Che tao mach phat FM

16 51 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 01:00

Tài liệu trình bày cơ sở lý thuyết, nguyên lý của mạch phát tín hiệu radio FM.Cùng với đó là phương pháp thiết kế bằng phần mềm, chế tạo mạch thu phát tín hiệu FM: sơ đồ khối, kết quả mô phỏng và layout của mach. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG BÁO CÁO: BÀI TẬP LỚN HỆ THỐNG VIỄN THƠNG Đề tài: thiết kế mạch phát FM Nhóm sinh viên thực : Nguyễn Hữu Nghĩa ĐT10 Nguyễn Dụng Phi ĐT01 Đào Việt Hùng ĐT01 Lê Thanh Tuyền ĐT01 Nguyễn Ngọc Thái ĐT06 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Cơ sở lý thuyết FM 1.1 Những khái niệm .2  Khái niệm tín hiệu âm tần ( Audio ) :  Khái niệm tín hiệu cao tần sóng điện từ 1.2 Lý thuyết điều tần 1.3 Biểu thức 1.4 So sánh AM FM .5 Thiết kế hệ thống 2.1 Chỉ tiêu kỹ thuật: 2.2 Sơ đồ khối: 2.3 Sơ đồ chi tiết  Khối khuếch đại âm tần  khối điều chế: 10  Khối khuếch đại cao tần: 11  Sơ đồ nguyên lý hoàn chỉnh: 12  Layout 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO .15 Bài tập lớn hệ thống viễn thơng LỜI NĨI ĐẦU Trong truyền dẫn vơ tuyến để đưa tín hiệu có tần số thấp âm thanh, tiếng nói xa cần có kĩ thuật để điều chế đưa lên tần số cao, nới thu thực giải điều chế để thu tín hiệu âm tần mong muốn, điều chế gồm có điều chế tương tự điều chế số, điều chế tương tự chia làm điều chế biên độ (AM), điều chế tần số (FM), điều chế pha (PM) Mỗi phương pháp có ưu, nhược điểm riêng sử dụng tùy vào ứng dụng cụ thể Hệ thống thu phát sử dụng điều chế FM sử dụng rộng rãi phát Radio dải tần 88 – 108 MHz, truyền hình audio, ứng dụng quảng bá…do ưu điểm khả chống nhiễu cao, hiệu sử dụng công suất chất lượng thu tốt AM Tuy nhiên mạch phát thu phức tạp AM giá thành cao hơn, ứng dụng phổ biến micro không dây Với hướng dẫn PGS.TS Vũ Văn Yêm ThS Nguyễn Anh Quang nhóm chúng em thực đề tài mạch FM này, mạch phát tần số dãy tần radio để tận dụng máy thu radio sẵn có Do kiến thức kinh nghiệm làm mạch hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót q trình thiết kế chế tạo mạch Rất mong nhận đóng góp ý kiến thầy để báo cáo hoàn thiện hơn.Em xin cảm ơn Bài tập lớn hệ thống viễn thông Cơ sở lý thuyết FM 1.1 Những khái niệm  Khái niệm tín hiệu âm tần ( Audio ) : Tín hiệu âm tần tín hiệu sóng âm sau đổi thành tín hiệu điện thơng qua Micro Sóng âm dạng sóng học truyền khơng gian, sóng âm va chạm vào màng Micro làm cho màng Micro rung lên, làm cho cuộn dây gắn với màng Micro đặt từ trường nam châm dao động, hai đầu cuộn dây ta thu điện áp cảm ứng => tín hiệu âm tần Tín hiệu âm tần có giải tần từ 20Hz đến 20KHz khơng có khả xạ thành sóng điện từ để truyền khơng gian, để truyền tín hiệu âm tần xa hàng trăm, hàng ngàn Km Người ta phải giử tín hiệu âm tần cần truyền vào sóng cao tần gọi sóng mang, sau cho sóng mang xạ thành sóng điện từ truyền xa với vận tốc ánh sáng  Khái niệm tín hiệu cao tần sóng điện từ Tín hiệu cao tần tín hiệu điện có tần số 30KHz, tín hiệu cao tần có tính chất xạ thành sóng điện từ Thí dụ dây dẫn có tín hiệu cao tần chạy qua , dây dẫn có sóng gây can nhiễu xung quanh, sóng điện từ dòng điện cao tần xạ khơng gian Sóng điện từ : Là sóng truyền dẫn khơng gian với vận tốc vận tốc ánh sáng, có tần số từ 30KHz đến hàng ngàn MHz, cong người sử dụng sóng điện từ lĩnh vực thơng tin , vơ tuyến điện , truyền thanh, truyền hình, Radio lĩnh vực truyền chiếm giải tần từ 30KHz đến Bài tập lớn hệ thống viễn thông khoảng 16MHz với sóng điều chế AM, từ 76MHz đến 130MHz với sóng điều chế FM 1.2 Lý thuyết điều tần Điều tần trình ghi tín hiệu tin tức tần số thấp vào dao động tần số cao làm biến đổi ần số theo tín hiệu tin tức Trong điều tần, tín hiệu điều tần thay đổi quanh tín hiệu tải tin Phương pháp khác với phương pháp thay đổi biên độ sóng mang hay gọi điều chế biên độ – amplitude modulation (AM) Trong kỹ thuật truyền thơng tương tự , giá trị tín hiệu mang tin ảnh hưởng trực tiếp lên tần số sóng mang Mục đích điều chế chọn phổ tần thích hợp cho việc truyền thơng tin, với tần số sóng mang khác người ta truyền nhiều tín hiệu có phổ tần kênh truyền khác đường truyền Với mạch điều chế tần số sóng mang có biên độ khơng đổi, tần số thay đổi theo biên độ tín hiệu âm tần, biên độ tín hiệu âm tần tăng tần số cao tần tăng, biên độ âm tần giảm tần số cao tần giảm Như sóng mang FM có tần số tăng giảm theo tín hiệu Bài tập lớn hệ thống viễn thông 1.3 Biểu thức  Giả sử tín hiệu điều chế : m(t) = sin(t)  Sóng mang có dạng : (t) = sin(t)  Tín hiệu FM có dạng: (t) = sint + sin(t)] Trong :biên độ sóng mang : tần số sóng mang : tần số tín hiệu điều chế = hệ số điều chế  Pha đầy đủ : = t) + sin(t) Tần số tức thời : = = t) + sin(t)  Dạng phổ: Bài tập lớn hệ thống viễn thông Udt = Umt cos (ωt.t + mf Sin ωs t) biểu diễn dạng chuỗi mà hệ số hàm Bessel loại bậc K Udt = Umt cos (ωt.t + mf Sin ωs t) =Umt + J0(mf) cos ωtt + Umt ∑J2k(mf)[sin(ωt + 2kωs)t + sin (ωt- 2k ωs)t] + Umt ∑ J2k+1(mf)[cos(ωt + (2k+1)ωs)t - cos (ωt- (2k+1) ωs)t] + Tín hiệu điều tần có vơ số thành phần số, diều tần dải hẹp ∆fmax
- Xem thêm -

Xem thêm: Che tao mach phat FM, Che tao mach phat FM, Cơ sở lý thuyết FM, Thiết kế hệ thống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay