MÔN đo LƯỜNG và ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO dục STT 2 PHẠM THÁI BÌNH

12 45 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 09:01

TIỂU LUẬNMÔN ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤCNhiệm vụ: Thiết kế một bài kiểm tra 60 phút (TNKQ, hoặc TNKQ kết hợp TNTL)1. Mục tiêu1.1. Mục đích đánhgiá: Kiểm tra rà soát kiến thức môn toán lớp 6 để từ đó có những điều chỉnh phù hợp cho việc dạy học, ôn tập phục vụ cho thi học kỳ I .1.1.1.Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa luỹ thừa, phân biệt được cơ số và số mũ; viết được công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.1.1.2.Kĩ năngVận dụng được định nghĩa về tập hợp, điểm, đường thẳng... và quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, UCLN, BCNN vào giải các bài tập cụ thể;1.1.3.Thái độ Học sinh chủ động trong việc tìm tòi, phát hiện kiến thức, vận dụng vào bài tập, có ý thức học tập nghiêm túc, hiệu quả.1.2. Chuẩn kiến thức, kĩ năng Hiểu định nghĩa luỹ thừa, phân biệt được cơ số và số mũ. Thực hiện được phép nhân các luỹ thừa cùng cơ số (với số mũ tự nhiên).1.3. Hình thức, phươngpháp:Bài kiểm tra 1 tiết TNKQ gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án, trong đó có một bài tập diễn giải 1.4. Phân tích nội dung, xác định tiêu chí:1.4.1.Phân tích nội dung:Đây là bài kiểm tra rà soát kiến thức nhằm biết được mức độ kiến thức của học sinh để dạy học và ôn tập cho phù hợp với kỳ thi cuối học kỳ I nên nội dung phải đảm bảo các tiêu chí1.4.2.Xác định tiêu chí:Trên cơ sở phạm vi kiến thức trên và mục đích kiểm tra, xác định cấu trúc bài thi như sau:Mức độ nhớ: 20% Mức độ hiểu: 40%Mức độ vận dụng 1 và 2 là 40%1.5. Ma trận đề kiểm tra:Nội dungNhận biếtThông hiểuVận dụng cấp độ thấpVận dụng cấp độ cao1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số1.1. Lũy thừa với số mũ tự nhiênNêu được định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên, chỉ ra cơ số và số mũ. Lấy được ví dụ về lũy thừa với số mũ tự nhiên, xác định được số mũ và cơ số Viết được tích các thừa số bằng nhau dưới dạng một lũy thừTính được giá trị cụ thể của một lũy thừa Viết một số tự nhiên về dạng lũy thừa của một số Tìm cơ số hoặc số mũ của một lũy thừa thỏa mãn điều kiện cho trước.Câu hỏi 1.1.1a. Câu hỏi 1.1.1b.Câu hỏi 1.1.2a. Câu hỏi 1.1.2b. Câu hỏi 1.1.3. Câu hỏi 1.1.4a. Câu hỏi 1.1.4b. 1.2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ sốPhát biểu được qui tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Viết đúng công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Cho ví dụ minh họaThực hiện được phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa. So sánh các tích của các lũy thừa cùng cơ số. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TIỂU LUẬN MÔN ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC Học viên: Phạm Thái Bình Lớp: QH-2016-S Giảng viên: TS Lê Thái Hưng Hà Nội, 01/2018 PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ĐIỂM Bằng số Bằng chữ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Giảng viên TS Lê Thái Hưng TIỂU LUẬN MÔN ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC Nhiệm vụ: Thiết kế kiểm tra 60 phút (TNKQ, TNKQ kết hợp TNTL) Mục tiêu 1.1 Mục đích đánhgiá: Kiểm tra rà sốt kiến thức mơn tốn lớp để từ có điều chỉnh phù hợp cho việc dạy học, ôn tập phục vụ cho thi học kỳ I 1.1.1.Kiến thức: Phát biểu định nghĩa luỹ thừa, phân biệt số số mũ; viết công thức nhân hai luỹ thừa số 1.1.2.Kĩ Vận dụng định nghĩa tập hợp, điểm, đường thẳng quy tắc nhân hai luỹ thừa số, UCLN, BCNN vào giải tập cụ thể; 1.1.3.Thái độ Học sinh chủ động việc tìm tòi, phát kiến thức, vận dụng vào tập, có ý thức học tập nghiêm túc, hiệu 1.2 Chuẩn kiến thức, kĩ - Hiểu định nghĩa luỹ thừa, phân biệt số số mũ - Thực phép nhân luỹ thừa số (với số mũ tự nhiên 1.3 Hình thức, phươngpháp: Bài kiểm tra tiết TNKQ gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm đáp án, có tập diễn giải 1.4 Phân tích nội dung, xác định tiêu chí: 1.4.1.Phân tích nội dung: Đây kiểm tra rà soát kiến thức nhằm biết mức độ kiến thức học sinh để dạy học ôn tập cho phù hợp với kỳ thi cuối học kỳ I nên nội dung phải đảm bảo tiêu chí 1.4.2.Xác định tiêu chí: Trên sở phạm vi kiến thức mục đích kiểm tra, xác định cấu trúc thi sau: Mức độ nhớ: 20% Mức độ hiểu: 40% Mức độ vận dụng 40% 1.5 Ma trận đề kiểm tra: Nội dung thừa Nhận biết Vận Thông hiểu dụng Vận dụng Lũy 1.1 cấp độ thấp cấp độ cao Lũy Nêu - Lấy ví Tính - Viết với thừa với định nghĩa dụ lũy thừa giá trị cụ số tự nhiên số mũ tự số mũ tự lũy nhiên nhiên thừa với số mũ tự thể dạng lũy với số mũ nhiên, xác lũy thừa Nhân hai tự lũy mũ số - Tìm số số số - Viết số mũ mũ tích thừa lũy số thừa thỏa dạng mãn điều lũy thừ kiện cho thừa số nhiên, định số thừa Câu hỏi Câu 1.1.1a Câu 1.1.1b hỏi Câu 1.1.2a hỏi Câu số 1.1.3 hỏi trước hỏi Câu 1.1.4a Câu 1.1.2b hỏi hỏi 1.1.4b 1.2 Nhân Phát biểu - Viết Thực - Viết kết hai thức phép lũy thừa tắc số hai qui công nhân nhân hai lũy nhân hai tính lũy thừa lũy thừa dạng thừa số số phép - Cho ví dụ số lũy thừa - So sánh minh họa tích thừa Câu hỏi Câu 1.2.1a Câu hỏi Câu 1.2.2a hỏi Câu lũy số hỏi Câu 1.2.3 hỏi 1.2.1b 1.2.2b 1.6 Định hướng hình thành phát triển lực hỏi 1.2.4a Câu hỏi 1.2.4b Các NLchung Biểu NL tính tốn - Sử dụng thuật ngữ kí hiệu tốn học: Viết cơng thức định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên, xác định số mũ số; viết công thức nhân hai lũy thừa số m n m n - Học sinh sử dụng tốt công thức a a  a tính tốn - Học sinh viết tích thừa số dạng lũy thừa - Học sinh tính giá trị lũy thừa - Học sinh biết đưa số tự nhiên dạng lũy thừa số - Học sinh biết tìm số số mũ lũy thừa thỏa mãn điều kiện cho trước - Học sinh biết viết kết phép tính dạng lũy thừa - Học sinh biết cách so sánh tích lũy thừa số Phương pháp dạy học Sử dung hai phương pháp dạy học chính: Dạy học giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ Đề kiểm tra Đáp án: 3.1.Đề kiểm tra: 2; Câu 1: Cho M =   Số tập hợp khác tập hợp rỗng M là: A B C D x �Z /  �x  3 Câu 2: Tập hợp A =  có số phần tử là: A B C D Câu 3: Dùng ba chữ số : 0; 1; để viết số tự nhiên có ba chữ số khác ta viết được: A số B số C số D số Câu 4: Tích 3 viết gọn dạng lũy thừa là: A B C D Câu 5: Giá trị phép chia 28 : 24 bằng: A B C D 16 Câu 6: Số lúc chia hết cho số 2; 3; ? A 3780 B 2310 C 1245 D 8310 Câu 7: Tổng 11 + 13 + 15 + + 95 + 97 + 99 có số hạng? A 89 B 88 C 45 D 44 Câu 8: Tập hợp Ư(24) có phần tử A Câu 9: Nếu B x 5 A C D x bằng: B –5 C 5 D Chưa xác định Câu 10: Các số 7; -8 ;-3; 0;2 xếp theo thứ tự tăng dần A 0; 2; -3; 7; -8 B -8; - 3; 0; 2; C - 3; -8; 0; 2; D 0; 2; -3; 7; -8 Câu 11: Cho hình vẽ: Số đoạn thẳng khác có hình là: A B C.5 D Câu 12: Nếu có EM = cm, MF = 5cm EF = 7cm thì: A Điểm M nằm hai điểm E F B Điểm F nằm hai điểm M E C Điểm E nằm hai điểm M D Chưa xác định điểm nằm Câu 13: Kết phép tính 159.16  159.84 là: A 1950 B 19500 Câu 14: Kết phép tính A C.15900 202 : � 28   10.22  2.32  � � � B C.5 D 159.100 là: D Câu 15: Kết phép tính (23  67)  (13  67) là: A B 13 C.15 D 16 Câu 16: Số tự nhiên lớn chia 55 cho x có dư chia 80 cho x có dư 8: X=? A 48 B 24 Câu 17: Biết : 49 – ( 2x + ) = 30 A Câu 18: Biết : C.42 kết x=? B x2 3 A D 84 C.-2 D 20 C.-8 D 16 kết x=? B Bài toán: Trên tia Ox đặt hai đoạn thẳng OM =4cm, OA= cm Câu 19: Độ dài đọa thẳng MA là: A B C.-2 D -4 C.-4 D Câu 20: Độ dài đọa thẳng AB là: A B -8 1.5.2.Đáp án: Câu Kết Câu Kết C 11 D D 12 A B 13 C A 14 A D 15 B A 16 B C 17 B D 18 C C 19 A 10 B 20 D Thử nghiệm phân tích kếtquả 4.1 Mô tả đối tượng khảosát Đối tượng khảo sát gồm 21 học sinh lớp trường THCS Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Đây lớp có lực học trung bình mơn tốn, học sinh tương đối ngoan, có vài trường hợp học sinh chưa có ý thức học tập 4.2 Kết độ tin cậy 4.2.1 Cách tính Bài trắc nghiệm thiết kế gồm 20 câu, có 10 cặp câu tương ứng với tức gộp kiểm tra với 10 câu hỏi có bậc nhận thức tương đương lại thành kiểm tra Các cặp câu tương đương với cụ thể là: câu ~ câu 2, câu ~ câu 4, câu ~ câu 6, câu ~ câu 8, câu ~ câu 10, câu 11 ~ câu 12, câu 13 ~ câu 14, câu 15 ~ câu 16, câu 17 ~ câu 18, câu 19 ~ câu 20 Với cách thiết kế kiểm tra theo kiểu trắc nghiệm gộp nửa vậy, độ rsb = tin cậy tính tốn theo cơng thức Spearman Brown: n n �X Y i rhh = i =1 i =1 i =1 n n n Trong đó: i n �X i �Yi �X i - (�X i ) i =1 i =1 n n n �Y i i =1 4.2.2 Kết quả: rhh = 0.97 - rsb = 0.986 - (�Yi ) i =1 n 2rhh + rhh 4.2.3 Phân tích, bình luận: Kết cho thấy độ tin cậy trắc nghiệm đáng tin cậy rsb = 0.986 Như độ tin cậy trắc nghiệm có độ dài lần tốt Độ tin cậy tính thống nhất, quán lần đo khác tính ổn định liệu thu thập Theo dõi bảng kết học sinh lần đo (tức phân chia thi thành đề chẵn lẻ) thể rõ độ tin cậy thi trắc nghiệm tốt, ví dụ số kết sau: X 5.5 5.5 5.5 5 Ta thấy có chênh lệc điểm số khơng Y 5.5 5.5 5.5 5.5 nhiều số học sinh hai lần đo, có học sinh giữ nguyên điểm (5.5 điểm điểm) có học sinh tăng từ điểm lên 5.5 điểm hay tăng từ 5.5 điểm lên điểm 4.3 Kết phân bố điểm Bảng phân bố Valid Frequency Percent 20.0 5.5 12.0 8.0 7.5 8.0 12.0 8.5 8.0 28.0 9.5 4.0 Total 25 100 Đồ thị phânbố 100 90 80 70 60 Frequency Percent 50 40 30 20 10 5.5 7.5 8.5 9.5 Total Phân tích, bình luận: + Từ đồ thị ta nhận xét: phân bố điểm khơng đồng đều, điểm thi có chênh lệch tương đối, qua phản ánh chênh lệch lực học họcsinh + Phổ điểm rộng (5 – 9.5) Mức điểm trung bình (
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔN đo LƯỜNG và ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO dục STT 2 PHẠM THÁI BÌNH, MÔN đo LƯỜNG và ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO dục STT 2 PHẠM THÁI BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay