Chiến lược marketing của công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:44

CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC Sản phẩm Các loại bi đúc lót hợp kim cung cấp cho máy nghiền than nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) xác định sản phẩm khả thi ban đầu sản xuất loại bi đúc lót hợp kim cung cấp cho máy nghiền than nhà máy nhiệt điện Ngoài sản phẩm chiến lược cần thiết sản xuất loại sản phẩm khác phục vụ việc thay thế, sửa chữa cho cơng trình Cơng ty kinh doanh Yêu cầu cụ thể sản phẩm bi đúc lót hợp kim - Nhiệt luyện sản phẩm sau đúc đạt yêu cầu kỹ thuật yêu cầu bi đúc, lót sản phẩm khác phục vụ cho sửa chữa nhà máy nghiệt điện cơng trình khác cơng ty - Để đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào, xưởng cần có đủ lực tự nấu luyện loại thép theo yêu cầu từ nguồn nguyên liệu sắt thép phế liệu - Dự án cần xây dựng xưởng phụ trợ kèm theo xưởng đúc-nhiệt luyện để phục vụ sản xuất Xưởng phụ trợ có nhiệm vụ gia công chế tạo sửa chữa khuôn đúc, loại bỏ ba via, cắt đậu ngót ngun cơng khác hồn thiện sản phẩm sau đúc Chiến lược marketing 2.1 Khảo sát nhu cầu thị trường theo chiến lược thị trường ngách 2.1.1 Bảng nhu cầu sử dụng bi lót máy nghiền NM nhiệt điện dùng công nghệ nghiền than (Danh mục nhà máy điện tổng sơ đồ điện Chính phủ) TT Đơn vị sử dụng Đ.V Năm Năm Năm Năm Năm Năm 1 6 Nhiệt điện Phả Lại (1040 MW) DC (440 MW) DC (600 MW) Nhiệt điện ng Bí DC (110 MW) Mở rộng (300MW) Mở rộng (300MW) Nhiệt điện Hải Phòng DC1 (600 MW) GĐ1+2 DC2 (600 MW) GĐ1 DC3 (1200 MW) GĐ1+2 DC3 (1200 MW) GĐ3+4 Nhiệt điện Quảng Ninh GĐ1 (600 MW) GĐ2 (600 MW) Nhiệt điện Mông Dương DC1 (500 MW) GĐ1 DC2 (600 MW) GĐ1 DC1 (500 MW) GĐ2 DC2 (600 MW) GĐ2 Nhiệt điện Nghi Sơn DC1 (300 MW) GĐ1 DC2 (600 MW) GĐ1 DC1 (300 MW) GĐ2 DC2 (600 MW) GĐ2 Nhiệt điện Vĩnh Tân DC1 (600 MW) GĐ1 DC1 (600 MW) GĐ2 DC2 (600 MW) GĐ1 DC2 (600 MW) GĐ2 DC3 (1000 MW) GĐ1 Nhiêt điện Sơn Mỹ DC1 (600 MW) DC2 (600 MW) DC3 (600 MW) DC4 (600 MW) DC (100MW) Nhiệt điện Mạo Khê Tổng: tính 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tấn Tấn 596 850 596 634 596 366 596 850 596 850 596 366 Tấn Tấn Tấn 150 185 150 185 150 185 185 150 185 185 150 185 185 150 185 185 Tấn Tấn Tấn Tấn 325 0 325 0 325 325 0 800 336 0 800 800 650 325 800 650 650 Tấn Tấn 366 366 183 800 366 800 366 366 800 366 800 Tấn Tấn Tấn Tấn 0 0 300 336 0 300 336 300 336 300 336 300 336 300 336 300 336 300 336 300 336 Tấn Tấn Tấn Tấn 0 0 185 0 185 336 185 185 336 185 336 185 336 185 336 185 336 185 336 0 0 336 0 0 336 336 0 336 336 336 0 336 336 336 336 336 336 336 336 650 0 0 150 0 0 150 336 0 150 336 336 0 150 336 336 336 150 336 336 336 336 150 2509 3784 6642 8642 10598 11275 Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Với nhu cầu thị trường tiêu thụ bi lót Nhà máy nhiệt điện than dùng công nghệ nghiền từ năm 2010 đến năm 2015 lớn, thuận lợi hội để đầu thư dây chuyền đúc bi lót máy nghiền có cơng suất khoảng 6000 sản phẩm /năm 2.1.2 Bảng nhu cầu sử dụng bi NM xi măng phía Bắc Suất hao lót trung bình (gam/tấn) Suất hao bi trung bình (gam/tấn) Tổng lượng lót tiêu thụ TB (Tấn/năm) năm đại tu lần Tổng lượng bi tiêu thụ (Tấn/năm) TT Các Nhà máy Sản lượng XM (Triệu tấn/năm) Hoàng thạch 1.1 25 30 27.5 33 Hoàng thạch 1.2 25 30 30 36 Bỉm Sơn 0.6 25 30 15 18 Bỉm Sơn 1.2 25 30 30 36 Bút Sơn 1.4 25 30 35 42 Hoàng Mai 1.4 25 30 35 42 Tam Điệp 1.4 25 30 35 42 ChingFong 25 30 0 Hải Phòng 1.4 25 30 35 42 10 Hoàng Thạch 1.4 25 30 35 42 11 Bỉm Sơn 25 30 50 60 12 Thang Long 2.4 25 30 60 72 13 Hạ Long Tổng: 17.5 25 30 50 437.5 60 525 Với nhu cầu sử dụng bi đạn nghiền Nhà máy Xi măng phía Bắc ngồi ngành Xi măng, lượng bi cần bổ sung trình sản xuất hàng năm khoảng 525 tấn/năm Lượng bi khoảng 400 (Trong năm 2010) Như tổng lượng bi ngành Xi măng có nhu cầu tiêu thụ năm 2010 khoảng gần 1000 năm khoảng 500 tấn/năm Lượng lót cần thay bổ sung sau lần đại tu (chu kỳ năm ) Nhà máy xi măng khoảng 437.5 tấn, lượng lót lắp cho nhà máy khoảng 400 Nhu cầu bi lót sử dụng cho công đoạn nghiền xi măng klinker ngành Xi măng lớn, trung bình khoảng 1000 tấn/năm có tính thường xun theo chu kỳ (Đối với đợt đại tu thiết bị theo kế hoạch) Như thị trường tiêu thụ sản phẩm bi nghiền lót máy nghiền nói chung năm 2010 đến 2015 tăng dần từ khoảng 4000tấn/năm đến 12.000 tấn/năm (Chưa tính đến thị trường xi măng số Nhà máy nhiệt điện than phía Nam) 2.2 Lợi cơng nghệ Khảo sát kỹ nhu cầu thị trường, công ty lựa chọn cơng nghệ đại Cộng hồ Liên bang Đức (Thiết bị nhập Trung Quốc) ưu tiên công nghệ sạch, bảo vệ môi trường - Công nghệ FURAN dùng cát tái sinh Theo quy trình sản xuất, năm, lượng cát dùng cho khâu làm khuôn khoảng 100 nghìn thải mơi trường lượng chất thải rắn đáng kể, chưa tính đến chi phí xử lý chất độc hại trước thải môi trường Đây tốn định cho việc Cơng ty đưa sản phẩm có tính cạnh tranh cao, mặt khác công ty xây dựng hệ thống quản lý môi trường, tiêu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System) 2.3 Lợi quản lý Nhà nước Do dự án báo cáo đầu tư thuộc danh mục dự án Chính phủ khuyến khích đầu tư-ngành khí trọng điểm nên ưu đãi vốn vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất Đây khoản chi phí đáng kể tiết giảm ưu đãi từ sách Nhà nước nhằm tăng sức cạnh tranh giá thành sản phẩm 2.4.Lợi thương hiệu Do công ty đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thực nhiệm vụ cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy điện ngành nên việc tham gia gói thầu cung cấp sản phẩm có nhiều thuận lợi thừa hưởng lực từ Tập đoàn EVN tuân thủ theo Luật Đấu thầu, mặt khác, thường gói thầu liên quan đến cơng nghệ nước thực thường có hình thức đấu thầu rộng rãi nước nên loại bỏ đối thủ nước ngoài, đặc biệt Nhà thầu Trung Quốc 2.5 Lợi đặc thù sản phẩm Sản phẩm đúc sản phẩm đặc thù, đầu tư đòi hỏi tính tốn kỹ lưỡng thị trường đầu thị trường ngách ngành khí chế tạo máy đặc biệt chuyên bi lót cho máy nghiền, vậy, doanh nghiệp quan tâm chiều sâu có tổ chức hiểu nghề có kiến thức chun ngành thành cơng chất lượng sản phẩm, Công ty NPS thừ hưởng đội ngũ cán kỹ thuật sở hạ tầng nhiều năm ngành Điện nên hội tụ đầy đủ yếu tố cần thiết tạo nên sản phẩm có tính đặc thù chất lượng, cơng nghệ lợi 3.Đánh giá cạnh tranh đối thủ 3.1 Đối với sản phẩm nhập khẩu: Chủ yếu từ Trung Quốc lợi địa lý quản lý môi trường lỏng lẻo, thường sản phẩm nhập từ Trung Quốc đánh giá không cao chất lượng không ổn định, mặt khác thuế nhập mặt hàng 10%, loại phí hải quan, bảo hiểm, vận chuyển, kho bãi nên giá cạnh tranh với hàng Việt Nam phủ bảo hộ 3.2 Trong nước: Hiện thị trượng có cơng ty cung cấp sản phẩm tương tự, ngành xây dựng – sản phẩm truyền thống cung cấp bi đạn cho ần máy xi măng thuộc Bộ Quốc phòng - Lợi thế: Các nhà máy đối thủ đầu tư xây dựng nhiều năm trước nên hết khấu hao chi phí khấu hao thấp, lợi giá thành sản phẩm Mặt khác, tồn lâu đời nên họ thường có trường ổn định độc quyền - Hạn chế: Cũng nhà máy đối thủ đầu tư xây dựng nhiều năm trước nên thường có cơng nghệ lạc hậu, tiêu môi trường thường bị vi phạm, mức độ tự động hố thấp, sử dụng nhiều nhân cơng, chất lượng hàng hố khơng ổn định, sản lượng thấp nên phải tập chung sản xuất chạy tiến độ dẫn đến hàng hố tồn kho chưa giao kịp hàng, công gnhệ lạc hậu dẫn đến tiêu tốn nhiên liệu Tất hạn chế dẫn đên chi phí giá thành khơng canh tranh khấu hao hết 3.3 Các sản phẩm thay thế: Trên thị trường chưa có sản phẩm thay thế, có cơng nghệ thay dùng hệ thống nghiền ma sát Cơng nghệ có cơng suất nhỏ, đầu tư ban đầu lớn, sửa chữa thay q trình vận hành phức tạp, đòi hỏi phải ngừng hệ thống Chiến lược Marketing 4.1 Phân đoạn thị trường: - Giai đoạn 2011-2013: Chủ yếu nhà máy nhiệt điện than, nhu cầu tiêu thụ khoảng 4000 sản phẩm/năm Sản lượng (tấn/năm) 2011 2012 2013 - Vị trí sản phẩm thị trường: Sản phẩm chưa cạnh tranh với hàng nhập sách thuế bảo hộ hàng hoá sản xuất nước có lợi, - Hàng hố sản xuất nước công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm không đồng đề chiếm thị phần nhỏ truyền thống Nhiệt điện Ninh Bình (100 MW cơng suất), ng Bí cũ (110 MMW) 4.2 Định vị sản phẩm thị trường Chất lượng NPS Hàng hóa nhập Hàng hố nước Giá Định vị sản phẩm: Sản phẩm công ty NPS mang thông điệp đến với khách hàng “Sản phẩm chất lượng cao-công nghệ sạchgiá cạnh tranh” với slogan “Giá trị mang lại cho khách hàng hạnh phúc chúng tôi” Dựa phân tích trên, với cơng nghệ đại, chất lượng sản phẩm đồng nhất, cam kết thực quy định Luật môi trường, hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế (áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, hệ thống quản lý môi trường, tiêu chuẩn ISO 14000) - Giá bán cạnh tranh ưu đãi thuế, dây chuyền đại tự động hố cao sử dụng nhân cơng lao động, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, lấy chiến lược phát triển thị trường số một, lợi nhuận thứ yếu - Sản phẩm đúc sản phẩm đặc thù, đầu tư đòi hỏi tính tốn kỹ lưỡng thị trường đầu thị trường ngách ngành khí chế tạo máy đặc biệt chuyên bi lót cho máy nghiền, vậy, doanh nghiệp quan tâm chiều sâu có tổ chức hiểu nghề có kiến thức chuyên ngành thành công chất lượng sản phẩm, Công ty NPS thừa hưởng đội ngũ cán kỹ thuật sở hạ tầng nhiều năm ngành Điện nên hội tụ đầy đủ yếu tố cần thiết tạo nên sản phẩm có tính đặc thù chất lượng, cơng nghệ lợi 4.3.Chiến lược Marketing (Marketing Mix 7P) 4.3.1.P1- Sản phẩm (Product): - Các loại bi đúc, bi rèn thép 45: ∅50 mm ∅60 mm, - Tấm lót hợp kim máy nghiền SBM370/850 4.3.2 P2- Phân phối (Provide) - Trụ sở nhà máy sản xuất Chí Linh- Hải Dương Mạng lưới phân phối: - Xí nghiệp dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện ng Bí- Quảng Ninh, - Xí nghiệp dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Hạ Long- Quảng Ninh, - Xí nghiệp dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện - Hải Phòng, - Chi nhánh Cẩm Phả- Quảng Ninh, - Văn phòng giao dịch Hà Nội 4.3.3 P3 - Xúc tiến (Promotion): Tiếp xúc trực tiếp, tổ chức hội thảo, tiến hành thử nghiệm chỗ cho khách hàng dùng thử sản phẩm chúng tơi, q trình này, chúng tơi thành lập tiểu ban kỹ thuật theo dõi, đánh giá mức tiêu hao, tiêu kinh tế, thông số kỹ thuật suốt trình dùng thử nghiệm, đưa mẫu vật liệu thử đến quan chức đánh giá để đảm bảo tính khách quan 4.3.4 P4 - Giá sản phẩm (Price): Giá sản phẩm xác định sở yếu tố đầu vào bao gồm chi phí cố định chi phí biến đổi Để chủ động việc xác định tương đối xác yếu tố biến động giá, Công ty chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu đầu vào để ổn định sản xuất tránh biến động giá đầu vào, đặc biệt nguyên liệu phôi thép nhập tỷ giá nên giá sản phẩm cạnh tranh, giá thành sản phẩm khoảng 25.000 Đồng/kg, vậy, bán giá giá thị trường 27.000 Đồng/kg lợi nhuận đạt tỷ/năm Nếu bán thấp giá thị trường với sản phẩm có chất lượng vượt trội thực sản phẩm có sức cạnh tranh cao 4.3.5 P5- Yếu tố người (People) Được thừa hưởng lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực sửa chữa, bảo trì nhà máy nhiệt điện than, chúng tơi cung cấp dịch vụ trọn gói sản phẩm công ty sản xuất, Tư vấn-Cung cấp-Lắp đặt- Bảo hành 4.3.6 P6- Chuẩn hoá chất lượng (Process) Chất lượng sản phẩm chuẩn hoá quy trình vận hành khâu sản xuất quy định chức nhiệm vụ phận quản lý, quy trình vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO đảm bảo sản phẩm có chất lượng cơng bố ổn định đồng nhất, tiếp nhận xử lý thông tin từ khách hàng quy trình xây dựng sở đánh giá thoả mãn khách hàng 4.3.7 P7 - Môi trường vật chất - (Physical Evidence) - Các sản phẩm sản xuất dây chuyền công nghệ đại kiểm soát chặt chẽ chất lượng máy kiểm tra đại như: Máy phân tích thành phần hợp kim quang phổ vạch 28 nguyên tố, máy kiểm tra độ cứng, kính hiển vi điện tử kết nối hệ thống máy tính dùng phần mềm phân tích tổ chức tế vi, máy kiểm tra kim tương phân tích tổ chức kết cấu hạt kim loại…Sản phẩm trước xuất xưởng cấp chứng chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố - Ðúc dây chuyền đúc tự động có cơng suất 10.000 tấn/năm công nghệ làm khuôn cát tươi Hệ thống chuẩn bị hỗn hợp làm khuôn tự động điều khiển theo chương trình máy tính Máy trộn hỗn hợp cao tốc TM 190-55 (Đức) suất 25 tấn/giờ Làm nguội vật đúc tái sinh hỗn hợp cát tang quay Disacool Nhiệt luyện dây chuyền nhiệt luyện đồng công suất 10.000 tấn/năm điều khiển nhiệt máy tính Làm gia công sản phẩm Phân xưởng khí trang bị đồng thiết bị gia cơng tiên tiến.Kiểm sốt chất lượng sản phẩm trung tâm thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia Chương trình hành động 5.1 Logo 5.2 Sơ đồ phân phối Tổng công ty - Nhà máy sản xuất Phả Lại- Chí LinhHải Dương Mạng lưới phân phối XN Hải Phòng Mạng lưới phân phối XN Quảng Ninh Văn phòng Giao dịch Hà Nội Trụ sở nhà máy sản xuất Cơng ty đặt phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Vị trí địa lý nằm trục đường quốc lộ 18 thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá Trụ sở công ty không xa so với trụ sở khách hàng chiến lược nên việc tham quan, kiểm sốt cập nhật thơng tin từ hai phía thuận lợi việc triển khai kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất… Bảng thực kế hoạch công việc xúc tiến thương mại Kế hoạch công việc Quảng cáo NPS, xây dựng thương hiệu giới thiệu sản phẩm báo Cơ khí Việt Nam Tiếp xúc khách hàng, tổ chức hội thảo Tổ chức thăm quan dây chuyền sản xuất Tiến hành cho khách hàng dùng thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm Tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm Tổng chi phí xúc tiến thương mại Số lượng 12 số/năm Hà Nội, Quảng Ninh Hải Dương Nội dung Nêu bật khác biệt so với sản phẩm loại Thuyết trình phát tài liệu, trả lời thắc mắc khách hàng Thăm nhà máy, giới thiệu công ty Nhà máy điện Phả Lại, Hải Phòng 2011 Thời gian thực năm Mời đối tác, khách hàng tiềm năng, Hội Cơ khí Việt Nam, Báo Cơ khí Việt Nam, Sở Cơng thương Đơn vị thực Chi phí (Triệu Đồng) Phòng Kinh doanh 60 Phòng Kinh doanh 50 Phòng Kỹ 2011 thuật Phòng Kỹ 2011 thuật Phòng Kinh 2011 doanh 20 550 50 730 10 năm Chi phí cho xúc tiến thương mại chiếm khoảng 1% tổng chi phí năm Phân tích tài Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Doanh thu 74 95 139 150 124 124 124 124 124 Chi phí 67 83 119 128 111 112 114 113 112 Lợi nhuận 12 20 22 13 12 10 11 12 Thuế TNDN 1,75 5,5 3,25 2,5 2,75 LN sau thuế 5,25 15 16,5 9,75 7,5 8,25 trước thuế Các tiêu kinh tế: NPV: = 30.250,83 triệu VNĐ B/C: = 1.09 IRR: = 13% Thời gian hoàn vốn: Năm thứ Nộp ngân sách: - Vòng dự án 10 năm, nộp ngân sách Nhà nước gần 30 tỷ VNĐ (Trong 10 năm) Kiểm tra giám sát Kiểm tra chất lượng kế hoạch Marketing: Do kế hoạch phê duyệt thực nên công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết thực tháng lần Việc giám sát nội giao trưởng phòng Kinh doanh lập báo cáo trình Tổng Giám đốc Đánh giá hài lòng khách hàng dựa tiêu chí: Chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chế độ hậu sau bán hàng Việc kiểm tra kế họach xúc tiến, phân công cụ thể, phê duyệt kinh phí, đánh giá hiệu thực Đội ngũ nhân chuyên nghiệp đánh giá qua hệ thống quản lý chất lượng ISO Doanh thu tăng quý/năm thể tính thành công dự án 8.Chiến lược Đại dương xanh Dựa phân tích trên, với cơng nghệ đại, chất lượng sản phẩm đồng nhất, cam kết thực quy định Luật môi trường, hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế (áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 900111 2008, hệ thống quản lý môi trường, tiêu chuẩn ISO 14000), giá bán cạnh tranh ưu đãi thuế, dây chuyền đại tự động hố cao sử dụng nhân công lao động, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, lấy chiến lược phát triển thị trường số một, lợi nhuận thứ yếu Với lợi trên, áp dụng chiến lược Marketing dựa phương châm “cộng sinh khách hàng” Bước đầu tổ chức hội thảo với chuyên đề “Sản phẩm chất lượng cao-công nghệ sạch-giá cạnh tranh” với slogan “Giá trị mang lại cho khách hàng hạnh phúc chúng tơi”, song song với việc chúng tơi xúc tiến thử nghiệm chỗ cho khách hàng dùng thử sản phẩm chúng tôi, qua trình này, chúng tơi thành lập tiểu ban kỹ thuật theo dõi, đánh giá mức tiêu hao, tiêu kinh tế, thông số kỹ thuật suốt trình dùng thử nghiệm, đưa mẫu vật liệu thử đến quan chức đánh giá để đảm bảo tính khách quan Hàng năm chúng tơi lấy ý kiến đánh giá hài lòng khách hàng tiếp nhận thơng tin tồn để hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ Ngồi dịch vụ sau bán hàng chúng tơi nghiên cứu hồn thiện tiến tới mục đích mang lại thoả mãn cao cho khách hàng dịch vụ tư vấn chỗ, tư vấn từ xa, khắc phục cố số nguyên nhân khách quan không điều kiện, nâng cấp miễn phí cơng nghệ cơng ty có sản phẩm thay Đây coi chiến lược marketing phá cách mà chưa danh nghiệp ngành thực Công ty tạo đại dương xanh không đối thủ cạnh tranh, bảo đảm lợi ích của khách hàng lợi ích chúng tơi dài hạn Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị Marketing MBA Griggs University; - Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bi lót máy nghiền- Công ty cổ phần Dịch vụ Năng lượng Miền Bắc; 12 - Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001-2008 Công ty cổ phần Dịch vụ Năng lượng Miền Bắc 13 ... lưới phân phối: - Xí nghiệp dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện ng Bí- Quảng Ninh, - Xí nghiệp dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Hạ Long- Quảng Ninh, - Xí nghiệp dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện - Hải Phòng, - Chi... đoàn Điện lực Việt Nam, với đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực sửa chữa, bảo trì nhà máy nhiệt điện than, cung cấp dịch vụ trọn gói sản phẩm cơng ty sản... tham khảo: - Giáo trình Quản trị Marketing MBA Griggs University; - Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bi lót máy nghiền- Cơng ty cổ phần Dịch vụ Năng lượng Miền Bắc; 12 - Hệ thống quản lý chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược marketing của công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc , Chiến lược marketing của công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay