Tình hình chấm dứt hợp đồng lao động tại CT trường tín

20 60 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:20

0 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Phần I: THỰC TRẠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH TRƯỜNG TÍN 2.1 Chấm dứt HĐLĐ: 2.2 Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động: 2.3 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 2.3.1 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động gì? 2.3.2 Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 2.4 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật NLĐ Công ty 2.5 Nghĩa vụ chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: .8 Phần II: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 12 3.1 Nhận xét lỗi thường gặp chấm dứt hợp đồng lao động công ty .12 3.2 Đề xuất 13 LỜI MỞ ĐẦU Đời sống kinh tế xã hội phát triển, khái niệm hợp đồng lao động khơng q xa lạ với người Tuy nhiên có nhiều trường hợp thiếu hiểu biết hợp đồng lao động gây thiệt hại đáng kể đặc biệt cho người lao động người thường yếu so với người sử dụng lao động Hợp đồng lao động có vai rò quan trọng Thông qua hợp đồng lao động, quyền nghĩa vụ người lao động người sử dụng lao động thiết lập, sở để giải tranh chấp Ngoài hợp đồng lao động hình thức pháp lí để cơng dân thực quyền làm chủ mình, thể qua việc tự lựa chọn công việc, chỗ làm, mức lương phù hợp Nhà nước dựa vào hợp đồng lao động để quản lí nhân lực làm việc công ty, sở sản suất Xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi phát sinh từ thực tiễn quan hệ lao động kinh tế thị trường, Nhà nước đặc biệt trọng tới công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật lao động Thơng qua vai trò điều chỉnh quy định này, hệ thống quan hệ lao động dần vào quỹ đạo, điều hòa lợi ích người lao động người sử dụng lao động, lợi ích chung Nhà nước xã hội Đặc biệt có quy định sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng lao động vấn đề liên quan đến để phù hợp với bối cảnh chung thị trường lao động Việt Nam Tuy nhiên, mặt trái kinh tế thị trường kết hợp với nhiều nguyên nhân khác mà tình trạng vi phạm pháp luật lao động ngày trở nên phổ biến, việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật vấn đề gây nhiều xúc Điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến tính bền vững quan hệ lao động, lợi ích bên chủ thể, ổn định phát triển đời sống kinh tế xã hội Chính vậy, việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật cần phải có quan tâm đặc biệt từ phía Nhà nước tồn xã hội, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động, người sử dụng lao động Vì em chọn chuyên đề nghiên cứu “Tình hình chấm dứt hợp đồng lao động cơng ty TNHH Trường Tín” Bài làm em gồm phần; Phần 1: Giới thiệu chuyên đề, khái quát nội dung cần triển khai chuyên đề Phần 2: Quá trình tìm hiểu thu thập thông tin nơi thực tập: thời gian thu thập, phương pháp thu thập, nguồn thu thập tư liệu thông tin thu thập xử lý thông tin Phần 3: Nhận xét kiến nghị Em mong nhận đóng góp q báu thầy để làm em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Phần I: THỰC TRẠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG TÍN Tên cơng ty: Cơng ty TNHH Trường Tín - Địa chỉ: Xã Vạn Điểm - huyện Thường Tín - Hà Nội - Mã số thuế: 0500433837 - Giấy phép kinh doanh: 065552123 - Lĩnh vực: Kinh doanh đồ gỗ 2.1 Chấm dứt HĐLĐ: Khái niệm: Chấm dứt hợp đồng lao động kiện người lao động chấm dứt làm việc cho người sử dụng lao động hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt , người lao động bị sa thải, hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn 2.2 Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động: Hết hạn hợp đồng lao động,trừ trường hợp quy định khoản Điều 192 luật - Đã hồn thành cơng việc theo hợp đồng lao động - Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động - Người lao động bị kết án tù giam, tử hình bị cấm làm cơng việc ghi hợp đồng lao động theo án, định có hiệu lực pháp luật tòa án - Người lao động chết, bị tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, tích chết - Người lao động đủ điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội tuổi hưởng lương hưu theo quy định điều 187 luật - Người sử dụng lao động cá nhân chết, bị tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, tích chết; người sử dụng lao động cá nhân chấm dứt hoạt động 5 - Người lao động bị xử lý kỉ luật sa thải theo quy định khoản Điều 125 luật Cụ thể: Điều 125: Hình thức xử lí kỉ luật lao động khiển trách kéo dài thời hạn nâng lương không 06 tháng; cách chức sa thải - Người lao dộng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định điều 37 luật - Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định điều 38 luật này; người sử dụng lao động cho người lao động việc thay đổi cấu , cơng nghệ lí kinh tế sáp nhập , hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã 2.3 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 2.3.1 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động gì? Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động việc hai bên tự chấm dứt hợp đồng khơng cần có thỏa thuận với bên lại pháp luật cơng nhận Đơn phương chấm dứt hợp đồng chấp nhận số trường hợp luật định Đơn phương chấm dứt HĐLĐ hành vi pháp lí thể ý chí bên chủ thể nhằm chấm dứt quan hệ lao động với bên kí Ý chí phải biểu thị bên ngồi hình thức định phải truyền đạt tới chủ thể đối tác mà không cần thiết phải chủ thể chấp nhận Về ngun tắc, hình thức để biểu thị ý chí văn lời nói (miệng) Nếu hình thức văn bản, văn phải gửi cho chủ thể bên với ý chí chấm dứt QHLĐ phải biểu đạt rõ rang, cụ thể để người nhận chủ thể đối tác hiểu Nếu hình thức miệng (lời nói), bên bị đơn phương chấm dứt hợp đồng phải truyền đạt, thồng báo cụ thể từ phía bên có quyền hiểu xác nội dung thơng báo 6 Thực HĐLĐ nghĩa vụ vủa NSDLĐ NLĐ Quyền từ bỏ nghĩa vụ cam kết NSDLĐ NLĐ thực giới hạn mà pháp luật quy định Pháp luật cho phép NSDLĐ NLĐ quyền chấm dứt HĐLĐ với điều kiện phải có chấm dứt hợp pháp phải thực nghĩa vụ định Tuy nhiên trình độ ý thức pháp luật bên tham gia quan hệ lao động hạn chế, thiếu tơn trọng lợi ích nhiều ngun nhân khác mà khơng trường hợp NSDLĐ NLĐ phá vỡ trật tự Về phương diện pháp lý việc phá vớ trật tự coi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ vi phạm chấm dứt thủ tục chấm dứt vi phạm thủ tục chấm dứt 2.3.2 Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: * Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Theo điều 37 BLLĐ 2012 quy định trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trường hợp sau đây: a) Khơng bố trí theo công việc, địa điểm làm việc không bảo đảm điều kiện làm việc thỏa thuận hợp đồng lao động; b) Không trả lương đầy đủ trả lương không thời hạn thỏa thuận hợp đồng lao động; c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng lao động; d) Bản thân gia đình có hồn cảnh khó khăn khơng thể tiếp tục thực hợp đồng lao động; đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách quan dân cử bổ nhiệm giữ chức vụ máy nhà nước; e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo định sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn điều trị 90 ngày liên tục người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn phần tư thời hạn hợp đồng người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định khoản Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước: a) Ít ngày làm việc trường hợp quy định điểm a, b, c g khoản Điều này; b) Ít 30 ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn; 03 ngày làm việc hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng trường hợp quy định điểm d điểm đ khoản Điều này; c) Đối với trường hợp quy định điểm e khoản Điều thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động thực theo thời hạn quy định Điều 156 Bộ luật Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, phải báo cho người sử dụng lao động biết trước 45 ngày, trừ trường hợp quy định Điều 156 Bộ luật * Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp sau đây: a) Người lao động thường xuyên khơng hồn thành cơng việc theo hợp đồng lao động; b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn điều trị 12 tháng liên tục người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, điều trị 06 tháng liên tục, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn nửa thời hạn hợp đồng lao động người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục Khi sức khỏe người lao động bình phục, người lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động; c) Do thiên tai, hỏa hoạn lý bất khả kháng khác theo quy định pháp luật, mà người sử dụng lao động tìm biện pháp khắc phục buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; d) Người lao động mặt nơi làm việc sau thời hạn quy định Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: a) Ít 45 ngày hợp đồng lao động không xác định thời hạn; b) Ít 30 ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn; c) Ít 03 ngày làm việc trường hợp quy định điểm b khoản Điều hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng 2.4 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật NLĐ Công ty * Phân loại đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái phái luật Căn vào ý chí chủ thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật tham gia QHHĐLĐ, quyền pháp lý NLĐ quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ Đây trường hợp HĐLĐ hiệu lực thực hiện, NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không phụ thuộc vào NSDLĐ có đồng ý hay khơng 9 Căn vào nguyên nhân dẫn đến đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật Là vi phạm lý chấm dứt theo quy định pháp luật Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật hình thức: Pháp luật quy định NSDLĐ hay NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải tuân theo trình tự, thủ tục định Nếu không tuân thủ thủ tục luật định dù có đảm bảo mặt bị coi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật Chấm dứt HĐLĐ vi phạm thời gian báo trước theo quy định pháp luật * Ảnh hưởng việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật * Ảnh hưởng NLĐ Đối với NLĐ bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật phải đối mặt với vấn đề việc làm, thu nhập, đời sống than, gia đình, lo toan có việc làm, thu nhập đảm bảo cho đời sống than gia đình Như vậy, ảnh hưởng không đơn đời sống cá nhân NLĐ mà kéo theo sau đời sống gia định, vợ chồng, cha mẹ, NLĐ Đặc biệt thu nhập NLĐ nguồn lực, trụ cột gia đình Mất việc làm đồng nghĩa thu nhập, không thông cảm gia đình xã hội, tâm lý chán nản dẫn họ vào đường tệ nạn xã hội, biến họ từ NLĐ chân trở thành kẻ trộm cắp, “con ma men”, * Ảnh hưởng NSDLĐ Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty bị ảnh hưởng chưa thể tìm NLĐ thay thế, đặc biệt vị trí cần NLĐ có trình độ, tay nghề cao phải qua đào tạo đảm đương Khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế NSDLĐ 10 * Ảnh hưởng nhà nước, xã hội Làm ảnh hưởng tới mục đích quản lý lao động Nhà nước không đạt Sự ổn định xã hội không đảm bảo Thất nghiệp gia tăng kéo theo tượng tội phạm gia tăng thêm gây tác động tiêu cực đến ổn định xã hội 2.5 Nghĩa vụ chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: * Về phía người sử dụng lao động: "Nghĩa vụ người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động giao kết phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày người lao động khơng làm việc cộng với 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động Trường hợp người lao động khơng muốn tiếp tục làm việc, khoản tiền bồi thường quy định khoản Điều người sử dụng lao động phải trả trợ cấp việc theo quy định Điều 48 Bộ luật Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động người lao động đồng ý, ngồi khoản tiền bồi thường quy định khoản Điều trợ cấp việc theo quy định Điều 48 Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm phải 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động Trường hợp khơng vị trí, cơng việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động muốn làm việc ngồi khoản tiền bồi thường quy định khoản Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động 11 Trường hợp vi phạm quy định thời hạn báo trước phải bồi thường cho người lao động khoản tiền tương ứng với tiền lương người lao động ngày không báo trước." * Về phía người lao động Nghĩa vụ người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Không trợ cấp việc phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động Nếu vi phạm quy định thời hạn báo trước phải bồi thường cho người sử dụng lao động khoản tiền tương ứng với tiền lương người lao động ngày không báo trước Phải hồn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động Quan hệ lao động NSDLĐ NLĐ hình thành dựa sở hợp đồng lao động (HĐLĐ), quan hệ chấm dứt HĐLĐ chấm dứt Việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đến từ phía NLĐ NSDLĐ Trên thực tế, NSDLĐ thường lạm dụng quyền tổ chức, điều hành phụ thuộc NLĐ kinh tế, pháp lý để đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhằm cắt giảm chi tiêu, tăng lợi nhuận Vì vậy, để hạn chế tình trạng này, pháp luật quy định chi tiết để NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng Theo khoản Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ 2012), NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ số trường hợp định NLĐ thường xun khơng hồn thành công việc theo HĐLĐ; NLĐ bị ốm đau, tai nạn điều trị 12 tháng liên tục NLĐ làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn, điều trị tháng liên tục NLĐ làm theo HĐLĐ xác định thời hạn nửa thời hạn HĐLĐ người làm theo HĐLĐ theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn lý bất khả kháng khác theo quy định pháp luật mà NSDLĐ tìm biện pháp khắc phục buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc, NLĐ khơng có mặt nơi làm việc sau hết thời hạn tạm 12 hỗn thực hợp đồng lao động, NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ.Như vậy, NSDLĐ muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ luật phải chứng minh thuộc trường hợp Tuy nhiên, có để đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ không quyền chấm dứt mà phải báo trước cho NLĐ khoảng thời gian hợp lý thời hạn báo trước tùy thuộc vào loại HĐLĐ Mặt khác, Điều 39 BLLĐ 2012 liệt kê trường hợp NSDLĐ không thực quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trường hợp lao động nữ mang thai từ tháng thứ từ tháng thứ làm việc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hay nuôi 12 tháng tuổi.Như vậy, coi đơn phương chấm dứt HĐLĐ luật tuân thủ đầy đủ điều kiện: có đơn phương chấm dứt HĐLĐ; thực thời hạn báo trước; không thuộc trường hợp không đơn phương chấm dứt HĐLĐ Việc vi phạm bị coi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, NSDLĐ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trước NLĐ Bởi lẽ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật, NSDLĐ gây hậu bất lợi cho NLĐ việc làm, thu nhập, ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình xã hội Vì vậy, theo Điều 42 BLLĐ 2012, NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm việc theo HĐLĐ giao kết phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày NLĐ khơng làm việc cộng với tháng tiền lương theo HĐLĐ Trường hợp NLĐ khơng muốn tiếp tục làm việc, ngồi khoản tiền bồi thường, NSDLĐ phải trả trợ cấp việc Trường hợp NSDLĐ không muốn nhận lại NLĐ NLĐ đồng ý, ngồi khoản tiền bồi thường tiền trợ cấp việc, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm, phải tháng tiền lương theo HĐLĐ để chấm dứt hợp đồng lao động Giả sử NLĐ muốn làm việc khơng vị trí, cơng việc giao kết HĐLĐ khoản tiền bồi thường, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ Trường hợp NSDLĐ vi phạm quy định thời hạn báo trước phải bồi thường cho NLĐ khoản tiền tương ứng với tiền lương NLĐ ngày không báo trước 13 CƠNG TY TNHH TRƯỜNG TÍN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp - Tự - Hạnh phúc THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Bản Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động (gọi tắt “Thỏa Thuận”) lập ngày 05/01/2017 Các Bên: CƠNG TY TNHH TRƯỜNG TÍN Trụ sở: Xã Vạn Điểm - Huyện Thường Tín - Hà Nội Tel : 043.232.845 Người đại diện theo pháp luật : Ông NGUYỄN QUANG HƯNG Chức danh: Giám Đốc Và ông: LÊ MINH HÙNG Ngày sinh: 24/5/1985 Số CMND: 017943458 Hộ thường trú: Quốc Oai - Hà Nội Hai Bên thỏa thuận thống nội dung sau: Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động 1.1 Ông: LÊ MINH HÙNG Người Lao Động (NGUYỄN QUANG HƯNG) đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số 03/HĐLĐ ký ngày 12/05/2011 1.2 Tất quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ văn liên quan Hợp đồng lao động Hợp đồng Đào tạo có chữ ký hai Bên tự động chấm dứt từ ngày ký Thỏa Thuận Hai Bên khơng có u cầu bồi thường khác 1.3 Thanh toán cho Người Lao Động khoản sau: Tổng cộng 7.000.000 đồng - Lương: 6.000.000 - Trợ cấp khác: 1.000.000 Điều 2: Thỏa thuận khác 2.1 Thỏa Thuận lập thành hai (2) tiếng Việt có giá trị Mỗi Bên giữ (1) để thực 2.2 Các Bên đồng ý rằng, hiểu biết tốt mình, đọc, hiểu đồng ý chịu ràng buộc điều khoản Thoả thuận TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA HAI BÊN, đại diện có thẩm quyền HAI BÊN ký vào Thỏa Thuận vào ngày ghi trên./ 14 NGƯỜI LAO ĐỘNG Nguyễn Quang Hưng GIÁM ĐỐC Lê Minh Hùng 15 Phần II: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Nhận xét lỗi thường gặp chấm dứt hợp đồng lao động công ty Vi phạm thời gian báo trước Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động thay đổi cấu, cơng nghệ lý kinh tế sau trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động sở thông báo trước 30 ngày cho Sở Lao động Thương binh Xã hội Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp cần báo cho người lao động biết trước: - Ít 45 ngày hợp đồng lao động không xác định thời hạn; - Ít 30 ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn; - Ít 03 ngày làm việc hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng Trong trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ, vi phạm quy định thời hạn báo trước, bên vi phạm phải bồi thường cho bên khoản tiền tương ứng với tiền lương người lao động ngày không báo trước Không lên phương án sử dụng lao động Doanh nghiệp cho người lao động thơi việc thay đổi cấu, cơng nghệ lý kinh tế khiến cho nhiều người lao động có nguy việc làm có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng lao động Nếu doanh nghiệp khơng có khả sử dụng tiếp lao động cho họ thơi việc Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, người sử dụng lao động khơng sử dụng hết số lao động có phải xây dựng thực phương án sử dụng lao động 16 Khơng có tham gia Ban chấp hành cơng đồn sở Đối với quy trình, thủ tục mà luật u cầu phải có tham gia ban chấp hành cơng đồn sở phải có diện thành phần Hiện nay, doanh nghiệp thường bỏ qua yếu tố dẫn đến rủi ro pháp lý bị kiện tòa Thời hiệu xử lý kỷ luật Tối đa tháng kể từ ngày xảy hành vi vi phạm Tối đa 12 tháng trường hợp hìanh vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật cơng nghệ, bí mật kinh doanh doanh nghiệp Một số trường hợp kéo dài theo quy định pháp luật Trợ cấp việc làm trợ cấp việc Doanh nghiệp trả trợ cấp việc trợ cấp việc làm cho người lao động họ đáp ứng điều kiện nhận khoản này, cụ thể: số tiền hưởng, thời gian tính, tiền lương tính trợ cấp Người có thẩm quyền xử lý kỷ thuật sa thải Người có thẩm quyền ký định sa thải đại diện theo pháp luật doanh nghiệp người đại diện theo ủy quyền người trường hợp người vắng phải có văn ủy quyền 3.2 Đề xuất Nhà nước cần có biện pháp nâng cao ý thức pháp luật lao động cho đối tượng Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật lao động nói chung đơn phương chấm dứt HĐLĐ nói riêng Để pháp luật vào đời sống vai trò cơng tác tun truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người vấn đề quan trọng Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật bên quan hệ lao động Từ việc hiểu biết pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ cứ, thủ tục tự bảo vệ quyền lợi bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật 17 Vai trò tổ chức Cơng đồn việc bảo vệ NLĐ QHLĐ cần nâng cao Thành lập tổ chức cơng đồn sở Ban chấp hành cơng đoàn lâm thời Giáo dục, tuyên truyền NLĐ tổ chức vai trò cơng đồn NLĐ Nâng cao chất lượng cán cơng đồn hình thức đào tạo, tập huấn, giao lưu chia sẻ kiến thức pháp luật lao động Tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật cần tăng cường coi trọng 18 KẾT LUẬN Công tác tổ chức thực pháp luật lao động thời gian qua trọng Pháp luật lao động ngày phát huy vai trò điều chỉnh đời sống lao động xã hội, góp phần khơng nhỏ vào việc hình thành bình ổn thị trường lao động, thúc đẩy nguồn nhân lực số lượng lẫn chất lượng, giải phóng sức lao động lực lượng sản xuất Tuy nhiên phải nhìn nhận cách khách quang vi phạm pháp luật lao động, phải kể tới tình trạng vi phạm pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ NLĐ NSDLĐ đả làm phát sinh mâu thuẫn, bất đồng bên tham gia quan hệ lao động Việc đơn phương chấm dứt trái pháp luật vi phạm chấm dứt, thủ tục chấm dứt thủ tục khác theo quy định pháp luật Nhưng dù chủ thể vi phạm hay lý việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực lợi ích NLĐ, NSDLĐ, từ xâm phạm đé lợi ích Nhà nước tồn xã hội Giải tình trạng đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật vấn đề đơn giản, thề đòi hỏi nổ lực từ chủ thể quan hệ lao động, quan quản lý Nhà nước tổ chức, cá nhân khác có liên quan Trên sở nghiên cứu “Tình hình chấm dứt HĐLĐ cơng ty TNHH Trường Tín” Em đưa số kiến nghị nhằm xây dựng hoàn thiện thực HĐLĐ công ty 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thương mại 2005 Bộ luật dân 2015 Các trang Web gồm: Cácwebsite: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp + http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx: Bộ Thương mại… ... TRẠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH TRƯỜNG TÍN 2.1 Chấm dứt HĐLĐ: 2.2 Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động: 2.3 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: ... doanh nghiệp, hợp tác xã 2.3 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 2.3.1 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động gì? Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động việc hai bên tự chấm dứt hợp đồng khơng... doanh đồ gỗ 2.1 Chấm dứt HĐLĐ: Khái niệm: Chấm dứt hợp đồng lao động kiện người lao động chấm dứt làm việc cho người sử dụng lao động hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt , người lao động bị sa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình chấm dứt hợp đồng lao động tại CT trường tín, Tình hình chấm dứt hợp đồng lao động tại CT trường tín, Phần I: THỰC TRẠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG TÍN, Phần II: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay