Luận văn tốt nghiệp hoàn chỉnh đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kỹ nghệ kim long (học viện tài chính)

117 99 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 03:29

Luận văn tốt nghiệp hoàn chỉnh đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kỹ nghệ kim long (học viện tài chính) Luận văn tốt nghiệp hoàn chỉnh đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kỹ nghệ kim long (học viện tài chính) Luận văn tốt nghiệp hoàn chỉnh đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kỹ nghệ kim long (học viện tài chính) BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - HỌ TÊN: TRẦN THỊ KIM HUẾ LỚP: CQ50/21.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ KIM LONG Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp Mã số: 21 Giáo viên hướng dẫn: PGS., TS TRƯƠNG THỊ THUỶ HÀ NỘI - 2016 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Trần Thị Kim Huế SV: Trần Thị Kim Huế Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Trần Thị Kim Huế Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CP: Chi phí CPBH: Chi phí bán hàng CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp CPTC: Chi phí tài DTBH: Doanh thu bán hàng DTHĐTC: Doanh thu hoạt động tài DTT: Doanh thu GTGT: Giá trị gia tăng GVHB: Giá vốn hàng bán HH: Hàng hoá KH TSCĐ: Khấu hao tài sản cố định KPCĐ: Kinh phí cơng đồn NSNN: Ngân sách Nhà nước TK: Tài khoản TN: Thu nhập TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ: Tài sản cố định SV: Trần Thị Kim Huế Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ - HÌNH ẢNH SV: Trần Thị Kim Huế Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế độc lập tự chủ kinh tế ngày cao, doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo tồn vốn kinh doanh quan trọng mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu kinh tế cao Để thực mục tiêu trên, vấn đề kinh doanh đạt hiệu vơ quan trọng, có ý nghĩa định đến tồn phát triển doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng Hiệu kinh tế phản ánh thơng qua phận doanh nghiệp kinh doanh bao gồm hiệu sử dụng vốn, hiệu sử dụng lao động đặc biệt thông qua xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Việc bán hàng doanh nghiệp thương mại cầu nối nhà cung cấp đến người sử dụng, từ đưa hoạch định, sách trình hoạt động doanh nghiệp để có hiệu cao nhất, thu lợi nhuận lớn Do vậy, bên cạnh biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cần thiết, giúp doanh nghiệp có đầy đủ thơng tin kịp thời xác để phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án đầu tư hiệu Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long, với giúp đỡ anh, chị nhân viên công ty giúp đỡ nhiệt tình PGS., TS Trương Thị Thủy, với kiến thức học trường em nhận thức vai trò quan trọng tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết kinh SV: Trần Thị Kim Huế Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp doanh hoạt động phát triển doanh nghiệp.Vì vậy, em chọn đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long” để nghiên cứu viết luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long • Phạm vi nghiên cứu • Phạm vi nội dung: Các vấn đề liên quan đến tổ chức, hạch toán bán hàng xác định kết kinh doanh • Phạm vi thời gian: Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2016 Số liệu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh năm tài 2015 • Phạm vi khơng gian: Tại cơng ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long Mục đích ý nghĩa việc nghiên cứu Trên sở lý luận thực tế, em tìm hiểu sâu cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt tồn cơng tác tổ chức kế tốn bán hàng xác định kết quả, từ đưa ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long Phương pháp nghiên cứu Để phục vụ cho q trình hồn thiện khóa luận, em có sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: SV: Trần Thị Kim Huế Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp • Phương pháp thống kinh tế, thu thập tổng hợp số liệu • Phương pháp phân tích số liệu thu thập • Phương pháp hạch tốn kế tốn Kết cấu luận văn Nội dung luận văn gồm chương: Chương : Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương : Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long Chương : Giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long SV: Trần Thị Kim Huế Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại Doanh nghiệp thương mại tổ chức kinh tế thành lập với mục đích chủ yếu tiến hành hoạt động kinh doanh thương mại Thực chất kinh doanh thương mại hoạt động trao đổi hàng hóa dịch vụ chủ thể kinh tế mà thành phần tham gia vào trình đạt lợi ích Hoạt động kinh doanh thương mại có đặc điểm sau: • Đặc điểm hoạt động: Hoạt động kinh tế kinh doanh thương mại lưu chuyển hàng hóa Lưu chuyển hàng hóa q trình vận động hàng hóa, khép kín vòng ln chuyển hàng hóa doanh nghiệp thương mại Lưu chuyển hàng hóa gồm khâu: Mua vào – dự trữ – bán Trong điều kiện kinh doanh nay, xu hướng hội nhập kinh tế, tự thương mại ngày nhiều, doanh nghiệp thương mại cần phát huy tính chủ động, sáng tạo kinh doanh, khai thác tối đa lợi để kinh doanh đạt hiệu Để thực điều đó, doanh nghiệp thương mại phải huy động tối đa nguồn lực, tổ chức khai thác mặt hàng, đảm bảo số lượng, chất lượng kết cấu hàng hoá đầy đủ để cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng xã hội SV: Trần Thị Kim Huế 10 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp Phương hướng muốn hoàn thiện, muốn có tính khả thi trước hết phải đáp ứng u cầu sau: • Hồn thiện kế toán cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh phải tuân thủ chuẩn mực, nguyên tắc chế độ kế toán hành, sở tơn trọng chế tài chính, sách Nhà nước, khơng cứng nhắc, đảm bảo tính linh hoạt sáng tạo • Hồn thiện kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh phải phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh ngành nói chung cơng ty nói riêng nhằm đem lại hiệu kinh tế cao • Hồn thiện phải đem lại hiệu cao, phù hợp với u cầu trình độ nghiệp vụ chun mơn đội ngũ cán quản lý, cán kế toán • Hồn thiện kế tốn cung cấp dịch vụ xác định kết kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời trung thực khách quan để đảm bảo cho quản lý doanh nghiệp 3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long Với kiến thức học trường, với thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế công ty, em xin mạnh dạn bày tỏ số ý kiến cá nhân hy vọng có nhiều đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán, đặc biệt kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty 3.2.1 Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Trên thực tế khơng phải khách hàng tốn có tốn chậm tốn hạn cho cơng tyđể chủ SV: Trần Thị Kim Huế 103 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp động việc sử dụng vốn kinh doanh đảm bảo nguyên tắc thận trọng cơng tác kế tốn phải trích lập dự phòng cho khoản nợ đòi chậm khơng thể thu hồi vào chi phí QLDN kỳ Bên cạnh đó, cơng ty phải hạn nợ cho khách hàng thời hạn mà công ty cho thêm thời gian khách hàng phải chịu khoản lãi suất lãi suất vay ngân hàng Do việc sử dụng TK 139 “Dự phòng phải thu khó đòi” cần thiết Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất khoản nợ khó đòi tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập quỹ dự phòng theo quy định Sau lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng khoản phải thu khó đòi vào bảng chi tiết để hạch tốn vào chi phí QLDN Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ chủ yếu: Cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp vào khoản nợ phải thu, xác định khơng chắn thu để tính tốn số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập hồn nhập Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế tốn lớn số dự phòng phải thu khó đòi trích lập kỳ kế tốn trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn hạch toán vào chi phí: Nợ TK 6422 Có TK 139 Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế tốn nhỏ số dự phòng phải thu khó đòi trích lập kỳ kế tốn trước chưa sử dụng hết số chênh lệch hồn nhập ghi giảm giá chi phí: Nợ TK 139 SV: Trần Thị Kim Huế 104 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Có TK 6422 Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định thực khơng đòi được, phép xố nợ Việc xố nợ khác khoản nợ phải thu khó đòi phải theo sách tài hành Nợ TK 139 Nợ TK 6422 (Nếu chưa trích lập dự phòng dự phòng khơng đủ) Có TK 131 Có TK 138 Đồng thời ghi vào đơn Nợ TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xố nợ, sau lại thu hồi, kế tốn vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 711 Đồng thời ghi đơn Có TK 004 “Nợ khó đòi xử lý” Đối với khoản nợ dài rủi ro xảy cao tỷ lệ trích lập dự phòng cao Chính cơng ty nên có tỷ lệ trích lập thích hợp khoản nợ dài hạn Ngồi ra, cơng ty nên đưa sách chiết khấu tốn hợp lý, hấp dẫn cho khách hàng khách hàng tốn sớm tiền hàng để khuyến khích việc khách hàng toán sớm, rút ngắn thời gian luân chuyển vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh cho công ty SV: Trần Thị Kim Huế 105 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.2.2 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Trên thực tế, khơng phải hàng hố ln có giá trị thể thực khơng nhỏ giá gốc Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc thận trọng phải thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho hàng hố có giá trị thực nhỏ giá gốc tính vào giá vốn hàng bán Do đó, việc sử dụng TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần thiết Doanh nghiệp phải xác định mức giảm giá số lượng mặt hàng tồn kho để tiến hành lập quỹ dự phòng theo quy định Sau lập dự phòng cho mặt hàng tồn kho đó, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào bảng chi tiết để hạch toán vào giá vốn hàng bán Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ chủ yếu: Cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp vào mặt hàng tồn kho có giá trị thực nhỏ giá gốc để tính tốn số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập hồn nhập Nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối niên độ kế tốn lớn số dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kế toán trước chưa sử dụng hết lập dự phòng bổ sung phần chênh lệch: Nợ TK 632 Có TK 159 Nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối niên độ kế toán nhỏ số dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối niên độ kế toán trước chưa sử dụng hết hồn nhập phần chênh lệch: SV: Trần Thị Kim Huế 106 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Nợ TK 159 Có TK 632 Xử lý tổn thất thực tế xảy ra: Nợ TK 159 Nợ TK 632 (Nếu chưa trích lập dự phòng dự phòng khơng đủ) Có TK 156 Ngồi ra, cơng ty nên lập dự toán bán hàng: Phải xác định khối lượng tồn kho kỳ để tránh tình trạng tồn kho nhiều dẫn đến ứ đọng vốn, phát sinh chi phí khơng cần thiết xem xét biến động giá để tránh tượng dự trữ mặt hàng có xu hướng giảm giá 3.2.3 Về phương pháp tính trị giá hàng xuất kho Để khắc phục hạn chế phương pháp bình qn gia quyền cuối kỳ, cơng ty sử dụng phương pháp bình qn gia quyền liên hồn Giá đơn vị bình qn tính sau: Trị giá hàng hóa xuất kho Trị giá hàng = lần thứ i hóa tồn đầu kỳ Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ + + Trị giá hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i Số lượng hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i Số lượng x hàng hóa xuất kho lần thứ i Tuy phương pháp bình quân gia quyền liên hồn tính tốn phức tạp hơn, phần mềm kế tốn có hỗ trợ việc tính giá hàng xuất kho theo phương pháp nên việc tính tốn tự động hóa Phương pháp đáp ứng yêu cầu kịp thời thông tin kế toán thời điểm phát sinh nghệp vụ SV: Trần Thị Kim Huế 107 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.2.4 Về kế toán quản trị bán hàng xác định kết kinh doanh Việc tổ chức kế toán quản trị cần tiến hành sổ chi tiết, tài khoản kế tốn quản trị Thí dụ: TK 5111 mở thành TK 5111A – Doanh thu hàng hoá A TK 5111B – Doanh thu hàng hoá B TK 515 mở thành TK 5151 – Lãi cho vay TK 5152 – Lãi tiền gửi ngân hàng TK5153 – Lãi bán hàng trả góp, trả chậm Với việc xác định chi tiết nội dung, yếu yếu tố cấu thành để xác định kết lãi (lỗ) doanh nghiệp sử dụng sổ chi tiết kết theo mẫu trình bày Dựa thơng tin kế toán quản trị bán hàng xác định kết hiện, cơng ty tiến hành lập dự toán bán hàng cho kỳ kế hoạch coi mục tiêu để phấn đấu sở để đánh giá tình hình thực kỳ kế hoạch Cụ thể, cơng ty lập dự tốn sau: • Dự tốn tiêu thụ • Dự tốn hàng hố tơn kho cuối kỳ • Dự tốn chi phí bán hàng • Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp • Dự tốn tiền • Dự tốn báo cáo kết hoạt động kinh doanh SV: Trần Thị Kim Huế 108 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.2.5 Về kế tốn phân tích thơng tin kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Trong kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh ngày cạnh tranh gay gắt nay, đòi hỏi việc đưa định kinh doanh phải nhanh chóng, xác Để làm điều này, cơng ty cần có phận phân tích thơng tin kế tốn nói chung, thơng tin kế tốn bán hàng nói riêng ngày cần thiết 3.2.6 Tổ chức kiểm tra kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh tiềm ẩn nhiều sai sót, gian lận Vì vậy, thực kiểm tra bán hàng xác định kết thường xuyên, liên tục điều thiếu Để hạn chế rủi ro kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, cơng ty tiến hành số kiểm tra sau: • Kiểm tra việc lập luân chuyển chứng từ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, kiểm tra việc sử dụng tài khoản ghi chép sổ kế toán phản ánh bán hàng xác định kết kinh doanh đảm bảo quy định Luật kế tốn, chế độ kế tốn, sách chế độ quản lý tài • Thường xun kiểm hàng hoá kho để đối chiếu số liệu với sổ kế tốn • Thường xun đối chiếu số liệu phận kế toán, phận kế toán phận khác • Thường xuyên đối chiếu, khớp số liệu với bên liên quan Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,… SV: Trần Thị Kim Huế 109 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệpĐịnh kỳ, thực đánh giá nhân viên đảm nhiệm cơng việc kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán nhân viên,… 3.3 Điều kiện để thực giải pháp Để cho kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời, từ giúp Ban lãnh đạo cơng ty đưa sách, định kinh doanh nhanh chóng, phù hợp công ty cần phát huy tối đa ưu điểm mình; đồng thời, nhanh chóng khắc phục hạn chế, thiếu sót tồn đọng Tuy nhiên, để thực thực có hiệu giải pháp khắc phục hạn chế đòi hỏi đáp ứng điều kiện định sau: • Thứ nhất, cơng ty phải có đội ngũ cán kế tốn có lực thực sự, chuyên môn tốt, hăng say làm việc lợi ích chung doanh nghiệp, khơng ngại khó, ngại khổ Các cán kế tốn người trực tiếp thực cơng tác kế tốn, trực tiếp thực giải pháp.Vì thế, nhân tố quan trọng định hiệu thực giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng • Thứ hai, cơng ty phải có hệ thống thiết bị hồn chỉnh Cơng tác kế tốn đòi hỏi tỉ mỉ khơng bỏ qua giai đoạn Bởi thế, việc giảm nhẹ khối lượng cơng việc kế tốn thực máy móc làm thay cơng việc người khâu, giai đoạn cho phép thay Nếu cơng ty có khả trang bị hệ thống thiết bị hoàn chỉnh có khả cải tiến cơng nghệ sử dụng ngày trở nên ưu việt thực kế tốn máy vi tính ngày đem lại hiệu SV: Trần Thị Kim Huế 110 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp • Thứ ba, ổn định sách kinh tế vĩ mơ Trên số điều kiện để thực giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng Để giải pháp thực mang lại hiệu cao cần phải có nhiều điều kiện khác quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ quan Nhà nước, mức độ đầu tư lao động sống, lao động vật hóa cho việc thực giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng SV: Trần Thị Kim Huế 111 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Trên toàn nội dung luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long Trong trình thực tập tốt nghiệp kết hợp với việc nghiên cứu lý luận thực tiễn, em thấy tổ chức công tác kế tốn nói chung tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn làm cho kế toán thực trở thành công cụ quản lý kinh tế sắc bén có hiệu cao Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh với nhiệm vụ ghi chép, cung cấp thơng tin cần thiết q trình bán hàng để từ tính tốn kết kinh doanh Với nhiệm vụ vậy, kế toán bán hàng cung cấp số liệu để tiến hành phân tích tình hình hoạt động cơng ty, từ có phương hướng giải đắn, kịp thời Đồng thời, tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh, công ty theo dõi chặt chẽ tình hình cơng nợ việc thực nghĩa vụ Nhà nước Với thời gian thực tập tương đối ngắn, kinh nghiệm thực tế trình độ thân hạn chế nên em chưa có nhìn tổng qt, chưa thể nắm bắt tồn vấn đề cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Vì khơng thể tránh khỏi sai sót luận văn Em mong nhận góp ý thầy giáo để em có luận văn hồn thiện Em xin chân thành cám ơn PGS., TS Trương Thị Thuỷ anh chị công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành viết này! SV: Trần Thị Kim Huế 112 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Sinh viên thực Trần Thị Kim Huế SV: Trần Thị Kim Huế 113 Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS., TS., NGNN Ngô Thế Chi, PGS., TS Trương Thị Thuỷ (đồng chủ biên) (2013), “Giáo trình Kế tốn Tài chính”, Nhà xuất Tài PGS., TS Đồn Xn Tiên (chủ biên) (2009), “Giáo trình kế tốn quản trị doanh nghệp”, Nhà xuất Tài GS., TS., NGNN Ngô Thế Chi, PGS., TS Trương Thị Thuỷ (đồng chủ biên) (2010), “Giáo trình Kế tốn doanh nghiệp thương mại dịch vụ”, Nhà xuất Tài PGS., TS Lưu Đức Tuyên, PGS., TS Ngô Thị Thu Hồng (đồng chủ biên) (2011), “Giáo trình tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài Bộ Tài (2013), “Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam”, Nhà xuất Lao động Bộ Tài Chính (2014), “Thơng tư 200/2014/TT-BTC” Bộ Tài Chính (2006), “Quyết định 48/2006/QĐ-BTC” Các tài liệu công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long Các website tạp chí kế tốn 10.Luận văn tốt nghiệp khoá trước SV: Trần Thị Kim Huế 114 Lớp: CQ50/21.02 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Trần Thị Kim Huế; Khoá: CQ50; Lớp: 21.02 Đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm Về kiến thức chuyên môn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người nhận xét (Ký, họ tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: PGS., TS Trương Thị Thuỷ Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Trần Thị Kim Huế; Khoá: CQ50; Lớp: 21.02 Đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Điểm: -Bằng số: -Bằng chữ: Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người nhận xét (Ký, họ tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Trần Thị Kim Huế; Khoá: CQ50; Lớp: 21.02 Đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long” Nội dung nhận xét: Điểm: -Bằng số: -Bằng chữ: Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người nhận xét (Ký, họ tên) ... công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long Chương : Giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ nghệ Kim Long SV: Trần Thị Kim Huế Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp. .. cấu luận văn Nội dung luận văn gồm chương: Chương : Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương : Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công. .. bán hàng xác định kết kinh SV: Trần Thị Kim Huế Lớp: CQ50/21.02 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp doanh hoạt động phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, em chọn đề tài Kế toán bán hàng xác định kết kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp hoàn chỉnh đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kỹ nghệ kim long (học viện tài chính), Luận văn tốt nghiệp hoàn chỉnh đề tài kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kỹ nghệ kim long (học viện tài chính), Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, Theo hình thức này, hàng hoá được xuất bán cho khách hàng từ kho dự trữ của doanh nghiệp và thực hiện theo hai cách: Xuất bán trực tiếp và xuất gửi đi bán., Chương 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ KIM LONG, Chương 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ KIM LONG, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay