Tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường

92 47 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 02:01

Tăng huyết áp và đái tháo đường là hai bệnh ngày càng phổ biến ở những nước phát triển nói chung và ở Việt nam nói riêng, là những bệnh độc lập nhưng có liên quan và tác động lẫn nhau. Bệnh có những chuyển biến và biến chứng nguy hại nếu không chữa trị kịp thời. Những biến đổi nội tiết, cơ chế, tác hại, biến chứng,... của THA và ĐTĐ. CÂU LẠC BỘ NỘI KHOA SINH VIÊN Y DƯỢC HUẾ THA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG NGƯỜI TRÌNH BÀY: PHẠM PHƯỚC TUẤN Mối liên quan ĐTĐ va THA ??? CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Nguồn: Chokshi NP, et al Heart 2013;99:577– 585 Liên quan THA ĐTĐ Đái tháo đường Tăng huyết áp THA so với không THA ĐTĐ so với Không ĐTĐ x 2,4 lần mắc ĐTĐ x lần mắc THA NEJM 2000; 342:905 Diabetes Core 2005; 28:310 CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Tỉ lệ ĐTĐ bệnh nhân THA gia tăng theo tuổi BMI Nguồn: Huang Xb, Tang Ww, Liu Y, Hu R, Ouyang Ly, et al (2017) Prevalence of diabetes and unrecognized diabetes in hypertensive patients aged 40 to 79 years in southwest China PLOS ONE 12(2): e0170250 https://doi.org/10.1371/journ al.pone.0170250 CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ THA+ĐTĐ: kết hợp đáng sợ CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Có tổn thương quan đích  Mức HA tâm thu cao, tỉ lệ tử vong tăng Tỉ lệ biến cố bệnh nhân ĐTĐ có THA ĐTĐ khơng có THA Nguồn: Chokshi NP, et al Heart 2013;99:577– 585 CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Tóm lại: • ĐTĐ yếu tố nguy tim mạch quan trọng THA • Bệnh nhân mắc đồng thời THA lẫn ĐTĐ có nguy biến cố tim mạch tử vong cao hẳn bệnh nhân mắc CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Phối hợp thuốc • Tại cần phối hợp thuốc • Vì thuốc đạt HA mục tiêu • Nhiều chế tham gia vào THA CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Phối hợp thuốc  Phối hợp thuốc bước tăng dần không đạt hiệu phối hợp từ đầu Nguồn: Morris J Brown, Gordon T McInnes, Cheraz Cherif Papst, Jack Zhang, Thomas M MacDonald Aliskiren and the calcium channel blocker amlodipine combination as an initial treatment strategy for hypertension control (ACCELERATE): a randomised, parallelgroup trial Lancet 2011; 377: 312–320 CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Phối hợp thuốc  Thơng thường cần thuốc hạ HA để đạt HA mục tiêu CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Phối hợp thuốc nào? CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Phối hợp nào? CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Như lúc trước học Có tương tự bệnh nhân ĐTĐ? CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Kết so sánh ACEi + CCB với ACEi + lợi tiểu  ACEi + CCB CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Viên phối hợp CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ We found that combination therapy with an ARB and an ACE inhibitor, as compared with monotherapy, was associated with an increased risk of serious adverse events — acute kidney injury and hyperkalemia The higher risk of acute kidney injury with combination therapy was evident from the time of treatment initiation through 42 months of follow-up CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Phối hợp thuốc CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Tóm lại CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ PLEASEEEEE CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ ... triển XVĐM bệnh nhân ĐTĐ, động mạch lớn dần tính đàn hồi trở nên cứng •Xảy bệnh nhân ĐTĐ trẻ CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Điều trị THA CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Lợi ích điều trị THA bệnh nhân ĐTĐ CLB NỘI... HUẾ Cơ chế bệnh sinh CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Sự khác Type Xuất sau 5-10 năm sau chẩn đoán ĐTĐ Xuất khoảng 30%50% bệnh nhân Type THA xuất từ lúc chẩn đốn ĐTĐ Ảnh hưởng đến 60%80% bệnh nhân ĐT type... KHOA Y DƯỢC HUẾ Cơ chế bệnh sinh THA bệnh nhân ĐTĐ CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ Tăng huyết áp ảnh hưởng đến ĐTĐ biến chứng ??? CLB NỘI KHOA Y DƯỢC HUẾ THA ảnh hưởng lên ĐTĐ • Hypertension also predisposes
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường, Tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay