Cơ sở dự liệu đa phương tiện

42 74 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 09:22

SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN Nguyễn Văn Tỉnh Bộ môn Công nghệ đa phương tiện Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Email: tinhkh@gmail.com Mobile: (+84)904195099 4/14/18 SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN      Chương 1: Giới thiệu chung CSDL ĐPT Chương 2: Các loại liệu đa phương tiện Chương 3: Nén liệu đa phương tiện Chương 4: Kiến trúc hệ CSDL ĐPT Chương 5: Siêu liệu cho CSDL ĐPT 4/14/18 Chương Giới thiệu chung CSDL ĐPT      Mở đầu Khái niệm liệu đa phương tiên Đặc trưng đối tượng đa phương tiện Cấu trúc lưu trữ CSDL ĐPT Ngôn ngữ thao tác CSDL ĐPT 4/14/18 Mở đầu    Các nghiên cứu phát triển CSDL ĐPT nhằm vào truyền thông thể liệu đa phương tiện, xác định quyền tác giả HQTCSDL ĐPT giống HQTCSDL truyền thống , khác liệu phức tạp Xây dựng số hóa tìm kiếm đa phương tiện mục đích CSDL ĐPT 4/14/18 Mở đầu 4/14/18 Mở đầu Các đặc tính chung liệu multimedia bao gồm:  Thiếu cấu trúc: Các liệu multimedia khuynh hướng phi cấu trúc công việc quản trị liệu chuẩn số hố, tìm kiếm nội dung, truy vấn liệu thường khơng áp dụng  Tính tạm thời: Một vài kiểu liệu multimedia Video, âm hoạt hình phụ thuộc vào yếu tố thời gian liên quan mật thiết đến việc lưu trữ, thao tác mơ tả chúng  dung lượng lớn: liệu video âm thường đòi hỏi thiết bị lưu trữ lớn  Các ứng dụng hỗ trợ: liệu phi chuần đòi hỏi quy trình xử lý phức tạp việc sử dụng thuật toán nén liệu ứng dụng CSDL multimedia 4/14/18 Chương Giới thiệu chung CSDL ĐPT      Mở đầu Khái niệm liệu đa phương tiên Đặc trưng đối tượng đa phương tiện Cấu trúc lưu trữ CSDL ĐPT Ngôn ngữ thao tác CSDL ĐPT 4/14/18 Khái niệm liệu đa phương tiện     Kiểu liệu đa phương tiện CSDL HQT CSDL Tìm kiếm thơng tin tư liệu văn Tìm kiếm số hóa đa phương tiện 4/14/18 Kiểu liệu đa phương tiện  Định nghĩa:     4/14/18 Phương tiện (media): nhằm đến thông tin hay kiểu liệu thể thông tin liệu số, chữ, hình ảnh, âm thanh, video Phương tiện tĩnh (static media): phương tiện ko chiều thời gian Nội dung ý nghĩa chúng không phụ thuộc vào thời gian thể Phương tiện động (Dynamic media): Phương tiện chiều thời gian, với ý nghĩa tính xác tùy thuộc vào tốc độ thể Dữ liệu đa phương tiện (multimedia data): liệu hướng đến máy , đọc kiểu liệu multimedia sở liệu hệ quản trị CSDL   sở liệu: Tập hợp liệu tổ chức, lưu trữ, xử lý theo cách thức Định nghĩa: Hệ QTCSDL phần mềm cho phép mô tả, lưu trữ xử lý liệu cách khoa học 4/14/18 10 Các ứng dụng khả MIRS  Các MIRS mong đợi đưa nhiều dạng câu hỏi khác nhau, ứng dụng rộng rãi, bao gồm số ứng dụng cụ thể       4/14/18 Trong y học Bảo mật Giáo dục Báo chí Giải trí Đăng ký nhãn hiệu 28 Bài tập chương 1 Phương tiện (madia) gì? loại media? Đặc điểm loại media? Dữ liệu đa phượng tiện (multimedia) gì? thành phần cấu thành đa phương tiện? Hệ thống truy vấn thơng tin đa phương tiện (MIRS) gì? Tầm quan trọng xử lý tìm kiếm thông tin đa phương tiện? Ứng dụng MIRS? 4/14/18 29 Tìm kiếm thơng tin tư liệu văn  Định nghĩa: hệ thống tìm thơng tin tự động (information retrieval) hệ thống lưu quản lý số lớn tư liệu văn theo cách tìm kiếm nhanh tư liệu câu hỏi người dùng 4/14/18 30 Tìm kiếm số hóa đa phương tiện  Định nghĩa: Tìm kiếm theo nội dung: tìm kiếm dựa đặc trưng thực màu sắc, hình dáng phương tiện 4/14/18 31 Trích đặc trưng, thể nội dung số hóa  Định nghĩa: Đặc trưng đặc điểm bật, giúp phân biệt cá thể cho khác với cá thể khác mà ta đem so sánh 4/14/18 32 Chương Giới thiệu chung CSDL ĐPT      Mở đầu Khái niệm liệu đa phương tiên Đặc trưng đối tượng đa phương tiện Cấu trúc lưu trữ CSDL ĐPT Ngôn ngữ thao tác CSDL ĐPT 4/14/18 33 Đặc trưng đối tượng đa phương tiện    Ngày nhiều liệu đa phương tiện thu thập lưu trữ Dữ liệu đa phương tiện khác với liệu truyền thống tính chất riêng, u cầu ý nghĩa khác Cho kỹ thuật IR dùng để tìm kiếm đa phương tiện, khơng đảm bảo tính hiệu xử lý liệu đa phương tiện  4/14/18 Định nghĩa: Đối tượng vật, khái niệm hay thực thể 34 Đặc trưng đối tượng đa phương tiện      Sự gia tăng liệu đa phương tiện tính chất chúng Hệ quản trị CSDL vai trò quản lý liệu đa phương tiện Hệ thống tìm kiếm thông tin liệu đa phương tiện Tiếp cận tích hợp để tìm kiếm số hóa đa phương tiện Tổng quan hệ thống tìm kiếm số hóa đa phương tiện 4/14/18 35 Sự gia tăng liệu đa phương tiện tính chất chúng:     Không tăng số lượng liệu lưu trữ, mà kiểu liệu đặc trưng chúng khác so với liệu dạng text đặc trưng liệu multimedia sau: Dữ liệu multimedia, âm video, liệu dung lượng lớn Ví dụ, video 10’ trung bình chiếm 1,5 GB chưa nén Âm video chiều thời gian Ảnh tĩnh text khơng chiều thời gian 4/14/18 36 Sự gia tăng liệu đa phương tiện tính chất chúng:     Âm số, ảnh video biểu diễn không theo cấu trúc cụ thể thiếu cấu trúc ngữ nghĩa rõ ràng cho máy tính để tự động hố nhận biết nội dung Nhiều ứng dụng multimedia đòi hỏi việc biểu diễn đồng thời kiểu media đa dạng theo cách kết hợp không gian thời gian Ý nghĩa liệu multimedia mờ tính chủ quan Ví dụ, người cách giải thích tranh theo cách khác hồn tồn riêng Dữ liệu multimedia giàu thơng tin, nhiều tham số khó khăn để trình diễn đầy đủ nội dung 4/14/18 37 Sự gia tăng liệu đa phương tiện tính chất chúng: Các đặc tính chung liệu multimedia bao gồm:  Thiếu cấu trúc: Các liệu multimedia khuynh hướng phi cấu trúc công việc quản trị liệu chuẩn số hố, tìm kiếm nội dung, truy vấn liệu thường khơng áp dụng  Tính tạm thời: Một vài kiểu liệu multimedia Video, âm hoạt hình phụ thuộc vào yếu tố thời gian liên quan mật thiết đến việc lưu trữ, thao tác mơ tả chúng  dung lượng lớn: liệu video âm thường đòi hỏi thiết bị lưu trữ lớn  Các ứng dụng hỗ trợ: liệu phi chuần đòi hỏi quy trình xử lý phức tạp việc sử dụng thuật toán nén liệu ứng dụng CSDL multimedia 4/14/18 38 Các DBMS vai trò chúng việc xử lý liệu multimedia Create table STUDENT( Stu# integer, Name char(20), address char(100), Picture BLOB ) Create type IMAGE( Private Size integer, Resolution integer, Content float[ ], publlic ); Create table STUDENT( Stu# integer, Name char(20), Address char(100) Picture IMAGE ); 4/14/18 39 Các DBMS vai trò chúng việc xử lý liệu multimedia      Các cơng cụ, tự động hố bán tự động trích rút nội dung đặc trưng liệu multimedia ; Các cấu trúc số hoá đa chiều, để điều khiển vector multimedia Các độ đo tương đồng, nhằm truy xuất multimedia thay kết nối cách xác Lưu trữ hệ thống phụ, thiết kế lại nhằm đáp ứng yêu cầu băng tần cao với kích cỡ lớn, thoả mãn đòi hỏi theo kiểu thời gian thực Giao diện sử dụng, thiết kế cho phép câu hỏi đa dạng nhiều kiểu media cung cấp trình diễn multimedia 4/14/18 40 Hệ thống IR vai trò việc truy xuất multimedia     Việc giải nhìn chung phải làm tay tiêu tốn thời gian Văn giải chưa đầy đủ mang tính chủ quan Các kỹ thuật IR điều khiển câu hỏi từ văn khác (như âm hình ảnh) Một vài đặc tính multimedia bố cục hình ảnh dạng đối tượng khác nhau, khơng mơ tả văn 4/14/18 41 4/14/18 42 ...CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN      Chương 1: Giới thiệu chung CSDL ĐPT Chương 2: Các loại liệu đa phương tiện Chương 3: Nén liệu đa phương tiện Chương 4: Kiến trúc... tùy thuộc vào tốc độ thể Dữ liệu đa phương tiện (multimedia data): liệu hướng đến máy , đọc kiểu liệu multimedia Cơ sở liệu hệ quản trị CSDL   Cơ sở liệu: Tập hợp liệu tổ chức, lưu trữ, xử lý... hóa đa phương tiện 4/14/18 Kiểu liệu đa phương tiện  Định nghĩa:     4/14/18 Phương tiện (media): nhằm đến thông tin hay kiểu liệu thể thông tin liệu số, chữ, hình ảnh, âm thanh, video Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở dự liệu đa phương tiện, Cơ sở dự liệu đa phương tiện, Chương 1. Giới thiệu chung về CSDL ĐPT, Sự phát triển về dữ liệu Multimedia và các đặc trưng của nó, Hệ thống IR và vai trò của nó trong việc truy xuất multimedia, Sự gia tăng dữ liệu đa phương tiện và các tính chất của chúng:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay