Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xe lửa gia lâm

91 51 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 09:27

PHẦN IMỞ ĐẦU1.1 Đặt vấn đềQuá trình hội nhập cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới của nước ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay đang có những bước đà lớn cho sự phát triển của nền kinh tế trong nước, cùng với đó là sự phát triển không ngừng của các loại hình doanh nghiệp, các công ty. Hội nhập với nền kinh tế thế giới mang lại rất nhiều cơ hội được phát triển và nâng tầm hơn, bên cạnh đó mang lại không ít những cơ hội, thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp, công ty phải có những thay đổi cho phù hợp với thời đại phát triển mới.Việc các doanh nghiệp, công ty quản lí được tốt các chi phí sản xuất, kinh doanh có ảnh hưởng không hề nhỏ đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, là chỉ tiêu phản ánh tổng hợp, phản chiếu toàn bộ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà đây cũng là một tiêu chí cực kì quan trọng cần được quản lí, kiểm soát tốt. Vì vậy mà các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây dựng nói riêng phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý, đổi mới toàn diện để có những bước đi phù hợp với tình hình mới. Đối với doanh nghiệp sản xuất một trong những yếu tố đầu vào cần thiết là nguyên vật liệu. Với đặc điểm là một doanh nghiệp sản xuất, Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm có một nguồn nguyên vật liệu vô cùng đa dạng và phong phú. Do đó kế toán nguyên vật liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công ty. Nguyên vật liệu nó không chỉ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản mà nó còn tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm của công ty. Kế toán nguyên vật liệu giữ vai trò không thể thiếu trong bộ máy kế toán của công ty. Kế toán nguyên vật liệu giúp cho nhà lãnh đạo đưa ra những quyết định đúng đắn, hợp lý, hiệu quả hơn trong quá trinh hoạt động sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, cùng với kiến thức đã học và quá trình tìm hiểu tại công ty, tôi đã lựa chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm” để làm khóa luận tốt nghiệp. HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - - PHẠM THỊ HỒI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM Người thực : PHẠM THỊ HOÀI Lớp : K57 - KEB Mã sinh viên : 571676 Giáo viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN THỊ HƯƠNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu kết hoàn toàn trung thực chưa công bố Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn khóa luận rõ nguồn gốc Nếu sai chịu hoàn toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Người thực Phạm Thị Hoài i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập nghiên cứu Công ty Cổ phần xe lửa Gia Lâm nhận giúp đỡ bảo tận tình anh chị, cơng tác công ty giúp hiểu thêm công tác kế tốn ngun vật liệu Tơi có kiến thức thực tế định trình kế toán doanh nghiệp sản xuất, nêu lên ưu điểm, tồn công tác quản lý, hạch tốn ngun vật liệu cơng ty mạnh dạn đề xuất ý kiến với mong muốn công tác quản lý hạch tốn ngun vật liệu cơng ty khơng ngừng hồn thiện ngày phát huy mặt mạnh, hạn chế khuyết điểm Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy khoa Kế tốn Quản trị kinh doanh trang bị hành trang kiến thức chuyên mơn tập Và đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TH.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi để hồn thành đề tài Tôi xin cảm ơn đến Ban giám đốc Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm tạo điều kiện cho tơi có hội tiếp xúc thực tế Các anh chị phòng kế tốn tài cung cấp số liệu thực tế để hoàn thành đề tài Mặc dù cố gắng điều kiện không gian thời gian có hạn nên tơi nhiều sai sót mong nhận đánh giá thầy để đề tài hồn thiện Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Hoài ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NVL :Nguyên vật liệu DN :Doanh nghiệp BTC :Bộ tài CP :Cổ phần CK :Chuyển khoản TM :Tiền mặt MST :Mã số thuế BH :Ban hành TNDN :Thu nhập doanh nghiệp GTGT :Giá trị gia tăng SPS :Số phát sinh TSCĐ :Tài sản cố định KQKD :Kết kinh doanh BHXH :Bảo hiểm xã hội VL :Vật liệu NXT :Nhập xuất tồn KN :Khái niệm TH :Trường hợp SXKD :Sản xuất kinh doanh TSNH :Tài sản ngắn hạn TSDH :Tài sản dài hạn VCSH :Vốn chủ sở hữu NPT :Nợ phải trả iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .III MỤC LỤC .IV DANH MỤC BẢNG .VI DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VII DANH MỤC MẪU CHỨNG TỪ VIII DANH MỤC MẪU SỔ IX PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DỰ KIẾN PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò nguyên vật liệu 2.1.2 Nhiệm vụ yêu cầu kế toán nguyên vật liệu Doanh nghiệp 2.1.3 Phân loại, đánh gía nguyên vật liệu 2.1.4 Kế toán nguyên vật liệu 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .24 2.2.2 Phương pháp phân tích xử lí số liệu 24 2.2.3 Phương pháp chun mơn kế tốn 25 PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 27 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm 27 3.1.2 Đặc điểm ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh công ty 28 3.1.3 Bộ máy tổ chức công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm 28 3.1.4 Tình hình cơng ty cổ phần xe lửa Gia Lâm 32 3.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM 43 3.2.1 Đặc điểm, tính giá ngun vật liệu cơng ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm .43 iv 3.2.2 Kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần xe lửa Gia Lâm 44 3.3 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XE LỬA GIA LÂM 71 3.3.1 Ưu điểm 71 3.3.2 Nhược điểm 73 3.3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần xe lửa Gia Lâm 74 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 4.1 KẾT LUẬN 4.2 KIẾN NGHỊ 77 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 v DANH MỤC BẢNG BẢNG 3.1 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013-2015 .33 BẢNG 3.2: TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN CỦA CƠNG TY QUA CÁC NĂM 2013, 2014, 2015 .35 BẢNG 3.3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2013 – 2015 41 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ 2.1: KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL THEO PHƯƠNG PHÁP THẺ SONG SONG 17 SƠ ĐỒ 2.2: KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL PHƯƠNG PHÁP SỔ ĐỐI CHẾU LUÂN CHUYỂN 18 SƠ ĐỒ 2.3: KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL THEO PHƯƠNG PHÁP SỔ SỐ DƯ 19 SƠ ĐỒ 3.1: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM .29 SƠ ĐỒ 3.2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN 31 SƠ ĐỒ 3.3: TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÍ CHUNG 32 BIỂU ĐỒ 3.1 CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2013 2015 .36 BIỂU ĐỒ 3.2 CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2013 - 2015 .39 vii DANH MỤC MẪU CHỨNG TỪ Mẫu chứng từ 01: Giấy đề nghị cấp vật tư .47 Mẫu chứng từ 02: Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000212 48 Mẫu chứng từ 03: Biên kiểm nghiệm vật tư 49 Mẫu chứng từ 04: Phiếu nhập kho nguyên vật liệu 49 Mẫu chứng từ 05: Giấy đề nghị xuất vật tư 52 Mẫu chứng từ 06: Phiếu xuất kho – khung giường nhân viên 53 Mẫu chứng từ 07: Phiếu xuất kho – khung giường tầng (inox 304) .54 Mẫu chứng từ 08: Giấy đề nghị xuất vật tư 56 Mẫu chứng từ 09: Phiếu xuất kho – khung giường nhân viên 57 Mẫu chứng từ 10: Phiếu xuất kho – khung giường tầng ( innox 304) 58 viii 3.2.3.2 Kế toán tổng hợp NVL cơng ty  Hạch tốn tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu - Trường hợp hàng hóa đơn kế tốn vào hóa đơn, phiếu nhập chứng từ có liên quan, ví dụ NVL khung giường nhân viên nhập kho.kế toán ghi: Nợ TK 152: 45.960.000 Nợ TK 1331: 4.596.000 Có TK 331: 50.556.000 - Trường hợp hàng đường, kế tốn nhận hóa đơn mà chưa nhận phiếu nhập kho lưu hóa đơn lại, tháng hàng ghi sau: Nợ TK 152: 45.960.000 Nợ TK 1331: 4.596.000 Có TK 331: 50.556.000 Nếu đến cuối tháng hàng chưa kế tốn vào hóa đơn chứng từ liên quan ghi: Nợ TK 151: 45.960.000 Nợ TK 1331: 4.596.000 Có TK 331: 50.556.000 Có TK 111, 112, 311… Sang tháng sau hàng kế toán vào phiếu nhập kho ghi: Nợ Tk 152: 50.556.000 Có TK 151: 50.556.000 - Trường hợp hàng chưa có hố đơn: Nợ Tk 152: 45.960.000 Có Tk 331: 45.960.000 Khi nhận hóa đơn kế tốn ghi bút toán bổ sung điều chỉnh: Nợ TK 152: 45.960.000 66 Nợ TK 1331: 4.596.000 Có TK 331: 50.556.000  Hạch toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu a Tài khoản sử dụng Công ty sử dụng TK 152: Nguyên liệu, vật liệu b Chứng từ sử dụng - Phiếu xuất kho - Hoặc phiếu xuất kho theo hạn mức - Thủ tục kiểm nhận lượng NVL xuất kho theo phiếu xuất c Trình tự hạch tốn - Xuất kho khung giường tầng (inox 304) để gia cơng chế biến Nợ TK 154: 5.180.000 Có TK 152: 5.180.000 - Xuất kho NVL để bán Nợ TK 632: 5.180.000 Có TK 152: 5.180.000 Trường hợp NVL nhập kho chất lượng mà thời gian bảo hành xuất kho để trả lại cho người bán kế tốn ghi: Nợ TK 111,112, 331: 5.180.000 Có TK152: 5.180.000 Căn vào chứng từ gốc, kế toán nguyên vật liệu xác định định khoản cần hạch toán số tiền tương ứng, nhập liệu vào phần mềm kế tốn máy Sau đó, máy tính tự động đẩy liệu vào sổ Nhật ký chung, Sổ TK 152 Cuối tháng cuối quý, kế toán nguyên vật liệu, in loại sổ bảo quản, lưu trữ chứng từ gốc 67 Mẫu sổ 07: Bảng tổng hợp Nhập – Xuất- Tồn Đơn vị: Cty CP xe lửa Gia Lâm Địa chỉ: 551 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội Mẫu số S04b8-DN BH theo tt 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ TàiChính BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN Tài khoản 152 Tháng năm 2016 VNĐ Stt A Tên quy cách vật tư B … Khung giường nhân viên Khung giương tầng (inox 304) Xích tăng để treo giường toa xe …… Đvt Tồn đầu kì Nhập SL TT SL Xuất TT SL Đvt: Tồn TT SL TT Cái 0 04 880.000 04 880.000 0 Cái 0 56 10.360.000 56 10.360.000 0 Bộ 10 3.000.0 00 112 34.720.000 122 37.720.000 Cộng 11.240.000 11.240.000 37.720.000 Ngày 29 tháng 02 năm 2016 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 68 Mẫu sổ 08: Sổ Nhật ký chung (trích) Đơn vị: Cty CP xe lửa Gia Lâm Địa chỉ: 551 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội Mẫu số S03a-DN BH theo tt 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ TàiChính SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng năm 2016 Đvt: VNĐ Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C 14/2 HĐ 25/2 14/2 HĐ 25/2 14/2 HĐ 25/2 14/2 TX2 29/2 14/2 25/2 25/2 TX2 TX1 TX1 29/2 29/2 29/2 Diễn giải D Đã ghi sổ E Cộng trang trước chuyển sang … Nhập kho xích tăng x để treo giường toa xe Nhập kho khung x giường nhân viên Nhập kho khung x giường tầng (inox304) Xuất khung giường x nhân viên để phục vụ sản xuất Xuất khung giương x tầng 3( innox 304) để phục vụ sản xuất Xuất khung giường x nhân viên phục vụ sản xuất Xuất khung giường x tầng để phục vụ sản xuất Cộng chuyển sang trang sau Stt dòng G Số hiệu TK đối ứng H Số phát sinh Nợ có 0 152 1331 331 152 1331 331 152 1331 331 621 152 34.720.000 3.472.000 621 152 5.180.000 621 152 440.000 621 152 5.180.000 38.192.000 880.000 88.000 968.000 10.360.000 1.036.000 11.396.000 440.000 440.000 5.180.000 440.000 5180.000 61.796.000 61.796.000 Sổ có … trang đanh ô từ trang 01 đến trang … Ngày 29 tháng 02 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (kí, họ tên) (kí, họ tên) (kí, họ tên, đóng dấu) 69 Mẫu sổ 09: Sổ Cái Đơn vị: Cty CP xe lửa Gia Lâm Địa chỉ: 551 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội Mẫu số S02c1-DN BH theo tt 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính SỔ CÁI Tháng năm 2016 Tên TK: nguyên vật liệu Số hiệu: 152 Đvt: VNĐ Chứng từ Ngày tháng Ngày Số hiệu ghi sổ tháng Diễn giải A D B C Nhật kí chung Số hiệu TK đối Trang Stt ứng số dòng E G H -Số dư đầu tháng -Sps tháng 14/2 HĐ211 25/2 14/2 HĐ211 25/2 14/2 HĐ211 25/2 14/2 TX2 29/2 14/2 TX2 29/2 25/2 TX1 29/2 25/2 TX1 29/2 Số tiền NỢ CÓ 3.000.000 … Nhập kho xích tăng để treo giường toa xe Nhập kho khung giường nhân viên Nhập kho khung giường tầng (inox 304) Xuất kho khung giường nhân viên để phục vụ sản xuất Xuất khung giường tầng ( innox 304) để phục vụ sản xuất Xuất khung giường nhân viên để phục vụ sản xuất Xuất kho khung giường tầng 3( innox 304) phục vụ sản xuất … Cộng SPS tháng Số dư cuối tháng 331 34.720.000 331 880.000 331 10.360.000 621 440.000 621 5.180.000 621 440.000 621 5.180.000 45.960.000 34.720.000 11.240.000 Sổ có … trang đánh sô trang số 01 đến trang … Ngày 29 tháng 02 năm2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (kí, họ tên) (kí, họ tên) (kí, họ tên, đóng dấu) 70 3.3 Nhận xét cơng tác kế tốn cơng ty xe lửa Gia Lâm 3.3.1 Ưu điểm - Việc phân loại nguyên vật liệu theo vai trò tác dụng, đặc tính ngun vật liệu phù hợp đặc điểm sản xuất cơng ty - Cơng ty có hệ thống tổ kho tổ chức cách hệ thống, khoa học phù hợp với cách phân loại nguyên vật liệu mà cơng ty áp dụng - Ln có phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ thủ kho phòng kế tốn giúp cho cơng tác ghi chép nhanh chóng, đầy đủ xác - Cơng ty trang bị phần mềm kế toán phần mềm quản lý vật tư có khả chuyển đổi liệu đối chiếu số liệu kế toán thủ kho nên dễ phát sai sót số học Việc cập nhật số liệu in báo cáo quản trị vật tư hàng hóa dễ dàng, nhanh chóng xác - Cơng ty xây dựng xong hệ thống danh điểm vật tư thống số kho vật tư xí nghiệp giúp tránh trùng lặp dễ dàng cho quản lý - Về nội dung phương pháp kế tốn ngun vật liệu Cơng ty sử dụng phương pháp bình quân kỳ dự trữ để theo dõi chi tiết tình hình, biến động nguyên vật liệu Phương pháp tương đối phù hợp với đặc điểm sản xuất yêu cầu quản lý Công ty - Về hệ thống chứng từ sổ sách kế toán: Hệ thống chứng từ bán hàng thiết kế đầy đủ, tuân thủ theo chế độ kế toán hành phù hợp với đặc điểm riêng công ty Các chứng từ sử dụng theo mẫu hướng dẫn bắt buộc Bộ Tài chính: có đầy đủ chữ ký bên có liên quan, lập ghi chép tiêu chứng từ đầy đủ xác…đảm bảo tính pháp lý chứng từ kế toán Hệ thống chứng từ kế toán đầy đủ, tổ chức khoa học, không chồng chéo, đáp ứng việc phản ánh toàn nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty Mọi chứng từ thu thập, phân loại, xếp theo trình tự thời gian bảo quản, lưu trữ cẩn thận kế toán viên cơng ty Q trình ln chuyển chứng từ tổ chức hợp lý, nhanh gọn, tạo 71 điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp phòng ban khách hàng đến với Cơng ty Nhờ đó, q trình bán hàng quản lý cách chặt chẽ thông qua chứng từ phê duyệt chứng từ ban giám đốc Hệ thống sổ sách đầy đủ, tuân thủ kết cấu, biểu mẫu cách thức ghi sổ BTC quy định Bên cạnh đó, hệ thống sổ sách tổ chức chi tiết, cụ thể theo mặt hàng, đảm bảo cho việc hạch rõ ràng Với loại hình sản xuất kinh doanh cơng ty, việc áp dụng hình thức sổ nhật ký chung hồn tồn phù hợp, hình thức sổ nhiều công ty áp dụng, không đơn giản thuận tiện cho người lập biểu mà dễ cho người sử dụng Thuận tiện cho việc xử lý số liệu công tác ghi sổ kế toán Với hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp mở đầy đủ khoa học nên dễ dàng theo dõi kiểm tra Qua đó, phản ánh biến động nhu cầu thị trường hiệu kinh doanh loại nguyên vật liệu.Vì thế, Ban giám đốc có tranh hồn chỉnh tình hình tiêu thụ sản phẩm thị trường.Từ đó, có định đắn cấu sản xuất, tiêu thụ mức độ đầu tư công nghệ tổ chức hoạt động marketing cho sản phẩm - Về hệ thống tài khoản kế tốn: Các tài khoản Cơng ty sử dụng phù hợp với chế độ kế toán hành Hệ thống tài khoản kế tốn Cơng ty áp dụng hệ thống tài khoản kế tốn theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Cho đến việc áp dụng triển khai tốt phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty, phần đáp ứng yêu cầu kế toán tổng hợp kế toán chi tiết Hệ thống tài khoản kế tốn cơng ty sử dụng q trình hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày nói chung q trình bán hàng nói riêng đầy đủ, phản ánh xác nghiệp vụ kinh tế xảy đồng thời phù hợp với điều kiện đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Công ty chi tiết tài khoản tùy theo chất chức 72 loại tài khoản tạo linh hoạt cách tổ chức chi tiết tài khoản, mặt khác lại đảm bảo tính thống nguyên tắc, phương pháp kế toán phần hành kế toán tương ứng Để phù hợp với tình hình đặc điểm cơng ty, kế tốn mở tài khoản cấp 2, cấp nhằm phản ánh cách chi tiết, cụ thể tình hình biến động loại tài sản cơng ty giúp cho kế toán thuận tiện cho việc ghi chép cách đơn giản, rõ ràng mang tính thuyết phục, giảm nhẹ phần khối lượng cơng việc kế tốn, tránh chồng chéo cơng việc ghi chép kế tốn Trong phần hành kế toán nguyên vật kiệu, tài khoản phản ánh nguyên vật liệu, tài khoản phản ánh giá vốn tài khoản phản ánh phải trả người bán chi tiết theo loại sản phẩm - Về việc ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện nay, Công ty trang bị cho phòng kế tốn nhân viên máy vi tính nối mạng nội khơng giúp kế tốn viên hồn thành cơng việc cách nhanh chóng, xác mà thuận lợi cho việc phối hợp phòng ban cơng ty với 3.3.2 Nhược điểm Bên cạnh thành tích đạt kế tốn vật liệu cơng ty tồn số hạn chế thiếu sót định cần hoàn thiện để việc kiểm tra lập báo cáo, lập bảng biểu xác hơn, hợp lí Cơng tác phân tích tình hình quản lý sử dụng NVL công ty chưa thực trọng phân tích tình hình quản lý sử dụng NVL Cơng tác ghi sổ đơi lúc chưa vận dụng quy trình hạch tốn vật liệu Về việc lập hóa đơn GTGT, nghiệp vụ nhập – xuất không nhiều tháng, dẫn đến nghiệp vụ hàng ngày không lập mà đến cuối tháng tổng hợp hóa đơn GTGT điều làm cho khơng phản ánh chi tiết NVL kì, dẫn đến thất khó kiểm sốt được, dễ 73 gây biển thủ cơng quỹ cho Xí nghiệp, móc nối gian lận với 3.3.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm + Về nguyên vật liệu tồn kho - Đặc điểm sản phẩm sản xuất công ty vật liệu xây liên qua tới tàu hỏa, xe gắn máy chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao giá thành sản phẩm Việc quản lý tốt đầu vào đầu nguyên vật liệu khâu quan trọng việc tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Do kế tốn ngun vật liệu phải quản lý tốt từ khâu thu mua, dự trữ đến việc xuất kho sử dụng - Nguyên liệu chủ yếu sắt, thép, cao su, niox, đồ điện tử… dễ hư hỏng không bảo quản kỹ lưỡng Nên cần phải có biện pháp phù hợp để đảm bảo cho nguồn nguyên liệu nhằm phục vụ cho sản xuất tốt hơn, tránh mang gánh nặng chi phí - Cơng ty nên thực rà sốt lại danh điểm vật tư áp dụng công ty, các loại vật tư theo dõi nhiều mã vật tư khác cần điều chỉnh theo dõi mã vật tư điều chỉnh lại giá trị hàng tồn kho đảm bảo số dư hàng tồn kho xí nghiệp phản ánh đầy đủ thời điểm năm Đối với vật tư thu hồi trình sửa chữa tài sản phục chế công ty cần làm thủ tục nhập kho theo dõi sổ kế tốn - Cơng ty cần phải phân loại đâu hàng cần thiết dự phòng (Có danh mục cụ thể), hàng chậm luân chuyển (thời gian lưu kho), phân tích nguyên nhân chí quy trách nhiệm cá nhân, tập thể đề xuất mua vật tư thực tế không sử dụng, sử dụng - Phải đánh giá phẩm chất nguyên vật liệu tồn kho, đặc biệt nguyên vật liệu chậm luân chuyển để có giải pháp kịp thời Thanh lý 74 nguyên vật liệu phẩm chất ngun vật liệu khơng sử dụng thay đổi thiết bị nhằm giải phóng kho thu hồi vốn - Nên có biện pháp nhằm khuyến khích người lao động sử dụng nguyên vật liệu cách tiết kiệm sản xuất sách tuyên dương, khen thưởng áp dụng sách bồi thường, xử phạt trường hợp sử dụng lãng phí nguyên vật liệu + Về việc quản lý mua sắm vật tư hàng hóa - Công ty nên bám sát thực tốt việc quản lý mua sắm vật tư theo cách cẩn thận đầy đủ: Mua sắm hàng hóa từ nguồn vốn phải xác định sở thực có nhu cầu theo định mức kinh tế kỹ thuật, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sửa chữa lớn, lực tự khai thác, lượng tồn kho mức dự trữ thường xuyên … + Về quản lí sổ sách, chứng từ Hằng ngày nghiệp vụ nhập cần tiến hành theo dõi chi tiết hóa đơn GTGT cho nghiệp vụ mua NVL tránh trường hợp cuối tháng lần để dễ theo dõi nguồn NVL lần nhập tồn kho, giá nhập giá xuất cho NVL + Bồi dưỡng lực nhân viên Có sách hợp lý người lao động để thu hút lao động có lực, khơng ngừng tuyển chọn nhân viên, sách khuyến khích nhân viên phát huy khả làm việc Riêng phận kế toán nguyên vật liệu phải thường đào tạo thường xuyên kỹ năng, nghiệp vụ để đẩy mạnh khả tiêu thụ hàng hóa cơng ty + Quản lý sử dụng nguyên vật liệu Các phận liên quan tới việc nhập-xuất-tồn vật tư nguyên vật liệu theo dõi, phản ánh nghiệp vụ phát sinh liên quan vào sổ để theo dõi để dễ dàng cho ta thấy số liệu chi tiết theo sản phẩm vật liệu 75 + Lập hóa đơn GTGT Phải phản ánh nhập-xuất cho mặt hàng, hóa đơn Ghi đầy đủ, rõ ràng, khơng tẩy xóa, đầy đủ thơng tin cần thiết 76 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua q trình thực tập cơng ty cổ phần xe lửa Gia Lâm, đưa số kết luận sau: Về tình hình chung cơng ty, cơng ty cổ phần xe lửa Gia Lâm công ty có quy mơ lớn, cơng ty lại có đội ngũ lao động chủ yếu người có trình độ học vấn cao trọng mức độ quản lý, mức độ lao động nặng nhọc cơng ty trọng vào người có sức khỏe thay có tay nghề Qua ba năm 2013, 2014 2015, tài sản nguồn vốn cơng ty có nhiều biến động Về tài sản ngắn hạn tăng qua năm từ 2013 đến năm 2015 tăng 15,56% tài sản dài hạn lại giảm xuống, so với năm 2013 tới năm 2015 tài sản dài hạn giảm xuống 14,71 Trong cấu nguồn vốn, nợ phải trả cao vốn chủ sở hữu Điều cho thấy công ty gặp khó khăn tài Hiện cơng ty cần cải thiện khâu thu hồi khoản nợ vay ngắn hạn quản lý tốt chất lượng hàng tồn kho để hoạt động hiệu Năm 2014 năm mà công ty xuống dốc trầm trọng, chưa thực tốt việc sản xuất kinh doanh, dẫn tới hiểu công việc suất không ổn định mà hạ thấp Điều cho thấy công ty chưa sử dụng hết nguồn nhân lực cơng việc Tính chất cơng việc chểnh mảng, không đáp ứng khả doanh thu, bước sang năm 2015 có chút tiến triển khơng thể bù đắp thiệt hại mà năm 2014 gây Điều cho thấy công ty cần trọng cố gắng nữa, không khâu sản xuất mà khâu quản lý Qua thời gian tìm hiểu thực tế công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm, 77 nhận thấy rõ tầm quan trọng ảnh hưởng to lớn công tác kế tốn ngun vật liệu tới q trình sản xuất kinh doanh cơng ty Hạch tốn ngun vật liệu công cụ đắc lực giúp cho lãnh đạo công ty nắm bắt tình hình đạo sản xuất việc lập kế hoạch thu mua sử dụng ngun vật liệu thích hợp từ có ý nghĩa định đến việc hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho công ty Về tổ chức công tác kế tốn ngun vật liệu, cơng ty tổ chức đơn giản Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm áp dụng chế độ kế tốn theo thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính, tuân thủ quy tắc hạch toán, mẫu sổ sách kế toán Kế toán nguyên vật liệu lựa chọn mẫu sổ nhật kí chung, tính giá vốn theo phương pháp bình qn kỳ dự trữu với với hỗ trợ máy vi tính giúp theo dõi đối tượng vật liệu chi tiết, đơn giản hóa cơng việc Như vậy, thấy tổ chức kế tốn đóng vai trò quan trọng, nhu cầu tất yếu cơng tác quản lý Cơng tác kế tốn cần phải quan tâm mức, ln hồn thiện đổi 4.2 Kiến nghị Cơng ty cần phải hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu theo nguyên tắc chế độ tài chính, kế toán hiên hành, văn pháp luật nhà nước có liên quan, phù hợp với chuẩn mực kế tốn, thơng lệ chung đặc biệt việc lập hóa đơn GTGT cho lần nhập NVL không nên để cuối tháng lâp trước Phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty Công ty cần hồn thiện cơng tác bảo quản ngun vật liệu: hệ thống kho cần bảo quản, nâng cấp, bố trí khoa học, thuận tiện cho việc theo dõi kiểm kê Ở phân xưởng nên có kho bãi riêng phân chia kho thành kho nhỏ gồm kho NVL chính, phụ, kho thành phẩm… để phục 78 vụ cho việc kiểm kê phân xưởng Hồn thiện cơng tác quản lý NVL: Cơng ty cần lập định mức chi phí NVL cho cơng việc, sản phẩm lập định mức dự trù cho danh điểm hàng tồn kho Việc lập dự toán NVL xác hợp lý sở quan trọng để đáp ứng nhu cầu sản xuất công ty Không ngừng nâng cao lực, khả làm việc Đặt lợi ích thân gắn liền với lợi ích cơng ty để cơng ty kinh doanh đạt hiệu phát triển vững mạnh Kế toán nguyên vật liệu cần phải linh động, phối hợp với nhau, thực tốt việc luân chuyển, quản lý hàng tồn kho công ty 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo : 207 sơ đồ kế toán doanh nghiệp – chủ biên: TS.Hà Thị Ngọc HàNXB tài HN- 2004 Bản thuyết minh báo cáo tài cơng ty cổ phần xe lửa Gia Lâm năm 2013, 2014 2015 Giáo trình Kế tốn tài –NXB tài năm 2010 GS.TS.NGND.Ngơ Thế Chi PGS.TS.Trương Thị Thủy, 2013, giáo trình kế tốn tài chính, nhà xuất Học viện tài chính) PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh cộng sự, T4-2013 tài liệu đào tạo Kế toán tổng hợp Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/3/2006,các văn hướng dẫn bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành hệ thống chứng từ kế tốn Tài liệu cơng ty cổ phần xe lửa Gia Lâm Thông tư số 200/2014/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp, nhà xuất thống kê 80 ... giá ngun vật liệu cơng ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm .43 iv 3.2.2 Kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần xe lửa Gia Lâm 44 3.3 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XE LỬA GIA LÂM 71 3.3.1... tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần xe lửa Gia Lâm 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu sở lý luận nguyên vật liệu cơng ty Tìm hiểu thực trạng kế tốn ngun vật liệu công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm. .. xuất- tồn nguyên vật liệu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Về nội dung Kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm 1.3.2.2 Về không gian Đề tài thực công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm  Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xe lửa gia lâm, Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xe lửa gia lâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay