SKKN một số biện pháp nâng cao kĩ năng

34 60 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:29

Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi MỤC LỤC A PhÇn mở đầu I Lý chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu III Đối tượng nghiên cứu:……………………………………………… IV Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp nghiên cứu thực tiễn V Thời gian nghiên cứu:…………………………………………………… B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận II Cơ sở thực tiễn: III Khảo sát tình hình thực tế trẻ đầu năm .6 IV Biện pháp thực hiện: 1.Xây dựng kế hoạch dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4- tuổi theo chủ đề: Lựa chọn loại hình vận động xây dựng động tác phù hợp với trẻ mẫu giáo 4- tuổi theo chủ đề .8 Làm mẫu chuẩn xác hóa động tác vận động: .13 Tạo môi trường âm nhạc gần gũi thu hút trẻ hoạt động: 20 Dạy vận động theo nhạc thông qua hoạt động học: 22 Tổ chức cho trẻ vận động theo nhạc lúc, nơi:……………… 25 1/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học:…………………………… 27 Phối kết hợp với phụ huynh:…………………………………………… 28 V Khảo sát cuối năm: 29 VI Kết nghiên cứu: 30 C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 32 I Kết luận 32 II Khuyến nghị 32 Đối với nhà trường 32 Đối với phòng giáo dục 33 A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài: Ở trường mầm non, đặc biệt lứa tuổi mẫu giáo, âm nhạc loại hình nghệ thuật phát triển lực, cảm xúc, tưởng tượng, sáng tạo, tập trung ý trẻ Khác với loại hình nghệ thuật khác hội hoạ, văn học, điện ảnh… âm nhạc không hồn tồn xác định rõ hình ảnh cụ thể Âm nhạc ngôn ngữ riêng giai điệu, âm sắc, trường độ, hoà âm, tiết tấu…cùng với thời gian thu hút, hấp dẫn, làm thảo mãn nhu cầu tình cảm trẻ Âm nhạc phương tiện giúp trẻ nhận thức, phát triển thể chất, phát triển thẩm mĩ, phát triển ngơn ngữ, phát triển tình cảm quan hệ xã hội…Đối với trẻ, âm nhạc giới kỳ diệu, đầy cảm xúc Trẻ tiếp nhận âm nhạc từ nôi, trẻ mầm non dễ cảm xúc, vốn ngây thơ sáng, nên tiếp xúc âm nhạc điều thiếu Thế giới âm muôn màu, không ngừng chuyển động tạo 2/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi điều kiện cho trẻ phát triển chức tâm lý, lực hoạt động hiểu biết trẻ Thông thường, nghe nhạc, có ý muốn cử động theo tiết tấu: tay đung đưa, chân gõ nhịp, đầu lắc lư, hình thức múa tự phát Nhiều lúc em nhỏ vừa nghe nhạc, vừa ngẫu hứng động tác có tiết tấu độc đáo Giữa âm nhạc vận động có mối liên hệ trực tiếp, xuất phát từ sở sinh lý, quan thính giác quan cảm giác chuyển động thăng Nhà tâm lý học B.N Chep-lô-va cho rằng: “ Việc tri giác âm nhạc xảy lúc hoàn toàn trực tiếp với phản ứng vận động âm nhạc theo diễn biến thời gian” Đối với trẻ mẫu giáo, đặc điểm hồn nhiên, ham hoạt động nên mối quan hệ âm nhạc vận động hình thành dễ dàng Các hát, nhạc tạo cho trẻ cảm xúc mạnh, trẻ vận động phù hợp với đặc tính âm nhạc Ở âm nhạc giữ vai trò chủ đạo vận động cơng cụ thể hình tượng âm nhạc Vận động theo nhạc giúp trẻ phát triển cảm giác, nhịp điệu, khéo léo, khả phản ứng nhanh ấn tượng nghe âm nhạc Ngồi làm thỏa mãn nhu cầu tình cảm trẻ, trẻ bộc lộ cảm xúc, giao tiếp với bạn bè Hiện nay, chương trình giáo dục âm nhạc phổ biến rộng rãi trường mầm non, việc thực giáo dục âm nhạc cho trẻ theo chương trình quy định với nhiều hình thức tổ chức sáng tạo giúp giáo viên có hội điều kiện thể khả Tuy nhiên thực tế, nhiều giáo viên chưa ý hình thành kỹ vận động theo nhạc cho trẻ, chưa vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, chưa có biện pháp thiết thực trình dạy trẻ, dẫn tới kết đạt chưa cao Do vậy, việc áp dụng biện pháp cải tiến để dạy trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi vận động theo nhạc cần thiết, tơi nghiên cứu để tìm “Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi” II Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động vận động theo nhạc trẻ mẫu giáo - tuổi, tìm số biện pháp tiên tiến nhằm nâng cao kỹ vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ III Đối tượng nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo nhỡ 4- tuổi IV Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận: 3/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi Nghiên cứu loại sách, tài liệu có liên quan đến vận động theo nhạc giáo dục âm nhạc Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát - Phương pháp làm mẫu - Tổ chức thực hành - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan - Phương pháp thực nghiệm, thử nghiệm V Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2016 B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận: “Vận động theo nhạc” hoạt động phối hợp âm nhạc động tác nhảy múa sử dụng đồ chơi âm nhạc, gõ đệm theo nhạc Hoạt động giúp trẻ phát triển cảm giác nhịp điệu, khéo léo, phản ứng nhanh với tính chất âm nhạc, góp phần tích cực vào việc phát triển toàn diện nhân cách trẻ Vận động theo nhạc lứa tuổi mầm non động tác đơn giản biểu cảm xúc theo tính chất, nhịp điệu âm nhạc vỗ tay, gõ đệm, nhún nhảy…trẻ nghe phân biệt cao độ, sắc thái, tốc độ, trọng âm, âm hình tiết tấu Vận động theo nhạc hướng vào kỹ chuyển động trình vận động theo nhạc Tất động tác vận động theo nhạc gõ nhịp, âm hình, tiết tấu, múa…đều thực nhiệm vụ chung cảm nhận tiết tấu âm nhạc, loại vận động có chức riêng, khác 4/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi yêu cầu Động tác vỗ tay, gõ nhịp, dậm chân có tác dụng giúp trẻ nắm vững tiết tấu, nhịp, phách tác phẩm tiến hành làm quen với tác phẩm Gõ nhịp, phách, âm hình tiết tấu u cầu phải xác, với tác phẩm, khơng cần phải có tư thế, tạo dáng, đường nét…Múa dạng vận động phát triển tính thẩm mỹ cho trẻ, hình thành tư thế, dáng điệu, động tác đẹp Các múa xây dựng sở nội dung, tính chất, nhịp điệu âm nhạc, lời ca Tuy nhiên hát xây dựng thành điệu múa Do đặc điểm tư trực quan hình tượng trẻ mà múa động tác minh hoạ lời ca, miêu tả sinh hoạt, mô tả thiên nhiên… Đối với trẻ mẫu giáo xóc c¶m thÈm mỹ ca tr phát triển nhanh, trẻ nhạy cảm với sống xung quanh thích khám phá đẹp thích bắt chớc Tính ớc lệ cách nhìn trẻ có đợc nhờ tởng tợng Đây điều kiện quan trọng để trẻ tiếp nhận âm nhạc thông qua dạng hoạt động âm nhạc có ng theo nhc Chính đặc điểm mà việc đa ng theo nhc đến với trẻ phù hợp Bớc sang ti mÉu gi¸o 4- tuổi t trùc quan hình tợng dần thay cho t trực quan hành động Tính hình tợng đời sống tâm lý trẻ phát triển mạnh hầu nh chi phối hoạt động tâm lý trẻ Lúc trẻ xuất chức ký hiệu dùng vật thay cho vật khác, điều kiện quan trọng để phát triển sáng tạo ng theo nhc Trẻ hiểu đợc nội dung tác phẩm âm nhạc có chủ đề khác (hành khúc, dân ca, tr tỡnh), cảm nhận đợc sắc thái thể âm nhạc, nhận biết đợc âm âm sắc số nhạc cụ Tr - tuổi có khả sử dụng nhạc cụ phách tre, xắc xô, trống…gõ đệm theo nhịp, theo phỏch, tit tu chm Trẻ 4-5 tui có khả vận động phù hợp với hát, nhạc Trẻ biết khống chế vận động nghe nhạc, thay ®ỉi bíc chun ®éng theo ®iƯu nh¹c tõ tốc ®é nhịp nhàng chuyển sang tc độ nhanh hay chậm, tham gia vào ng theo nhc diễn đạt hát, nhạc, trò chơi dân gian mà b¾t chíc Trẻ thực bước nhảy: nhảy thẳng, xoay tròn, biết xoay xung quanh bạn nhảy vòng tròn mình, đổi nhóm, toả theo hướng tụ lại, vận 5/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi động có cầm đạo cụ, biết chuyển đội hình đơn giản, làm động tác nhảy chân sáo, đá chéo chân… II Cơ sở thực tiễn : Trường Mầm non nơi tơi cơng tác có tổng diện tích 6000m2 với khung cảnh sư phạm xanh, sạch, đẹp Các nhóm lớp xây dựng rộng rãi, khang trang, đầu tư đủ đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động Thuận lợi: - Được quan tâm đạo kịp thời Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn quan tâm tạo điều kiện Ban giám hiệu nhà trường đầu tư sở vật chất cho nhóm lớp - Lớp phân cơng giáo viên/lớp Cả giáo viên có trình độ chuẩn, u nghề mến trẻ có kinh nghiệm nhiều năm công tác - Trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham dự buổi chuyên đề phòng, chuyên đề trường, dự đồng nghiệp - Giáo viên lên kế hoạch chương trình từ đầu năm học Khó khăn: - Một số trẻ học nên chưa mạnh dạn, tự tin tham gia vào hoạt động - Một số trẻ điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên có điều kiện cho em tiếp xúc với âm nhạc nhiều - Trong lớp có khoảng 60% trẻ kỹ vận động theo nhạc yếu chưa có nề nếp, thói quen tốt - Sĩ số lớp đông phần ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động cho trẻ III Khảo sát tình hình thực tế trẻ đầu năm Để khảo sát đánh giá kỹ vận động theo nhạc trẻ cụ thể rõ ràng, đưa tập trẻ thực hiện: Bài tập 1: Vỗ tay theo phách “Trường chúng cháu trường mầm non” tác giả Phạm Tuyên Bài tập 2: Múa “Múa cho mẹ xem” tác giả Xuân Giao Bài tập Bài tập Bài tập Tiêu chí đánh giá Trẻ thực kỹ vận động theo nhạc theo u cầu Nhanh trí, biết sáng tạo - Có phản ứng nhanh, biết Đạt Tỷ lệ % Chưa đạt Tỷ lệ % Đạt Tỷ lệ % Chưa đạt Tỷ lệ % 21 42 29 58 18 36 32 64 14 20 28 40 36 30 72 60 13 16 26 32 37 34 74 68 6/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi hòa nhập tập thể Tập trung, hứng thú 29 58 21 42 21 42 29 58 vận động theo nhạc Bài tập 1: Số trẻ thực đạt 21 trẻ chiếm 42%, số trẻ chưa đạt 29 trẻ chiếm tỷ lệ 58 % Bài tập 2: Số trẻ thực đạt 17 trẻ chiếm 34 %, số trẻ chưa đạt 33 trẻ chiếm tỷ lệ 64 % * Nguyên nhân thực trạng: Qua khảo sát, đánh giá kết tơi tìm số ngun nhân dẫn tới tỷ lệ đạt trẻ thấp là: - Do trẻ thiếu hụt kiến thức âm nhạc từ lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo bé - Do trẻ học nhút nhát khơng giám thực tập - Trẻ chưa ôn luyện vận động theo nhạc nhiều - Hình thức tổ chức chưa linh hoạt, chưa kích thích hứng thú cho trẻ hoạt động - Đồ dùng trực quan ít, chưa đẹp, chưa hấp dẫn Trước thực trạng lớp, nghiên cứu để tìm biện pháp thực IV Biện pháp thực hiện: Xây dựng kế hoạch dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4- tuổi theo chủ đề: Ngay từ đầu năm học Đồng chí tổ trưởng chun mơn xây dựng chương trình Ban giám hiệu xét duyệt , vào tên đề tài chương trình, tơi lựa chọn nội dung trọng tâm dạy vận động cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi với loại hình vận động sau: Chủ đề Trường mầm non Bản thân Gia đình Tên vận động - Vỗ tay theo phách “Trường chúng cháu trường mầm non” tác giả Phạm Tuyên - Vận động minh họa bài“Cháu mẫu giáo” tác giả Thanh Hưng - Vận động minh họa “Tập rửa mặt” tác giả Hồng Đăng - Vỗ tay theo nhịp “ Cả nhà thương nhau” tác giả Phan Văn Minh 7/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi - Múa: “Múa cho mẹ xem” tác giả Xuân Giao -Vỗ tay theo tiết tấu chậm “Cô mẹ” tác giả Nghề nghiệp Phạm Tuyên -Vận động minh họa “Làm đội” tác giả Hoàng Long Thế giới động vật - Vận động minh họa “Gà trống thổi kèn” tác giả Lương Bằng Vinh -Vận động minh họa “Hoa trường em” tác giả Dương Hưng Bang Tết mùa xuân - Vỗ tay theo nhịp “Sắp đến tết rồi” tác giả Hoàng Vân - Vận động minh họa “Mùa xuân đến rồi” tác giả Phạm Thị Sửu Phương tiện luật - Vỗ tay theo tiết tấu chậm “Đường em ” , Nhạc: giao thơng Ngơ Quốc Tính, Lời: Lý Trọng -Vận động minh họa “Em chơi thuyền ” tác giả Trần Kiết Tường Nước số - Vỗ tay theo tiết tấu chậm ‘Cháu vẽ ông mặt trời” tượng thiên nhiên tác giả Tân Huyền - Vận động minh họa “Mùa hè đến” tác giả Nguyễn Thị Nhung Quê hương, đất nước, - Vỗ tay theo tiết tấu chậm “ Em u thủ đơ” Bác Hồ kính yêu tác giả Bảo Trọng - Vận động minh họa “ Xòe hoa” dân ca Thái Thế giới thực vật 2.Lựa chọn loại hình vận động xây dựng động tác phù hợp với trẻ mẫu giáo 4- tuổi theo chủ đề Vận động công cụ để giúp trẻ thể hát với nhạc hay hát dạy trẻ, phân tích nội dung, giai điệu, cấu trúc hát để lựa chọn loại hình vận động phù hợp Với hát rõ nhịp, phách, có giai điệu tươi vui, có cấu trúc cân đối tơi lựa chọn hình thức vận động theo nhịp, phách, loại hình tiết tấu Ví dụ chủ điểm “Tết mùa xuân” với hát “ Sắp đến tết rồi” tơi chọn hình thức vận động vỗ tay theo nhịp Còn với hát có hình tượng nghệ thuật đẹp, có giai điệu tình cảm tha thiết, tơi lựa chọn hình thức vận động minh họa múa Ví dụ chủ 8/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi điểm “Thế giới thực vật” với hát “Hoa trường em” tác giả Dương Hưng Bang tơi chọn hình thức vận động minh họa Sau lên kế hoạch, lựa chọn hình thức vận động, tiến hành xây dựng số vận động minh họa phù hợp với trẻ mẫu giáo 4- tuổi theo chủ đề Cụ thể sau: 2.1.Chủ đề “Trường mầm non”: vận động minh họa “Cháu mẫu giáo” tác giả Thanh Hưng + Động tác 1: “ Cháu lên ba cháu mẫu giáo” Chân trái bước sang bên trái, kết hợp áp lòng bàn tay phải vào ngực trái, kéo chân phải cạnh chân trái, kết hợp nhún (Hình 1), chân phải bước sang bên phải kết hợp mở tay phải từ vai trái lên cao, lòng bàn tay ngửa, kéo chân trái chân phải (Hình 2) + Động tác 2: “Cơ thương cháu cháu khơng khóc nhè” Bước chân trái lên trước kết hợp vòng rộng hai tay ơm vào trước ngực, kéo chân phải lên cạnh chân trái kết hợp nhún, quỳ xuống hai gối (Hình 3) Hình Hình Hình + Động tác 3: “ Khơng khóc nhè để mẹ trồng trái” Mở tay phải vòng qua đầu sang bên cạnh, mắt nhìn theo tay (Hình 4) + Động tác : “ Cha vào nhà máy ông bà vui cấy cày” Mở tay trái vòng qua đầu sang bên cạnh, mắt nhìn theo tay (Hình ) + Động tác 5: “ Là la la la” Vỗ tay bên trái bên phải theo nhịp kết hợp đứng dậy (Hình 6) Hình Hình 9/33 Hình Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi 2.2.Chủ đề “Bản thân”: vận động minh họa “Tập rửa mặt” tác giả Hồng Đăng + Động tác : “ Nhúng khăn mặt…ướt ướt” Mô động tác nhúng khăn theo nhịp kết hợp nhún + Động tác : “ Vắt làm sao…tay cô” Mô động tác vắt khăn theo nhịp + Động tác : “ Lau ngón tay…kĩ vào” Bàn tay phải chồng lên bàn tay trái mô động tác rửa tay theo nhịp Úp hai lòng bàn tay vào mặt mô động tác rửa mặt + Động tác : “ Thi xem ai…nhất nào” Vỗ tay kết hợp nghiêng người sang hai bên 2.3.Chủ đề “Thế giới động vật” : vận động minh họa “Gà trống thổi kèn” tác giả Lương Bằng Vinh + Động tác 1: “ Con gà trống đứng ngóng cổ dài” Đứng thẳng chân đưa tay lên trước miệng làm giống gà trống vác kèn gọi ông mặt trời thức dậy + Động tác 2: “ Tò tí te, tò tí te thổi kèn hay” Để nguyên tay, bước tiến lên phía trước bước lùi lại quay vòng + Động tác 3: “ Ơng mặt trời tỉnh giấc vươn vai” Mở rộng chân nắm hai tay đưa sang hai bên, giống ông mặt trời tập thể dục + Động tác 4: “ Vén đỏ ngó xem thổi kèn” Đưa tay từ lên che vào mắt nhìn sang hai bên, làm ông mặt trời quan sát xem thổi kèn + Động tác 5: “ Thì là, là” Nhảy sang bên phải, tay phải chống vào hơng tay trí sang bên phải đổi sang bên trái làm tương tự + Động tác 6: “ Là gà trống, đứng ngóng cổ dài” Chân đứng thẳng đưa tay lên trước miệng làm giống gà trống vác kèn + Động tác 7: “ Tò tí te tò tí te thổi kèn hay Tò tí te, tò tí te gọi ngày nắng lên” Để nguyên tay, bước tiến lên phía trước bước lùi lại quay vòng giơ thẳng tay vươn lên trời 10/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi nên tất trẻ lớp thực hay hát theo tiết tấu chậm làm tăng hiệu hoạt động Việc xác hố động tác cách phân tích giải thích giúp trẻ nắm vững kỹ vận động, khắc sâu ấn tượng, nhận biết cách xúc cảm động tác vận động, múa, góp phần nâng cao khả vận động theo nhạc cho trẻ Tạo hứng thú cho trẻ trình vận động theo nhạc Vận động theo nhạc trình trẻ thực hành, trải nghiệm cảm thụ nghệ thuật 4.Tạo môi trường âm nhạc gần gũi thu hút trẻ hoạt động: Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi mẫu giáo, trẻ thích đẹp, mầu sắc sặc sỡ, lạ Vì tơi ln cố gắng tạo nhiều đồ dùng, đồ chơi, trang trí góc âm nhạc xung quanh mơi trường nhóm lớp đẹp, hấp dẫn, gần gũi lơi trẻ Ví dụ: - Sử dụng đồ dùng điện tử đại như: Đàn oocgan, ti vi, vi tính… - Tơi vẽ tranh, sưu tầm tranh ảnh từ hoạ báo, lịch…có nội dung hoạt động âm nhạc, nội dung học để trang trí làm đồ dùng cho giảng dạy - Chuẩn bị nhiều đồ dùng, đồ chơi âm nhạc với loại chủ yếu: + Đồ chơi công nghiệp: Đàn, xắc xô, trống, kèn, mõ, trang phục biểu diễn… + Đồ chơi tự tạo: Đồ chơi tự tạo có mn hình mn vẻ chúng tạo từ vật sẵn có, dễ kiếm, dễ làm Nguồn gốc đồ chơi tự tạo vô tận Làm đồ chơi tự tạo hoạt động sáng tạo độc đáo Có thể dùng ln đồ vật thơng thường sinh hoạt hàng ngày, sử dụng trực tiếp vật liệu tự nhiên làm đồ chơi vật liệu thu lượm như:  Tận dụng đoạn tre già để đẽo phách tre  Tận dụng bìa cứng, trang trí giấy đề can để tạo thành nhiều đàn có hình dáng khác  Tận dụng vỏ lon bia, nước để làm trống, xúc xắc, vỏ hộp sữa bột( kích cỡ to, nhỏ) làm trống cơm  Tận dụng vải vụn thợ may làm hoa cài tay, mút xốp, bìa cát tông làm mũ múa v.v… 20/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi Hình ảnh đồ dùng âm nhạc tự tạo - Xây dựng góc âm nhạc với cách trang trí đẹp, nhiều đồ chơi đảm bảo an toàn, đa dạng chủng loại, chất liệu Các đồ chơi xếp cho gọn gàng, dễ lấy, dễ cất, sử dụng vào hoạt động khác Hình ảnh góc âm nhạc 21/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi Dạy vận động theo nhạc thông qua hoạt động học: 5.1.Trong hoạt động giáo dục âm nhạc: Vận động theo nhạc tiết học có vai trò vơ quan trọng .Bởi việc giáo viên lên kế hoạch tổ chức tiết âm nhạc trọng tâm vận động theo nhạc phong phú, hấp dẫn, phù hợp với trẻ giúp trẻ dễ dàng lĩnh hội kiến thức, kỹ mới, củng cố kiến thức kỹ học Hình ảnh hướng dẫn trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm tiết học Bên cạnh đó, giáo viên nghiên cứu áp dụng quan điểm đổi hình thức giáo dục âm nhạc để trẻ tham gia cách hứng thú, chủ động phát triển khả cá nhân Tơi tích cực làm việc trực tiếp với nhóm, cá nhân để giúp trẻ thực tốt vận động theo nhạc Trẻ hoạt động không bị áp đặt để phát huy lực thân, trao đổi, nhận xét để trở lên động Ví dụ: Với nội dung trọng tâm vỗ tay theo tiết tấu chậm “Cô mẹ” tác giả Phạm Tuyên chủ đề “ Nghề nghiệp” tiến hành sau: - Cho trỴ xem mét sè hình ảnh cụ giỏo qua hình vi tính - Vừa cô trò chuyện vỊ giáo, hình ảnh người mẹ hiền thứ hai nhạc sĩ ca ngợi lời ca, câu hát Và cô biết nhạc sĩ Phạm Tuyên có hát hay nói 22/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi giáo Chúng nghe giai điệu đốn xem hát nhé! - Cô bật nhạc không lời “Cô mẹ” cho trẻ nghe Hỏi trẻ: Các có biết hát khơng? (Cho trẻ nói tên hát ) - Cô cho lớp hát lại hát 1-2 lần - Bài hát hay vận động minh họa cho hát, bạn nghĩ cách vận động minh họa cho hát ? (cô mời 1-2 trẻ) - Cô nghĩ cách vận động minh họa cho bi hỏt ny ri y Hôm nay, cô dạy vận động vỗ tay theo tit tu chm kết hợp với hát Cụ v m Muốn vận động đợc nhìn lên cô nhÐ + Cơ vận động mẫu lần + C« vận động trẻ lần ( cô ý sưa sai cho trỴ ) + Mời tổ thực + Mời nhóm 3- trẻ lên vận động theo ý thích trẻ + Mời cá nhân 1- trẻ lên vận động - H«m c« cã nhiều dụng cụ âm nhạc tặng cho lớp đấy, gỏo da, phách tre, trng cm VËy cã muèn vËn ®éng theo tiết tấu chậm với dụng cụ âm nhạc không?( cụ cho trẻ tự chọn dụng cụ âm nhạc) + Mời lớp vận động dụng cụ âm nhạc + Mời nhóm trẻ lên vận động dụng cụ âm nhạc 5.2 Tích hợp vận động theo nhạc hoạt động học khác: Giáo viên cho trẻ vận động theo nhạc để thu hút tập trung, ý trẻ, sau chuyển tiếp sang hoạt động tiết học Tuỳ theo độ tuổi số trẻ nhóm, giáo viên thường lựa chọn hoạt động để trì cân đối vận động “Động tĩnh” Khi kết thúc hoạt động nên làm cho nhóm trẻ lắng dịu xuống giai điệu hay vận động theo nhạc mà trẻ làm quen hoạt động giáo dục âm nhạc có trọng tâm vận động vận động minh họa cô xây dựng thêm cho trẻ vận động lúc nơi Giáo viên đạt kết cao họ tạo chuyển tiếp ngào, uyển chuyển hoạt động Ví dụ: - Trong hoạt động làm quen văn học: với với việc dạy thơ, câu chuyện , cô kết hợp cho trẻ vận động minh họa theo lời ca, giai điệu có liên quan đến học giúp cho ý thơ thơ nâng cao, ý nghĩa câu chuyện thêm sâu sắc, tiết học thêm sinh động, phong phú trẻ tập trung, ý 23/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi Ngoài số đồng dao, thơ, truyện chương trình nhiều nhạc sĩ sáng tác thành nhạc trẻ vận động minh họa theo lời ca hay như: “Gánh gánh gồng gồng”,“Chi chi chành chành”,”Rềnh rềnh ràng ràng”,“ Cái Bống” - Trong hoạt động khám phá khoa học xã hội : Thông qua việc trò chuyện, đàm thoại, quan sát, trò chơi để giúp trẻ khám phá khoa học xã hội việc kết hợp sử dụng vận động minh họa góp phần tạo cho trẻ có ấn tượng sâu sắc với đối tượng khám phá Ví dụ như: Khi cho trẻ khám phá số loài hoa cô cho trẻ vận động minh họa “Hoa trường em” tác giả Dương Hưng Bang Khi dạy đề tài “Khám phá vật ni gia đình” chủ đề “Thế giới động vật” : cô cho trẻ vận động minh họa “Gà trống thổi kèn” tác giả Lương Bằng Vinh mà trẻ làm quen hoạt động học Hoặc dạy đề tài “Khám phá số lồi chim” cho trẻ vận động minh họa “Vì chim hay hót” tác giả Hà Hải với động tác minh họa xây dựng trẻ làm quen ngồi chương trình - Trong hoạt động tạo hình: cho trẻ vận động minh họa múa hát có nội dung phù hợp với đề tài vào phần hướng dẫn, đàm thoại trước trẻ thực hành giúp trẻ tập chunh , hứng thú có thêm số ý tưởng trình hoạt động để sản phẩm có nhiều sáng tạo Ví dụ như: Khi cho trẻ cho trẻ nặn “Con thỏ” cô cho trẻ vận động minh họa hát “ Trời nắng, trời mưa” tác giả Đặng Nhất Mai Khi cho trẻ xé dán “ Hoa” cô cho trẻ vận động minh họa hát “Hoa trường em” tác giả Dương Hưng Bang Khi cho trẻ “Vẽ thuyền biển ” cô cho trẻ vận động minh họa hát “Em chơi thuyền” tác giả Trần Kiết Tường Tổ chức cho trẻ vận động theo nhạc lúc, nơi: Ở trường mẫu giáo, từ lúc đến trường đến cha mẹ đến đón, âm nhạc ln xuất bên trẻ tạo khơng khí vui vẻ Nếu vắng bóng lời ca, điệu múa trường lớp cháu thật buồn tẻ Âm nhạc chu kỳ thời gian, nhịp sống hàng ngày trẻ, cho trẻ thêm linh hoạt, tươi vui Âm nhạc thực người bạn thân trẻ thơ 6.1.Trong đón trả trẻ: Giờ đón trẻ lúc cần tạo khơng khí vui vẻ, lơi trẻ đến trường, cháu chưa tự giác Giai đoạn trẻ tạm thời tình cảm âu yếm mà bố mẹ dành cho để đến trường, lúc âm nhạc 24/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi nói chung vận động theo nhạc nói riêng góp phần tác động lớn Khơng thiết gióa viên phải lựa chon trẻ học mà chọn nhiều ngồi chương trình Tơi suy nghĩ, đưa số vận động theo nhạc, múa, aerobic lôi trẻ theo chủ đề : *Các vận động mang tính chất vui linh hoạt - Chim sẻ tác giả Hoàng Kim Định, - Dân vũ rửa tay - Sắp đến tết tác giả Hoàng Vân - Con cào cào tác giả Phùng Huy Thạch *Các vận động mang tính chất hành khúc - Đội kèn tí hon tác giả Phan Đình Điểu - Đi hai tác giả Đoàn Phi - Làm đội tác giả Hoàng Long - Cùng tác giả Phùng Như Thạch *Các vận động mang tính chất trữ tình - Hoa trường em tác giả Dương Hưng Bang - Chú đội xa tác giả Hồng Vân - Bơng hoa mừng tác giả Trần Thị Duyên Hình ảnh trẻ vận động minh họa “Dân vũ rửa tay” trả trẻ 25/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi Tuy nhiên, vận động theo nhạc vào trả trẻ phát huy nhiều ưu điểm dễ quản trẻ, giúp phụ huynh tiếp cận với hình ảnh động, sáng tạo em tạo ấn tượng để trẻ thích học vào ngày hơm sau 6.2 Vận động theo nhạc hoạt động góc: Theo chương trình giáo dục Mầm non nay, hoạt động góc đơi với hoạt động học Ở hoạt động học, tuần có hoạt động, việc hướng dẫn trẻ vận động theo nhạc thông qua hoạt động góc biện pháp cần thiết Phương pháp nhằm phát triển trẻ cảm giác nhịp điệu âm nhạc, qua giúp trẻ thể nhịp điệu âm nhạc hoạt động mình, củng cố học dã học hoạt động chung Trẻ cảm nhận tự vận động theo ý thích Giáo viên khuyến khích trẻ vận động nhiều hình thức: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo hát, Hát kết hợp nhún nhảy, lắc lư, dậm chân Hát kết hợp vận động minh hoạ theo lời ca Việc cho trẻ vận động theo nhạc hoạt động góc chủ yếu giúp trẻ biết hưởng ứng cảm xúc phản ứng thể cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc, không thiết yêu cầu trẻ phải vận động giống Hình ảnh trẻ hoạt động góc âm nhạc 6.3 Vận động theo nhạc ngày hội, ngày lễ: - Vào ngày lễ hội ngày khai giảng, ngày nhà giáo Việt Nam, tết trung thu…là ngày có hình thức tổ chức quan trọng việc tạo môi trường âm nhạc phong phú sinh động 26/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi - Ngày lễ, ngày hội có hoạt động nghệ thuật đa dạng hát, múa, đóng kịch…tạo cho trẻ niềm phấn khởi, vui vẻ, cảm xúc mẻ, tăng cường khả cảm thụ âm nhạc, mở rộng nhận thức cho trẻ - Ngày lễ, hội hội cho giáo viên trẻ toàn trường giao lưu, hiểu biết hơn, đồng thời tạo hội cho trẻ nâng cao kỹ hoạt động nghệ thuật - Hiểu ý nghĩa hoạt động âm nhạc ngày hội, ngày lễ Hàng ngày, ý thường xuyên rèn kỹ vận động theo nhạc Khi nhà trường có kế hoạch tổ chức lựa chọn nội dung phù hợp để luyện tập, chuẩn bị trang phục cho trẻ Khi biểu diễn nhận thấy trẻ hào hứng, tự tin Hình ảnh trẻ biểu diễn múa sạp ngày hội “Sắc màu quê hương” Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học: Đất nước ta giai đoạn phát triển cơng nghiệp hố, đại hố với bùng nổ cơng nghệ thơng tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cấp học mầm non làm đa dạng hố hình thức dạy học giúp trẻ thay đổi khơng khí mới, hấp dẫn, học, tạo cho 27/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi trẻ niềm hứng thú, hăng say tích cực tham gia vào hoạt động, làm cho hiệu giáo dục cao Đặc biêt giúp giảm bớt đồ dùng không cần thiết, giảm bớt sức lao động giáo viên giảm bớt chi phí Ví dụ: Dạy vận động minh họa “Múa cho mẹ xem” tác giả Xuân Giao Để chuẩn bị cho giảng, ý tưởng tạo cho trẻ hứng thú khơi gợi tình cảm mẹ cách cho trẻ xem video clip kịch rối tóm tắt theo truyện “ Bơng hoa cúc trắng” Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tơi thấy cháu thích thú thay đổi khơng khí, có ý thức, say sưa tích cực vận động theo nhạc Hình ảnh ứng dụng công nghệ thông tin Phối kết hợp với phụ huynh: Dạy vận động theo nhạc cho trẻ tách rời khỏi gia đình gia đình tảng giáo dục Ở góc tuyên truyền thường xuyên trưng bày hát chương trình để phụ huynh biết phối kết hợp với giáo viên cho trẻ biểu diễn lại hát, vận động minh họa học lớp nhằm củng cố cho trẻ nội dung học lớp Để việc giáo dục đạt hiệu tốt phối hợp chặt chẽ với phụ huynh ,từ đầu năm giáo viên thơng báo chương trình học năm cho phụ huynh nắm được.Tuyên truyền đến phụ huynh tầm quan trọng âm nhạc phát triển trẻ, 28/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi khuyến khích phụ huynh cho trẻ sớm làm quen với âm nhạc sẵn sàng cung cấp cho phụ huynh hát phù hợp với lứa tuổi : đến đầu chủ điểm cho phụ huynh muợn phô tô hát vận động theo nhạc ngồi chương trình chọn lọc V Khảo sát cuối năm: Cuối năm học ( đầu tháng 3/ 2016) đưa tập để khảo sát 50 trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tham gia thực hoạt động khảo sát đầu năm học sau sử dụng biện pháp đổi việc nâng cao kỹ vận động theo nhạc cho trẻ năm học 2015 – 2016: *Bài tập 1: Vỗ tay theo tiết tấu chậm “Đường em ” , Nhạc: Ngơ Quốc Tính Lời: Lý Trọng *Bài tập 2: Vận động minh họa “Em chơi thuyền” , tác giả Kiết Tường Bài tập Tiêu chí đánh giá - Trẻ thực kỹ vận động theo nhạc theo yêu cầu cô Nhanh trí, biết sáng tạo Có phản ứng nhanh, biết hòa nhập tập thể Tập trung, hứng thú vận động theo nhạc Bài tập Bài tập Đạt Tỷ lệ % Chưa đạt Tỷ lệ % Đạt Tỷ lệ % Chưa đạt Tỷ lệ % 48 96 45 90 10 41 45 82 90 18 10 39 43 78 86 11 22 14 50 100 0 49 98 Bài tập 1: Số trẻ đạt 46 trẻ chiếm 92%, chưa đạt trẻ chiếm tỷ lệ % Bài tập 2: Số trẻ đạt 44 trẻ chiếm 84 %, chưa đạt trẻ chiếm tỷ lệ 16 % VI Kết nghiên cứu: 1.Đối với trẻ: Sau đưa số biện pháp phù hợp với lứa tuổi, xây dựng dạy trẻ nhiều vận động theo nhạc, với cách thức tổ chức hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với phương pháp giáo dục âm nhạc mẫu giáo kết hợp với đồ dùng đồ chơi âm nhạc phong phú, hấp dẫn, nên kích thích, lơi trẻ tham gia vận động theo nhạc cách tích cực đạt hiệu cao Kết thể rõ qua việc đánh giá số lĩnh vực thẩm mỹ trẻ đạt 95% qua bảng sau: 29/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi Bảng so sánh kỹ vận động hoạt đông giáo dục âm nhạc trẻ mẫu giáo đầu cuối năm học 2015- 2016: Tổng số Biện pháp Sử dụng biện pháp bình thường Sử dụng biện pháp nâng cao Số trẻ Tỷ lệ % Đạt 19 Chưa đạt 31 Đạt 38 % Chưa đạt 62 % 45 90 % 10 % Đối với giáo viên: Bản thân thu nhiều kết Cụ thể: Áp dụng số biện pháp nâng cao phù hợp với lứa tuổi 4- tuổi, với cách thức tổ chức hình thức vận động theo nhạc phong phú, đa dạng phù hợp với phương pháp giáo dục âm nhạc nhuần nhuyễn, hiệu quả, từ nâng cao kiến thức giáo dục âm nhạc thân Tạo khối lượng đồ dùng, đồ chơi âm nhạc phong phú, đa dạng nhiều chủng loại phục vụ hoạt động giáo dục âm nhạc, hoạt động góc, tích hợp vào số hoạt động khác trẻ trường mầm non góp phần tăng thêm số lượng đồ dùng đồ chơi dạy học trường Sự sáng tạo thân phát huy cách tích cực, hiệu quả: đóng góp số lượng vận động theo nhạc phục vụ hoạt động giáo dục âm nhạc, tích hợp vào số hoạt động khác, sử dụng ngày hội ngày lễ đơn vị công tác Đối với phụ huynh: Nâng cao nhận thức phụ huynh học sinh tầm quan trọng vận động theo nhạc phát triển trẻ, khuyến khích phụ huynh cho trẻ tiếp xúc với âm nhạc sớm học đàn, tham gia câu lạc văn nghệ trường Phụ huynh học sinh lớp tơi tích cực tham gia với hoạt động lớp V Bài học kinh nghiệm : Qua việc nghiên cứu đề tài trên, rút số học kinh nghiệm sau: - Khơng ngừng học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Nghiên cứu, học tập, rèn luyện để có kiến thức âm nhạc nắm nội dung chương trình, phương pháp mơn., tìm tòi biện pháp hay, ; biên đạo cải tiến vận động theo nhạc ngồi chương trình ; làm đồ dùng, đồ chơi âm nhạc để dạy trẻ việc làm phải thường xuyên 30/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi - Cô giáo phải biết đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi trẻ mối quan hệ với âm nhạc, đặc điểm khả vận động, quan phát âm…để có phương pháp dạy thích hợp - Tạo mơi trường giáo dục âm nhạc phong phú Sử dụng đồ dùng trực quan cách có hiệu Biết khai thác nội dung, thông tin cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Linh hoạt sử dụng đa dạng hoá hoạt động cho trẻ đỡ nhàm chán làm tăng tích cực hoạt động trẻ - Thường xuyên rèn luyện kỹ vận động theo nhạc cho trẻ lúc, nơi ln khuyến khích, động viên, tạo cho trẻ niềm say mê hoạt động - Cần vận động tích cực tranh thủ ủng hộ phụ huynh học sinh kết đạt trẻ nhân tố khẳng định tâm huyết cô giáo nghề, học sinh mà từ phụ huynh học sinh nhận biết tầm quan trọng cấp học mầm non 31/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I Kết luận: Nhận thức tầm quan trọng giáo dục âm nhạc nói chung vận động theo nhạc nói riêng đối vứi trẻ mẫu giáo 4- tuổi, không ngừng học hỏi nghiên cứu để làm tốt công tác chăm sóc giáo dục âm nhạc cho trẻ tạo điều kiện cho cháu phát triển toàn diện.Để làm tốt nội dung giáo dục âm nhạc nói chung vận động theo nhạc nói riêng, đòi hỏi giáo viên phải có lòng u nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Đặc biệt phải có vốn kiến thức chun mơn, có kinh nghiệm, biết xây dựng sử dụng linh hoạt phương pháp, biện pháp, thủ thuật đề tiết học Qua tìm kiếm xây dựng, áp dụng vào thực tế lớp thấy đề tài nghiên cứu thu kết định Những vấn đề thuộc lý luận chung đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi giúp thấy rõ khả năng, lực cảm thụ trẻ Dựa đặc điểm , đưa hướng tác động phù hợp làm cho trình tâm lý trẻ ngày phát triển hồn thiện hơn.Để hình thành kỹ vận động theo nhạc cho trẻ tốt phải có q trình sư phạm dài cho dù đâu nữa, từ thành phố đến nông thôn, miền núi hay hải đảo xa xôi Trẻ em sinh tờ giấy trắng, trở thành người hồn thiện người lớn hướng tác động vào cách toàn diện Người lớn phải tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với giới âm nhạc, tắm giới để từ trẻ có hiểu biết định âm nhạc Qua sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ - tuổi” nhận thấy trẻ mẫu giáo 4- tuổi hứng thú, hăng say tích cực hoạt động, trẻ có khả vận động theo nhạc tốt thu kết tốt đẹp Điều chứng minh thực nghiệm thành công, áp dụng biện pháp nâng cao đề phù hợp II Khuyến nghị: Từ kết nghiên cứu đề tài, tơi có số khuyến nghị sau: Đối với nhà trường : - Tổ chức học tập nâng cao kiến thức âm nhạc cho giáo viên - Tạo điều kiện cho chị em giáo viên dự đồng nghiệp để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy - Cần tạo điều kiện cho giáo viên thăm quan học tập đơn vị khác để trao đổi học hỏi kinh nghiệm 32/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi - Đầu tư sở vật chất phục vụ cho hoạt động âm nhạc nói chung vận động theo nhạc nói riêng cho trẻ chơi đàn oocgan, dụng cụ âm nhạc, trang phục cần thiết Đối với phòng giáo dục : Mở thêm nhiều chuyên đề giáo dục lĩnh vực khác cho đội ngũ giáo viên toàn huyện học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt lĩnh vực phát triển thẩm mỹ cho trẻ mầm non Trên số kiến nghị tơi nhằm mục đích nâng cao cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ Kính mong hội đồng khoa học cấp tham gia đóng góp ý kiến để tơi có nhiều kinh nghiệm q báu cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Tôi xin chân thành cảm ơn ! 33/33 Một số biện pháp nâng cao dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi TÀI LIỆU THAM KHẢO “Giáo dục âm nhạc” tác giả Phạm Thị Hoà – Ngô Thị Nam NXB ĐHSP, 2003 “Hướng dẫn thực chương trình giáo dục âm nhạc” Vụ giáo dục mầm non “Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non” – Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên) NXB Hà Nội, 1994 “ Lý luận phương pháp giáo dục trường mẫu giáo” MG – MA.Vetlughina Kenheman NXB Giáo Dục, 1995 “Chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ II” Vụ giáo dục Mầm non “Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ đề “ Trung tâm nghiên cứu chiến lược Phát triển chương trình giáo dục mầm non “Trẻ thơ hát” – Hoàng Văn Yến biên soạn Vụ GDMN, NXB Âm nhạc, 1999 “ Tuyển tập trò chơi, hát, thơ truyện mẫu giáo 5- tuổi” – Trần Thị Trọng, Phạm Thị Sửu, NXB Giáo dục 2000 “ Hướng dẫn thực chương trình cho trẻ 5- tuổi, Vụ GDMN 34/33 ... từ nâng cao hiệu trình vận động Hình ảnh trẻ sử dụng đồ dùng âm nhạc để gõ đệm biểu diễn 17/33 Một số biện pháp nâng cao kĩ dạy vận động hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo - tuổi Để nâng. .. giáo dục âm nhạc trẻ mẫu giáo đầu cuối năm học 2015- 2016: Tổng số Biện pháp Sử dụng biện pháp bình thường Sử dụng biện pháp nâng cao Số trẻ Tỷ lệ % Đạt 19 Chưa đạt 31 Đạt 38 % Chưa đạt 62 % 45 90... với số điệu múa qua đĩa hình dạy trẻ số động tác múa đơn giản, phù hợp : hái đào, guộn đèn, lắc mông, đánh cồng, nhún giật, mõ mời để nâng cao kỹ vận động theo nhạc trẻ 18/33 Một số biện pháp nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nâng cao kĩ năng, SKKN một số biện pháp nâng cao kĩ năng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay