Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH phú đức

84 39 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 09:49

PHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đềTrong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương pháp sản xuất phù hợp và phải sản xuất ra được những sản phẩm có chất lượng và giá cả hợp lý. Và một quy luật tất yếu trong nền kinh tế là cạnh tranh. Do vậy mà doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với chất lượng ngày càng cao, giá thành hạ để có thể phát triển trên thương trường. Đó chính là mục đích của tất cả các doanh nghiệp sản xuất nói chung và các doanh nghiệp trong ngành xây lắp nói riêng. Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn, từ 65% 70% trong tổng giá trị công trình. Do vậy, chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lợi nhuận, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy nguyên vật liệu đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp buộc phải quan tâm đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu mà vẫn đảm chất lượng. Đó cũng là biện pháp đúng đắn nhất để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như tạo sức cạnh tranh trên thương trường. Việc tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu sẽ giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp có được những thông tin kịp thời và chính xác để lựa chọn phương án kinh doanh một cách tốt nhất, lập dự toán nguyên vật liệu đảm bảo cung cấp đầy đủ đúng chất lượng và kịp thời cho quá trình sản xuất. Vậy, làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu là nhân tố ảnh hưởng làm giảm chi phí, hạ giá thành, tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Đây là một yêu cầu thiết thực, một vấn đề đang được quan tâm nhiều trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất. Công ty TNHH Phú Đức là một doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành hàng như Xây dựng công trình giao thông, san lấp mặt bằng. Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng. Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng. Trang trí nội thất. Sản xuất và thi công các công việc về cơ khí phục vụ các công trình giao thông và xây dựng dân dụng vừa và nhỏ... Trong những năm qua, Công ty không ngừng mở rộng thị trường, phát triển các ngành hàng nhằm tăng khối lượng tiêu thụ, mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh nhưng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn và không thể thực hiện được nếu thiếu nguyên vật liệu vì trong các nguồn lực của doanh nghiệp nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào và là yếu tố cơ bản của sản xuất cấu thành nên sản phẩm. Đặc biệt công tác kế toán nguyên vật liệu là quan trọng và cần thiết để cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, ra quyết định giúp Công ty tồn tại vững chắc và ngày càng phát triển hơn nữa. Nhận thức được vai trò của kế toán một cách rõ ràng, đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu trong quá trình quản lý chi phí của doanh nghiệp, việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu một cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa thực tiễn rất cao trong việc nâng cao chất lượng quản lý và khả năng sử dụng vật liệu một cách có hiệu quả. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng trên, qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Phú Đức tôi quyết định nghiên cứu đề tài “Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Phú Đức ”làm khóa luận tốt nghiệp của mình. HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN & QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - TRẦN THÙY LINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH PHÚ ĐỨC Hà Nội, 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH PHÚ ĐỨC Sinh viên thực : TRẦN THÙY LINH Lớp : K57KEKT Mã sinh viên : 571584 Giáo viên hướng dẫn : TS TRẦN QUANG TRUNG Hà Nội, 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập Học viện Nông nghiệp Việt Nam thời gian thực tập thực tế tìm hiểu Cơng ty TNHH PHÚ ĐỨC quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, giáo trường tập thể cán cơng nhân viên phòng Tài kế tốn tồn nhân viên Cơng ty, với nỗ lực thân, đến tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam thầy giáo Khoa Kế tốn Quản trị kinh doanh truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian sống, học tập rèn luyện trường Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thâỳ giáo TS.Trần Quang Trung tận tình, trực tiếp hướng dẫn bảo tơi suốt q trình thực tập vừa qua để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên phòng Tài kế tốn Cơng ty TNHH PHÚ ĐỨC tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực tập nghiên cứu đề tài Cơng ty Cuối xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè người thân ln động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2016 Sinh viên Trần Thùy Linh i DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu Nội dung TNHH Trách nhiệm hữu hạn NVL Nguyên vật liệu GTGT Gía trị gia tăng BCTC Báo cáo tài ĐH, CĐ Đại học, cao đẳng TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn BH Bán hàng CCDV Cung cấp dịch vụ BHXH Bảo hiểm xã hội TSCĐ Tài sản cố định PC Phiếu chi ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC VIẾT TẮT .ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH .vi DANH MỤC MẪU CHỨNG TỪ, MẪU SỔ .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thê 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4 2.1 Tổng quan tài liệu .4 2.1.1 Các vấn đề chung nguyên vật liệu 2.1.1 Các vấn đề chung nguyên vật liệu 2.1.2 Lý luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp .14 2.1.2 Lý luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp 14 2.1.3 Cơ sở thực tiễn kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp .31 iii 2.1.3 Cơ sở thực tiễn kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 32 2.2.1 Phương pháp tiếp cận .32 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 32 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 32 2.2.3 Phương pháp phân tích 33 2.2.3 Phương pháp phân tích .33 2.2.4 Phương pháp chuyên mơn kế tốn 33 2.2.4 Phương pháp chun mơn kế tốn 33 PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Đặc điểm chung Công ty TNHH Phú Đức 34 3.1.1 Thông tin chung công ty 34 3.1.1 Thông tin chung công ty 34 3.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 34 3.1.2 Đặc điêm tổ chức quản lý Công ty 34 3.1.3 Tình hình nguồn lực cơng ty 36 3.1.3 Tình hình nguồn lực công ty 36 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty .40 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty 40 3.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 43 3.1.5 Đặc điêm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 43 3.2 Thực trạng công tác kế tốn NVL Cơng ty TNHH Phú Đức .47 3.2.1 Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu công ty 47 3.2.1 Đặc điêm, phân loại nguyên vật liệu công ty 47 3.2.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu 48 3.2.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu .48 3.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 49 iv 3.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 49 Đơn vị bán hàng:Công ty TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH PHÁT 53 PHIẾU NHẬP KHO 55 3.2.4 Kế toán tổng hợp Công ty 61 3.2.4 Kế tốn tổng hợp Cơng ty 61 3.2.5 Tình hình kiểm nguyên vật liệu Công ty .67 3.2.5 Tình hình kiêm nguyên vật liệu Công ty .67 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Công ty TNHH Phú Đức .69 3.3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn ngun vật liệu cơng ty .69 3.3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn ngun vật liệu cơng ty 69 3.3.2 Giải pháp đề xuất 71 3.3.2 Giải pháp đề xuất 71 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 4.1 Kết luận .73 4.2 Kiến nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ số dư Sơ đồ 2.4: Sơ đồ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp khai thường xuyên (Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm định kỳ Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán kiểm nguyên vật liệu Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty Sơ đồ 3.2: Sơ đồ trình tự kế tốn theo hình thức nhật ký chung cơng ty Sơ đồ 3.3 Quy trình hạch tốn chứng từ cơng ty Hình 3.1: Giao diện phần mềm MISA Sơ đồ 3.4: Sơ đồ thủ tục nhập kho Sơ đồ 3.5: Sơ đồ quy trình nhập kho nguyên vật liệu Sơ đồ 3.6: Sơ đồ quy trình xuất kho nguyên vật liệu vi DANH MỤC MẪU CHỨNG TỪ, MẪU SỔ Mẫu chứng từ số 1: Hóa đơn giá trị gia tăng .52 Mẫu chứng từ số : Phiếu nhập kho 55 Mẫu chứng từ số 3: Phiếu đề nghị xuất vật tư .56 Mẫu chứng từ số 4: Phiếu xuất kho 57 Mẫu sổ số 1: Thẻ kho 58 Mẫu sổ số 2: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) 59 : 59 Mẫu sổ số 3: Báo cáo tổng hợp nhập- xuất- tồn vật tư 60 Mẫu sổ số 4: Nhật ký chung 65 Mẫu sổ số 5: Sổ 66 vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp sản xuất muốn tồn phát triển định phải có phương pháp sản xuất phù hợp phải sản xuất sản phẩm có chất lượng giá hợp lý Và quy luật tất yếu kinh tế cạnh tranh Do mà doanh nghiệp phải tìm biện pháp để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với chất lượng ngày cao, giá thành hạ để phát triển thương trường Đó mục đích tất doanh nghiệp sản xuất nói chung doanh nghiệp ngành xây lắp nói riêng Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn, từ 65% - 70% tổng giá trị công trình Do vậy, cần biến động nhỏ chi phí nguyên vật liệu ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lợi nhuận, kết kinh doanh doanh nghiệp Vì ngun vật liệu đóng vai trò quan trọng trình sản xuất Các doanh nghiệp buộc phải quan tâm đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu mà đảm chất lượng Đó biện pháp đắn để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp tạo sức cạnh tranh thương trường Việc tổ chức tốt cơng tác kế tốn ngun vật liệu giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp có thơng tin kịp thời xác để lựa chọn phương án kinh doanh cách tốt nhất, lập dự toán nguyên vật liệu đảm bảo cung cấp đầy đủ chất lượng kịp thời cho trình sản xuất Vậy, làm tốt cơng tác kế tốn ngun vật liệu nhân tố ảnh hưởng làm giảm chi phí, hạ giá thành, tăng doanh thu cho doanh nghiệp Đây yêu cầu thiết thực, vấn đề quan tâm nhiều trình sản xuất doanh nghiệp sản xuất Công ty TNHH Phú Đức doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành hàng Xây dựng cơng trình giao thơng, san lấp mặt Xây dựng cơng trình 3.2.4 Kế tốn tổng hợp Cơng ty Kế tốn tổng hợp ngun vật liệu việc ghi chép, phản ánh cách tổng quát tình hình biến động nguyên vật liệu tài khoản, sổ kế tốn báo cáo tài theo tiêu giá trị Hiện Công ty áp dụng phương pháp hạch toán tổng hợp theo phương pháp KHAI THƯỜNG XUYÊN để hạch toán hàng tồn kho nói chung nguyên vật liệu nói riêng 3.2.4.1 Chứng từ, tài khoản sử dụng Chứng từ sử dụng - Phiếu nhập kho - Phiếu xuất kho - Hóa đơn GTGT - Chứng từ toán: PC Tài khoản sử dụng -TK 152 : Nguyên vật liệu +TK 152.1 : Nguyên vật liệu +TK 152.2 : Nguyên vật liệu phụ - Tài khoản 111: Tiền mặt - Tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng - Tài khoản 133: Thuế GTGT khấu trừ - Tài khoản 331: Phải trả cho người bán - Tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung - Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán - Tài khoản 641: Chi phí bán hàng - Tài khoản 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Sổ kế tốn sử dụng: Căn vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, khả sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, yêu cầu thông tin kinh tế Công ty lựa chọn 61 vận dụng hình thức sổ nhật ký chung vào cơng tác kế toán Tất chứng từ tập hợp tháng tổng hợp sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh định khoản kế tốn nghiệp vụ 3.2.4.2 Kế tốn tổng hợp nhập nguyên vật liệu Nguyên vật liệu phần lớn nhập nguồn mua nên việc nhập, xuất nguyên vật liệu diễn thường xuyên với việc áp dụng phần mềm kế tốn MISA cơng việc kế toán Ngày việc mua bán vật tư diễn nhanh gọn + Trường hợp Cơng ty tốn tiền mua vật tư, chi nhánh sản xuất trả người bán hàng tiền gửi ngân hàng Công ty viết giấy Ủy nhiệm chi để ngân hàng nơi chi nhánh mở tài khoản tính tiền chi trả Căn vào hóa đơn GTGT, phiếu chi, phiếu nhập kho, giấy ủy nhiệm chi kế toán định khoản: Nợ TK 1521: Nguyên vật liệu Nợ TK 133: Thuế GTGT khấu trừ Có TK 111,112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Ví dụ 1: Ngày 02/12/2015 Cơng ty TNHH Phú Đức nhận hóa đơn GTGT số 0023248 (Mẫu chứng từ số 1) viêc mua nguyên vật liệu “thép, Mã hàng: D12” Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng MINH PHÁT Với số lượng 14.375 kg thép với giá chưa thuế 16.000 đồng/kg Đã toán chuyển khoản Kế toán định khoản: Nợ TK 1521 : 230.000.000 đồng Nợ TK 133 : 23.000.000 đồng Có TK 1121: 253.000.000 đồng Căn vào Phiếu nhập kho(Mẫu chứng từ số 2), Hóa đơn mua hàng(Mẫu chứng từ số 1) kế toán nhập số liệu vào phân hệ Mua hàng phần mềm tự động điền số liệu vào sổ Nhật ký chung(Mẫu sổ số 4) Số TK 152 (Mẫu sổ số 5), Số TK 6212(Mẫu sổ số 6) 62 Ví dụ 2: Ngày 09/12/2015 Cơng ty TNHH Phú Đức nhận hóa đơn GTGT việc mua nguyên vật liệu “Thép, Mã hàng: D12” Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng MINH PHÁT Với số lượng 15.625 kg thép với giá chưa thuế 16.000 đồng/kg Chưa toán tiền hàng Kế toán định khoản: Nợ TK 1521: 250.000.000 đồng Nợ TK 133: 25.000.000 đồng Có TK 331: 275.000.000 đồng Căn vào Phiếu nhập kho, Hóa đơn mua hàng kế tốn nhập số liệu vào phân hệ Mua hàng Mua hàng phần mềm tự động điền số liệu vào sổ Nhật ký chung (Mẫu sổ số 04) Số TK 152 (Mẫu sổ số 05), Báo cáo tổng hợp N – X – T (Mẫu sổ số 3) 3.2.4.3 Kế tốn tổng hợp xuất ngun vật liệu Trong cơng ty, nguyên vật liệu xuất kho chủ yếu cho sản xuất Căn vào kế hoạch sản xuất Công ty đồng ý Ban Giám Đốc Công ty, kế toán viết phiếu xuất kho Tùy theo đối tượng mục đích sử dụng nguyên vật liệu khác nhau: + Trường hợp xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất Căn vào Phiếu xuất kho, thẻ kho kế tốn định khoản Ví dụ 5: (Minh họa theo ví dụ 2)Ngày 12/12/2015, Bộ phận PXSX cần 15.625 kg Thép Mã hàng: D12 Kế toán vật tư lập Phiếu xuất kho (Mẫu chứng từ số 4) giao cho Thủ kho sau thủ kho ghi vào Thẻ kho vật tư “Thép, Mã hàng: D12” (Mẫu sổ số 1) Căn vào Phiếu xuất kho (Mẫu chứng từ số 4) kế toán nhập số liệu vào phân hệ phần mềm tự động điền số liệu vào sổ Nhật ký chung (Mẫu sổ số 4), Sổ TK 152 (Mẫu sổ số 5), Sổ TK 6212 (Mẫu sổ sỗ 6), Báo cáo tổng hợp N – X – T (Mẫu sổ số 3) 63 + Trường hợp xuất nguyên vật liệu dùng cho chi phí vật liệu, bao bì Kế tốn định khoản: Nợ TK 641: Chi phí vật liệu, bao bì Có TK 152: Ngun vật liệu Ví dụ 6: Ngày 15/12/2015, Xuất Đinh dùng cho thi cơng cơng trình Số lượng: 84 kg, đơn giá 36.364 đồng/kg Kế toán định khoản: Nợ TK 6412: 3.054.576 đồng Có TK 1522: 3.054.576 đồng Căn vào Phiếu xuất kho kế toán nhập số liệu vào phân hệ Kho Xuất kho phần mềm tự động điền số liệu vào sổ Nhật ký chung (Mẫu sổ số 4), Sổ TK 152 (Mẫu sổ số 5), Sổ TK 6412 (Mẫu sổ số 7) 64 Mẫu sổ số 4: Nhật ký chung NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12 năm 2015 Mẫu số: S03a-DN Công ty TNHH Phú Đức (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Ngày, tháng ghi sổ A … 02/12 02/12 … 09/12 09/12 … 12/12 12/12 … 15/12 15/12 … Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng B C … … NK05 NK05 … NK121 NK122 … XK213 XK214 … XK218 XK219 … 02/12 02/12 … 09/12 09/12 … 12/12 12/12 … 15/12 15/12 … Diễn giải D … Thép buộc Thép buộc … Thép buộc Thép buộc … Thép buộc Thép buộc … Đinh Đinh … Cộng số phát sinh Số lũy kế chuyên kỳ sau Đã ghi sổ E … x x … x x … x x … x x … STT Dòng Số hiệu TKĐƯ Nợ Có G … H … … … 1521 1121 … 1521 3311 … 6212 1521 … 6412 1522 … 230.000.000 … … … … Số phát sinh … 250.000.000 … 250.000.000 … 3.054.576 230.000.000 … 250.000.000 … 250.000.000 … 3.054.576 … … 342.475.070.912 342.475.070.912 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên,đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài Kế tốn) 65 Mẫu sổ số 5: Sổ Mẫu số: S03b-DN Công ty TNHH Phú Đức (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Tài khoản: SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Tháng 12 năm 2015 152 - Nguyên liệu, vật liệu Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu A B Ngày, tháng C … 02/12 … 09/12 … NK05 … NK12 … 02/12 … 09/12 … … … 12/12 … 15/12 … XK14 … XK21 … Nhật ký chung Diễn giải 12/12 … 15/12 … D Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ … Thép buộc Thép buộc … Thép buộc … Đinh … Cộng số phát sinh Trang số E STT Dòng G … … … … … … … … … … Số dư cuối kỳ Cộng lũy kế từ đầu năm Số hiệu TK ĐƯ H Số phát sinh Nợ Có 16.632.313.696 … 1121 … 3311 … 230.000.000 … 250.000.000 … … … … 6212 … 6412 … … … 5.770.594.286 9.974.563.601 107.447.185.270 … 250.000.000 … 3.054.576 … 12.428.344 381 107.447.18 5.270 - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên, Đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài Kế tốn) 66 3.2.5 Tình hình kiêm ngun vật liệu Cơng ty Trong q trình sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu thường xuyên biến động, công tác quản lý nguyên vật liệu coi trọng, nhiên quản lý bảo quản tránh nhầm lẫn sai sót như: mát, sai sót, thừa thiếu Do công tác kiểm nguyên vật liệu hàng năm thực nghiêm túc để phát chênh lệch số liệu sổ sách với thực tế Công tác kiểm thực năm lần vào ngày 31/12 Trước thời điểm kiểm kê, kế toán nguyên vật liệu vào sổ sách tất vật liệu nhập, xuất, đối chiếu nhất trí với thẻ kho Sau tiến hành nhập bảng vật tư danh mục vậtCông ty Công ty lập hội đồng kiểm có nhân viên phòng kế tốn, phòng vật tư đơn vị có liên quan khác tiến hành đối chiếu trực tiếp sổ sách thực tế, chứng từ vật, tiến hành cân đong đếm số lượng, trọng lượng thứ vật tư lập báo cáo kiểm theo mẫu biểu thời gian quy định 67 Mẫu sổ số 6: Biên kiêm vật tư, cơng cụ, sản phẩm, hàng hóa Cơng ty TNHH Phú Đức Mẫu số 05 – V (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ, VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Thời điểm kiểm kê: Lúc 9h00’ ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ban kiểm gồm: + Ông (bà)Nguyễn Thị Huệ Chức vụ: PGĐ Sản xuất Hành + Ông (bà)Nguyễn Thị Thu Hiền Chức vụ: Thủ kho + Ơng (bà)Chu Thị Hồng Nhạn Chức vụ Kế tốn vật tư Đã kiểm kho có mặt hàng đưới Số T T A … Tên, nhãn hiệu, quy Mã cách, số vật ư, dụng cụ B C … … Thép D03 Thép buộc D12 Thép D21 … … Cộng Theo sổ kế toán ĐVT D … Kg Kg Kg … Đơn Gía Theo kiêm Số Thành Số Thành Lượng tiền Lượng Tiền … … … 12000 10.000 120.000.000 16000 87.500 1.400.000.000 17000 15.549 264.339.900 … … … 9.918.759.786 … 10.000 87.500 15.549 … Chênh lệch Phẩm chất Thừa Thiếu Còn Kém Mất Số Thành Số Thành tốt phẩm phẩm lượng Tiền lượng Tiền 100% chất chất … … 120.000.000 1.400.000.000 264.339.900 … … 9.918.759.786 … … … … … … Giám đốc Kế toán trưởng Thủ kho Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Trưởng ban kiêm (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Tài Chính kế tốn) 10 … x x x … 11 … 12 … … … 68 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Cơng ty TNHH Phú Đức 3.3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn ngun vật liệu cơng ty Kể từ ngày thành lập vào hoạt động sản xuất kinh doanh đến nay, công ty trải qua không khó khăn vươn lên tạo chỗ đứng cho thị trường Đặc biệt kinh tế thị trường nay, muốn tồn phải cạnh tranh với Nhưng cản lại động lực cho công ty nỗ lực, phát huy mạnh mình, bước vươn lên để phát triển khẳng định vị trí thị trường Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Phú Đức với giúp đỡ tận tình cơng ty, đặc biệt phòng kế tốn, với thực tế mà thân tiếp cận tình hình cơng ty Em xin trình bày ý kiến nhận xét cơng tác hạch tốn ngun vật liệu ở công ty thể qua ưu nhược điểm sau: * Ưu điểm: Công ty TNHH Phú Đức công ty chuyên thi công xây lắp cơng trình, sở hạ tầng, qua q trình tồn phát triển cơng ty ngày có uy tín thị trường Trong chế thị trường nay, cạnh tranh ngày diễn gay gắt mạnh mẽ, đòi hỏi phải có kế hoạch, phương pháp quản lý chặt chẽ, giành hợp đồng vấn đề khó khăn.Vì cơng ty ln tổ chức thi cơng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ, kỹ thuật cơng trình nên tạo niềm tin tin cậy cho đối tác + Về Tổ chức máy: gọn nhẹ sở mối quan hệ với phòng ban, thơng tin từ giám đốc xuống phòng ban giải kịp thời + Bộ máy kế tốn: tổ chức theo hình thức tập trung phù hợp với công ty +Về vận dụng hệ thống chứng từ sổ sách kế toán: Công ty vân dụng hệ thống chứng từ, tài khoản ban hành theo định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 69 14/9/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Hệ thống chứng từ lập, kiểm tra luân chuyển phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh Đồng thời phản ánh đầy đủ, kịp thời, xác, đảm bảo phản ánh nhanh chóng tình hình biến động Cơng ty Cơng ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, phương pháp sử dụng phổ biến ở nước ta Vì sử dụng phần mềm kế tốn máy nên hệ thống sổ sách báo cáo Công ty linh hoạt đầy đủ phù hợp với chế độ quy định hành nhà nước +Về hệ thống kho: Các kho xếp gần phân xưởng sản xuất nên thuận tiện cho việc nhập, xuất kho đưa vào sử dụng bảo quản +Về kế tốn chi tiết ngun vật liệu: Cơng ty hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song phù hợp với đặc điểm nguyên vật liệu, ngành nghề sản xuất chè Mở sổ chi tiết cho mã hàng khác nguyên vật liệu +Về phương pháp tính giá: Cơng ty áp dụng phương pháp đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế từ giúp việc theo dõi vật liệu xuất dùng hợp lý *Nhược điểm: Về tổ chức công tác kế tốn nói chung kế tốn ngun vật liệu nói riêng Cơng ty có số hạn chế cần khắc phục + Đối với ngành xây dựng thời gian thi cơng lâu, kết cấu phức tạp, khối lượng cơng việc tiến hành ngồi trời nhiều nên chịu ảnh hưởng trực tiếp địa hình, thời tiết… chất lượng kiểm nghiệm qua thời gian định Khơng tốn vốn lần mà phải ứng theo giai đoạn, thủ tục toán nhiều Nếu khơng bố trí tốt dẫn đến tượng nợ tồn đọng vốn + Công tác kiểm chưa thực thường xuyên, cuối năm công ty 70 tiến hành công tác kiểm nên không phát kịp thời mát, hư hỏng nguyên vật liệu để xử lý kịp thời + Quản lý vật tư chưa thật hiệu triệt để, việc quản lý sử dụng vật liệu chưa tiết kiệm cách tối ưu + Tại công trường xảy tượng yêu cầu xuất vật tư lớn số lượng cần thiết, số vật tư không sử dụng hết không nhập lại kho mà bị cá nhân chiếm dụng mang bán ngồi Gây lãng phí vật tư đồng thời làm giá thành cơng trình tăng lên, giảm lợi nhuận công ty Việc quản lý vật tư không triệt để làm ảnh hưởng đến việc kế toán ngun vật liệu, kế tốn tập hợp chi phí khơng xác, dẫn đến số liệu kế tốn khơng đáng tin cậy 3.3.2 Giải pháp đề xuất Qua thời gian học tập tìm hiểu Cơng ty với kiến thức định trang bị trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam Là sinh viên xin mạnh dạn nêu lên vài ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn ngun vật liệu Cơng ty, tơi xin đưa số giải pháp sau: + Việc mua vật tư cần thực theo giai đoạn theo nhu cầu để tránh tình trạng tồn kho lớn, tồn đọng lâu ngày, dẫn đến tình trạng mát, hư hỏng, hao hụt vật tư Đồng thời công ty nên cải thiện kho bãi bảo quản NVL tốt hơn, loại NVL xi măng, cát, gạch… dễ bị bụi bẩn, thấm nước… dẫn đến tình trạng hao hụt, giảm phẩm chất vật tư Nếu công ty cải thiện tiết kiệm chị phí hao hụt số lượng chất lượng vật liệu + Việc hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp ghi thẻ song song công ty làm cho việc kiểm hàng hóa tồn kho khó kiểm nhiều thời gian, nhiên độ xác lại khơng cao Cơng ty nên sử dụng phương pháp ghi sổ số dư để theo dõi số lượng NVL tồn kho phương pháp 71 phản ánh chi tiết trình nhập – xuất kho ngồi cơng trình sau nhận vật tư xuất vật tư để thi cơng cơng trình, thủ kho biết lượng hàng hóa tồn kho để theo dõi, tránh thất q trình sử dụng NVL + Kế tốn tập hợp chi phí NVL trực tiếp cơng ty chưa chặt chẽ, chi phí NVL trực tiếp cốt pha, dàn giáo, công cụ dụng cụ chưa tính tốn hợp lý tính chất sử dụng nhiều lần chúng Vật liệu sử dụng cho cơng trình, hạng mục cơng trình tính trực tiếp cho cơng trình, hạng mục cơng trình Trường hợp khơng tách riêng phải tiến hành phân bổ cho cơng trình, hạng mục cơng trình theo định mức tiêu hao vật liệu khối lượng thực Công ty cần thường xuyên cho cán tra xuống kiểm tra cơng trình để biết tiến độ thi cơng cơng trình, đồng thời theo dõi việc sử dụng vật tư, tránh tình trạng sử dụng vật tư khơng mục đích hay bị trộm cắp gây lãng phí vậtcơng ty 72 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty TNHH Phú Đức em nhận thấy rõ tầm quan trọng ảnh hưởng công tác kế tốn ngun vật liệu tới q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty Hạch tốn ngun vật liệu công cụ đắc lực giúp cho lãnh đạo công ty nắm bắt tình hình đạo sản xuất việc lập kế hoạch thu mua sử dụng chi tiêu nguyên vật liệu hợp lý từ có ý nghĩa định tới việc hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH Phú Đức” nêu vấn đề sau: - Về lý luận: Khóa luận nêu hệ thống vấn đề nguyên vật liệu công tác hạch toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp - Về thực tế: Đã phản ánh thực trạng công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu việc quản lý sử dụng nguyên vật liệu Công ty TNHH Phú Đức chứng minh số liệu năm 2015 cụ thể qua tháng 12 năm 2015 cho lập luận nêu - Đối chiếu lý luận thực tế Công ty TNHH Phú Đức, khóa luận đưa số ưu, nhược điểm giải pháp phương hướng hồn thiện kế tốn nguyên vật liệu Công ty 4.2 Kiến nghị Qua q trình tìm hiểu, phân tích, đánh giá cơng tác thực phương pháp chun mơn hạch tốn Công ty, đưa số kiến nghị sau: * Đối với Nhà nước: 73 - Cần có sách bảo vệ cơng trung thực kinh doanh - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho kế toán doanh nghiệp * Đối với quan hữu quan: - Cần tăng cường nâng cao, bồi dưỡng đội ngũ kế toán doanh nghiệp - Cán kế toán nhà quản lý cần nhận thức ý nghĩa quan trọng kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Tổ chức máy kế toán theo mơ hình kết hợp kế tốn quản trị kế tốn tài 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định 48/2006/QĐ-BTC việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Bộ trưởng Bộ Tài ngày 14 tháng năm 2006 Chuẩn mực kế tốn số 14 ban hành cơng bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC Ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ Tài Lương Thị Thêu (2012), báo cáo Luận văn tốt nghiệp “Kế toán nguyên vật liệu nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất Như Xuân” Trần Thanh Tùng(2013), báo cáo Luận văn tốt nghiệp “Kế tốn ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ công ty cổ phần Bạch Đằng 5” Khái niệm nguyên vật liệu truy cập http://niceaccounting.com/HTTK/1/152.html Các chứng từ sổ sách, báo cáo kế tốn Cơng ty TNHH Phú Đức 75 ... tốn NVL Cơng ty TNHH Phú Đức .69 3.3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu công ty .69 3.3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu công ty 69 3.3.2 Giải... 3.2.4 Kế toán tổng hợp Công ty 61 3.2.5 Tình hình kiểm kê nguyên vật liệu Công ty .67 3.2.5 Tình hình kiêm kê nguyên vật liệu Công ty .67 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn... loại nguyên vật liệu công ty 47 3.2.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu 48 3.2.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu .48 3.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH phú đức, Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH phú đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay