giao an toan DON VI DO KHOI LUONG

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 22:15

Kế hoạch dạy mơn Tốn Lớp KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: KHOA HỌC DỰ ÁN: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT KÌ THÚ! Tiết 1: Giới thiệu, phân nhóm, phân công nhiệm vụ I MỤC TIÊU: - Giới thiệu Dự án: Thế giới động vật kì thú! - Học sinh nắm mục tiêu, cách học theo dự án - Học sinh biết phân nhóm, phân vai, phân cơng nhiệm vụ thành viên nhóm - Giới thiệu số điều em biết (vốn sống), điều em muốn biết, điều em học tiết II CHUẨN BỊ: + Giáo viên: - Bài giảng vận dụng Bảng tương tác phần mền Activinspire, Actiview - 33 Phiếu Bài tập Dự án: Phân vai, Nhiệm vụ, Tiến trình Dự án - 33 phiếu Sơ đồ KWL - 33 mũ đội phân vai nhóm (Phóng viên, nhà quản lí, Chuyên gia, Nhà nghiên cứu) + Học sinh: - Vở, SGK, Bút lơng - Hình ảnh sưu tầm động vật (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG Thời gian 3’ 2’ 10’ 5’ Hoạt động GV Khởi động: -Yêu cầu nhóm văn thể mỹ thực Giới thiệu bài: - Gv hỏi nội dung toán trước - Hs xem đoạn phim, Giới thiệu Bài mới: + Hoạt động Tên gọi, kí hiệu quan hệ đơn vị đo khối lượng thông dụng - GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT1 - Gv Yc Hs làm vào SGK - GV tổ chức học sinh sửa bảng tương tác - Chốt kiến thức bảng đơn vị đo Hoạt động Chuyển đổi số đo độ dài - Yêu cầu Hs đọc yêu cầu BT2 - Yêu cầu HS làm vào SGK - Tổ chức sửa cho học sinh Hoạt động HS - Nhóm văn nghệ điều khiển lớp khởi động - Một số HS trả lời ĐDDH - Bài giảng vận dụng Bảng tương tác phần mền Activinspire - Bài giảng vận -Hs đọc, lắng nghe -HS làm - HS sửa bài, nhận xét bạn - Hs đọc - HS làm vào SGK - Hs chia làm hai nhóm Thực hiện: GV Ngơ Thị Bích Ngọc dụng Bảng tương tác phần mền Activinspire Kế hoạch dạy mơn Tốn Lớp trò chơi “Khám phá Bức tường Bí mật” BT 10’ 5’ - GV nhận xét, chốt đội thắng cuộc, chốt kiến thức, tặng quà Hoạt động 3: Giải toán với số đo khối lượng - Yêu cầu Hs đọc yêu cầu BT3 - Yêu cầu Hs gạch “từ khóa” trọng tâm đề - Yêu cầu học sinh chia sẻ, thảo luận tìm dạng tốn - GV chốt đề - Yêu cầu HS làm vào Hs giỏi làm xong tập, nhận xét chọn tập nâng cao (BT4) làm thêm - Gv yêu cầu HS sửa kết hợp trình chiếu làm học sinh phần mềm Actiview - GV hỏi HS nhận xét cách làm, chốt kiến thức Củng cố – Dặn dò: - Trò chơi: Rung chng vàng!! - GV tổ chức học sinh chọn đề bài, điền vào chỗ chấm - Nhận xét, chốt - Nhận xét tiết học, dặn Hs xem tiếp Luyện tập nhóm bạn, chơi trò chơi, bốc thăm bơng hoa may mắn có tốn sửa bài, mời bạn nhận xét - Hs lắng nghe - Bài giảng vận dụng Bảng tương tác phần mền Activinspire - HS đọc - HS gạch cá nhân -Hs thảo luận -HS lắng nghe - HS làm - HS nhận xét, sửa - Bài giảng vận - Hs lắng nghe, chốt dụng Bảng tương tác phần mền Activinspire Actiview -HS làm toán phiếu tập bảng tương tác -Nhận xét, chốt, rung chuông vàng -Lắng nghe, ghi nhớ Thực hiện: GV Ngơ Thị Bích Ngọc - Bài giảng vận dụng Bảng tương tác phần mền Activinspire ... mền Activinspire - HS đọc - HS gạch cá nhân -Hs thảo luận -HS lắng nghe - HS làm - HS nhận xét, sửa - Bài giảng vận - Hs lắng nghe, chốt dụng Bảng tương tác phần mền Activinspire Actiview -HS... chọn tập nâng cao (BT4) làm thêm - Gv yêu cầu HS sửa kết hợp trình chiếu làm học sinh phần mềm Actiview - GV hỏi HS nhận xét cách làm, chốt kiến thức Củng cố – Dặn dò: - Trò chơi: Rung chng vàng!!... nghe, ghi nhớ Thực hiện: GV Ngơ Thị Bích Ngọc - Bài giảng vận dụng Bảng tương tác phần mền Activinspire
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an toan DON VI DO KHOI LUONG, giao an toan DON VI DO KHOI LUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay