TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HUY

21 26 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:07

1 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA LUẬT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THỰC TẬP: TÌNH HÌNH KẾT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH KHÍ THƯƠNG MẠI QUANG HUY Họ tên sinh viên: Dương Thị Oanh Lớp : VB1 quan thực tập: Công ty TNHH khí thương mại Quang Huy NĂM 2017 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Hợp đồng lao động thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm trả cơng, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động Hợp đồng lao động vai trò quan trọng đời sống kinh tế xã hội Trước hết, sở để doanh nghiệp, quan, tổ chức, cá nhân tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu Mặt khác, hợp đồng lao động hình thức pháp lý chủ yếu để công dân thực quyền làm việc, tự do, tự nguyện lựa chọn việc làm nơi làm việc Hợp đồng lao động kinh tế thị trường ý nghĩa quan trọng Thông qua hợp đồng mà quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động (người lao động người sử dụng lao động) thiết lập xác định rõ ràng Đặc biệt, hợp đồng lao động quy định trách nhiệm thực hợp đồng nhờ đảm bảo quyền lợi người lao động (vốn yếu so với người sử dụng lao động) Trong tranh chấp lao động cá nhân, hợp đồng lao động xem sở chủ yếu để giải tranh chấp Đối với việc quản lý Nhà nước, hợp đồng lao động sở để quản lý nguồn nhân lực làm việc doanh nghiệp Chính mà nhóm em lựa chọn đề tài hợp đồng lao động Việc tìm hiểu, nghiên cứu hợp đồng lao động giúp cho sinh viên chúng ta, đặc biệt sinh viên khối kinh tế, thêm hiểu biết ban đầu sâu sắc vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động Sau thời gian thực tập công ty TNHH Trường Tín em hồn thành chun đề báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài “Tình hình kết thực hợp đồng lao động Công ty TNHH Trường Tín” Chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày gồm phần chính: PHẦN Trình bày trình tìm hiểu thu thập thông tin nơi thực tập Thời gian thu thập, nguồn thu thập tư liệu thông tin thu thập Xử lý thông tin thu thập PHẦN Nhận xét kiến nghị Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo giảng dạy trực tiếp lớp VB1 K13 Hòa Bình anh chị cán cơng ty TNHH KHÍ THƯƠNG MẠI QUANG HUY Đã giúp đỡ em trình nghiên cứu Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy KHOA LUẬT giúp em kiến thức suốt trình học tập Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN 1: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH KHÍ THƯƠNG MẠI QUANG HUY Khái quát chung công ty Tên đơn vị thực tập: CƠNG TY TNHH KHÍ THƯƠNG MẠI QUANG HUY Mã số thuế: 0500587629 Địa chỉ: Km 32, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội Giấy phép kinh doanh: 0105873428 - ngày cấp: 27/04/2012 Ngày hoạt động: 27/04/2012 Q trình thực tập cơng ty thời gian từ ngày 29/5/2017 – 21/7/2017 Tại đây, tiếp cận vận hành, hoạt động công ty Với lĩnh vực kinh doanh công ty sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng Tại công ty, tiếp cận làm quen với vấn đề thực tế theo quy định pháp luật nói chung vấn đề lựa chọn quy định pháp luật pháp luật hợp đồng áp dụng đơn vị lựa chọn thực tập nói chung Thơng qua q trình nghiên cứu đơn vị thực tập, tiếp cận với quy định pháp luật loại hợp đồng lao động theo quy định pháp luật 1.1 Quá trình phát triển Ngay từ năm đầu thập kỉ 20, xuất phát từ nhu cầu thực tế thị trường nước việc kích thích doanh nghiệp đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh để xuất mặt hàng xuất nước ngồi Cơng ty TNHH khí Thương mại Quang Huy thức bước vào hoạt động 6 1.2 cấu máy tổ chức quản lý công ty Trong năm gần nhà nước ta ln coi trọng việc hồn thiện máy quản lí doanh nghiệp Đây nội dung chủ yếu đổi quản trị doanh nghiệp Cùng với đường lối đổi kinh tế, phát triển kinh tế nhiều thành phần đôi với chủ chương mở rộng quyền tự chủ sản xuất kinh doanh đơn vị kinh tế sở, cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp đa dạng hóa cho phù hợp với cấu sở hữu, quy mơ, trình độ kĩ thuật doanh nghiệp Dưới mơ hình tổ chức Cơng ty TNHH khí Thương mại Quang Huy 1.2.1 cấu tổ chức máy mối quan hệ phận Hình 1.1 Sơ đồ khối máy quản lý cơng ty Giám đốc cơng ty Phó giám đốc kỹ thuật Phó giám đốc kinh doanh Phòng HC- CT Xưởng xeo giấy Phòng TC- KT Xưởng gia cơng giấy Xưởng sản xuất gỗ Phòng KH-VT Xưởng sản xuất đũa Xưởng sản xuất ván sàn 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phận Giám đốc công ty: Là đại diện pháp nhân cơng ty, người quyền cao cơng ty chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động công ty chịu trách nhiệm trước nhà nước, Ban giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Phó giám đốc: + Phó giám đốc kinh doanh người giúp việc cho tổng giám đốc phụ trách cơng tác tài chính, hành chính, nội vụ cơng ty + Phó giám đốc kĩ thuật: người giúp tổng giám đốc chịu trách nhiệm kế hoạch, kĩ thuật, hoạt động sản xuất kinh doanh phân xưởng cơng ty Phòng tổ chức hành chính: nhiệm vụ tham mưu cho tổng giám đốc công tác tổ chức cho cán bố trí xắp xếp lực lượng lao động cho phù hợp với mơ hình hoạt động cơng ty, làm công tác tiền lương, đề đạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỉ luật khen thưởng cho cán công nhân viên lao động công ty theo quy định, giúp tổng giám đốc điều phối, luân chuyển công văn, tài liệu cơng ty bên ngồi Kết hợp với phòng chức giám sát việc thực nội quy kỉ luật lao động, quy chế quy định cơng ty ban hành Báo cáo tình hình hoạt động công ty tháng, quý theo định kì Phòng tài - kế tốn: nhiệm vụ tham mưu cho tổng giám đốc cơng tác kế tốn, tài cơng ty, lập kế hoạch tài hàng năm làm sở lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 8 trách nhiệm quản lí tài sản vật tư, vật liệu, tiền vốn giúp cho công ty thực tiến độ, sách, tham mưu cho tổng giám đốc sử dụng nguồn vốn để phát triển cho sản xuất kinh doanh Theo dõi sổ sách tài chính, tài sản, vật tư, lập hồ sơ chứng từ ghi chép hạch toán tài khoản kế toán, chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp ngân sách, lưu chữ chứng từ theo nguyên tắc quy định nhà nước hành Thanh toán toán gọn việc thu, chi Quản lí chặt chẽ khoản thu, chi tiền mặt phản ánh báo cáo thường xuyên kịp thời, số liệu phải trung thực, xác phục vụ cho Giám đốc điều hành cơng ty Phòng kế hoạch vật tư: Làm nhiệm vụ nghiên cứu, tiếp cận phân tích nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo cung cấp kịp thời đầy đủ số lượng chất lượng cho trình sản xuất đồng thời tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm Lập kế hoạch mở rộng thị trường cung cấp nguyên liệu đầu đầu vào Báo cáo định kì tình hình kinh doanh, báo cáo thường xuyên cập nhật đối thủ cạnh tranh Báo cáo hỗ trợ phòng kế tốn thu nợ khách hàng theo tiến độ Các phân xưởng thuộc công ty: Tổ chức sản xuất đảm bảo chất lượng, số lượng gạch sản xuất ra, với phận khác chịu trách nhiệm chất lượng gạch Chịu kiểm tra phòng kinh tế kĩ thuật cơng ty Chủ động công tác sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 9 Do bố trí cấu phòng ban hợp lí đắn phân bố công việc phân xưởng, ln nâng cao vai trò chủ đạo, tích cự công việc nên công ty thu thành công điịnh thị trường * Mối quan hệ phận Các phận hệ thống quản lí doanh nghiệp mối quan hệ chặt chẽ với Trong trình hoạt động, phận ln trao đổi thơng tin Giám đốc định trực tiếp tới phận, thông tin từ phận phản hồi trực tiếp tới ban giám đốc Ban giám đốc phận đại diện cho cơng ty tồn thơng tin, xác định mục tiêu,kế hoạch sản xuất Ban giám đốc điều chỉnh phối hợp với phận bên Đồng thời thông tin thực tế sản phẩm phận cấp cung cấp cho phận cấp để phận kế hoạch điều chỉnh sản xuất Các phận cung cấp phối hợp với để thực kế hoạch mà Ban giám đốc xác định Do thông tin phận cung cấp đầy đủ nên hoạt động công ty cập nhật, thay đổi phù hợp phương án thực hiện, nhiệm vụ phòng ban nhiệm vụ phận Trong q trình tổ chức thực nhiệm vụ, phòng ban trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn tham gia giải công việc chung cơng ty liên quan đến chức nhiệm vụ phòng ban phụ trách Các phòng ban cơng ty trách nhiệm để hướng dẫn giúp đỡ phận trực thuộc, tổ chức triển khai thực công tác nghiệp vụ đồng thời trách nhiệm đơn đốc kiểm tra giám sát việc thực chức nhiệm vụ chuyên môn mà phụ trách 10 Trách nhiệm chung phòng ban vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, vừa phải phối hợp chặt chẽ với nhằm đảm cho lĩnh vực công tác đơn vị tiến hành đồng nhịp nhàng II Thực tiễn kết thực hợp đồng lao động cơng ty Vai trò hoạt động lao động sản xuất kinh doanh công ty Trong tổ chức nhiều phận với chức khác Để thực hiệu mục tiêu chung tổ chức điều quan trọng tổ chức phải xác định rõ chức phận Khi giao phận cho cá nhân hay tập thể thực cần phải xác định rõ người phải làm cơng việc cụ thể nào; làm bao nhiêu; làm nào; phải đảm bảo công việc vị trí, chức công việc chung tập thể, xác định mối quan hệ, trách nhiệm qua lại phận chức năng, cá nhân phụ trách phải cụ thể, rõ ràng Chỉ quản lí hiệu cao, mà cơng tác tổ chức lao động quan tâm tới vấn đề Tổ chức lao động hoạt động bắt buộc khơng thể thiếu tổ chức Đối với tổ chức hoạt động kinh tế ý nghĩa Tổ chức lao động giúp cho hoạt động tổ chức thống gắn chặt chẽ với nhau, hoạt động đồng bộ, làm việc khoa học Chính điều tổ chức lao động tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức tốt, xếp xác, biết tạo động lực cho người lao động khâu từ tổ chức đầu vào tới khâu hoạt động sản xuất kinh doanh cách hiệu việc đạt mục đích kinh doanh tất yếu Tổ chức lao động hợp lí, khoa học giúp cho nhà quản lý đạt mục đich quản lý, mà tạo điều kiện cho người lao động giảm nhẹ điều kiện lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tạo tâm lí hăng say lao động cho người lao động Đồng thời tạo môi trường lao động lành mạnh, tạo mối quan hệ tốt cá nhân với tập thể người lao động, người lao động với người quản lí Thực hợp đồng lao động công ty 2.2.1 Các nguyên tắc thực hợp đồng lao động HĐLĐ giao kết theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, khơng trái với pháp luật thỏa ước lao động tập thể nơi kết thỏa ước lao động tập thể Quy trình thực HĐLĐ 11 2.2.2 kết thực hợp đồng lao động * Các loại hợp đồng hình thức giao kết hợp đồng lao động cơng ty Công ty tiến hành triển khai phổ biến cho tồn thể cán bộ, nhân viên cơng ty nội dung Bộ luật lao động, giúp họ hiểu lợi ích việc áp dụng luật lao động việc kết, thực HĐLĐ quản lý lao động nhằm đảm bảo quyền lợi ích đáng NLĐ công ty Trong năm qua, ban lãnh đạo công ty phấn đấu nhằm thực tốt quy định Bộ luật lao động Cơng ty nhanh chóng tìm hiểu quy định chế độ HĐLĐ để thực việc kết HĐLĐ cho NLĐ Trong trình kết HĐLĐ, công ty áp dụng 03 loại hợp đồng là: * Nội dung chủ yếu hợp đồng lao động - Bản HĐLĐ công ty ghi theo mẫu in sẵn theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Nghị định 05/2015/NĐ-CP Bộ luật lao động 2012 Ví dụ, hợp đồng kết ngày 01/03/2017 Ông PHẠM QUỐC HUY Giám đốc công ty ông LÊ VĂN ĐỨC 12 CT TNHH KHÍ &TM QUANG HUY Số: 05/2017/HĐLĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, bên Ông/Bà: PHẠM QUỐC HUY Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Giám đốc Đại diện cho: CÔNG TY TNHH KHÍ THƯƠNG MẠI QUANG HUY bên Ông/Bà: LÊ VĂN ĐỨC Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày 08 tháng 06 năm 1987 Tân Lập, Thanh Sơn, Phú Thọ Nghề nghiệp (2): Kỹ sư Chăn nuôi Địa thường trú: Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ Số CMTND: 134862902 cấp ngày 25/7/2004 CA Phú Thọ Số sổ lao động (nếu có): 25 cấp ngày 14/07/2017 Thoả thuận kết hợp đồng lao động cam kết làm điều khoản sau đây: Điều 1: Thời hạn công việc hợp đồng - Loại hợp đồng lao động (3): Hợp đồng năm - Từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 đến ngày 02 tháng 01 năm 2019 - Địa điểm làm việc (4): Km 32, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội - Chức danh chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi - Công việc phải làm (5): Tư vấn thuốc, trực tiếp chịu trách nhiệm khám chữa cho vật nuôi khách hàng Điều 2: Chế độ làm việc - Thời làm việc (6): 07h30 - 11h30, 13h30’ - 17h30’ 13 - Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm: Máy tính, Thiết bị dụng cụ y tế thú y Điều 3: Nghĩa vụ quyền lợi người lao động Quyền lợi: - Phương tiện lại làm việc (7): Tự túc - Mức lương tiền cơng (8): 3,500,000 (Ba triệu đồng chẵn) - Hình thức trả lương: - Phụ cấp gồm (9): Tiền mặt 300,000 Xăng xe, Điện Thoại - Được trả lương vào ngày 10 hàng tháng - Tiền thưởng: Theo quy chế lương thưởng, chế độ Công Ty - Chế độ nâng lương: tháng xét nâng lương lần - Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Khơng - Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết ): Thứ 7, ngày chủ nhật ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước - Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế (10): Tỷ lệ tham gia: người sử dụng lao động 21,5%, người lao động 10,5% (theo thang bảng lương Nhà nước) để đóng 32% cho BHXH, BHYT - Chế độ đào tạo (11): Theo quy định Công ty yêu cầu công việc Trong trường hợp NV cử đào tạo NV phải hồn thành khố học thời hạn, phải cam kết phục vụ lâu dài cho Công ty sau kết thúc khoá học hưởng nguyên lương; quyền lợi khác người làm Nếu sau kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên khơng tiếp tục hợp tác với Cơng ty nhân viên phải hồn trả lại 100% phí đào tạo khoản chế độ nhận thời gian đào tạo Những thoả thuận khác (12): Phải đồng ý hai bên Nghĩa vụ: - Hoàn thành nội dung cam kết công việc hợp đồng lao động 14 - Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an tồn lao động - Giữ bí mật thơng số tài chính, kế tốn Cơng ty - Trích nộp khoản thuế thu nhập cá nhân theo quy định Nhà nước - Tuyệt đối không sử dụng khách hàng công ty để trục lợi cá nhân - Trong thời gian hiệu lực hợp đồng vòng 24 tháng kể từ nghỉ việc Công ty nhân viên không phép: Cung cấp thơng tin, tiết lộ bí mật kinh doanh cơng ty ngồi, khơng phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự Công ty cho tổ chức cá nhân nhằm phục vụ cơng việc riêng mà chưa đồng ý văn từ phía công ty Trường hợp bị phát - Cá nhân bị khởi tố trước pháp luật - Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, nhân viên không thực hợp đồng lao động, nội quy lao động cam kết nhân viên (hoặc người bảo lãnh) phải hoàn trả lại 100% lương trách nhiệm (nếu có) nhận cho Cơng ty phải khắc phục bồi thường 100% tổn thất gây theo phán Cơng ty( Kể trường hợp vi phạm dẫn đến bị Công ty sa thải) Điều 4: Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động Nghĩa vụ: - Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều cam kết hợp đồng lao động - Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có) Quyền hạn: - Điều hành người lao động hoàn thành cơng việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc ) 15 - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) nội quy lao động doanh nghiệp Điều 5: Điều khoản thi hành - Những vấn đề lao động không ghi hợp đồng lao động áp dụng quy định thoả ước tập thể, trường hợp chưa thoả ước tập thể áp dụng quy định pháp luật lao động - Hợp đồng lao động làm thành 02 giá trị ngang nhau, bên giữ hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 Khi hai bên kết phụ lục hợp đồng lao động nội dung phụ lục hợp đồng lao động giá trị nội dung hợp đồng lao động này./ Hà Nội, Ngày 02 tháng 07 năm 2017 Người lao động (Ký tên) Ghi rõ họ tên Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) Ghi rõ họ tên 16 Qua hợp đồng ta thấy việc kết HĐLĐ công ty phù hợp với quy định pháp luật Nội dung HĐLĐ bao gồm điều khoản sau: Chủ thể hợp đồng Chủ thể tham gia kết hợp đồng bao gồm: Bên sử dụng lao động: Ông PHẠM QUỐC HUY Giám đốc cơng ty TNHH khí thương mại Quang Huy Người lao động ông LÊ VĂN ĐỨC Như vậy, hai bên tham gia kết cung cấp thông tin cần thiết mặt chủ thể bao gồm họ tên, chức vụ người đại diện bên sử dụng lao động Chế độ làm việc người lao động công ty Thời gian làm việc NLĐ công ty thực theo quy định hành Bộ luật lao động - Thời gian làm việc: 08giờ/ngày theo yêu cầu công việc - Chế độ nghỉ ngơi hàng tuần, nghỉ phép, lễ tết theo quy định pháp luật - Số làm việc NLĐ thời gian mùa vụ vượt thời gian tiêu chuẩn: NLĐ tính lương theo làm thêm Tổng số làm thêm tối đa không 4giờ/ngày Trong ngày nghỉ hàng tuần tháng, công ty không lạm dụng tăng ca NLĐ trừ trường hợp đơn tự nguyện phải đảm bảo sức khỏe Trong ca làm việc liên tục 8giờ, NLĐ nghỉ ca 30 phút (vãn tính vào làm việc) vào ban ngày, tiếng vào ban đêm phụ nữ nhỏ giảm tùy điều kiện thích hợp Tất trường hợp NLĐ nghỉ theo chế độ lễ, tết, hàng tuần hưởng ngun lương Nếu 12 tháng làm việc NLĐ nghỉ phép hàng năm hưởng nguyên lương theo quy định: nghỉ 12 ngày làm việc lao động làm việc điều 17 kiện bình thường, 14 ngày nghỉ người làm công việc nặng nhọc; 16 ngày nghỉ người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Nếu NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng/năm tháng nghỉ ngày nguyên lương Ngoài ra, NLĐ nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trường hợp đặc biệt như: kết hôn nghỉ ngày, kết hôn nghỉ ngày; bố mẹ chết, vợ chồng vợ chết nghỉ ngày Tiền lương thu nhập Tiền lương tiền thưởng NLĐ phụ thuộc vào doanh số; đơn giá tiền lương hiệu sản xuất kinh doanh, suất chất lượng công việc thay đổi theo định lương cơng ty, cơng việc định mức, định biên lao động làm sở tính đơn giá tiền lương hợp bàn bạc trao đổi với đại diện tập thể người lao động trước công bố Thời gian trả lương quy định vào ngày 10 hàng tháng Giám đốc, cơng đồn đại diện cho tập thể xét duyệt nâng lương hàng năm cho NLĐ Đồng thời hàng năm cơng ty trích lập quỹ khen thưởng để khen thưởng thi đua tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo quy chế khen thưởng công ty, từ quỹ phúc lợi, tiền lương để làm quà tặng cho cán công nhân công ty vào dịp lễ, tết An toàn lao động đảm bảo xã hội cho người lao động Công ty đảm bảo cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho bảo hộ lao động, trang bị đồng phục cần thiết công ty thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc, cơng trình vệ sinh cơng cộng, thực việc khám sức khỏe định kỳ chuyên khoa cho người lao động làm việc phận nặng nhọc, độc hại Cơng ty trách nhiệm đầy đủ, kịp thời trích nộp kinh phí bảo hiểm xã hội theo quy định hành nhà nước cơng ty trách nhiệm làm việc với BHXH để NLĐ hưởng chế độ theo quy định nhà nước 18 Các tranh chấp hợp đồng lao động thực tế giải Kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất quy định nội quy lao động công ty bao gồm: Chấp hành thời làm việc thời nghỉ ngơi, chấp hành quy định công nghệ, quy định nội quy an toàn lao động bảo vệ tài sản vè bí mật cơng nghệ, kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm giao Việc giải tranh chấp lao động thỏa ước lao động tập thể quy định: tranh chấp lao động xảy phải nhanh chóng hòa giải chỗ, khơng chấp hành phải lập thành văn đưa hội đồng hòa giải đơn vị, báo cáo công ty giải tranh chấp theo nguyên tắc: - Thương lượng trục tiếp - Cơng khai, khách quan, kịp thời, nhanh chóng theo pháp luật - Nếu hội đồng hòa giải đơn vị khơng giải hai bên tham gia thỏa ước đề nghị lên công ty hội đồng trọng tài cấp để đề nghị theo trình tự bảo đảm cơng Mọi kiến nghị NLĐ phải thông qua đại diện tập thể NLĐ, NSDLĐ phải trách nhiệm nghiên cứu xem xét, giải đáp giải theo chế độ pháp luật quy định Tuy nhiên, áp dụng theo trình tự thủ tục theo kết HĐLĐ nên công ty đến thời điểm chưa xảy tranh chấp vi phạm hợp đồng lao động cách đáng kể, chủ yếu số vi phạm nhỏ từ phía NLĐ chưa nắm vững quy định hợp đồng vi phạm nhẹ mức khiển trách 19 PHẦN II: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ Một số nhận xét tình hình kết thực hợp đồng lao động cơng ty Qua q trình nghiên cứu thực tế tài liệu phòng ban, phân xưởng sản xuất nhận thấy cơng ty thực tương đối tốt quy định pháp luật việc kết hợp đồng lao động nhìn chung hình thức lẫn nội dung hợp đồng lao độngcông ty áp dụng tuân theo quy chế chung, theo mẫu hợp đồng lao động sẵn theo luật định Người lao động trả đầy đủ hạn thỏa thuận hợp đồng lao động, điều kiện an toàn lao đọng vệ sinh lao động đảm bảo Do vậy, công ty tạo môi trường làm việc cơng bằng, dân chủ cho người lao động qua đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động cơng ty Cơng ty tạo mơi trường than thiện bình đẳng, tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Mặt khác thái đọ nghiêm túc Ban giám đốc công ty người lao động việc kết thực hợp đồng lao động Ngay từ lúc bên hợp đồng đàm phán nội dung hợp đồng, ban lãnh đạo áp dụng sách thỏa thuận điều khoản hợp đồng tạo môi trường dân chủ công ty, giới thiệu vấn đề lien quan công việc NLĐ tuyển chọn vào công ty Bản hợp đồng công ty tuân thủ theo quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ, chế độ sách NLĐ Cơng ty chấp hành nghiêm chỉnh thời nghỉ ngơi theo luật lao động Thực tốt việc trả lương, thưởng cho ngày nghỉ phép, nghỉ bù, làm thêm cho người lao động Tuy nhiên thực tế kết hợp đồng lao động công ty chưa thực chặt chẽ nhiều khó khăn trình thực hợp đồng Các điều khoản giao kết hợp đồng chưa cụ thể; nhiều thỏa thuận chưa rõ rang Về phái người lao động không nắm rõ pháp luật nên tình trạng tùy tieenjtrong việc thực hợp đồng lao động, trái với quy định pháp luật đặc 20 biệt rút ngắn thời gian làm việc, làm muộn, vi phạm nội quy làm việc, chưa tuân thủ quy định an toàn vệ sinh lao động Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu qủa việc kết hợp đồng lao động công ty * Đối với bên tham gia kết hợp đồng lao động Nâng cao trình độ dân trí, phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm Pháp luật cho người dân,đưa pháp luật gần gũi với người dân nhiều hình thức (qua giáo dục, áp phích, thi tìm hiểu Pháp Luật ) Từ người lao động người sử dụng lao động đầy đủ kiến thứckết hợp đồng lao động pháp luật bảo vệ quyền lợi đôi bên tham gia vào quan hệ lao động * Đối với quan thẩm quyền Tăng cường hiệu hoạt động Cơng đồn đồng thời thành lập quan tư vấn Pháp luật cho người lao động nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động-lực lượng yếu vụ tranh chấp hợp đồng lao động,tạo cho người lao động môi trường lao động an tồn Các quan chức thẩm quyền tăng cường kiểm tra, giám sát việc kí kết thực hợp đồng lao động doanh nghiệp Từ phát hiện, xử lý kịp thời sai phạm.Yêu cầu doanh nghiệp phải công khai minh bạch kí kết hợp đồng lao động quan báo chí,ngơn luận phương tiện truyền hình cần quan tâm đến vấn đề vi phạm hợp đồng lao động Từ phổ biến rộng rãi cho người biết Từ giúp giảm thiểu trường hợp vi phạm hợp đồng lao động 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật thương mại 2005 Bộ luật dân 2015 Các trang Web gồm: Cácwebsite: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp + http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx: Bộ Thương mại… ... KHÁI QUÁT VÀ TÌNH HÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HUY Khái quát chung công ty Tên đơn vị thực tập: CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HUY Mã số... ước lao động tập thể nơi có ký kết thỏa ước lao động tập thể Quy trình thực HĐLĐ 11 2.2.2 Ký kết thực hợp đồng lao động * Các loại hợp đồng hình thức giao kết hợp đồng lao động công ty Công ty. .. thể tham gia ký kết hợp đồng bao gồm: Bên sử dụng lao động: Ông PHẠM QUỐC HUY Giám đốc cơng ty TNHH khí thương mại Quang Huy Người lao động ông LÊ VĂN ĐỨC Như vậy, hai bên tham gia ký kết cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HUY, TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG HUY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay