Thiết kế 2D Autocad 2018

46 62 1
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 00:56

Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018 www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hoàn chỉnh Autocad 2018 2D Chương 1: Giới thiệu AutoCAD 2018 Trong chương này, bạn học về: • Giao diện người dùng AutoCAD • Tùy chỉnh giao diện người dùng • Những lệnh AutoCAD quan trọng Giới thiệu AutoCAD phần mềm thần kì giới thiết kế có hỗ trợ máy tính (CAD) Nó hồn thiện khoảng 35 năm trước năm 2017 Nếu bạn người dùng phần mềm này, thời gian bạn dành để học phần mềm đầu tư khôn ngoan Nếu bạn sử dụng phiên trước AutoCAD, bạn biết thêm cải tiến Tôi hoan nghênh bạn học AutoCAD cách sử dụng sách qua ví dụ bước để tìm hiểu lệnh kỹ thuật khác Yêu cầu hệ thống Sau yêu cầu hệ thống để chạy AutoCAD cách trơn tru hệ thống bạn • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 7, Windows 10 • Loại CPU: ▪ 32-bit: Bộ xử lý 32-bit (x86) gigahertz (GHz) cao ▪ 64-bit: Bộ xử lý 64-bit (x64) gigahertz (GHz) cao Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D • GB RAM (khuyên dùng 4GB) cho 32-bit • 4GB RAM (khuyên dùng 8GB) cho 64-bit • Độ phân giải 1360 x 2160 (Khuyên dùng 1920 x 1080 cao hơn) với màu sắc thực • Độ phân giải lên tới 3840 x 2160 hỗ trợ Windows 10, 64 bit (với khả card đồ họa) dành cho High Resolution & 4K Displays • GB trống cho việc cài đặt phần mềm • Windows có hỗ trợ hiển thị 1360 x 2160 với True Color Khuyên dùng DirectX® or DirectX 11 phù hợp với card • Windows Internet Explorer 11 phiên • NET Framework Version 4.6 Khởi động AutoCAD 2018 Để khởi động AutoCAD 2018, kích đúp biểu tượng AutoCAD 2018 hình bạn (hoặc) nhấn Start > All apps > AutoCAD 2018 > AutoCAD 2018 Giao diện người dùng AutoCAD Khi bạn kích đúp biểu tượng AutoCAD 2018 hình, hình bắt đầu AutoCAD 2018 xuất Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D Trên hình bắt đầu, nhấn Start Drawing mở file vẽ File vẽ gồm có cửa sổ đồ họa, ribbon, menu, toolbars, dòng lệnh, thành phần khác, phụ thuộc vào môi trường làm việc mà bạn chọn Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D Thay đổi Color Scheme AutoCAD 2018 dùng màu khác nhau: Dark Light Bạn thau đổi màu cách sử dụng hộp thoại Options Nhấn chuột phải chọn Options từ menu lối tắt Trên hộp thoại Options, nhấn thẻ Display chọn tùy chọn từ Color Scheme xổ xuống Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D Mơi trường làm việc AutoCAD Có mơi trường làm việc có sẵn AutoCAD: Drafting & Annotation, 3D Basics, 3D Modeling Theo mặc định, Drafting & Annotation kích hoạt Bạn tạo vẽ 2D môi trường làm việc Bạn kích hoạt mơi trường làm việc khác cách sử dụng Workspace xổ xuống góc bên trái menu Workspace Switching góc bên phải cửa sổ Tip: Nếu Workspace xổ xuống khơng hiển thị góc bên trái, nhấn mũi tên xuống cạnh Quick Access Toolbar Sau chọn Workspace từ bảng xổ xuống; Workspace xổ xuống thấy Quick Access Toolbar Vùng Drafting Annotation Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D Mơi trường làm việc có tất công cụ để tạo vẽ 2D Gồm ribbon đặt đỉnh hình hiển thị Ribbon chia bảng trật tự thẻ, pa-nen, công cụ Các pa-nen Draw, Modify, Layers gồm có cơng cụ nhóm lại dựa chức chúng Các pa-nen nhóm thẻ khác Ví dụ, pa-nen Draw, Modify, Layers đặt thẻ Home 3D Basics 3D Modeling Workspaces Những môi trường làm việc sử dụng để tạo mơ hình 3D Bạn học nhiều môi trường làm việc Chương 12 Các thành phần khác giao diện người dùng thảo luận tiếp Menu ứng dụng Application Menu xuất bạn nhấp vào biểu tượng đặt góc bên trái cửa sổ Application Menu gồm có danh sách hiểu Bạn thấy danh sách tài liệu mở gần danh sách tài liệu bây giở việc nhấn vào nút Recent Documents Open Documents tương ứng Thanh Search dùng để tìm kiếm lệnh Bạn nhập từ khóa vào tìm kiếm tìm danh sách lệnh liên quan đến Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hoàn chỉnh Autocad 2018 2D Quick Access Toolbar Thanh đặt góc bên trái cửa sổ giúp bạn truy cập nhanh vào lệnh Nó gồm lệnh sử dụng thơng thường New, Save, Open, Save As, Các thẻ File Các thẻ file đặt bên ribbon Bạn lựa chọn file vẽ khác cách sử dụng thẻ file Bạn dể dàng mở file cách sử dụng nút + Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D Màn hình đồ họa Màn hình đồ họa khơng gian để trống bên thẻ file Bạn vẽ đối tượng tạo đồ họa 3D hình đồ họa Góc bên trái hình đồ họa có In-Canvas Controls Bằng việc sử dụng điều khiển này, bạn đặt hướng dạng hiển thị mơ hình ViewCube ViewCube cho phép bạn di chuyển môi trường 3D Modeling vẽ phác thảo 2D Sử dụng ViewCube, bạn đặt hướng mơ hình Ví dụ, bạn chọn mặt ViewCube để đặt hướng tới Top Bạn nhấn điểm góc để đặt góc nhìn tới Isometric Navigation Bar Navigation Bar chứa công cụ điều hướng Steering wheel, Pan, Zoom, Orbit, ShowMotion Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D Dòng lệnh Dòng lệnh đặt bên hình đồ họa Rất dễ để thực lệnh việc sử dụng dòng lệnh Bạn cần nhập kí tự đầu lệnh danh sách tất lệnh bắt đầu với kí tự Điều giúp bạn thực lệnh dễ tăng suất bạn Ngồi ra, dòng lệnh hiển thị trạng thái vẽ Nó gợi ý khác làm việc với lệnh Những gợi ý chuỗi bước cần thiết để chạy lệnh thành cơng Ví dụ, bạn kích hoạt lệnh LINE, dòng lệnh hiển thị gợi ý, “Specify the first point” Bạn cần nhấn hình đồ họa để xác định điểm đầu đường thẳng Sau xác định điểm đầu, gợi ý “Specify next point or [Undo]:” hiển thị Bây giờ, bạn cần xác định điểm đường thẳng Khuyến khích bạn nên ln nhìn vào dòng lệnh để biết bước thực lệnh Status Bar Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hoàn chỉnh Autocad 2018 2D Status Bar đặt cửa sổ AutoCAD Nó chứa số nút giúm bạn tạo vẽ dễ dàng Bạn bật tắt nút cần nhấn lên chúng Mặc định nhiều nút ẩn Bạn hiển thị nhiều nút trạng thái việc nhấn nút Customization góc bên phải lựa chọn từ menu Các nút có sẵn trạng thái nói đến cách ngắn gọn phần Nút Coordinates Infer Constraints Snap Mode (F9) Mô tả Nút mặc định ẩn Bạn lên cách sử dụng menu Customization Nó hiển thị tọa độ vẽ bạn di chuyển trỏ chuột hình đồ họa Bạn tắt nút cách nhấn lên Biểu tượng tự động tạo liên kết bạn vẽ đối tượng Trong hình đồ họa Các ràng buộc tính tốn hợp lý điều khiển hình dạng vẽ Bạn bật tắt cách nhấn lên Snap mode chỉnh trỏ với điểm Lưới Khi bạn bật nút này, trỏ chọn điểm khung lưới 10 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com SURFEXTEND SURFEXTRACTCURVE SURFFILLET SURFOFFSET SURFNETWORK SURFPATCH SURFSCULPT SURFTRIM SURFUNTRIM SWEEP TABSURF TORUS UNION TOR UNI VISUALSTYLES Hướng dẫn hoàn chỉnh Autocad 2018 2D Được dùng để kéo dài mặt phẳng tới mặt phẳng khác Được dùng để tạo đường Isoline mặt phẳng, khối mặt phẳng hướng U V Được dùng để tạo mặt phẳng bo mép mặt phẳng Được dùng để tạo mặt phẳng song song khoảng cách xác định Được dùng để tạo mặt phẳng từ nhiều đường khác nhay hướng U V Được dùng để tạo mặt phẳng sử dụng cạnh khép kín Được dùng để tạo mặt phẳng kín cách cắt trộn mặt thành vùng với Được dùng để cắt phần mặt phẳng điểm giao với mặt phẳng khác Được dùng để hủy cắt mặt cắt Được dùng để tạo khối mặt 3D cách nạo vét biên dạng dọc theo đường Được dùng để tạo lưới từ đường hoặc đường cong quét dọc theo đường thẳng Được dùng để tạo đường xuyến Được dùng để hợp nhiều khối thành Được dùng để tạo điều chỉnh kiểu nhìn 32 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com VPOINT WEDGE XEDGES WE Hướng dẫn hoàn chỉnh Autocad 2018 2D Được dùng để thiết lập hướng nhìn mơ hình 3D Được sử dụng để tạo hình nêm Được sử dụng để tạo khung hình 3D từ khối 3D 33 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hoàn chỉnh Autocad 2018 2D Chương 2: Bản vẽ Trong chương này, bạn học cách để thực việc sau: • Vẽ đường thẳng, hình chữ nhật, đường tròn, elipse, đường cong, đa giác polyline • Sử dụng cơng cụ Erase, Undo Redo • Vẽ thực thể cách sử dụng tọa độ điểm tuyệt đối • Vẽ thực thể cách sử dụng tọa độ điểm tương đối • Vẽ thực thể cách sử dụng Tracking method Bản vẽ Chương dạy cho bạn cách tạo vẽ đơn giản Bạn tạo vẽ cách sử dụng công cụ vẽ Những công cụ bao gồm: Line, Circle, Polyline, Rectangle nhiều nữa, chúng có sẵn bảng Draw Ribbon hình Bạn kích hoạt cơng cụ nhập chúng vào dòng lệnh Drawing Lines Bạn vẽ đường thẳng xác định điểm đầu điểm cuối công cụ Line Tuy nhiên, có nhiều cách để xác định điểm đầu điểm cuối đường thẳng Những cách làm rõ ví dụ sau Ví dụ (Sử dụng hệ tọa độ tuyệt đối) Trong ví dụ này, bạn tạo nhữn đường thằng cách xác định điểm hệ tọa độ tuyệt đối Trong hệ thống này, bạn xác định điểm với tham chiếu tới gốc (0,0) Một điểm xác định cách nhập tọa độ X Y phân tách dấu phẩy, mô tả hình 34 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D • Khởi động AutoCAD 2018 việc nhấp chuột vào biểu tượng AutoCAD 2018 hình bạn • Trên hình bắt đầu, nhấp vào Start Drawing>Templates>acadISO-Named Plot Styles.dwl Những bước tạo vẽ sử dụng khn mẫu ISO • Nhấp vào Zoom>Zoom All Navigation Bar; toàn phạm vi cửa sổ đồ họa hiển thị • Tắt Grid Display cách nhấn F7 • Nhấp vào nút Customization trạng thái, sau chọn Dynamic Input từ xổ Thao tác hiển thị biểu tượng Dynamic Input trạng thái • Tắt biểu tượng Dynamic Input Bạn học Dynamic Input sau chương 35 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D • Để vẽ đường thẳng, nhấp Home>Draw>Line ribbon, nhập LINE or L vào dòng lệnh • Nhập 50, 50 nhấn ENTER • Nhập 150, 150 nhấn ENTER • Nhập 150, 100 nhấn ENTER • Nhập 50, 100 nhấn ENTER • Chọn Close từ dòng lệnh Thao tác tạo hình chữ nhật, hình • Nhấp Save Quick Access Toolbar • Lưu với tên Line-example.dwg • Đóng file Ví dụ (sử dụng hệ tọa độ tương đối) Trong ví dụ này, bạn vẽ đường thẳng việc xác định điểm cuối hệ tọa độ tương đối hệ tọa độ tương đối, bạn xác định vị trí điểm với tham chiếu tới điểm trước Cho mục đích này, kí hiệu ‘@’ sử dụng trước tọa độ điểm kí hiệu có nghĩa giá trị tọa độ xác định mối tương quan với điểm trước 36 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D • Nhấp vào New Quick Access Toolbar • Chọn mẫu tạm thời acadISO-Named Plot Styles Nhấp Open • Nhập vào Z dòng lệnh để kích hoạt lệnh ZOOM • Nhấp vào lựa chọn All dòng lệnh Thao tác hiển thị toàn vùng cửa sổ đồ họa • Tắt biểu tượng Grid trạng thái • Tắt chế độ Dynamic Input, kích hoạt • Nhấp vào Home > Draw > Line ruy băng, nhập LINE L vào dòng lệnh • Nhập 100,100 nhấn ENTER Thao tác xác định điểm đường thẳng • Nhập @50,0 nhấn ENTER • Nhập @0,20 nhấn ENTER • Nhập @100,0 nhấn ENTER • Nhập @0,-20 nhấn ENTER • Nhập @50,0 nhấn ENTER • Nhập @0,120 nhấn ENTER • Nhập @-50,0 nhấn ENTER • Nhập @0,-20 nhấn ENTER • Nhập @-100,0 nhấn ENTER 37 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com • • • • • Hướng dẫn hoàn chỉnh Autocad 2018 2D Nhập @0,20 nhấn ENTER Nhập @-50,0 nhấn ENTER Chọn Close từ dòng lệnh Lưu file với tên Line-example2.dwg Đóng file Ví dụ (sử dụng hệ tọa độ cực) Trong hệ tọa độ cự, bạn xác định vị trí điểm việc nhập vào giá trị: khoảng cách từ điểm trước góc từ 0o Bạn nhập giá trị khoảng cách trước với kí hiệu @ giá trị góc với kí hiệu < Bạn phải lưu ý AutoCAD tính góc theo chiều ngược chiều quay kim đồng hồ Drawing Task • • • • • • • • • • • • • • Mở file việc sử dụng mẫu tạm acadISO-Named Plot Styles.dwt Nhấp Zoom>Zoom All Navigation Bar Tắt biểu tượng Grid trạng thái Tắt chế độ Dynamic Input, nhấp hoạt Nhấp vào Home > Draw > Line ruy băng, nhập LINE L vào dòng lệnh Nhập 50,50 nhấn ENTER Nhập @110Erase ribbon nhập Erase E vào dòng lệnh • Chọn đường nhấn ENTER Thao tác xóa đường chọn • Nhấp nút Undo Quicks Access Toolbar Thao tác khơi phục đường thẳng • Nhấp nút Redo Quicks Access Toolbar Thao tác đường thẳng lần • Nhập E vào dòng lệnh nhấn SPACEBAR; lệnh ERASE kích hoạt • Kéo vùng lựa chọn biểu thị nhấn ENTER; thực thể bị xóa 40 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D Vẽ đường tròn Những cơng cụ cửa sổ sổ xuống Circle bảng Draw đợc sử dụng để vẽ đường tròn Bạn nhập vào lệnh Circle dòng lệnh tạo đường tròn Có nhều cách để tạo đường tròn Những cách giảng ví dụ sau Ví dụ (Center, Radius) Trong ví dụ này, bạn tạo đường tròn việc xác định tâm giá trị bán kính • Nhấp vào Home > Draw > Circle > Center, Radius ribbon • Chọn điểm cửa sổ đồ họa để xác định điểm tâm • Nhập 20 bán kính nhấn ENTER Ví dụ (Center, Diameter) Trong ví dụ này, bạn tạo đường tròn việc xác định tâm giá trị dường kính • Nhấp vào Home > Draw > Circle > Center, Radius ribbon Thông báo “Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:” xuất dòng lệnh 41 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D • Đặt điểm cửa sổ đồ họa, điểm mà gần ngang hàng với đường tròn trước • Nhập 40 đường kính nhấn ENTER, đường tròn tạo Ví dụ (2-Point) Trong ví dụ này, bạn tạo đường tròn việc xác định điểm Điểm để xác định vị trí đường tròn điểm thứ xác định đường kính • Nhấp mũi tên hướng xuống cạnh biểu tượng Object Snap Một xổ xuất Những lựa chọn xổ gọi Object Snaps Bạn học Object Snaps sau chương • Kích hoạt lựa chọn Center, chưa kích hoạt • Bây giờ, bạn tạo đường tròn việc sử dụng tâm đường tròn trước • Nhấp vào Home > Draw > Circle > 2-Point ribbon Thông báo “Specify first end point of circle's diameter:” xuất dòng lệnh • Chọn tâm đường tròn phía bên trái; tin nhắn “Specify second end point of circle's diameter:” xuất dòng lệnh • Chọn tâm đường tròn phía bên phải; đường tròn tạo biểu thị Ví dụ (3-Point) Trong ví dụ này, bạn tạo đường tròn việc xác định điểm Đường tròn qua điểm • Mở file 42 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D • Sử dụng cơng cụ Line tạo vẽ hình Tọa độ điểm cho hình • Nhấp vào Home > Draw > Circle > 3-Point ribbon • Chọn đỉnh tam giác; đường tròn tạo qua điểm chọn Ví dụ (Tan, Tan, Radius) Trong ví dụ này, bạn tạo đường tròn việc chọn đối tượng, sau xác định bán kính đường tròn Thao tác tạo đường tròn tiếp xúc với đối tượng chọn • Nhấp vào Home > Utilities > Measure > Radius ribbon Tin nhắn “Select arc or circle: “ xuất dòng lệnh • Lựa chọn đường tròn qua đỉnh tam giác; giá trị bán kính đường kính dường tròn hiển thị phía dòng lệnh • Nhấp Home > Utilities > Quick Calculator ribbon; Quick Calculator xuất • Nhập vào 57.7350 Quick Calculator • Nhấp vào nút / sau nút Number Pad 43 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hoàn chỉnh Autocad 2018 2D • Nhấp vào nút =; giá trị 28.8675 hiển thị hộp giá trị • Nhấp vào Home > Draw > Circle > Tam,Tan,Radius ribbon Tin nhắn, “Specify point on object for first tangent of circle:” xuất dòng lệnh • Lựa chọn đường thẳng nằm ngang tam giác Tin nhắn “Specify point on object for second tangent of circle:” xuất dòng lệnh • Lựa chọn đường thẳng nghiêng đó, tin nhắn: “Specify radius of circle” xuất dòng lệnh • Nhấp chọn nút Paste value to command line Quick Calculator; giá trị 28.8675 dán dòng lệnh • Nhấn ENTER để xác định bán kính; đường tròn tạo tiếp xúc với tất mặt tam giác 44 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D • Lưu đóng file Ví dụ (Tan, Tan, Tan) Trong ví dụ bạ tạo đường tròn việc sử dụng đối tượng để tiếp xúc • Nhấp nút Open Quick Access Toolbar; hộp thoại Select File xuất • Duyệt đến vị trí file Line-example3.dwg cà nhấp đúp vào nó; file mở • Nhấp vào Home > Draw > Circle > Tan, Tan, Tan ribbon • Chọn đường thẳng nằm ngang phía vẽ • Chọn đường nghiêng Điều tạo đường tròn riếp xúc với đường thẳng chọn • Lưu đóng file Drawing Arcs Một đường cong đoạn đường tròn Góc tổng đường cong ln nhỏ 360o, góc tổng đường tròn 360o AutoCAD cung cấp cho bạn 11 cách để vẽ đường cong Bạn vẽ đường cong cách khác công cụ có sẵn sổ xuống Arcs bảng Draw Việc dùng dụng cụ phụ thuộc vào yêu cầu bạn Nhiều phương pháp để tạo đường cong làm rõ ví dụ sau 45 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hoàn chỉnh Autocad 2018 2D 46 Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) ... 4.6 Khởi động AutoCAD 2018 Để khởi động AutoCAD 2018, kích đúp biểu tượng AutoCAD 2018 hình bạn (hoặc) nhấn Start > All apps > AutoCAD 2018 > AutoCAD 2018 Giao diện người dùng AutoCAD Khi bạn... biểu tượng AutoCAD 2018 hình, hình bắt đầu AutoCAD 2018 xuất Nguyễn Văn Huy – Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính) www.ungdungmaytinh.com – www.cachdung.com Hướng dẫn hồn chỉnh Autocad 2018 2D Trên hình... chỉnh Autocad 2018 2D Mơi trường làm việc AutoCAD Có mơi trường làm việc có sẵn AutoCAD: Drafting & Annotation, 3D Basics, 3D Modeling Theo mặc định, Drafting & Annotation kích hoạt Bạn tạo vẽ 2D
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế 2D Autocad 2018, Thiết kế 2D Autocad 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay