Tìm hiểu công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô GOSHI thăng long

101 35 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:06

PHẦN IMỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đềNgày nay, sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước cùng với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay càng đòi hỏi sự trao đổi mua bán, thông thường hội nhập giữa các vùng, các quốc gia. Điều đó cũng đặt ra cho mỗi doanh nghiệp không ít những vấn đề cần nghiên cứu như: làm thế nào để tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được những mục tiêu đề ra mỗi công ty đều phải vạch ra những chiến lược trong tương lại.Khi nói đến sản xuất kinh doanh thì cho dù dưới hình thức nào vấn đề được đặt ra trước tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu phấn đấu của một nền sản xuất, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng như từng đơn vị sản xuất.Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là mục tiêu lớn nhất của mọi doanh nghiệp. Để đạt được điều đó mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, giá thành hợp lý, doanh nghiệp vẫn vững vàng trong cạnh tranh thì các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, trong đó quản lý hoạch định chiến lược kinh doanh là vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh danh của doanh nghiệp.Hoạch định chiến lược kinh doanh là công việc đặc biệt quan trọng đối với mọi doanh nghiệp nhằm xác định hướng đi của doanh nghiệp trong tương lai. Vì nó cho phép doanh nghiệp có thể chủ động đưa ra những giải pháp kinh doanh để đối phó với những nguy cơ hoặc nắm bắt được các cơ hội để cạnh tranh nhằm thắng lợi. Mặc dù công tác này là vô cùng quan trọng, song tại các doanh nghiệp Việt Nam công tác này vẫn thường bị xem nhẹ. Bên cạnh việc đưa ra những chiến lược tốt thì công tác thực hiện chiến lược cũng rất quan trọng, đảm bảo sự thành công hay thất bại của chiến lược đề ra.Công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô GOSHI Thăng Long tuy thành lập cách đây khá lâu, song việc hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty vẫn còn bị xem nhẹ, vì vậy em đã lựa chọn đề tài “Tìm hiểu công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô GOSHI Thăng Long”. Để từ đó có thể đóng góp một vài ý kiến của mình nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển ổn định của công ty trên con đường phát triển và hội nhập hiện nay. HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH HƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : TÌM HIỂU CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG XE MÁY Ô GOSHI THĂNG LONG HÀ NỘI - 2016 ii HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : TÌM HIỂU CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG XE MÁY Ô GOSHI THĂNG LONG Sinh viên thực : PHẠM THỊ THANH HƯỜNG Khóa : K57 Ngành : KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn : PGS.TS ĐỖ VĂN VIỆN HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực thân em nhận quan tâm giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân trường Trước hết cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thầy Khoa Kế tốn Quản trị kinh doanh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em bốn năm học vừa qua tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực đề tài Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn chân thành tới thầy giáo PGS.TS Đỗ Văn Viện tận tình bảo từ việc lựa chọn, phân tích đề tài tới hồn thành báo cáo cách chất lượng Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô, chú, anh, chị làm công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô Goshi Thăng Long, tạo điều kiện thời gian, địa điểm thực tập, cung cấp tài liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập giúp đỡ em suốt trình thực tập nghiên cứu Trong trình thực đề tài thân em cố gắng song trình độ thời gian có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong ý kiến đóng góp từ thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Sinh viên thực Phạm Thị Thanh Hường i MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục bảng iv Danh mục sơ đồ, biểu đồ .v Danh mục từ viết tắt .vi PHẦN I MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.3 Kết nghiên cứu dự kiến PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 2.1 Cơ sở lý luận thực tiễn chiến lược kinh doanh 2.1.1 Một số khái niệm .4 2.1.2 Vai trò tầm quan trọng cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh .8 2.1.3 Các loại chiến lược kinh doanh .11 2.1.4 Nội dung hoạch định chiến lược kinh doanh 12 2.1.5 Kinh nghiệm hoạch định chiến lược Doanh nghiệp 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu .29 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 29 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 31 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 31 ii PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 33 3.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành 33 3.1.2 Các mốc phát triển công ty .34 3.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 34 3.1.4 Hệ thống tổ chức máy quản lý .38 3.1.5 Tình hình lao động cơng ty .41 3.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty 44 3.1.6 Kết sản xuất kinh doanh Công ty .47 3.2 Thực trạng công tác xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh công ty 51 3.2.1 Sứ mạng mục tiêu công ty 51 3.2.2 Phân tích môi trường kinh doanh công ty .53 3.2.3 Ma trận SWOT 64 3.2.4 Lựa chọn chiến lược kinh doanh công ty\ 68 3.2.6 Đánh giá chung thực trạng xây dựng lựa chọn chiến lược công ty 74 3.3 Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh công ty 78 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện mục tiêu, sứ mạng .78 3.3.2 Giải pháp hồn thiện nghiên cứu mơi trường 79 3.3.3 Giải pháp thực chiến lược .80 3.3.4 Giải pháp hoàn thiện kiểm tra đánh giá chiến lược 86 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 4.1 Kết luận 88 4.2 Kiến nghị .89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 30 Bảng 2.2 Bảng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 31 Bảng 3.1 Tình hình lao động Goshi Thăng Long giai đoạn 2013 2015 41 Bảng 3.2 Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty giai đoạn 2013- 2015 45 Bảng 3.3 Một số tiêu kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013-2105 .48 Bảng 3.4 Trình độ lao động công ty năm 2013 -2015 .54 Bảng 3.5 Bảng cấu độ tuổi lao động công ty 55 Bảng 3.6 Tổng hợp yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến cơng ty .63 Bảng 3.7 Phân tích ma trận SWOT 66 Bảng 3.8 Bảng chiến lược xếp theo thứ tự ưu tiên công ty .68 Bảng 3.9 Phân khúc thị trường theo khu vực, mức thu nhập .71 Bảng 3.10 Phân khúc thị trường theo giới tính 71 Bảng 3.11 Phân khúc thị trường theo độ tuổi 71 Bảng 3.12 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược công ty 77 iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1: Sơ đồ quy trình sản xuất ống xả supper dream, future, wave alpha 36 Sơ đồ 3.2: Tổ chức máy công ty 38 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn 42 Biểu đồ 3.2 : Cơ cấu theo tính chất lao động công ty 43 Biểu đồ 3.3: Cơ cấu lao động theo giới tính 44 Hình 3.1 Tiến trình xây dựng tuyên bố sứ mạng .52 Sơ đồ 3.2 : Sơ đồ thiết lập cho phòng marketing 83 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải TNHH: Trách nhiệm hữu hạn CLKD: Chiến lược kinh doanh ĐTCT: Đối thủ cạnh tranh KH: Khách hàng CB-CNV: Cán công nhân viên GT: Giá trị CC: Cơ cấu SL: Số lượng BQ: Bình quân TSCĐ: Tài sản cố định NXB: Nhà xuất VNĐ: Việt Nam đồng vi PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngày nay, phát triển ngày mạnh mẽ kinh tế nước với xu hướng hội nhập tồn cầu hóa đòi hỏi trao đổi mua bán, thông thường hội nhập vùng, quốc gia Điều đặt cho doanh nghiệp khơng vấn đề cần nghiên cứu như: làm để tăng khả cạnh tranh, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Để đạt mục tiêu đề công ty phải vạch chiến lược tương lại Khi nói đến sản xuất kinh doanh cho dù hình thức vấn đề đặt trước tiên hiệu Hiệu sản xuất kinh doanh mục tiêu phấn đấu sản xuất, thước đo mặt kinh tế quốc dân đơn vị sản xuất Lợi nhuận kinh doanh kinh tế thị trường mục tiêu lớn doanh nghiệp Để đạt điều mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, giá thành hợp lý, doanh nghiệp vẫn vững vàng cạnh tranh doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, quản lý hoạch định chiến lược kinh doanh vấn đề quan trọng có ý nghĩa định đến kết hiệu sản xuất kinh danh doanh nghiệp Hoạch định chiến lược kinh doanh công việc đặc biệt quan trọng doanh nghiệp nhằm xác định hướng doanh nghiệp tương lai Vì cho phép doanh nghiệp chủ động đưa giải pháp kinh doanh để đối phó với nguy nắm bắt hội để cạnh tranh nhằm thắng lợi Mặc dù công tác vô quan trọng, song doanh nghiệp Việt Nam công tác vẫn thường bị xem nhẹ Bên cạnh việc đưa chiến lược tốt cơng tác thực chiến lược quan trọng, Bảng 3.12: Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược công ty STT Nội dung Đánh giá Xác định sứ Sứ mạng: Công ty không tuân mạng, mục thủ bước tiến trình tiêu Định hướng giải pháp Thực đầy đủ bước tiến trình Hạn chế tính chủ quan chủ sở hữu Mục tiêu: Cơng ty xem nhẹ việc phân tích yếu tố bên ngồi Khơng có mục tiêu ngắn hạn, trung hạn mà đặc thù doanh nghiệp chiến lược ngắn hạn cần quan tâm Phân tích mơi Mơi trường bên trong: Việc trường kinh nghiên cứu giám đốc doanh nhà quản lý đánh giá yếu tố chủ quan, phân tích dựa vào quan sát tình hình kinh doanh cơng ty, khơng chun sâu đánh giá chưa khả doanh nghiệp Hoạt động quản trị lỏng lẻo, kinh nghiệm nhân viên Hoạt động marketing khơng quan tâm Mơi trường bên ngồi: nghiên cứu phấn tích thị trường yếu Xem nhẹ khơng tìm hiểu ĐTCT Xây dựng Thứ tự ưu tiên chiến lược thực Tổ chức phân tích, nghiên cứu, đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới cơng ty, cần có phận nghiên cứu thị trường, thuê chuyên gia tư vấn thị trường Thiết lập thêm mục tiêu ngắn hạn trung hạn 78 Cần có khảo sát thực tế , phân tích chuyên sâu Thiết lập máy quản trị chặt chẽ, công tác kiểm tra chặt chẽ thường xuyên hơn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trau dồi kinh nghiệm cho thành viên công ty Thiết lập hệ thống phòng ban cho hoạt động marketing Thiết lập phận nghiên cứu phân tích thị trường Tìm hiểu phân tích ĐTCT để chọn lựa chiến lược phù hợp Thay đổi thứ tự ưu tiên chiên STT Nội dung lựa chọn chiến lược thực Đánh giá chưa xếp hợp lý Chiến lược giá công ty áp dụng thiếu linh hoạt Chiến lược thâm nhập thị trường đòi hỏi nguồn tài nhân lực dồi mà cơng ty hai yếu tố hạn chế Cơng việc thực không phổ biến rõ ràng với phòng ban Hoạt dộng marketing q trình thực chiến lược Định hướng giải pháp lược thực phù hợp với điều kiện doanh nghiệp Thay đổi chiến lược giá linh hoạt Thực chiến lược phù hợp với khả công ty Phân công thực công việc rõ ràng phòng ban liên kết hệ thống thơng tin nội chặt chẽ Chú trọng tới công tác marketing (Nguồn: Tổng hợp tác giả) 3.3 Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược kinh doanh công ty 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện mục tiêu, sứ mạng Mục tiêu sứ mạng coi lý tồn cơng ty, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược sau này, mục tiêu tạo định hướng cho trình hình thành chiến lược tác động tới nội dung chiến lược Vì vậy, cơng ty cần trọng tới công tác kiểm tra, đánh giá, phân tích khả cơng ty để định tính khả thi mục tiêu lựa chọn Mục tiêu công ty cần phù hợp thỏa mãn với khách hàng, đối tượng xã hội tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ.Cần có nhân viên nghiên cứu thị trường để tìm hiểu mong muốn khách hàng biến động thị trường để đưa mục tiêu sứ mạng phù hợp Công ty nên thiết lập mục tiêu ngắn hạn trung hạn để có bước rõ ràng chặt chẽ Cần tuân thủ đầy đủ bước thiết lập sứ mạng ý tới yếu tố quan trọng việc thiết lập mục tiêu 79 để việc thực mục tiêu lựa chọn đạt hiệu tốt 3.3.2 Giải pháp hồn thiện nghiên cứu mơi trường Cần phần tích đánh giá nguồn lực bên Cơng ty cách có hệ thống xác Đó cách nhìn nhận để sử dụng có hiệu qủa nguồn lực giới hạn này: - Nguồn nhân lực: Đây nguồn lực đầu tiền quan doanh nghiệp không riêng với Công ty phụ tùng xe máy Goshi Thăng Long Mọi kết sản xuất kinh doanh đạt phục vụ cho người lao động đồng thời người lao động chi phối sử dụng nguồn lực khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh cầm phải nắm cấu trình độ lao động Cơng ty - Nguồn tài nguồn lực quan trọng để tài trợ cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty từ khâu đầu vào đến khâu đầu Cần phải đánh gía xác nguồn tài theo cấu theo nguồn: + Nếu đánh giá nguồn tài theo cấu xác định tỉ trọng vốn lưu động vốn cố định Từ biết Cơng ty có khả tài linh hoạt vốn lưu động kinh doanh mức độ + Nếu đánh giá nguồn tài theo nguồn xác định tỉ trọng vốn tự có vốn tài trợ từ bên ngồi Từ biết khả tự chủ vốn Công ty, biết Cơng ty có chịu sức ép từ bên ngồi khơng? - Nguồn máy móc trang thiết bị - cơng nghệ Công ty xem lợi để sản xuất loại sản phẩm có chất lượng cao, có khả cạnh tranh cao Nếu dây chuyền hết kỳ hồn vốn thực lợi lớn giảm giá thành sảm phẩm - Uy tín thương hiệu Công ty lợi cạnh tranh mà Cơng ty cần phải tính đến nguồn lực hiệu Điều có lợi cho Cơng ty tung sản phẩm thị trường 80 * Phân tích đánh giá yếu tố mơi trường bên ngồi theo giác độ sau: - Xem xét yêu tố ảnh hưởng bên cách khách quan định lượng mức độ ảnh hưởng lượng Cầu, lượng Cung, tỉ giá ngoại tệ, thu nhập bình quân GDP đầu người hàng năm - Dự báo thay đổi môi trường vĩ mô môi trường đặc thù để xác định hướng cho Cơng ty Đó sách Nhà nước thuế, xuất nhập nguyên liệu đầu vào Công ty 3.3.3 Giải pháp thực chiến lược Lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp yếu tố định đến việc doanh nghiệp có đạt mục tiêu đề hay không.Hiện công ty lựa chọn chiến lược ưu tiên chưa phù hợp mang tính chất chủ quan q nhiều Cơng ty quan tâm tới mạnh nhiều mà không lựa chọn, ưu tiên chiến lược khắc phục điểm yếu Công ty vạch mục tiêu lớn: Thứ nhất: Mang tới khách hàng sản phẩm ý, mang tới phương tiện thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động, mang tới môi trường làm việc xanh đẹp, mang tới khách hàng phong cách phục vụ nhiệt tình chuyên nghiệp Thứ hai: Xây dựng phát triển thương hiệu công ty, tiến tới công ty đa ngành đa dịch vụ vững phát triển Tuy nhiên chiến lượccông ty áp dụng lại chưa hoàn toàn đáp ứng hai mục tiêu đặt mà đáp ứng phần nhỏ mục tiêu Để cơng ty phát triển bền vững, tạo dựng thương hiệu làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng yếu tố quản trị nguồn nhân lực vô quan trọng, cần ưu tiên hàng đầu lại không công ty trọng Để xây dựng phát triển thương hiệu, hoạt động marketing hoạt 81 động chủ chốt việc đưa sản phẩm thương hiệu công ty đến với người tiêu dùng hoạt động bị công ty xem nhẹ Do đó, để đạt mục tiêu mình, cơng ty cần thay đổi chiến lược ưu tiên áp dụng chiến lược: - Xây dựng máy hoàn thiện, cải tiến phương pháp quản lý - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Phát triển hoạt động marketing - Chiến lược phát triển thị trường : thị trường nội địa thị trường xuất 3.3.3.1 Xây dựng máy hoàn thiện, cải tiến phương pháp quản lý Bộ máy hoạt động công ty chưa có tính chặt chẽ, liên kết phòng ban lại với Vì cơng ty cần có cải tổ góp phần xây dựng cơng ty hồn thiện Chủ động xếp lại cấu tổ chức, hoạt động cho phù hợp với mơ hình, chức cơng ty Bố trí xếp lại vị trí, phân cơng người, người,tránh tình trạng công ty, công việc không phân chia rõ ràng cho phòng ban, cá nhân, tập thể khiến cho nội cơng ty khơng có liên kết chặt chẽ Nâng cao trách nhiệm cho phòng ban, cá nhân, tập thể, hiệu cơng việc, khuyến khích sáng tạo cá nhân để đạt mục tiêu công ty đề Thiết lập phận quản lý, thường xuyên kiểm tra công việc mà cơng ty giao cho phòng ban cá nhân q trình thực cơng việc nhằm tìm thay đổi phù hợp cho công ty Tuyển chọn bổ nhiệm người làm công tác quản lý từ cấp cao, trung gian, cấp sở nguyên tắc có lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức phù hợp với công việc Công ty giao tiêu cụ thể tháng, quý, năm vấn đề sản xuất nghiệp vụ so sánh với kết đạt để tìm 82 hướng giải quyết, tránh việc khơng hồn thành nhiệm vụ mục tiêu công ty 3.3.3.2 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Với quan niệm người tảng cho thành công phát triển bền vững cơng ty, nhân lực đóng vai trò quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh phát triển công ty.Tuy nhiên công ty chưa thực quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực yếu tố dẫn đến việc thành cơng hay thất bại Trẻ hóa lực lượng lao động, khuyến khích cơng nhân viên học tập, sáng tạo nâng cao trình độ chun mơn tư vấn, bán hàng… Nâng cao trình độ kỹ thuật, chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ CBCNV.Xây dựng chương trình đào tạo cụ thể, sát với thực tiễn nhằm mục tiêu xây dựng phát triển đội ngũ công nhân viên thành thạo nghề nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức kinh doanh, phong cách chuyên nghiệp làm việc Xây dựng chương trình tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực trẻ, theo tiêu chuẩn, trình độ chun mơn cơng việc, giỏi nghiệp vụ cơng tác, có hiệu chất lượng Chuẩn bị lực lượng CB-CNV kế thừa, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để sẵn sang thay cần thiết Thực chế độ đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực nhằm tìm kiếm tài cho công ty Cải cách chế độ tiền lương,tiền thưởng phù hợp với thu nhập thị trường, đảm bảo cho sống nhằm khuyến khích người lao động an tâm làm việc với suất cao, thu hút chất xám người lao động có tay nghề cho công ty Chủ động đề xuất nhiều phong trào thi đua, phấn đấu lao động kinh doanh, tổ chức thi sáng tạo cho nhân viên Điều vừa làm cho thành viên cơng ty gắn kết với vừa tạo hội cho cơng ty tìm kiếm tài để đào tạo bồi dưỡng 3.3.3.3 Phát triển hoạt động marketing 83 Hoạt động marketing vô quan trọng với công ty Tuy nhiên công ty lại chưa quan tâm trọng tới vấn đề Để thực tốt chiến lược đề tới mục tiêu cao công ty, công ty cần thiết lập phòng marketing riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược phù hợp với công ty Công ty nên có chương trình giảm giá, khuyến để thu hút khách hàng đến với sản phẩm, dịch vụ cơng ty Phòng Marketing Bộ phận Thu thập Bộ phận Hoạch Bộ phận Giao dịch xử lý thông tin định marketing - Quảng cáoChiêu thị (Nguồn: Đề xuất tác giả) Sơ đồ 3.2 : Sơ đồ thiết lập cho phòng marketing  Bộ phận thu thập xử lý thông tin: Theo dõi thị trường nghiên cứu hành vi đối thủ cạnh tranh nhằm đưa chiến lược kinh doanh phù hợp Thu thập thông tin thị trường, giá cả, sản phẩm, xu hướng tiêu dùng để công ty định hướng sản phẩm dịch vụ kinh doanh tương lai phù hợp Theo dõi, cập nhật tình hình tiêu thụ sản phẩm, xác định chu kì sống sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu dự báo sản phẩm tương lai giá sản phẩm chu kì Thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng trao đổi, thảo luận trực tiếp, với khách hàng nhằm nắm bắt thị hiếu khách hàng, từ cơng ty có biện pháp cải tiến hoạt động cho phù hợp 84 Tìm hiểu nắm bắt điểm mạnh điểm yếu đối thủ cạnh tranh  Bộ phận hoạch định marketing: Nguồn nhân lực phận phải người có chun mơn, chun ngành marketing Bộ phận phải cố vấn cho công ty phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm công ty thị trường mục tiêu hoạch định chiến lược , thiết kế kiểu mẫu quảng cáo giới thiệu quảng bá cho công ty  Bộ phận giao dịch, thực quảng cáo, chiêu thị: Bộ phận cần gồm người có khả ngoại ngữ, kỹ giao tiếp tốt người có khả tổ chức quảng cáo, chiêu thị Ngồi cơng ty thực hoạt động marketing qua hệ thống nhân viên bán hàng cửa hàng, dịch vu cộng tác viên bên ngồi cơng ty Tại hàng, gian hàng bày bán cần bố trí khoa học, bắt mắt nhằm thu hút khách hàng Liên kết dịch vụ quảng cáo nhằm quảng cáo sản phẩm công ty phương tiện thông tin đại chúng 3.3.3.3 Giải pháp thực chiến lược mở rộng thị trường nội địa Thị trường sản xuất kinh doanh công ty có vai trò quan trọng, định sựu phát triển tồn cơng ty Do việc nghiên cứu tìm hiểu để ổn định phát triển thị trường mục tiêu công ty Các giải pháp ổn định mở rộng thị trường dựa mặt mạnh môi trường bên công ty hội từ mơi trường bên ngồi đem lại cho cơng ty Mở rộng thị trường tiêu thụ: - Về thị trường: Dựa vào khả ưu mình, công ty cần tập trung phân đoạn thị trường trọng điểm mình, tìm hiểu dự báo xu hướng tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ thời gian tới Công ty cần làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, tạo mạng lưới tiếp thị phân phối rộng khắp, phản ứng nhanh nhạy trước thay đổi đối thủ cạnh tranh Nghiên 85 cứu hành vi đối thủ cạnh tranh để có hướng phù hợp - Về phân phối: Công ty phải có biện pháp nâng cao chất lượng bán hàng chất lượng dịch vụ trước sau khách hàng, chất lượng hoạt động hệ thống phân phối cần đảm bảo, tránh phụ thuộc vào nhà phân phối trung gian Đưa thương mại điện tử kênh phân phối mới, động, hiệu quả, thường xuyên quảng bá sản phẩm, dịch vụ phương thức khác nhau, thực công tác kỹ thuật bán hàng sau bán hàng cho thật thuận lợi để phục vụ tốt khách hàng Tăng cường quảng bá sản phẩm: tăng cường giới thiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm thông qua website công ty, trang mạng xã hội, tờ rơi… Công ty cần tập trung ưu tiên sản phẩm, dịch vụ có khả cạnh tranh cao thị trường đầu lớn, sau dần chuyển sang mặt hàng có giá trị cao Khơng ngừng nâng cao chất lượng sả phẩm,cải tiến mẫu mã Cải tổ cơng tác sản xuất kinh doanh: Ln có kế hoạch sản xuất dự trữ nguyên liệu, xây dựng kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm Đẩy nhanh chế độ giao hàng, thực chế độ hậu cho khách hàng, cam kết chất lượng sản phẩm Thiết lập mối quan hệ với khách hàng truyền thống khách hàng tiềm Xây dựng phát triển nhiều hình thức tốn: Xây dựng nhiều phương thức toán yếu tố làm tăng hài lòng khách hàng đồng thời làm tăng khả cạnh tranh công ty công ty khác Vì vậy, cơng ty cần xây dựng nhiều hình thức thnah tốn cho phù hợp Đối với khách hàng truyền thống cơng ty áp dụng hình thức tốn chậm thu Tăng cường cơng tác nghiên cứu thị trường: công tác nghiên cứu thị trường công tác thiếu công ty Hiện cơng ty có phận marketing, nhiên phận chưa hoàn thành hết nhiệm vụ mà phận marketing phải làm Hoạt động nghiên cứu thị trường yếu Vì vậy, cơng ty cần phải tổ chức lại nhiệm vụ công việc phận marketing, 86 thành lập phận chun trách, nhóm nghiên cứu nhằm phân tích, dự báo cho mảng thị trường Bộ phận nghiên cứu thị trường phải thơng thạo nghiệp vụ để có điều kiện chuyên sâu nắm vững đặc điểm thị trường Bên cạnh , phận có nhiệm vụ cung cấp sở liệu đáng tin cậy thị trường, đối thủ cạnh tranh,các kênh phân phối nhằm giúp cơng tyđịnh hướng sản xuất kinh doanh tương lai Bộ phận liên kết với phận khác công ty để đề kế hoạch cho thời điểm 3.3.3.4 Giải pháp thực chiến lược mở rộng thị trường xuất Xây dựng chiến lược marketing rõ ràng, tập trung nghiên cứu phương pháp marketing mà đối thủ nước áp dụng có hiệu Từ đó, xây dựng chiến lược giải pháp mở rộng phát triển quảng bá thương hiệu sản phẩm thị trường quốc tế Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hàng hóa xuát để đảm bảo chất lượng xuất tạo uy tín thị trường giới Thường xuyên cập nhật tin tức thị trường xuất khẩu,công ty phải biết đến sựu kiện để điều chỉnh chiến lược cho phù hợp, điều chỉnh hàng hóa thích hợp tránh trường hợp xuất bị trả lại Ứng dụng công nghệ thông tin việc xúc tiến thương mại sản phẩm để công ty khách hàng dễ dàng tìm thấy mà khơng cần thơng qua trung gian Đầu tư việc phát triển website thông tin công ty sản phẩm Tiếp nhận đơn hàng qua mạng nhanh chóng liên lạc với khách hàng đăng kí, cập nhật giá để khách hàng kịp thời nắm bắt 3.3.4 Giải pháp hoàn thiện kiểm tra đánh giá chiến lược Kiểm tra đánh giá chiến lược khâu cuối chiến lược Sau nhà hoạch định Công ty cân nhắc đánh giá lợi ích tính khả thi chiến lược lựa chọn học bắt tay vào xây dựng chiến lược Để kiểm soát hiệu việc xây dựng chiến lược cần phải tuân thủ yêu cầu sau: 87 - Chiến lược phải xây dựng sở phân tích đánh giá mơi trường bên bên ngồi doanh nghiệp thơng qua cá mơ hình SWOT mơ hình cặp sản phẩm thị trường - Chiến lược phải căm đề xuất, đóng góp ý kiến phận chức - Chiến lược phải vào giới hạn nguồn lực, xây dựng chiến lược nằm ngồi tầm với Cơng ty - Chiến lược phải hướng vào mục tiêu nêu với cách thức tiến hành hiệu - Chiến lược phải có điều chỉnh có thay đổi từ yếu tố mơi trường bên bên ngồi - Chiến lược phải phù hợp với quy định pháp luật thể lệ kinh tế khác như: Cạnh tranh lành mạnh 88 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1.Kết luận Nền kinh tế giới diễn xu tồn cầu hóa cách mau chóng, kinh tế nước vận động phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào chiến lược phát triển nội lực thân nước doanh nghiệp; đồng thời, lệ thuộc chịu tác động mạnh mẽ nước khác khu vực khu vực nước khác, chịu tác động nước phát triển mạnh liên tục Do tác động tồn cầu hóa kinh tế giới cách mạng khoa học kỹ thuật diễn toàn diện, đặc biệt phát triển manh mẽ khoa học công nghệ thông tin điện tử viễn thông tác động trực diện sâu sắc đến kinh tế xã hội tất nước tồn giới, làm thay đổi hình thức nội dung lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội; làm thay đổi trật tự giới lĩnh vực kinh tế, phương thức làm việc, học tập, giao tiếp quan hệ xã hội Nội dung cách mạng khoa học kỹ thuật hiên ứng dụng công nghệ cao, đại công nghệ thông tin vào tất lĩnh vực kinh tế xã hội, có ý nghĩa định, tạo nên bước phát triển đột phá, rút ngắn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa của kinh tế nước; xu có ý nghĩa lớn nước phát triển Việt Nam Trong điều kiện tồn cầu hóa diễn nhanh chóng, kinh tế Việt Nam có nhiều hội phát triển khơng thách thức rủi ro, tác động chi phối hoạt động ngành kinh tế doanh nghiệp qua trình tổ chức phát triển sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp, điều kiện mơi trường hoạt động có thay đổi lớn cần phải xác lập triển khai hoạt động doanh nghiệp theo chiến lược kinh doanh đắn, nhằm tận 89 dụng hội xuất hiện, phát huy tích cực có hiệu điểm mạnh nội lực bên trong; đồng thời, khắc phục tránh khỏi thách thức bên ngoài, điều chỉnh khẩn trương khắc phục điểm yếu bên Tổ chức thực đồng khoa học giải pháp chiến lược ngắn hạn dài hạn phù hợp với điều kiện doanh nghiệp chắn thành công, tồn phát triển bền vững Công ty TNHH phụ tùng xe máy Goshi Thăng Long ngày phát triển Công ty thực công tác hoạch định chiến lược kinh doanh, nhiên, cơng tác hoạch định chưa thực đầy đủ nội dung công tác hoạch định dẫn đến nhiều sai lầm việc lựa chọn chiến lược Xuất phát từ vấn đề cơng ty tồn tại, cơng ty cần tuân thủ đầy đủ bước nội dung công tác hoạch định chiến lược, thực đầy đủ cơng tác nghiên cứu phân tích thị trường, lựa chọn phương án chiến lược phù hợp với khả năng, xây dựng máy hoàn thiện tiến phương pháp quản lý công ty chặt chẽ để góp phần hồn thiện cơng tác hoạch định chiến lược cho công ty 4.2 Kiến nghị Bên cạnh giải pháp chủ quan, để giúp công ty tháo gỡ khó khăn nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Cơng ty có số kiến nghị  Đối với nhà nước: Nhà nước cần có sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp hoạt động có hiệu thơng qua sách thuế, Tăng cường hoạt động kiểm tra, quản lý, tổ chức hoạt động xuất nhập sản xuất nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất công ty nhằm giảm bớt biến động giá đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo tính cạnh tranh cơng doanh nghiệp 90  Đối với doanh nghiệp Để CLKD lựa chọn thực tốt trước hết cần điều kiện: Điều kiện cần công ty từ ban lãnh đạo đến cán công nhân viên phải nhận thức vai trò CLKD nói chung chiến lượccông ty theo đuổi Điều kiện đủ trình tổ chức thực chiến lược phải tiến hành dựa kế hoạch cụ thể, ngắn hạn, kế hoạch cụ thể hoạt động thực hiện, đánh giá điều chỉnh thuận lợi kịp thời nhiêu Do đó, Chi nhánh cần: Phổ biến kiến thức CLKD, quản trị CLKD cho đội ngũ cán lãnh đạo Chi nhánh, nâng cao tư chiến lược cho đối tượng Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch sản xuất cho thời kỳ, giai đoạn cụ thể, kế hoạch xác việc sử dụng nguồn lực hiệu Chủ động tìm kiếm đơn đặt hàng nguồn cung ứng đầu vào, từ xác định, kiểm tra lực sản xuất có biện pháp hỗ trợ kịp thời 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài công ty TNHH Minh Đại giai đoạn 2013- 2015 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường -PTS Đào Hữu Huân NXB Giáo dục Garry D, Smith Danny R., Arnold Bobby G, Bizzell Người dịch: Bùi Văn Đông (2003) Chiến lược sách lược kinh doanh Hà Nội NXB Thống kê Nguyễn Thị Liên Diệp & Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược & sách kinh doanh, Nhà xuất Lao động Xã hội, Tp Hồ Chí Minh Micheal E.Porter (1996) , Chiến lược cạnh tranh NXB Khoa học Kỹ thuật Fred R.David (1995), Khái luận Quản trị chiến lược NXB Thống kê Ngô Kim Thanh, Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011 Quản trị kinh doanh - vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam GS.PTS Nguyễn Đình Phan Quản trị chiến lược - Tác giả Phạm Lan Anh - NXB Khoa học Kỹ thuật Quy chế hoạt động công ty TNHH Minh Đại 10 Rudolf Gruning (2003) , Hoạch định chiến lược theo trình NXB khoa học Kỹ thuật 92 ... doanh doanh nghiệp - Phân tích thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô GOSHI Thăng Long - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh. .. chiến lược đề Công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô GOSHI Thăng Long thành lập cách lâu, song việc hoạch định chiến lược kinh doanh công ty vẫn bị xem nhẹ, em lựa chọn đề tài Tìm hiểu cơng tác hoạch. .. kinh doanh cho Công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô GOSHI Thăng Long 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty TNHH phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô GOSHI thăng long, Tìm hiểu công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô GOSHI thăng long, PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, Biểu đồ 3.1: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn, (Nguồn: Tổng hợp của tác giả), Giá cả hàng hóa sản phẩm bị thay đổi, chậm tiến độ hoàn thành công việc, giao hàng chậm…, Marketing của công ty không có, Chất lượng sản phẩm dịch vụ, Thực hiện đầy đủ 6 bước trong tiến trình. Hạn chế tính chủ quan của chủ sở hữu., Chú trọng tới công tác marketing, PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay