Slide luận văn thạc sỹ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCMCP Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng

26 55 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 00:38

Slide luận văn thạc sỹ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCMCP Seabank chi nhánh Hai Bà TrưngSlide luận văn thạc sỹ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCMCP Seabank chi nhánh Hai Bà TrưngSlide luận văn thạc sỹ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCMCP Seabank chi nhánh Hai Bà TrưngSlide luận văn thạc sỹ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCMCP Seabank chi nhánh Hai Bà TrưngSlide luận văn thạc sỹ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCMCP Seabank chi nhánh Hai Bà TrưngSlide luận văn thạc sỹ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCMCP Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SEABANK) – CHI NHÁNH HAI TRƯNG Người thực hiện: Lê Thị Hà An Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Trung Lý lựa chọn đề tài Tín dụng gia tăng mạnh mẽ kéo theo RRTD phức tạp Tỷ lệ nợ xấu gia tăng SeABank trọng hoạt động cho vay DNNVV Cơng tác phòng ngừa hạn chế RRTD đặt lên hàng đầu NỘI DUNG TRÌNH BÀY Chương • Cơ sở lý luận quản trị RRTD cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM Chương • Thực trạng quản trị RRTD cho vay DNVVN Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hai Trưng Chương • Một số giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD cho vay DNVVN SeABank Hai Trưng CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA CỦA NHTM Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp DNNVV doanh nghiệp có quy mơ nhỏ bé mặt vốn, lao động hay doanh thu Đặc điểm: • Quy mơ tiềm lực tài nhỏ • Loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh phong phú • Chiến lược, trình độ, lực cạnh tranh hạn chế • Bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt quản lý siêu nhỏ Số lao động I-Nông, lâm Doanh nghiệp nhỏ Tổng nguồn Số lao Tổng Số lao vốn động nguồn vốn động Từ 10 Từ 20 tỷ Từ 200 người đến đồng đến người đến 200 người 100 tỷ đồng 300 người 10 người 20 tỷ đồng trở xuống trở xuống II-Công nghiệp 10 người 20 tỷ đồng xây dựng trở xuống trở xuống III-Thương mại 10 người 10 tỷ đồng dịch vụ trở xuống trở xuống nghiệp thủy sản Doanh nghiệp vừa Từ 10 Từ 20 tỷ Từ 200 người đến đồng đến người đến 200 người 100 tỷ đồng 300 người Từ 10 Từ 10 tỷ Từ 50 người đến 50 đồng đến 50 người đến người tỷ đồng 100 người Hoạt động cho vay DNNVV NHTM Khái niệm: Phân loại • Cho vay DNNVV hình thức cấp tín dụng, theo NHTM giao cho DNNVV khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo nguyên tắc trả gốc lãi • Căn vào thời gian vay • Căn theo tính chất bảo đảm nợ vay • Căn vào phương thức cho vay • Chủ yếu cho vay ngắn hạn, có tài sản đảm bảo, khơng ưu đãi lãi suất • DNVVN vay bổ sung vốn lưu động, trả nợ khó khăn thị trường biến động Đặc điểm rủi • Cơng tác quản lý nợ NHTM yếu ro RRTD cho vay DNNVV RRTD KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI RRTD Nguyên nhân phát sinh RRTD tổn thất tiềm xảy q trình cấp tín dụng ngân hàng, Do khách hàng vay không thực nghĩa vụ trả nợ (bao gồm lãi vay gốc) trả nợ không hạn cho ngân hàng cam kết hợp đồng RR giao dịch RR tác nghiệp Khả trả nợ RR danh mục Rủi ro đọng vốn RR lựa chọn RR nội RR khả chi trả RR bảo đảm RR tập trung RR không giới hạn HĐ cho vay RR nghiệp vụ Chỉ tiêu phản ánh RRTD Quy mô tín dụng tăng q nóng vượt kiểm sốt NH Cơ cấu tín dụng thiên lệch vào lĩnh vực mạo hiểm Nợ hạn tiêu phản ánh RRTD Nợ xấu phản ánh xác chất lượng tín dụng TCTD Dự phòng RRTD đánh giá khả bù đắp tối thiểu rủi ro xảy Nguyên nhân hậu RRTD Ngun nhân Khách quan: • Mơi trường trị pháp lý • Mơi trường kinh tế • Khách hàng Chủ quan: • Chính sách tín dụng • Cán tín dụng yếu • Cơng tác kiểm tra, kiểm soát lỏng lẻo Hậu Giảm lợi nhuận ngân hàng Giảm khả chi trả ngân hàng Giảm uy tín ngân hàng Phá sản ngân hàng Nguyên tắc quản trị RRTD theo Basel II quy trình Nhận biết rủi ro Xây dựng mơi trường tín dụng thích hợp (3 nguyên tắc) Thực cấp tín dụng lành mạnh (4 ngun tắc) Duy trì quy trình quản lý, đo lường giám sát có hiệu (6 nguyên tắc) Kiểm soát xử lý Đo lường rủi ro Quản trị rủi ro CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HAI TRƯNG Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hai Trưng Tổng tài sản ban đầu: 600 tỷ đồng Phòng Khách hàng thẩm định Phòng hỗ trợ hạch tốn tín dụng Thành lập: 19/07/2006 Trụ sở: 11 K12B Trần Đại Nghĩa - Hai Trưng - Hà Nội Phòng Kế tốn ngân quỹ Ban giám đốc Phòng tốn quốc tế Phòng HCNS Phòng bảo vệ Bộ phận tạp vụ Tình hình HĐKD giai đoạn 2011-2014 HĐV có chiều hướng tăng lên có sách phù hợp Tín dụng dần tăng lên theo năm kèm với phòng ngừa rủi ro Thực trạng RRTD cho vay DNNVV Hoạt động cho vay DNNVV Thành công việc mở rộng hoạt động cho vay DNVVN Các sản phẩm đa dạng, chất lượng Tỷ lệ nợ xấu 3.36 3.5 2.46 2.5 1.64 1.5 1.5 0.5 2011 2012 2013 2014 Công nghiệp chế biến Nông lâm ngư nghiệp Thương mại dịch vụ Khác Xây dựng 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 2013 2014 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV (%) tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV chi nhánh thay đổi đáng kể không theo chiều hướng định Mức độ tập trung tín dụng DNNVV ngành kinh doanh khác khác mảng chính, là: Thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến xây dựng Thực trạng quản trị RRTD SeABank chi nhánh Hai Trưng SeaBank thực quy trình tín dụng dành cho nhóm KH Xây dựng sách tín dụng hợp lý Thực bảo đảm tiền vay Thực giám sát, kiểm tra tín dụng Thực trích lập dự phòng RRTD ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DNNVV Kết đạt • • • • Tổng dư nợ chi nhánh tăng trưởng qua năm Mở rộng lĩnh vực cho vay DNNVV Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, nợ vốn giảm dần Khách hàng ngày nhiều Giải pháp thực • • • • Tăng quy mơ kinh doanh, nâng cao chất lượng tín dụng Thận trọng, xem xét thẩm định kỹ hồ sơ vay Áp dụng biện pháp trọng thẩm định Tạo điều kiện tối đa cho KH trả nợ cứng rắn, cương khoản nợ khó đòi ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DNNVV Hạn chế nguyên nhân Chính sách tín dụng chưa hợp lý, hiệu Q trình giám sát sau cho vay nhiều sơ hở, thiếu sót Cơng tác thu thập thơng tin KH hạn chế Đội ngũ cán tín dụng trình độ chun mơn tốt hạn chế kinh nghiệm • Trình độ quản lý đạo đức số DNNVV • Mơi trường kinh tế pháp lý nhiều bất cập • • • • CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DNVVV TẠI SEABANK HAI TRƯNG Giảm thiểu RRTD Định hướng quản trị RRTD SeABank Hai Trưng Hồn thiện cơng tác kiểm soát nội Phân tán rủi ro Nâng cao hiệu kinh doanh Tăng khả phòng ngừa RRTD Xây dựng chế xử lí nợ xấu hiệu Giải pháp hoàn thiện RRTD cho vay DNNVV SeABank Hai Trưng Nâng cao chất lượng thẩm định dự án/phương án, đánh giá khách hàng trước định tín dụng Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội Thực biện pháp Nâng cao chất lượng cán tín dụng Xử lý khoản nợ Đổi quản lý phát triển nhân lực Tăng cường mối quan hệ quan hữu quan phân tán rủi ro Đầu tư công nghệ, đại hóa hoạt động ngân hàng đòi khó Một số kiến nghị Đối với Ngân hàng SeABank Đối với NHNN Đối với phủ Những điểm luận văn thực Luận văn sâu nghiên cứu thực trạng RRTD cho vay DNNVV SeABank chi nhánh HBT Đánh giá kết đạt tồn nguyên nhân công tác hạn chế RRTD ngân hàng Đưa số biện pháp nhằm hạn chế RRTD NH SeABank số kiến nghị Hạn chế nghiên cứu Quản trị rủi ro vấn đế lớn phức tạp, Số liệu thơng tin dùng cho phân tích Kinh nghiệm thực tiễn hạn chế Trân trọng cám ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide luận văn thạc sỹ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCMCP Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng, Slide luận văn thạc sỹ kinh tế quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHCMCP Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay