THỰC TRẠNG THỰC HIỆN các QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về các HÌNH THỨC KHUYẾN mại tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH và THƯƠNG mại HỒNG GAI

21 62 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 22:24

MỤC LỤCMỞ ĐẦU2CHƯƠNG 13CƠ SỞ LÝ THUYẾT31.1.Khái niệm và đặc điểm31.2.Hình thức khuyến mại41.3.Nguyên tắc khuyến mại71.4.Một số quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại71.5.Quyền và nghĩa vụ của thương nhân hoạt động khuyến mại91.6.Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại9CHƯƠNG 211THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG GAI112.1.Giới thiệu công ty112.2. Ngành nghề kinh doanh112.3.Thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại132.4.Những mặt hạn chế trong việc thực hiện hoạt động khuyến mại16CHƯƠNG 318KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ183.1.Kiến nghị183.2.Kết luận18KẾT LUẬN19TÀI LIỆU THAM KHẢO20 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT .3 1.1.Khái niệm đặc điểm 1.2.Hình thức khuyến mại .4 1.3.Nguyên tắc khuyến mại 1.4.Một số quy định pháp luật hoạt động khuyến mại .7 1.5.Quyền nghĩa vụ thương nhân hoạt động khuyến mại 1.6.Các hành vi bị cấm hoạt động khuyến mại CHƯƠNG 11 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI TẠI CƠNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI HỒNG GAI 11 2.1.Giới thiệu công ty 11 2.2 Ngành nghề kinh doanh .11 2.3.Thực quy định pháp luật hình thức khuyến mại 13 2.4.Những mặt hạn chế việc thực hoạt động khuyến mại 16 CHƯƠNG 18 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 18 3.1.Kiến nghị 18 3.2.Kết luận 18 KẾT LUẬN 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO .20 MỞ ĐẦU Khuyến mại dạng hoạt động xúc tiến kinh doanh thông thường doanh nghiệp, triển khai nhằm kích thích việc tiêu dùng, khuyến khích người tiêu dùng mua hàng hóa Khuyến mại tiến hành nhiều hình thức thực nhiều lần năm, giai đoạn sức mua giảm sút, cạnh tranh với chương trình khuyến mại đối thủ để giải phóng sớm hàng tồn kho…Một mặt, khuyến mại hữu ích với người tiêu dùng, giúp họ mua hàng hóa giá rẻ mức thơng thường, thứ mà họ khó tiếp cận khơng có khuyến mại Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước ngày phát triển nhanh mạnh Số lượng hàng hóa sản xuất ngày nhiều với chất lượng hàng hóa ngày nâng cao, mẫu mã, chủng loại mặt hàng ngày phong phú, đa dạng Điều đòi hỏi nhà sản xuất phải tích cực khâu tiêu thụ sản phẩm Phải làm để sản phẩm sản xuất phải tiêu thụ nhanh chóng thu lợi nhuận cao? Nhằm mục đích tiêu thụ sản phẩm, nhà sản xuất đưa nhiều hình thức quảng cáo sản phẩm Cụ thể như: giới thiệu sản phẩm, dùng thử sản phẩm thời gian…Nền kinh tế hàng hóa gọi khuyến mại hình thức khơng xa lạ với người tiêu dùng Ai lần quan tâm đến hình thức khuyến mại sản phẩm nhà sản xuất Kinh tế ngày phát triền nhu cầu thị trường ngày nâng cao Do chất lượng sống ngày nâng cao, người tiêu dùng ngày hiểu rõ sản phẩm mua, họ đòi hỏi cao chất lượng giá hàng hóa Vì vậy, cạnh tranh nhà sản xuất ngày liệt Muốn đầu việc tiêu thụ hàng hóa, đòi hỏi họ phải nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tiếp thị đưa hình thức khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng Vậy khuyến mại gì? Các hình thức khuyến mại tác dụng việc kinh doanh nào? Đây câu hỏi cần thiết cho người muốn tham gia vào thị trường người muốn tìm hiểu sâu khái niệm Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ câu hỏi CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1.Khái niệm đặc điểm 1.1.1.Khái niệm khuyến mại Luật Thương Mại Việt Nam quy định khuyến mại hoạt động xúc tiến thương mai thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng, cung ứng dịch vụ cách dành cho khách hàng lợi ích định Cách thức thực xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy mạnh mẽ việc bán hàng cung ứng dịch vụ dành cho khách hàng lợi ích định 1.1.2.Đặc điểm khuyến mại Theo quy định Luật Thương Mại 2005, khuyến mại có đặc điểm sau: - Chủ thể thực hành vi khuyến mại thương nhân Để tăng cường hội thương mại, thương nhân phép tự tổ chức thực việc khuyến mại, lựa chọn dịch vụ khuyến mại cho thương nhân khác để kinh doanh Quan hệ dịch vụ hình thành sở hợp đồng dịch vụ khuyến mại thương nhân có nhu cầu khuyến mại thương nhân kinh doanh dịch vụ - Cách thức xúc tiến thương mại: Là dành cho khách hàng lợi ích định Tùy thuộc mục tiêu đợt khuyến mại, tùy thuộc vào trạng thái cạnh tranh, phản ứng đối thủ cạnh tranh thị trường, tùy thuộc vào điều kiện kinh phí dành cho khuyến mại, lợi ích mà thương nhân dành cho khách hàng quà tặng, hàng mẫu để dùng thử, mua hàng giảm giá lợi ích phi vật chất khác Khách hàng khuyến mại người tiêu dùng trung gian phân phối Ví dụ như: đại lý bán hàng - Mục đích khuyến mại xúc tiến việc bán hàng cung ứng dịch vụ Để thực mục đích này, đợt khuyến mại hướng tới mục tiêu lơi kéo hành vi mua sắm, sử dụng dịch vụ khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới, kích thích trung gian phân phối ý đến hàng hóa doanh nghiệp, tăng lượng hàng đặt mua thơng qua tăng thị phần doanh nghiệp thị trường hàng hóa, dịch vụ 1.2.Hình thức khuyến mại Có nhiều cách thức khác để thương nhân dành cho khách hàng lợi ích định Lợi ích mà khách hàng hưởng lợi ích vật chất (tiền, hàng hóa) hay lợi ích phi vật chất (được cung ứng dịch vụ miễn phí) Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại phải hàng hóa dịch vụ kinh doanh hợp pháp Chúng ta tìm hiều rõ hình thức khuyến mại pháp luật quy định cụ thể 1.2.1.Hàng mẫu Thực cách thức này, thương nhân đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử trả tiền Thông thường, hàng mẫu sử dụng thương nhân cần giới thiệu sản phẩm sản phẩm cải tiến, vậy, hàng mẫu đưa cho khách hàng dùng thử hàng bán bán thị trường Theo Điều Nghị định 37/3006/NĐ-CP, có quy định: Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp phápthương nhân bán, cung ứng thị trường Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng thực nghĩa vụ tốn nào.Thương nhân thực chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm chất lượng hàng mẫu, dịch vụ mẫu phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu 1.2.2.Quà tặng Thương nhân phép tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền để thực mục tiêu xúc tiến thương mại Tặng quà thực khách hàng có hành vi mua sắm hàng hóa sử dụng dịch vụ thương nhân Hàng hóa, dịch vụ dùng làm quà tặng hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương nhân khác Việc luật pháp cho phép sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương nhân khác để phát tặng cho phép khuyến khích liên kết xúc tiến thương mại thương nhân nhằm khai thác lợi ích tối đa Việc tặng q trường hợp khơng có ý nghĩa thúc đẩy hành vi mua sắm, sử dụng dịch vụ mà thương nhân có hội quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Theo Điều Nghị định 37/3006/NĐ-CP, có quy định: Thương nhân thực chương trình khuyến mại hình thức tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền, không kèm theo việc mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ Phải chịu trách nhiệm chất lượng hàng hoá, tặng cho khách hàng, dịch vụ không thu tiền phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng hố, dịch vụ 1.2.3.Giảm giá Giảm giá hành vi bán hàng, cung ứng dịch vụ thời gian khuyến mại với giá thấp giá bán, giá cung ứng dịch vụ bình thường trước áp dụng thời gian khuyến mạithương nhân đăng ký thơng báo Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá việc khuyến mại theo hình thức thực theo quy định Chính phủ Khi khuyến mại theo cách thức này, để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, chống hành vi bán phá giá, luật pháp thườngquy định giới hạn mức độ giảm giá đơn vị hàng hóa, dịch vụ Việc giới hạn cần thiết để đảm bảo lợi ích doanh nghiệp xúc tiến thương mại, người tiêu dùng, khách hàng thương nhân khác Mức độ giảm giá cụ thể Chính phủ quy định Theo Điều Nghị định 37/3006/NĐ-CP, có quy định: Mức giảm giá tối đa hàng hoá, dịch vụ khuyến mại khơng vượt q 50% giá hàng hố, dịch vụ trước thời gian khuyến mại Khơng giảm giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ trường hợp giá bán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định giá cụ thể Không giảm giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp mức giá tối thiểu trường hợp giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá quy định giá tối thiểu.Tổng thời gian thực chương trình khuyến mại cách giảm giá loại nhãn hiệu hàng hố, dịch vụ khơng vượt q 90 (chín mươi) ngày năm; chương trình khuyến mại không vượt 45 (bốn mươi lăm) ngày Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ 1.2.4.Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu dự thi Theo chương trình này, khách hàng hưởng lợi ích định theo phương thức khác Phiếu mua hàng thường có ý nghĩa giảm giá có mệnh giá định để tốn cho lần mua sau hệ thống bán hàng thương nhân Phiếu sử dụng dịch vụ cho phép sử dụng dịch vụ miễn phí, theo điều kiện nhà cung ứng dịch vụ đưa Khác với điều này, phiếu dự thi mang lại giải thưởng khơng mang lại lợi ích cho khách hàng, phụ thuộc vào kết dự thi họ Chi tiết quy định cụ thể Điều 10, Điều 11 Nghị định 37/2006/NĐ-CP 1.2.5.Tổ chức kiện để thu hút khách hàng Các kiện tổ chức gắn liền tách rời với việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ khách hàng, ví dụ chương trình mang tính may rủi mà khách hàng trúng thưởng hoàn toàn may mắn Bốc thăm, cào số trúng thưởng, bóc, mở sản phẩm trúng thưởng, số dự thưởng kiện tổ chức gắn liền với hành vi mua sắm Tổ chức cho khách hàng tham gia chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí lợi ích phi vật chất mà thương nhân dành khuyến mại cho khách hàng, nhằm hướng tới khách hàng mục tiêu thương nhân Ngoài kiện đây, thương nhân tổ chức chương trình khách hàng thường xun, kiện khác mục đích khuyến mại Việc tổ chức kiện chương trình khách hàng thường xuyên quy định cụ thể Điều 12, Điều 13 Nghị định 37/2006/NĐ-CP Ngoài ra, pháp luật khơng cấm thương nhân sử dụng hình thức khác để khuyến mại tiến hành phải quan quản lý Nhà nước thương mại chấp thuận Như vậy, lợi ích mà khách hàng nhận thơng qua khuyến mại lợi ích vật chất phi vật chất Lợi ích vật chất xác định theo đơn giá sản phẩm, tặng cho trao thưởng mua hàng sử dụng dịch vụ thương nhân Lợi ích phi vật chất việc thụ hưởng dịch vụ miễn phí Tùy thuộc mức độ ảnh hưởng hình thức khuyến mại đến mơi trường kinh doanh, đến lợi ích khách hàng, lợi ích thương nhân khác, Nhà nước có quy định khác biệt điều kiện thủ tục thực khuyến mại Thủ tục đăng ký xin phép trước thực hoạt động khuyến mại, thông báo kết sau kết thúc đợt khuyến mại quan quản lý Nhà nước thương mại 1.3.Nguyên tắc khuyến mại - Trung thực, cơng khai, minh bạch: Chương trình khuyến mại phải thực hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch không xâm hại đến lợi ích hợp pháp người tiêu dùng, thương nhân, tổ chức cá nhân khác - Không phân biệt đối xử: Không phân biệt đối xử khách hàng tham gia chương trình khuyến mại chương trình khuyến mại - Hỗ trợ khách hàng: Thương nhân thực chương trình khuyến mại phải bảo đảm điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng có nghĩa vụ giải rõ ràng, nhanh chóng khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại (nếu có) - Chất lượng hàng hóa, dịch vụ: Thương nhân thực khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hàng hóa, dịch vụ dùng dùng để khuyến mại - Khơng lạm dụng lòng tin: Khơng lợi dụng lòng tin thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm khách hàng để thực khuyến mại nhằm phục vụ cho mục đích riêng thương nhân, tổ chức cá nhân - Cạnh tranh lành mạnh: Việc thực khuyến mại không tạo so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ với hàng hóa, dịch thương nhân, tổ chức cá nhân khác nhằm mục đích cạnh tranh khơng lành mạnh - Khơng khuyến mại thuốc chữa bệnh: Không dược dùng thuốc chữa bệnh cho người, kế loại thuốc phép lưu thông để khuyến mại 1.4.Một số quy định pháp luật hoạt động khuyến mại Pháp luật Việt Nam quy định chi tiết hoạt động khuyến mại thương nhân Điển Luật Thương Mại 2005, từ Điều 88 đến Điều 101 quy định cụ thể họat động khuyến mại Có thể kể đến Điều 95 quy định quyền thương nhân thực khuyến mại Theo đó, thương nhân có quyền lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, quy định lợi ích cụ thể mà khách hàng hưởng Đi kèm với quyền nghĩa vụ, Điều 96 quy định rõ ràng nghĩa vụ thương nhân thực khuyến mại, cụ thể như: thực đầy đủ trình tự, thủ tục khuyến mại theo quy định pháp luật, thực chương trình khuyến mại thông báo cam kết Quy định nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đồng thời góp phần điều chỉnh việc thực hoạt động khuyến mại thương nhân nghiêm túc Một quy định khơng phần cần thiết hành vi bị cấm hoạt động khuyến mại Các điều cấm hàng hóa bị cấm quy định chi tiết Điều 100, cụ thể như: cấm khuyến mại thiếu trung thực, lừa dối khách hàng, khuyến mại trường học, trụ sở quan nhà nước Đây quy định thực cần thiết kinh tế hàng hóa Khuyến mại quyền thương nhân, người sử dụng quyền theo cách thức khác Vì thế, cần đưa quy định để hạn chế cạnh tranh khơng lành mạnh gây khó khăn cho thương nhân khác đồng thời gây nên ảnh hưởng xấu đến lợi ích khách hàng Ngồi quy định Luật Thương mại 2005, Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 4-4-2006 quy định chi tiết hoạt động xúc tiến thương mạikhuyến mại Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định rõ ràng hoạt động khuyến mại thương nhân, quy định ghi nhận chương II Nghị định Mục chương II ( từ Điều đến Điều ) quy định nguyên tắc thực khuyến mại; hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; mức giảm tối đa hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại Đây quy định nhằm mục đích điều tiết giá sản phẩm dùng để khuyến mại tránh tình trạnh chạy đua giá nhà sản xuất gây rối loạn thị trường Mục gồm điều từ Điều đến Điều 14 quy định hình thức khuyến mại Nghị định phân tích rõ hình thức khuyến mại nhằm tránh tình trạng hiểu sai, hiểu nhầm hình thức đọc quy định Luật Thương mại 2005 Mục gồm điều từ Điều 15 đến Điều 20 quy định trình tự, thủ tục đăng ký thực khuyến mại Các quy định góp phần giải tỏa vướng mắc cho thương nhân muốn thực hoạt động khuyến mại sản phầm Điều 19,20 quy định chấm dứt đình hoạt động khuyến mại Thương nhân khơng có quyền chấm dứt họat động khuyến mại trước thời hạn công bố trừ trường hợp bất khả kháng bị quan có thẩm quyền đình Nếu vi phạm hành vi bị cấm quy định Điều 100 Luật Thương mại, thương nhân bị quan có thẩm quyền đình hoạt động thương mại 1.5.Quyền nghĩa vụ thương nhân hoạt động khuyến mại * Theo Điều 95 Luật Thương mại 2005, tổ chức hoạt động khuyến mại, thương nhân có quyền: Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại; Quy định lợi ích cụ thể mà khách hàng hưởng; Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực việc khuyến mại cho mình; Tự tổ chức thực hình thức khuyến mại theo quy định pháp luật * Thương nhân tổ chức hoạt động khuyến mại có nghĩa vụ sau theo Điều 96 Luật thương mại 2005: - Thực đầy đủ quy định trình tự, thủ tục pháp lý cần thiết để thực hình thức khuyến mại Trước thực việc khuyến mại, thương nhân phải đăng kí quan quản lý nhà nước thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương noi tổ chức khuyến mại thời gian, hình thức khuyến mại Kết thúc đợt khuyến mại, thương nhân phải thực việc thông báo kết đợt khuyến mại quan - Thông báo công khai nội dung, thông tin hoạt động khuyến mại cho khách hàng theo Điều 97 Luật thương mại 2005 - Thực chương trình khuyến mại thơng báo cam kết với khách hàng - Nghĩa vụ trích 50% giá trị giải thưởng công bố vào ngân sách nhà nước trường hợp khơng có người trúng thưởng (đối với hình thức trúng thưởng mang tính may rủi) - Tuân thủ thoả thuận hợp đồng dịch vụ khuyến mại ký kết 1.6.Các hành vi bị cấm hoạt động khuyến mại Theo Điều 100 Luật Thương mại năm 2005 số hoạt động khuyến mại sau bị Nhà nước cấm thực hiện: Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ bi cấm kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ bị hạn chế kinh doanh, hàng hố chưa phép lưu thơng, dịch vụ chưa phép cung ứng; Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hoá dịch vụ bị hạn chế kinh doanh, hàng hóa chưa phép lưu thơng, dịch vụ chưa phép cung ứng; Khuyến mại sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người 18 tuổi; Khuyến mại sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại hình thức; Khuyến mại thiếu trung thực gây hiểu lầm hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng; Khuyến mại để tiêu thụ hàng hóa chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ người lợi ích cơng cộng khác; Khuyến mại trường học, bệnh viện, trụ sở quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; Hứa tặng, thưởng không thực thực không đúng; Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Thực khuyến mại mà giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt hạn mức tối đa giảm giá hàng hoá, dịch vụ khuyến mại mức tối đa theo quy định pháp luật 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI TẠI CƠNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI HỒNG GAI  2.1.Giới thiệu công ty Tên công ty Mã số thuế Ngày cấp Tình trạng hoạt động Nơi đăng ký quản lý Địa trụ sở Điện thoại Fax Chủ sở hữu Địa chủ sở hữu CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI HỒNG GAI 5701832742 25/10/2016 Người nộp thuế hoạt động (đã cấp GCN ĐKT) Chi cục Thuế TP Hạ Long Số nhà 21, tổ 6, khu 3B, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam (Xem đồ) 0333845289 0333845289 Vũ Văn Thuyết Số 21, Tổ 6, Khu 3B-Phường Giếng Đáy-Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh 2.2 Ngành nghề kinh doanh F41000 - Xây dựng nhà loại F4210 - Xây dựng cơng trình đường sắt đường F42200 - Xây dựng công trình cơng ích F43110 - Phá dỡ F43120 - Chuẩn bị mặt F43210 - Lắp đặt hệ thống điện F4322 - Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lò sưởi điều hồ khơng khí G4610 - Đại lý, môi giới, đấu giá G4632 - Bán buôn thực phẩm G4633 - Bán buôn đồ uống G4649 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình G46510 - Bán bn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm G46520 - Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thơng 11 G4659 - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác G4662 - Bán buôn kim loại quặng kim loại G4663 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng G47210 - Bán lẻ lương thực cửa hàng chuyên doanh H4931 - Vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành (trừ vận tải xe buýt); H4932 - Vận tải hành khách đường khác H4933 - Vận tải hàng hóa đường I5510 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày I5610 - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động I5630 - Dịch vụ phục vụ đồ uống K66190 - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa phân vào đâu M7490 - Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa phân vào đâu N7710 - Cho thuê xe có động G4741 - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị viễn thông cửa hàng chuyên doanh G4752 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh G4759 - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh G4772 - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh N82110 - Dịch vụ hành văn phòng tổng hợp N82300 - Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại N82990 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu P8532 - Giáo dục nghề nghiệp N79110 - Đại lý du lịch N79120 - Điều hành tua du lịch (Ngành chính) 12 N79200 - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch 2.3.Thực quy định pháp luật hình thức khuyến mại 2.3.1 Về hạn mức giảm giá Về thời hạn giảm giá: Nhiều doanh nghiệp niêm yết giá đề giá giảm 20% hay 30%, bảng yết quanh năm, với mức giá số tuyệt đối khơng thay đổi Như vậy, giá giá bán thật, giá giảm hành vi coi lừa dối khách hàng Thực tế, doanh nghiệp quanh năm thực giảm giá, giảm giá luân phiên nhóm mặt hàng mà kinh doanh khơng vi phạm quy định Do pháp luậtquy định: “Tổng thời gian thực chương trình khuyến mại cách giảm giá loại nhãn hiệu hàng hố, dịch vụ khơng vượt q 90 (chín mươi) ngày năm; chương trình khuyến mại khơng vượt q 45 (bốn mười lăm) ngày” Hình thức giảm giá luân phiên thường áp dụng doanh nghiệp có số mặt hàng kinh doanh lớn siêu thị; doanh nghiệp chuyên doanh áp dụng mức hạn chế Về mức giảm giá: Mặc quy định cụ thể hạn mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho đơn vị hàng hoá, dịch vụ (là khơng q 50% đơn giá hàng hố, dịch vụ trước thời gian khuyến mại) Tuy nhiên, thực tế, có nhiều doanh nghiệp, muốn bán hàng tồn kho hết thời trang, muốn thực “đại hạ giá” mức 60-80% Do giá bán khuyến mại so sánh với giá “ngay trước thời gian khuyến mại” nên để thực điều này, doanh nghiệp chia làm nhiều chặng thời gian giảm giá (mỗi chặng ngắn, hết chặng đầu nâng lên cao chút sau lại giảm mạnh chặng thứ hai) mà không trái với quy định 2.3.2 Về hình thức khuyến mại Các hình thức khuyến mại pháp luật quy định chi tiết cụ thể Tuy nhiên, thực tế việc áp dụng hình thức có nhiều nhầm lẫn Nhiều 13 thương nhân lợi dụng “ranh giới” mong manh hùnh thức để thực hoạt động khuyến mại bất hợp pháp Giữa hình thức “tặng quà” hàng mẫu: Mục đích thương nhân đưa hàng mẫu cho khách hàng muốn giới thiệu với họ hàng hoá, dịch vụ mình, định hướng hành vi mua bán họ sau kiểm nghiệm chất lượng hàng hoá, dịch vụ thương nhân Bởi với hàng hố có chất lượng tương đương, khách hàng có tâm lý muốn chọn mua hàng hoá khuyến mại, khách hàng quà tặng mà mua hàng Hình thức khuyến mại mà hãng viễn thông hay sử dụng “mua tặng hay “nạp thẻ nhân đơi tài khoản”… Hình thức có phần giống với hình thức “giảm giá” thực chất khơng phải Khi giảm giá, khách hàng mua sản phẩm với giá bán thấp lúc chưa khuyến mại, với hình thức “mua tặng 1” khách hàng tặng 100% giá trị hàng hố mua Trong hình thức khuyến mạiLuật Thương mại 2005 quy định khơng có hình thức gọi “mua tặng 1” Nếu doanh nghiệp muốn áp dụng hình thức khác ngồi hình thức phải đăng ký với quan quản lý nhà nước thương mại địa phương Nhưng doanh nghiệp sử dụng hình thức “mua tặng 1” với việc tặng 100% giá trị hàng hoá vi phạm quy định hạn mức tối đa giá trị hàng hố, dịch vụ dùng để khuyến mại Qua đó, cho thấy việc áp dụng quy định hình thức khuyến mại nhiều bất cập Về hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ theo việc tham dự chương trình mang tính may rủi Có doanh nghiệp thực chương trình may rủi chưa trung thực minh bạch, yêu cầu khách hàng sưu tập đủ số nắp chai có in hình phận xe đạp để ghép thành xe có giải cao thực tế khơng phát hành đủ nắp chai có in hết phận; thẻ cào trúng thưởng không phát hành thẻ có giải đặc biệt Do dó, có chương trình khuyến mại quảng cáo với giải thưởng cao khơng có người trúng Doanh nghiệp "câu" người tiêu dùng mua nhiều hàng để hy vọng trúng giải cuối khơng chi phí giải thưởng cho khách hàng 14 Tuy nhiên, hình thức cụ thể khuyến mại mang tính may rủi đa dạng Do đó, doanh nghiệp thực chương trình cách trung thực minh bạch xảy việc khơng có người trúng giải (giải cao thấp) phải thực nghĩa vụ nộp ngân sách Về chất lượng hàng hoá, dịch vụ dùng cho khuyến mại Theo quy định pháp luật việc khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ người lợi ích cơng cộng khác hồn tồn bị cấm Tuy nhiên, thực tế quy định không donh nghiệp áp dụng thực hoạt động khuyến mạidụ chương trình khuyến mại Tứ gia Computer dành cho khách hàng thuộc 30 tỉnh miền Bắc miền Trung từ ngày 20/9 đến ngày 19/10/2008 Theo đó, khách hàng thuộc tỉnh mua hàng khuyến hàng ngày mua sản phẩm danh sách với giá ưu đãi (VD: Ram 512, loa…) Nhưng khách hàng đến mua nhận sản phẩm khơng với thông tin mà công ty đưa ra, phần lớn sản phẩm bán cho khách hàng hàng chất lượng, không rõ nguồn gốc hàng cũ, qua sử dụng 2.3.3.Về quy định thông báo khuyến mại Theo Điều 96 Luật Thương mại, trước tiến hành hoạt động khuyến mại, thương nhân phải đăng ký gửi thông báo văn đến quan quản lý nhà nước thương mại địa phương nơi tổ chức khuyến mại Nhưng qua dấu hiệu khảo sát cho thấy, thương nhân thực khuyến mại không thực quy định pháp luật 2.4.Những mặt hạn chế việc thực hoạt động khuyến mại Luật thương mại 2005 quy định cách cụ thể hình thức khuyến mại, chủ thể tiến hành hoạt động khuyến mại, hàng hóa dịch vụ để khuyến mại Trong nghị định 37/2006/NĐ-CP phủ hướng dẫn thi hành quy định Luật thương mại 2005 hoạt động khuyến mại quy định chi tiết quy trình tiến hành thực hoạt đông khuyến mại, điều kiện bắt buộc phải tuân thủ tiến hành hoạt động thương mại thương nhân Mặc hệ thống quy định Luật hành hoạt động 15 khuyến mại tương đối đầy đủ chặt chẽ thực tiễn hoạt động khuyến mại nước ta nhiều bất cập Với hình thức khuyến mại quy định bao gồm: Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử khơng phải trả tiền; tặng hàng hố cho khách hàng; cung ứng dịch vụ với giá thấp giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó; bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng hưởng hay số lợi ích định; bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ giải thưởng công bố; bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ việc trúng thưởng dựa may mắn người tham gia theo thể lệ giải thưởng cơng bố; tổ chức chương trình khách hàng thường xun Theo việc tặng thưởng cho khách hàng số lượng trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực thể hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận mua hàng hố, dịch vụ hình thức khác; tổ chức cho khách hàng tham gia chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí kiện khác mục đích khuyến mại thấy hoạt động khuyến mại nước ta diễn cách sơi động phong phú Nhưng có thực tế hoạt động khuyến mại diễn ạt thiếu kiểm soát nhà nước Hai hình thức khuyến mại phổ biến mà thương nhân hay sử dụng phổ biến là: giảm giá bán hàng hóa cung ứng dịch vụ bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo phiếu dự thi để chọn người trao giải thưởng theo thể lệ giải thưởng công bố hai hình thức khuyến mại mà người tiêu dùng dễ bị " đánh lừa" Với hình thức giảm giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người tiêu dùng biết giá hàng hóa giảm tỷ lệ so với giá thông thường trước giảm giá ( với hình thức bán hàng giảm giá cửa hàng, công ty nhỏ) Với biển " hạ giá " " đại hạ giá", cửa hàng đánh trúng tâm lý muốn mua rẻ người tiêu dùng song thực tế họ tự ý nâng giá lên để ngụy tạo mức giảm giá hấp dẫn nhằm câu kéo khách hàng Ngoài ra, số nhà sản xuất, nhà phân phối hàng hóa lợi dụng hình thức khuyến mại giảm giá nhằm bán phá hàng hóa, dịch vụ hay tượng nhà cung cấp hàng hóa 16 lớn bắt tay với nhay hạ giá đồng loạt sản phẩm với dụng ý cạnh tranh thiếu lành mạnh với đối thủ khác thị trường liên quan Trong đó, với hình thức tham gia chương trình khuyến mại trúng thưởng nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ, thơng tin đưa cách thức lựa chọn người trúng thưởng, nghĩa vụ tài người trúng thưởng, danh sách người trúng giải thường bị công bố không rõ ràng, dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, chí làm phát sinh tiêu cực việc lựa chọn người trúng thưởng Tình trạng thiếu minh bạch thơng tin trình thực chương trình khuyến mại kiểu dễ làm phát sinh tiêu cực kiểu cấu người trúng giải hay giải thưởng cho người trúng thưởng không công bố 17 CHƯƠNG KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1.Kiến nghị Hoàn thiện quy định pháp luật khuyến mại - Đối với hình thức khuyến mại chắn có người tiêu dùng trúng thưởng (như bốc thăm trúng thưởng, quay số trúng thưởng…): ban hành áp dụng quy định quy chế kiểm tra, giám sát quy trình thực khuyến mại, hoạt động xác định người tiêu dùng trúng thưởng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng, công khai hoạt động khuyến mại; - Đối với hình thức khuyến mại khơng chắn có người trúng thưởng (giật nắp lon, tem trúng thưởng hàng hoá…): ban hành quy định kiểm tra, giám sát việc đưa giải thưởng vào hàng hố việc lưu thơng hàng hố thị trường; - Giảm bớt thủ tục hành trình thương nhân tiến hành hoạt động khuyến mại bãi bỏ quy định việc thương nhân phải tiến hành thông báo cho Sở thương mại cấp tỉnh hoạt động khuyến mại loại hình khuyến mại áp dụng hình thức cấp phép; - Bổ sung hình thức khuyến mại xác định rõ tiêu phân loại hình thức khuyến mại; - Quy định chi tiết, rõ ràng hình thức khuyến mại yêu cầu thương nhân thực hình thức để thương nhân chủ động hoạt động kinh doanh nói chung khuyến mại nói riêng, tránh rủi ro mặt pháp lý 3.2.Kết luận Mục đích khuyến mại xúc tiến việc bán hàng cung ứng dịch vụ Để thực mục đích mày, đợt khuyến mại hướng tới mục tiêu lôi kéo hành vi mua sắm, sử dụng dịch vụ khách hàng… Cách thức thực khuyến mại thương nhân phong phú Tuy nhiên, hệ hoạt động khuyến mại mang lại cho thương nhân cho khách hàng người quan tâm Việc khuyến 18 mại đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng đồng thời tăng doanh thu cho doanh nghiệp có lẽ ln ln mục đích mà thương nhân hướng tới 19 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh vấn đề tất yếu doanh nghiệp Trong ganh đua đó, doanh nghiệp sử dụng giải pháp để tìm kiếm, thúc đẩy hội bán hàng cung ứng dịch vụ Hiện nay, với xu cạnh tranh đó, để tồn phát triển doanh nghiệp phải có chiến lược nghiên cứu, xác định thị trường kinh doanh, phân tích hành vi nhu cầu mua sắm khách hàng, tìm biện pháp để tiêu thụ hàng hóa cách tốt Cùng với đa dạng hàng hóa đa phương hóa quan hệ mua bán, doanh nghiệp phải hạch toán chiến lược kinh doanh tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh đó, đồng thời phải cạnh tranh với để tìm kiếm thị trường cho Để lơi kéo khách hàng, chiếm lĩnh thị trường, doanh nghiệp tìm đến giải pháp quảng cáo, khuyến mại sản phẩm Hoạt động xúc tiến thương mại nói chung trở thành nhu cầu tất yếu doanh nghiệp nhằm mục đích đưa giải pháp tiếp cận thị trường cách tốt để đến kết cuối thu lợi nhuận Khuyến mại hình thức xúc tiến thương mại sử dụng phổ biến Với hình thức khuyến mại đa dạng như: giảm giá, mua hàng nhận quà tặng, phần thưởng hay phiếu mua hàng có ưu đãi Khuyến mại có ý nghĩa giới thiệu sản phẩm mới, sản phẩm cũ bán với giá cạnh tranh nhằm lôi kéo khách hàng phía mình, gia tăng thị phần kinh doanh Bên cạnh khuyến mại góp phần kích thích nhu cầu mua sắm người tiêu dùng từ đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực việc sản xuất sản phẩm có chất lượng / 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình Luật thương mại, tập II, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND – 2008; [2] Luật thương mại năm 2005; [3] Luận văn thạc sĩ - Trần Dũng Hải, Pháp luật thương mại hoạt động quảng cáo khuyến mạiThực trạng giải pháp; [4] http://vi.wikipedia.org/wiki/Khuy%E1%BA%BFn_m%E1%BA%A1i [5] http://phapluattp.vn/20100419111039385p1014c1070/khuyen-mai-gaysoc-loi-nhuan-va-niem-tin.htm 21 ... TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG GAI 2.1.Giới thiệu công ty Tên công ty Mã số thuế Ngày cấp Tình trạng hoạt động Nơi... khơng trái với quy định 2.3.2 Về hình thức khuyến mại Các hình thức khuyến mại pháp luật quy định chi tiết cụ thể Tuy nhiên, thực tế việc áp dụng hình thức có nhiều nhầm lẫn Nhiều 13 thương nhân... khuyến mại Nhưng qua dấu hiệu khảo sát cho thấy, thương nhân thực khuyến mại không thực quy định pháp luật 2.4.Những mặt hạn chế việc thực hoạt động khuyến mại Luật thương mại 2005 quy định cách
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN các QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về các HÌNH THỨC KHUYẾN mại tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH và THƯƠNG mại HỒNG GAI, THỰC TRẠNG THỰC HIỆN các QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về các HÌNH THỨC KHUYẾN mại tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH và THƯƠNG mại HỒNG GAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay