Bản vẽ móng nhà văn phòng 5 tầng 1 tầng hầm

29 70 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 04:52

Bản vẽ móng nhà văn phòng 5 tầng 1 tầng hầm Xây nhà là việc quan trọng cả cuộc đời, quy trình xây nhà đòi hỏi chủ đầu tư phải chuẩn bị rất nhiều từ thiết kế, thi công, cho đến khi hoàn thiện, chính vì thế, chuẩn bị thiết kế được xem là giai đoạn ban đầu, định hướng và giúp chủ nhà rất nhiều trong toàn bộ quá trình xây dựng. Rất nhiều khách hàng chia sẻ về việc họ khá đau đầu khi lựa chọn loại móng xây nhà cho mình bởi không hiểu rõ nền đất thực tế cũng như những ưu, nhược điểm của từng loại móng nhà. CÔNG TY TNHH XÂY DựNG LÂM PHạM ****************************************** Hồ SƠ BảN Vẽ THI CÔNG chủ đầu tư dự án : 38 phan ĐìNH PHùNG - THàNH PHố VINH - NGHệ AN : CÔNG TY CP NACONEX : XÂY DựNG VĂN PHòNG LàM VIệC CÔNG TY NACONEX phần kết cấu móng địa điểm đơn vị tƯ vấn thiết kế 2016 CÔNG TY TNHH XÂY DựNG LÂM PHạM ****************************************** Hồ SƠ BảN Vẽ THI CÔNG dự án : CÔNG TY CP NACONEX : XÂY DựNG VĂN PHòNG LàM VIệC CÔNG TY NACONEX phần kết cấu móng chủ đầu tư : 38 phan ĐìNH PHùNG - THàNH PHố VINH - NGHệ AN CÔNG TY TNHH XÂY DựNG LÂM PHạM địa điểm công ty cp naconex 2 2 2 2 3 ... ****************************************** Hồ SƠ BảN Vẽ THI CÔNG dự án : CÔNG TY CP NACONEX : XÂY DựNG VĂN PHòNG LàM VIệC CÔNG TY NACONEX phần kết cấu móng chủ đầu tư : 38 phan ĐìNH PHùNG - THàNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ móng nhà văn phòng 5 tầng 1 tầng hầm, Bản vẽ móng nhà văn phòng 5 tầng 1 tầng hầm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay