Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng tại VPCC hưng vượng

19 167 7
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:15

1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG TẠI VPCC HƯNG VƯỢNG Thời gian thu thập thông tin .5 Phương pháp thu thập thông tin Nguồn thông tin thu thập q trình xử lý thơng tin Thực tiễn thực quy định pháp luật công ty 4.1 Văn phòng cơng chứng theo quy định Luật cơng chứng 2014 4.2 Nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng (Điều 18 - Luật công chứng 2014) .10 4.3 Địa vị pháp lý Văn phòng cơng chứng 10 4.4 Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ cơng chứng 11 4.5 Trình tự thực .12 4.6 Cách thức thực hiện: 12 4.7 Thành lập đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng: .12 CHƯƠNG II NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 16 Kết quả: 16 Khó khăn: 16 Nguyên nhân khắc phục: 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 LỜI MỞ ĐẦU Xã hội hóa hoạt động cơng chứng chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta Nghị số 49/NQ-TW Bộ Chính trị ngày 02-6-2005 Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định: “Xây dựng mơ hình quản lý nhà nước công chứng theo hướng Nhà nước tổ chức quan cơng chứng thích hợp; có bước phù hợp để bước xã hội hóa cơng việc này” Thể chế quan điểm này, Luật công chứng 2006 tạo khung pháp lý quan trọng cho tổ chức hoạt động công chứng Sau năm thi hành, kết bước đầu khẳng định chủ trương xã hội hóa hoạt động cơng chứng đắn Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi nhằm phù hợp với phát triển kinh tế xã hội hoạt động cơng chứng nói chung kinh doanh văn phòng cơng chứng nói riêng cần phải có thay đổi Do vậy, ngày 20 tháng năm 2014 Quốc hội ban hành Luật Công chứng 2014, tạo điều kiện cho phát triển tổ chức hoạt động công chứng Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hóa trở thành dịch vụ công quan trọng, tạo bảo đảm pháp lý quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức phù hợp với Hiến pháp pháp luật, ngăn ngừa rủi ro, tranh chấp Hoạt động công chứng xem là loại dịch vụ mang tính đặc thù, giao dịchcơng chứng đảm bảo tính an tồn pháp lý cao, kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi tin cậy cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế đất nước giai đoạn hiệu Tuy nhiên, trình triển khai thực phát sinh số vướng mắc, bất cập thể chế, phân bổ không đồng tổ chức hành nghề công chứng, điều kiện kinh doanh dịch vụ cơng chứng nói riêng q trình hoạt động văn phòng cơng chứng nói chung Năm 2011 địa bàn huyện Phú Xuyên có xuất số văn phòng cơng chứng Sau thời gian việc kinh doanh hoạt động cơng chứng địa bàn có nhiều chuyển biến cụ thể Đối với văn phòng cơng chứng Hưng Vượng từ vào hoạt động khẳng định vị trí, vai trò mình, khơng đáp ứng nhu cầu cơng chứng nhân dân địa phương mà phục vụ huyện, tỉnh lân cận Với đà phát triển ngày cao mặt kinh tế, trị, xã hội Phòng Cơng Chứng Hưng Vượng đã, hoạt động ngày có hiệu Tuy nhiên bên cạnh thơng qua q trình thực tập đơn vị thân tơi nhận gặp nhiều bất cập cần phải khắc phục quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ cơng chứng Xuất phát từ vai trò quan trọng quy định tơi lựa chọn đề tài: Thực tiễn thực quy định pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng văn phòng cơng chứng (VPCC) Hưng Vượng làm chun đề thực tập cuối khóa * Thơng qua việc nghiên cứu quy định pháp luật vấn đề người viết muốn cung cấp cho người đọc cách tổng thể quy định quy định pháp luật quy định pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng thực tiễn áp dụng VPCC Hưng Vượng Qua đó, phân tích, nhận xét, đánh giá việc thực quy định thực tế Đồng thời dựa vào thực trạng để nghiên cứu nguyên nhân thực trạng từ đưa giải pháp để tháo gỡ vướng mắc tồn * Bố cục chuyên đề: Ngoài phần giới thiệu chuyên đề, nhận xét kiến nghị, tài liệu tham khảo phần nội dung trình tìm hiểu đơn vị trọng tâm gồm phần chính, cụ thể là: Chương I: Thực tiễn thực quy định pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng VPCC Hưng Vượng Chương II: Đề xuất kiến nghị 5 Em cảm ơn góp ý thầy anh chị công ty giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài cách tốt Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG TẠI VPCC HƯNG VƯỢNG Thời gian thu thập thông tin Tên đơn vị thực tập: Văn phòng cơng chứng Hưng Vượng Năm thành lập: 2013 Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính - thị trấn Phú Xuyên - thành phố Hà Nội Ngày cấp giấy phép: 30/01/2012 Ngày hoạt động: 24/12/2012 (Đã hoạt động năm) Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ công chứng, cụ thể: Tư vấn tận nơi, nhận hồ sơ tận nơi, soạn thảo hợp đồng; Công chứng loại hợp đồng; Công chứng di chúc; Công chứng tài sản vợ chồng … Q trình thực tập cơng ty thời gian từ ngày 29/05/2017 đến ngày 21/07/2017 thị trấn Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thời gian từ ngày Tại đây, tiếp cận hoạt động Văn phòng cơng chứng Tại văn phòng, tơi tiếp thu kiến thức thực tế theo quy định pháp luật nói chung quy định pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ cơng chứng Văn phòng cơng chứng (VPCC) Hưng Vượng Tơi tìm hiểu quy định pháp luật điều kiện kinh doanh theo Luật công chứng 2014 văn hướng dẫn thi hành Quá trình thực tập, đơn vị đã cho tơi tiếp cận với hồ sơ trình đăng ký thành lập doanh nghiệp Đơn vị thực tập giao công việc cho như: đọc hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ đăng ký kinh doanh….Qua giúp cho tơi hiểu điều kiện kinh doanh dịch vụ cơng chứng văn phòng theo quy định pháp luật Mục đích: Thống cách thức thu thập xử lý thông tin qua việc nghiên cứu hồ sơ từ đưa nhận định q trình xin cấp giấy phép kinh doanh VPCC Trên sở nghiên cứu thông tin thu thập kết thông tin thu thập xử lý tổng hợp báo cáo phân tích thơng tin để: - Rút điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng VPCC - Cơ sở pháp lý cho trình áp dụng - Quá trình thực thi - Tổng kết, rút kinh nghiệm nhận xét, phương hướng khắc phục Phương pháp thu thập thơng tin Để hồn thành chuyên đề thực tập đặt vấn đề điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng mối liên hệ, quan hệ với nhau, không nghiên cứu cách riêng lẻ đồng thời có so sánh với quy định pháp luật hành quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng Một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu áp dụng: Phương pháp phân tích, phương pháp diễn dịch: Những phương pháp sử dụng phổ biến việc làm rõ quy định Luật Công chứng văn hướng dẫn thi hành điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng Phương pháp đánh giá, phương pháp so sánh: Những phương pháp người viết vận dụng để đưa ý kiến nhận xét quy định pháp luật hành có hợp lý hay khơng, đồng thời nhìn nhận mối tương quan so với quy định liên quan pháp luật nước khác… Phương pháp quy nạp, phương pháp diễn dịch: Được vận dụng để triển khai có hiệu vấn đề liên quan đến điều kiện kinh doanh, đặc biệt kiến nghị hoàn thiện Cụ thể cở sở đưa kiến nghị mang tính khái qt, súc tích tơi dùng phương pháp diễn dịch để làm rõ nội dung kiến nghị Phương pháp quan sát Mặc dù có nhiều phương pháp thu thập thông tin sử dụng phương pháp thu thập thông tin có hiệu Lựa chọn phương pháp thu thập thơng tin cho phù hợp với hồn cảnh quản trị thực tế vấn đề quan trọng Thông thường để lựa chọn phương pháp thu thập thơng tin có hiệu người ta thường vào yêu cầu cần phải đạt được, mục tiêu việc thu thập thông tin, nội dung thơng tin cần thu thập, hồn cảnh thực tiễn khả doanh nghiệp nhiều yếu tố khác Những phương pháp thu thập thông tin lựa chọn phương pháp tốn kém, đảm bảo chất lượng thu thập thơng tin, kịp thời có hiệu Thông qua việc nghiên cứu quy định pháp luật vấn đề trình thu thập thơng tin VPCC tơi thu thập quy định theo quy định pháp luật Sử dụng phương pháp thu phương pháp phân tích đánh giá thơng tin phân tích ý nghĩa thơng tin thu thập gì? Từ đó, rút nội dung chính, ý tưởng thơng tin tài liệu Trên sở lựa chọn thông tin cần thiết cho chuyên đề nghiên cứu nhằm hồn thiện điều cần lưu ý trình viết chuyên đề Nguồn thơng tin thu thập q trình xử lý thông tin - Thông tin, tài liệu thu thập VPCC nguồn sở Tài liệu thu thập dược chủ yếu nhân viên VPCC cung cấp Đây số liệu vô quan trọng giúp tơi nhìn rõ q trình thực thi pháp luật Sau số tài liệu thống kê cung cấp tham khảo: + Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ công chứng + Luật công chứng văn hướng dẫn thi hành Một số nguồn thông tin website để tham khảo như: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp * Thông tin thu thập : - Hồ sơ đăng ký dịch vụ công chứng VPCC Hưng Vượng Thực tiễn thực quy định pháp luật công ty Thông tin thu thập nguồn tài liệu quý, vấn đề cần biết hay cần làm sáng tỏ có sẵn từ thơng tin thu thập Thực tế rằng, thông tin thu thập cần sàng lọc xử lý lúc giá trị thơng tin tăng lên nhiều Việc thu thập xử lý thông tin ngày trợ giúp nhiều phương tiện đại Tuy nhiên áp dụng phương pháp khoa học để xử lý thông tin việc dễ dàng Xét theo chất phương pháp xử lý trình tự bước tác động vào thông tin nhằm rút thông tin cần thiết cho q trình quản trị Vai trò quan trọng phương pháp xử lý thể việc nhờ mà nhà quản trị hiểu sâu sắc đầy đủ so với thông tin có chưa xử lý Văn phòng cơng chứng hai hình thức tổ chức hành nghề công chứng quy định Luật công chứng Mô hình tổ chức Văn phòng cơng chứng hình thành xuất phát từ lý sau đây: Thực tiễn hoạt động công chứng thời gian qua cho thấy, nhu cầu công chứng tổ chức cá nhân ngày tăng cao phát triển Phòng cơng chứng khơng theo kịp, dẫn đến q tải Công chứng viên công chức nhà nước nên việc phát triển đội ngũ công chứng viên gặp nhiều khó khăn thiếu biên chế, kinh phí, sở vật chất từ dẫn đến việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng không theo kịp phát triển nhu cầu công chứng tổ chức, cá nhân Đồng thời, thực chủ trương xã hội hố cơng chứng đề Nghị số 49-NQ/TW Chính chị “xây dựng mơ hình quản lý nhà nước cơng chứng theo hướng Nhà nước tổ chức quan công chứng thích hợp; có bước thích hợp để bước xã hội hố cơng việc này” Nền kinh tế nước ta chuyển từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường việc phải thay đổi cách làm, cách nghĩ chủ trương xã hội hoá chủ trương lớn mà Đại hội lần thứ X đặt điều phù hợp Trong xây dựng nhà nước pháp quyền Nhà nước ôm tất cả, quan nhà nước làm đích thực phải làm, lại nhà nước phải trở thành bà đỡ cho hoạt động khác sở ban hành sách pháp luật Việc quy định Văn phòng cơng chứng cơng chứng viên khơng phải công chức nhà nước thành lập phù hợp với mơ hình cơng chứng Latinh, phù hợp với xu phát triển công chứng nhiều nước giới; công chứng viên công chức nhà nước nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm Văn phòng cơng chứng khơng phải quan hành nhà nước Một số nước theo mơ hình cơng chứng nhà nước tuý trước chuyển đổi tồn hai mơ hình công chứng nhà nước công chứng hành nghề tự số quốc gia giới 4.1 Văn phòng cơng chứng theo quy định Luật cơng chứng 2014 - Văn phòng cơng chứng tổ chức hoạt động theo quy định Luật văn quy phạm pháp luật khác có liên quan loại hình cơng ty hợp danh Văn phòng cơng chứng phải có từ hai cơng chứng viên hợp danh trở lên Văn phòng cơng chứng khơng có thành viên góp vốn - Người đại diện theo pháp luật Văn phòng cơng chứng Trưởng Văn phòng Trưởng Văn phòng cơng chứng phải cơng chứng viên hợp danh Văn phòng cơng chứng hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên -Tên gọi Văn phòng cơng chứng phải bao gồm cụm từ "Văn phòng cơng chứng” kèm theo họ tên Trưởng Văn phòng họ tên cơng chứng viên hợp danh khác Văn phòng cơng chứng công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không trùng gây nhầm lẫn với tên tổ chức hành nghề công chứng khác, không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức phong mỹ tục dân tộc - Văn phòng cơng chứng phải có trụ sở đáp ứng điều kiện Chính phủ quy định, Văn phòng cơng chứng có dấu tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài nguồn thu từ phí cơng chứng, thù lao công chứng nguồn thu hợp pháp khác - Văn phòng cơng chứng sử dụng dấu khơng có hình quốc huy Văn phòng cơng chứng khắc sử dụng dấu sau có định cho phép thành lập Thủ tục, hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng dấu Văn phòng cơng chứng thực theo quy định pháp luật dấu 10 4.2 Nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng (Điều 18 - Luật công chứng 2014) - Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo quy định Luật phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt - Phòng cơng chứng thành lập địa bàn chưa có điều kiện phát triển Văn phòng cơng chứng - Văn phòng cơng chứng thành lập địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hưởng sách ưu đãi theo quy định Chính phủ 4.3 Địa vị pháp lý Văn phòng cơng chứng Văn phòng công chứng tổ chức dịch vụ công công chứng viên thành lập Theo quy định Luật công chứng công chứng viên hành nghề tự thành lập Văn phòng cơng chứng công chứng viên thành lập tổ chức hoạt động theo loại hình Doanh nghiệp tư nhân; hai công chứng viên trở lên thành lập tổ chức hoạt động theo mơ hình cơng ty hợp danh Người đại diện theo pháp luật Văn phòng cơng chứng trưởng Văn phòng cơng chứng Trưởng văn phòng cơng chứng phải cơng chứng viên Văn phòng cơng chứng có trụ sở, dấu tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài nguồn thu từ kinh phí đóng góp cơng chứng viên, phí cơng chứng, thù lao cơng chứng nguồn thu nhập hợp pháp khác Việc xác định văn phòng cơng chứng hoạt động theo loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật * Điều kiện để bổ nhiệm công chứng viên quy định cụ thể Điều Luật công chứng năm 2014 tiêu chuẩn công chứng 11 Công dân Việt Nam thường trú Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt có đủ tiêu chuẩn sau xem xét, bổ nhiệm cơng chứng viên: - Có cử nhân luật; - Có thời gian cơng tác pháp luật từ 05 năm trở lên quan, tổ chức sau có cử nhân luật; - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề cơng chứng quy định Điều Luật hồn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định khoản Điều 10 Luật này, cụ thể thời gian đào tạo nghề cơng chứng 12 tháng Người hồn thành chương trình đào tạo nghề cơng chứng sở đào tạo nghề công chứng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề cơng chứng - Đạt u cầu kiểm tra kết tập hành nghề công chứng; - Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng 4.4 Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ cơng chứng Đơn đề nghị thành lập Văn phòng cơng chứng (theo mẫu); Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (bản có chứng thực kèm để đối chiếu); Đề án thành lập Văn phòng công chứng, phải nêu rõ vấn đề sau: + Sự cần thiết thành lập Văn phòng Cơng chứng: chứng minh cần thiết thành lập Văn phòng cơng chứng khu vực dự kiến đặt trụ sở Văn phòng cơng chứng, chứng minh khả đáp ứng nhu cầu cơng chứng Văn phòng cơng chứng khu vực + Về tổ chức nhân Văn phòng Cơng chứng, nêu rõ nội dung sau: Loại hình Văn phòng cơng chứng; Tên, số định bổ nhiệm công chứng viên, số thẻ ngày cấp thẻ cơng chứng viên (nếu có) cơng chứng viên thành lập; Dự kiến kế hoạch chấm dứt hành nghề luật sư, đấu giá viên, thừa phát lại, trọng tài viên, giám định viên tư pháp, tư vấn viên pháp luật công chứng viên thành lập cơng chứng viên hành nghề Văn phòng cơng chứng (đối với 12 công chứng viên luật sư, đấu giá viên, thừa phát lại, trọng tài viên, giám định viên tư pháp, tư vấn viên pháp luật); + Khả quản trị Văn phòng: + Về sở vật chất Văn phòng cơng chứng, cần nêu rõ nội dung sau: + Kế hoạch triển khai hoạt động Văn phòng cơng chứng 4.5 Trình tự thực - Bước 1: Văn phòng Cơng chứng nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết Sở Tư pháp: - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận trả kết Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ giấy tờ có hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ hợp lệ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ; + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ chưa hợp lệ, công chức phân công tiếp nhận hướng dẫn văn cho người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định - Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng cơng chứng Trường hợp từ chối, thơng báo văn bản, có nêu rõ lý - Bước 4: Văn phòng Cơng chứng đến nhận kết theo thời gian xác định phiếu hẹn 4.6 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp nhận kết Bộ phận tiếp nhận trả kết Sở Tư pháp 4.7 Thành lập đăng ký hoạt động Văn phòng cơng chứng: Việc sử dụng dịch vụ công chứng ngày trở nên quen thuộc phổ biến người dân Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ công chứng người dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép quan chuyên môn trực thuộc xây dựng đề án thành lập, thiết lập Phòng cơng chứng theo quy định Luật Cơng chứng 2014 13 Theo đó, Điều 20, Khoản 1, Luật Công chứng 2014, vào nhu cầu công chứng địa phương, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập Phòng cơng chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, định Trong đề án, phải nêu rõ cần thiết việc thành lập Phòng cơng chứng, bao gồm: a) Tên gọi (tên gọi Phòng cơng chứng bao gồm cụm từ “Phòng cơng chứng” kèm theo số thứ tự thành lập tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Phòng cơng chứng thành lập theo quy định Điều 19, Khoản 3, Luật Công chứng 2014; b) Địa điểm đặt trụ sở; c) Cơ cấu tổ chức; d) Đội ngũ nhân sự; e) Các điều kiện vật chất; g) Kế hoạch triển khai thực đề án Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan nhà nước có thẩm quyền việc xem xét, định thành lập Phòng cơng chứng (Điều 19, Khoản 1, Luật Công chứng 2014) Các quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp, Sở kế hoạch đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài thực việc xây dựng đề án thành lập Phòng cơng chứng với chủ trì Sở Tư pháp (Điều 20, Khoản 1, Luật Cơng chứng 2014) Chính quy định Phòng cơng chứng đơn vị nghiệp cơng lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, dấu tài khoản riêng (theo Điều 19, Khoản 2, Luật Cơng chứng 2014) Sau Phòng cơng chứng thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng cơng chứng (là cơng chứng viên người đại diện theo pháp luật Phòng cơng chứng) (Điều 19, Khoản 2, Luật Cơng chứng 2014) 14 Phòng cơng chứng sử dụng dấu khơng có hình quốc huy Phòng cơng chứng khắc sử dụng dấu sau có định thành lập Thủ tục, hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng dấu Phòng cơng chứng thực theo quy định pháp luật dấu (Điều 19, Khoản 4, Luật Công chứng 2014) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập Phòng cơng chứng, Sở Tư pháp phải đăng báo trung ương báo địa phương nơi có trụ sở Phòng cơng chứng ba số liên tiếp nội dung sau đây: a) Tên gọi, địa trụ sở Phòng cơng chứng; b) Số, ngày, tháng, năm định thành lập ngày bắt đầu hoạt động Phòng cơng chứng (theo quy định Điều 20, Khoản 3, Luật Công chứng 2014) Như vậy, việc VPCC Hưng Vượng muốn kinh doanh dịch vụ công chứng phải đảm bảo điệu kiện để trở thành công chứng viên, điều kiện thành lập văn phòng cơng chứng theo quy định Luật công chứng năm 2014 quy định Ngồi ra, q trình đăng ký kinh doanh dịch vụ VPCC Hưng Vượng thực quy định theo pháp luật * Nhận xét: Có thể nói rằng, việc thực chủ trương xã hội hóa cơng chứng, số lượng tổ chức hành nghề công chứng công chứng viên có phát triển nhanh chóng thời gian qua Các Văn phòng cơng chứng thành lập theo chủ trương xã hội hóa bước hoạt động ổn định Công tác quản trị, điều hành tổ chức, hoạt động tổ chức hành nghề công chứng cải tiến theo hướng chun nghiệp hóa Cơng chứng từ chỗ thủ tục hành đơn coi ngành nghề chuyên sâu Chứng nhận giao dịch, hợp đồng từ chỗ nhiệm vụ, quyền hạn “độc tơn” quan hành nhà nước trở thành nhiệm vụ chủ yếu tổ chức hành nghề công chứng, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức việc thực yêu cầu công chứng 15 Với kết nêu trên, hoạt động công chứng thời gian qua đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo đảm an toàn pháp lý cho hợp đồng, giao dịch, đáp ứng nhu cầu nhân dân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần giảm bớt gánh nặng cho biên chế ngân sách nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách địa phương, giải công việc cho nhiều người lao động; tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi đáng tin cậy cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành cải cách tư pháp 16 CHƯƠNG II NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Thông qua việc phân tích đánh giá điều kiện kinh doanh VPCC Hưng Vượng việc quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng nhận thấy vấn đề đạt nhiều kết phương diện lý luận thực tiễn, cụ thể: Kết quả: - Các văn pháp luật vấn đề xét cách tích cực tương đối hồn thiện đầy đủ phục vụ cho hoạt động áp dụng chủ thể hoạt động thành lập điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng - Chủ trương xã hội hóa hoạt động cơng chứng triển khai nhiều nhằm xây dựng phát triển lĩnh vực mảng dịch vụ nước ta Khó khăn: - Tổ chức quản lý chưa đồng bộ, chưa theo quy hoạch chưa quản lý chặt chẽ Do đó, phân bổ tổ chức hành nghề cơng chứng chưa đồng đều, chủ yếu phát triển thành phố lớn - Vấn đề kinh doanh dịch vụ công chứng thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu ổn định, bền vững (Văn phòng cơng chứng cơng chứng viên thành lập hoạt động nên công chứng viên ốm đau dài ngày chết, nghỉ việc khơng có cơng chứng viên khác để tiếp nhận giải u cầu cơng chứng người dân), chưa có liên kết hành nghề, có cạnh tranh khơng lành mạnh, trình độ quản lý bất cập - Việc đào tạo, phát triển đội ngũ công chứng viên thiếu tính quy hoạch - Việc tập hành nghề công chứng chưa thật hiệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công chứng viên Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên bổ nhiệm chưa thực thường xuyên, dẫn đến chất lượng phận công chứng viên hành nghề chưa theo kịp yêu cầu công việc - Công tác quản lý nhà nước số địa phương lỏng lẻo; phối hợp quan nhà nước có lúc chưa chặt chẽ; việc hướng dẫn địa phương 17 việc thi hành pháp luật cơng chứng có lúc chưa kịp thời, đơi chồng chéo Bộ, ngành liên quan dẫn đến lúng túng cho địa phương thực hiện; công tác tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức ứng xử hành nghề cơng chứng có điểm chưa đáp ứng yêu cầu, việc xử lý vi phạm có nơi, có lúc chưa kịp thời, chưa nghiêm Nguyên nhân khắc phục: - Nhận thức chủ trương xã hội hóa hoạt động cơng chứng, chất hoạt động công chứng, chủ trương tách bạch công chứng chứng thực phận quan, cán quản lý nhà nước cơng chứng, người dân chưa đầy đủ - Việc xã hội hóa cơng chứng thực từ năm 2007 nên vấn đề mẻ, đó, sở vật chất, tổ chức máy quản lý nhà nước chưa củng cố, kiện toàn, lực tự quản hạn chế, chưa theo kịp với yêu cầu công tác quản lý việc xã hội hóa hoạt động cơng chứng - Thể chế tổ chức, hoạt động công chứng bước hồn thiện, song nhiều bất cập - Chưa có đồng quy định liên quan đến công chứng Bộ luật dân sự, Luật đất đai, Luật nhà văn hướng dẫn thi hành có điểm chưa đồng với Luật công chứng Để khắc phục tồn hại, hạn chế vướng mắc nêu trên; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cơng chứng, phát huy vai trò cơng chứng phát triển kinh tế - xã hội, sở thực tập đơn vị thực tập, mạnh dạn đề xuất số nội dung sau: Một là, siết chặt công tác quản lý điều kiện kinh doanh dịch vụ công dứng chủ trương xã hội hóa hoạt động cơng chứng Hai là, sớm ban hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật công chứng, tập trung vào số nội dung sau: công chứng viên: Để nâng cao chất lượng, bảo đảm phát triển bền vững đội ngũ công chứng viên cần quy định chặt chẽ 18 điều kiện bổ nhiệm công chứng viên Về tổ chức hành nghề công chứng: Sửa đổi, bổ sung quy định Văn phòng cơng chứng nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho Văn phòng cơng chứng Ba là, triển khai thực có hiệu Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020, bảo đảm phát triển tổ chức hành nghề công chứng rộng khắp phân bổ hợp lý gắn với địa bàn dân cư toàn quốc Bốn là, tăng cường tra, kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm biểu tiêu cực hoạt động công chứng; hướng dẫn định hướng công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực nghiêm chỉnh quy định Luật công chứng văn hướng dẫn thi hành để phát triển lành mạnh hoạt động công chứng Trên sở chuyên đề thực tập VPCC người viết phân tích quy định pháp luật xung quanh vấn đề từ làm sáng tỏ, sâu sắc quy định thực tế góp phần làm cho thực tiễn áp dụng quy định cách có hiệu Đồng thời, thông qua việc nghiên cứu thực tiễn, tác giả khái quát lên tranh toàn cảnh thực trạng pháp luật áp dụng pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng Từ đó, dựa kết nghiên cứu so sánh, đối chiếu pháp luật, tác giả rút kiến nghị có giá trị tham khảo cho việc hồn thiện quy định vấn đề nước ta Ngoài ra, báo cáo chuyên đề thực tập đề cập đến vướng mắc trình thực hiện, phân tích khía cạnh pháp lý từ kiến nghị nhằm hồn thiện quy định pháp luật VPCC nước ta giai đoạn 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Công chứng năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015); Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Cơng chứng (có hiệu lực từ ngày 01/5/2015); Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Công chứng (có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2015); Thơng tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 Bộ trưởng Bộ Tài Quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm cơng chứng viên; lệ phí cấp thẻ cơng chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng cơng chứng (có hiệu lực kể từ ngày 08/6//2015) ... cứu quy định pháp luật vấn đề người viết muốn cung cấp cho người đọc cách tổng thể quy định quy định pháp luật quy định pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng thực tiễn áp dụng VPCC Hưng. .. để em hoàn thành đề tài cách tốt Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG TẠI VPCC HƯNG VƯỢNG Thời gian thu thập... Chương I: Thực tiễn thực quy định pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng VPCC Hưng Vượng Chương II: Đề xuất kiến nghị 5 Em cảm ơn góp ý thầy cô anh chị công ty giúp đỡ, tạo điều kiện để
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng tại VPCC hưng vượng, Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng tại VPCC hưng vượng, CHƯƠNG I: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG TẠI VPCC HƯNG VƯỢNG, Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật tại công ty, CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay