Hướng dẫn lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu

12 69 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 08:49

Java là ngôn ngữ dễ học, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến hiện nay. Lập trình Java từ cơ bản tới nâng cao tại Stanford giúp bạn học nhanh, có việc sớmJava là ngôn ngữ dễ học, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến hiện nay. Lập trình Java từ cơ bản tới nâng cao tại Stanford giúp bạn học nhanh, có việc sớm H ướn g d ẫn l ập trình Java c ơb ản cho ng ười m i b đầu Java ngôn ngữ dễ học, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến Lập trình Java từ tới nâng cao Stanford giúp bạn học nhanh, việc sớm Tính đến năm 2018, hội việc làm cho lập trình viên Java nhiều Đây nghề nghiệp triển vọng với bạn trẻ đam mê lập trình.Với hiểu biết lập trình Java bạn dễ dàng nhận vị trí số doanh nghiệp phần mềm lớn Các tính Java - Ngơn ngữ định hướng đối tượng - Dễ học dễ đọc - Chạy tất tảng - hàng trăm thư viện nguồn mở sẵn - Hỗ trợ API khiến việc tích hợp dễ dàng - Các IDE mạnh mẽ giúp mã hóa dễ dàng khơng lỗi - Dễ dàng nhận trợ giúp chuyên gia từ cộng đồng Android Trong nhiều ngành công nghệ lập trình Java sử dụng với vai trò vị trí khác Hầu hết lập trình viên Java hoạt động lĩnh vực đây: Back-End Developer Hiện tại, cơng việc nhu cầu tuyển dụng lớn, với nhiều hội nghề nghiệp khác Một lập trình viên back-end viết code cho máy chủ back-end bao gồm máy chủ sở liệu, máy chủ web, máy chủ ứng dụng Ngoài kiến thức cốt lõi Java, bạn phải biết back-end stack nữa: - Spring sử dụng nhiều tổ chức thay cho EJB - EJB Enterprise Java Beans - Hibernate sử dụng thay cho EJB2 - JSP Servlets để làm việc với stack máy chủ web - SQL yêu cầu nhiều dự án, lớn nhỏ - Các dịch vụ REST sử dụng để trình bày (expose) API cho máy chủ web Big Data Developer Con đường nghiệp người học lập trình Javacó thể thăng tiến nhanh lựa chọn hướng ngày nhiều cơng ty tìm cách tận dụng liệu khổng lồ để phục vụ cho định quản lý, kinh doanh, hoạch định chiến lược Một nhà phát triển Big Data chuyên làm việc với liệu khủng Để xem xét cho vị trí này, ứng viên cần phải kiến thức về: - Spark với tiến đáng kể thời gian gần - Nền tảng đưa Big Data đến với cộng đồng Hadoop - MapReduce công nghệ xử lý liệu lớn - Pig ngôn ngữ để viết công việc xử lý liệu lớn Android Developer Android dựa tảng ngôn ngữ Java Bạn phải sử dụng đến Java để phát triển ứng dụng Android cấp độ phức tạp vượt khỏi mức hội nghề nghiệp bạn tăng vọt nghiên cứu Java Mỗi doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử website hay cần phải ứng dụng Android để trì diện tảng Embedded Devices Developer Đây lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, hội phát triển, với số lượng thiết bị lớn từ router đến trung tâm giải trí hay thiết bị mạng sử dụng Java bên trong, bạn không lo việc làm sau kết thúc việc học lập trình Java Xem chi tiết đây: https://stanford.com.vn/kien-thuc-lap-trinh/tin-chi- tiet/cagId/42/id/15968/nhan-ngay-bo-video-lap-trinh-java-mien-phi-tai-stanford Bạn xem qua video hướng dẫn lập trình Java hiệu miễn phí từ Stanford nhé: https://www.youtube.com/watch?v=W3wXyxkb7Tc STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 H ướ ng d ẫn l ập trình Java c b ản cho ng ười m ới b đầ u Java ngôn ngữ dễ học, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến Lập trình Java từ tới nâng cao Stanford giúp bạn học nhanh, việc sớm Tính đến năm 2018, hội việc làm cho lập trình viên Java nhiều Đây nghề nghiệp triển vọng với bạn trẻ đam mê lập trình.Với hiểu biết lập trình Java bạn dễ dàng nhận vị trí số doanh nghiệp phần mềm lớn Các tính Java - Ngơn ngữ định hướng đối tượng - Dễ học dễ đọc - Chạy tất tảng - hàng trăm thư viện nguồn mở sẵn - Hỗ trợ API khiến việc tích hợp dễ dàng - Các IDE mạnh mẽ giúp mã hóa dễ dàng khơng lỗi - Dễ dàng nhận trợ giúp chuyên gia từ cộng đồng Android Trong nhiều ngành công nghệ lập trình Java sử dụng với vai trò vị trí khác Hầu hết lập trình viên Java hoạt động lĩnh vực đây: Back-End Developer Hiện tại, cơng việc nhu cầu tuyển dụng lớn, với nhiều hội nghề nghiệp khác Một lập trình viên back-end viết code cho máy chủ back-end bao gồm máy chủ sở liệu, máy chủ web, máy chủ ứng dụng Ngoài kiến thức cốt lõi Java, bạn phải biết back-end stack nữa: - Spring sử dụng nhiều tổ chức thay cho EJB - EJB Enterprise Java Beans - Hibernate sử dụng thay cho EJB2 - JSP Servlets để làm việc với stack máy chủ web - SQL yêu cầu nhiều dự án, lớn nhỏ - Các dịch vụ REST sử dụng để trình bày (expose) API cho máy chủ web Big Data Developer Con đường nghiệp người học lập trình Javacó thể thăng tiến nhanh lựa chọn hướng ngày nhiều cơng ty tìm cách tận dụng liệu khổng lồ để phục vụ cho định quản lý, kinh doanh, hoạch định chiến lược Một nhà phát triển Big Data chuyên làm việc với liệu khủng Để xem xét cho vị trí này, ứng viên cần phải kiến thức về: - Spark với tiến đáng kể thời gian gần - Nền tảng đưa Big Data đến với cộng đồng Hadoop - MapReduce công nghệ xử lý liệu lớn - Pig ngôn ngữ để viết công việc xử lý liệu lớn Android Developer Android dựa tảng ngôn ngữ Java Bạn phải sử dụng đến Java để phát triển ứng dụng Android cấp độ phức tạp vượt khỏi mức hội nghề nghiệp bạn tăng vọt nghiên cứu Java Mỗi doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử website hay cần phải ứng dụng Android để trì diện tảng Embedded Devices Developer Đây lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, hội phát triển, với số lượng thiết bị lớn từ router đến trung tâm giải trí hay thiết bị mạng sử dụng Java bên trong, bạn không lo việc làm sau kết thúc việc học lập trình Java Xem chi tiết đây: https://stanford.com.vn/kien-thuc-lap-trinh/tin-chi- tiet/cagId/42/id/15968/nhan-ngay-bo-video-lap-trinh-java-mien-phi-tai-stanford Bạn xem qua video hướng dẫn lập trình Java hiệu miễn phí từ Stanford nhé: https://www.youtube.com/watch?v=W3wXyxkb7Tc STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 H ướ ng d ẫn l ập trình Java c b ản cho ng ười m ới b đầ u Java ngôn ngữ dễ học, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến Lập trình Java từ tới nâng cao Stanford giúp bạn học nhanh, việc sớm Tính đến năm 2018, hội việc làm cho lập trình viên Java nhiều Đây nghề nghiệp triển vọng với bạn trẻ đam mê lập trình.Với hiểu biết lập trình Java bạn dễ dàng nhận vị trí số doanh nghiệp phần mềm lớn Các tính Java - Ngơn ngữ định hướng đối tượng - Dễ học dễ đọc - Chạy tất tảng - hàng trăm thư viện nguồn mở sẵn - Hỗ trợ API khiến việc tích hợp dễ dàng - Các IDE mạnh mẽ giúp mã hóa dễ dàng khơng lỗi - Dễ dàng nhận trợ giúp chuyên gia từ cộng đồng Android Trong nhiều ngành công nghệ lập trình Java sử dụng với vai trò vị trí khác Hầu hết lập trình viên Java hoạt động lĩnh vực đây: Back-End Developer Hiện tại, cơng việc nhu cầu tuyển dụng lớn, với nhiều hội nghề nghiệp khác Một lập trình viên back-end viết code cho máy chủ back-end bao gồm máy chủ sở liệu, máy chủ web, máy chủ ứng dụng Ngoài kiến thức cốt lõi Java, bạn phải biết back-end stack nữa: - Spring sử dụng nhiều tổ chức thay cho EJB - EJB Enterprise Java Beans - Hibernate sử dụng thay cho EJB2 - JSP Servlets để làm việc với stack máy chủ web - SQL yêu cầu nhiều dự án, lớn nhỏ - Các dịch vụ REST sử dụng để trình bày (expose) API cho máy chủ web Big Data Developer Con đường nghiệp người học lập trình Javacó thể thăng tiến nhanh lựa chọn hướng ngày nhiều cơng ty tìm cách tận dụng liệu khổng lồ để phục vụ cho định quản lý, kinh doanh, hoạch định chiến lược Một nhà phát triển Big Data chuyên làm việc với liệu khủng Để xem xét cho vị trí này, ứng viên cần phải kiến thức về: - Spark với tiến đáng kể thời gian gần - Nền tảng đưa Big Data đến với cộng đồng Hadoop - MapReduce công nghệ xử lý liệu lớn - Pig ngôn ngữ để viết công việc xử lý liệu lớn Android Developer Android dựa tảng ngôn ngữ Java Bạn phải sử dụng đến Java để phát triển ứng dụng Android cấp độ phức tạp vượt khỏi mức hội nghề nghiệp bạn tăng vọt nghiên cứu Java Mỗi doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử website hay cần phải ứng dụng Android để trì diện tảng Embedded Devices Developer Đây lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, hội phát triển, với số lượng thiết bị lớn từ router đến trung tâm giải trí hay thiết bị mạng sử dụng Java bên trong, bạn không lo việc làm sau kết thúc việc học lập trình Java Xem chi tiết đây: https://stanford.com.vn/kien-thuc-lap-trinh/tin-chi- tiet/cagId/42/id/15968/nhan-ngay-bo-video-lap-trinh-java-mien-phi-tai-stanford Bạn xem qua video hướng dẫn lập trình Java hiệu miễn phí từ Stanford nhé: https://www.youtube.com/watch?v=W3wXyxkb7Tc STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 ... 315 - 024 6275 2212 H ướ ng d ẫn l ập trình Java c b ản cho ng ười m ới b đầ u Java ngôn ngữ dễ học, ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến Lập trình Java từ tới nâng cao Stanford giúp bạn... việc làm cho lập trình viên Java nhiều Đây nghề nghiệp triển vọng với bạn trẻ đam mê lập trình. Với hiểu biết lập trình Java bạn dễ dàng nhận vị trí số doanh nghiệp phần mềm lớn Các tính Java -... 315 - 024 6275 2212 H ướ ng d ẫn l ập trình Java c b ản cho ng ười m ới b đầ u Java ngôn ngữ dễ học, ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến Lập trình Java từ tới nâng cao Stanford giúp bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu, Hướng dẫn lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay