Tình hình thực hiện hợp đồng lao động tại công ty Tân Long Nhiên

18 39 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:18

1 MỤC LỤC CHƯƠNG I: LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN LONG NHIÊN 2.1 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG .3 2.1.1 Khái niệm hợp đồng lao động 2.1.2 Tính tất yếu khách quan hợp đồng lao động kinh tế thị trường .4 2.2 Các quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng lao động 2.2.1 Phạm vi đối tượng áp dụng hợp đồng lao động 2.2.2 Các loại HĐLĐ: 2.2.3 Hình thức hợp đồng lao động 2.2.4 Nội dung hợp đồng lao động .6 2.2.5 Giao kết hợp đồng lao động CHƯƠNG III: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 17 Nhận xét 17 1.1 Đảm bảo quyền tự thỏa thuận bên ký kết hợp đồng lao động 17 1.2 Đối với người lao động 17 1.3 Đối với người sử dụng lao động 17 Đối với quan có thẩm quyền .17 Đề xuất khắc phục .18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 CHƯƠNG I: LỜI MỞ ĐẦU Hợp đồng lao động có vai trò quan trọng đời sống kinh tế xã hội Trước tiên sở để doanh nghiệp, quan, tổ chức, cá nhan tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu Mặt khác, hợp đồng lao động hình thức pháp lý chủ yếu để công dân thực quyền làm việc, tự do, tự nguyện lựa chọn việc làm nơi làm việc Do việc ký kết hợp đồng lao động vấn đề quan trọng người lao động người sử dụng lao động nhiên để khơng bị xâm phạm quyền lợi ích tham gia vào hợp đồng, việc tìm hiểu kĩ quy định hợp đồng lao động việc cần thiết Quan trọng hết, trước ký kết cần chủ động xem xét kỹ điều khoản hợp đồng Chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày gồm chương chính: Chương I Trình bày q trình tìm hiểu thu thập thông tin nơi thực tập Thời gian thu thập, nguồn thu thập tư liệu thông tin thu thập Xử lý thông tin thu thập Chương II Nhận xét kiến nghị Em cảm ơn thầy cô anh, chị làm công ty giúp đỡ để em hoàn thành nội dung nghiên cứu Thông qua đề tài nghiên cứu với kiến thức thân hạn chế, Em hy vọng đóng góp ý kiến thầy để làm em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN LONG NHIÊN Tên đơn vị thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN LONG NHIÊN Mã số thuế: 0105873428 Địa chỉ: Km 32, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội Giấy phép kinh doanh: 0105873428 - ngày cấp: 27/04/2012 Ngày hoạt động: 27/04/2012 Q trình thực tập cơng ty thời gian từ ngày 29/05/2017 đến ngày 21/07/2017 Tại đây, tiếp cận vận hành, hoạt động cơng ty thương mại nói chung Với lĩnh vực sản xuất kinh doanh công ty đồ nhựa Tại công ty, tiếp cận làm quen với vấn đề thực tế theo quy định pháp luật nói chung vấn đề lựa chọn quy định pháp luật pháp luật hợp đồng áp dụng đơn vị lựa chọn thực tập nói chung Thơng qua q trình nghiên cứu đơn vị thực tập, tiếp cận với quy định pháp luật loại hợp đồng lao động theo quy định pháp luật 2.1 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2.1.1 Khái niệm hợp đồng lao động Hợp đồng lao động thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả cơng, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động * Đặc trưng hợp đồng lao động - Thứ nhất, hợp đồng lao động (HĐLĐ) có phụ thuộc pháp lý người lao động (NLĐ) với người sử dụng lao động (NSDLĐ) - Thứ hai, đối tượng HĐLĐ việc làm có trả cơng - Thứ ba: HĐLĐ đích danh NLĐ thực 4 - Thứ tư, Trong HĐLĐ thỏa thuận bên thường bị khống chế giới hạn pháp lý định - Thứ năm, HĐLĐ thực liên tục thời gian định hay vô hạn định 2.1.2 Tính tất yếu khách quan hợp đồng lao động kinh tế thị trường Nền kinh tế xã hội nước ta phát triển kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa, tồn hình thức xác lập QHLĐ, cách thức tuyển dụng lao động như: HĐLĐ; biên chế Nhà nước; tuyển dụng thông qua bầu cử HĐLĐ công cụ hữu hiệu nhằm bảo đảm cho bên thiết lập trì QHLĐ cách thuận tiện 2.2 Các quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng lao động 2.2.1 Phạm vi đối tượng áp dụng hợp đồng lao động - Đối tượng phạm vi hợp đồng lao động quy định Điều 1, 2, 3, BLLĐ.Theo đó, đối tượng phạm vi áp dụng hợp đồng lao động chủ yếu gồm có: - Các doanh nghiệp thành lập hoạt động theo luật doanh nghiệp Việt Nam, luật doanh nghiệp nhà nước, luật đầu tư nước Việt Nam; doanh nghiệp tổ chwusc chsinh trị, trị xã hội' doanh nghiệp, quan , tổ chức, cá nhân Việt Nam sử dụng lao động nước ngồi - Các quan hành nghiệp, đồn thể nhân dân, tổ chức trị, xã hội khác có sử dụng lao động khơng phải công chức, viên chức nhà nước - Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngồi quốc tế đóng lãnh thổ Việt Nam, có sử dụng lao động người Việt Nam - Hợp tác xã với người lao động thành viên hợp tác xã; hộ gia đình, cá nhân có sử dụng lao động 2.2.2 Các loại HĐLĐ: BLLĐ (bộ luật lao động), gồm: HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn HĐLĐ theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng - Loại thứ nhất: HĐLĐ không xác định thời hạn loại HĐLĐ không quy định rõ thời hạn tồn tại, thời điểm kết thúc, thực có kiện làm chấm dứt quan hệ Như vậy, hợp đồng hợp đồng “suốt đời” Ở loại hợp đồng này, NLĐ có ổn định, yên tâm làm việc, chấm dứt hợp đồng NLĐ lại tự do, lúc miễn tuân thủ điều kiện thời hạn báo trước - Loại thứ hai: HĐLĐ xác định thời hạn loại HĐLĐ ghi rõ thời điểm bắt đầu kết thúc QHLĐ Hết thời hạn này, hợp đồng khơng có giá trị thực hiện, trừ trường hợp có quy định khác HĐLĐ áp dụng cho công việc xác định thời điểm kết thúc khoảng thời gian đủ 12 tháng đến 36 tháng - Loại thứ ba: HĐLĐ theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn 12 tháng Không giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc đinh có thời hạn 12 tháng để làm cơng việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay người lao động làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động nghỉ việc có tính chất tạm thời khác 2.2.3 Hình thức hợp đồng lao động Có hai hình thức tồn HĐLĐ: HĐLĐ văn HĐLĐ lời nói HĐLĐ văn HĐLĐ mà bên thỏa thuận quyền nghĩa vụ QHLĐ ghi lại thành điều khoản văn bản, có bút tích xác nhận bên Hợp đồng phải theo mẫu Bộ LĐTBXH phải lập thành hai bản, bên giữ với giá trị pháp lý HĐLĐ văn phải áp dụng cho: HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn từ ba tháng trở lên; HĐLĐ coi giữ tài sản gia đình; HĐLĐ làm việc sở dịch vụ dịch vụ xoa bóp, khách sạn, nhà hàng, sàn nhảy… với tư cách vũ nữ, tiếp viên, nhân viên HĐLĐ ký kết NSDLĐ với người ủy quyền hợp pháp thay mặt nhóm NLĐ HĐLĐ lời nói (HĐLĐ giao kết miệng) bên thỏa thuận thông qua đàm phán thương lượng không lập thành văn bản, q trình giao kết có khơng có người làm chứng tùy theo yêu cầu bên Các bên trao đổi ưng thuận theo kiểu qn tử mà khơng có chứng thư xác nhận cam kết, phải đương nhiên tuân thủ điều kiện luật định trình tự giao kết, nội dung hợp đồng, không từ chối trách nhiệm, viện dẫn lý khơng có văn ghi nhận để phủ nhận thỏa thuận hình thành Nhìn chung, chủ thể, đặc biệt NLĐ cần thận trọng giao kết loại hợp đồng HĐLĐ loại sử dụng giao kết hợp đồng làm việc có tính chất tạm thời theo mùa vụ thời hạn ba tháng; hợp đồng với lao động giúp việc gia đình Tuy nhiên, quy định “HĐLĐ giao kết miệng” có lẽ chưa chuẩn ngơn ngữ khoa học, chí dẫn đến sai sót cách diễn đạt nhiều người, ví dụ có người sử dụng cụm từ HĐLĐ “ký kết miệng” 2.2.4 Nội dung hợp đồng lao động Dưới góc độ pháp lý, nghiên cứu nội dung HĐLĐ, thường người ta xem xét điều khoản HĐLĐ, thỏa thuận bên tạo lập quyền nghĩa vụ QHLĐ thể qua điều khoản Nói cách khác, nội dung HĐLĐ kết trình thương lượng để giao kết hợp đồng, biểu thống ý chí bên Theo quy định pháp luật lao động (PLLĐ) hành, HĐLĐ phải có nội dung chủ yếu gồm: Công việc phải làm; Địa điểm làm việc; Thời làm việc, thời nghỉ ngơi; Tiền lương; Điều kiện an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) bảo hiểm xã hội (BHXH); Thời hạn hợp đồng Các nội dung ghi nhận, hướng dẫn chi tiết mẫu HĐLĐ, có số vấn đề cần ý: - Về công việc phải làm: điều khoản quan trọng HĐLĐ Công việc phải làm đa dạng, bên tự thỏa thuận, nêu tên hay tả chi tiết công việc, “việc làm”, “hoạt động tạo nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm” Tuy nhiên, để bảo vệ NLĐ, số trường hợp pháp luật hạn chế quyền làm việc họ: lao động nữ, người tàn tật, người cao tuổi, người chưa thành niên không làm số ngành nghề - Về tiền lương: tiền lương số lượng tiền tệ mà NSDLĐ trả cho NLĐ họ hồn thành cơng việc theo chức năng, nhiệm vụ, pháp luật quy định hai bên thỏa thuận HĐLĐ Với chức thước đo giá trị, chức sản xuất, tích lũy, tiền lương có ý nghĩa đặc biệt với NLĐ, NSDLĐ hoạt động quản lý nhà nước Tiền lương hai bên thỏa thuận HĐLĐ trả theo suất, chất lượng, hiệu công việc, không thấp mức lương tối thiểu nhà nước quy định - Về thời làm việc, thời nghỉ ngơi: thỏa thuận cụ thể nội dung giúp NLĐ phục hồi sức khỏe để làm việc có hiệu quả, NSDLĐ xếp bố trí cơng việc hợp lý Thời làm việc hai bên thỏa thuận khơng q giờ/ngày, 48 giờ/tuần, thỏa thuận làm thêm không 50% tiêu chuẩn ngày, 200 năm trừ trường hợp đặc biệt - Về ATLĐ, VSLĐ: NLĐ thỏa thuận trang thiết bị, dụng cụ, môi trường làm việc Tuy nhiên, NSDLĐ có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện đảm bảo ATLĐ, VSLĐ Thỏa thuận bên không trái quy định tối thiểu pháp luật nhằm bảo vệ SLĐ NLĐ - Về điều khoản BHXH: NLĐ q trình làm việc có nhiều khả gặp rủi ro, tham gia vào BHXH, NLĐ trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, tử tuất Các bên có quyền thỏa thuận trích lập quỹ BHXH không trái quy định pháp luật để bảo vệ NLĐ - Về thời hạn hợp đồng: nội dung PLLĐ quy định cụ thể việc thực bên quan tâm Thời hạn HĐLĐ khoảng thời gian có hiệu lực HĐLĐ Thời hạn HĐLĐ gồm: thời hạn không xác định thời hạn xác định Vấn đề trình bày phần loại HĐLĐ 8 Ngoài nội dung chủ yếu, HĐLĐ, bên thỏa thuận nội dung khác khơng trái pháp luật 2.2.5 Giao kết hợp đồng lao động Giao kết HĐLĐ giai đoạn thể hợp tác bên để đến thống ý chí nhằm tạo lập QHLĐ, q trình để bên tìm hiểu, đánh giá cách trực tiếp từ lựa chọn định thức QHLĐ có hình thành bền vững, hiểu biết, tin cậy lẫn hay không, quyền lợi bên có đảm bảo hay khơng, lệ thuộc lớn vào giai đoạn Để xác lập QHLĐ hài hòa, ổn định sở tơn trọng lẫn nhau, bên cần có ý thức thiện chí thương lượng Vậy giao kết HĐLĐ hành vi pháp lý hai bên nhằm thể ý chí theo trình tự, thủ tục định để xác lập QHLĐ * Điều kiện chủ thể giao kết hợp đồng lao động Các quy định pháp luật chủ thể giao kết HĐLĐ điều kiện chủ thể tham gia quan hệ phải có, gồm NLPL lao động NLHV lao động Xét thực tế khả làm việc tạo sản phẩm, thu nhập để nuôi sống thân người nên pháp luật nhiều nước ILO quy định người đủ 15 tuổi có đủ NLPL NLHV lao động để giao kết HĐLĐ với tư cách NLĐ Cũng vậy, PLLĐ Việt Nam quy định điều kiện chủ thể giao kết HĐLĐ: + Về phía NLĐ: cơng dân Việt Nam phải đủ 15 tuổi, có NLPL NLHV lao động Ngoài ra, tùy trường hợp mà pháp luật có quy định riêng, cụ thể: + Về phía NSDLĐ: tất đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh, cá nhân đủ 18 tuổi, có khả trả cơng lao động 9 Với NLĐ, nhìn chung, việc giao kết HĐLĐ trực tiếp, khơng ủy quyền Với NSDLĐ, họ ủy quyền ký kết HĐLĐ, trừ trường hợp NSDLĐ cá nhân Các quy định phù hợp với đặc điểm thị trường lao động Việt Nam Quy định độ tuổi lao động thấp giúp cho người chưa thành niên tìm cơng việc phù hợp Ở nhiều vùng, người dân khơng có điều kiện học hành nhiều, cần tạo điều kiện để họ tham gia lao động phù hợp với khả năng, tạo hội cho họ đồng thời tạo hội tăng sản phẩm cho xã hội Bên cạnh bảo vệ NLĐ trường hợp cần thiết: lao động nữ có thiên chức làm mẹ; lao động tàn tật, lao động cao tuổi có đặc thù sức khỏe Riêng người nước muốn giao kết HĐLĐ để làm việc Việt Nam phải đảm bảo nhiều điều kiện mục đích quản lý, thực sách lao động - việc làm Nhà nước, ổn định xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự quốc gia * Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động Nguyên tắc tư tưởng đạo xuyện suốt buộc bên phải tuân theo hoạt động hay trình: “QHLĐ NLĐ NSDLĐ xác lập tiến hành qua thương lượng thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng hợp tác, tơn trọng quyền lợi ích hợp pháp nhau, thực đầy đủ điều cam kết.” nguyên tắc sau đây: - Nguyên tắc tự do, tự nguyện Đây nguyên tắc thể cách sinh động cụ thể hóa nguyên tắc BLLĐ: nguyên tắc đảm bảo quyền tự lựa chọn việc làm, nơi làm việc cho công dân Nguyên tắc tồn khách quan, xuất phát từ chất hợp đồng nói chung, HĐLĐ nói riêng Nguyên tắc biểu mặt chủ quan người giao kết HĐLĐ chỗ, chủ thể hoàn tồn tự tự nguyện mặt ý chí lý chí, cấm hành vi dùng thủ đoạn để lừa dối, ép buộc, đe dọa nhằm buộc bên phải giao kết hợp đồng trái với ý chí họ Khi tham gia quan hệ HĐLĐ, kết quan hệ trước hết chuyển tải tuyệt đối, trọn vẹn, đầy đủ yếu tố ý thức, tinh 10 thần, mong muốn đích thực bên quan hệ Tuy nhiên, lực chủ thể quan hệ HĐLĐ không đồng nên số trường hợp ý thức chủ quan chủ thể bị chi phối người thứ ba (trường hợp NLĐ 15 tuổi giao kết HĐLĐ), nghĩa bên cạnh ý chí chủ thể quan hệ chi phối ý chí thứ ba quan hệ xác lập với thống ý chí Điều cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp NLĐ họ chưa có NLHV đầy đủ Do đó, biểu nguyên tắc quan hệ HĐLĐ vừa có tính tuyệt đối, vừa có tính tương đối Trong thực tiễn xác lập quan hệ, nguyên tắc biểu đa dạng, phức tạp Tính tự tự nguyện với nhiều trường hợp thể không rõ ràng mờ nhạt Chẳng hạn thực tế ký kết HĐLĐ thường NSDLĐ đưa hợp đồng với điều khoản xác định, NLĐ xem xét, đồng ý ký hợp đồng, khơng chấm dứt quan hệ Nhưng NSDLĐ áp đặt, vi phạm nguyên tắc Bởi NSDLĐ đưa trước ý chí cố định khơng thay đổi, định cuối thuộc NLĐ Tuy nhiên, cách tiến hành chưa phù hợp với mục đích, chất quan hệ Phía NLĐ, nhu cầu thúc bách việc làm thường khơng lựa chọn khác nên ký HĐLĐ với nội dung chưa hẳn phù hợp - Nguyên tắc bình đẳng Nguyên tắc nói lên tư cách pháp lý bên giao kết HĐLĐ Theo đó, chủ thể có tương đồng tư cách, địa vị pháp lý phương thức biểu đạt giao kết HĐLĐ Bất hành vi xử nhằm tạo bất bình đẳng chủ thể bị coi vi phạm pháp luật HĐLĐ Tuy nhiên, khơng phải có mặt nguyên tắc tất yếu tạo bình đẳng bên Khi tham gia quan hệ HĐLĐ, thực tế chủ thể khơng bình đẳng với xuất phát từ khác biệt địa vị kinh tế NSDLĐ coi kẻ mạnh, người bỏ tiền của, tài sản thuê mướn lao động, có quyền tổ chức, điều hành lao động sản xuất, phân phối lợi ích NLĐ thường yếu họ có tài sản 11 SLĐ, họ chịu phụ thuộc lớn vào NSDLĐ việc làm, tiền lương, điều kiện lao động… Trong tương quan này, có bình đẳng khó khăn Nên ngun tắc nhấn mạnh chủ yếu khía cạnh pháp lý chủ yếu có ý nghĩa giao kết HĐLĐ, thiết lập quan hệ, bình đẳng đặt mối quan hệ lệ thuộc pháp lý trình tổ chức, quản lý lao động Nguyên tắc không trái pháp luật TƯLĐTT Khi giao kết HĐLĐ, nguyên tắc tự do, tự nguyện tôn trọng riêng tư, cá nhân bên Nhưng để xã hội tôn trọng, pháp luật chấp thuận bảo vệ riêng phải đặt chung xã hội, tức tuân thủ nguyên tắc không trái pháp luật Trong điều kiện KTTT, nguyên tắc đặc biệt có ý nghĩa Bởi tham gia QHLĐ, nhiều lý khách quan chủ quan, q trình thực ln tiềm tàng nguy dẫn đến vi phạm cam kết Vì vậy, quy định chung PLLĐ, đặc biệt TƯLĐTT trở thành nguồn sức mạnh, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hóa cam kết bên thực tế * Trình tự giao kết hợp đồng lao động Q trình giao kết HĐLĐ chia làm ba giai đoạn: -Giai đoạn 1: bên bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp đồng lao động Đây giai đoạn cụ thể hóa nguyên tắc tự do, tự nguyện Khi bên có nhu cầu giao kết HĐLĐ phải biểu lộ bên ngồi hình thức NSDLĐ thơng qua phương tiện thông tin đại chúng, thông báo trước cổng trụ sở, nơi công cộng, thông qua trung tâm tư vấn NLĐ tiếp nhận thơng tin có nhu cầu làm việc thấy phù hợp trực tiếp đến đơn vị hay thông qua trung tâm tư vấn giới thiệu để bày tỏ nguyện vọng Đây giai đoạn bên chưa có chi phối lẫn họ chấm dứt quan hệ lần gặp gỡ mà khơng có ràng buộc mặt pháp lý 12 - Giai đoạn 2: bên thương lượng, đàm phán nội dung hợp đồng lao động Đây giai đoạn chưa làm nảy sinh quyền nghĩa vụ cụ thể, hai bên cần tuân thủ nguyên tắc giao kết HĐLĐ, thương lượng khơng đạt kết khơng có ràng buộc nghĩa vụ pháp lý Song, xét thực tế, giai đoạn quan trọng Chất lượng QHLĐ tương lai, nói, phụ thuộc lớn vào thái độ, thiện chí ý thức bên thương lượng Trong thực tế giao kết HĐLĐ, nhiều lý do, dường chủ thể chưa nhận thức đầy đủ vấn đề Quá trình thương lượng, đàm phán khơng có hay khơng thực với ý nghĩa đích thực Như khẳng định, cách làm NSDLĐ không vi phạm pháp luật, khơng phản ánh chất quan hệ nhiều chứa đựng mầm mống bất lợi cho tương lai Về phía NSDLĐ, cách ký kết HĐLĐ có ưu điểm nhanh chóng, khơng thời gian nhiên lại tạo khoảng cách, đánh thiện cảm hội hiểu biết với NLĐ; NLĐ tin tưởng, yên tâm, thoải mái NSDLĐ dành thời gian lắng nghe, trao đổi với họ, hiệu lao động tốt Về phía NLĐ, khơng thương lượng, đàm phán nội dung HĐLĐ nhu cầu việc làm, họ ký HĐLĐ mà quyền lợi điều kiện thực chưa mong muốn Nhưng phải thấy để thương lượng HĐLĐ thật bình đẳng, tạo lập mối quan hệ chứa đựng đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp hai bên điều kiện hoàn toàn khơng dễ dàng - Giai đoạn 3: hồn thiện giao kết HĐLĐ Giai đoạn đàm phán kết thúc việc thống thỏa thuận chuyển sang giao kết HĐLĐ Đối với HĐLĐ lời nói giao kết cần thiết có người làm chứng Đối với hợp đồng văn bản, bên thể thỏa thuận vào điều khoản sau ký kết HĐLĐ Thực tế dường tất yếu lại đặc biệt quan trọng mặt pháp lý hành vi coi pháp lý phát sinh quan hệ HĐLĐ 13 CÔNG TY CPTM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÂN LONG NHIÊN Số: 01/2017/HĐLĐ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2017 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tơi, bên Ơng/Bà: NGƠ THANH SƠN Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Giám đốc Đại diện cho: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN LONG NHIÊN Và bên Ông/Bà: NGUYỄN VĂN ĐÔNG Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày 08 tháng 06 năm 1987 Tân Lập, Thanh Sơn, Phú Thọ Nghề nghiệp (2): Kỹ sư Chăn nuôi Địa thường trú: Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ Số CMTND: 134862902 cấp ngày 25/7/2004 CA Phú Thọ Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động cam kết làm điều khoản sau đây: Điều 1: Thời hạn công việc hợp đồng - Loại hợp đồng lao động (3): Hợp đồng năm - Từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 đến ngày 02 tháng 01 năm 2019 - Địa điểm làm việc (4): Km 32, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội - Chức danh chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi - Công việc phải làm (5): Tư vấn thuốc, trực tiếp chịu trách nhiệm khám chữa cho vật nuôi khách hàng Điều 2: Chế độ làm việc - Thời làm việc (6): 07h30 – 11h30, 13h30’ – 17h30’ - Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm: Máy tính, Thiết bị dụng cụ y tế thú y Điều 3: Nghĩa vụ quyền lợi người lao động Quyền lợi: - Phương tiện lại làm việc (7): Tự túc - Mức lương tiền cơng (8): 3,000,000 (Ba triệu đồng chẵn) - Hình thức trả lương: Tiền mặt - Phụ cấp gồm (9): 300,000 Xăng xe, Điện Thoại 14 - Được trả lương vào ngày 12 hàng tháng - Tiền thưởng: Theo quy chế lương thưởng, chế độ Công Ty - Chế độ nâng lương: tháng xét nâng lương lần - Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Khơng có - Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết ): Thứ 7, ngày chủ nhật ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước - Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, BHTN (10): Tỷ lệ tham gia: người sử dụng lao động 21,5%, người lao động 10,5% (theo thang bảng lương Nhà nước) để đóng 32% cho BHXH, BHYT, BHTN - Chế độ đào tạo (11): Theo quy định Công ty yêu cầu công việc Trong trường hợp nhân viên cử đào tạo nhân viên phải hồn thành khoá học thời hạn, phải cam kết phục vụ lâu dài cho Công ty sau kết thúc khoá học hưởng nguyên lương; quyền lợi khác người làm Nếu sau kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên khơng tiếp tục hợp tác với Cơng ty nhân viên phải hồn trả lại 100% phí đào tạo khoản chế độ nhận thời gian đào tạo Những thoả thuận khác (12): Phải đồng ý hai bên Nghĩa vụ: - Hoàn thành nọi dung cam kết công việc hợp đồng lao động - Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động - Giữ bí mật thơng số tài chính, kế tốn Cơng ty - Trích nộp khoản thuế thu nhập cá nhân theo quy định Nhà nước - Tuyệt đối không sử dụng khách hàng công ty để trục lợi cá nhân - Trong thời gian hiệu lực hợp đồng vòng 24 tháng kể từ nghỉ việc Cơng ty nhân viên không phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh cơng ty ngồi, khơng phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự Công ty cho tổ chức cá nhân nhằm phục vụ cơng việc riêng mà chưa đồng ý văn từ phía cơng ty Trường hợp bị phát - Cá nhân bị khởi tố trước pháp luật - Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, nhân viên không thực hợp đồng lao động, nội quy lao động cam kết nhân viên (hoặc người bảo lãnh) phải hoàn trả lại 100% lương trách nhiệm (nếu có) 15 nhận cho Cơng ty phải khắc phục bồi thường 100% tổn thất gây theo phán Công ty (Kể trường hợp vi phạm dẫn đến bị Công ty sa thải) Điều 4: Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động Nghĩa vụ: - Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều cam kết hợp đồng lao động - Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có) Quyền hạn: - Điều hành người lao động hoàn thành cơng việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc ) - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) nội quy lao động doanh nghiệp Điều 5: Điều khoản thi hành - Những vấn đề lao động không ghi hợp đồng lao động áp dụng quy định thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể áp dụng quy định pháp luật lao động - Hợp đồng lao động làm thành 02 có giá trị ngang nhau, bên giữ có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động nội dung phụ lục hợp đồng lao động có giá trị nội dung hợp đồng lao động này./ Hà Nội, Ngày 02 tháng 07 năm 2017 Người lao động (Ký tên) Ghi rõ họ tên Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) Ghi rõ họ tên 16 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ Nhận xét 1.1 Đảm bảo quyền tự thỏa thuận bên ký kết hợp đồng lao động Công ty tôn trọng quyền tự thảo luận, định đoạt bên ký kết hợp đồng, điều khoản không trái với pháp luật bên ghi nhận thực Đảm bảo vận hành linh hoạt, thống thị trường lao động, hạn chế quy định mang tính hành để dảm bảo cơng tác quản lý nhà nước với Doanh nghiệp 1.2 Đối với người lao động Nhìn chung thực trạng người lao động chưa thực đầy đủ Pháp Luật giao kết hợp đồng lao động: Người lao động có trình độ cao doanh nghiệp đầu tư cho du học nước Hay niên kí hợp đồng với doanh nghiệp học nghề miễn phí làm cho cơng ty khoảng thời gian xác định.Nhưng sau hồn thành chương trình đào tạo hủy bỏ hợp đồng lao động kí với doanh nghiệp làm việc cho doanh nghiệp khác với điều kiện tốt Đáng lẽ trường hợp doanh nghiệp phải bồi thường khoản tiền đào tạo Nhưng theo điều người lao động khơng cần đền bù đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Pháp Luật Người lao động có trình độ thấp,chủ yếu tìm đến việc làm tham gia vào quan hệ lao động kiếm tiền Họ phần lớn niên vùng quê nghèo khó 1.3 Đối với người sử dụng lao động Bản hợp đồng công ty tuân thủ theo quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ, chế độ sách NLĐ Công ty chấp hành nghiêm chỉnh thời nghỉ ngơi theo luật lao động Thực tốt việc trả lương, thưởng cho ngày nghỉ phép, nghỉ bù, làm thêm cho người lao động Người đào tạo có trình độ, có tầm hiểu biết Pháp Luật Nhưng người sử dụng lao động không thực đầy đủ trách nhiệm ý thức Pháp Luật giao kết hợp đồng lao động Đối với quan có thẩm quyền Những hành vi trái pháp luật người lao động người sử dụng lao động tham gia giao kết hợp đồng lao động gây thiệt thòi khơng nhỏ cho thân họ đồng thời có phần trách nhiệm từ quan tổ chức khác: 17 Tổ chức cơng đồn thành lập chưa thực hoạt đồng để bảo quyền lợi cho người lao động Các quan có thẩm quyền phân phối lực lượng mỏng để theo dõi, phát xử lý kịp thời trường hợp vi phạm Đề xuất khắc phục Nâng cao trình độ dân trí, phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm Pháp luật cho người dân,đưa pháp luật gần gũi với người dân nhiều hình thức (qua giáo dục, áp phích, thi tìm hiểu Pháp Luật ) Từ người lao động người sử dụng lao động có đầy đủ kiến thức kí kết hợp đồng lao động pháp luật bảo vệ quyền lợi đôi bên tham gia vào quan hệ lao động Tăng cường hiệu hoạt động Công đoàn đồng thời thành lập quan tư vấn Pháp luật cho người lao động nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, lực lượng yếu vụ tranh chấp hợp đồng lao động,tạo cho người lao động mơi trường lao động an tồn Các quan chức có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, giám sát việc kí kết thực hợp đồng lao động doanh nghiệp Từ phát hiện, xử lý kịp thời sai phạm.Yêu cầu doanh nghiệp phải cơng khai minh bạch kí kết hợp đồng lao động Cơ quan báo chí,ngơn luận phương tiện truyền hình cần quan tâm đến vấn đề vi phạm hợp đồng lao động Từ phổ biến rộng rãi cho người biết Từ giúp giảm thiểu trường hợp vi phạm hợp đồng lao động 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thương mại 2005 Bộ luật dân 2015 Các trang Web gồm: Cácwebsite: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp + http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx: Bộ Thương mại… ... khơng dễ dàng - Giai đoạn 3: hoàn thiện giao kết HĐLĐ Giai đoạn đàm phán kết thúc việc thống thỏa thuận chuyển sang giao kết HĐLĐ Đối với HĐLĐ lời nói giao kết cần thiết có người làm chứng Đối... viên HĐLĐ ký kết NSDLĐ với người ủy quyền hợp pháp thay mặt nhóm NLĐ HĐLĐ lời nói (HĐLĐ giao kết miệng) bên thỏa thuận thông qua đàm phán thương lượng không lập thành văn bản, q trình giao kết. .. kiến thầy để làm em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN LONG NHIÊN Tên đơn vị thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện hợp đồng lao động tại công ty Tân Long Nhiên, Tình hình thực hiện hợp đồng lao động tại công ty Tân Long Nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay