Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển DHA

122 31 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 09:22

PHẦN I MỞ ĐẦU1.1 Tính cấp thiết của đề tàiTrong nền kinh tế thị trường, vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp không những là thước đo phản ánh trình độ tổ chức quản lý mà còn là sự sống còn, nó quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình phải có những bước đi thích hợp, có tầm nhìn chiến lược từ việc tổ chức quản lý tới việc tiếp cận thị trường. Thực tế trong những năm vừa qua cho thấy, với sự phát triển của cơ chế thị trường và sự cạnh tranh gay gắt, bên cạnh những doanh nghiệp thương mại làm ăn có hiệu quả, mở rộng và không ngừng nâng cao vị thế của mình trên thị trường cả trong và ngoài nước thì vẫn tồn tại không ít những doanh nghiệp thương mại hoạt động kém hiệu quả, thu nhập không đủ bù đắp chi phí và có nguy cơ đứng trước sự phá sản, giải thể. Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều song nhìn nhận đánh giá một cách tổng quát, khách quan thì nguyên nhân của sự đổ vỡ, phá sản trong các doanh nghiệp thương mại chủ yếu là do sự yếu kém trong việc tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả. Vì vậy, với mục tiêu cao nhất và cuối cùng của mình là lợi nhuận thì việc xem xét các phương thức bán hàng, xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và được đặt ra hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp thương mại cũng như doanh nghiệp sản xuất nào. Nghiên cứu vấn đề này giúp cho các nhà quản tri, lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó định hướng phát triển kinh doanh trong tương lai. Có làm tốt công tác bán hàng và xác định đúng đắn kết quả bán hàng thì doanh nghiệp mới tạo ra được nguồn thu bù đắp chi phí, đẩy nhanh vòng quay của vốn kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và uy tín của mình trên thị trường.Và trong thị trường cạnh tranh ngày nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển DHA cũng quan tâm hàng đầu đến vấn đề bán hàng và xác định bán hàng đúng đắn để công ty sinh lời một cách hiệu quả nhất. Là một doanh nghiệp chuyên mua bán các loại máy phát điện chạy bằng xăng, dầu, năng lượng mặt trời, mua bán nguyên vật liệu xây dựng, mua bán các sản phẩm thiết bị điện, nước, bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đền và bộ đèn điện, máy vi tính, công ty với bề dày kinh nghiệm trong thương mại, công ty đã tạo được uy tín nhất định trên thị trường. Xuất phát từ sự cần thiết và tầm quan trọng, cũng như yêu cầu đặt ra với kế toán trong việc hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, qua nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển DHA, được sự hướng dẫn tận tình của giáo viên thực tập và ban lãnh đạo công ty tôi đã quyết định đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài : “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển DHA” để làm báo cáo khóa luận của mình. HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN & QUẢN TRỊ KINH DOANH CHU THỊ NGỌC HÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN DHA HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN DHA Người thực : CHU THỊ NGỌC HÂN khóa : 56 Chuyên ngành đào tạo : KẾ TOÁN Giảng viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN ĐĂNG HỌC HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Thời gian thực tập khoảng thời gian vô quan trọng sinh viên trước tốt nghiệp trường thể nói, quãng thời gian sinh viên trải nghiệm làm quen với môi trường thực tế, áp dụng kiến thức học vào thực tế nào? Cũng khoảng thời gian thực tập sinh rèn luyện tác phong làm việc sau Với đề tài : “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA” thực tập công ty riêng thân tơi trải nghiệm thực tế thú vị Trước tiên xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu nhà trường Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, ban chủ nhiệm khoa thầy khoa Kế tốn & Quản trị kinh doanh tổ chức cho đợt thực tập vô ý nghĩa Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Thầy ThS Nguyễn Đăng Học giảng viên mơn Kế tốn tài bảo tận tình cho tơi suốt thời gian thực tập hướng dẫn tơi hồn thành báo cáo tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể cơ, chú, anh, chị công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA tạo điều kiện thuận lợi cho học hỏi giúp đỡ thời gian thực tập công ty Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn với gia đình, bạn bè giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận Hà Nội, ngày 30/05/ 2016 Sinh viên Chu Thị Ngọc Hân i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG .iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ v DANH MỤC MẪU CHỨNG TỪ vi DANH MỤC MẪU SỔ vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .viii PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tài liệu 2.1.1 Những vấn đề bán hàng 2.1.2 Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 2.1.3 Nội dung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng .7 2.1.4 sở thực tiễn 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 45 2.2.1 Khung phân tích 46 2.2.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 46 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 47 PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 Một số đặc điểm công ty .51 3.1.1 Giới thiệu Công ty 51 3.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh Công ty 52 3.1.3 Đặc điểm tổ chức máy Công ty 52 3.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty 55 3.1.5 Tình hình cơng ty 59 3.1.6.Tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty 65 ii 3.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA .67 3.2.1 Đặc điểm hàng hóa Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA 67 3.2.2 Phương thức bán hàng công ty .68 3.2.3 Phương thức toán 68 3.2.4 Kế tốn bán hàng Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA .69 3.2.5 Kế toán giá vốn hàng bán .85 3.2.6 Kế tốn chi phí bán hàng 87 3.2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 93 3.2.8 Kế toán doanh thu hoạt động tài 98 3.2.9 Thu nhập khác 99 3.2.10 Chi phí khác .101 3.2.11 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 102 3.2.12 Kế toán xác định kết bán hàng 103 3.3 Một số giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA 104 3.3.1 Nhận xét tình hình tổ chức, hạch tốn nghiệp vụ kế tốn cơng ty .104 3.3.2 Phương hướng hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA 107 PHẦN IV KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .108 4.1 Kết luận 109 4.2 Kiến nghị 110 4.2.1 Đối với doanh nghiệp 110 4.2.2 Đối với nhà nước 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO .112 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 : Tình hình lao động công ty năm 2013 - 2015 .60 Bảng 3.2:Tình hình tài sản nguồn vốn công ty qua năm 2013 - 2015 62 Bảng 3.3: Kết sản xuất kinh doanh công ty qua năm 2013 - 2015 65 iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .14 Sơ đồ 2.2: Kế toán chiết khấu thương mại 17 Sơ đồ 2.3 Kế toán giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại 17 Sơ đồ 2.4 Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp khai thường xuyên 19 Sơ đồ 2.5 Kế tốn chi phí bán hàng 22 Sơ đồ 2.6 Kế tốn tốn chi phí quản lý doanh nghiệp .26 Sơ đồ 2.7: Kế toán doanh thu hoạt động tài 30 Sơ đồ 2.8 Kế tốn tốn chi phí tài 33 Sơ đồ 2.9: Kế toán thu nhập khác .36 Sơ đồ 2.10 : Kế tốn chi phí khác .38 Sơ đồ 2.11: Kế tốn chi phí thuế TNDN .41 Sơ đồ 2.12: Kế toán xác định kết kinh doanh 43 Sơ đồ 2.11: Phần khung phân tích đề tài 46 Sơ đồ 3.1 Mơ hình tổ chức máy Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA 53 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ Tổ chức máy kế tốn cơng ty cổ phần đầu phát triển DHA (theo phần hành kế toán) 56 Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính 59 Sơ đồ 3.4: Quy trình kế tốn bán hàng chưa thu tiền 74 v DANH MỤC MẪU CHỨNG TỪ Mẫu chứng từ 3.1: Hóa đơn GTGT .71 Mẫu chứng từ 3.2: Phiếu xuất kho 71 Mẫu chứng từ 3.3: Phiếu thu .73 Mẫu chứng từ 3.4: Hợp đồng kinh tế 75 Mẫu chứng từ 3.5: Biên bàn giao 78 Mẫu chứng từ 3.6: Hóa đơn giá trị gia tăng 78 Mẫu chứng từ 3.7: Phiếu xuất kho 79 Mẫu chứng từ 3.8: Phiếu báo 81 Mẫu sổ 3.1: Sổ nhật ký chung .82 Mẫu sổ 3.2: Sổ tài khoản .85 Mẫu sổ 3.3: Sổ tài khoản Giá vốn hàng bán 87 Mẫu chứng từ 3.9: Phiếu chi .88 Mẫu chứng từ 3.10: Bảng chấm công 90 Mẫu chứng từ 3.11: Bảng toán tiền lương 91 Mẫu chứng từ 3.12: Phiếu chi .92 Mẫu sổ 3.4: Sổ tài khoản Chi phí bán hàng 93 Mẫu chứng từ 3.13: Phiếu chi .94 Mẫu chứng từ 3.14: Phiếu chi .95 Mẫu sổ 3.5: Sổ tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp .97 Mẫu sổ 3.6: Sổ tài khoản doanh thu hoạt động tài 99 Mẫu sổ 3.7: Sổ tài khoản thu nhập khác 100 Mẫu sổ 3.8: Sổ tài khoản Chi phí khác 102 Mẫu sổ 3.9: Sổ tài khoản Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp 102 Mẫu sổ 3.10: Sổ tài khoản xác định kết kinh doanh .103 vi DANH MỤC MẪU SỔ Mẫu chứng từ 3.1: Hóa đơn GTGT .71 Mẫu chứng từ 3.2: Phiếu xuất kho 71 Mẫu chứng từ 3.3: Phiếu thu .73 Mẫu chứng từ 3.4: Hợp đồng kinh tế 75 Mẫu chứng từ 3.5: Biên bàn giao 78 Mẫu chứng từ 3.6: Hóa đơn giá trị gia tăng 78 Mẫu chứng từ 3.7: Phiếu xuất kho 79 Mẫu chứng từ 3.8: Phiếu báo 81 Mẫu sổ 3.1: Sổ nhật ký chung .82 Mẫu sổ 3.2: Sổ tài khoản .85 Mẫu sổ 3.3: Sổ tài khoản Giá vốn hàng bán 87 Mẫu chứng từ 3.9: Phiếu chi .88 Mẫu chứng từ 3.10: Bảng chấm công 90 Mẫu chứng từ 3.11: Bảng toán tiền lương 91 Mẫu chứng từ 3.12: Phiếu chi .92 Mẫu sổ 3.4: Sổ tài khoản Chi phí bán hàng 93 Mẫu chứng từ 3.13: Phiếu chi .94 Mẫu chứng từ 3.14: Phiếu chi .95 Mẫu sổ 3.5: Sổ tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp .97 Mẫu sổ 3.6: Sổ tài khoản doanh thu hoạt động tài 99 Mẫu sổ 3.7: Sổ tài khoản thu nhập khác 100 Mẫu sổ 3.8: Sổ tài khoản Chi phí khác 102 Mẫu sổ 3.9: Sổ tài khoản Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp 102 Mẫu sổ 3.10: Sổ tài khoản xác định kết kinh doanh .103 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC BHXH BVMT CP GTGT GTSP Báo cáo tài Bảo hiểm xã hội Bảo vệ mơi trường Chi phí Giá trị gia tăng Giới thiệu sản phẩm HH KC KQSXKD Hàng hóa Kết chuyển Kết sản xuất kinh doanh LN NSNN QLDN TK TNDN TSCĐ TTĐB XNK Lợi nhuận Ngân sách nhà nước Quản lý doanh nghiệp Tài khoản Thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố định Tiêu thụ đặc biệt Xuất nhập viii 3.2.8 Kế tốn doanh thu hoạt động tài * Nội dung: Doanh thu hoạt động tài khoản doanh thu tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận chia, thu nhập hoạt động đầu khác doanh thu hoạt động tài khác doanh nghiệp… * Chứng từ sử dụng: Kế toán doanh thu hoạt động tài sử dụng loại chứng từ sau: - Giấy báo Nợ Ngân hàng - Bảng tạm tính lãi - Một số chứng từ khác * Tài khoản sử dụng: Để hạch toán khoản doanh thu hoạt động tài phát sinh tháng kế tốn sử dụng TK 515 – Doanh thu hoạt động tài để phản ánh tập hợp kết chuyển doanh thu hoạt động tài Thực tế cơng ty Cổ Phần Đầu Phát triển DHA, khoản doanh thu phát sinh xếp vào doanh thu hoạt động tài như: - Lãi tiền gửi: Là tiền lãi sinh từ hợp đồng tiền gửi kỳ hạn từ – tháng ngân hàng - Cổ tức, lợi nhuận chia cho khoản đầu Ví dụ: Ngày 31/5/2015, kế tốn tạm tính lãi hợp đồng tiền gửi số 15.05 – hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tháng ngân hàng Techcombank – chi nhánh Thăng Long, số tiền tạm tính lãi: 2.013.246 đ Kế tốn hạch tốn bút tốn vào phần mềm, nhập nội dung diễn giải: Tạm tính lãi hợp đồng tiền gửi số 15.05, TK Nợ 13881, TK 515, Số tiền: 2.013.246 đ Khi nhập thơng tin xong ta nhấn nút "cất" công cụ Sau nhập liệu xong phần mềm kế toán tự động vào chi tiết, sổ nhật ký chung, sổ sổ liên quan khác Ta trích dẫn sổ tài khoản 515 - chi phí quản lý doanh nghiệp sau: 98 Mẫu sổ 3.6: Sổ tài khoản doanh thu hoạt động tài Mẫu số S03b-DN Cơng ty CP Đầu Phát triển DHA Số 14/61, phố Định Cơng, P.Thịnh Liệt, Q.Hồng Mai, (Ban hành theo Thơng số 200/2014/TT-BTC TP Hà Nội ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) (TRÍCH) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài Từ ngày: 01/05/2015 đến ngày 31/05/2015 NT Chứng từ ghi Ngày Diễn giải Số Số phát sinh TK đ/ư Nợ sổ … 19/5 … 31/0 … … 19/5 PKT05.21 … … 31/05 PKT05.39 … Tất tốn HĐTG số 1904 … Tạm tính lãi HĐTG số 15.05 … 1121 … 13881 31/0 31/05 KC từ 515-911 911 PKT05.47 … … … 358.089 … 2.013.246 5.025.910 - Số dư cuối tháng - Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguồn phòng kế tốn, 2015 3.2.9 Thu nhập khác * Nội dung: Thu nhập khác khoản thu nhập khác hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp gồm: Thu nhập từ nhượng bán, lý TSCĐ; khoản thuế phải nộp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sau giảm, hoàn; thu tiền phạt vi phạm hợp đồng khách hàng; thu khoản nợ khó đòi xóa sổ, … * Chứng từ sử dụng: Kế toán thu nhập khác sử dụng loại chứng từ sau: - Quyết định lý TSCĐ, hóa đơn bán lý TSCĐ, bảng khấu hao lũy 99 - kế TSCĐ, chứng từ thu tiền lý TSCĐ - Quyết định phạt công ty - Một số chứng từ khác * Tài khoản sử dụng: Để hạch toán khoản thu nhập khác phát sinh tháng kế toán sử dụng TK 711 – Thu nhập khác để phản ánh tập hợp kết chuyển khoản thu nhập khác hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Mẫu sổ 3.7: Sổ tài khoản thu nhập khác Mẫu số S03b-DN Công ty CP Đầu Phát triển DHA Số 14/61, phố Định Công, P.Thịnh Liệt, Q.Hồng Mai, (Ban hành theo Thơng số 200/2014/TT-BTC TP Hà Nội ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 711 – Thu nhập khác Từ ngày: 01/05/2015 đến ngày 31/05/2015 NT Chứng từ ghi Ngày Số sổ 31/05 31/05 PKT05.37 Diễn giải Phạt công ty CP Xây Dựng TK đ/ư Số phát sinh Nợ 13881 600.000 Long Việt theo QĐ số 31/05 31/05 PKT05.38 31/05 31/05 PKT05.48 12.05/QĐ/DHA2015 Xử lý chênh lệch công nợ KC từ 711-911 - Số dư cuối tháng 131 911 48.459 648.459 - - Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguồn phòng kế tốn, 2015 100 3.2.10 Chi phí khác * Nội dung: Chi phí khác khoản chi phí phát sinh kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường doanh nghiệp như: Chi phí lý, nhượng bán TSCĐ; giá trị lại TSCĐ lý, nhượng bán; tiền phạt phải trả vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính; khoản chi phí khác… * Chứng từ sử dụng: Kế tốn chi phí khác sử dụng loại chứng từ sau: - Quyết định lý TSCĐ, chứng từ chi tiền lý TSCĐ - Quyết định phạt khách hàng chuyển sang vi phạm hợp đồng kinh tế - Một số chứng từ khác * Tài khoản sử dụng: Để hạch tốn khoản chi phí khác phát sinh tháng kế toán sử dụng TK 811 – Chi phí khác để phản ánh tập hợp kết chuyển khoản chi phí khác doanh nghiệp 101 Mẫu sổ 3.8: Sổ tài khoản Chi phí khác Mẫu số S03b-DN Cơng ty CP Đầu Phát triển DHA Số 14/61, phố Định Công, P.Thịnh Liệt, Q.Hồng Mai, (Ban hành theo Thơng số 200/2014/TT-BTC TP Hà Nội ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 811 – Chi phí khác Từ ngày: 01/05/2015 đến ngày 31/05/2015 NT ghi Chứng từ Ngày Số sổ 31/05 31/05 PKT05.35 31/05 31/05 PKT05.52 Số phát sinh TK Diễn giải đ/ư Xử lý chênh lệch cơng 3341 nợ - làm tròn lương KC từ 811-911 - Số dư cuối tháng 911 Nợ 12.325 - 12.325 - Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguồn phòng kế tốn, 2015 3.2.11 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty năm gần phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước, cho thấy cơng ty làm ăn hiệu quả, sách bán hàng phù hợp với thị trường Kế toán hạch tốn Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phản ánh TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, TK chi tiết 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Hàng quý kế toán hạch toán số thuế thu nhập phát sinh, cuối năm tính tốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thiếu hạch tốn số bổ sung phải nộp, thừa điều chỉnh giảm số thuế hạch tốn năm thông qua TK 821 Mẫu sổ 3.9: Sổ tài khoản Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp 102 Công ty CP Đầu Phát triển DHA Số 14/61, phố Định Cơng, P.Thịnh Liệt, Q.Hồng Mai, TP Hà Nội Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Thông số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 821- Chi phí thuế TNDN Từ ngày: 01/05/2015 đến ngày 31/05/2015 NT ghi Chứng từ Ngày Số sổ 31/05 31/05 PKT05.44 31/05 31/05 PKT05.53 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Số phát sinh TK Diễn giải đ/ư Thuế TNDN phải nộp KC từ 821-911 - Số dư cuối tháng 3334 911 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Nợ 7.802.130 - 7.802.130 - Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguồn phòng kế toán, 2015 3.2.12 Kế toán xác định kết bán hàng *Nội dung: Kết hoạt động kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường hoạt động khác doanh nghiệp thời kỳ định, biểu số tiền lãi hay lỗ * Tài khoản kế toán sử dụng: TK 911- Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế toán tổng hợp tiến hành xác định kết kinh doanh cho cơng ty Kế tốn tổng hợp thực phân hệ “ Tổng hợp” 13 phân hệ MISA SME.NET2010 Chương trình tiến hành nghiệp vụ kết chuyển từ TK 511, 512, 632, 635 sang TK 911 Toàn qúa trình phần mềm kế tốn tự kết chuyển xác định kết Mẫu sổ 3.10: Sổ tài khoản xác định kết kinh doanh Mẫu số S03b-DN Công ty CP Đầu Phát triển DHA 103 Số 14/61, phố Định Cơng, P.Thịnh Liệt, Q.Hồng Mai, TP Hà Nội (Ban hành theo Thông số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 911- Xác định kết kinh doanh Từ ngày: 01/05/2015 đến ngày 31/05/2015 NT ghi Chứng từ Ngày Số Số phát sinh TK Diễn giải đ/ư Nợ sổ 31/05 31/05 PKT05.46 Kết chuyển từ 511— 5111 31/05 31/05 PKT05.47 911, 5111 - 911 Kết chuyển từ 515 - 515 5.025.910 31/05 31/05 PKT05.48 911.515 -911 Kết chuyển từ 711 - 711 648.459 31/05 31/05 PKT05.49 911.711 -911 Kết chuyển từ 632 - 632 1.292.293.501 31/05 31/05 PKT05.50 911, 632 -911 Kết chuyển từ 641 - 641 61.689.744 31/05 31/05 PKT05.51 911, 641 -911 Kết chuyển từ 642 - 642 237.180.059 31/05 31/05 PKT05.52 911, 642 -911 Kết chuyển từ 811 - 811 12.325 31/05 31/05 PKT05.53 911, 811 -911 Kết chuyển từ 821 - 8211 7.802.130 31/05 31/05 PKT05.54 911, 8211 -911 Kết chuyển từ 911— 4212 25.439.731 1.618.743.121 4212 lãi - Số dư cuối tháng Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) - Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguồn phòng kế tốn, 2015 3.3 Một số giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA 3.3.1 Nhận xét tình hình tổ chức, hạch tốn nghiệp vụ kế tốn cơng ty Ưu điểm 104 - Thứ : Việc tổ chức máy kế tốn Cơng ty thiết kế gọn nhẹ, hợp lý, hoạt động nề nếp hiệu cao cơng việc Các cán kế tốn trẻ, động, nhiệt tình, trình độ nghiệp vụ cao, thường xuyên cập nhật thay đổi chế độ kế toán Việt Nam vận dụng cách linh hoạt, tác phong làm việc khoa học Tổ chức máy kế tốn theo mơ hình tập trung hợp lý Đảm bảo hiệu hoạt động phòng kế tốn Thứ hai: Cơng ty áp dụng hình thức hạch tốn Nhật ký chung phù hợp với quy mơ, loại hình, đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thứ ba, Việc tổ chức máy kế toán hồn tồn phù hợp với u cầu cơng việc trình độ chun mơn người Nhân viên kế tốn với trình độ chun mơn cao, ý thức trách nhiệm tốt, ln hồn thành tốt cơng việc giao, giúp đánh giá nhanh chóng kịp thời tình hình kinh doanh cơng ty, từ giúp lãnh đạo đưa mục tiêu kinh doanh nhằm đem lại hiệu kinh doanh cao Thứ 4, Trên sở đặc điểm kết bán hàng cơng ty, kế tốn doanh thu,chi phí xác định kết bán hàng vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, để đưa hệ thống sổ sách ghi chép, xác định doanh thu, chi phí Thứ 5, Một ưu điểm công tác kế tốn cơng ty đưa chương trình kế tốn máy vào sử dụng, nhờ mà cơng việc kế toán viên trở lên đơn giản nhiều, đem lại hiệu cao công việc, đồng thời phản ánh trung thực, xác, kịp thời tình hình tài hoạt động kinh doanh cơng ty Cơng ty sử dụng phần mềm kế toán phần mềm "MISA SME.NET 2010 ", gói sản phẩm Enterprise Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010 gồm 13 phân hệ với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu nhiều chi phí mà sở hữu làm chủ hệ thống phần mềm kế toán quản lý hoạt động kinh tế phát sinh Đặc biệt, MISA SME.NET 2010 hỗ trợ doanh nghiệp tạo mẫu, phát hành, in, quản lý sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP 105 Phần mềm cho biết tình hình sức khoẻ doanh nghiệp: hệ số tốn, khả hoạt động, khả sinh lời, cấu tài cấu tài sản Đồng thời giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp định kinh tế, thơng qua giúp cho nhà quản trị biết thực trạng tài thực trạng sức khỏe doanh nghiệp Việc sử dụng phần mềm giúp tinh giảm khối lượng công việc thủ công nhân viên kế tốn, quy trình xử lý nghiệp vụ hầu hết máy đảm nhiệm Do việc cung cấp thơng tin tài nhanh chóng kịp thời, tăng suất lao động, nâng cao hiệu cơng tác quản lý kinh doanh nói chung cơng tác quản lý bán hàng nói riêng Hệ thống sổ sách kế toán thực máy nên thông tin lưu trữ chặt chẽ, số liệu nhầm lẫn so với kế tốn thủ cơng, dễ dàng kiểm tra số liệu cần thiết Nhược điểm: Bên cạnh ưu điểm, kế toán cơng ty tồn mặt hạn chế chưa phù hợp với chế độ chung, chưa thực khoa học, cần thiết phải phân tích, làm sáng tỏ, từ biện pháp thiết thực nhằm cung cấp đầy đủ hơn, xác thơng tin tài kế tốn - Chi phí thu mua hàng hóa chưa phản ánh hạch toán vào tài khoản 1562 – Chi phí thu mua hàng hóa, cơng ty hạch tốn gộp chi phí thu mua chi phí vận chuyển vào TK 1561 - Giá mua hàng hóa - Chưa áp dụng phương thức bán hàng gửi đại lý, điều làm giảm doanh thu tối đa mà doanh nghiệp đạt - Khơng trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi ( TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản): dẫn đến công ty phát sinh thực tế việc giảm giá hàng tồn kho, khoản phải thu khó đòi khơng khả đòi, việc xử lý khơng số trích lập dự phòng để bù đắp - Cơng ty chưa trọng vào công tác quản trị nội - Cơng ty khơng mức chiết khấu thương mại, sách chiết khấu thương mại cụ thể để áp dụng, việc áp dụng tùy thuộc vào thương lượng 106 khách hàng Công ty, điều khơng khuyến khích khách hàng việc mua hàng 3.3.2 Phương hướng hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA 3.3.2.1 Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện Yêu cầu đặt làm để kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phát huy mặt tích cực, ngày hồn thiện cơng tác kế tốn, thực nghiêm chế độ kế toán đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty? Việc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng phải thực dựa yêu cầu nguyên tắc sau: - Hoàn thiện dựa sở nguyên tắc, chế độ kế tốn tài hành - Hoàn thiện phải vào điều kiện thực tế doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với tình trạng hoạt động - Hoàn thiện sở tiết kiệm, chi phí bỏ hợp lý phải phát huy tác dụng - Hoàn thiện phải đem lại hiệu cho cơng tác kế tốn, đem lại bền vững cho hoạt động doanh nghiệp 3.3.2.2 Một số ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA Sau thời gian thực tập Công ty, dựa thực tế tìm hiểu được, tơi xin đưa số ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA sau: - Do kỳ kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa phát sinh nhiều, chi phí liên quan đến mua hàng lớn Cơng ty nên mở TK 1562- Chi phí mua hàng để tiến hành hoạch tốn khoản chi phí liên 107 quan đến việc mua hàng hóa Từ đảm bảo cho việc tính tốn giá vốn hàng xuất bán hàng hóa tồn kho cuối kỳ hợp lý xác - Công ty nên áp dụng phương thức bán hàng gửi đại lý để đẩy mạnh khối lượng hàng bán ra, tăng khả cạnh tranh thị trường.Với việc áp dụng phương thức bán hàng này, Công ty sử dụng chứng từ kế toán như: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, hóa đơn bán hàng…và sử dụng tài khoản 157 – Hàng gửi bán đại lý để hạch tốn tình hình biến động hàng gửi bán đại lý, Cơng ty mở thêm tài khoản chi tiết để theo dõi - Công ty cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng phải thu khó đòi cách xác.Việc trích lập dự phòng nhằm giúp Cơng ty nguồn vốn tài để bù đắp tổn thất xả năm kế hoạch nhằm bảo toàn vốn kinh doanh Cơng ty - Cơng ty thiết lập mức chiết khấu thương mại, chiết khấu toán áp dụng với loại mặt hàng theo giá trị hợp đồng để khách hàng tham khảo Điều khơng khuyến khích việc mua hàng khách hàng mà tiết kiệm thời gian chi phí thương lượng doanh nghiệp khách hàng Công ty nên trọng thêm công tác kế toán quản trị Trên số ý kiến tơi nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA mong với ý kiến đóng góp Công ty xem xét lại mặt hạn chế cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng cơng tác kế tốn nói chung để cơng tác kế tốn ngày hiệu hoàn thiện PHẦN IV KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 108 4.1 Kết luận Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt thị trường nay, để tồn đứng vững Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA cần phải phản ứng linh hoạt với biến động thị trường, đổi phương thức bán hàng Đồng thời, tổ chức tốt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, sách biện pháp phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt lợi nhuận cao nhất, chi phí bỏ thấp nhất, đảm bảo lấy thu bù chi Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA nhờ giúp đỡ nhiệt tình anh chị công ty, tiếp xúc với máy kế toán phần hành kế toán cung cấp dịch vụ, học hỏi nhiều kiến thức phục vụ cho đề tài khóa luận, đề tài đạt số kết sau: phản ánh thực tế thực trạng máy kế tốn cơng ty, quy trình hạch tốn, xử lý chứng từ, đánh giá khách quan thực tế công tác bán hàng xác định kết bán hàng, từ đưa ưu điểm, hạn chế đóng góp cho cơng ty để ngày hồn thiện Đề tài góp phần hệ thống số lý luận công tác bán hàng xác định kết kinh doanh bao gồm: Ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ cơng tác bán hàng; kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh (hệ thống sở lý luận doanh thu, thu nhập, chi phí, xác định kết bán hàng) Đề tài tìm hiểu đặc điểm Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA, trình hình thành, phát triển, tổ chức máy quản lý, máy kế toán, mặt hàng kinh doanh qua đánh giá tình hình lao động, tài sản nguồn vốn kết hoạt động sản xuất kinh doanh qua năm 2013- 2015 Đề tài phản ánh thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty Việc tổ chức máy kế tốn thiết kế gọn nhẹ, hợp lý, hoạt động hiệu quả, phù hợp với chuyên môn người Cơng ty áp dụng hình thức hạch tốn Nhật ký chung phù hợp với quy mơ, loại hình, đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty, đồng thời sử dụng phần mềm Misa giúp 109 tinh giảm khối lượng cơng việc thủ cơng Tuy nhiên cơng ty số hạn chế chưa áp dụng phương pháp bán hàng gửi đại lý, khơng trích lập khoản dự phòng, chưa trọng vào cơng tác quản trị nội Qua đề tài phản ánh tổng hợp doanh thu bán hàng tháng năm 2015 công ty đạt 1.618.743.121 đồng, kết bán hàng công ty tháng năm 2015 25.439.731 đồng Để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty, đề tài đưa số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA, cụ thể sau: công ty nên áp dụng phương thức bán hàng gửi đại lý để đẩy mạnh khối lượng bán ra, công ty cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng phải thu khó đòi cách xác Bên cạnh đó, cơng ty nên trọng cơng tác kế tốn quản trị để định xác hiệu Do thời gian thực tập chưa nhiều nên vấn đề đưa khóa luận chưa tính khái qt cao, việc giải chưa hồn tồn thấu đáo khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến, đóng góp thầy để khóa luận tơi hồn chỉnh 4.2 Kiến nghị Sau tìm hiểu đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA”, đánh giá thực trạng công tác bán hàng xác định kết bán hàng Công ty, thông qua kết đạt hạn chế tồn Công ty, xin đưa số kiến nghị sau: 4.2.1 Đối với doanh nghiệp Công ty nên thiết lập mức chiết khấu cho mặt hàng, hay giá trị hợp đồng cách cụ thể để khách hàng tham khảo giảm bớt thời gian, chi phí thương lượng 110 Tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ, phương thức bán hàng đối tượng khách hàng 4.2.2 Đối với nhà nước Hiện nay, thị trường ngành bị cơng ty nước ngồi cạnh tranh, chiếm lĩnh, họ ưu vốn phương tiện vận chuyển nhà nước cần sách nhằm cải thiện kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nước hoạt động kinh doanh ngành gặp nhiều khó khăn tài trợ vốn, miễn giảm thuế 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO a Sách _ Ngơ Thế Chi, Trương Thị Thủy 2010 Kế tốn tài Nhà xuất Tài _ Đặng Thái Hùng 2015 Hệ thống tài khoản kế toán – Nhà xuất Tài _ Đặng Thái Hùng 2015 Báo cáo tài doanh nghiệp độc lập, Báo cáo tài hợp nhất, Chứng từ sổ kế tốn – Nhà xuất Tài b Khóa luận _ Lê Thị Thùy.2014 Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần thương mại sản xuất Hợp Phát Khóa luận tốt nghiệp đại học, trường Học viện nơng nghiệp Việt Nam _ Nguyễn Thị Thanh Loan.2015 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty cổ phần Nam Vang, TP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp đại học, trường Học viện nông nghiệp Việt Nam _ Nguyễn Thị Hạnh 2015 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần Thương mại Đất Việt Khóa luận tốt nghiệp đại học, trường Học viện Tài c Thơng tư, chuẩn mực _ BTC 2014 Thông 200 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp _ BTC 2001 Chuẩn mực kế toán số 14 Doanh thu thu nhập khác d Báo cáo cơng ty _ Phòng Kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển DHA 2015 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 112 ... toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển DHA .67 3.2.1 Đặc điểm hàng hóa Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển DHA 67 3.2.2 Phương thức bán hàng công ty. .. tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng - Tìm hiểu thực trạng kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng. .. định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển DHA - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển DHA 1.3 Đối tư ng phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển DHA, Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển DHA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay