HỌC PHẦN QUẢN lý cơ sở vật CHẤT STT 2 PHẠM THÁI BÌNH

13 44 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 08:58

HỌC PHẦN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ TRONG GIÁO DỤCKIỂM TRA GIỮA MÔNXây dựng quy trình quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (CSVC, TBGD) áp dụng tại đơn vị anh chị đang công tác?Khái niệm cơ sở vật chất và thiết bị dạy học: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học là tất cả các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt được mục đích giáo dục. Nội dung cơ sở vật chất và thiết bị dạy học: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy và học bao gồm các thiết bị dùng chung, các thiết bị trực quan, các thiết bị thực nghiệm bộ môn, các thiết bị nghe nhìn và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc dạy và học. Thiết bị dạy học được sản xuất, cung cấp hàng loạt, đồng bộ theo những tiêu chuẩn kỹ thuật xác định của quốc tế hoặc trong nước là các thiết bị dạy học chính quy. Ngoài ra còn có các thiết bị dạy học không chính quy do giáo viên và học sinh tự làm hoặc sưu tầm, tận dụng cũng góp phần không nhỏ trong việc dạy học. Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học: Là tác động có mục đích của người quản lý nhằm xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phục vụ đắc lực cho công tác giáo dục và đào tạo. Nội dung của quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học: Bao gồm phòng thiết bị dạy học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, thiết bị dạy học các môn học, các tài liệu trực quan: tranh ảnh, bản đồ, biểu bảng…, các mô hình tự nhiên và nhân tạo, các dụng cụ thực nghiệm, các phương tiện kỹ thuật, những điều kiện hỗ trợ khác: điện, nước… Nội dung cơ bản của quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học: Xây dựng và bổ sung thường xuyên để hình thành một hệ thống hoàn chỉnh cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Duy trì, bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Để HỌC PHẦN QUẢN SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ TRONG GIÁO DỤC KIỂM TRA GIỮA MÔN Xây dựng quy trình quản lý, sử dụng sở vật chất, thiết bị dạy học (CSVC, TBGD) áp dụng đơn vị anh chị công tác? *Khái niệm sở vật chất thiết bị dạy học: sở vật chất thiết bị dạy học tất phương tiện vật chất huy động vào việc giảng dạy, học tập hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt mục đích giáo dục *Nội dung sở vật chất thiết bị dạy học: sở vật chất thiết bị dạy học bao gồm thiết bị dùng chung, thiết bị trực quan, thiết bị thực nghiệm môn, thiết bị nghe nhìn phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc dạy học Thiết bị dạy học sản xuất, cung cấp hàng loạt, đồng theo tiêu chuẩn kỹ thuật xác định quốc tế nước thiết bị dạy học quy Ngồi thiết bị dạy học khơng quy giáo viên học sinh tự làm sưu tầm, tận dụng góp phần không nhỏ việc dạy học *Quản sở vật chất thiết bị dạy học: Là tác động mục đích người quản nhằm xây dựng, phát triển sử dụng hiệu hệ thống sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ đắc lực cho công tác giáo dục đào tạo *Nội dung quản sở vật chất thiết bị dạy học: Bao gồm phòng thiết bị dạy học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng học môn, thiết bị dạy học môn học, tài liệu trực quan: tranh ảnh, đồ, biểu bảng…, mơ hình tự nhiên nhân tạo, dụng cụ thực nghiệm, phương tiện kỹ thuật, điều kiện hỗ trợ khác: điện, nước… Nội dung quản sở vật chất thiết bị dạy học: Xây dựng bổ sung thường xuyên để hình thành hệ thống hồn chỉnh sở vật chất thiết bị dạy học Duy trì, bảo quản sở vật chất thiết bị dạy học; sử dụng sở vật chất thiết bị dạy học Để sử dụng tốt phải giải số vấn đề mặt quản đầu tư trang bị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, khai thác, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật kỹ cho giáo viên, thực nghiêm túc quy định chun mơn… Quy trình quản lý, sử dụng CSVC, TBGD áp dụng đơn vị công tác thường triển khai công việc sau: Yêu cầu chung việc quản sở vật chất - kỹ thuật Người quản cần nhận thức rõ nắm vững yêu cầu sau: - sở luận thực tiễn lĩnh vực quản chung quản chuyên ngành - Các chức nội dung quản lý, biết phân lập phối hợp nội dung quản lý, mặt quản - Hiểu rõ đòi hỏi chương trình giáo dục điều kiện sở vật chất kỹ thuật cần phải để thực chương trình (trường sở, thiết bị giáo dục, thư viện – sách) - ý tưởng đổi tâm thực ý tưởng kế hoạch khả thi - Biết huy động tiềm mơi trường bên mơi trường bên ngồi nhà trường để phục vụ cho cơng việc - biện pháp tập trung tiềm vật chất vào hướng thống đảm bảo sở vật chất - kỹ thuật để nâng cao chất lượng giáo dục Nguyên tắc chung quản sở vật chất - kỹ thuật - Trang bị đầy đủ đồng phương tiện sở vật chất - kỹ thuật để phục vụ cho việc giáo dục đào tạo nhà trường (đồng trường sở với phương thức tổ chức dạy học; chương trình, sách giáo khoa thiết bị giáo dục; trang thiết bị điều kiện sử dụng; trang bị bảo quản; thiết bị với nhau…) - Bố trí hợp yếu tố sở vật chất - kỹ thuật khu vực nhà trường, lớp học, loại phòng chức năng; bố trí hợp địa điểm nhà trường khu vực dân cư, phù hợp với quy hoạch tổng thể địa phương nhằm làm cho trình giảng dạy giáo dục giáo viên học tập học sinh diễn hiệu quả, tiết kiệm thời gian sức người - Tạo tồn mơi trường vật chất mang tính sư phạm, thuận lợi cho hoạt động giáo dục dạy học; điều kiện vệ sinh sức khỏe, điều kiện an toàn, điều kiện thẩm mỹ, làm cho nhà trường mặt đẹp, yên tĩnh, sáng, cần thiết cho sở giáo dục - Khai thác sử dụng hiệu sở vật chất - kỹ thuật việc nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục, không phương tiện vật chất kỹ thuật nằm chết kho chứa, mà phải làm cho học sinh hưởng thụ chất lượng nhận thức phương tiện mang lại - Tổ chức tốt việc bảo vệ, bảo dưỡng bảo trì sở vật chất - kỹ thuật nhà trường tài sản quý phục vụ nghiệp giáo dục - Quy trình quản lý, sử dụng CSVC, TBGD bao gồm nội dung: mua sắm, sử dụng/vận hành, sửa chữa, tu/bảo dưỡng, thu hồi, điều chuyển, kiểm kê, đồ khái quát mua sắm tài sản: Tiếp nhận, tập hợp nhu cầu mua sắm Xây dựng danh mục mua sắm Xem xét; trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phê duyệt danh mục mua sắm Mua sắm, lựa chọn nhà cung cấp; ký kết hợp đồng Nghiệm thu bàn giao, hợp đồng Lập hồ toán, đưa tài sản vào sử dụng Sửa chữa đồ khái quát: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa Xây dựng kế hoạch sửa chữa Phê duyệt Thực sửa chữa, Tài sản Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Lập hồ toán, Lưu hồ đồ khái quát kiểm kê: Thành lập Hội đồng kiểm kê Xây dựng kế hoạch kiểm kê Phê duyệt Thực kiểm kê, báo cáo kết kiểm kê Tiếp nhận yêu cầu tài sản Lưu hồ Kiểm tra tình trạng TS, lập danh mục, thành lập HĐ Thanh tài sản: Phê duyệt Thực lý, báo cáo kết Lưu hồ TIỂU LUẬN Nêu biện pháp huy động tăng cường CSVC-TBDH phục vụ đào tạo nhà trường *Nghiên cứu tài liệu xây dựng CSVC trang thiết bị Đây giải pháp vô quan trọng người quản Người quản phải nắm nội dung yêu cầu cụ thể, điều kiện CSVC, trang thiết bị Trường xây dựng kế hoạch CSVC, trang thiét bị làm tốt vấn đề khác Do cần phải nghiên cứu kỹ accs văn Nhà nước, ngành Từ tài liệu rút vấn đề cần thiết cho CSVC, trang thiết bị để thực hoạt động Trường theo yêu cầu đổi vào xây dựng kế hoạch cụ thể *Xây dựng kế hoạch xây dựng CSVC trang thiết bị phù hợp với thực tế trường Đây giải pháp đầu năm học đồng thời xuyên suốt q trình hoạt động, khơng tháng, năm mà sau năm, mười năm hướng cho tương lai nhà trường Là người Hiệu trưởng trường học phải nhìn bao qt tổng thể tầm nhìn chiến lược - Xây dựng đề án phát triển nhà trường giai đoạn cụ thể, rõ ràng, xác báo cáo cấp - Làm kế hoạch phát triển năm học xác số liệu lập kế hoạch xây dựng CSVC mua sắm trang thiết bị qua hàng năm - Hàng năm phải xây dựng kế hoạch qua thực tế học sinh đến trường, dự kiến lớp, phòng học học sinh Nguồn thu làm việc trước việc sau - kế hoạch xây dựng tổng thể CSVC, trang thiết bị: + Quy hoạch diện tích đất đai, địa điểm xây dựng, thời gian hoàn thành việc xây dựng mua sắm trang thiết bị + Quy hoạch tổng số phòng: số phòng học, số phòng chức năng, cơng trình vệ sinh…phù hợp với số học sinh đến Trường *Công tác tham mưu với cấp thẩm quyền, tranh thủ lãnh đạo Đảng quyền địa phương cơng tác xây dựng CSVC Để kế hoạch xây dựng CSVC, trang thiết bị trở thành thực cơng tác tham mưu Thủ trưởng quan định đến thành cơng hay thất bại kế hoạch Vậy Hiệu trưởng phải xác định đối tượng cần tham mưu Phòng GD&ĐT - Đảng ủy – HĐND – UBND xã, phường Khi xác định đối tượng tham mưu phải gửi Văn bản, Quyết định Nhà nước, Ngành để Lãnh đạo địa phương nghiên cứu Đồng thời Nhà trường làm văn đề xuất Trước tiên phải làm cho họ hiểu CSVC Trường không đảm bảo cho yêu cầu CSGD Tham mưu cho Lãnh đạo địa phương kế hoạch xây dựng CSVC trường theo đề án Ngành học, đề án UBND cấp huyện để đưa HĐND Hội đồng Giáo dục xã, phường trở thành mục tiêu, Nghị Chính quyền mục tiêu phấn đấu trường Tất cảc vấn đề Hiệu trưởng phải tham mưu đầy đủ, xác phù hợp với hoạt động nhà trường Địa phương lấy làm sở cho nhà thiết kế cơng trình kế hoạch triển khai thực Tham mưu với cấp lãnh đạo Phòng Giáo dục, cấp quản đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch phát triển CSVC theo tầng giai đoạn Nhằm giúp nhà trường xác định mục tiêu, thực đạt kế hoạch Ngồi tham mưu hỗ trợ thêm kinh phí đồ dùng, đồ chơi góp phần xây dựng nên mặt nhà trường *Thực tốt cơng tác xã hội hóa Giáo dục: Tuyên truyền vận động cấp, ban ngành đồn thể, hội phụ huynh nhà trường đóng góp cơng sức, kinh phí xây dựng trường theo u cầu trường đạt chuẩn quốc gia Như Bác Hồ nói: “ Dễ trăm lần khơng dân chịu Khó vạn lần dân liệu xong” Vậy xuất phát từ đâu mà cơng việc khó khó mà tồn thể nhân dân lo lắng, chung sức cơng việc trơi cháy hồn thành? Đó “Đồng tâm, đồng lòng” tin tưởng vào quyền địa phương vào nhà trường Đối với nhà trường muốn làm tốt công tác Xã hội hóa Giáo dục tham gia vào việc xây dựng CSVC Nhà Trường quán triệt đội ngũ để nề nếp chất lượng CSGD học sinh, người, ngành thấy cần thiết công tác đầu tư để xây dựng CSVC, trang thiết bị - Đối với tổ chức xã hội Nhà trường xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với tổ chức đoàn thể xã hội Đặc biệt đoàn thể xã, phường: Mặt trận, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh…Đây lực lượng đông đảo, sức mạnh tổng hợp cho nhà trường Trường dựa vào tổ chức xã hội để vận động tuyên truyền huy động nguồn lực nhân dân *Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu trang thiết bị nhà trường Việc quản lý, sử dụng, bảo quản tốt sở vật chất (CSVC), trang thiết bị đem lại thành công lớn cho nhà trường Thực huy động tối đa điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, gắn trách nhiệm bảo quản sử dụng hiệu cho CBGV – NV Phân công cụ thể cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng, khai thác, bảo quản CSVC trang thiết bị theo chức năng, nhiệm vụ hồ sổ sách theo dõi đầy đủ theo quy định Ngành Hàng tháng, hàng kỳ kiểm tra lập văn CSVC, trang thiết bị để kế hoạch bảo dưỡng, tu sửa bổ sung kịp thời Ví dụ: Đối với Ban giám hiệu: Hiệu trưởng quản chung phân công đồng chí Hiệu phó phụ trách cơng tác CSVC Mở hồ sơ, sổ sách đầy đủ, phân công cho GV – NV loại đồ dùng, trang thiết bị thực theo quy định Ngành Cuối tuần đồng chí phụ trách CSVC nhà trường kiểm tra vào hồ sơ, sổ sách nắm bắt kịp thời CSVC trang thiết bị trường Đối với nhóm lớp: Giáo viên sử dụng khai thác bảo quản đồ dùng trang thiết bị nhóm lớp Hàng kỳ, hàng năm nhà trường kiểm tra vào văn cụ thể rõ ràng đánh giá giáo viên bảo quản tôt đưa vào xếp thi đua cuối năm Bằng kinh nghiệm hiểu biết Anh chị, nêu giải pháp nhằm quản CSVC –TBDH đơn vị anh chị công tác, đáng ứng yêu cầu đổi giáo dục Theo tinh thần nghị Đảng, nhà nước tăng cường đầu tư cho trường học, yêu cầu cấp bách chất lượng giáo dục đào tạo khơng cho phép kéo dài tình trạng CSVC nghèo nàn, thiếu TBDH tối thiểu mà phải cách xây dựng tăng cường CSVC, TBDH trường học trở thành hệ thống hữu hiệu, yếu tố chủ yếu nhằm đổi phương pháp dạy học, đưa việc dạy học lên tầm chất lượng Với quan em, đơn đơn vị nghiệp trực thuộc cấp uỷ uỷ ban nhân dân huyện, đặt lãnh đạo trực tiếp thường xuyên Ban thường vụ cấp uỷ huyện chức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng luận trị - hành chính; nghị quyết, thị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; kiến thức, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội, kiến thức quản nhà nước cho cán bộ, đảng viên hệ thống trị sở địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng trường trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nhiệm vụ đào tạo cấp luận trị - hành chính; bồi dưỡng chương trình luận trị cho đối tượng theo quy định; nghị quyết, thị Đảng, sách pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên địa bàn Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội số lĩnh vực khác cho cán đảng (là cấp uỷ viên sở), cán quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể sở Bồi dưỡng trị cho đối tượng phát triển đảng; luận trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ cơng tác đảng cho cấp uỷ viên sở Tổ chức thông tin tình hình thời sự, sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sở Thực số nhiệm vụ khác theo yêu cầu tình hình thực tế đạo cấp uỷ, quyền địa phương sở vật chất thiết bị không nhiều với trụ sở rộng 3000m2; 01 tòa nhà tầng với 02 phòng học, thư viện, phòng làm việc cán bộ, giảng viên, 01 hội trường lớn máy mọc máy tính, máy chiếu, âm ly loa đài, điều hòa, bàn ghế phòng học Trong q trình triển khai thực nhiệm vụ cho cấp ủy cấp giáo cho, để góp phần hồn thành nhiệm vụ giao, công tác quản sở vật chất – thiết bị dạy học cần phải quan tâm Muốn quản hiệu phải tập trung vào số giải pháp sau: *Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên: Trong thời gian dài, công tác quản TBDH quan em nhiều hạn chế Một nguyên nhân nhận thức cán quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách TBDH vấn đề chưa mức Một thói quen trở thành cố hữu, người quản lý, nhiều giáo viên, nhân viên xem nhẹ tác dụng TBDH cơng việc dạy học Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách TBDH một vấn đề cấp thiết Cần làm cho họ ý thức cần thiết nhu cầu sử dụng thường xuyên thiết bị Phát huy hiệu sử dụng chúng học điều cần thiết Để nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên cần phải thực công việc sau: - Thường xuyên triển khai văn pháp luật, định, thị, hướng dẫn…của cấp liên quan đến vấn đề CSVC, TBDH để cán bộ, giảng viên, nhân viên học tập, nhận thức đầy đủ, đắn, kịp thời - Kịp thời cập nhật, giới thiệu danh mục TBDH mà trường cung cấp - Tập huấn phương pháp dạy học cải tiến hiệu quả, phải sử dụng TBDH - Biểu diễn tính đưa lại hiệu dạy học TBDH 10 - Trong kế hoạch hàng năm, quan phải đưa quy định kế hoạch sử dụng, bảo quản TBDH Đây việc làm cần thiết cho công tác quản lý, vừa bắt buộc, vừa khích lệ giáo viên phải sử dụng TBDH lên lớp - Tổ chức hội thảo thường xuyên công tác đổi phương pháp dạy học, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn cách khai thác sử dụng TBDH hiệu công tác dạy học - Tổ chức đợt tham quan học hỏi lĩnh vực đơn vị kinh nghiệm, thành tích huyện, tỉnh *Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ nghiệp vụ cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách TBDH: +Đối với cán quản lý: Do cán quản kinh nghiệm hạn chế Điều nhiều ảnh hưởng đến cơng tác quản đơn vị, quản TBDH Mặt khác, cán quản bổ nhiệm năm gần chưa đào tạo quản cách khoa học, Họ quản dựa kinh nghiệm rút từ thực tiễn, qua kinh nghiệm người trước Vì vậy, theo chúng tơi, để nâng cao kỹ quản trường học nói chung, kỹ quản TBDH nói riêng họ cần phải đào tạo bồi dưỡng nâng cao lực Để giải vấn đề này, nhiều cách khác nhau, cán quản cần phải trau dồi, nâng cao nghiệp vụ quản Cụ thể phải: - Nắm vững sở pháp lý, sở khoa học để đạo công tác TBDH - Lập kế hoạch, biện pháp quản TBDH khoa học hiệu - Lập hồ sơ, sổ sách theo dõi TBDH mặt: xây dựng, bảo quản, sử dụng - Chỉ đạo, tổ chức thực kế hoạch đề theo tuần, tháng, quý, kỳ, năm - Kiểm tra việc thực hiên kế hoạch nhân viên thiết bị, giáo viên để kịp thời uốn nắn, sửa chữa 11 - Đánh giá việc triển khai, thực kế hoạch Rút kinh nghiệm để quản tốt năm học + Đối với nhân viên quản lý, sử dụng TBDH: Hiện nhìn chung cán bộ, nhân viên quản lý, sử dụng chưa qua đào tạo chuyên ngành, họ cán hành chính, giáo viên phân cơng làm cơng tác TBDH, phụ trách loại máy móc, họ tập huấn, bồi dưỡng qua để thực Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu dạy học nay, điều cấp thiết phải đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên, giáo viên phụ trách TBDH * Tổ chức quản TBDH hiệu quả, khoa học, quy cũ, nề nếp, kế hoạch: + Sắp xếp, phân loại TBDH: Hàng năm đánh giá, nghiệm thu phân loại TBDH, sau xếp khoa hoc, ngăn nắp Việc xếp phân loại giúp nhân viên thiết bị dễ quản lý, giáo viên sử dụng TBDH dạy dễ tìm - Ngay từ đầu năm quan phải xây dựng kế hoạch quản sử dụng TBDH Kế hoạch phải xây dựng từ phận chuyên môn, giáo vụ Căn vào kế hoạch năm học thống hội nghị cán bộ, viên chức quan; vào khung phân phối chương trình quy định, giảng viên lên kế hoạch sử dụng TBDH cho tiết, bài, chương cụ thể Trong kế hoạch phải nêu : + Sẽ sử dụng thiết bị cho tiết nào, + Thiết bị dạy học khai thác đâu? (thiết bị quan hay tự chuẩn bị) + Những kiến nghị, đề xuất với quan +Tổ chức đạo thực hiện: Lập sổ theo dõi: Để quản TBDH hiệu quả, việc cần thiết phải lập sổ theo dõi Dựa vào sổ theo dõi, người cán quản dễ dàng biết đơn vị TBDH chất lượng 12 Căn vào kế hoạch sử dụng TBDH xây dựng, dựa vào sổ theo dõi mượn TBDH nhân viên, TBDH giáo viên, người quản biết tiết nào, giảng viên sử dụng TBDH; tiết giảng viên không sử dụng Người quản dễ dàng thống kê tổng số lượt mượn TBDH giảng viên tháng, học kỳ Theo cách này, thống kê tổng lượt mượn, sử dụng TBDH toàn quan năm +Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm: Trong trình tổ chức, đạo thực việc sử dụng TBDH giảng dạy, người quản thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhân viên TBDH thực quy trình, thủ tục nêu Thường xuyên nhắc nhở, động viên giảng viên chưa sử dụng chưa TBDH vào dạy Khuyến khích, tuyên dương giảng viên sử dụng tốt TBDH + Tổng kết kết sử dụng TBDH theo tháng, theo kỳ, từ kế hoạch khen thưởng, kỷ luật kịp thời, mức giảng viên 13 ... chung việc quản lý sở vật chất - kỹ thuật Người quản lý cần nhận thức rõ nắm vững yêu cầu sau: - Cơ sở lý luận thực tiễn lĩnh vực quản lý chung quản lý chuyên ngành - Các chức nội dung quản lý, biết... nhau, cán quản lý cần phải trau dồi, nâng cao nghiệp vụ quản lý Cụ thể phải: - Nắm vững sở pháp lý, sở khoa học để đạo công tác TBDH - Lập kế hoạch, biện pháp quản lý TBDH khoa học có hiệu - Lập... cán quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách TBDH: +Đối với cán quản lý: Do cán quản lý kinh nghiệm hạn chế Điều nhiều ảnh hưởng đến cơng tác quản lý đơn vị, có quản lý TBDH Mặt khác, cán quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC PHẦN QUẢN lý cơ sở vật CHẤT STT 2 PHẠM THÁI BÌNH, HỌC PHẦN QUẢN lý cơ sở vật CHẤT STT 2 PHẠM THÁI BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay