Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại tại công ty TNHH Thương mại Nghị Thúy

26 55 3
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 10:05

1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam trình hội nhập kinh tế Quốc tế, phát triển kinh tế có vai trò quan trọng việc thực kinh doanh, buôn bán, sản xuất hàng hóa sở hữu cơng nghiệp việc khơng thể thiếu Việc thiếu hiểu biết sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp gây thiệt hại lớn cho chủ thể sản xuất, buôn bán kinh tế dất nước Xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi phát sinh từ thực tiễn kinh tế thị trường, Nhà nước đặc biệt trọng tới công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có quyền sở hữu cơng nghiệp Tuy nhiên, mặt trái kinh tế thị trường kết hợp nhiều nguyên nhân mà tình trạng vi phạm pháp luật sở hữu ngày trở nên phổ biến, tinh vi, gây nhiều hậu xấu tác động đến kinh tế nước nhà đầu tư nước ngồi Vì vậy, tìm hiểu sở pháp lý, quy định tội xâm phạm quyền sở hữu cơng nghiệp có ý nghĩa vơ to lớn Thơng qua tình hình thực tế nắm bắt được, biết xu hướng phát triển tội phạm qua tìm phương pháp tuyên truyền pháp luật đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật giải pháp đắn, sát thực nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu Em lựa chọn đề tài “Thực tiễn thực quy định pháp luật sở hữu công nghiệp hoạt động thương mại công ty TNHH Thương mại Nghị Thúy” Chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày gồm phần: PHẦN Giới thiệu chuyên đề, khái quát nội dung cần triển khai chuyên đề PHẦN Trình bày trình tìm hiểu thu thập thông tin nơi thực tập Thời gian thu thập, nguồn thu thập tư liệu thông tin thu thập Xử lý thông tin thu thập PHẦN Nhận xét kiến nghị Trong trình học tập trình thực tập em nhận giúp đỡ tận tình thầy cô trường Viện đại học Mở Hà Nội giúp đỡ cán phòng ban cơng ty TNHH thương mại Nghị Thúy Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu này! PHẦN II: QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU THU THẬP THÔNG TIN NƠI THỰC TẬP, XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC Tên đơn vị thực tập: CÔNG TY TNHH NGHỊ THÚYsố thuế: 0103860085 Địa chỉ: Mỹ Lâm - Phú Xuyên - Hà Nội Giấy phép kinh doanh: 0103860085 Q trình thực tập cơng ty thời gian từ ngày 29/05/2017 đến ngày 21/07/2017 Tại đây, tiếp cận vận hành, hoạt động công ty Với lĩnh vực sản xuất kinh doanh công ty thuốc thú y Tại công ty, tiếp cận làm quen với vấn đề thực tế theo quy định pháp luật nói chung quy định pháp luật quyền sở hữu công nghiệp Sáng chế/ giải pháp hữu ích giải pháp kỹ thuật so với trình độ kỹ thuật giới,có trình độ sáng tạo, có khả áp dụng lĩnh vực kinh tế xã hội Đối tượng sáng chế/ giải pháp hữu ích là: Quy trình cơng nghệ chế tạo sản phẩm,Quy trình điều chế chất Máy móc,thiết bị,dụng cụ, chi tiết,cụm chi tiết, Dược phẩm,mỹ phẩm, thực phẩm,vật liệu, Đối tượng không bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích: • Ý đồ,ngun lý phát minh khoa học; • Phương pháp phòng,chẩn đốn chữa bệnh cho người,động vật; • Giống động vật,thực vật; • Phương pháp hệ thống tổ chức quản lý kinh tế, giáo dục, giảng dạy đào tạo, • Giải pháp đề cập đến hình dáng bên sản phẩm, mang đặc tính thẩm mỹ mà khơng mang đặc tính kỹ thuật; •… Cơ quan QL việc đăng ký bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích: Cục Sở Hữu Trí Tuệ Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích, trước hết thuộc tác giả người thừa kế hợp pháp tác giả Các trường hợp đặc biệt khác quy định cụ thể luật SHTT (2005) Văn bảo hộ sáng chế gọi “Bằng độc quyền sáng chế” - có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm.Văn bảo hộ giải pháp hữu ích gọi “Bằng độc quyền giải pháp hữu ích” - có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm 1.1 Khái niệm Sở hữu công nghiệp khái niệm lĩnh vực pháp lý bảo hộ quyền sở hữu thành nghiên cứu triển khai áp dụng công nghiệp Quyền sở hữu công nghiệp bí mật kinh doanh xác lập sở có cách hợp pháp bí mật kinh doanh thực việc bảo mật bí mật kinh doanh đó; 1.2 Bảo hộ nhãn hiệu Nhãn hiệu dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ sở sản xuất,kinh doanh khác Nhãn hiệu từ ngữ,hình ảnh kết hợp yếu tố thể nhiều màu sắc Quyền bảo hộ nhãn hiệu có loại: nhãn hiệu hàng hóa nhãn hiệu dịch vụ Cơ quan QL việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: Cục Sở Hữu Trí Tuệ Nhãn hiệu bị từ chối đăng ký khơng có khả thực chức phân biệt Nhãn hiệu Nhãn hiệu bị từ chối đăng ký thuộc quyền người khác Mỗi nhãn hiệu dùng cho sản phẩm,dịch vụ định thuộc chủ thể - người nộp đơn đăng ký Văn bảo hộ nhãn hiệu gọi “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ” - thời hạn 10 năm từ ngày cấp 1.3 Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng cơng nghiệp hình dáng bên ngồi sản phẩm thể hình khối, đường nét, màu sắc kết hợp yếu tố Đối tượng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: Kiểu dáng phải có tính Sản phẩm phải trải qua q trình nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo Đối tượng khơng bảo hộ kiểu dáng cơng nghiệp: Hình dáng bên sản phẩm tạo cách dễ dàng Hình dáng bên ngồi đặc tính kỹ thuật sản phẩm bắt buộc phải có Cơ quan QL việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: Cục Sở Hữu Trí Tuệ Quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, trước hết thuộc tác giả người thừa kế hợp pháp tác giả Các trường Hợp đặc biệt khác quy định cụ thể luật SHTT (2005) Văn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp gọi là: “Bằng độc quyền kiểu dáng cơng nghiệp” – thời hạn năm gia hạn liên tiếp lần, lần năm Theo thống kê, năm Cục Quản lý Thị trường (Bộ Cơng thương) phát xử lý hàng nghìn vụ việc liên quan đến việc sản xuất tiêu thụ hàng hóa vi phạm kiểu dáng cơng nghiệp, gây thiệt hại cho doanh nghiệp người tiêu dùng Việt Nam đa số xử lý vi phạm kiểu dáng công nghiệp phương pháp xử phạt vi phạm hành chính, chế tài thấp Thiếu phối hợp quan có trách nhiệm, dẫn đến chồng chéo hiệu thấp Bí mật kinh doanhlà thơng tin, nội dung trí tuệ tập hợp từ trình hoạt động cá nhân, tổ chức để tạo lợi kinh doanh cho đối tượng mà chưa bị bộc lộ công khai rộng rãi Những thơng tin coi bí mật kinh doanh phải đáp ứng điều kiện? - Không hiểu biết thơng thường; - Có khả áp dụng kinh doanh, tạo lợi cho người nắm giữ; - Được chủ sở hữu bảo mật để không bị tiết lộ, khơng dễ dàng tiếp cận Ví dụ: công thức chế biến thuốc công ty Những thông tin khơng bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh: - Bí mật nhân thân: tình trạng nhân, tài sản cá nhân… - Bí mật quản lý nhà nước, bí mật quốc phòng, an ninh; - Các thơng tin bí mật khác khơng liên quan đến kinh doanh Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí Nhà nước Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tạo sở Nhà nước đầu tư tồn kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí thuộc Nhà nước Tổ chức, quan nhà nước giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực quyền đăng ký nói Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tạo sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc Nhà nước Tổ chức, quan nhà nước chủ phần vốn đầu tư Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực phần quyền đăng ký nói Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tạo sở hợp tác nghiên cứu - phát triển tổ chức, quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển khơng có quy định khác phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ đóng góp tổ chức, quan nhà nước việc hợp tác đó, thuộc Nhà nước Tổ chức, quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực quyền đăng ký nói Tổ chức, quan nhà nước thực quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí quy định khoản 1, khoản khoản quy định Điều Chương II 103/2006/NĐ-CP đại diện nhà nước đứng tên chủ Văn bảo hộ thực việc quản lý quyền sở hữu công nghiệp đối tượng đó, có quyền chuyển nhượng phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí Nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác với điều kiện tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phần quyền đăng ký phải trả cho Nhà nước khoản tiền điều kiện thương mại hợp lý khác so với tiềm thương mại sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí Quyền ưu tiên đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu Quyền ưu tiên đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu quy định Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng sau: Trong trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu muốn hưởng quyền ưu tiên theo quy định Công ước Paris, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên người nộp đơn chấp nhận đáp ứng điều kiện sau đây: a) Người nộp đơn công dân Việt Nam công dân nước Thành viên Cơng ước Paris cư trú, có sở sản xuất, kinh doanh Việt Nam nước Thành viên Cơng ước đó; b) Đơn nộp Việt Nam nước Thành viên Cơng ước Paris đơn có chứa phần tương ứng với yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; c) Đơn đăng ký nộp thời hạn sau kể từ ngày nộp đơn đầu tiên: sáu tháng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đơn đăng ký nhãn hiệu, mười hai tháng đơn đăng ký sáng chế; d) Trong đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, người nộp đơn có nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có nộp đơn nêu điểm b khoản trường hợp nộp nước ngồi, có xác nhận Cơ quan nhận đơn đầu tiên; đ) Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên Trong trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu muốn hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế khác, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên chấp nhận đáp ứng điều kiện quyền ưu tiên quy định điều ước Khiếu nại giải khiếu nại liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp Người nộp đơn tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến định thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp quan quản lý nhà nước sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với quan quản lý nhà nước sở hữu công nghiệp khởi kiện tồ án theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ pháp luật có liên quan Thời hạn giải khiếu nại theo quy định khoản Điều 14 Chương II 103/2006/NĐCP Nếu hết thời hạn giải khiếu nại cấp trực tiếp định thông báo liên quan đến sở hữu công nghiệp (khiếu nại lần thứ nhất) mà khiếu nại không giải không đồng ý với định giải khiếu nại quan người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến định có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ (khiếu nại lần thứ hai) khởi kiện án Nếu hết thời hạn giải khiếu nại lần thứ hai nêu khoản Điều Điều 14 Chương II 103/2006/NĐ-CP không đồng ý với định giải khiếu nại Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến định có quyền khởi kiện án 10 Nội dung khiếu nại phải thể đơn khiếu nại, phải nêu rõ họ tên, địa người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể việc sửa chữa hủy bỏ thông báo định liên quan Quyền khiếu nại thực thời hiệu sau đây, khơng kể thời gian có trở ngại khách quan khiến người khiếu nại thực quyền khiếu nại: a) Thời hiệu khiếu nại lần đầu chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận biết định thông báo việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; b) Thời hiệu khiếu nại lần thứ hai ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải khiếu nại lần đầu quy định khoản Điều 14 Chương II 103/2006/NĐ-CP mà khiếu nại khơng giải tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận biết định giải khiếu nại lần đầu Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại liên quan đến việc cấp, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ, gia hạn hiệu lực Văn bảo hộ, người có thẩm quyền giải khiếu nại phải thơng báo thụ lý từ chối thụ lý đơn khiếu nại, nêu rõ lý từ chối Thời hạn giải khiếu nại theo quy định pháp luật khiếu nại Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ khiếu nại khơng tính vào thời hạn giải khiếu nại Trình tự, thủ tục giải khiếu nại thực theo quy định pháp luật khiếu nại 1.4 Chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp 12 Các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp hưởng quyền thực nghĩa vụ theo phạm vi bảo hộ với điều kiện quy định Điều 132, 133, 134, 135, 136, 137 Luật Sở hữu trí tuệ Tơn trọng quyền xác lập trước Quyền sở hữu cơng nghiệp bị huỷ bỏ hiệu lực bị cấm sử dụng xung đột với quyền sở hữu trí tuệ tổ chức, cá nhân khác xác lập trước Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn việc đặt tên doanh nghiệp thủ tục đăng ký kinh doanh để bảo đảm không xâm phạm quyền nhãn hiệu, tên thương mại, dẫn địa lý bảo hộ trước Quyền tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí Quyền nhân thân tác giả quy định khoản Điều 122 Luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ vơ thời hạn Quyền nhận thù lao tác giả quy định khoản Điều 122 Luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ suốt thời hạn bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí Nếu chủ sở hữu tác giả khơng có thoả thuận khác, việc tốn tiền thù lao phải thực không muộn ba mươi ngày, kể từ ngày chủ sở hữu nhận tiền toán chuyển giao quyền sử dụng kể từ ngày chủ sở hữu thu lợi sau đợt sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí sử dụng liên tục đợt tốn khơng q sáu tháng, kể từ ngày kết thúc đợt toán trước 13 Bộ Tài phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ quy định chi tiết hướng dẫn cách xác định tiền làm lợi sử dụng sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí Thực quyền sở hữu Nhà nước dẫn địa lý Cơ quan, tổ chức có quyền quản lý dẫn địa lý quy định khoản Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm: a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khu vực địa lý tương ứng với dẫn địa lý trường hợp dẫn địa lý thuộc địa phương; b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện theo uỷ quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi có khu vực địa lý tương ứng với dẫn địa lý trường hợp dẫn địa lý thuộc nhiều địa phương; c) Cơ quan, tổ chức Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao quyền quản lý dẫn địa lý với điều kiện quan, tổ chức đại diện cho quyền lợi tất tổ chức, cá nhân trao quyền sử dụng dẫn địa lý theo quy định khoản Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ Tổ chức quản lý dẫn địa lý phép thực quyền chủ sở hữu dẫn địa lý quy định khoản Điều 123, Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Cơng nghiệp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định loại đặc sản, đặc tính sản phẩm, quy trình sản xuất đặc sản mang dẫn địa lý thuộc phạm vi quản lý bộ, ngành, địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành đăng ký tổ chức quản lý dẫn địa lý dùng cho đặc sản địa phương 14 Bảo mật liệu thử nghiệm Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thi hành việc bảo mật liệu thử nghiệm thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm quy định Điều 128 Luật Sở hữu trí tuệ Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp Hành vi lưu thông sản phẩm quy định điểm d khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản điểm b khoản Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm hành vi bán, trưng bày để bán, vận chuyển sản phẩm Sản phẩm đưa thị trường, kể thị trường nước cách hợp pháp quy định điểm b khoản Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ hiểu sản phẩm chủ sở hữu, người chuyển giao quyền sử dụng, kể chuyển giao quyền sử dụng theo định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp đưa thị trường nước nước Sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước Việc sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước nhằm phục vụ lợi ích cơng cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân đáp ứng nhu cầu cấp thiết khác xã hội theo quy định khoản Điều 133 Luật Sở hữu trí tuệ Bộ, quan ngang Bộ thực định tổ chức, cá nhân khác thực sở ban hành định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế quy định điểm a khoản Điều 145 đoạn hai khoản Điều 147 Luật Sở hữu trí tuệ Thủ tục ban hành định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trường hợp sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước thực theo quy định quản lý ngành 15 Nghĩa vụ sử dụng sáng chế Khi có nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân nhu cầu cấp thiết khác xã hội mà người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực nghĩa vụ sản xuất sản phẩm bảo hộ áp dụng quy trình bảo hộ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu theo quy định khoản Điều 136 khoản Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Cơng nghệ cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế sở ban hành định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quy định điểm b khoản Điều 145 đoạn thứ khoản Điều 147 Luật Sở hữu trí tuệ Trong trường hợp nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân nhu cầu cấp thiết khác xã hội đáp ứng sản phẩm nhập khẩu, sản phẩm bên nhận chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng sản xuất người nắm độc quyền sử dụng sáng chế khơng phải thực nghĩa vụ sản xuất sản phẩm bảo hộ áp dụng quy trình bảo hộ quy định khoản Điều 1.5 Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp Giá đền bù quyền sử dụng sáng chế bị chuyển giao theo định bắt buộc Giá đền bù quyền sử dụng sáng chế bị chuyển giao theo định bắt buộc quy định điểm d khoản Điều 146 Luật Sở hữu trí tuệ xác định theo giá trị kinh tế quyền sử dụng chuyển giao, sở xem xét yếu tố sau đây: a) Giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng; b) Kinh phí đầu tư để tạo sáng chế, phải xem xét đến phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có); 16 c) Lợi nhuận thu sử dụng sáng chế; d) Thời gian hiệu lực lại văn bảo hộ; đ) Mức độ cần thiết việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế; e) Các yếu tố khác trực tiếp định giá trị kinh tế quyền sử dụng chuyển giao Giá đền bù không vượt 5% giá bán tịnh sản phẩm sản xuất theo sáng chế, với điều kiện bảo đảm nguyên tắc quy định khoản Điều Cơ quan có thẩm quyền định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế thành lập hội đồng định giá trưng cầu giám định để xác định giá đền bù quy định khoản Điều 24 theo Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hồ thủ tục chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo định bắt buộc Bộ Khoa học Công nghệ quy định chi tiết hình thức, nội dung hồ yêu cầu chuyển giao quyền sử dụng sáng chế quy định khoản Điều 147 Luật Sở hữu trí tuệ, trừ quy định khoản Điều 24 theo Nghị định 103/2006/NĐ-CP; quy định tổ chức thực thủ tục tiếp nhận xử lý yêu cầu chuyển giao quyền sử dụng sáng chế Bộ Y tế, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thi hành, tổ chức thực thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước nhằm đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng cho nhân dân Hồ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 17 Bộ Khoa học Công nghệ quy định chi tiết hình thức, nội dung loại hồ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp quy định Điều 149 Luật Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ quy định thủ tục tiếp nhận xử lý hồ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 1.6 Đại diện sở hữu cơng nghiệp Chương trình đào tạo pháp luật sở hữu công nghiệp Bộ Khoa học Cơng nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tư pháp quy định cụ thể Chương trình đào tạo pháp luật sở hữu công nghiệp quy định khoản Điều 155 Luật Sở hữu trí tuệ Cá nhân coi tốt nghiệp khoá đào tạo pháp luật sở hữu công nghiệp quy định điểm d khoản Điều 155 Luật Sở hữu trí tuệ trường hợp sau đây: a) Tác giả luận văn tốt nghiệp đại học, sau đại học đề tài sở hữu công nghiệp; b) Tốt nghiệp khố đào tạo sở hữu cơng nghiệp Bộ Khoa học Công nghệ công nhận Kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp Việc kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp tiến hành nhằm đánh giá khả vận dụng pháp luật sở hữu công nghiệp để giải vấn đề cụ thể liên quan đến xác lập quyền bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp Nội dung kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm kỹ vận dụng pháp luật sở hữu cơng nghiệp để xử lý tình liên quan đến việc bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp 18 Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp Cấp thu hồi Chứng hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Chứng hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều 155 Luật Sở hữu trí tuệ theo yêu cầu cá nhân sau nộp phí, lệ phí theo quy định pháp luật Chứng hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bị thu hồi trường hợp sau đây: a) Người cấp Chứng hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp từ bỏ hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp; b) Người cấp Chứng hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khơng đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều 155 Luật Sở hữu trí tuệ; c) Người cấp Chứng hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vi phạm nghiêm trọng quy định khoản Điều 152 Điều 153 Luật Sở hữu trí tuệ; d) Người cấp Chứng hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu cơng nghiệp có sai phạm nghiêm trọng hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, xã hội đ) Người cấp Chứng hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp lợi dụng danh nghĩa đại diện sở hữu công nghiệp để thực hoạt động phạm vi dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định khoản Điều 151 Luật Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp, thu hồi Chứng hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 19 Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định Điều 154 Luật Sở hữu trí tuệ ghi nhận tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Sổ đăng ký quốc gia đại diện sở hữu công nghiệp công bố Công báo Sở hữu công nghiệp theo yêu cầu tổ chức sau nộp phí, lệ phí theo quy định Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu cơng nghiệp bị xố tên Sổ đăng ký quốc gia đại diện sở hữu công nghiệp công bố Công báo Sở hữu cơng nghiệp việc bị xố tên trường hợp sau đây: a) Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp từ bỏ kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; b) Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu cơng nghiệp khơng đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định Điều 154 Luật Sở hữu trí tuệ; c) Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vi phạm nghiêm trọng quy định khoản Điều 152 Điều 153 Luật Sở hữu trí tuệ; d) Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có sai phạm nghiêm trọng tiến hành dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, xã hội; đ) Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp lợi dụng danh nghĩa đại diện sở hữu công nghiệp để thực hoạt động phạm vi dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định khoản Điều 151 Luật Sở hữu trí tuệ Việc xem xét yêu cầu cấp lại Chứng hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Sổ đăng ký quốc gia đại diện sở hữu công nghiệp trường hợp bị thu hồi xoá tên theo quy định điểm c, điểm d điểm đ khoản điểm c, điểm d điểm đ khoản Điều tiến hành sau thời hạn ba năm, kể từ ngày bị thu hồi xoá tên 20 1.7 Các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho hoạt động sở hữu công nghiệp Cử cán học chương trình đào tạo, bồi dưỡng sở hữu cơng nghiệp Tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức sở hữu công nghiệp cho chức danh tư pháp khoa học công nghệ chủ trì Xây dựng chương trình tổ chức việc đào tạo sở hữu công nghiệp sở đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học Công nghệ Bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp Hệ thống thông tin sở hữu công nghiệp bao gồm tập hợp thông tin liên quan đến tất đối tượng sở hữu công nghiệp bảo hộ Việt Nam, thông tin chọn lọc theo mục đích theo chủ đề đối tượng sở hữu cơng nghiệp nước ngồi, phân loại, xếp phù hợp thuận tiện cho việc tìm kiếm (tra cứu), phân phối sử dụng Bộ Khoa học Cơng nghệ có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý kho thông tin sở hữu công nghiệp, xây dựng công cụ phân loại, tra cứu, hướng dẫn cách tra cứu sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp ngồi nước; tổ chức việc cung ứng thơng tin đầy đủ, kịp thời, xác, bảo đảm khả tiếp cận kho thơng tin cho đối tượng có nhu cầu dùng tin phục vụ hoạt động xác lập bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, nghiên cứu, phát triển kinh doanh Các đề tài, dự án nghiên cứu triển khai không cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước việc tra cứu thông tin sáng chế không thực từ xây dựng đề cương đề tài, dự án đề tài, dự án trùng lặp với thơng tin sáng chế có, trừ đề tài, dự án nhằm áp dụng thử nhằm tìm bí kỹ thuật để khai thác sáng chế có 21 Bộ Khoa học Cơng nghệ có trách nhiệm tổ chức việc cung cấp dịch vụ tra cứu sáng chế theo yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân xây dựng, phê duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu triển khai có sử dụng kinh phí Nhà nước, với điều kiện người yêu cầu tra cứu nộp phí tra cứu theo quy định Bộ Tài Hạch tốn chi phí giá liên quan đến sở hữu cơng nghiệp Các chi phí nhằm mục đích sau coi chi phí hợp lý công ty a) Chi cho việc tạo sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí; chi cho việc thiết kế mẫu nhãn hiệu, mẫu biểu tượng (logo) doanh nghiệp; b) Chi cho việc thực thủ tục đăng ký, trì, gia hạn quyền sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, dẫn địa lý, bao gồm việc thực thủ tục nước ngồi; c) Chi cho việc thực biện pháp bảo mật bí mật kinh doanh, bảo vệ quyền sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, dẫn địa lý; d) Chi cho việc trả thù lao cho tác giả; đ) Chi cho việc mua quyền sở hữu quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh Các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh quyền sở hữu cơng nghiệp liên quan có hiệu lực doanh nghiệp tạo ra, chuyển nhượng, chuyển giao tài sản trí tuệ doanh nghiệp, tính vào tổng số tài sản doanh nghiệp 22 Bộ Tài chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học Cơng nghệ hướng dẫn cách hạch tốn chi phí liên quan đến sở hữu cơng nghiệp cách định giá tài sản trí tuệ quy định khoản khoản Điều Mở rộng phạm vi sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí Nhà nước Đối với sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí Nhà nước sở hữu trường hợp khả sử dụng chủ Văn bảo hộ không đáp ứng nhu cầu xã hội tổ chức khác Nhà nước có quyền yêu cầu chủ Văn bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí với điều kiện sau đây: a) Quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí chuyển giao thuộc dạng không độc quyền không chuyển giao quyền cho người khác; b) Phạm vi sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bên nhận chuyển giao khơng ảnh hưởng đến việc sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí hết khả chủ Văn bảo hộ; c) Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí sử dụng khơng nhằm mục đích thương mại, giá chuyển giao quyền sử dụng mà bên nhận quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí phải trả cho chủ Văn bảo hộ 50% mức mà bên nhận tổ chức nhà nước phải trả để nhận quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí với điều kiện khác tương đương Việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí Nhà nước cho tổ chức nhà nước quy định khoản Điều không ảnh hưởng đến quyền chủ Văn bảo hộ việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng cho tổ chức khác Nhà nước 23 Các biện pháp khác khuyến khích hoạt động sáng tạo cơng ty Khuyến khích bảo trợ hoạt động sáng tạo công nghệ biện pháp sau đây: Bảo trợ thi sáng tạo kỹ thuật Khen thưởng, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp sáng tạo, điển hình tiên tiến lao động sáng tạo Hỗ trợ hoạt động xác lập bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp thành sáng tạo Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động lĩnh vực sở hữu công nghiệp tạo điều kiện để thực chức tư vấn, phản biện xã hội sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động dịch vụ xã hội ngồi cơng lập nhằm phát huy đầy đủ vai trò bổ trợ cho hoạt động quan nhà nước hỗ trợ cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp 24 PHẦN III: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Đối với công ty - Tự nâng cao cảnh giác việc bảo vệ bí mật kinh doanh; - Giáo dục nhân viên ý thức bảo mật thông tin; - Cam kết với bên thứ ba việc giữ gìn bí mật kinh doanh; - Xây dựng chiến lược bảo hộ hợp lý 3.2 Đối với nhà nước - Qui định cụ thể phạm vi điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh - Qui định cụ thể thời điểm chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp với bí mật kinh doanh; - Qui trách nhiệm rõ ràng cho bên thứ ba; - Có chế tài xử phạt nghiêm minh việc vi phạm bí mật kinh doanh Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật sở hữu trí tuệ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ Thứ ba, tăng cường cơng tác tra, kiểm tra; phối hợp chặt chẽ quan chức chủ sở hữu, thông qua biện pháp nghiệp vụ để phát tội 25 phạm, kiên xử lý pháp luật, công khai phương tiện thơng tin đại chúng để tồn dân biết Thứ tư, cần thành lập quan chuyên xét xử vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quyền sở hữu công nghiệp Việt Nam nhìn chung chưa quan tâm mức Nhà nước cần có biện pháp cụ thể thiết thực nhằm giúp người dân,doanh nghiệp nâng cao nhận thức quyền sở hữu trí tuệ để tự bảo vệ quyền lợi đáng 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 05/09/2015 hướng dẫn thi hành số điều Luật doanh nghiệp Các trang Web gồm: Các website: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp + http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx: Bộ Thương mại… ... 90 Luật Sở hữu trí tuệ quy n sở hữu cơng nghiệp thuộc sở hữu chung tổ chức, cá nhân Các chủ sở hữu chung thực quy n sở hữu theo quy định pháp luật dân Phạm vi quy n sở hữu công nghiệp Phạm vi quy n... hiệu Em lựa chọn đề tài Thực tiễn thực quy định pháp luật sở hữu công nghiệp hoạt động thương mại công ty TNHH Thương mại Nghị Thúy Chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày gồm phần:... Tư pháp quy định cụ thể Chương trình đào tạo pháp luật sở hữu công nghiệp quy định khoản Điều 155 Luật Sở hữu trí tuệ Cá nhân coi tốt nghiệp khoá đào tạo pháp luật sở hữu công nghiệp quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại tại công ty TNHH Thương mại Nghị Thúy, Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại tại công ty TNHH Thương mại Nghị Thúy, PHẦN II: QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU THU THẬP THÔNG TIN NƠI THỰC TẬP, XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay