Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại tại công ty CP thương mại tân long nhiên

18 46 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:11

1 MỤC LỤC PHẦN I GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ * Bố cục: Chuyên đề thực tập phần giới thiệu chuyên đề, nhận xét kiến nghị, tài liệu tham khảo phần nội dung trình tìm hiểu đơn vị trọng tâm gồm phần chính, cụ thể là: - Thời gian thu thập thông tin .4 - Phương pháp thu thập thông tin .4 - Nguồn thông tin thu thập - Xử lý thông tin PHẦN II QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP Thời gian thu thập thông tin Phương pháp thu thập thông tin .5 Nguồn thơng tin thu thập q trình xử lý thông tin Xử lý thông tin * Điều kiện giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa * Hình thức hợp đồng .10 Hợp đồng kinh doanh, thương mại thiết lập hình thức vàn bản, lời nói hoạc hành vi cụ thể bên giao kết Trong trường hợp định, pháp luật bắt buộc bên phải thiết lập hợp đồng kinh doanh, thương mại hình thức vàn (Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại ) Luật Thương mại 2005 cho phép bên hợp đồng thay hình thức vàn hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương Các hình thức có giá tri tương đương vàn bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp liệu 10 - Căn áp dụng trách nhiệm hợp đồng kinh doanh, thương mại Với tính chất loại trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm vi phạm hợp đồng kinh doanh, trương mại áp dung có pháp luật quy định 13 + Căn thứ nhất, có hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng Hành vi vi phạm hợp đồng pháp lý để áp dung tất hình thức chế tài vi phạm hợp đồng Hành vi vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại xử chủ thể hợp đồng không phù hợp với nghĩa vụ theo hợp đồng Biểu cụ thể vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại việc không thực thực không đúng, không đầy đủ theo nghĩa vụ hợp đồng 13 + Căn thứ hai, có thiệt hại thực tế xảy Thiệt hại vật chất thực tế vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại gây bắt buộc phải có áp dung chế tài bồi thường thiệt hại Đối với hình thức chế tai khác, thiệt hại thực tế coi tình tiết để xác định mức độ nặng, nhẹ chế tài áp dung 13 + Căn thứ ba, có mối quan hệ nhân hành vi vi phạm thiệt hại thực tế Mối quan hệ nhân hành vi vi phạm hợp đồng thiệt hại thực tế xác định hành vi vi phạm thiệt hại thực tế có mối liên hệ nội tại, tất yếu; hành vi vi hạm nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại 13 + Căn thứ tư, có lỗi bên vi phạm Căn bắt buộc phải có để áp dụng tất hình thức chế tài vi phạm hợp đồng lỗi bên vi phạm hợp đồng Trong khoa học pháp lý, lỗi hiểu trạng thái tâm lý mức độ nhận thức người hành vi họ hậu hành vi 13 * Các hình thức trách nhiệm vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại quy định Điều 292 Luật Thương mại: Buộc thực hợp đồng; hình thức phạt hợp đồng; hình thức bồi thường thiệt hại; tạm ngừng, đình huỷ bỏ hợp đồng .13 * Chấm dứt hợp đồng .14 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 16 Kiến nghị 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 PHẦN I GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ Trong xu hướng hội nhập phát triển quốc gia giới nước ta hoạt động thương mại điều khơng thể thiếu thương nhân ngồi nước Khi thương mại quốc tế mở rộng phát triển giao lưu, mở rộng hoạt động thương mại nói chung Thơng qua hoạt động thương mại việc giao kết hợp đồng thương mại trở nên phổ biến cần thiết hết Với tầm quan trọng vậy, cộng thêm với tính chất riêng biệt hoạt động thương mại cần có quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng thương mại có đặc thù riêng cần tìm hiểu 3 Mặc dù pháp luật hoạt động thương mại Việt Nam tương đối phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Tuy nhiên có điểm chưa thật phù hợp chưa thúc đẩy mạnh cho phát triển thương mại nước Mặt khác, hoạt động thương mại chưa tìm hiểu sâu quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng hoạt đồng thương mại, để có tranh chấp xảy lúng túng việc giải Tuy nhiên, việc nghiên cứu triển khai trực tiếp nội dung pháp luật hợp đồng hoạt động thương mại khiêm tốn Với tính chất ưu việt tầm quan trọng nêu trên, hoạt động thương mại trở thành hoạt động thiếu đời sống xã hội - kinh tế hàng hoá với chế mở cửa hội nhập kinh tế khu vực giới Thế nhưng, thực tiễn trình áp dụng pháp luật hợp đồng hoạt động thương mại gặp nhiều khó khăn, bất cập, có khoảng cách lý luận thực tiễn, văn thực tế Thông qua trình nghiên cứu thực tiễn trình thực tập đơn vị thực tập với mục đích làm phong phú thêm nội dung nghiên cứu hợp đồng thương mại, em chọn đề tài: Thực tiễn thực quy định pháp luật hợp đồng hoạt động thương mại công ty CP thương mại Tân Long Nhiên Đồng thời với mục đích giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn, quy định pháp luật lĩnh vực này, sở đó, bảo vệ quyền lợi ích q trình hội nhập phát triển nói chung * Về phạm vi nghiên cứu: Pháp luật hợp đồng thương mại lĩnh vực tương đối rộng phức tạp thuộc phạm vi điều chỉnh nhiều ngành luật khác Trong khuôn khổ báo cáo thực tập, em sâu vào nội dung số khía cạnh sau: Vấn đề lý luận hợp đồng thương mại theo quy định Luật Thương mại văn hướng dẫn thực Giới hạn khảo sát khố luận q trình thực thi pháp luật hợp đồng thương mai công ty Cổ phần thương mại Tân Long Nhiên 4 * Bố cục: Chuyên đề thực tập phần giới thiệu chuyên đề, nhận xét kiến nghị, tài liệu tham khảo phần nội dung trình tìm hiểu đơn vị trọng tâm gồm phần chính, cụ thể là: - Thời gian thu thập thông tin - Phương pháp thu thập thông tin - Nguồn thông tin thu thập - Xử lý thông tin Lời cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy cô anh chị công ty CP thương mại Tân Long Nhiên giúp đỡ em q trình hồn thành đề tài này! PHẦN II QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP Thời gian thu thập thơng tin Tên đơn vị thực tập: CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÂN LONG NHIÊN Mã số thuế: 0105873428 Địa chỉ: Km 32, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội Giấy phép kinh doanh: 0105873428 - ngày cấp: 27/04/2012 Ngày hoạt động: 27/04/2012 Quá trình thực tập công ty, tiếp cận vận hành, hoạt động cơng ty thương mại nói chung Với lĩnh vực kinh doanh công ty kinh doanh đồ gỗ Tại công ty, tiếp cận làm quen với vấn đề thực tế theo quy định pháp luật nói chung vấn đề mà lựa chọn quy định pháp luật pháp luật hợp đồng áp dụng đơn vị sinh viên lựa chọn thực tập nói chung Thơng qua q trình nghiên cứu đơn vị thực tập, tiếp cận với quy định pháp luật hợp đồng thương mại theo quy định pháp luật Đồng thời, trình nghiên cứu xem xét cách cụ thể khách quan để xem trình áp dụng quy định pháp luật hành hay không? Trên sở nghiên cứu đưa nhận xét phương hướng hoàn thiện vấn đề phương diện lý luận thực tiễn nước ta giai đoạn Phương pháp thu thập thông tin Sử dụng phương pháp sau đây: - Sử dụng phương pháp đọc ghi chép thông tin công ty cổ phần thương mại Tân Long Nhiên - Trên sở nghiên cứu thân nghiên cứu quy định pháp luật hợp đồng hoạt động thương mại theo quy định pháp luật - Tiến hành phương pháp thu thập số liệu - Sau phân tích số liệu qua sổ sách, báo cáo hợp đồng cung cấp dựa quy định pháp luật áp dụng quy định tiến hành so sánh số liệu năm - Rút nhận xét ưu điểm nhược điểm đề phương hướng kiến nghị hoàn thiện vấn đề Nguồn thông tin thu thập trình xử lý thơng tin - Thơng tin, tài liệu thu thập công ty thương mại Tân Long Nhiên bao gồm: + Sổ sách, báo cáo hợp đồng ký kết với đối tác + Báo cáo hoạt động công ty + Các hợp đồng công ty cổ phần thương mại Tân Long Nhiên ký kết với đối tác Một số nguồn thông tin website để tham khảo như: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp + http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx: Bộ Thương mại… * Thông tin thu thập : - Quá trình giao kết hợp đồng chủ yếu hợp đồng mua bán hàng hóa bên phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty giai đoạn Xử lý thông tin Hợp đồng hoạt động thương mai Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại không đưa định nghĩa hợp đồng kinh doanh, thương mại, song xác định chất pháphợp đồng kinh doanh, thương mại sở quy định Bộ luật Dân hợp đồng Từ cho thấy, hợp đồng kinh doanh, thương mại dạng cụ thể hợp đồng dân Có thể xem xét hợp đồng kinh doanh, thương mại mối liên hệ với hợp đồng dân theo nguyên lý mối quan hệ chung riêng Nhiều vấn đề hợp đồng kinh doanh, thương mại điều chỉnh pháp luật khơng có khác biệt với hợp đồng dân sự, như: Giao kết hợp đồng, hợp đồng vô hiệu xử lý hợp đồng vô hiệu Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu hoạt động thương mại, số vấn đề hợp đồng kinh doanh, thương mại quy định pháp luật thương mại có tính chất phát triển tiếp tục quy định dân luật truyền thống hợp đồng (như chủ thể, hình thức, quyền nghĩa vụ bên, chế tài giải tranh chấp hợp đồng ) Với tư cách hình thức pháp lý quan hệ thương mại, hợp đồng kinh doanh, thương mại có đặc điểm định để nhận biết phân biệt với loại hợp đồng khác Qua q trình thực tập cơng ty cổ phần thương mại Tân Long Nhiên rút số kết sau: * Hình thức: hợp đồng kinh doanh, thương mại thiết lập hình thức văn bản, lời nói hành vi cụ thể bên giao kết Trong trường hợp định, pháp luật bắt buộc bên phải thiết lập hợp đồng kinh doanh, thương mại hình thức văn (Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại ) Luật Thương mại cho phép bên hợp đồng thay hình thức thức văn hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương Các hình thức có giá trị tương đương văn bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp liệu * Nội dung mục đích hợp đồng kinh doanh thương mại: mục đích bên hợp đồng kinh doanh, thương mại lợi nhuận Trường hợp có chủ thể hợp đồng khơng nhằm mục đích lợi nhuận giao dịch với thương nhân thực lãnh thổ nước Cộng hồ xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hợp đồng áp dụng Luật Thương mại bên không nhằm mục đích lợi nhuận lựa chọn áp dụng Luật Thương mại * Hợp đồng hoạt động thương mại chia thành nhóm chủ yếu sau: - Hợp đồng mua bán hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa khơng có yếu tố quốc tế; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu) hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn) - Hợp đồng dịch vụ: Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (hợp đồng hoạt động xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, hoạt động thương mại cụ thể khác); hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên ngành (hợp đồng dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đào tạo, du lịch ) - Hợp đồng hoạt động đầu tư thương mại đặc thù khác (hợp đồng giao nhận thầu xây lắp, hợp đồng chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp ) 8 * Điều kiện giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa - Điều kiện chủ thể : hợp đồng kinh doanh, thương mại thiết lập chủ thể thương nhân Theo quy định Luật Thương mại, thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh Điểm mấu chốt tất chủ thể quan hệ hợp đồng kinh doanh, thương mại (thương nhân) phải có đăng ký kinh doanh Thương nhân chủ thể hợp đồng kinh doanh, thương mại thương nhân Việt Nam thương nhân nước Luật Thương mại quy định thương nhân nói chung thương nhân nước ngồi hoạt động thương mại Việt Nam Hợp đồng thương mại giao kết phải đảm bảo nguyên tắc hợp đồng theo quy định pháp luật Việc quy định nguyên tắc giao kết hợp đồng nhằm đảm bảo thỏa thuận bên phù hợp với ý chí thực họ, hướng đến lợi ích đáng bên, đồng thời khơng xâm hại đến lợi ích mà pháp luật cần bảo vệ Theo quy định Bộ luật dân (BLDS) việc giao kết hợp đồng phải tuân theo nguyên tắc: tự giao kết không trái pháp luật đạo đức xã hội, luật thương mại (LTM) luật riêng luật dân phải chịu điều chỉnh nguyên tắc Theo qui định BLDS 2015 qui định giao dịch có hiệu lực thỏa mãn điều kiện sau đây: Người tham gia giao dịch có lực hành vi dân sự, hành vi giao kết hợp đồng làm phát sinh quyền nghĩa vụ pháp lý cho bên Do để hợp đồng có hiệu lực pháp lý có khả thực hiện, người giao kết hợp đồng phải có khả nhận thức hành vi giao kết hợp đồng hậu việc giao kết hợp đồng Đối với cá nhân, tổ chức giao kết hợp đồng phải thẩm quyền Nếu người tham gia giao dịch không đầy đủ lực hành vi dân hợp đồng khơng có hiệu lực theo qui định pháp luật bị tuyên bố vô hiệu - Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện Việc quy định nguyên tắc giao kết hợp đồng nhằm đảm bảo thỏa thuận bên phù hợp với ý chí thực họ, hướng đến lợi ích đáng bên, đồng thời khơng xâm hại đến lợi ích mà pháp luật cần bảo vệ Theo quy định Bộ luật dân sự, việc giao kết hợp đồng nói chung hợp đồng kinh doanh thương mại nói riêng phải tuân theo nguyên tắc: tự giao kết không trái pháp luật đạo đức xã hội: Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực thẳng Những hành vi cưỡng ép, đe dọa, lừa dối để giao kết hợp đồng lý dẫn đến hợp đồng bị coi vô hiệu * Điều kịên nội dung hợp đồng Trên tảng nguyên tắc tự nguyện BLDS 2015, Luật chuyên ngành Luật Thương Mại Những quy định hướng việc xây dựng văn hợp đồng hợp đồng hợp động thương mại nói chung, quy định rõ nội dung có liên quan nội dung hợp đồng Nội dung hợp đồng thương mại nói riêng hợp đồng nói chung tổng hợp điều khoản mà bên tham gia giao kết hợp đồng thỏa thuận, điều khoản xác định quyền nghĩa vụ dân cụ thể bên giao kết hợp đồng Tuy nhiên, khác biệt hợp đồng thương mại nội dung hợp đồng thương mại hoạt động thương mại Mỗi loại hợp đồngquy định định điều khoản Pháp luật đề cao thỏa thuận bên giao kết, nhiên nội dung hợp đồng phải tuân theo quy định pháp luật hợp đồng nói chung, quy định BLDS 2005 Loại trừ điều khoản pháp luật có nội dung mang tính bắt buộc, bên thỏa thuận với nội dung khác với nội dung quy định pháp luật Tùy theo loại hợp đồng, bên thỏa thuận nội dung sau : - Đối tượng hợp đồng tài sản phải giao, công việc phải làm không làm - Số lượng, chất lượng - Giá, phương thức toán - Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng 10 - Quyền , nghĩa vụ bên - Trách nhiệm vi phạm hợp đồng - Phạt vi phạm hợp đồng - Các nội dung khác Trên nguyên tắc nội dung hợp đồng hoạt động thương mại bảo đảm không vi phạm điều cấm pháp luật, khơng trái đạo đức xã hội Vì vậy, bên hợp đồng nói chung cần tới đội ngũ pháp lý dày dạn kinh nghiệm thường xây dựng hợp đồng nói chung Quan trọng đề phương hướng để xử lý có tranh chấp xảy theo quy định pháp luật Việt Nam hoạt động * Hình thức hợp đồng Hợp đồng kinh doanh, thương mại thiết lập hình thức vàn bản, lời nói hoạc hành vi cụ thể bên giao kết Trong trường hợp định, pháp luật bắt buộc bên phải thiết lập hợp đồng kinh doanh, thương mại hình thức vàn (Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại ) Luật Thương mại 2005 cho phép bên hợp đồng thay hình thức vàn hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương Các hình thức có giá tri tương đương vàn bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp liệu * Giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại - Nguyên tắc giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại: Hợp đồng kinh doanh, thương mại giao kết theo nguyên tắc quy định cho hợp đồng nói chung - Nội dung hợp đồng kinh doanh, thương mại: điều khoản bên thoả thuận, thể quyền nghĩa vụ bên quan hệ hợp đồng Trong thực tiễn, bên thoả thuận nội dung hợp đồng chi tiết thuận lợi cho việc thực hợp đồng - Thủ tục giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại 11 Một hợp đồng kinh doanh, thương mại hình thành hình thức nào, theo chứng tỏ bên đạt thoat thuận Thời điểm giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại thời điểm mà bên đạt thoả thuận Trong trình xác lập hợp đồng kinh doanh thương mại, vấn đề pháp lý cần làm rõ là: + (i) Đề nghị giao kết hợp đồng; + (ii) Chấp nhận đề nghị hợp đồng; + (iii) Thời điểm giao kết hiệu lực hợp đồng - Các biện pháp bảo đảm thực hợp đồng kinh doanh, thương mại + Phương diện khách quan: quy định pháp luật cho phép chủ thể giao dịch dân thỏa thuận biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thực hiện, xác định quyền nghĩa vụ thực hiện, đồng thời xác định quyền nghĩa vụ bên biện pháp + Phương diện chủ quan: thỏa thuận chủ thể biện pháp bảo đảm pháp luật quy định mang tính chất dự phòng nhằm đảm bảo thực nghĩa vụ dân Theo quy định Bộ luật dân 2005, biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ hợp đồng bao gồm: Thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh, đặt cọc, * Điều kiện có hiệu lực hợp đồng hợp đồng vô hiệu - Điều kiện có hiệu lực hợp đồng kinh doanh, thương mại Luật Thương mại không quy định cụ thể điều kiện để hợp đồng có hiệu lực Vì vậy, xem xét hiệu lực hợp đồng kinh doanh, thương mại, cần dựa điều kiện có hiệu lực giao dịch dân quy định Bộ luật dân - Hợp đồng vô hiệu xử lý hợp đồng vô hiệu: Hợp đồng vô hiệu hợp đồng không thỏa mãn đầy đủ điều kiện có hiệu lực theo quy định pháp luật: Vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật trái đạo đức xã hội; Vô hiệu giả 12 tạo; Vô hiệu nhầm lẫn; Vô hiệu bị lừa dối, đe dọa; Vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi mình; Vơ hiệu vi phạm quy định hình thức; Tùy thuộc vào tính chất mức độ vô hiệu hợp đồng, hợp đồng vơ hiệu phân chia thành: Hợp đồng vơ hiệu tồn bộ; Hợp đồng vơ hiệu phần; Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối; Hợp đồng vô hiệu tương đối * Xử lý hợp đồng vô hiệu: Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên từ thời điểm giao kết Các bên phải khơi phục lại tình trạng ban đầu Việc khơi phục lại tình trạng ban đầu thực theo quy định sau: - Các bên hoàn trả cho nhận Nếu khơng hồn trả vật hồn trả tiền (trừ trường hợp tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật; - Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường cho bên * Trách nhiệm vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại 13 - Căn áp dụng trách nhiệm hợp đồng kinh doanh, thương mại Với tính chất loại trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm vi phạm hợp đồng kinh doanh, trương mại áp dung có pháp luật quy định + Căn thứ nhất, có hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng Hành vi vi phạm hợp đồng pháp lý để áp dung tất hình thức chế tài vi phạm hợp đồng Hành vi vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại xử chủ thể hợp đồng không phù hợp với nghĩa vụ theo hợp đồng Biểu cụ thể vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại việc không thực thực không đúng, không đầy đủ theo nghĩa vụ hợp đồng + Căn thứ hai, có thiệt hại thực tế xảy Thiệt hại vật chất thực tế vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại gây bắt buộc phải có áp dung chế tài bồi thường thiệt hại Đối với hình thức chế tai khác, thiệt hại thực tế coi tình tiết để xác định mức độ nặng, nhẹ chế tài áp dung + Căn thứ ba, có mối quan hệ nhân hành vi vi phạm thiệt hại thực tế Mối quan hệ nhân hành vi vi phạm hợp đồng thiệt hại thực tế xác định hành vi vi phạm thiệt hại thực tế có mối liên hệ nội tại, tất yếu; hành vi vi hạm nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại + Căn thứ tư, có lỗi bên vi phạm Căn bắt buộc phải có để áp dụng tất hình thức chế tài vi phạm hợp đồng lỗi bên vi phạm hợp đồng Trong khoa học pháp lý, lỗi hiểu trạng thái tâm lý mức độ nhận thức người hành vi họ hậu hành vi * Các hình thức trách nhiệm vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại quy định Điều 292 Luật Thương mại: Buộc thực hợp đồng; hình thức phạt hợp đồng; hình thức bồi thường thiệt hại; tạm ngừng, đình huỷ bỏ hợp đồng 14 * Chấm dứt hợp đồng Có thể nói sau hợp đồng dân nói chung ký kết bên bên ràng buộc mặt pháp lý quyền nghĩa vụ chủ thể nói chung BLDS 2015 quy định chấm dứt hợp đồng Điều 422 hợp đồng chấm dứt hợp đồng trường hợp sau: Hợp đồng hoàn thành Khi bên tham gia hợp đồng thực toàn nội dung nghĩa vụ vậy, bên đáp ứng quyền dân hợp đồng coi hoàn thành Theo thỏa thuận bên: Trong trường hợp bên có nghĩa vụ khơng có khả để thực hợp đồng hợp đồng thực gây tổn thất lớn vật chất cho hai bên bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng Hợp đồng giao kết coi chấm dứt thời điểm bên đạt thoả thuận nói Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn mà hợp đồng phải cá nhân, pháp nhân thực Cần phải hiểu khơng phải trường hợp cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân tổ chức khác giao kết hợp đồng chấm dứt hợp đồng coi chấm dứt Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực Ngoài việc hợp đồng chấm dứt theo quy định Điều 424 BLDS hợp đồng chấm dứt bên đơn phương đình thực hợp đồng Khi có bên vi phạm hợp đồng bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng Điều 422 BLDS 2015 quy định chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng hoàn thành; Theo thỏa thuận bên; Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn mà hợp đồng phải cá nhân, pháp nhân thực hiện; Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện; Hợp đồng thực đối tượng hợp đồng khơng còn; Hợp đồng chấm dứt theo quy định Điều 420 Bộ luật này; Trường hợp khác luật quy định 15 Việc đơn chấm dứt thực hợp đồng thực theo quy định Điều 426 BLDS Hợp đồng thực đối tượng hợp đồng khơng bị tiêu huỷ hay lí khác nên vật khơng hợp đồng đương nhiên coi chấm dứt vào thời điểm vật đối tượng hợp đồng khơng Tuy nhiên, bên thoả thuận trì hợp đồng cách thay vật khơng vật khác Hợp đồng chấm dứt theo quy định Điều 420 Bộ luật Quá trình thực hợp đồng hồn cảnh thay đổi bên thỏa thuận với Tuy nhiên, khơng thỏa thuận khoản Điều 420 BLDS 2015 quy định : Trường hợp bên thỏa thuận việc sửa đổi hợp đồng thời hạn hợp lý, bên u cầu Tòa án: a) Chấm dứt hợp đồng thời điểm xác định; b) Sửa đổi hợp đồng để cân quyền lợi ích hợp pháp bên hồn cảnh thay đổi Tòa án định việc sửa đổi hợp đồng trường hợp việc chấm dứt hợp đồng gây thiệt hại lớn so với chi phí để thực hợp đồng sửa đổi Trường hợp khác luật quy định Như vậy, q trình tìm hiểu, phân tích so sánh thấy quy định pháp luật dân hợp đồng vận chuyển hàng hóa ngày hoàn thiện nhằm đảm bảo tốt quyền chủ thể tiến hành giao kết thực hợp đồng vận chuyển hàng hóa nói chung 16 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Nhận xét Thơng qua q trình thực tập cơng ty cổ phần thương mại Tân Long Nhiên có kết sau: - Hợp đồng thương mại sở pháp lý để doanh nghiệp thực việc cung ứng hoạt động thương mại cho khách hàng: Thương mại dịch vụ phát triển dẫn đến nhu cầu giao lưu trao đổi dịch vụ hội doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ - Thơng qua hợp đồng thương mại dịch vụ, doanh nghiệp bước vào thỏa thuận với đối tác thông qua niềm tin mà gọi luật để đảm bảo thỏa thuận cung cấp dịch vụ thực - Hợp đồng thương mại dịch vụ sở để doanh nghiệp xác định quyền nghĩa vụ - Hợp đồng thương mại công cụ quan trọng để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh hoạt động kinh doanh - Hợp đồng thương mại dịch vụ giúp doanh nghiệp loại bỏ đối tác có tư “ăn thật làm giả” tham gia vào thị trường dịch vụ: đề cập, khó khăn vấn đề xác định “hình dáng” dịch vụ hội để nhiều doanh nghiệp lợi dụng cung cấp sản phẩm không mong muốn khách hàng - Hợp đồng thương mại dịch vụ công cụ hữu hiệu để doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường dịch vụ nước Kiến nghị - Hoàn thiện quy định hợp đồng thương mại nói chung - Nâng cao mức độ răn đe hành vi vi phạm hoạt động hợp đồng thương mại nước ta - Nâng cao hiệu đảm bảo thi hành pháp luật hợp đồng thương mại 17 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho doanh nghiệp trang bị kiến thức Hợp đồng thương mại - Nâng cao trách nhiệm quan hữu quan việc xây dựng, hoàn thiện thực thi pháp luật hợp đồng thương mại - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực hợp đồng khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm pháp luật hợp đồng thương mại Chuyên đề thực tập quan khẳng định vai trò hợp đồng thương mại doanh nghiệp Hợp đồng thương mại ngày đóng góp cho phát triển nói riêng doanh nghiệp Việt Nam công cụ pháp lý mà qua nhu cầu trao đổi, giao lưu người thực thi bảo đảm, giúp cho luồng lưu thơng hàng hóa đáp ứng nhu cầu người, xã hội kinh tế Vì doanh nghiệp cần phải có nghiên cứu cụ thể hợp đồng thương mại để tránh rủi ro pháp lý mà loại hợp đồng mang lại Đáp ứng với trình tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế nước ta giai đoạn 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thương mại 2005 Bộ luật dân 2015 Các trang Web gồm: Cácwebsite: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp + http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx: Bộ Thương mại… ... vị thực tập với mục đích làm phong phú thêm nội dung nghiên cứu hợp đồng thương mại, em chọn đề tài: Thực tiễn thực quy định pháp luật hợp đồng hoạt động thương mại công ty CP thương mại Tân Long. .. liệu thu thập công ty thương mại Tân Long Nhiên bao gồm: + Sổ sách, báo cáo hợp đồng ký kết với đối tác + Báo cáo hoạt động công ty + Các hợp đồng công ty cổ phần thương mại Tân Long Nhiên ký kết... luận hợp đồng thương mại theo quy định Luật Thương mại văn hướng dẫn thực Giới hạn khảo sát khố luận q trình thực thi pháp luật hợp đồng thương mai công ty Cổ phần thương mại Tân Long Nhiên 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại tại công ty CP thương mại tân long nhiên, Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại tại công ty CP thương mại tân long nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay