Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP việt thanh vnc

104 37 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 09:18

PHẦN IMỞ ĐẦU1.1. Tính cấp thiết của đề tàiNguyên vật liệu vừa là đối tượng vừa là cơ sở vật chất chủ yếu để hình thành nên sản phẩm mới. Đối với doanh nghiệp sản xuất thông thường hay doanh nghiệp xây lắp, khoản chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 60 – 70% trong giá thành sản phẩm hay giá trị của công trình. Do đó, chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí NVL cũng làm ảnh hưởng đáng kể đển giá thành, đến khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp. Hơn nữa hiện nay số lượng doanh nghiệp xây lắp ngày càng nhiều và sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Để có thể tồn tại và phát triển trên thị trường đầy cạnh tranh thì các doanh nghiệp phải vạch cho mình hướng đi tốt nhất, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận. Giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm là một trong những cách mà nhiều DN hướng tới. Kế toán NVL với chức năng là công cụ quản lý, tính toán theo dõi kịp thời về mặt số lượng và giá trị NVL nhập – xuất – tồn làm cơ sở cho việc xác định chi phí vật liệu trong tổng chi phí sản xuất đồng thời tạo nên tiền đề cho kế hoạch tiết kiệm NVL và hạn chế mức thấp nhất sự lãng phí không cần thiết. Vì vậy công tác kế toán NVL cũng là một vấn đề đáng để các doanh nghiệp chú trọng trong điều kiện hiện nay.Công ty CP Việt Thanh VNC đã trải qua quá trình xây dựng và phát triển lâu dài đã tạo cho mình những bước đi vững chắc, là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông nên sản phẩm chính của công ty là các công trình xây dựng. Với đặc thù là loại hình công ty xây dựng, NVL trong công ty lại rất đa dạng và phong phú về chủng loại nên công tác quản lý và hạch toán NVL là cần thiết. Về cơ bản, công tác hạch toán NVL tại công ty khá hợp lý, đã phản ánh đúng thực trạng NVL của công ty, giúp cho nhà lãnh đạo nắm bắt được tình hình NVL một cách kịp thời. Tuy nhiên tình trạng quản lý kế toán NVL tại công ty vẫn còn lỏng lẻo, chưa khoa học dẫn tới hao hụt, thất thoát …Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Việt Thanh VnC”. HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - - LƯU THỊ NHUNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP VIỆT THANH VNC HÀ NỘI – 2016 ii HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CP VIỆT THANH VNC” Người thực : LƯU THỊ NHUNG Khố : K57 Chun ngành : KẾ TỐN DOANH NGHIỆP Người hướng dẫn : TH.S PHAN LÊ TRANG HÀ NỘI Hà Nội - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập hồn thiện đề tài tốt nghiệp mình, ngồi nỗ lực thân tơi nhận nhiều giúp đỡ, động viên nhiệt tình nhiều tập thể, cá nhân ngồi trường Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy, khoa Kế tốn Quản trị kinh doanh trang bị hành trang kiến thức chun mơn tập Và đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.s Phan Lê Trang tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi để hồn thành đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo công ty CP Việt Thanh VNC, phòng ban đặc biệt tơi xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoa, anh chị khác phòng kế tốn- tài tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian thực tập Công ty Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Mặc dù cố gắng điều kiện khơng gian thời gian có hạn nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy kính mong đóng góp ý kiến thầy giáo,cơ giáo anh chị cơng ty để khóa luận tơi hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 20 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Lưu Thị Nhung i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC MẪU SỔ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Kết dự kiến .3 PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số vấn đề chung kế toán nguyên vật liệu 2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu 2.1.3 Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu 2.1.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 15 2.1.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 21 2.1.6 Công tác quản lý nguyên vật liệu 2.2 Cơ sở thực tiễn 25 26 ii 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Khung phân tích 28 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 28 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 29 2.3.4 Phương pháp phân tích số liệu 30 PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1 Tổng quan chung Công ty 31 3.1.1 Thông tin chung Công ty 31 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 31 3.1.3 Tổ chức máy Công ty 33 3.1.3 Quy trình sản xuất Công ty 36 3.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 37 3.1.5 Tình hình Công ty CP Việt Thanh VnC qua năm 20132015 40 3.2 Thực trạng công tác kế tốn NVL Cơng ty 49 3.2.1 Tình hình ngun vật liệu Cơng ty 49 3.2.2 Kế tốn chi tiết ngun vật liệu Cơng ty 53 3.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 66 3.3 Công tác quản lý nguyên vật liệu Công ty .69 3.3.1 Công tác thu mua NVL 69 3.3.2 Công tác sử dụng NVL 72 3.3.3 Công tác dự trữ NVL 75 3.3.4 Công tác bảo quản, thu hồi phế liệu .75 iii 3.4 Đánh giá chung kế nguyên vật liệu công ty CP Việt Thanh VnC .76 3.4.1 Ưu điểm kế toán nguyên vật liệu công ty CP Việt Thanh VnC .76 3.4.2 Những tồn kế toán nguyên vật liệu công ty CP Việt Thanh VnC 78 3.4.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn nhập nguyên vật liệu công ty CP Việt Thanh VnC 80 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 4.1 Kết luận 82 4.2 Kiến nghị 83 4.2.1 Đối với nhà nước 83 4.2.2 Đối với ngành liên quan 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC Mục lục .ii Danh mục bảng .v Danh mục sơ đồ vi Danh mục mẫu chứng từ, mẫu sổ .vii danh mục chữ viết tắt viii PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 iv 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Kết dự kiến PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số vấn đề chung kế toán nguyên vật liệu 2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu 2.1.3 Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu .8 2.1.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 15 2.1.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 21 2.1.6 Công tác quản lý nguyên vật liệu 24 2.2 Cơ sở thực tiễn .25 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1 Khung phân tích 27 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu .27 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 29 2.3.4 Phương pháp phân tích số liệu 29 PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Tổng quan chung Công ty .30 3.1.1 Thông tin chung Công ty 30 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 30 3.1.3 Tổ chức máy Công ty .32 3.1.4 Quy trình sản xuất Cơng ty 35 3.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 36 3.1.6 Tình hình Cơng ty CP Việt Thanh VnC qua năm 2013-2015 .39 v 3.2 Thực trạng cơng tác kế tốn NVL Cơng ty .48 3.2.1 Tình hình nguyên vật liệu Công ty 48 3.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu Công ty 51 3.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 64 3.3 Công tác quản lý nguyên vật liệu Công ty 67 3.3.1 Công tác thu mua NVL 67 3.3.2 Công tác sử dụng NVL 69 3.3.3 Công tác dự trữ NVL 73 3.3.4 Công tác bảo quản, thu hồi phế liệu .73 3.4 Đánh giá chung kế nguyên vật liệu công ty CP Việt Thanh VnC 74 3.4.1 Ưu điểm kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP Việt Thanh VnC .74 3.4.2 Những tồn kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP Việt Thanh VnC 76 3.4.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP Việt Thanh VnC 78 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 4.1 Kết luận 80 4.2 Kiến nghị 81 4.2.1 Đối với nhà nước 81 4.2.2 Đối với ngành liên quan 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 84 vi 3.3.2.2 Tình hình sử dụng NVL Cơng ty Q trình sử dụng NVL thơng qua phòng kỹ thuật xem xét, kiểm tra tính hợp lý, cần thiết nhu cầu qua định mức sử dụng, kế hoạch sản xuất tình hình sử dụng NVL thực tế có kho để đảm bảo NVL sử dụng mục đích, hợp lý tiết kiệm Để thấy mức độ cung ứng NVL Cơng ty, ta phân tích tình hình sử dụng NVL loại Bảng 3.7: Tình hình sử dụng khối lượng NVL tháng 12/2015 Công ty Tên vật tư ĐVT Lượng NVL Xi măng NSPCB40 Cát vàng Đá 1×2 Tấn m3 m3 KH 400 335,37 140 Thép tròn D≤10 mm Kg 232,4 Thép Φ ( -22) … Kg … TH % 390 97,5 350 104,36 132 94,29 240 103,27 Đơn giá bình quân (1000đ) KH TH % 1.137 1.138 100,09 250 249 99,6 201 201 100 20,1 19,95 102,1 80.000 83.801 104,75 8,5 8,6 101,18 … … … … … … (Nguồn: Phòng kế hoạch- vật tư ) Từ bảng ta thấy tình hình sử dụng NVL thực tế so với dự kiến không biến động nhiều Một số NVL có lượng sử dụng vượt kế hoạch như: Cát vàng, Thép tròn, Thép Φ ( -22)…Trong có số dùng khơng hết so với kế hoạch đá 1x2… Việc thực tế khác so với kế hoạch đặt tránh khỏi, dựa vào khối lượng cơng việc dự kiến để tính tốn lượng NVL sử dụng Còn thực tế dựa vào nhiều yếu tố tác động môi trường, thời tiết làm ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng Do đó, q trình thi công NVL sử dụng vượt mức so với kế hoạch cán kỹ thuật cần tìm nguyên nhân, sai sót thi cơng để tránh tình trạng lãng phí NVL đồng thời đảm bảo tiến độ thi cơng Tuy nhiên nhìn chung cơng tác lập kế hoạch việc sử dụng NVL Công ty tương đối tốt, sát với số 73 lượng thực tế 3.3.3 Công tác dự trữ NVL Để sản xuất kinh doanh diễn liên tục theo tiến độ đề ngồi việc cung cấp đủ số NVL cần thiết tháng mà cần phải lên kế hoạch dự trữ cho tháng sau Bởi thiếu NVL việc thi cơng bị ảnh hưởng lớn dẫn đến tiến độ cơng trình khơng đảm bảo, gây tổn thất cho Công ty Để dự trữ hợp lý người quản lý phải hiểu đặc điểm tính chất loại vật liệu quản lý, từ có phương pháp bảo quản số lượng hợp lý Ngun liệu để thi cơng cơng trình Công ty đa dạng phong phú chủng loại Mỗi loại lại có đặc tính khác nên việc dự trữ Cơng ty khó khăn Bởi vậy, Công ty dựa vào mức độ dễ hao hụt, hỏng hóc để xác định mức dự trữ cho loại NVL + Cụ thể với nguyên vật liệu dễ bị hao hụt cát, đá… Cơng ty dự trữ mức 10% lượng NVL cần cho tháng liền kề + Còn với nguyên vật liệu dễ bảo quản hao hụt sắt, thép… Cơng ty dự trữ mức cao 25% lượng NVL cần cho tháng liền kề 3.3.4 Công tác bảo quản, thu hồi phế liệu Công tác bảo quản Tại kho Cơng ty: Vẫn số kho chưa đảm bảo, tình trạng NVL để gần mà không tách riêng kho một, dẫn đến tình trạng có lẫn NVL NVL chuyển đến cơng trình giám sát cán kỹ thuật đội trưởng đội thi cơng cơng trình Do kho tạm cơng trình mà khơng phải kho cố định nên điều kiện kho chưa tốt lắm, không kiên cố thời tiết bất lợi làm ảnh hưởng đến chất lượng NVL kho 74 Công tác thu hồi phế liệu Phế liệu Công ty chủ yếu vật liệu mà sau sử dụng sót lại có giá trị nhỏ vỏ bao xi măng, sắt vụn, thép vụn… thu gom lại để sử dụng cho công tác khác che chắn NVL bán lấy tiền Đối với NVL thừa có giá trị sử dụng lớn tiến hành nhập kho để tái sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí, giúp hạ giá thành sản phẩm 3.4 Đánh giá chung kế nguyên vật liệu công ty CP Việt Thanh VnC 3.4.1 Ưu điểm kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP Việt Thanh VnC Qua trình thực tế tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng tác quản lý NVL Công ty, rút số ưu điểm sau: 3.4.1.1 Công tác kế tốn Cơng ty tổ chức máy kế tốn tập trung phù hợp với lồi hình doanh nghiệp, có đầy đủ trang thiết bị Mơ hình tổ chức máy kế toán tập trung đảm bảo lãnh đạo tập trung thống với công tác kiểm tra, xử lý, cung cấp thông tin giúp cho ban lãnh đạo định đắn, kịp thời Hình thức ghi sổ kế tốn mà cơng ty áp dụng hình thức kế tốn máy phần mềm Misa in sổ theo hình thức nhật ký chung kết hợp theo dõi excel Phần mềm Misa có giao diện dể sử dụng, cho phép cập nhật liệu linh hoạt, bám sát chế độ kế toán, mẫu biểu chứng từ, sổ sách kế toán ln tn thủ chế độ kế tốn.  Hệ thống báo cáo dạng đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý đơn vị Cơng ty hạch tốn chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song Phương pháp phù hợp với đặc điểm Công ty Công ty xây dựng có nhiều chủng loại NVL phải theo dõi chi tiết cho loại NVL để tránh nhầm lẫn Áp dụng tốt chế độ hạch toán doanh nghiệp xây lắp Hiện công ty tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán, 75 tài khoản kế toán tuân thủ theo quy định chế độ kế toán chế quản lý tài đồng thời đáp ứng nhu cầu hạch tốn chi tiết NVL, hạch tốn tổng hợp NVL 3.4.1.2 Cơng tác quản lý NVL Công tác quản lý NVL Công ty trọng từ khâu lập định mức đến việc thu mua, dự trữ, bảo quản, sử dụng thu hồi phế liệu: Về công tác định mức: Thực theo quy định lập định mức NVL cho cơng trình hạng mục khác Bộ xây dựng quy định Về công tác thu mua NVL: Cơng ty ln tìm nhà cung cấp uy tín, chất lượng thiết lập quan hệ mua bán lâu dài với họ Bởi mà NVL Công ty mua đảm bảo chất lượng theo u cầu thi cơng cơng trình Về cơng tác bảo quản NVL: Cơng ty có hệ thống kho bãi trụ sở Công ty tốt, đảm bảo điều kiện để NVL mua khơng bị thất thốt, hư hỏng làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công chất lượng cơng trình Ngồi Cơng ty thiết lập hệ thống kho cơng trình xa Về cơng tác tiếp nhận NVL: Nhìn chung cơng tác tiếp nhận NVL Công ty tương đối đơn giản, khơng có nhiều thủ tục rườm rà đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ Cơng tác cấp phát NVL: Nhìn chung cơng tác cấp phát thực với thủ tục gọn nhẹ, nhanh chóng Khi tổ đội thi công gửi yêu cầu lên phòng vật tư, đồng ý tiến hành cấp phát đảm bảo phục vụ nhu cầu cơng trình Về cơng tác thu hồi phế liệu: Công ty tận dụng phế liệu vỏ bao xi măng, sắt vụn, gỗ vụn…thu gom lại tái sử dụng để góp phần làm giảm chi phí sản xuất tăng hiệu sản xuất NVL 3.4.2 Những tồn kế toán nguyên vật liệu công ty CP Việt Thanh VnC Bên cạnh ưu điểm Cơng ty có số điểm hạn 76 chế công tác kế tốn cơng tác quản lý NVL Về máy kế tốn: Chưa có phần hành Kế tốn NVL riêng dẫn đến việc phân công công việc phòng ban chồng chéo, chưa hợp lý Về lực chun mơn kế tốn: Rất nhiều hóa đơn viết tay đầu vào có giá trị lớn nhiên phần gạch chéo sai quy định Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 quy định: “Từ ngày 01/07/2013 lập hóa đơn phần trống hóa đơn phải gạch chéo ( gạch chéo từ trái qua phải; gạch chéo từ phải qua trái; gạch ngang từ tiêu thức “ số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ” tiếp nối gạch chéo tiêu thức “ đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”; gạch ngang từ tiêu thức “ số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ” đến tiêu thức “ thành tiền ” tiếp nối gạch thẳng xuống đến dòng cuối tiêu thức )”.Và Thơng tư số 39/2014/TT-BTC ban hành thay cho Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu rõ: “ Trường hợp hoá đơn tự in hoá đơn đặt in lập máy tính có phần trống hố đơn khơng phải gạch chéo” Thơng tư khơng đề cập tới hóa đơn viết tay Do đó, hóa đơn sai quy định bị quan Thuế bắt lỗi loại tốn  Nhân viên kế tốn khơng chủ động cập nhật thông tư, nghị định mới, thiếu cẩn thận công việc Dưới minh họa hóa đơn GTGT đầu vào sai quy định: 77 Mẫu hóa đơn sai quy định Phương pháp tính giá xuất kho: Công ty sử dụng phương pháp thực 78 tế đích danh đòi hỏi độ xác cao tính tốn, u cầu kế tốn theo dõi tính giá xuất chặt chẽ nhiên Cơng ty có nhiều chủng loại vật tư, kho công trường xa nên công tác theo dõi bị hạn chế => phương pháp khơng phù hợp Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Khơng trích lập dự phòng => giá trị vật liệu tồn kho cuối kỳ khơng xác, rủi ro vật liệu phẩm chất gây tổn hại cho doanh nghiệp Về công tác kiểm kê: Công ty nên tiến hành lập hội đồng kiểm có biên kết kiêm kê, quy trách nhiệm NVL để quản lý hiệu tránh thất NVL Về cơng tác bảo quản NVL: + Một số hệ thống kho cơng trình chưa đủ tiêu chuẩn => NVL dễ bị thất thoát giảm chất lượng + Chưa thiết lập hệ thống danh điểm NVL tham gia vào thi công công trình làm cho kế tốn gặp phải tình trạng ghi chép trùng lặp, làm cho phận khác khó kiểm tra tình hình sử dụng NVL cho công tác thi công Về công tác kiểm kê: Công ty chưa trọng công tác kiểm 3.4.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn nhập nguyên vật liệu công ty CP Việt Thanh VnC Từ hạn chế để xác định giải pháp khắc phục yếu để ngày hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Cơng ty Về máy kế tốn: Tuyển thêm kế toán chuyên phần hành vật tư để giảm gánh nặng công việc cho nhân viên khác Về lực chun mơn kế tốn: Nhân viên kế tốn cần chủ động việc trau dồ kiến thức nâng cao lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp qua việc tham gia buổi tập huấn hướng dẫn thực thông tư, nghị định cục thuế 79 Phương pháp tính giá xuất kho: Cơng ty nên sử dụng phương pháp giá bình qn sau lần nhập hay phương pháp nhập trước xuất trước => Tránh tình trạng xuất nhầm NVL Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Cơng ty nên trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm bớt rủi cho Cơng ty hồn thiện cơng tác kế tốn NVL Về cơng tác kiểm kê: Cơng ty nên tiến hành lập hội đồng kiểm có biên kết kiêm kê, quy trách nhiệm NVL để quản lý hiệu tránh thất NVL Về cơng tác bảo quản NVL: + Đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi đảm bảo kiên cố hơn, trọng việc trông giữ kho bãi cẩn thận tránh tính trạng cắp + Xây dựng hệ thống danh điểm NVL giúp cho công tác quản lý vật liệu chặt chẽ Dưới mẫu sổ danh điểm NVL mà cơng ty tham khảo: Nhóm Ký hiệu Danh điểm NVL 1521 1522 15211 15212 15221 15222 Tên vậtNguyên vật liệu Xi măng Cát Nguyên vật liệu phụ Chất phụ gia Sơn loại ĐVT Tấn m3 Kg Kg 80 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, cạnh tranh doanh nghiệp với diễn ngày gay gắt Để đứng vững thị trường thân doanh nghiệp phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh có hiệu quả, khơng ngừng nâng cao uy tín thị trường Với doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp nói chung yếu tố đầu vào có vai trò quan trọng nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần hạ giá thành sản phẩm Từ tăng khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác lĩnh vực hoạt động Do kế toán NVL có vai trò quan trọng với tồn phát triển doanh nghiệp Nghiên cứu cơng tác tổ chức kế tốn ngun vật liệu Công ty CP Việt Thanh VnC cho thấy: Công ty có tổ chức cơng tác kế tốn nguyên vật liệu tương đối hoàn chỉnh từ việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhân viên kế tốn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đến việc dự trữ, bảo quản, cung ứng sử dụng nguyên vật liệu cách hợp lý tránh tình trạng ứ đọng, có hiệu áp dụng tốt chế độ hạch toán DN xây lắp, chứng từ sổ sách có liên quan đến NVL lưu trữ hợp lý nên thuận tiện dễ dàng kiểm tra Tuy nhiên, việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu Cơng ty số tồn chủ yếu sau: Việc phân loại, mã hóa nguyên vật liệu chưa có thống rõ ràng; việc quản lý NVL bị trùng lặp kho; công tác cấp phát, bảo 81 quản NVL chưa thực tốt Trong thời gian tới, để hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn ngun vật liệu Cơng ty cần áp dụng đồng giải pháp sau: Phân loại NVL chi tiết theo cơng trình; trang bị lại hệ thống kho hàng cách chặt chẽ hợp lý tăng cường công tác quản lý NVL để ngày hồn thiện hệ thống kế tốn nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho ban lãnh đạo Công ty đưa định đắn 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với nhà nước Hiện nay, lĩnh vực xây dựng ngày phát triển, nên nhu cầu vật liệu xây dựng ngày tăng giá số vật liệu chưa hợp lý, địa phương áp dụng khơng thống đòi hỏi phải có biện pháp triển khai điều tiết thị trường nước trước sức ép cạnh tranh từ đối tác nước Nhà nước định giá vật liệu xây dựng phải điều chỉnh sở khuyến khích việc khai thác sản xuất để khỏi trở ngại đến tốc độ thi cơng cơng trình doanh nghiệp xây lắp 4.2.2 Đối với ngành liên quan Bộ tài cần bổ sung hồn thiện sách chế, hồn thiện nghiệp vụ kế toán phù hợp với thực tế, tiến tới theo chuẩn mực kế toán quốc tế Các chi cục thuế cần tổ chức thực tốt công tác tra, kiểm tra tình hình tài chính, tình hình thực chế độ chuẩn mực kế toán để phát sai sót, ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế doanh nghiệp 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 Thông tư 78/2014/TT – BTC Thông tư số 39/2014/TT-BTC Chế độ kế tốn doanh nghiệp ban hành theo thơng tư 200/2014 TT – BTC ban hành ngày 21/12/2014 tài Đặng Thị Loan (2006) Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Tài Thơng tư 78/2014/TT – BTC Ngơ Thế Chi (2013) Giáo trình Kế tốn tài ,NXBTài Lê Thị Loan (2015), Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH MTV Dây Cáp điện Elmaco,Khóa luận tốt nghiệp Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan (2015), Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Huy Hồng, Khóa luận tốt nghiệp Học viện nơng nghiệp Việt Nam 10 Nguyễn Thị Thanh Thúy (2015), Thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu Công ty TNHH Nutreco, Khóa luận Học viện Nơng Nghiệp Việt Nam 11 Nguyễn Văn Tuấn (2013), Hồn thiện kế tốn nguyên vật liệu Công ty dịch vụ nhà khu thị,Khóa luận tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội 12 Phan Thị Kim Phượng (2014), đề tài Cơng tác quản trị ngun vật liệu Xí nghiệp bê tông thương phẩm thuộc Công ty cổ phần bê tơng Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp Học viện Nơng Nghiệp Việt Nam 13 Vũ Ngọc Bích (2013), Kế tốn nguyên vật liệu Công ty TNHH thương mại sản xuất Đại Phú, Khóa luận tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải 14 Vũ Thị Kim Tuyến (2015), đề tài kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH phát triển Đơng Quang, Khóa luận tốt nghiệp Học viện Nơng nghiệp Việt Nam 83 15 Phòng tài kế tốn: Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình lao động công ty CP Việt Thanh VnC ba năm 2013, 2014, 2015; chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động kế toán nguyên vật liệu tháng 12 năm 2015 84 PHỤ LỤC 85 TỔNG HỢP CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CP VIỆT THANH VNC Câu 1: Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng chế độ nào? Câu 2: Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp nào? Câu 3: Công ty sử dụng phương pháp khấu hao TSCĐ nào? Câu 4: Hiện kế toán tiến hành ghi sổ theo hình thức nào? Câu 5: Hiện phương pháp tính giá trị hàng tồn kho mà cơng ty áp dụng gì? Câu 6: Cơng ty hạch toán kế toán chi tiết hàng tồn kho phương pháp nào? Câu 7: Khi tiến nhập kho ngun vật liệu cơng ty có tiến hành làm biên kiểm nghiệm vât tư không? Câu 8: Cơng ty có lập dự tốn, định mức NVL thông qua văn không? Câu 9: Anh (chị) cho em biết quan điểm anh chị tầm quan trọng việc nhập NVL cơng ty khơng? Câu 10: Trong q trình hạch toán nguyên vật liệu anh (chị) gặp phải bất cập gì? Câu 11: Nhận xét anh chị máy kế tốn cơng ty nay? Câu 12: Cơng ty có lập dự tốn, định mức NVL thơng qua văn khơng? Câu 13: Hiện cơng ty có số lượng lao động bao nhiêu? Cơ cấu giới tính trình độ nào? Câu 14: Anh giới thiệu sơ qua cho em biết quy trình thi cơng cơng trình khơng ạ? 86 87 ... tác kế tốn NVL Cơng ty 49 3.2.1 Tình hình nguyên vật liệu Công ty 49 3.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu Công ty 53 3.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 66 3.3 Công. .. phế liệu .73 3.4 Đánh giá chung kế nguyên vật liệu công ty CP Việt Thanh VnC 74 3.4.1 Ưu điểm kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP Việt Thanh VnC .74 3.4.2 Những tồn kế. .. quản, thu hồi phế liệu .75 iii 3.4 Đánh giá chung kế nguyên vật liệu công ty CP Việt Thanh VnC .76 3.4.1 Ưu điểm kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP Việt Thanh VnC .76
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP việt thanh vnc, Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP việt thanh vnc, Mẫu chứng từ 3.5: Bản thiết kế Hố Ga.............................................................., PHẦN I MỞ ĐẦU, PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Sơ đồ 2.3 Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ số dư, Sơ đồ 2.4: Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên, Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Việt Thanh VnC, (Nguồn: Phòng kỹ thuật), Theo loại hình lao động, Bảng 3.2: Tài sản nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2013 – 2015, Bảng 3.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2013 – 2015, Mẫu chứng từ 3.4: Phiếu xuất kho, Mẫu sổ 3.1: Thẻ kho Thép Φ (6 -22) ( Trích), Bảng 3.6: Tình hình thu mua NVL trong tháng 12/2015, Bảng 3.7: Tình hình sử dụng khối lượng NVL tháng 12/2015 của Công ty, Mẫu hóa đơn sai quy định, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay