Chiến lược marketing phát triển sản phẩm thẻ mai xanh tại ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu (GPbank)

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:44

Chiến lược marketing phát triển sản phẩm Thẻ Mai Xanh Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu (GPbank) “Marketing phận chức tổ chức, thực hoạt động từ việc tạo ra, truyền thông cung cấp giá trị cho khách hàng quản lý mối quan hệ với khách hàng để mang lại lợi ích cho tổ chức đối tượng liên quan” (Hiệp hội Marketing Mỹ American Marketing Asociation)’2004 Mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt thị trường khối lượng sản phẩm, thị phần gọi mục tiêu Marketing Con đường mà doanh nghiệp dự định để đến mục tiêu gọi chiến lược Marketing Để tạo sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp phải thực ba chức bản: Marketing, sản xuất tài Các nhà quản trị marketing chịu trách nhiệm tạo nhu cầu cho sản phẩm dịch vụ tổ chức Các nhà quản trị tài chịu trách nhiệm việc đạt mục tiêu tài doanh nghiệp Các doanh nghiệp thành công không thực đồng chức marketing, sản xuất tài Khơng có marketing sản phẩm dịch vụ cung ứng không nhiều, không quản trị sản xuất tốt khơng có sản phẩm dịch vụ tốt;; khơng có quản trị tài thất bại tài diễn Mỗi chức hoạt động cách độc lập để đạt mục tiêu riêng đồng thời phải làm việc để đạt mục tiêu chung cho tổ chức lợi ích, tồn tăng trưởng điều kiện kinh doanh động Do nói chiến lược Marketing có tầm quan trọng đặc biệt hoạt động doanh nghiệp Tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh quy mô hoạt động mà doanh nghiệp có chiến lược marketing khác Hiện nay, kinh doanh thẻ mảng hoạt động nhiều ngân hàng trọng đầu tư nguồn lực phát triển gia tăng cạnh tranh nhiều chiến lược marketing linh hoạt đa dạng Mỗi ngân hàng có nhiều loại thẻ để phục vụ nhiều đối tượng khác Do đó, phạm vi tập tơi chọn Page of loại thẻ quan tâm ngân hàng để nghiên cứu:” Chiến lược marketing phát triển sản phẩm Thẻ Mai Xanh Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu (GPbank)” đối thủ chọn là: “Chiến lược marketing thẻ Vietcombank SG24 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chiến lược marketing thẻ E-Partner 12 giáp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)” để nghiên cứu: Chỉ Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP tiêu Ngoại thương Công thương Dầu khí tồn cầu Giới -Tên viết tắt: Vietcombank -Tên viết tắt: Vietinbank -Tên viết tắt: GPbank thiệu -Địa chỉ: 198 Trần Quang -Địa chỉ:108 Trần Hưng Đạo -Địa chỉ: 109 Trần Hưng Doanh Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội – Hoàn Kiếm – Hà Nội Đạo – Hoàn Kiếm – Hà -Vốn điều lệ: 13.223 tỷ NVĐ -Vốn điều lệ: 11.253 tỷ VNĐ Nội -Sở hữu nhà nước: 90.72% -Sở hữu nhà nước: 89.23% -Vốn điều lệ: 3.018 tỷ nghiệp VNĐ Sản Thẻ Vietcombank SG24 có Thẻ E-Partner 12 giáp phẩm tính đột phá ưu thẻ E-Partner thiết kế vụ tiện ích sau: việt sau: với 12 màu sắc sinh động -Thỏa mãn nhu cầu mua sắm, có dịch vụ tiện ích chăm sóc sức khỏe, giải trí… ưu đãi sau: Thẻ Mai Xanh có dịch -Tra cứu số dư Tài khoản toán -In kê giao dịch cách nhanh chóng -Khơng có số dư ban đầu tiện lợi với mạng lưới mở thẻ rộng khắp toàn quốc -Miễn phí hầu hết giao Mạng lưới ưu đãi hàng Ngân hàng liên dịch chủ thẻ máy trăm khu spa, nhà hàng, minh VNBC ATM khách sạn, rạp chiếu phim… -Rút tiền tất máy ATM GP.Bank -Chuyển khoản nội -Rút tiền quầy tối đa lên ATM GP.Bank đến tỷ đồng Ngân hàng liên minh -Chuyển khoản ATM tối VNBC đa lên đến 100 triệu đồng -Đổi mật mã cá nhân (PIN) hàng đại lý liên kết với -Vấn tin tài khoản ATM trực -Đặt hạn mức rút tiền cho Vietcombank tuyến internet thẻ thẻ phụ cao cấp sang trọng -Thực giao dịch hệ thống ATM Vietcombank ngân Page of -Hạn mức sử dụng thẻ linh -Nạp tiền cho thuê bao trả -Khóa thẻ mở khóa thẻ hoạt dựa số dư tài khoản trước mạng di động qua ATM cho phép khách hàng hoàn dịch vụ Vn Topup toàn chủ động cho kế -Nhanh chóng, thuận tiện với hoạch tài tiện ích SMS -Đem lại giá trị thặng dư cho Banking: Chuyển khoản khách hàng qua giá trị bảo tin nhắn, thông báo hiểm tai nạn đảm bảo biến động số dư, kê tài hãng bảo hiểm uy tín khoản, xem thơng tin lãi -Rút tiền mặt từ tài khoản cá suất, tỷ giá ngoại hối… nhân tiền VNĐ USD -Nhận kiều hối từ nước -Kiểm tra số dư tài khoản, in gửi vào tài khoản thẻ E- kê giao dịch gần Partner -Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn -Chuyển khoản hệ ATM thống Vietcombank -Thanh tốn hóa đơn điện -Thanh tốn hóa đơn điện, thoại,điện lực trực tuyến nước, điện thoại trả trước ATM cước thuê bao trả sau -Thanh toán vé tàu với cơng Vinaphone,Mobifone,Viettel, ty đường sắt Sài Gòn, cơng EVN… ty đường sắt Hà Nội -Thanh tốn mua hàng -Tìm máy ATM nhanh online đơn vị chấp chóng, thuận tiện qua hệ nhận thẻ Vietcombank SG24 thống tin nhắn 977 nước -Nhận Lương, thu nhập từ công ty giao dịch chuyển khoản khác Thị Cá nhân người Việt Nam Cá nhân người Việt Nam Thẻ Mai Xanh hạng thẻ trường người nước người nước phổ thông với màu xanh mục tiêu cư trú Việt Nam có nhu cư trú Việt Nam có nhu động dành cho cầu sử dụng thẻ, có tài khoản cầu sử dụng thẻ, có tài khoản đối tượng khách hàng có tiền gửi tốn tiền gửi toán nhu cầu sử dụng thẻ thường Vietcombank ưa chuộng Vietinbank Đặc biệt thẻ xuyên, phục vụ nhu cầu Page of loại hình khuyến mại, ưu E-Partner phục vụ nhu đãi mua sắm cầu sinh viên tiêu dùng hàng ngày Giá - Tổng số tiền rút ATM tối - Tổng số tiền rút ATM tối -Tổng số tiền rút ATM (phí) đa/ngày: 20.000.000đ đa/ngày: 20.000.000đ tối đa/ngày: 20.000.000đ -Số lần rút tiền tối đa -Số lần rút tiền tối đa -Số tiền rút tối đa ATM/ngày: 20 lần ATM/ngày: 10 lần ATM/lần: 5.000.000đ -Số tiền rút tối đa -Số tiền rút tối thiểu -Chuyển khoản tối ATM/lần: 2.000.000đ ATM/lần: 10.000đ đa/ngày:50.000.000đ -Phí phát hành -Số tiền rút tối đa -Chuyển khoản tối thẻ:120.000đ/thẻ ATM/lần: 3.000.000đ đa/ngày:50.000.000đ -Dịch vụ phát hành -Số tiền rút tối đa quầy -Miễn phí phát hành thẻ nhanh:100.000đ ngày:1.000.000.000đ -Phí phát hành nhanh: -Cấp lại pin:10.000đ/thẻ -Chuyển khoản miễn phí tối 20.000đ -Phí thường đa/ngày:20.000.000đ -Cấp lại pin: 10.000đ niên:100.000đ/thẻ -Chuyển khoản tối đa/ngày: -Cấp lại thẻ bị -Phí tra sốt:50.000đ/lần 100.000.000đ hay bị hỏng:20.000đ -Khơng hạn chế số lần chuyển khoản Phương -Gồm chi nhánh, phòng -Gồm chi nhánh, phòng -Gồm chi nhánh, phòng pháp giao dịch, đơn vị chấp nhận giao dịch, đơn vị chấp nhận giao dịch, đơn vị chấp nhận phân thẻ, điểm toán điện thẻ, điểm toán điện thẻ phối tử tử Quản trị -Quảng cáo đài, báo, -Quảng cáo đài, báo, -Quảng cáo đài, báo, bán internet như: Bản tin tối internet, chuyên trang internet hàng VTV1; chuyên trang Ebank chuyên trang Ebank -Giao tiêu tới chi Vnexpress, tạp chí Vnexpress nhánh phòng giao dịch; Heritage VNA -Giao tiêu tới chi cán nhân viên -Giao tiêu tới chi nhánh phòng giao dịch; -Tổ chức buổi gặp gỡ nhánh phòng giao dịch; cán nhân viên khách hàng để quảng bá cán nhân viên - Quảng bá sản phẩm đến sản phẩm, nâng cao nhận -Đào tạo cán nắm rõ trường đại học doanh Page of thức người dân tính sản phẩm nghiệp -Phát triển kênh nội -Tổ chức buổi gặp gỡ Vietcombank: trang web, khách hàng để quảng bá sản hình ATM; bảng giá phẩm, nâng cao nhận thức đứng (X-standee), tờ rơi…tại người dân tính chi nhánh tiện ích thẻ tiện ích thẻ -Tổ chức buổi gặp gỡ khách hàng để quảng bá sản phẩm, nâng cao nhận thức người dân tính tiện ích thẻ Tổng Kết: Qua phân tích chiến lược marketing Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vệt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Vệt Nam tơi nhận thấy Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu cần hoàn thiện số vấn đề sau: - Về sản phẩm: Cần đa dạng thêm dòng sản phẩm để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng - Về giá (phí): Tăng hạn mức thẻ bổ sung thêm loại phí cần thiết - Về phương pháp phân phối: Cần mở rộng mạng lưới, phòng giao dịch - Về quản trị bán hàng: Cần tăng cường quảng cáo mạng, đài báo, tạp chí, truyền hình, truyền thanh… Tài liệu tham khảo: Page of -Giáo trình MBA tầm tay-Chủ đề marketing – Charlesd.Schewe Alexander Watson Hiam Page of ...loại thẻ quan tâm ngân hàng để nghiên cứu:” Chiến lược marketing phát triển sản phẩm Thẻ Mai Xanh Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPbank) đối thủ chọn là: Chiến lược marketing thẻ Vietcombank... SG24 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chiến lược marketing thẻ E-Partner 12 giáp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)” để nghiên cứu: Chỉ Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP. .. sản phẩm, nâng cao nhận thức người dân tính tiện ích thẻ Tổng Kết: Qua phân tích chiến lược marketing Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vệt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Vệt Nam nhận thấy Ngân hàng TMCP
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược marketing phát triển sản phẩm thẻ mai xanh tại ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu (GPbank) , Chiến lược marketing phát triển sản phẩm thẻ mai xanh tại ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu (GPbank)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay