Nguyễn đình chiểu (1)

4 55 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 07:25

Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) tục gọi Đồ Chiểu (khi dạy học), tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai (sau bị mù); nhà thơ lớn miền Nam Việt Nam nửa cuối kỷ 19 Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 13 tháng năm Nhâm Ngọ (1 tháng năm 1822), quê mẹ làng Tân Thới [2], phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (thuộc phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay) Tác phẩm Lục Vân Tiên(truyện thơ Nơm, bắt đầu soạn khoảng 1851) Dương Từ - Hà Mậu (truyện thơ Nôm, bắt đầu soạn khoảng 1854) Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca (Ngư tiều y thuật vấn đáp, 1867 Ngồi ra, ơng để lại khoảng 37 thơ văn tế, số có nhiều tiếng, như:  Chạy giặc (1859)  Từ biệt cố nhân (1859)  Tế Cần Giuộc sĩ dân trận vong văn (tức Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, 1861)  Mười hai thơ văn tế Tướng quân Trương Định (1864)  Thơ điếu Đông Đại học sĩ Phan Thanh Giản (2 bài, 1867)  Mười thơ điếu Ba Tri Đốc binh Phan Tòng (1868)  Lục tỉnh sĩ dân trận vong văn (Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh, chưa biết đích xác thời điểm sáng tác)[23]  Hịch kêu gọi nghĩa binh đánh Tây (chưa xác định thời điểm sáng tác)  Thảo thử hịch (Hịch đánh chuột, chưa xác định thời điểm sáng tác)  Ngóng gió đơng (chưa xác định thời điểm sáng tác)  Thà đui (chưa xác định thời điểm sáng tác), v.v Phong cách bật: Ông người trực, u nước vơ Ơng thường sang tác văn dể khích lệ tinh thẩn chiến dấu chiến sĩ thời pháp thuộc Ông người có tinh thần bất khuất trước kẻ thù, giữ trọn lng2 trung tãnh vời tổ quốc, với nhân dân chết TRẦN VĂN GIÀU Trần Văn Giàu(1911-2010) quê quán xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An (nay tỉnh Long An), sinh trưởng gia đình điền chủ giàu có Trong gia đình, ơng có tên Mười Ký], nhiên nhiều người biết ông với tên Sáu Giàu Tác phẩm  Hồi ký 1940-1945 Trần Văn Giàu [23]  Triết học phổ thông  Biện chứng pháp  Vũ trụ quan  Duy vật lịch sử  Sự phát triển tư tưởng Việt Nam kỷ 19 đến Cách mạng tháng Tám  Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam  Sự khủng hoảng chế độ nhà Nguyễn trước 1858  Lịch sử chống xâm lăng  Giai cấp công nhân Việt Nam  Lịch sử cận đại Việt Nam  Miền Nam giữ vững thành đồng  Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Phong ách bật: Ông nhà yêu nước NGUYỄN NHẬT ÁNH Nguyễn Nhật Ánh nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi lớn Ông sinh ngày tháng năm 1955 thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện Thăng Bình,tỉnh Quảng Nam Tác phẩm - Kính vạn hoa - Cho tơi xin vé tuổi thơ - Tôi thấy hoa vàng cỏ xanh ... An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tân An (nay tỉnh Long An), sinh trưởng gia đình điền chủ giàu có Trong gia đình, ơng có tên Mười Ký], nhiên nhiều người biết ông với tên Sáu Giàu Tác phẩm... vững thành đồng  Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Phong ách bật: Ông nhà yêu nước NGUYỄN NHẬT ÁNH Nguyễn Nhật Ánh nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi lớn Ông sinh ngày tháng năm 1955 thơn... 19 đến Cách mạng tháng Tám  Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam  Sự khủng hoảng chế độ nhà Nguyễn trước 1858  Lịch sử chống xâm lăng  Giai cấp công nhân Việt Nam  Lịch sử cận đại Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn đình chiểu (1), Nguyễn đình chiểu (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay