Thực tiễn thực hiện quyền giám sát của cổ đông trong công ty cổ phần dược an thái

18 53 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:17

1 MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN I GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ PHẦN QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP .4 Thời gian thu thập thông tin Phương pháp thu thập thông tin Nguồn thông tin thu thập q trình xử lý thơng tin Xử lý thông tin PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 PHẦN I GIỚI THIỆU CHUN ĐỀ thể nói hình thức tổ chức doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp lựa chọn mơ hình tổ chức doanh nghiệp theo hình thức công ty cổ phần Bởi lẽ, thực tế cơng ty cổ phần mơ hình kinh tế tiến xã hội văn minh loài người nay, để hiểu cách đơn giản hiểu Cơng ty cổ phần “nhà nước” thu nhỏ Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty đóng vai trò quan lập pháp, quan định phương hướng phát triển vấn đề trọng đại khác công ty việc thực quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần vấn đề liên quan trọng nhằm quản lý cơng việc cách hiệu Trên sở đó, sau đưa vào áp dụng thay đổi nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội nước ta năm trở lại việc thực vấn đề giám sát cơng ty cổ phần nói chung quyền giám sát cổ đơng nói riêng trở thành vấn đề cấp thiết ghi nhận Luật doanh nghiệp 2014 văn hướng dẫn thi hành nói chung Bên cạnh kết đạt phương diện lý luận thực tiễn vấn đề song trước diễn biến phức tạp, thay đổi mơi trường kinh doanh nói chung tác động không nhỏ việc thực quyền giám sát cổ đơng cơng ty cổ phần nói chung Nhiều yếu việc thực quyền giám sát cổ đơng cơng ty cổ phần nói chung cơng ty cổ phần dược An Thái nói riêng tác động khơng nhỏ việc đảm bảo quyền giám sát cổ đơng Dưới góc độ quản lý doanh nghiệp nói chung việc thực quyền giám sát cổ đơng nói chung nội dung quan trọng giúp công ty cổ phần hoạt động theo quy định pháp luật thực hoạt động kinh doanh cách công khai, minh bạch, hiệu Vai trò quản lý hoạt động công ty qua quyền giám sát cổ đông doanh nghiệp quan trọng, giai đoạn mở cửa thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Thông qua q trình thực tập cơng ty cổ phần dược An Thái, nhận thấy việc nghiên cứu vấn đề phù hợp với đơn vị nên mong muốn nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác thực quy định pháp luật vấn đề góc nhìn doanh nghiệp cổ phần Do đó, tơi lựa chọn đề tài: Thực tiễn thực quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần dược An Thái làm chuyên đề thực tập Thơng qua đó, nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác thực quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần dược An Thái giai đoạn Thông qua việc thực tập xây dựng chuyên đề, muốn làm rõ mặt lý luận việc thực quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần dược An Thái Thơng qua việc ghi nhận, phân tích, đánh giá nhận xét đơn vị thực tập để đánh giá thực trạng thực quy định pháp luật vấn đề thực tế nói chung nước ta giai đoạn Đồng thời, sở định hướng vậy, kết hợp với đánh giá nêu trên, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý thực quyền giám sát cổ đông đơn vị nêu 4 PHẦN QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP Thời gian thu thập thông tin Đơn vị tiến hành thực tập: Công ty cổ phần dược An Thái - Địa chỉ: Số nhà 216, đường Cù Chính Lan, tổ 21, Phường Phương Lâm, Thành phố Hồ Bình, Hòa Bình - Mã số thuế: 5400316462 (05-06-2009) - Ngày hoạt động: 05-06-2009 - Giấy phép kinh doanh: 5400316462 - Lĩnh vực: Bán bn đồ dùng khác cho gia đình Thời gian thu thập thông tin thời gian từ ngày 29/05/2017 đến ngày 21/07/2017 đây, tiếp cận vận hành, hoạt động công ty cổ phần An Thái Trên sở tiếp thu kiến thức Nhà trường việc thực quyền giám sát cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 văn hướng dẫn thi hành nhằm áp dụng cách hiệu vào Việt Nam năm vừa qua Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp sử dụng cho tiểu luận phương pháp phân tích với tổng hợp, diễn dịch với quy nạp làm rõ nội dung cần nghiên cứu - So sánh, đối chiếu, thống kê, phân tích số liệu, kết tổng kết quan điểm khác để rút kết luận, tìm hiểu nguyên nhân vấn đề giải pháp hữu hiệu khắc phục hạn chế - Sau phân tích số liệu thơng tin thu thập thực tế thi hành luật doanh nghiệp 2014 việc giám sát cổ đông công ty cổ phần đơn vị thực tập đưa đánh giá nhận xét mình, sở đưa biện pháp nhằm làm rõ quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần An Thái giai đoạn trở lại Nguồn thơng tin thu thập q trình xử lý thông tin - Thông tin, tài liệu thu thập công ty An Thái nguồn chủ yếu sau: + Tài liệu cho cán cơng ty an thái cung cấp + Báo cáo tình hình hoạt động cơng ty + Các văn pháp luật pháp luật quy định + Ngoài tơi tìm kiếm viết mạng internet Đây nguồn nhiều tài liệu viết phong phú, đa dạng chuyên đề : • Tạp chí nghiên cứu luật pháp :www.nclp.org.vn • Một số trang web khác :www.vneconomy.com.vn……… Xử lý thông tin Hiện nay, nước ta nhiều trường hợp vi phạm quản trị doanh nghiệp xảy công ty cổ phần Việt Nam Khơng vi phạm xảy xuất phát từ Ban lãnh đạo công ty cổ đông nắm quyền kiểm sốt cơng ty, cổ đơng nhỏ thường im lặng, khó tiếng nói việc lên tiếng ngăn chặn hành vi Muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp mình, trước hết, cổ đơng cần nắm rõ quyền quy định Luật Doanh nghiệp cụ thể hóa điều lệ cơng ty Qua đó, cổ đông vận dụng để lên tiếng bảo vệ quyền lợi hạn chế vi phạm Trong trình hoạt động ,cơng ty cổ phần quyền phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật để đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh doanh Công ty phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi loại trái phiếu khác theo quy định pháp luật điều lệ công ty Hội đồng quản trị công ty định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu thời điểm phát hành Việc tốn cổ tức cho cổ đơng công ty cổ phần tiến hành cơng ty kinh doanh lãi ,đã hồn thành nghĩa vụ nộp thuế nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật trả lại số cổ tức định, công ty toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả Công ty cổ phần loại doanh nghiệp chế độ tài phức tạp, đòi hỏi chế độ kế tốn, kiểm tốn, thống kê chặt chẽ thích hợp để bảo vệ quyền lợi chủ thể liên quan Luật doanh nghiệp đưa nhiều quy định chế độ tài Cơng ty cổ phần, khắc phục thiếu sót luật cơng ty trước Cơng ty phải lập sổ kế tốn, hóa đơn, chứng từ lập báo cáo tài trung thực, xác Cổ đơng cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp phần hay tồn phần vốn góp (cổ phần) cơng ty cổ phần Về chất, cổ đông thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chủ nợ cơng ty đó, quyền lợi nghĩa vụ họ gắn liền với kết hoạt động doanh nghiệp loại cổ phần mà họ sở hữu Phân loại cổ đông: Căn quyền, nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phiếu mà họ sở hữu, cổ đông phân loại thành: - Cổ đông sáng lập: cổ đông góp vốn để hình thành nên cơng ty cổ phần - Cổ đông đặc biệt: cổ đông (thường Nhà nước) nắm số lượng cổ phần nhỏ quyền phủ số sách quan trọng (được quy định điều lệ công ty) công ty cổ phần Loại cổ đơng gọi cổ đông ưu đãi biểu 7 - Cổ đông ưu đãi: cổ đông ưu tiên quyền (được trả cổ tức cao hay quyền hưởng tỷ lệ cổ tức cố định trước lợi nhuận phân phối cho cổ đông khác, quyền nhận lại giá trị cổ phần yêu cầu) Đi kèm với quyền ưu tiên, cổ đông ưu đãi thường bị hạn chế quyền khác (như khơng quyền biểu quyết, dự họp ĐHCĐ, đề cử người vào HĐQT Ban kiểm sốt) - Cổ đơng thường: cổ đơng lại Ngồi ra, tỷ lệ cổ phầncổ đông nắm giữ, cổ đông phân loại thành cổ đông lớn cổ đông thiểu số Tỷ lệ để coi cổ đông lớn thường điều lệ công ty quy định sở tuân thủ luật pháp, ví dụ điều lệ số công ty quy định cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục tháng cổ đông lớn Tùy theo mức độ ảnh hưởng vấn đề, cổ đơng theo quy trình sau để thực quyền cổ đông: yêu cầu cung cấp thông tin từ công ty thu thập thông tin từ nguồn khác; chất vấn với HĐQT, Ban lãnh đạo để làm rõ thông tin; yêu cầu Ban kiểm soát điều tra làm rõ vấn đề; yêu cầu cung cấp danh sách cổ đông; liên kết với cổ đông khác để biểu phản đối vấn đề; khởi kiện yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị ĐHCĐ; khởi kiện nhân danh công ty cá nhân Ban lãnh đạo hành vi sai phạm yêu cầu bồi thường; u cầu cơng ty mua lại cổ phần Ngồi quyền thông thường quyền tiếp cận thông tin, quyền nhận cổ tức, tham dự ĐHCĐ, tự chuyển nhượng cổ phần…, quyềncổ đơng vận dụng để lên tiếng bảo vệ quyền lợi * Quyền xem xét tra cứu danh sách cổ đông Điều 114.1.d, Luật Doanh nghiệp quy định, cổ đơng quyền “xem xét tra cứu, trích lục thơng tin Danh sách cổ đơng quyền biểu u cầu sửa chữa thơng tin khơng xác” Ngồi ra, Điều 137.3, Luật Doanh nghiệp quy định, cổ đơng quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục danh sách cổ đơng quyền dự họp ĐHCĐ, u cầu sửa đổi thông tin sai lệch bổ sung thơng tin khơng xác danh sách cổ đơng quyền dự họp ĐHCĐ Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu cổ đông, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh không cung cấp cung cấp không kịp thời, khơng xác thơng tin sổ đăng ký cổ đơng theo yêu cầu Đây quyền quan trọng cổ đông nhỏ lẻ, thường không cổ đông áp dụng Theo Cẩm nang quản trị cơng ty Tổ chức Tài Quốc tế (IFC) thực hiện, “quyền xem xét tra cứu danh sách cổ đơng cho phép cổ đơng hội liên hệ với cổ đông khác kết hợp quyền biểu cho vấn đề cần hành động tập thể” Như vậy, quyền cho phép cổ đông danh sách cổ đơng tồn cơng ty để từ cổ đơng nhỏ lẻ tập hợp lại, trao đổi thông tin gom cổ phiếu để hành động Thông thường, Ban lãnh đạo cơng ty hay lấy cớ trì hỗn khơng cung cấp danh sách cổ đông để hạn chế cổ đơng liên kết với Trong q trình áp dụng quy định công ty An Thái cổ đơng tiến hành thực theo quy định pháp luật Doanh nghiệp 2014 văn hướng dẫn thi hành * Quyền yêu cầu hủy bỏ định ĐHCĐ Điều 147, Luật Doanh nghiệp quy định, cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục thời gian tháng quyền, thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận biên họp ĐHCĐ biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHCĐ quyền u cầu tòa án hay trọng tài xem xét hủy bỏ nghị phần nội dung nghị ĐHCĐ trường hợp sau: trình tự thủ tục triệu tập họp định ĐHCĐ không thực theo quy định Luật điều lệ công ty, trừ trường hợp nghị thông qua 100% tổng số cổ phần quyền biểu quyết; nội dung nghị vi phạm pháp luật điều lệ cơng ty Thực tế trường hợp Ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức ĐHCĐ không tuân theo đầy đủ thủ tục pháp luật quy định tìm cách thơng qua nghị đại hội theo hướng lợi cho Ban lãnh đạo nhóm cổ đơng mà Ban lãnh đạo ủng hộ Ví dụ, hạn chế cổ đông đến dự họp cách quy định số lượng cổ phần nắm giữ tối thiểu, gửi tài liệu ĐHCĐ không thời hạn quy định theo luật điều lệ công ty, không thông báo mời họp kịp thời, họp ĐHCĐ không đủ số cổ đông theo quy định tham dự, vấn đề thông qua không đủ số tỷ lệ biểu theo quy định điều lệ…Do đó, cổ đơng cần kiểm tra kỹ thủ tục tổ chức ĐHCĐ tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp lệ công ty không? Cần xem xét kỹ Quy chế tổ chức ĐHCĐ để xem điều khoản khơng luật lợi cho nhóm lợi ích khơng thơng qua ý kiến phản đối Trong trường hợp, Ban lãnh đạo cố tình tiến hành ĐHCĐ thơng qua nghị sau đại hội, cổ đơng khiếu kiện để hủy bỏ nội dung nghị ĐHCĐ theo quy định nêu * Yêu cầu Ban kiểm soát điều tra hoạt động cơng ty Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần lưu hành quyền u cầu Ban kiểm sốt kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động công ty xét thấy cần thiết 10 Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2015, Ban kiểm sốt nhiều quyền hạn việc giám sát HĐQT, giám đốc tổng giám đốc việc quản lý điều hành công ty Điều 168 quy định, kiểm sốt viên quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên công ty làm việc HĐQT, thành viên HĐQT, giám đốc tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Ở Việt Nam nói chung cơng ty mà thân tơi thực tập xét thấy vai trò Ban kiểm sốt mờ nhạt thành viên Ban kiểm sốt thường khơng thực độc lập, người thân quen HĐQT Ban giám đốc giới thiệu Tuy nhiên, xảy nghi vấn vấn đề sai phạm, cổ đông nên sử dụng quyền để u cầu Ban kiểm sốt điều tra trả lời cho cổ đơng Ban kiểm sốt nhiều quyền tiếp cận thơng tin, đồng thời u cầu thực nghĩa vụ cổ đơng tín nhiệm giao phó Đây cách gián tiếp để gây sức ép lên HĐQT đội ngũ quản lý để họ cẩn trọng công tác điều hành Trường hợp Ban kiểm sốt khơng thực yêu cầu cổ đông nêu trên, dẫn đến gây thiệt hại, theo quy định Luật, kiểm sốt viên phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại * Quyền triệu tập họp ĐHCĐ Khoản 3, Điều 114, Luật Doanh nghiệp quy định, cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần lưu hành quyền yêu cầu triệu tập họp ĐHCĐ trường hợp sau: HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền cổ đông, nghĩa vụ người quản lý định vượt thẩm quyền giao; 11 nhiệm kỳ HĐQT vượt tháng mà HĐQT chưa bầu thay Quyền cho phép cổ đông triệu tập họp ĐHCĐ bất thường để ngăn chặn sai phạm nghiêm trọng HĐQT người quản lý công ty, tránh tổn thất xảy * Quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần “Cổ đông biểu phản đối nghị việc tổ chức lại công ty thay đổi quyền, nghĩa vụ cổ đông quy định điều lệ công ty quyền u cầu cơng ty mua lại cổ phần u cầu phải văn bản, nêu rõ tên, địa cổ đông, số lượng cổ phần loại, giá dự định bán, lý yêu cầu công ty mua lại Yêu cầu phải gửi đến công ty thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ĐHCĐ thông qua nghị vấn đề quy định khoản này” (Điều 129, Luật Doanh nghiệp) Như vậy, Điều 129, Luật Doanh nghiệp cho phép cổ đông yêu cầu công ty mua lại trường hợp cổ đông không đồng ý định công tycổ đông cho ảnh hưởng trọng yếu tới quyền lợi cổ đông tổ chức lại công ty, thay đổi điều lệ công liên quan đến quyền nghĩa vụ cổ đông Cổ đông nhỏ nên lưu ý vận dụng quy định trường hợp cơng ty bị thâu tóm nhóm cổ đơng lớn, với tỷ lệ chiếm đa số cho phép nhóm cổ đơng đủ tỷ lệ phiếu thông qua việc thay đổi điều lệ công ty theo hướng lợi cho họ, để thực quyền kiểm sốt tuyệt đối Ví dụ, việc thay đổi tỷ lệ biểu thông qua nghị ĐHCĐ từ 65% xuống 51% chế xác định giá mua Luật quy định sau: “Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông quy định khoản Điều với giá thị trường giá tính theo nguyên tắc quy định Điều lệ công ty thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu Trường hợp khơng thỏa thuận giá bên yêu cầu tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá Cơng ty giới thiệu tổ chức 12 thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đơng lựa chọn lựa chọn định cuối cùng” Phải nhìn nhận cách khách quan quyền giám sát cổ đông theo quy định luật đa phần thể quyền quy định bổ sung quy định nhằm bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp cổ đông: Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định chi tiết bổn phận người quản lý công ty (gồm thành viên HĐQT, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác) trách nhiệm bảo đảm quyền lợi ích cổ đơng cơng ty theo nguyên tắc thực quyền nghĩa vụ giao theo quy định Luật - Thực quyền nghĩa vụ giao theo quy định Luật Doanh nghiêp năm 2014 điều lệ công ty, nghị ĐHĐCĐ; -Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa công ty; -Trung thành với lợi ích công ty cổ đông; không sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh cơng ty, địa vị, chức vụ sử dụng tài sản công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, xác cho cơng ty doanh nghiệp mà họ người liên quan họ làm chủ phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo niêm yết trụ sở chi nhánh cơng ty Về quyền cổ đông khởi kiện người quản lý công ty: Luật Doanh nghiệp năm 2014 cải tiến phù hợp thông lệ nêu trên, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa tạo thuận lợi cho cổ đông giám sát, phát vi phạm tự định việc khởi kiện người quản lý Quy định chi tiết bổn phận người quản lý cơng ty; luật hóa đơn giản hóa trình tự, thủ tục khởi kiện người quản lý nhằm tạo thuận lợi cho cổ đông theo dõi, giám sát khởi kiện người quản lý cần thiết Cổ đông, nhóm cổ đơng sở hữu 1% số cổ phần phổ thông liên 13 tục thời hạn 06 tháng quyền tự nhân danh cơng ty khởi kiện trách nhiệm dân thành viên HĐQT, Giám đốc Tổng giám đốc (Điều 161) So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, trình tự khởi kiện người quản lý cổ đông đơn giản hóa tạo thuận lợi cho cổ đơng Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, thủ tục khởi kiện phức tạp khơng hiệu quy định đặt điều kiện cổ đơng, nhóm cổ đơng khởi kiện người quản lý, Giám đốc/Tổng giám đốc Ban kiểm sốt khơng khởi kiện theo u cầu cổ đơng/nhóm cổ đơng Tức là, cổ đơng khơng trực tiếp khởi kiện người quản lý mà phải thông qua Ban kiểm sốt, sau Ban kiểm sốt khơng đáp ứng u cầu cổ đơng thực khởi kiện Đây xem rào cản, gây chậm trễ cho cổ đông việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Với quy định hành, cổ đơng quyền tự nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân thành viên HĐQT, Giám đốc Tổng giám đốc mà khơng cần phải qua Ban kiểm sốt cơng ty Chi phí khởi kiện trường hợp cổ đơng, nhóm cổ đơng khởi kiện nhân danh cơng ty tính vào chi phí cơng ty (khoản Điều 161) Quy định bổ sung yêu cầu cơng khai hóa thơng tin kịp thời đầy đủ công ty cổ phần: Vấn đề công khai thông tin công ty cổ phần (quy định Điều 129 Luật Doanh nghiệp năm 2005 trước đây) sửa đổi theo Điều 171 Luật Doanh nghiệp năm 2014 để tương thích với thơng lệ quốc tế với u cầu cơng khai hóa nội dung điều lệ doanh nghiệp, danh sách thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, cổ đơng nước ngồi, cổ đơng lớn Nội dung hành Điều 171 sửa đổi sau: (i) Về báo cáo tài chính, cơng ty cổ phần phải gửi báo cáo tài năm ĐHĐCĐ thơng qua đến quan nhà nước thẩm quyền; (ii) Về công bố trang thông tin điện tử (nếu có), cơng ty cần cơng khai thơng tin: Điều lệ cơng ty; sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn kinh nghiệm nghề nghiệp thành viên 14 HĐQT, kiểm soát viên, Giám đốc Tổng giám đốc cơng ty; Báo cáo tài năm ĐHĐCĐ thông qua; Báo cáo đánh giá kết hoạt động năm HĐQT Ban kiểm sốt; (iii) Về cổ đơng cá nhân nước ngồi, Luật Doanh nghiệp năm 2014 yêu cầu: Công ty cổ phần công ty niêm yết phải thông báo cho quan đăng ký kinh doanh nơi công ty trụ sở chậm 03 ngày sau thơng tin thay đổi thơng tin họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa thường trú, số cổ phần loại cổ phần cổ đơng cá nhân nước ngồi; tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, số cổ phần loại cổ phần họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa thường trú người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức nước ngồi Cơng ty cổ phần đại chúng thực cơng bố, công khai thông tin theo quy định pháp luật chứng khốn Cơng ty cổ phần mà Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ công bố, công khai thông tin theo quy định công bố thông tin định kỳ Điều 108 công bố thông tin bất thường theo Điều 109 Luật Vai trò, chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng Cổ đông giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lí Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc theo qui định Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng Cổ đơng; quyền u cầu Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cung cấp Hồ sơ thông tin cần thiết liên quan đến cơng tác điều hành quản lí Cơng ty; Mọi Thông báo, Báo cáo, Phiếu xin ý kiến phải gửi đến Ban kiểm soát thời điểm gửi đến thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc; Thơng tin phải trung thực, xác kịp thời theo yêu cầu; Kiểm tra, thẩm định tính trung thực, xác, hợp lí cẩn trọng từ số liệu Báo cáo tài Báo cáo cần thiết khác; Khi nhận kiến nghị Cổ đông nêu khoản 5.5 thuộc Điều Bản Điều lệ này, Ban kiểm sốt trách nhiệm tiến hành kiểm tra không chậm 15 ngày làm việc phải Báo cáo giải trình vấn đề kiểm tra sau kết thúc kiểm tra cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Cổ đơng u cầu; Trước ngày dự định kiểm tra tối thiểu ngày, Ban kiểm soát phải gửi chương trình thời hạn kiểm tra cho Bộ phận kiểm tra, Cổ đơng u cầu, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để phối hợp theo dõi; Việc kiểm tra không gây cản trở Bộ phận liên quan, không làm gián đoạn cơng tác điều hành quản lí Cơng ty; quyền yêu cầu Hội đồng quản trị tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo nội dung nêu khoản 14.2 thuộc Điều 14 Bản Điều lệ này; trách nhiệm thực quyền hạn nêu khoản 14.3.2 thuộc Điều 14 Bản Điều lệ này; quyền kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đưa giải pháp phòng ngừa hậu xấu xảy ra; Ban kiểm sốt quyền yêu cầu Tổng Giám đốc bố trí cán chun mơn phù hợp để Ban kiểm sốt thực quyền nghĩa vụ quyền th Tư vấn độc lập để thực quyền giao; Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình Báo cáo kiểm sốt lên Đại hội đồng Cổ đơng; 10 quyền giám sát hiệu sử dụng vốn Công ty đầu tư; 11 quyền yêu cầu tham dự họp Hội đồng quản trị thấy cần thiết; 12 Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực lợi ích Cổ đơng lợi ích Người lao động Cơng ty; 13 Ban kiểm sốt quyền tốn chi phí ăn, ở, lại, tiếp khách, chi phí thuê Tư vấn độc lập chi phí hợp lí khác thừa hành nhiệm vụ Cơng ty; 14 Ban kiểm sốt quyền đề cử ứng cử viên thiếu để ứng cử vào Ban kiểm soát trường hợp số ứng cử viên Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Điều mục 5.5 5.6 điều lệ đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử vào Ban kiểm soát theo quy định 16 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Nhìn chung, chế phương thức bảo vệ lợi ích nhà đầu tư Việt Nam theo tinh thần Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhiều tiến bộ, bước đầu tương thích với thông lệ quốc tế nguyên tắc quản trị cơng ty OECD; bổ sung quy định nhằm định hình chế bảo vệ quyền cổ đơng, cổ đơng thiểu số Luật Doanh nghiệp năm 2014 đổi phương thức tăng cường tạo thuận lợi cho cổ đông thực quyền khởi kiện người quản lý công ty cần thiết; trình tự, thủ tục khởi kiện rút gọn đơn giản hơn, khắc phục bất cập chi phí cho cổ đơng cơng ty Nếu toàn quyền lực CTCP tập trung vào HĐQT BGĐ, khơng dám khẳng định họ khơng lạm quyền cổ đơng không bảo vệ BKS chế phù hợp để cổ đơng tự bảo vệ Muốn thế, hoạt động BKS cần điều chỉnh khung pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời cổ đơng phải hiểu rõ sử dụng vai trò BKS cách thơng minh phù hợp Ngồi ra, cổ đông tin tưởng trao quyền, BKS phải đủ khả dũng khí thực thi nhiệm vụ, báo cáo BKS phải thể tính độc lập xác Chỉ quyền lợi cổ đông bảo vệ xã hội tránh thiệt hại từ sụp đổ CTCP Qua kết vừa phân tích trên, khẳng định quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần xem lĩnh vực quan trọng hệ thống pháp luật doanh nghiệp nước ta Việc thực quyền giám sát cổ đơng tạo nên tính minh bạch cho q trình hình thành phát triển công ty cổ phần cách tồn diện đạt hiệu cao từ khẳng vai trò quan 17 trọng khơng thể thiếu hoạt động quản lý nhà nước kinh tế thông qua sách pháp luật nước ta giai đoạn Tuy nhiên, nguyên nhân khách quan chủ quan, pháp luật quyền giám sát cổ đơng trogn thực tế nhiều tồn tại, thiếu sót việc quy định chưa chi tiết, chưa phù hợp thực tiễn Qua làm cho thực tiễn áp dụng pháp luật vấn đề thấp, xảy tình trạng vi phạm pháp luật vấn đề xảy Vì vậy, thiết nghĩ quan Nhà nước thẩm quyền cần phải xây dựng ban hành hệ thống văn quy định vấn đề chi tiết, hợp lý hiệu hơn, giúp cho quy định vấn đề giám sát phương thức hoạt động công ty cổ phần nước ta giai đoạn để xứng đáng với vị trí, vai trò tầm quan trọng q trình quản lý xã hội nước ta tương lai Quy định việc thực quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần đối tượng nghiên cứu nhiều ngành khoa học khoa học kinh tế - trị; Lý luận chung nhà nước pháp luật; luật doanh nghiệp Xét góc độ pháp lý, việc thực quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần công ty cổ phần dược An Thái tổng hợp quy định Nhà nước hình thức để đảm bảo việc thực quyền giám sát cổ đơng cơng ty Đối chiếu với tình hình thực cơng tác cơng tác thực tế, khẳng định hoạt động thay đổi quan điểm, sách, chế tổ chức thực Tuy nhiên, đặc thù nước ta vấn đề quản lý nên bên cạnh ưu điểm bật, quy định pháp luật doanh nghiệp vấn đề bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót Trên số lĩnh vực nói chung lĩnh vực dân nói riêng việc thực chưa rõ ràng quy định chế thực chưa thơng thống tạo nên tượng vướng mắc q trình thực sách Nhà nước vấn đề giai đoạn 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Doanh nghiệp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Thế chế kinh tế pháp luật số nước giới; Cácwebsite: http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx: Trang chủ Bộ Công thương http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu: Trang Website Chính Phủ ... doanh nghiệp Xét góc độ pháp lý, việc thực quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần công ty cổ phần dược An Thái tổng hợp quy định Nhà nước hình thức để đảm bảo việc thực quyền giám sát cổ đông công. .. giá thực trạng công tác thực quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần dược An Thái giai đoạn Thông qua việc thực tập xây dựng chuyên đề, muốn làm rõ mặt lý luận việc thực quyền giám sát cổ đông công. .. giá thực trạng công tác thực quy định pháp luật vấn đề góc nhìn doanh nghiệp cổ phần Do đó, tơi lựa chọn đề tài: Thực tiễn thực quyền giám sát cổ đông công ty cổ phần dược An Thái làm chun đề thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn thực hiện quyền giám sát của cổ đông trong công ty cổ phần dược an thái, Thực tiễn thực hiện quyền giám sát của cổ đông trong công ty cổ phần dược an thái, PHẦN 2. QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP, Xử lý thông tin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay