giao an dao duc bai 5 tinh ban tiet 2

2 59 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 22:12

Kế hoạch dạy môn Đạo đức Lớp KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN: ĐẠO ĐỨC BÀI: TÌNH BẠN (TIẾT 2) Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 Đạo đức TÌNH BẠN (Tiết 2) I Mục tiêu: Học xong này, HS biết: - Bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, khó khăn, hoạn nạn - Cư xử tốt với bạn bè sống hàng ngày **Bổ sung : Phần Lồng ghép giáo dục kĩ sống: - Kĩ tư phê phán (biết phê phán, đánh giá quan niệm sai, hành vi ứng xử ko phù hợp với bạn bè.) - Kĩ định phù hợp tình có liên quan tới bạn bè - Kĩ giao tiếp ứng xử với bạn bè học tập, vui chơi sống - Kĩ thể cảm thông, chia sẻ với bạn bè II Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN * Hoạt động 1: Đóng vai: tập HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH + Mục tiêu: HS biết ứng sử phù hợp tình bạn làm điều sai + Cách tiến hành: - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho - HS hoạt động nhóm, thảo luận đóng nhóm thảo luận đóng vai tình vai tập - Các nhóm thảo luận đóng vai - Các nhóm lên đóng vai - Các nhóm lên đóng vai Thực hiện: GV Ngơ Thị Bích Ngọc Kế hoạch dạy môn Đạo đức Lớp - Thảo luận lớp: Vì em lại ứng xử thấy HS trả lời bạn làm điều sai? Em có sợ bạn giận em khun bạn khơng? Em nghĩ bạn khun ngăn khơng cho em làm điều sai trái? Em có giận có trách bạn khơng? Em có nhận xét cách ứng xử đóng vai nhóm? Cách ứng sử phù hợp? sao? GV kết luận: Cần khuyên ngăn bạn, góp ý thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến bộ, Như người bạn tốt * Hoạt động 2: Tự liên hệ + Mục tiêu: HS biết tự liên hệ cách đối sử với bạn bè + Cách tiến hành - Yêu cầu HS tự liên hệ - HS trao đổi nhóm - HS suy nghĩ trả lời - Gọi số HS bày trước lớp - HS thảo luận nhóm - GV nhận xét - Một số HS trình bày trước lớp * Hoạt động 3: HS hát, kể chuyện, đọc thơ chủ đề tình bạn + Mục tiêu: củng cố + Cách tiến hành: - Có thể tự HS xung phong lên kể, đọc - 2, HS trình bày thơ - GV nhận xét Thực hiện: GV Ngô Thị Bích Ngọc ... khuyên ngăn bạn, góp ý thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến bộ, Như người bạn tốt * Hoạt động 2: Tự liên hệ + Mục tiêu: HS biết tự liên hệ cách đối sử với bạn bè + Cách tiến hành - Yêu cầu HS... thơ chủ đề tình bạn + Mục tiêu: củng cố + Cách tiến hành: - Có thể tự HS xung phong lên kể, đọc - 2, HS trình bày thơ - GV nhận xét Thực hiện: GV Ngô Thị Bích Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dao duc bai 5 tinh ban tiet 2, giao an dao duc bai 5 tinh ban tiet 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay