Sang kien kinh nghiem phuong phap giai bai tap dien phan

19 43 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 23:34

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ I Lí chọn đề tài “Nâng cao hứng thú học tập cho học sinh” (HS) việc làm quan trọng cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Đây công việc thể tâm tài người giáo viên – người giữ vai trò định hướng, chèo lái thuyền tri thức cho hệ học trò Cơng việc phù hợp với tinh thần phương pháp dạy học mới, nhằm định hướng cho HS cách ghi nhớ khắc sâu kiến thức học có chủ động tâm cho học Qua thực tế, thấy việc “nâng cao hứng thú học tập cho HS” chưa đầu tư thỏa đáng học thực trọng Đây lí khiến khơng HS sợ gặp tập dạng mới, phức tạp chẳng hào hứng vào học Và điều ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu học nói chung, học Hố học nói riêng Trong năm qua, ngành Giáo dục nước nhà có thay đổi lớn lao, có đổi phương pháp dạy học (PPDH) Thiết nghĩ, việc “nâng cao hứng thú học tập môn Hố học cho HS” góp phần vào cơng đổi chung, góp phần nâng cao chất lượng học Hoá học Từ vấn đề trên, với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc tìm tòi phương pháp dạy - học thích hợp cho HS, tạo tiền đề cho việc phát triển tư em nên mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm : “Một số phương pháp tự thiết kế tập dựa vào tốn gốc để nâng cao hứng thú học tập mơn Hóa học cho HS trung học phổ thơng” II Mục đích nghiên cứu - Giúp HS có phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học, từ “nâng cao hứng thú học tập cho HS”, khơi dậy nội lực vốn có kết học tập mà nâng lên - Giúp HS tự hình thành tri thức, có lực phẩm chất người tự tin, động, sáng tạo sống - Đề tài dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy mơn Hố học III Đối tượng, phạm vi nghiên cứu “Nâng cao hứng thú học tập cho HS” khâu cần thiết tất Kế hoạch học giáo viên cấp học Tuy nhiên, phạm vi đề tài này, người viết đề cập đến số dạng toán Hoá học IV Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo sát - Phương pháp thống kê phân loại PHẦN 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương trình giáo dục phổ thơng ban hành kèm theo định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 5/6/2006 Bộ trưởng Bộ GDĐT nêu: “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo HS; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng HS, điều kiện lớp học; bồi dưỡng cho HS phương pháp tự học, khả hợp tác; rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho HS” Định hướng quan trọng đổi PPDH phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo, phát triển lực hành động, lực cộng tác làm việc người học Đó xu hướng quốc tế cải cách PPDH nhà trường phổ thơng PPDH tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho HS không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Trong xã hội biến đổi nhanh với bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật, công nghệ phát triển vũ bão, khơng thể nhồi nhét vào đầu HS khối lượng kiến thức ngày nhiều Phải quan tâm dạy cho HS phương pháp học Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có người, kết học tập nâng lên gấp bội Vì vậy, ngày người ta nhấn mạnh mặt hoạt động trình dạy học, nỗ lực tạo chuyển biến từ học tập thụ động sang học tập chủ động Với mơn Hóa học – mơn Khoa học tự nhiên khô khan, đầy số, người giáo viên cần phải sáng tạo phương pháp giảng dạy để HS có tích cực, chủ động, từ tháo gỡ khó khăn học tập đặc biệt toán khó Điều góp phần động viên cổ vũ tinh thần em, tạo hứng thú học tập, say mê nghiên cứu, tìm tòi phát giải vấn đề đặt Đối với tốn đơn giản em giải lần nhớ, với tập Hoá học phức tạp việc cần lặp đi, lặp lại cho nhớ theo kiểu “Văn ôn võ luyện” theo cần thiết Trên thực tế, dạng tập phong phú, mà thời lượng cho tiết luyện tập lớp chưa nhiều, vậy, thầy cô cho HS ôn luyện cách kĩ dạng tập Vì vậy, thầy cô hướng dẫn cho em số kỹ để tự thiết kế tập dựa tập mẫu, chắn tăng hứng thú cho HS đồng thời giúp em nắm phương pháp giải dạng tập cách dễ dàng hơn, sản phẩm sáng tạo em 2.2 THỰC TRẠNG Thực trạng chung: Trong q trình giảng dạy mơn Hố học trường phổ thông, nhận thấy nhiều HS sau làm dạng tập oxit axit (CO2, SO2…), axit (H2S, H3PO4…) tác dụng với dung dịch kiềm (NaOH, Ba(OH)2, KOH…) sau đó, kiểm tra đánh giá lại em khơng làm lại dù thay số Đặc biệt kỳ thi HS giỏi vậy, ôn luyện làm dạng tập bản, nâng cao tính pH, KCB … thi gặp lại em không giải toán cách triệt để Đây lý nhiều năm gần HS giỏi tỉnh môn tự nhiên Nhà trường hạn chế, khơng có giải Đối với HS: Khi hỏi làm mà thi khơng làm lại em trả lời khơng nhớ rõ cách làm Ngun nhân dẫn đến tình trạng theo tơi có hai ngun nhân : Một là, HS chúng tơi có lực tư hạn chế số HS trường bạn (do chất lượng đầu vào thấp) nên việc tiếp thu kiến thức nhiều hạn chế Hai là, em chưa chăm làm lại tập làm, chưa chịu khó tìm tòi tập tương tự để giải lại Đối với giáo viên: Trong ơn tập, luyện thi khơng có nhiều thời gian để giải giải lại dạng tập làm, khối lượng kiến thức lớn, nên giáo viên tập trung vài vấn đề cốt lõi, dạng tập đưa giải mẫu khơng có thời gian cho HS luyện nhiều Vậy để em biết cách giải dạng tập làm, qua giúp em có hứng thú học tập mơn hố, say mê nghiên cứu tài liệu, biết vượt qua khó khăn ban đầu, khơng né tránh vấn đề khó học tập sống Xuất phát từ thực tiễn đó, tơi đưa “Một số phương pháp tự thiết kế tập dựa vào toán gốc để nâng cao hứng thú học tập mơn hố học cho HS trung học phổ thông” Sau thời gian áp dụng nhận thấy vấn đề có ý nghĩa thực tiễn nên tơi lấy làm sáng kiến kinh nghiệm cho thân Với hy vọng đề tài góp phần nhỏ vào việc dạy học hóa học trường phổ thơng 2.3 GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 2.3.1 Phương pháp thay đổi số liệu đề Với phương pháp giữ lại đề, thay đổi số liệu kiện đề cho Đây phương pháp thực đơn giản, áp dụng cho nhiều dạng toán hoá học nhiều đối tượng HS làm Trong khn khổ hạn hẹp sáng kiến kinh nghiệm này, xin đưa số toán gốc mà em hay gặp chương trình phổ thơng Bài toán 1: Oxit axit tác dụng với dung dịch bazo Phương pháp chung Tính tỷ lệ T = nOH − nCO2 + Nếu T ≤ xảy phản ứng: CO2 + OH- → HCO3- (1) * Số mol HCO3- = số mol OH+ Nếu ≤ T xảy phản ứng: CO2 + 2OH- → CO32- + H2O (2) * Số mol CO32- = số mol CO2 + Nếu ≤ T ≤ 2, xảy hai phản ứng (1) (2) Đặt số mol HCO3- = x, CO32- = y Ta có hệ phương trình: x + y = n CO x + 2y = n OH − Giải ta được: y = n OH - n CO x = 2n CO - n OH − 2 − Ví dụ 1: Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M Tính khối lượng muối thu ? Hướng dẫn giải n OH = nNaOH = 1.0,2 = 0,2 mol − n CO = 2,24/22,4 = 0,1 mol Ta có: T = nOH − nCO2 = 0,2/0,1 = 2, tạo muối trung hòa CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O Số mol Na2CO3 = 0,1 mol Khối lượng muối Na2CO3 = 0,1.106 = 10,6 gam Trên sở toán thay số liệu đề cho để tốn khác Ví dụ 2: Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M Tính khối lượng muối thu ? Đáp số : 8,4 gam NaHCO3 Ví dụ 3: Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,75M Tính khối lượng muối thu ? Đáp số: 9,5 gam hỗn hợp NaHCO3 Na2CO3 Bài toán 2: Axit photphoric (H3PO4) tác dụng với dung dịch bazo Phương pháp chung: Tính tỷ lệ T = nOH − n H PO4 + Nếu T ≤ xảy phản ứng: H3PO4 + OH − → H2PO4- + H2O (1) * Số mol H2PO4- = số mol OH − + Nếu T = xảy phản ứng: H3PO4 + 2OH − → HPO42- + 2H2O * Số mol HPO42- = (2) số mol OH − + Nếu T ≥ xảy phản ứng: H3PO4 + 3OH − → PO43- + 3H2O * Số mol PO43- = H3PO4 + Nếu ≤ T ≤ 2, xảy hai phản ứng (1) (2) (3) Đặt số mol H2PO4- = x, HPO42- = y Ta có hệ phương trình: x + y = n H PO x + 2y = n OH − Giải ta được: y = n OH - n H PO x = n H PO - n OH − − + Nếu ≤ T ≤ xảy hai phản ứng (2) (3) Đặt số mol HPO42- = x, PO43- = y Ta có hệ phương trình: x + y = n H PO 2x + 3y = n OH − Giải ta được: y = n OH - 2n H PO x = 3n H PO - n OH − 4 − Ví dụ 1: Thêm 0,24 mol KOH vào dung dịch chứa 0,24 mol H 3PO4 Muối tạo thành sau phản ứng? Dựa vào phương pháp chung ta dễ dàng xác định muối tạo KH2PO4 Khi thay số liệu đề (số mol H 3PO4 KOH hai) ta toán tương tự Ví dụ 2: Thêm 0,24 mol KOH vào dung dịch chứa 0,09 mol H 3PO4 Sau phản ứng, dung dịch có muối gì? Tính tỷ lệ T = nOH − = 0,24/0,09 = 2,67 ⇒ tạo hai muối K2HPO4 K3PO4 n H PO4 Ví dụ 3: Thêm 0,15 mol KOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H 3PO4 Sau phản ứng, dung dịch có muối gì? Tính tỷ lệ T = nOH − n H PO4 = 0,15/0,1 = 1,5 ⇒ tạo hai muối KH2PO4 K2HPO4 Bài toán 3: Kim loại tác dụng với dung dịch axit Phương pháp chung: - Viết q trình oxi hố, q trình khử - Tính số mol electron chất khử nhường chất oxi hố nhận - Sử dụng định luật bảo tồn electron Ví dụ 1: Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HNO dư thu 2,24 lít NO (đktc) sản phẩm khử Tính giá trị m ? Hướng dẫn giải Al → Al3+ + 3e x 3x N+5 + 3e 0,3 → N+2 0,1 Ta có: nNO = 0,1 ⇒ ne = 0,3 mol Theo định luật BT electron: 3x = 0,3 ⇒ x = 0,1 Vậy mAl = 0,1.27 = 2,7 gam Chúng ta thay đổi số mol NO, sản phẩm khử để có tốn tương tự! Ví dụ 2: Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HNO dư thu 6,72 lít NO (đktc) sản phẩm khử Tìm giá trị m ? Đáp số: m = 8,1 gam Ví dụ 3: Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu 2,24 lít N2O (đktc) sản phẩm khử Tìm giá trị m ? Đáp số: m = 7,2 gam Bài toán : Kim loại tác dụng với dung dịch muối Phương pháp chung : - Tính khối lượng kim loại phản ứng khối lượng kim loại tạo - Khối lượng kim loại tăng = khối lượng kim loại tạo – khối lượng kim loại phản ứng Ngược lại - Khối lượng kim loại giảm = khối lượng kim loại phản ứng – khối lượng kim loại tạo Ví dụ : Nhúng nhơm nặng 45 gam vào 600 ml dung dịch CuSO 0,5M Sau thời gian lấy nhôm cân lại thấy nặng 46,38 gam Tính khối lượng Cu tạo ? Hướng dẫn giải Cách 1: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu x 1,5x Đặt nAl pư = x, từ PTHH ta thấy nCu tạo = 1,5x Khối lượng nhơm lấy có khối lượng Al lại Cu tạo bám vào Ta có: (45 - 27x) + 1,5x.64 = 46,38 Giải x = 0,02 mCu = 0,03.64 = 1,92 gam Cách 2: Phương pháp tăng giảm khối lượng Từ PTHH ta thấy: Cứ mol Al phản ứng với mol CuSO tạo mol Cu, khối lượng tăng (3.64 - 2.27) = 138 gam Vậy x mol Al phản ứng với 1,5x mol CuSO tạo 1,5x mol Cu, khối lượng tăng 138x/2 = 69x gam Theo ra: 69x = 46,38 - 45 = 1,38 Giải x = 0,02 ⇒ mCu = 0,03.64 = 1,92 gam Ta thay số liệu khối lượng nhơm lấy để tốn tương tự Tất nhiên độ tăng khối lượng kim loại lớn 13,8 gam Al phản ứng tối đa 0,2 mol Ví dụ 2: Nhúng nhơm nặng 45 gam vào 600 ml dung dịch CuSO 0,5M Sau thời gian lấy nhôm cân lại thấy nặng 47,76 gam Tính khối lượng Cu bám vào nhơm (Giả sử toàn Cu sinh bám vào nhơm) Đáp số : mCu = 3,84 gam Ví dụ 3: Nhúng sắt nặng 50 gam vào 200 ml dung dịch CuSO 0,5M Sau thời gian lấy sắt cân lại thấy nặng 50,8 gam Giả sử toàn Cu sinh bám vào sắt Tính khối lượng Cu bám vào sắt Đáp số : mCu = 6,4 gam Bài toán : Tính pH dung dịch Phương pháp chung : - Tính [H+] - Tính pH = - lg[H+] Ví dụ : Tính pH dung dịch CH3COOH 0,1M Biết Ka = 1,8.10-5 Hướng dẫn giải CH3COOH Bđ: 0,1 P.ly: x CH3COO- + H+ x x x x Cb: 0,1 – x ⇒ Ka = [CH COO − ][ H + ] x2 = = 1,8.10-5 [CH COOH ] 0,1 − x Ka Giải ta x = 1,33.10-3 ⇒ pH = 2,88 Với tốn thay đổi nồng độ mol axit để có tốn tương tự! Ví dụ 2: Tính pH dung dịch CH3COOH 0,05M ? Biết Ka = 1,8.10-5 Đáp số : pH = 3,03 Ví dụ 3: Tính pH dung dịch CH3COOH 0,2M ? Biết Ka = 1,8.10-5 Đáp số : pH = 2,72 Bài tốn : Xác định cơng thức phân tử hợp chất hữu Phương pháp chung : * Dựa vào % khối lượng nguyên tố M 12.x y 16.z = = = 100 %C % H %O Trong : mC = mCO2 12 44 mH = (g) ; mH 2O 18 ( g ) ; mN = VN2 28 22, (g) - Tính được: m 100 m 100 m 100 %C = C ; %H = H ; %N = N ; %O = 100-%C-%H-%N a a a Từ ta có : x = M %C M % H M %O ; y= ; z= 12.100 1.100 16.100 * Dựa vào công thức đơn giản x : y : z = nC : nH : nO = Hoặc x : y : z = mC mH mO : : 12 16 %C % H %O : : =a:b:c 12 16 (Trong a, b, c nguyên tối giản nhất) Từ công thức đơn giản ⇒ Công thức phân tử có dạng (CaHbOc)x M CTPT Tìm x : x= M CTDGN * Dựa vào PTHH : Tính trực phương trình hố học t CxHyOzNt + (x + y/4 – z/2) O2 → nX x CO2 + y/2 H2O + t/2 N2 nCO2 nH2O nN2 ⇒ x = nCO2/nX ; y = nH2O/nX ; t = nN2/nX ; 16z = M – 12x – y – 14t Ví dụ : Đốt cháy hồn toàn 2,3 gam chất hữu X thu 2,24 lít CO (đktc) 2,7 gam H2O Xác định công thức đơn giản X ? Hướng dẫn giải Ta có : mC = n CO 12 = 1,2 gam ⇒ nC = 0,1 mH = nH.1 = 2n H O = 0,3 gam ⇒ nH = 0,3 ⇒ mO = 2,3 - mC - mH = 0,8 gam ⇒ nO = 0,05 Vậy nC : nH : nO = 0,1 : 0,3 : 0,05 = : : ⇒ Công thức đơn giản X C2H6O Thay đổi số liệu đề để toán tương tự : Ví dụ 1: Đốt cháy hồn tồn 3,0 gam chất hữu X thu 2,24 lít CO (đktc) 1,8 gam H2O Xác định công thức đơn giản X Đáp số: CH2O Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam chất hữu X thu 2,24 lít CO (đktc) 2,7 gam H2O Xác định công thức đơn giản X Đáp số: CH3 Bài toán 7: Bài toán ion dung dịch Phương pháp chung: Sử dụng định luật bảo tồn điện tích bảo tồn khối lượng Ví dụ : Một dung dịch có chứa cation Fe2+(0,1 mol); Al3+(0,2 mol) anion Cl-(0,2 mol); SO42-(x mol) Tính giá trị x ? Hướng dẫn giải Áp dụng ĐL BT điện tích: 2.0,1 + 3.0,2 = 1.0,2 + 2.x ⇒ x = 0,3 Bài tập tương tự ta thay đổi số liệu đề Ví dụ 2: Một dung dịch có chứa cation Fe2+ (0,2 mol); Al3+ (0,2 mol) anion Cl-(0,2 mol); SO42-(x mol) Tính giá trị x ? Đáp số : x = 0,5 Ví dụ 3: Một dung dịch có chứa cation Fe 2+(0,1 mol); Al3+(0,15 mol) anion Cl-(0,2 mol); SO42-(x mol) Tính giá trị x ? Đáp số : x = 0,225 Bài toán : Bài tập điện phân dung dịch Phương pháp chung - Viết trình điện phân chất ion hai điện cực (theo thứ tự) - Áp dụng công thức điện phân, định luật bảo tồn electron, bảo tồn điện tích, bảo tồn ngun tố Ví dụ 1: Điện phân 100 ml dung dịch CuCl2 0,2M với cường độ dòng điện I = 3,86 (A) thời gian 500 giây Tính khối lượng kim loại thu catot ? 10 Đáp số mCu = 0,64 gam Bài tập tương tự ta thay đổi số liệu đề Ví dụ 2: Điện phân 100 ml dung dịch CuCl2 0,2M với cường độ dòng điện I = 3,86 (A) thời gian 1000 giây Tính khối lượng kim loại thu catot ? Đáp số : mCu = 1,28 gam Ví dụ 3: Điện phân 100 ml dung dịch CuCl2 0,2M với cường độ dòng điện I = 3,86 (A) thời gian 1500 giây Khối lượng kim loại thu catot Tính khối lượng kim loại thu catot ? Đáp số : mCu = 1,28 gam 2.3.2 Phương pháp chuyển đổi yêu cầu kiện đề : chuyển kiện thành yêu cầu ngược lại Chúng ta giữ nguyên đề bài, thay đổi yêu cầu đề Yêu cầu trở thành kiện, kiện ban đầu trở thành yêu cầu tập Bài tốn số Ví dụ 1: Cho V lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,75M, sau phản ứng thu 9,5 gam muối Tính giá trị V ? Hướng dẫn giải Ta có : n OH = nNaOH = 0,75.0,2 = 0,15 mol − CO2 + NaOH → NaHCO3 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O Giả sử có muối tạo thành Đặt số mol NaHCO3 x, Na2CO3 y Ta có: 84x + 106y = 9,5 x + 2y = 0,15 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O Giải được: x = 0,05, y = 0,05 Vậy tổng số mol CO2 = x + y = 0,1 mol Giá trị V = 2,24 lít Ví dụ 2: Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH x mol/l Phản ứng xong thu 9,5 gam muối Tính giá trị x ? Đáp số x = 0,75 Bài toán số 11 Ví dụ 1: Thêm x mol KOH vào dung dịch chứa 0,5 mol H3PO4 Sau phản ứng thu 68 gam muối Xác định giá trị x ? Đáp số: x = 0,5 Ví dụ 2: Thêm 0,5 mol KOH vào dung dịch chứa y mol H3PO4 Sau phản ứng thu 68 gam muối Xác định giá trị y ? Đáp số: y = 0,5 Bài tốn số Ví dụ 1: Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch HNO dư thu V lít NO (đktc) sản phẩm khử Tính giá trị V ? Đáp số : V = 2,24 lít Ví dụ 2: Cho 1,92 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu V lít NO (đktc) sản phẩm khử Tính giá trị V ? Đáp số : V = 4,48 lít Bài tốn : Có thể u cầu tính khối lượng kim loại sau phản ứng khối lượng kim loại ban đầu Ví dụ : Nhúng nhôm nặng 45 gam vào 150 ml dung dịch CuSO 0,2M Sau phản ứng kết thúc, lấy nhôm cân lại thấy nặng m gam Tính giá trị m ? Đáp số : m = 46,38 gam Ví dụ 2: Ngâm sắt 250 ml dung dịch Cu(NO 3)2 0,2 M đến kết thúc phản ứng, lấy sắt cân lại thấy khối lượng sắt tăng 0,8 % so với khối lượng ban đầu Tính khối lượng sắt trước phản ứng ? Đáp số: 50 gam Bài toán : Thay đổi yêu cầu tốn: tính CM Ka Ví dụ 1: Cho pH dung dịch CH3COOH 3,03 Tính CM dung dịch, biết Ka = 1,8.10-5 Đáp số : CM = 0,05M Ví dụ 2: Dung dịch CH3COOH 0,01 M có pH 3,38 Tính K a CH3COOH ? Đáp số : Ka = 1,76.10-5 Bài toán : Ta thay đổi kiện yêu cầu toán để tập tương tự 12 Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol no đơn chức X thu 2,24 lít CO2 (đktc) 2,7 gam H2O Tính m ? Đáp số : m = 2,3 gam Ví dụ 2: Đốt cháy hồn tồn 2,3 gam ancol no đơn chức X thu 2,24 lít CO2 (đktc) m gam H2O Tính m ? Đáp số : m = 2,7 gam Bài toán : Thay đổi kiện đề bài, ta có tương tự Ví dụ 1: Một dung dịch có chứa cation Fe2+ (0,1 mol); Al3+ (0,2 mol) anion Cl- (x mol); SO42- (y mol) Khi cô cạn dung dịch thu 46,9 gam muối khan Tính giá trị x y ? Đáp số : x = 0,2; y = 0,3 Ví dụ : Dung dịch A chứa ion: SO42-; 0,2 mol Ca2+; 0,1 mol NH4+ 0,2 mol NO3- Tính tổng khối lượng muối khan có dung dịch A ? Đáp số : 36,6 gam Bài toán : Tính thời gian điện phân cường độ dòng điện… Ví dụ 1: Điện phân 100 ml dung dịch CuCl2 0,2M với cường độ dòng điện I = 3,86 (A) thời gian t (giây) thấy khối lượng catot tăng 0,64 gam Tính giá trị t ? Đáp số : t = 500 giây Ví dụ 2: Điện phân 100 ml dung dịch CuCl2 0,2M với cường độ dòng điện I, thời gian 500 giây thấy khối lượng catot tăng 0,64 gam Tính giá trị I ? Đáp số : I = 3,86 ampe 2.3.3 Phương pháp phức tạp hóa đơn giản hố tốn Phương pháp đòi hỏi người học phải có kiến thức vững thực Chúng ta đơn giản hố (đơn giản kiện, đơn giản yêu cầu kiện yêu cầu) phức tạp hoá (phức tạp kiện, phức tạp yêu cầu hai) toán gốc để dạng tốn có chất hố học Sau trường hợp cụ thể : Bài toán 1: Được phát triển thêm : cho bazo, tính kết tủa Ví dụ 1: Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M KOH 0,25M Tính khối lượng muối thu ? Đáp số : 16,35 gam 13 Ví dụ 2: Cho 0,1 mol CO2 hấp thụ vào 400 ml dung dịch NaOH a% (D = 1,18g/ml) Tiếp tục thêm lượng dư dung dịch BaCl vào thấy tạo 18,715 gam kết tủa Tính a ? Đáp số : a = 1,65% Ví dụ 3: Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 100 ml dung dịch Ca(OH) 0,5M KOH 2M Tính khối lượng kết tủa thu ? Đáp số : gam Bài toán 2: Được phức tạp tuỳ vào lực HS Ví dụ 1: Cho 44 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 10 gam dung dịch H3PO4 39,2% Muối sau thu sau phản ứng ? Đáp số : Na2HPO4 Na3PO4 Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho oxi dư Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 50 gam dung dịch NaOH 32% Muối tạo thành dung dịch sau phản ứng muối ? Đáp số : NaH2PO4 Ví dụ 3: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch X Cơ cạn dung dịch X, thu 3m gam chất rắn khan Tính giá trị m ? Đáp số : m = 8,52 Bài toán 3: Các toán tương tự, có tính phức tạp : thêm sản phẩm khử, thêm kim loại, thêm chất oxi hoá Ví dụ 1: Hồ tan hồn tồn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng thu hỗn hợp gồm 0,015 mol N2O 0,01 mol NO (khơng có sản phẩm NH 4NO3) Tính giá trị m ? Đáp số : m = 1,35 gam Ví dụ 2: Cho 12,9 gam hỗn hợp Al Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 HNO3 thu 0,1 mol khí SO2; NO; N2O Tính khối lượng Al có hỗn hợp ? Đáp số : mAl = 8,10 gam Ví dụ 3: Cho 1,35 gam hỗn hợp X gồm Cu, Al, Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3, thu 1,12 lít hỗn hợp khí gồm NO NO có tỉ khối so với H2 21,4 Tính khối lượng muối tạo thành dung dịch ? 14 Đáp số : 5,69 gam Bài toán 4: Được ghép từ nhiều tốn đơn giản lại Ví dụ 1: Ngâm vật đồng có khối lượng 15 gam 340 gam dung dịch AgNO3 6% Sau thời gian lấy thấy khối lượng AgNO dung dịch giảm 25% Khối lượng vật sau phản ứng ? Đáp số : 17,28 gam Ví dụ 2: Cho lượng kim loại X (hố trị khơng đổi) tác dụng với dung dịch AgNO3 cốc dung dịch Cu(NO3)2 cốc Sau thời gian lấy kim loại X thấy khối lượng chất rắn cốc tăng 27,05 gam, cốc tăng 8,76 gam Biết lượng X tan cốc hai lần lượng X tan cốc Xác định tên kim loại X ? Đáp số : Crom Ví dụ 3: Một kim loại M (hoá trị II) nhúng vào lít dung dịch FeSO sau phản ứng thấy khối lượng kim loại tăng lên 16 gam Nếu nhúng kim loại vào lít dung dịch CuSO4 khối lượng tăng lên 20 gam Biết phản ứng xảy hoàn toàn dung dịch FeSO CuSO4 có nồng độ CM Tìm kim loại M ? Đáp số : Magie Bài toán : Thêm phản ứng H+ OH- tính tốn dung dịch đệm Ví dụ 1: Trộn dung dịch : H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M; HCl 0,3M với thể tích dung dịch A Lấy 30 ml dung dịch A cho tác dụng với V lit dung dịch B gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M để dung dịch có pH = 2,0 Tính V ? Đáp số : V = 0,0134 lít Ví dụ 2: Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08M H 2SO4 0,1M với 250ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l thu m gam kết tủa 500ml dung dịch có pH=12 Tính m a ? Đáp số : m = 0,5825 gam; a = 0,15M Ví dụ 3: Tính pH dung dịch CH3COOH 0,1M sau cho thêm CH3COONa đến nồng độ 0,1M ? Biết Ka = 1,8.10-5 Đáp số : pH = 4,75 15 Bài toán : Các toán biến đổi theo hướng phức tạp Ví dụ 1: Đốt cháy hồn tồn 20 ml hợp chất hữu X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 110 ml khí O2 thu 160 ml hỗn hợp Y gồm khí Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), lại 80 ml khí Z Biết thể tích khí đo điều kiện Xác định công thức phân tử X ? Đáp số : C4H8O Ví dụ 2: Trong bình kín dung tích khơng đổi chứa hỗn hợp chất A (CxHyO) với O2 vừa đủ để đốt cháy hợp chất A 136,5 oC atm Sau đốt cháy, đưa bình nhiệt độ ban đầu, áp suất bình 1,2 atm Mặt khác, đốt cháy 0,03 mol A lượng CO sinh cho vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thấy có tượng hồ tan kết tủa, cho vào 800 ml dung dịch Ba(OH)2 nói thấy Ba(OH)2 dư Xác định CTPT A ? Đáp số: C3H6O Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam chất hữu A, cho sản phẩm qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc, bình (2) chứa nước vơi dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,6 gam bình (2) thu 30 gam kết tủa Khi hóa 5,2 gam A, thu thể tích thể tích 1,6 gam khí oxi đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Tìm cơng thức phân tử A ? Đáp số: C3H4O4 Bài toán : Thêm ion, xác định loại ion Ví dụ 1: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3− a mol ion X (bỏ qua điện li nước) Xác định ion X giá trị a ? Đáp số: X NO3− a = 0,03 Ví dụ 2: Một dung dịch có chứa ion: x mol M 3+; 0,2 mol Mg2+; 0,3 mol Cu2+; 0,6 mol SO42-; 0,4 mol NO3- Cô cạn dung dịch thu 116,8 gam hỗn hợp muối khan Xác định ion M3+ ? Đáp số : Cr3+ Ví dụ 3: Dung dịch A chứa ion CO 32-, SO32-, SO42- 0,1 mol HCO3-, 0,3 mol Na+ Thêm V (lít) dung dịch Ba(OH) 1M vào dung dịch A thu lượng kết tủa lớn Tính V? 16 Đáp số : V = 0,15 lít Bài tốn 8: Thêm nhiều chất để tốn phức tạp Ví dụ 1: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl 3, 0,2 mol CuCl2 0,1 mol HCl (điện cực trơ) Khi catot bắt đầu khí anot thu V lít khí (đktc) Biết hiệu suất q trình điện phân 100% Tính giá trị V ? Đáp số : V = 5,60 lít Ví dụ 2: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1 M Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ cường độ dòng điện 5(A) Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khơ thấy tăng m gam Tính giá trị m ? Đáp số : m = 3,44 gam Ví dụ 3: Điện phân 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl KCl có vách ngăn với cường độ dòng điện I = 9,65 Ampe thời gian 20 phút dung dịch thu chứa chất tan có pH = 13 Coi thể tích dung dịch không thay đổi Xác định nồng độ mol/l HCl KCl ban đầu ? Đáp số: HCl = 0,2M KCl = 0,1M 2.4 KIỂM NGHIỆM ĐỀ TÀI Đối tượng HS thi TN, ĐH-CĐ năm học 2013 – 2014 Năm học 2013 – 2014, trình ôn thi Đại học, Cao đẳng cho em HS hướng dẫn cho HS “một số phương pháp tự thiết kế tập dựa toán gốc để nâng cao hứng thú học tập mơn hố học cho HS THPT” Sau thi xong kì thi TN kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ tơi làm khảo sát 100 HS với câu hỏi: chuyên đề “một số phương pháp tự thiết kế tập dựa toán gốc để nâng cao hứng thú học tập mơn hố học cho HS THPT” có tạo hứng thú cho em khơng? Kết sau: Câu trả lời Có Khơng Số HS 98 % 98,00% 2,00% Đối tượng HS học lớp 12 năm học 2014 – 2015 Thăm dò hứng thú học tập HS học xong chuyên đề “một số phương pháp tự thiết kế tập dựa toán gốc để nâng cao hứng thú học tập mơn hố học cho HS THPT” lớp 12C4 12C5 Trường THPT 17 Nguyễn Trãi qua câu hỏi: Em có hứng thú học chuyên đề “một số phương pháp tự thiết kế tập dựa toán gốc để nâng cao hứng thú học tập mơn hố học cho HS THPT” khơng ? Kết sau: Lớp Sỹ số Có hứng thú Khơng hứng thú 12C4 45 42 12C5 46 42 Tổng 91 84 % 100% 92,31% 7,69% - Kiểm tra, đánh giá HS kiểm tra 15 phút gồm 20 câu trắc nghiệm lấy từ đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm đề thi thử Đại học, Cao đẳng năm thi có dạng chuyên đề nghiên cứu lớp 12C4, 12C5 học lớp 12C3, 12C7 làm đối chứng Kết điểm sau: 5,0 đ ≤ Tổng số điểm < 7,0 đ 28 30,77 7,0 đ ≤ Tổng số điểm < 9,0 đ 41 45,05 Tổng số điểm ≥ 9,0 đ 0,00 2,5 đ < Tổng số điểm < 5,0 đ 3,30 9,41 30 35,29 35 41,18 10 11,77 2,35 Nhóm lớp Tổng số HS % Tổng số điểm ≤ 2,5 đ Thực 91 100% 85 100% nghiệm Đối chứng 19 20,88 - Đặc biệt năm học 2014 – 2015 trường THPT Nguyễn Trãi, mơn hố có HS giỏi cấp tỉnh mơn mơn tự nhiên có HSG tỉnh Như vậy: - HS hứng thú việc học tập mơn hố học - Việc cung cấp “một số phương pháp tự thiết kế tập dựa toán gốc để nâng cao hứng thú học tập mơn hố học cho HS THPT” cách hợp lý góp phần nâng cao chất lượng hiệu dạy học hố học trường phổ thơng PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KẾT LUẬN 18 Trên “một số phương pháp tự thiết kế tập dựa toán gốc để nâng cao hứng thú học tập mơn hố học cho HS THPT” Q trình tìm tòi nghiên cứu tơi giải vấn đề sau: - Nghiên cứu sở lí thuyết dạng tốn thơng dụng Từ rút phương pháp chung để giải tốn - Nêu số cách để thiết kế tập dựa tập mẫu từ nâng cao hứng thú học cho HS Trong năm giảng dạy ôn luyện thi với việc áp dụng phương pháp thấy khả nhớ phương pháp giải dạng tốn khó HS nâng cao; em có hứng thú học tập Ở lớp luyện thi với đối tượng HS trung bình, số HS hiểu có kỹ giải dạng tập tương đối Đặc biệt giáo viên tổ chuyên môn xem tài liệu bổ ích dùng để bổ trợ, ôn thi HS giỏi ôn thi THPT Quốc gia Mặc dù tơi cố gắng tìm tòi, nghiên cứu song chắn không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến bạn đồng nghiệp tồn tỉnh 3.2 ĐỀ XUẤT Bồi dưỡng số phương pháp tự thiết kế tập để nâng cao hứng thú học tập cho HS phát huy số tác dụng thu hiệu định Theo tơi Sở Giáo dục – Đào tạo Thanh Hóa nên phổ biến rộng sáng kiến hay có nhiều ứng dụng thực tiễn giảng dạy cho giáo viên tồn tỉnh (cơng bố web, hộp thư điện tử ngành), để giáo viên có thêm tham khảo, học tập theo môn buổi họp tổ định kỳ Trong khuôn khổ đề tài hạn chế thân nên đề cập hết phương pháp thiết kế tập được, đề cập tới số phương pháp đơn giản phù hợp cho HS Trên sở kết nghiên cứu đề tài này, triển khai tiếp hướng nghiên cứu đề tài với nhiều phương pháp khác để có lượng tập phong phú Tơi xin chân thành cảm ơn! Thanh Hoá, ngày 25 tháng năm 2015 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Dương Đình Luyến 19 ... OH- → HCO 3- (1) * Số mol HCO 3- = số mol OH+ Nếu ≤ T xảy phản ứng: CO2 + 2OH- → CO3 2- + H2O (2) * Số mol CO3 2- = số mol CO2 + Nếu ≤ T ≤ 2, xảy hai phản ứng (1) (2) Đặt số mol HCO 3- = x, CO3 2-. .. Cu2+; 0,6 mol SO4 2-; 0,4 mol NO 3- Cô cạn dung dịch thu 116,8 gam hỗn hợp muối khan Xác định ion M3+ ? Đáp số : Cr3+ Ví dụ 3: Dung dịch A chứa ion CO 3 2-, SO3 2-, SO4 2- 0,1 mol HCO 3-, 0,3 mol Na+... PO4 3- = H3PO4 + Nếu ≤ T ≤ 2, xảy hai phản ứng (1) (2) (3) Đặt số mol H2PO 4- = x, HPO4 2- = y Ta có hệ phương trình: x + y = n H PO x + 2y = n OH − Giải ta được: y = n OH - n H PO x = n H PO - n
- Xem thêm -

Xem thêm: Sang kien kinh nghiem phuong phap giai bai tap dien phan, Sang kien kinh nghiem phuong phap giai bai tap dien phan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay