Tình hình ký kết hợp đồng lạo động tại CT trường tín

17 50 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:13

1 MỤC LỤC MỤC LỤC Chương I: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ .2 Chương II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH TRƯỜNG TÍN .4 2.1 Định nghĩa hợp đồng lao động, đối tượng phạm vi áp dụng hợp đồng lao động? 2.2 Thực tiễn giao kết hợp đồng lao động cơng ty TNHH Trường Tín 2.2.1 Về việc đảm bảo điều kiện chủ thể và nguyên tắc giao kết hợp đồng 2.1.2 Về việc đảm bảo nội dung, hình thức hợp đồng lao động 2.2.3 Thực nội dung bắt buộc HĐLĐ 2.2.4 Thực thỏa thuận, đãi ngộ khác 12 Chương III: ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 14 Một số kiến nghị 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 Chương I: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ Hợp đồng lao động là thỏa thuận người lao động và người sử dụng lao động việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của bên quan hệ lao động Hợp đồng lao động có vai trò quan trọng đời sống kinh tế xã hội Trước hết, là sở để doanh nghiệp, quan, tổ chức, cá nhân tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu của mình Mặt khác, hợp đồng lao động là hình thức pháp lý chủ yếu để công dân thực quyền làm việc, tự do, tự nguyện lựa chọn việc làm nơi làm việc Hợp đồng lao động kinh tế thị trường có ý nghĩa quan trọng Thơng qua hợp đồng mà quyền và nghĩa vụ của bên quan hệ lao động (người lao động và người sử dụng lao động) thiết lập và xác định rõ ràng Đặc biệt, hợp đồng lao động quy định trách nhiệm thực hợp đồng và nhờ đảm bảo quyền lợi của người lao động (vốn yếu so với người sử dụng lao động) Trong tranh chấp lao động cá nhân, hợp đồng lao động xem là sở chủ yếu để giải tranh chấp Đối với việc quản lý Nhà nước, hợp đồng lao động là sở để quản lý nguồn nhân lực làm việc doanh nghiệp Chính vì vậy mà nhóm em lựa chọn đề tài là hợp đồng lao động Việc tìm hiểu, nghiên cứu hợp đồng lao động này giúp cho sinh viên có thêm hiểu biết ban đầu và sâu sắc vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động Sau thời gian thực tập cơng ty TNHH Trường Tín em đã hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài “Tình hình kết và thực hợp đồng lao động Cơng ty TNHH Trường Tín” Chun đề báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày gồm chương: CHƯƠNG I Giới thiệu chuyên đề, khái quát nội dung cần triển khai của chuyên đề CHƯƠNG II Trình bày trình tìm hiểu thu thập thông tin nơi thực tập Thời gian thu thập, nguồn thu thập tư liệu và thông tin thu thập Xử lý thông tin thu thập CHƯƠNG III Nhận xét và kiến nghị Trong trình học tập và trình thực tập em đã nhận giúp đỡ tận tình cuả thầy cô trường Viện đại học Mở Hà Nội và giúp đỡ của cán phòng ban của cơng ty TNHH Trường Tín Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu này! Chương II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG TÍN Tên cơng ty: Cơng ty TNHH Trường Tín - Địa chỉ: Xã Vạn Điểm - huyện Thường Tín - Hà Nội - Mã số thuế: 0500433837 - Giấy phép kinh doanh: 0500433837 - Lĩnh vực: Kinh doanh đồ gỗ 2.1 Định nghĩa hợp đồng lao động, đối tượng phạm vi áp dụng hợp đồng lao động? BLLĐ Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 thì HĐLĐ định nghĩa Điều 15 “Hợp đồng lao động thoả thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động” Đây coi là khái niệm pháp lý thức HĐLĐ HTPL Việt Nam Khái niệm HĐLĐ có nhiều cách tiếp cận khác nhau, giải thích khác lý luận khoa học LLĐ, truyền thống pháp lý, điều kiện sở kinh tế, xã hội của kinh tế… Nhưng khái niệm này có nhiều điểm tương đồng Hiện nước ta, khái niệm quy định Điều 15 BLLĐ đã có tính khái quát và phản ánh đầy đủ nội dung quan hệ Thực chất của hợp đồng lao động là thỏa thuận hai bên, mộ bên là người lao động tìm việc làm, bên là người sử dụng lao động cần thuê mướn người làm cơng Trong người lao động khơng phân biệt giới tính và quốc tịch, cam kết làm cơng việc cho người sử dụng lao động, không phân biệt là thể nhân pháp nhân, công pháp hay tư pháp, cách tự nguyện đặt hoạt động nghề nghiệp của mình quyền quản lý của người để đổi lấy số tiền công lao động gọi là tiền lương Đối tượng phạm vi hợp đồng lao động Được quy định Điều 1, 2, Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 5 Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động quan hệ lao động và quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước lao động Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác quy định Bộ luật này Người sử dụng lao động Người lao động nước ngoài làm việc Việt Nam Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động 2.2 Thực tiễn giao kết hợp đồng lao động cơng ty TNHH Trường Tín 2.2.1 Về việc đảm bảo điều kiện chủ thể và nguyên tắc giao kết hợp đồng Đảm bảo điều kiện chủ thể giao kết HĐLĐ có liên quan chặt chẽ đến đảm bảo nguyên tắc giao kết HĐLĐ, vì chủ thể có đầy đủ lực chủ thể thì có khả thực nguyên tắc Nhìn chung, quy định của pháp luật chủ thể giao kết HĐLĐ thực tương đối nghiêm chỉnh Theo số liệu thực tập cơng ty, tính đến đầu năm 2017, cơng ty có 57 lao động làm việc và khoảng 5% số chưa có giấy phép lao động Về nguyên tắc giao kết HĐLĐ theo tinh thần Pháp Luật lao động, người lao động và người đại diện của công ty đã tuân thủ đầy đủ 2.1.2 Về việc đảm bảo nội dung, hình thức hợp đồng lao động Với quy định mẫu HĐLĐ theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH thì HĐLĐ văn kết NLĐ và DNCVĐTNN hầu hết hình thức, có đủ điều khoản bắt buộc Tuy nhiên, việc thực quy định vẫn chưa đầy đủ, khơng nói là q nhiều chống chế và vi phạm Thứ nhất là việc thực quy định về hình thức HĐLĐ, lời nói hay văn bản, văn có quy định hay khơng? Nhu cầu sử sụng lao động của công ty, bản, công việc hầu hết cần áp dụng HĐLĐ văn Và qua trình thực tập tỷ lệ thực quy định này đã cao, chưa phải là tuyệt đối Tuy nhiên có số trường hợp vi phạm quy định nhiều hình thức thuê lao động mà không hợp đồng Vẫn tượng thỏa thuận miệng Điều này cho thấy vẫn QHLĐ thiết lập thực tế khơng có sở pháp lý chặt chẽ để bảo đảm quyền lợi của bên và quản lý của Nhà nước và NLĐ bất lợi việc tự bảo vệ mình; công ty thì tránh nghĩa vụ với người lao động đóng BHXH… Thứ hai là những nội dung bắt buộc hợp đồng lao động giao kết Cũng theo mẫu quy định, công ty kết HĐLĐ với người lao động đã soạn thảo hợp đồng với đầy đủ điều khoản bắt buộc Tuy nhiên, nội dung của điều khoản này thực là vấn đề cần xem xét Các nội dung thỏa thuận chung chung, đặc biệt điều khoản cơng việc phải làm, có vi phạm PLLĐ, đặc biệt thời hạn hợp đồng Cơng kết hợp đồng có thời hạn, khơng hợp đồng khơng thời hạn, có người đã nhiều lần Qua tìm hiểu Công ty, người lao động HĐLĐ có thời hạn tháng, có người đã làm việc và kết liên tiếp 4, HĐLĐ vậy không chuyển sang hợp đồng lao động không xác định thời hạn 2.2.3 Thực nội dung bắt buộc HĐLĐ * Về hình thức hợp đồng lao động Hợp đồng lao động phải giao kết văn và làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 Đối với công việc tạm thời có thời hạn 03 tháng, cơng ty có thể giao kết hợp đồng lao động lời nói * Về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động công ty xây dựng nguyên tắc: Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực Tự giao kết hợp đồng lao động không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội * Về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động Trước nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động Đối với công việc theo mùa vụ, công việc định có thời hạn 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho người lao động nhóm để giao kết hợp đồng lao động văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực giao kết với người Hợp đồng lao động người ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa thường trú, nghề nghiệp và chữ của người lao động * Về nghĩa vụ cung cấp thông tin trước giao kết hợp đồng lao động Công ty cung cấp thông tin cho người lao động công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu * giao kết, thực hợp đồng lao động công ty khơng Giữ giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng của người lao động Yêu cầu người lao động phải thực biện pháp bảo đảm tiền tài sản khác cho việc thực hợp đồng lao động * Về nội dung hợp đồng lao động của công ty Hợp đồng lao động phải có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên và địa người sử dụng lao động của người đại diện hợp pháp; b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa nơi cư trú, số chứng minh nhân dân giấy tờ hợp pháp khác của người lao động; c) Công việc và địa điểm làm việc; d) Thời hạn của hợp đồng lao động; đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và khoản bổ sung khác; e) Chế độ nâng bậc, nâng lương; g) Thời làm việc, thời nghỉ ngơi; h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, công ty thỏa thuận văn với người lao động nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trường hợp người lao động vi phạm 9 * Về hiệu lực của hợp đồng lao động Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác * Về thử việc Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên thời gian thử việc Nếu có thoả thuận việc làm thử thì bên có thể giao kết hợp đồng thử việc Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì thử việc * Về thời gian thử việc Thời gian thử việc cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của cơng việc thử việc 01 lần công việc và bảo đảm điều kiện sau đây: Không 60 ngày công việc có chức danh nghề cần trình độ chun mơn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; Không 30 ngày cơng việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ Không ngày làm việc công việc khác * Về tiền lương thời gian thử việc Tiền lương của người lao động thời gian thử việc hai bên thoả thuận phải 85% mức lương của cơng việc * Khi kết thúc thời gian thử việc Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động Trong thời gian thử việc, bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và bồi thường việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận 10 Thứ nhất, thỏa thuận công việc phải làm, điều kiện làm việc, quản lý lao động thực tương đối đầy đủ và khơng gặp nhiều khó khăn Vì đã giao kết HĐLĐ thì là vấn đề mà hai bên quan tâm, xác định hành vi xử tương đối rõ ràng NLĐ giao kết hợp đồng lao động, làm việc cho công ty là xác định phải làm tốt cơng việc có hội trì quan hệ, vì thường yêu cầu cường độ, suất, hiệu làm việc Còn phía công ty, vì yêu cầu cao cần tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ làm việc hiệu Ví dụ việc trang bị phương tiện (máy tính, dụng cụ kỹ thuật khác…) để người lao động làm việc, đào tạo NLĐ… Theo tìm hiểu, Cơng ty có chương trình đào tạo thường xuyên, định kỳ với khóa học, chương trình học nhóm, yêu cầu NLĐ phải hoàn thành Cùng với việc tạo điều kiện tối đa này, cơng ty có đánh giá chặt chẽ, khắt khe khả của NLĐ, thông qua xếp loại năm dựa nhận xét không của người quản lý mà chủ yếu mức độ hài lòng của khách hàng cơng việc NLĐ đã thực hiện, nhằm khiến người lao động phải ý thức cố gắng hoàn thành công việc mà không phép có sai sót Tuy nhiên, khơng phải tất mâu thuẫn quyền và nghĩa vụ chủ thể trình lao động lỗi phía DN NLĐ, chủ yếu là lao động Việt Nam số trường hợp đã không tuân thủ nội quy lao động Phần lớn trường hợp này là thói quen, tác phong của NLĐ Việt Nam chưa phù hợp Ví dụ việc NLĐ nói chuyện, ăn uống dẫn đến chểnh mảng lúc làm việc khiến hiệu công việc không cao, làm thiện cảm từ NSDLĐ… Thứ hai, việc đảm bảo quyền lợi tiền lương, thu nhập cho người lao động công ty Công ty xây dựng hệ thống thang, bảng lương theo quy định Công khai quy chế trả lương, thưởng cho NLĐ, tiêu chí nâng lương chủ yếu dựa theo cấp và suất lao động, theo bình xét xếp loại, dựa vào thâm 11 niên, có tượng lao động làm việc lâu dài mà lương không đổi, và lúc nghỉ hưu lương thấp vì đóng BHXH Theo số liệu tiền lương tối thiểu và thu nhập của NLĐ công ty thì mức lương bình quân của NLĐ 2,5 triệu đồng/tháng số cho thấy mức lương mức trung bình so với công ty kinh doanh ngành địa bàn Thứ ba, việc thực thời làm việc, thời nghỉ ngơi công ty Tình trạng vắt kiệt sức NLĐ cách tăng làm việc lên 10 – 12 giờ/ngày, cắt xén ngày nghỉ… xảy Hầu hết việc làm thêm công ty báo trước và NLĐ sẵn sàng đồng ý Theo Báo cáo tháng đàu năm của công ty, khoảng 6,5% NLĐ công ty làm việc bình quân 10 giờ/ngày Thứ tư, nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động thực công ty Vì đặc thù ngành nghề mà có quy định, yêu cầu khắt khe vấn đề này Cơng ty TNHH Trường Tín chun sản xuất, kinh doanh đồ gỗ Cơng ty có khóa học thường xuyên ATLĐ bắt buộc NLĐ phải tham gia Bởi không trang bị tốt kiến thức phương tiện đảm bảo an toàn, sơ xuất nhỏ có thể gây hậu nghiêm trọng cho sức khỏe, tính mạng NLĐ đồng thời gây thiệt hại lớn cho công ty… Nhận thức tầm quan trọng của ATLĐ, VSLĐ của công ty thường tốt đơn vị sử dụng lao động khác Dù vậy, khơng phải là hoàn toàn khơng có vi phạm Có trường hợp NLĐ khơng tn thủ u cầu sử dụng phương tiện bảo hộ mà công ty trang bị vì cho vướng bận, khó làm việc và hậu là sau thời gian thì mắc bệnh Ở đây, lỗi lớn thuộc NLĐ, công ty hoàn toàn vô can không kiểm tra, giám sát để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời Trong số trường hợp khác, việc vi phạm quy định là từ phía cơng ty chưa thực tốt quy định này, có vị trí cơng việc không trang bị đúng, đủ 12 phương tiện bảo hộ cần thiết găng tay, ủng, trang, mặt nạ phòng độc, Khảo sát lực lượng lao động làm việc đây, có 85,2% trả lời đã trang bị - đủ phương tiện bảo hộ lao động cá nhân, 10,3% không trang bị đầy đủ và 4,5% không trang bị phương tiện nào Công ty đã phổ biến, huấn luyện quy trình - kỹ thuật ATLĐ, VSLĐ cho NLĐ Tuy nhiên, khoảng 70% NLĐ trả lời tham gia, 20% không tham gia, lại khơng biết đã tham gia chưa Về điều kiện an toàn - vệ sinh khác, như: xây dựng nhà vệ sinh, nhà ăn tập thể, thì cơng ty có cơng trình vệ sinh, nhà ăn tập thể đáp ứng 80,5% Thứ năm, Về chế độ BHXH cho NLĐ, công ty đã thực đạt ty lệ tương đối cao, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng 4,4% NLĐ phạm vi khảo sát tham gia BHXH Đây là tỷ lệ tương đối thấp so với tỷ lệ chung của công ty ngạch Nhưng số này cho thấy có NLĐ chưa tham gia BHXH Kết khảo sát cho biết có cơng ty chưa thực tốt chế độ cho NLĐ nhiều lao động vị trí khác, đặc biệt lao động phổ thông chưa tham gia BHXH 2.2.4 Thực thỏa thuận, đãi ngộ khác * Về các thỏa thuận khác HĐLĐ thử việc, chế độ đào tạo…, có mâu th̃n, tranh chấp lớn thực Tuy nhiên, giao kết hợp đồng, vi phạm hoàn toàn khơng có Trường hợp Cơng dụng thời gian thử việc, tiền lương thử việc không quy định vẫn xảy Ngoài ra, HĐLĐ kết cơng ty và NLĐ có thể có thỏa thuận đãi ngộ, quyền lợi khác của NLĐ, hay không ghi hợp đồng, trình thực hiện, công ty vẫn đảm bảo cho NLĐ Những yêu cầu của NLĐ chủ yếu tập trung vào nội dung tiền lương, chế độ nâng lương, chế độ làm việc, khoản phụ cấp, thưởng, phạt…, 13 mong muốn NSDLĐ chấp nhận thay đổi theo hướng quyền lợi tăng thêm Thường NSDLĐ ngồi lại thỏa thuận yêu cầu mà NLĐ đưa Trường hợp cơng ty có chế độ thưởng, du lịch năm, chi trả tiền mua số vật dụng (như kính mắt), khám sức khỏe, đặc biệt chế độ chi trả phí khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, thai sản cho người thân (vợ, chồng, con) của NLĐ Đây là việc thực thỏa thuận có lợi cho NLĐ khuyến khích Những sai sót của NLĐ Nhìn chung thực trạng là người lao động vẫn chưa thực đầy đủ Pháp Luật giao kết hợp đồng lao động Những trường hợp cụ thể như: Người lao động có trình độ cao doanh nghiệp đầu tư cho du học nước ngoài Hay niên kí hợp đồng với doanh nghiệp học nghề miễn phí và làm cho cơng ty khoảng thời gian xác định Nhưng sau hoàn thành chương trình đào tạo thì hủy bỏ hợp đồng lao động đã kí với doanh nghiệp này và làm việc cho doanh nghiệp khác với điều kiện tốt Đáng lẽ trường hợp này doanh nghiệp phải bồi thường khoản tiền đào tạo Nhưng theo điều thì người lao động khơng cần đền bù vẫn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Pháp Luật Người lao động có trình độ thấp,chủ yếu tìm đến việc làm và tham gia vào quan hệ lao động là kiếm tiền Họ phần lớn là niên vùng q nghèo khó Chính vì vậy kiến thức ỏi họ bị doanh nghiệp lợi dụng khơng kí kết hợp đồng lao động,hay kí kết hợp đồng lao động sơ sài, gây thiệt hại không nhỏ cho thân 14 Chương III: ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ Môt sô kiến nghi Để việc thực chế định HĐLĐ DN thời gian tới đạt hiệu tốt hơn, quyền và lợi ích của bên đảm bảo công hơn, mối quan hệ DN và NLĐ Thứ nhất: công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật: Cần nhanh chóng sửa đổi, khắc phục điểm bất cập tồn văn PLLĐ hành, bao gồm văn PLLĐ nói chung và QPPL điều chỉnh QHLĐ DN nói riêng; bổ sung và ban hành QPPL cần thiết nhằm điều chỉnh khía cạnh đặc thù của QHLĐ DN như: -Về vấn đề liên quan đến tiền lương/tiền công : cần ban hành quy chế cụ thể việc trả lương cho NLĐ, quy định xây dựng thang bảng lương phù hợp, để NLĐ nâng lương theo định kỳ; đặt quy định nhằm siết chặt quản lý định mức lao động DN -Về vấn đề chấm dứt HĐLĐ: Cần có biện pháp ràng buộc trách nhiệm của NLĐ HĐLĐ không xác định thời hạn muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NSDLĐ -Về xử lý hành vi phạm PLLĐ: Cần quy định chế tài đủ mạnh vi phạm như: vi phạm chế độ giao kết HĐLĐ (không HĐLĐ, giao kết HĐLĐ không loại…), khơng đóng BHXH, BHYT, vi phạm quy định ATLĐ, VSLĐ, sử dụng lao động nước ngoài trái phép…; NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật… Thứ hai: Về công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực pháp luật, tìm hiểu pháp luật Cơ quan báo chí,ngơn ḷn và phương tiện truyền hình cần quan tâm đến vấn đề vi phạm hợp đồng lao động Từ phổ biến rộng rãi cho 15 người biết Từ giúp giảm thiểu trường hợp vi phạm hợp đồng lao động Trước cấp giấy phép cho DN hoạt động, chủ DN phải học tập BLLĐ, cam kết thực nghiêm chỉnh và tổ chức quán triệt cho NLĐ Thứ ba: Về việc tăng cường quản lý Nhà nước lao động DN, nâng cao hiệu hoạt động và phối hợp đồng quan quản lý lao động cấp với và với quan hữu quan khác Tiếp tục tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực PLLĐ DN Đồng thời, cần tiến hành phân cấp đồng quan của ngành LĐTBXH và Công đoàn cấp với quan hữu quan nhằm tạo phối hợp chặt chẽ kiểm tra giám sát việc thực PLLĐ DN và giải nhanh chóng tranh chấp phát sinh từ sở Thứ tư: việc xây dựng chế đối thoại bên liên quan, đặc biệt là NLĐ và DN Các quan quản lý Nhà nước lao động cần tích cực tham gia với quan ngành hữu quan, thực chế đối thoại thường xuyên nhằm phát triển và tháo gỡ vướng mắc cho DN hoạt động có hiệu 16 KẾT LUẬN Hợp đồng lao động nắm giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là kinh tế thị trường Thông qua hợp đồng lao động, quyền và nghĩa vụ người lao động và người sử dụng lao động thiết lập, là sở để giải tranh chấp Ngoài hợp đồng lao động là hình thức pháp lí để cơng dân thực quyền làm chủ của mình tham gia vào quan hệ lao động Việc kí kết và thực hợp đồng lao động cần thiết người lao động lẫn người sử dụng lao động Mọi người cần tìm hiểu kĩ quy định của hợp đồng lao động Sau xem xét rõ cơng việc, quyền lợi nghĩa vụ của bên nêu hợp đồng lao động đặt bút kí để chủ động bảo vệ quyền lợi mình Vì thực tế, nhiều trường hợp thiếu hiểu biết hợp đồng lao động, không xem xét cẩn thận hợp độngkết dẫn đến hậu đáng tiếc mà phần lớn là người lao động phải chịu thiệt Em hy vọng rằng, bài tiểu luận của em giúp người hiểu thêm hợp đồng lao động và vai trò quan trọng của Dù đã cố gắng vẫn nhiều thiếu sót Rất mong nhận nhiều đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn Em xin chân thành cảm ơn! 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thương mại 2005 Bộ luật dân 2015 Các trang Web gồm: Cácwebsite: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp + http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx: Bộ Thương mại… ... quyền cho người lao động nhóm để giao kết hợp đồng lao động văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực giao kết với người Hợp đồng lao động người ủy quyền giao kết phải kèm theo danh... vụ giao kết hợp đồng lao động Trước nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động Trong trường hợp người lao động từ... PLLĐ, đặc biệt thời hạn hợp đồng Cơng ký kết hợp đồng có thời hạn, khơng ký hợp đồng khơng thời hạn, có người đã ký nhiều lần Qua tìm hiểu Công ty, người lao động ký HĐLĐ có thời hạn tháng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình ký kết hợp đồng lạo động tại CT trường tín, Tình hình ký kết hợp đồng lạo động tại CT trường tín, Chương II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG TÍN, Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay