Việt Nam xuất sang thị trường nước ngồi Chính sách đại lý: Vinamilk ưu đãi cho đại lý để trở thành người bạn gần gũi trung thành với sản phẩm họ Trong trường hợp vi phạm hợp đồng, công ty định huỷ bỏ đại lý để làm ví dụ cho đại lý khác Bài tập cá nhân 7 Hệ thống đại lý công ty chia thành hai loại, nhóm sản phẩm sữa đặc, sữa bột nhóm sản phẩm kem, sữa chua, sữa tươi - Với nhóm sản phẩm từ sữa (sữa đặc, sữa bột ): Để có đại lý cho sản phẩm này, Vinamilk đặt điều kiện cần thiết để giữ cam kết không bán sản phẩm sữa khác - Nhóm sản phẩm kem, sữa chua, sữa tươi : Công ty mở rộng rãi chủ trương điều kiện khắc nghiệt không giới hạn cho đại lý Bởi mặt hàng bán trực tiếp cho người tiêu dùng, cạnh tranh khơng cao, mặt hàng chiến lược công ty sau hệ thống phân phối mở rộng hơn, sản phẩm phổ biến - Ưu điểm: theo sách quản lý hiệu khuyến khích cho đại lý mạng lưới mình, hệ thống đại lý công ty mở rộng hầu hết tỉnh phía Bắc, trung bình tỉnh có đại lý thức hai, chí lên tới bảy đại lý thức Hơn nữa, tỉnh VNM có nhân viên tiếp thị khu vực, họ có tiền lương phần thưởng cho doanh số bán hang họ Điều khuyến khích nhân viên để mở rộng kinh doanh nhỏ nhà bán lẻ, làm cho thương hiệu công ty phủ rộng khắp nước Quản lý xây dựng hệ thống phân phối Hiện cơng ty có hai kênh phân phối: 2.1 Phân phối thông qua kênh truyền thống (220 nhà phân phối độc lập 140.000 cửa hàng bán lẻ), thực phân phối 80% tổng sản lượng sản xuất công ty Để hỗ trợ cho mạng lưới phân phối mình, Vinamilk mở 14 cửa hàng giới thiệu sản phẩm bốn thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ 2.2 Các kênh phân phối đại (như hệ thống siêu thị: Metro; Big C ) lợi Vinamilk mở rộng thông qua nhà máy sữa đầu tư nhiều nơi lan rộng khắp đất nước Với 1400 đại lý mạng lưới phân phối lan rộng khắp nước với 5.000 đại lý 140.000 nhà bán lẻ Vinamilk kênh phân phối trực tiếp trường học, bệnh viện , Bài tập cá nhân 8 siêu thị Đối với sản phẩm sữa, giá ngun liệu cao cơng ty bán với giá cao mà khách hàng phải chịu Quản lý kênh phân phối Để quản lý hiệu kênh phân phối thị trường, Vinamilk sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin đại, điển hình chương trình quản lý tích hợp thơng tin Oracle E Business Suite 11i; Enterprise Resource Planning (ERP) Quản lý quan hệ khách hàng - SAP: - Oracle E Business Suite 11i: thức đưa vào hoạt động vào tháng Giêng, 2007 Hệ thống kết nối đến 13 địa điểm bao gồm văn phòng, nhà máy, kho hàng toàn quốc Cơ sở hạ tầng CNTT đồng bộ, tiêu chuẩn hóa đồng - Ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng - SAP: Thông qua việc tối ưu hóa chu kỳ cho nhân viên thông tin liên quan đến tất khách hàng khách hàng trao đổi thông tin với công ty cách mà khách hàng ưa thích vào lúc thông qua kênh bất kỳ, với ngơn ngữ Nhìn chung, phương pháp hiệu cho khách hàng Vinamilk, công ty thu thập đầy đủ thơng tin nhu cầu khách hàng, để từ có thể thực sách phát triển phát triển mạng lưới phân phối tốt - Kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP): công cụ để hỗ trợ nhân viên công việc họ, cho phép mạng lưới phân phối Vinamilk nước kết nối với trung tâm thông tin hai tình online offline Thơng tin giúp Vinamilk thực kế hoạch hỗ trợ kịp thời xác Việc thu thập, quản lý thông tin bán hàng đại lý để đáp ứng kịp thời cung cấp hài lòng cho khách hàng mức cao Với ứng dụng tốt công nghệ thông tin, Vinamilk quản lý kênh phân phối hiệu quả, nâng cao kiến thức đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày tăng người tiêu dùng Trong năm 2008, Vinamilk đạt 8.380 tỷ đồng cho doanh thu, tăng 25,5% lợi nhuận sau thuế 1.230 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm 2007 Bài tập cá nhân 9 Cho đến hệ thống đáp ứng yêu cầu đặt công ty xây dựng dự án Sau triển khai hoạt động 48 nhà phân phối, Vinamilk mở rộng toàn hệ thống với 187 nhà phân phối từ cuối tháng Bảy, 2008 Xây dựng mạng lưới phân phối Để hỗ trợ cho mạng lưới phân phối mình, Vinamilk mở 14 cửa hàng giới thiệu sản phẩm thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ Vinamilk có kế hoạch mở chiến dịch tiếp thị phát triển cửa hàng bán lẻ nhiều để tăng doanh thu Bên cạnh mạng lưới phân phối nước, cơng ty có nhà phân phối thức Hoa Kỳ, Châu Âu, Australia Thái Lan Trong tương lai, tiếp tục thiết lập mạng lưới phân phối Campuchia nước láng giềng khác - Với phương pháp tiếp cận chiến lược liên lạc thường xuyên với khách hàng thân thiện thơng qua kênh phân phối mình, VINAMILK có nhiều chương trình cộng đồng tương lai -Quảng cáo với thông điệp “100% sữa tươi nguyên chất” (một trăm phần trăm, trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm) thu hút nhận tin tưởng khách hàng nước Vinamilk người khai thác điều quảng cáo Chiến lược chiến lược xây dựng ý kiến công chúng, thắp lên lửa thời gian mà người tiêu dùng thất vọng nhà sản xuất lừa dối lâu Thông điệp trăm phần trăm sữa tươi nguyên chất lặp lặp lại để sâu vào tâm trí khách hàng, từ quảng cáo này, Vinamilk hy vọng khách hàng thương hiệu khác hỗ trợ cho Vinamilk với sữa tươi 100% nguyên chất KẾT LUẬN Cùng với phát triển đổi đất nước Công ty Cổ phần sữa Vinamilk thành lập cho 31 năm Những ấn tượng sâu sắc đường xây dựng thương hiệu Vinamilk không Bài tập cá nhân 10 10 nước mà vươn thị trường giới Công ty đưa chiến lược kinh doanh riêng mình, phù hợp với nguồn lực định hướng thị trường Trong tiếp thị, đặc biệt kênh phân phối cho sản phẩm công ty thành công nhiều năm liền Điều thể rõ qua số liệu bán hàng hàng năm Tổng công ty Vinamilk Tôi tin Vinamilk có thay đổi chiến lược kinh doanh chiến lược tiếp thị kịp thời nhất; phù hợp thời điểm cạnh tranh ngày khốc liệt công ty phát triển Tài liệu tham khảo: - Marketing Management Textbook - Griggs University - Web site: www.vinamilk.com.vn - http://vietbao.vn/Kinh-te Bài tập cá nhân 11 11 ... chi phí thấp Chiến lược xanh đưa hoạt động tổng thể công ty vào chiến lược này: hai khác biệt theo đuổi chi phí thấp Nền tảng đổi giá trị chiến lược đại dương xanh” - Chiến lược đại dương xanh... Mauborgne (theo nghiên cứu xem xét lại chiến lược hai giáo sư Viện INSEAD Pháp) - Với chiến lược đại dương xanh doanh nghiệp có đặc điểm sau đây: + Khơng có cạnh tranh thị trường có, chiến lược xanh... triển doanh thu lợi nhuận giảm xuống Khái niệm, đặc điểm chiến lược đại dương xanh” - Khái niệm: chiến lược đại dương xanh” chiến lược phát triển mở rộng thị trường khơng có cạnh tranh cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu việc pacific airline đã thực hiện chiến lược đại dương , nghiên cứu việc pacific airline đã thực hiện chiến lược đại dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay