Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức chế tài trong hoạt động thương mại tại công ty thương mại nghị thúy địa chỉ huyện phú xuyên

20 44 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:12

1 MỤC LỤC PHẦN I GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ .1 PHẦN II THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC CHẾ TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHỊ THÚY .4 Giới thiệu công ty Khái niệm chế tài thương mại Thực trạng thực quy định pháp luật hình thức chế tài hoạt động thương mại công ty * Căn để áp dụng hình thức chế tài: * Xét tính chất .8 * Các hình thức chế tài: * Về mục đích: 11 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .16 Nhận xét thực tiễn thi hành chế tài thương mại theo quy định Luật doanh nghiệp 2005 16 Kiến nghị 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 PHẦN I GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ Pháp luật hợp đồng thương mại nước ta có q trình phát triển qua giai đoạn, phù hợp với hồn cảnh kinh tế, trị, xã hội Trong mốc lịch sử quan trọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức VI Đảng, đại hội thành công thổi gió vào tư kinh tế việc đề công đổi kinh tế Đảng chủ trương xóa bỏ chế quản lý kinh tế quan liêu bao cấp cũ, xây dựng kinh tế hang hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường với quản lí nhà nước, định hướng xã hội chủ nghĩa Từ hàng loạt văn pháp luật đời điều chỉnh lĩnh vực hợp đồng thương mại Trên sở quy định pháp luật hành, tài liệu thực tiễn áp dụng hình thức chế tài thương mại thời gian qua, tác giả đặt cho mục đích nhận thức tồn diện hình thức chế tài việc thực hợp đồng thương mại Do đó, tơi lựa chọn đề tài “Thực tiễn thực quy đinh pháp luật hình thức chế tài hoạt động thương mại công ty TNHH thương mại Nghị Thúy” làm chuyên đề thực tập việc làm cần thiết Để thơng qua tơi muốn dựa vào thực tiễn thi hành quy định pháp luật vấn đề công ty để từ có cách nhìn tổng quan qua góp phần phát hạn chế pháp luật vấn đề khó khăn, vướng mắc q trình thực thi Thơng qua việc nghiên cứu phạm vi lựa chọn chuyên đề thực tập muốn cung cấp cho người đọc cách nhìn tổng thể vấn đề qua thực tiễn áp dụng quy định vấn đề công ty nơi thân thực tập Trên sở đó, nghiên cứu thực trạng áp dụng quy định để đánh giá mức độ bảo vệ quy định pháp luật thực tế Đồng thời dựa vào thực trạng để nghiên cứu nguyên nhân thực trạng từ đưa giải pháp để tháo gỡ vướng mắc tồn 3 Ngồi lời mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận có kết cấu gồm ba phần chính: Phần 1: Giới thiệu chuyên đề Phần 2: Thực tiễn thực quy đinh pháp luật hình thức chế tài hoạt động thương mại công ty TNHH thương mại Nghị Thúy Phần 3: Đề xuất kiến nghị Bài làm em tránh khỏi sơ xuất thiếu sót q trình thực kính mong nhận đánh giá nhận xét thầy để giúp em hồn thiện đề tài tốt Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN II THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC CHẾ TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHỊ THÚY Giới thiệu công ty Tên công ty: Công ty TNHH thương mại Nghị Thúy - Địa chỉ: Mỹ Lâm - Phú Xuyên - Hà Nội - Mã số thuế: 0103860085 - Ngày hoạt động: 05-08-2009 - Lĩnh vực: Bán buôn thuốc thú y Theo quy định nhà trường tiến hành thời gian thực tập công ty thương mại Nghị Thúy thị trấn Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thời gian từ ngày 29/05/2017 đến ngày 21/07/2017 Tại đây, tiếp cận vận hành, hoạt động công ty Với lĩnh vực kinh doanh công ty sản xuất kinh doanh thuốc thú y Tại công ty, tiếp cận làm quen với vấn đề thực tế theo quy định pháp luật nói chung vấn đề tơi lựa chọn quy định pháp luật hình thức chế tài áp dụng đơn vị Thời gian tìm hiểu vấn đề áp dụng quy định pháp luật hình thức chế tài hoạt động thương mạicông ty TNHH thương mại Nghị Thúy ký kết với đối tác trình thực tiễn doanh nghiệp Tơi tiếp cận với hồ sơ giao công việc như: lưu trữ hồ sơ, thống kê số liệu, ghi chép danh mục hàng hóa…Qua đó, tơi tiếp cận với hình thức chế tài hoạt động thương mại theo quy định pháp luật công ty Nghị Thuý áp dụng nhằm từ tơi dựa vào kiến thức học thơng qua q trình thực tiễn tơi có điều kiện để so sánh luật thực định với hoạt động thực tế doanh nghiệp vấn đề có theo quy định pháp luật thương mại hay không Đồng thời, q trình nghiên cứu xem xét cách cụ thể khách quan để xem trình áp dụng quy định Luật Thương mại 2005 công ty việc áp dụng quy định pháp luật hình thức chế tài hoạt động thương mại quy định Điều 292 Luật thương mại 2005 Thông qua việc nghiên cứu quy định pháp luật hình thức chế tài hoạt động thương mại trình thu thập thơng tin cơng ty tơi thu thập quy định hình thức chế tài ghi nhận hợp đồng công ty đối tác Thơng qua đó, tơi thu thập thơng tin số liệu để sử dụng cho chuyên đề thực tập Sử dụng phương pháp thu phương pháp phân tích đánh giá thơng tin phân tích ý nghĩa thơng tin thu thập gì? Từ đó, rút nội dung chính, ý tưởng thơng tin tài liệu Trên sở lựa chọn thông tin cần thiết cho chuyên đề nghiên cứu nhằm hồn thiện điều cần lưu ý trình viết chuyên đề Sau phân tích số liệu qua sổ sách, báo cáo hợp đồng cung cấp dựa quy định pháp luật áp dụng quy định hình thức chế tài hoạt động thương mại công ty thực theo quy định Luật thương mại 2005 tơi tiến hành so sánh số liệu năm Thơng qua đó, rút nhận xét ưu điểm hình thức mà doanh nghiệp áp dụng Sử dụng hai phương pháp phân tích tổng hợp thơng tin xắp xếp theo trình tự thời gian qua đó, đánh giá xem trình áp dụng thực tiễn hình thức nào, ưu, nhược điểm từ đề phương hướng kiến nghị hoàn thiện vấn đề Khái niệm chế tài thương mại * Theo nghĩa rộng Chế tài thương mại theo nghĩa rộng hiểu chế tài quan nhà nước, bên bị vi phạm áp dụng chủ thể vi phạm có hành vi vi phạm pháp luật thương mại Hành vi vi phạm pháp luật thương mại bao gồm hành vi vi phạm trình chủ thể giao kết, thực hợp đồng; hành vi vi phạm quy định pháp luật trật tự quản lý kinh tế Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hậu mà chủ thể có hành vi vi phạm bị áp dụng chế tài hành chính, dân (ví dụ: bồi thương thiệt hại) hay hình (ví dụ: hình phạt tội "Bn lậu") Như vậy, chế tài dân hiểu theo nghĩa rộng không đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho bên bị vi phạm mà bảo đảm lợi ích Nhà nước Phạm vi áp dụng: Theo tinh thần chung Luật thương mại 2005: hành vi vi phạm pháp luật thương mại bị phát kịp thời xử lí nghiêm minh Tât hành vi vi phạm pháp luật thương mại thuộc phạm vi áp dụng chế tài Các hành vi vi phạm pháp luật thương mại không bao gồm hành vi vi phạm chế độ quản lí nhà nước lĩnh vực thương mại, xâm phạm trật tự quản lí thương thương mại Nhà nước, mà gồm hành vi vi phạm xảy trình thương nhân kí kết thực hợp đồng Chủ thể có quyền định áp dụng chế tài: theo hành vi phạm mà chủ thể áp dụng chế tài thương mại quan nhà nước có thẩm quyền hay bên bị vi phạm cam kết hợp đồng chủ thể Về đối tượng bị áp dụng chế tài thương mại mà áp dụng hình thức chế tài chế tài hành chính, chế tài hình chế tài mang tính chất dân Về mục đích áp dụng chế tài thương mại: Căn vào hình thức chế tài áp dụng chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật thương mại * Theo nghĩa hẹp Trong quan hệ thương nhân, pháp luật thương mại đời cần thiết để trì bảo đảm bình đẳng cho chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng Về chất chế tài thương mại chế tài hợp đồng, quy định quy phạm pháp luật thương mại bao gồm hình thức xử lí hậu pháp lí áp dụng bên có hành vi vi phạm trình ký kết, thực hợp đồng thương mại 7 Theo báo cáo cơng tyđịa Thị trấn Phú Xuyên, thành phố Hà Nội có mặt hàng sản xuât kinh doanh thuốc thú y từ năm 2013 đến tháng năm có hành vi giao kết hợp đồng với đối tác nhằm cung cấp sản phẩm thuốc thú y thông qua bảng số liệu sau: TT Đối tác ký kết HĐ 2013 2014 2015 2016 85 89 98 103 tháng đầu năm 2017 74 Quá trình giao kết hợp đồng ghi rõ quy định chế tài theo quy định Luật thương mại 2005 Qua khẳng định rõ điều việc áp dụng quy định chế tài thương mại phải tuân thủ quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích chủ thể nói chung nước ta q trình tiến hành giao kết hợp đồng thương mại nước ta giai đoạn Thực trạng thực quy định pháp luật hình thức chế tài hoạt động thương mại cơng ty Có thể nói với phát triển kinh tế thị trường nước ta dựa thiết lập tảng pháp lí quyền tự kinh doanh quan hệ thương mại phương thức hình thành chủ yếu thông qua quan hệ hợp đồng Các quan hệ hợp đồng thương mại mà trở nên đa dạng phức tạp Hiện tượng vi phạm hợp đồng diễn nhiều Để giúp đảm bảo cam kết bên thực hiện, đền bù lại tổn thất gây cho bên bị thiệt hại hành vi bên vi phạm hợp đồng pháp luật chế tài thương mại đời ngày hoàn thiện Chế tài thương mại theo quy định Luật thương mại 2005 ghi nhận áp dụng cho bên vi phạm có hành vi vi phạm xảy giao kết, thực hợp đồng Chế tài gọi chế tài hợp đồng Khi bên chủ thể vi phạm quy định thương mại quy định Luật Thương mại 2005 quy định khác có liên quan, bị áp dụng chế tài quy định Điều 292, Luật thương mại 2005 8 Trên sở nghiên cứu thông tin thu thập tơi có việc xử lý đưa số kết sau: * Căn để áp dụng hình thức chế tài: Theo quy định Luật thương mại 2005 quy định chung để áp dụng chế tài bao gồm cứ: - Có hành vi vi phạm: Bao gồm hành vi thực không không thực nghĩa vụ hợp đồng Đây cần đưa chững minh việc áp dụng tất hình thức chế tài - Có thiệt hại vật chất thực tế xảy Căn bắt buộc phải viện dẫn áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại - Có mối quan hệ nhân hành vi vi phạm hợp đồng thiệt hại thực tế - Có lỗi bên vi phạm, bắt buộc phải có để áp dụng tất loại chế tài * Xét tính chất Chế tài hoạt động thương mại chế tài mang tính chất tài sản Chế tài vi phạm hợp đồng thương mại áp dụng có hành vi vi phạm hợp đồng buộc bên vi phạm phải gánh chịu hậu bất lợi tài sản Yếu tố tài sản thể cách thức bên vi phạm phải gánh chịu hậu bất lợi, là: Bên vi phạm phải dùng tiền (tài sản) thuộc quyền sở hữu để thực nghĩa vụ nộp phạt, nghĩ vụ bồi thường thiệt hại không thực thực không đúng, không đầy đủ cam kết hợp đồng Việc nộp tiền phạt hay bồi thường thiệt hại thực theo thỏa thuận bên hợp đồng theo quy định pháp luật Bên vi phạm buộc phải có chi phí hợp lý cần thiết để thực nghĩa vụ hợp đồng bên bị vi phạm áp dụng chế tài buộc thực hợp đồng Ví dụ chi phí sủa chữa sai sót, loại trừ khuyết tật hàng hóa… Việc áp dụng hình thức chế tài tạm ngừng, đình hay hủy bỏ hợp đồng ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích vật chất bên Những hình thức chế tài vi phạm hợp đồng thương mại áp dụng trực tiếp bên có hành vi vi phạm quan hệ hợp đồng Khi có hành vi vi phạm hợp đồng, bên bị vi phạm phải trực tiếp chịu trách nhiệm bên bị vi phạm không phụ thuộc vào nguyên nhân vi phạm tổ chức, cá nhân gây Việc bên vi phạm phải trực tiếp chịu trách nhiệm với bên bị vi phạm thể khía cạnh sau: Bên vi phạm hợp đồng phải dùng tài sản thuộc quyền sở hữu để nộp tiền phạt bồi thường thiệt hại Bên vi phạm phải trực tiếp thực nghĩa vụ hợp đồng, phải trả chi phí phát sinh sửa chữa, loại trừ khuyết tật hàng hóa áp dụng chế tài buộc thực hợp đồng Bên bị vi phạm phải chịu tạm ngừng thực hợp đồng, đình thực hợp đồng chí hủy hợp đồng có hành vi vi phạm lúc lợi ích bên vi phạm bị ảnh hưởng * Các hình thức chế tài: Tùy trường hợp, mức độ vi phạm khác mà chủ thể phải chịu loại chế tài khác sau đây: Điều 292 Các loại chế tài thương mại Buộc thực hợp đồng Phạt vi phạm Buộc bồi thường thiệt hại Tạm ngừng thực hợp đồng Đình thực hợp đồng Huỷ bỏ hợp đồng Các biện pháp khác bên thoả thuận không trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên tập quán thương mại quốc tế Trong đó: 10 - Buộc thực hợp đồng hình thức chế tài theo bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hợp đồng dùng biện pháp khác để hợp đồng thực bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh - Phạt vi phạm hình thức chế tài vi phạm hợp đồng, theo bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm khoản tiền định pháp luật quy định bên thỏa thuận sở pháp luật - Buộc bồi thường thiệt hại dựa hành vi vi phạm hợp đồng bên tạo thiệt hại bên bị vi phạm bên bị vi phạm dựa pháp luật vấn đề yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật - Tạm ngừng thực hợp đồng thương mại việc bên tạm thời không thực nghĩa vụ hợp đồng Khi hợp đồng thương mại bị tạm ngừng thực hợp đồng hiệu lực - Đình thực hợp đồng thương mại việc bên chấm dứt thực nghĩa vụ theo hợp đồng Khi hợp đồng thương mại bị đình thực hợp đồng chấm dứt hiệu lực từ thời điểm bên nhận thơng báo đình Các bên tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng Bên thực nghĩa vụ hợp đồng có quyền yêu cầu bên toán thực nghĩa vụ đối ứng - Hủy bỏ hợp đồng thương mại kiện pháp lí mà hậu làm cho nội dung hợp đồng bị hủy bỏ khơng có hiệu lực từ thời điểm giao kết Hủy bỏ hợp đồng hủy bỏ phần hợp đồng hủy bỏ toàn hợp đồng Khi hợp đồng bị hủy bỏ toàn bộ, hợp đồng coi khơng có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết Các bên tiếp tục thực nghĩa vụ thỏa thuận hợp đồng, trừ thỏa thuận quyền nghĩa vụ sau hủy bỏ hợp đồng thỏa thuận để giải tranh chấp Trong thực tế công ty việc lựa chọn chế tài thơng thường phải tùy vào hợp đồng ký kết Tuy nhiên đa phần ghi nhận chế tài phạt vi 11 phạm, buộc thực hợp đồng, bồi thường thiệt hại có hành vi vi phạm xảy ra… Như vậy, chế tài thương mại trường hợp quan hệ pháp luật thương mại nước ta quy định chế tài bên có thỏa thuận thể chế hóa thành quy định pháp lý rõ ràng rõ ràng quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân bảo đảm việc thực nghiêm túc Tuy rằng, hoạt động thương mại nói chung hoạt động xây dựng nói riêng, đàm phán hợp đồng, bên thường quan tâm nhiều đến quyền nghĩa vụ bên Số doanh nghiệp nhận thức chủ động đàm phán chế tài hợp đồng Điều có nghĩa là, bên thoả thuận với bên phải làm gì, khơng thoả thuận rằng, khơng làm thực khơng xử lý Với tầm quan trọng nêu quy định Luật thương mại chế tài thương mại nói chung chế tài thương mại bên có thỏa thuận điều chỉnh cách tương đối hợp lý vấn đề liên quan đến việc áp dụng từ lý luận đến thực tiễn Tạo tảng pháp lý sở cho hoạt động có liên quan đến việc thực chế tài thương mại nói chung tiến trình hội nhập kinh tế - quốc tế * Về mục đích: Chế tài vi phạm hợp đồng thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi ích bên quan hệ hợp đồng Xây dựng chế tài vi phạm hợp đồng thương mại trước hết ngăn ngừa hạn chế hành vi vi phạm hợp đồng; xảy hành vi vi phạm hợp đồng nhằm khôi phục lại trạng thái ban đầu, bồi hoàn tổn thất xảy trừng phạt bên vi phạm Tất điều suy cho nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp bên quan hệ hợp đồng Bởi bên tự thỏa thuận giao kết hợp đồng hành vi vi phạm hợp đồng phải bị trừng phạt để bảo vệ lợi ích chủ thể * Chủ thể có quyền lựa chọn áp dụng hình thức chế tài vi phạm hợp đồng thương mại chủ thể có quyền lợi ích bị vi phạm quan 12 hệ hợp đồng Khi có hành vi vi phạm hợp đồng thương mại, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm thực hay nhiều hình thức chế tài theo cam kết hợp đồng theo quy định pháp luật Trường hợp yêu cầu thực chế tài thương mại không đáp ứng, bên bị vi phạm có quyền u cầu Tòa án Trọng tài bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Điều thể quyền lựa chọn định áp dụng chế tài bên bị vi phạmđối với bên vi phạm hợp đồng thương mại ký kết Tòa án hay Trọng tài yêu cầu giải tranh chấp phải tôn trọng quyền tự định đoạt nguyên đơn yêu cầu phản tố bị đơn Việc Tòa án hay Trọng tài ban hành phán buộc bị đơn phải nộp tiền phạt hay bồi thường thiệt hại thể quan chấp nhận phần hay tồn u cầu ngun đơn khơng thể việc định áp dụng hình thức chế tài hay có áp dụng chế tài hay khơng mà quyền định thuộc bên bị vi phạm Trong hợp đồng công ty đối tác ln có điều khoản việc giải tranh chấp xảy việc vi phạm hợp đồng Các hợp đồng tôn trọng nguyên tác thỏa thuận hai bên Tuy nhiên trường hợp không giải mâu thuẫn lựa chọn Tòa án quan giải tranh chấp bên Có thể nhận thấy so với quy định Luật thương mại 1997 quy định Luật thương mại 2005 chế tài thương mại quy định cách rõ ràng, quy định theo hướng mở nhằm đánh dấu đổi tư từ quy định rõ ràng sang quy định theo hướng mở để tạo điều kiện nâng cao tính thỏa thuận để phù hợp với phát triển kinh tế thời gian qua Đánh giá tầm quan trọng khẳng định ý nghĩa quy định chế tài thương mại hoạt động kinh tế xã hội nên năm gần trình tham gia ký kết hợp đồng nói chung thân chủ doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập khẳng định rằng: quy định pháp luật Việt Nam có quy định có phần rõ ràng cụ thể phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn nước ta Đây thực sự cố gắng lớn lao quan, đơn vị trình áp dụng quy định 13 pháp luật hình thức chế tài thương mại nước ta năm trở lại Góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật thương mại Việt Nam xu hướng tồn cầu hóa Bên cạnh đó, phải khẳng định rằng: hệ thống văn pháp luật thương mại nước ta tương đối hoàn thiện, điều thể không riêng quy định hoạt động thương mại mà có quy định CTTM có thỏa thuận quy định bao gồm áp dụng, hậu pháp lý áp dụng chế tài đó… Từ đó, tạo hành lang pháp lý cho công tác thi hành quản lý CTTM bên có thỏa thuận thực tế diễn Xét mặt hình thức pháp lý: ngày hệ thống văn pháp luật CTTM đời sống kinh tế - xã hội ngày nâng cao hiệu lực pháp lý Có thể dẫn chứng trước đây, để quy định rõ ràng chế tài thương mại có thỏa thuận cụ thể hóa Luật Thương mại 1997 chế tài thương mại có thỏa thuận khơng mang tính mở, có trường hợp Nhưng đến 2005 có đến chế tài đặc biệt quan tâm đến quy định chế tài theo hướng mở áp dụng quy định khác…(tại khoản Điêu 292 Luật Thương Mại 2005), điều đánh dấu bước phát triển pháp luật chế tài thương mại có thỏa thuận nói riêng đáp ứng với yêu cầu công hội nhập Xét nội dung pháp luật CTTM chế quản lý, thực thi pháp luật chế tài thương mại nói chung Xét nội dung quy định chế tài thương mại có thỏa thuận nói chung ngày tiến bộ, bao quát đầy đủ hơn, đáp ứng yêu cầu tình hình Pháp luật CTTM có bước tiến vượt bậc việc quy địnhquy định quản lý giải hành vi vi phạm xảy Pháp luật CTTM tiền đề hình thành kiện tồn cấu tổ chức, máy quan quản lý nhà nước thương mại nói chung từ Trung ương đến địa phương, tạo thuận lợi để phát huy hiệu lực hiệu quản lý Về quan quản lý: Đối với chế quản lý theo quy định Luật Thương mại Chính Phủ thống quản lý nhà nước thương mại điều 14 Luật Thương mại 2005 Đồng thời, trình thi hành quy định chế tài Nhằm chuẩn bị cho doanh nghiệp chủ động công tác bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp việc thực hợp đồng thương mại nước viêc hiểu biết áp dụng chế tài thương mại có thỏa thuận thực tế Bộ Cơng Thương Việt Nam ban hành đưa giải pháp nhanh chóng xây dựng hệ thống thơng tin để trở thành diễn đàn quy định vấn đề xây dựng hệ thống thông tin để trở thành diễn đàn quy định vấn đề ghi nhận Luật Thương mại, có vấn đề Chế tài thương mại nói chung Bên cạnh đó, buổi tọa đàm pháp luật CTCPTM nói chung quốc gia giới kênh cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với hệ thống pháp luật quốc gia khu vực giới Đồng thời, việc xuất ấn phẩm có lien quan đến CTCPTM quốc gia phần trang bị cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại nói chung kiến thức cần thiết thơng tin pháp luật, thực tiễn nước giới để đáp ứng hoạt động thương mại quốc tế Ngày chủ động việc bảo vệ quyền lợi tổ chức, cá nhân nói chung vấn đề chế tài thương mại nói chung Vấn đề thực chế tài thương mại luôn xem vấn đề nóng nước ta, giai đoạn Việt Nam xây dựng phát triển đất nước Dưới tác động nhiều yếu tố CTCPTM bên hoạt động thương mại nước trở nên thiết hết Vì vậy, việc tăng tính chủ động cho doanh nghiệp việc thực quy định hợp đồng điều vơ quan trọng Bằng việc hình thành quy định pháp luật để cao tính thỏa thuận, theo hướng mở tạo điều kiện thuận lợi cho trình giải hành vi vi phạm hợp đồng chủ thể áp dụng chế tài thương mại 15 Tăng cường kết kiểm tra, tra xử lý vi phạm pháp luật thực quy định hoạt động thương mại nói chung chế tài thương mại có thỏa thuận nói riêng Đối với cơng tác kiểm tra, tra CTCPTM nói riêng thơng qua kiểm tra tính hợp pháp quy định HĐTM nói chung chủ thể thương mại coi hoạt động quan trọng ưu tiên công tác quản lý nhà nước hoạt động thương mại nói chung Những kết đạt hoạt động bước đệm quan trọng đóng góp đặc biệt công tác áp dụng quy định luật thương mại vào thực tế nước ta Đây kết đáng ghi nhận nỗ lực, phối hợp hiệu quan nhà nước với tổ chức, cá nhân việc quản lý áp dụng quy định luật thương mại vào đời sống xã hội 16 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Nhận xét thực tiễn thi hành chế tài thương mại theo quy định Luật doanh nghiệp 2005 Thơng qua q trình nghiên cứu thực tập công ty cổ phần thương mại Tân Long Nhiên thân nhận thấy thuận lợi việc thực quy định trên, cụ thể là: - Các văn pháp luật tương đối hoàn thiện đầy đủ phục vụ cho hoạt động áp dụng chủ thể hoạt động thương mại - Công tác quản lý nhà nước quan có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương hoàn chỉnh - Hệ thống sở vật chất, hạ tầng đồng cơng tác phục vụ cho q trình thực hợp đồng nước ta * Khó khăn: Vấn đề thực quy định CTCPTM ngồi nước có tác động khơng nhỏ đến phát triển kinh tế quốc gia Mặc dù đạt kết bước đầu đáng khích lệ pháp luật CTCPTM nước ta nhiều hạn chế góc độ phápthực tiễn áp dụng, cụ thể là: Quy định pháp luật Việt Nam CTCPTM bộc lộ nhiều thiếu sót hạn chế Phải nhìn nhận cách khách quan pháp luật Việt Nam đưa hệ thống văn CTCPTM có thỏa thuận tương đối hoàn thiện - Khâu tổ chức thực bảo đảm việc thực quy định CTCPTM thực tế nhiều hạn chế Trên thực tế khơng có biện pháp quản lý cho có hiệu việc thực quy định chế tài thương mại có thỏa thuận cho hợp lý điều tưởng chừng dễ dàng song lại khó khăn vơ - Mức độ tương thích pháp luật Việt Nam pháp luật giới chưa thật hiệu 17 18 Kiến nghị - Rà soát quy định chế tài thương mại đáp ứng với yêu cầu thực tiễn theo quy định pháp luật Đối với công tác đặt u cầu quan chun mơn cần, rà soát bổ sung quy chế quản lý hoạt động thương mại ngồi nước….Thơng qua cơng tác loại bỏ điểm chồng chéo văn bộ, ngành khác nhau, quy định khơng có tính khả thi ban hành điều chỉnh hoạt động hoạt động thương mại nước ta giai đoạn - Sửa đổi, bổ sung số văn pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ hiệu chế tài thương mại có thỏa thuận hoạt động thương mại Đối với hoạt động yêu cầu quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn quy phạm chồng chéo, mâu thuẫn, bãi bỏ quy định không phù hợp bổ sung quy định thiếu nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật kinh tế nước ta Khẩn trương ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật thương mại thiếu nhằm tạo điều kiện để luật sớm vào thực tiễn - Nâng cao lực quản lý nhà nước chế tài thương mại Xây dựng, ban hành quy định kế hoạch hành động thương mại nước theo nguyên tắc tiếp cận hệ thống toàn tất khâu chu trình quản lý có hiệu quả, từ phân nhóm hành động theo chức trách nhiệm quan - Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực thương mại quốc tế nói chung Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế hai phương diện lý luận thực tiễn Thơng qua q trình hợp tác làm hài hòa quy định quốc tế có lợi việc xây dựng quy định hoạt động thương mại nội địa Góp phần quan trọng để quy định có tương thích mạnh mẽ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam ngày tiếp cận làm chủ sân chơi kinh tế khu vực giới tiến trình hội nhập 19 - Phổ biến tuyên truyền Luật Doanh nghiệp 2005 để qua chủ thể biết quy định pháp luật việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thân doanh nghiệp Cùng với tăng trưởng kinh tế tiến xã hội, quy định thương mại nói chung ngày mở rộng hơn, hoàn thiện Hy vọng giải pháp tạo hành lang pháp lý vững chắc, thơng suốt, phát huy tính tích cực, khắc phục hạn chế sách pháp luật thương mại nội địa quốc tế nâng cao hiệu công tác tổ chức thực pháp luật kinh tế nói chung đưa hoạt động vào quỹ đạo thống nhất, tạo điều kiện cho Nhà nước xã hội bảo vệ thành viên tiến trình hội nhập 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 05/09/2015 hướng dẫn thi hành số điều Luật doanh nghiệp Các trang Web gồm: Các website: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp + http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx: Bộ Thương mại ... II THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC CHẾ TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGHỊ THÚY Giới thiệu công ty Tên công ty: Công ty TNHH thương mại Nghị. .. 2005 công ty việc áp dụng quy định pháp luật hình thức chế tài hoạt động thương mại quy định Điều 292 Luật thương mại 2005 Thông qua việc nghiên cứu quy định pháp luật hình thức chế tài hoạt động. .. tồn diện hình thức chế tài việc thực hợp đồng thương mại Do đó, tơi lựa chọn đề tài Thực tiễn thực quy đinh pháp luật hình thức chế tài hoạt động thương mại công ty TNHH thương mại Nghị Thúy làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức chế tài trong hoạt động thương mại tại công ty thương mại nghị thúy địa chỉ huyện phú xuyên, Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức chế tài trong hoạt động thương mại tại công ty thương mại nghị thúy địa chỉ huyện phú xuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay