HOẠT ĐỘNG TẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NGỮ VĂN 7 CHỦ ĐỀ: NẾU TÔI LÀ HIỆU TRƯỞNG

11 742 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 22:05

HOẠT ĐỘNG TẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NGỮ VĂN 7 CHỦ ĐỀ: NẾU TÔI LÀ HIỆU TRƯỞNGTiết 114115: NGOẠI KHÓA TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO: “NẾU TÔI LÀ HIỆU TRƯỞNG”Ngày soạn: 1532018Ngày dạy : 7B………..BƯỚC 1. Xác định vấn đề cần giải quyết HS đặt mình vào địa vị Hiệu trưởngBƯỚC 2. Xây dựng nội dung chủ đề bài học Lập kế hoạch tranh cử vào vị trí Hiệu trưởng Quan tâm, lựa chọn, bày tỏ quan điểm về vấn đề cộng đồng, xã hội Chuẩn bị của GV và HS 1. Giáo viên: Giáo án. Máy tính , máy chiếu. Phiếu đánh giá. 2. Học sinh: HS: Chuẩn bị nội dung trải nghiệm theo nhóm đã được phân côngBƯỚC 3. Xác định mục tiêu bài học Kiến thức: HS hiểu được vị trí, vai trò của Hiệu trưởng trong nhà trường Biết lập kế hoạch tranh cử vào vị trí Hiệu trưởng Sáng tạo được những sản phẩm liên quan đến chủ đề: Bài viết, sưu tầm, bài vẽ, poster... Kĩ năng: Thuyết trình một vấn đề. Thái độ: Yêu mến, kính trọng thầy Hiệu trưởng Năng lực chủ yếu cần hình thành. Hợp tác, thảo luận . Sáng tạo. Năng lực thẩm mĩ. Trình bày báo cáo sản phẩm.BƯỚC 4. Thiết kế tiến trình dạy học.I. Hoạt động 1: Khởi độngBước 1: GV nêu nhiệm vụ: Hát một bài về thầy cô và mái trường có múa phụ họa. .Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụBước 3: GV nhận xét và chuyển sang bài mớiII. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mớiHĐ 2.1: Tìm kiếm thông tinBước 1: GV nêu nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS : Nhiệm vụ nhóm 1: Tìm kiếm thông tin từ SGK Ngữ văn lớp 7 về văn nghị luận, các thao tác nghị luận chứng minh, giải thích Nhiệm vụ nhóm 2: Tìm kiếm thông tin từ các nguồn khác về các cụm từ khóa: “ Kĩ năng lập kế hoạch“, „ vận động tranh cử“, kĩ năng vận động tranh cử“, , trường học thân thiện Nhiệm vụ nhóm 3: Nghiên cứu tài liệu về hình thức vận động tranh cử và các cuộc vận động tranh cử trong thực tế Nhiệm vụ nhóm 4: Thăm dò nhu cầu thực tiễn của HS trong trường nói riêng và HS các trường nói chung về những điều cần có ở một trường học thân thiện Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ Các nhóm đề ra kế hoạch , phân công nhiệm vụBước 3: Các nhóm nhận xét, trao đổi về những vấn đề thắc mắc về nhiệm vụBước 4: GV nhận xét ,chốt kiến thức.Hiệu trưởng có vai trò quan trọng , quyết định mọi hoạt động của nhà trường . Vì vậy, mọi quyết định của Hiệu trưởng phải được xem xét , cân nhắc , dựa trên mục tiêu chung. Bạn tham gia tranh cử phải có tố chất lãnh đạo, biết vì HS và phụ huynh HSHĐ 2.2: Xử lí thông tinBước 1: Từng thành viên báo cáo kết quả tìm kiếm thông tin Bước 2: Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên sử dụng các thông tin đã tìm kiếm được để hoàn thiện sơ đồ tư duy sau:Hợp tác quốc tế Văn nghệ thể thaoTrường học thân thiệnHọc tập Kĩ năng sống, giá trị sốngHoạt động 2.3: Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch và vận động tranh cửBước 1: Xây dựng ý tưởng Các thành viên trong nhóm bàn bạc và thống nhất: + Đề xuất ứng cử viên tham gia tranh cử, lựa chọn vấn đề sẽ triển khai và cách tuyên truyền , quảng bá kế hoạch+ Xác định thời gian, địa điểm dự trù kinh phí+ Chuẩn bị hồ sơ ứng cử viên: Đơn, sơ yếu lí lịch, thành tích, ảnh 4.6, kế hoạchBước 2: Vận động tranh cử Ứng cử gặp gỡ cử tri để giới thiệu về mình và kế hoạch sẽ triển khai Vận động cử tri bầu cho mình Bước 3: Ghi chép lại phản hồi của cử tri để hoàn thiện kế hoạch Hoạt động 4: Vận dụng GV đánh giá quá trình thực hiện của GV HS trình bày những khó khăn, thuận lợiHoạt động 5: Mở rộng, sáng tạo : Tham khảo thêm các hình thức tranh cử trên thế giới Chuẩn bị: Ca Huế trên sông Hương Rút kinh nghiệm:Tiết 116 117 Tiết 114-115: NGOẠI KHĨA TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO: “NẾU TƠI HIỆU TRƯỞNG” Ngày soạn: 15/3/2018 Ngày dạy : 7B……… BƯỚC Xác định vấn đề cần giải - HS đặt vào địa vị Hiệu trưởng BƯỚC Xây dựng nội dung chủ đề học -Lập kế hoạch tranh cử vào vị trí Hiệu trưởng - Quan tâm, lựa chọn, bày tỏ quan điểm vấn đề cộng đồng, xã hội - Chuẩn bị GV HS Giáo viên: - Giáo án - Máy tính , máy chiếu - Phiếu đánh giá Học sinh: - HS: Chuẩn bị nội dung trải nghiệm theo nhóm phân công BƯỚC Xác định mục tiêu học * Kiến thức: - HS hiểu vị trí, vai trò Hiệu trưởng nhà trường - Biết lập kế hoạch tranh cử vào vị trí Hiệu trưởng - Sáng tạo sản phẩm liên quan đến chủ đề: Bài viết, sưu tầm, vẽ, poster * Kĩ năng: Thuyết trình vấn đề * Thái độ: Yêu mến, kính trọng thầy Hiệu trưởng * Năng lực chủ yếu cần hình thành - Hợp tác, thảo luận - Sáng tạo - Năng lực thẩm mĩ - Trình bày báo cáo sản phẩm BƯỚC Thiết kế tiến trình dạy học I Hoạt động 1: Khởi động Bước 1: GV nêu nhiệm vụ: - Hát thầy mái trường có múa phụ họa Bước 2: HS thực nhiệm vụ Bước 3: GV nhận xét chuyển sang II Hoạt động 2: Hình thành kiến thức HĐ 2.1: Tìm kiếm thơng tin Bước 1: GV nêu nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS : - Nhiệm vụ nhóm 1: Tìm kiếm thơng tin từ SGK Ngữ văn lớp văn nghị luận, thao tác nghị luận chứng minh, giải thích - Nhiệm vụ nhóm 2: Tìm kiếm thơng tin từ nguồn khác cụm từ khóa: “ Kĩ lập kế hoạch“, „ vận động tranh cử“, kĩ vận động tranh cử“, , trường học thân thiện - Nhiệm vụ nhóm 3: Nghiên cứu tài liệu hình thức vận động tranh cử vận động tranh cử thực tế - Nhiệm vụ nhóm 4: Thăm dò nhu cầu thực tiễn HS trường nói riêng HS trường nói chung điều cần có trường học thân thiện Bước 2: HS thực nhiệm vụ - Các nhóm đề kế hoạch , phân cơng nhiệm vụ Bước 3: Các nhóm nhận xét, trao đổi vấn đề thắc mắc nhiệm vụ Bước 4: GV nhận xét ,chốt kiến thức Hiệu trưởng có vai trò quan trọng , định hoạt động nhà trường Vì vậy, định Hiệu trưởng phải xem xét , cân nhắc , dựa mục tiêu chung Bạn tham gia tranh cử phải có tố chất lãnh đạo, biết HS phụ huynh HS HĐ 2.2: Xử lí thông tin Bước 1: Từng thành viên báo cáo kết tìm kiếm thơng tin Bước 2: Nhóm trưởng u cầu thành viên sử dụng thông tin tìm kiếm để hồn thiện sơ đồ tư sau: Hợp tác quốc tế Văn nghệ- thể thao Trường học thân thiện Học tập Kĩ sống, giá trị sống Hoạt động 2.3: Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch vận động tranh cử Bước 1: Xây dựng ý tưởng - Các thành viên nhóm bàn bạc thống nhất: + Đề xuất ứng cử viên tham gia tranh cử, lựa chọn vấn đề triển khai cách tuyên truyền , quảng bá kế hoạch + Xác định thời gian, địa điểm dự trù kinh phí + Chuẩn bị hồ sơ ứng cử viên: Đơn, sơ yếu lí lịch, thành tích, ảnh 4.6, kế hoạch Bước 2: Vận động tranh cử - Ứng cử gặp gỡ cử tri để giới thiệu kế hoạch triển khai - Vận động cử tri bầu cho Bước 3: Ghi chép lại phản hồi cử tri để hoàn thiện kế hoạch Hoạt động 4: Vận dụng - GV đánh giá trình thực GV - HS trình bày khó khăn, thuận lợi Hoạt động 5: Mở rộng, sáng tạo : - Tham khảo thêm hình thức tranh cử giới - Chuẩn bị: Ca Huế sông Hương * Rút kinh nghiệm: Tiết 116 -117 Tiết 123-124 : BÁO CÁO NGOẠI KHĨA TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO “NẾU TƠI HIỆU TRƯỞNG” Ngày soạn: 25/3/2018 Ngày dạy : 7B……… BƯỚC Xác định vấn đề cần giải - HS đặt vào địa vị Hiệu trưởng BƯỚC Xây dựng nội dung chủ đề học -Lập kế hoạch tranh cử vào vị trí Hiệu trưởng - Quan tâm, lựa chọn, bày tỏ quan điểm vấn đề cộng đồng, xã hội - Chuẩn bị GV HS Giáo viên: - Giáo án - Máy tính kết nối máy chiếu, máy ảnh - Phiếu đánh giá Học sinh: - HS: Chuẩn bị nội dung trải nghiệm theo nhóm phân cơng BƯỚC Xác định mục tiêu học * Kiến thức: - HS hiểu vị trí, vai trò Hiệu trưởng nhà trường - Biết lập kế hoạch tranh cử vào vị trí Hiệu trưởng - Sáng tạo sản phẩm liên quan đến chủ đề: Bài viết, sưu tầm, vẽ, poster * Kĩ năng: Thuyết trình vấn đề * Thái độ: Yêu mến, kính trọng thầy Hiệu trưởng * Năng lực chủ yếu cần hình thành - Hợp tác, thảo luận - Sáng tạo - Năng lực thẩm mĩ - Trình bày báo cáo sản phẩm BƯỚC Thiết kế tiến trình dạy học I Hoạt động 1: Khởi động Bước 1: GV nêu nhiệm vụ: - Hát „ Tơi ngơi sao“ có múa phụ họa Bước 2: HS thực nhiệm vụ Bước 3: GV nhận xét chuyển sang II Hoạt động 2: Hình thành kiến thức HĐ 2.1: Triển lãm, báo cáo đánh giá sản phẩm Bước 1: Chuẩn bị GV giao nhiệm vụ cho HS : - Chuẩn bị sở vật chất - Thống hình thức báo cáo( poster, sơ đồ tư duy, video clip, trình bày PowerPoint, ) - Lựa chon hình thức trưng bày kế hoạch tranh cử - Các ứng cử viên diễn thuyết - Báo cáo Bước 2: HS báo cáo - Đại diện nhóm báo cáo - Yêu cầu: + Nội dung: Kế hoạch cụ thể, rõ ràng, thiết thực, thông điệp rõ ràng, + Hình thức: Giọng nói to, rõ ràng, tự nhiên giàu cảm xúc, thái độ khiêm tốn, cầu thị; có minh họa phù hợp Bước 3: Các nhóm nhận xét, đánh giá sản phẩm nhóm khác ưu- nhược điểm vấn đề cần chỉnh sửa - Tiêu chí đánh giá: + Về sản phẩm: Kế hoạch khả thi có tính ứng dụng cao, luận điểm, luận rõ ràng + Kế hoạch thiết kế khoa học sinh động, sử dụng phương tiện hỗ trợ hiệu + Về hoạt động : Các thành viên tích cực , chủ động, sáng tạo, hồn thành cơng việc, đồn kết, tôn trọng sẵn sàng hợp tác; làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, hoàn thành tiến độ Bước 4: GV nhận xét - Ưu điểm - Tồn HĐ 2.2: Đánh giá thông qua phiếu Bước 1: GV yêu cầu HS đánh giá qua phiếu theo hình thức: - Cá nhân tự đánh giá mức độ 0,1,2,3,4 - Nhóm đánh giá mức độ A,B,C,D Bước 2: HS thực Bước 3: Các nhóm nhận xét Bước 4: GV chốt - Chuẩn bị: Dấu chấm lửng dấu chấm phẩy * Rút kinh nghiệm BGH KÝ DUYỆT Văn Hải, ngày … tháng … năm 2018 ... nêu nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS : - Nhiệm vụ nhóm 1: Tìm kiếm thông tin từ SGK Ngữ văn lớp văn nghị luận, thao tác nghị luận chứng minh, giải thích - Nhiệm vụ nhóm 2: Tìm kiếm thơng tin từ... thực GV - HS trình bày khó khăn, thuận lợi Hoạt động 5: Mở rộng, sáng tạo : - Tham khảo thêm hình thức tranh cử giới - Chuẩn bị: Ca Huế sông Hương * Rút kinh nghiệm: Tiết 116 -1 17 Tiết 12 3-1 24 :... cần hình thành - Hợp tác, thảo luận - Sáng tạo - Năng lực thẩm mĩ - Trình bày báo cáo sản phẩm BƯỚC Thiết kế tiến trình dạy học I Hoạt động 1: Khởi động Bước 1: GV nêu nhiệm vụ: - Hát thầy cô
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG TẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NGỮ VĂN 7 CHỦ ĐỀ: NẾU TÔI LÀ HIỆU TRƯỞNG, HOẠT ĐỘNG TẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NGỮ VĂN 7 CHỦ ĐỀ: NẾU TÔI LÀ HIỆU TRƯỞNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay