PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH

54 60 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 22:00

LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Thế giới ngày càng hội nhập, càng tạo ra cho doanh nghiệp thêm rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức; song doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục tiêu hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Đặc biệt là vấn đề Tài Chính – vấn đề quan trọng hàng đầu, vì nó quyết định đến sự tồn tại, phát triển và cả sự suy vong của doanh nghiệp. Do đó cần thiết phải tìm hiểu và phân tích để phát huy những mặt mạnh trong công tác tài chính, đồng thời phát hiện kịp thời những mặt yếu kém nhằm khắc phục và hoàn thiện hơn tình hình tài chính tại doanh nghiệp.Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công ty CP ĐT Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Đại Phát, được sự quan tâm, giúp đỡ của các anh chị bộ phận kế toán, kinh doanh tại công ty và những kiến thức đã được học ở trường, em nhận thức được vai trò quan trọng của việc phân tích báo cáo tài chính đối sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, em đã chọn đề tài: “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP ĐT XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT” làm đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp. LỜI CẢM ƠN Trong q trình hồn thành báo cáo thực tập này, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giảng viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM trang bị kiến thức cần thiết để em hồn thành báo cáo này, đặc biệt thầy Hồng Đình Dũng – người thầy tận tâm trực tiếp hướng dẫn sửa lỗi cho em để em hồn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty CP ĐT XD – TM – DV Đại Phát anh chị phòng Kế tốn, Phòng kinh doanh kinh doanh tạo điều kiện cho em thực tập tìm hiểu tình hình tài cơng ty; cung cấp số liệu, tận tình giải thích vấn đề có liên quan để em hồn thành báo cáo thời hạn quy định Do thời gian thực tập Cơng ty có hạn kinh nghiệm thực tế em hạn chế, nên cáo cáo khơng thể tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận góp ý bảo q thầy để báo cáo hồn chỉnh Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe để tiếp tục tiến bước đường sứ mệnh Đồng kính chúc tất cô chú, anh chị công ty nhiều sức khỏe đạt nhiều thành công TP HCM, ngày 29 tháng năm 2018 Sinh viên Trần Thị Ngọc Anh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan báo cáo thực tập tốt nghiệp tự thân em nghiên cứu qua tài liệu sách vở, giáo trình học với hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn thầy Hồng Đình Dũng anh chị thuộc phận kế tốn, phận kinh doanh khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu, tài liệu sử dụng trích dẫn rõ ràng Em xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Trần Thị Ngọc Anh MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT BCKQKD CBNV CSH ĐVT GTGT GVHD TSCĐ TSDH VCSH Nguồn tham khảo : Giáo trình phân tích hoạch định tài BỘ CƠNG THƯƠNG trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm TP HCM Sách Phân tích báo cáo tài Phạm Thái Sơn Tài liệu DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG,HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế giới ngày hội nhập, tạo cho doanh nghiệp thêm nhiều hội khơng thách thức; song doanh nghiệp đặt mục tiêu hàng đầu tối đa hóa lợi nhuận, mang lại hiệu kinh tế cao Để đạt điều đòi hỏi nhà quản lý phải có biện pháp thiết thực chiến lược kinh doanh Đặc biệt vấn đề Tài Chính – vấn đề quan trọng hàng đầu, định đến tồn tại, phát triển suy vong doanh nghiệp Do cần thiết phải tìm hiểu phân tích để phát huy mặt mạnh cơng tác tài chính, đồng thời phát kịp thời mặt yếu nhằm khắc phục hồn thiện tình hình tài doanh nghiệp Sau thời gian ngắn thực tập Công ty CP ĐT Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Đại Phát, quan tâm, giúp đỡ anh chị phận kế toán, kinh doanh công ty kiến thức học trường, em nhận thức vai trò quan trọng việc phân tích báo cáo tài đối hoạt động phát triển doanh nghiệp Vì vậy, em chọn đề tài: “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CP ĐT XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT” làm đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu  Phân tích tài hình tài cơng ty, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh từ đề biện pháp để nâng cao tình hình tài cơng ty  Tiếp cận làm quen với môi trường động, sáng tạo để học tập, trau dồi kỹ năng; tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, phục vụ cho công tác sau Đối tượng nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tình hình tài thơng qua Báo cáo tài  Cơng ty Cổ phần ĐT XD – TM – DV Đại Phát Phạm vi nghiên cứu: Do Công ty Cổ phần ĐT XD – TM – DV Đại Phát vừa thành lập hai năm nên tập trung nghiên cứu, phân tích Tình hình tài cụ thể Cơng ty hai năm 2016 2017 dựa báo cáo tài cơng ty năm 2016 2017 Phương pháp nghiên cứu Bản báo cáo hoàn thành nhờ vận dụng phương pháp: - Phương pháp thống kê, thu thập số liệu Phương pháp tổng hợp, so sánh Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp phân tích báo cáo tài Kết cấu đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp: Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích tình hình tài cơng ty CP ĐT XD – TM – DV Đại Phát Chương 2: Phân tích tình hình tài cơng ty CP ĐT XD – TM – DV Đại Phát Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài cơng ty CP ĐT XD – TM – DV Đại Phát CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CP ĐT XD – TM – DV ĐẠI PHÁT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm báo cáo tài phân tích báo cáo tài Báo cáo tài hệ thống báo cáo lập theo chuẩn mực chế độ kế tốn hành, phản ánh thơng tin kinh tế, tài chủ yếu doanh nghiệp Báo cáo tài phản ánh tình hình tài doanh nghiệp cách tổng hợp nghiệp vụ kinh tế, tài có tính chất kinh tế thành yếu tố báo cáo tài Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định tình hình tài Bảng cân đối kế tốn Tài sản, Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Các yếu tố liên quan trực tiếp đến đánh giá tình hình kết kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Doanh thu, thu nhập khác, Chi phí Kết kinh doanh Phân tích báo cáo tài q trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu tài kỳ với kỳ kinh doanh qua Thơng qua việc phân tích báo cáo tài cung cấp cho sử dụng thơng tin đánh giá tiềm năng, hiệu kinh doanh rủi ro tài tương lai doanh nghiệp Các đối tượng quan tâm đến phân tích BCTC: Doanh nghiệp (HĐQT, BGĐ, người lao động), chủ nợ người cho vay, khách hàng nhà cung cấp, nhà đầu tư nhà quản lý khác 1.1.2 Mục đích ý nghĩa phân tích tình hình tài Mục đích: Phân tích báo cáo tài mối quan tâm nhiều nhóm người khác nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, cổ đông, chủ nợ, khách hàng, nhà cho vay tín dụng, quan phủ, người lao động Mỗi nhóm người có nhu cầu thông tin khác Song, lại, mục tiêu tối cao quan trọng phân tích tình hình tài giúp định lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu đánh giá xác thực trạng, tiềm doanh nghiệp Ý nghĩa: Giúp cho nhà quản trị quan chủ quản đưa giải pháp kịp thời hiệu cho doanh nghiệp Các cổ đông nhà đầu tư đưa định đầu tư đắn Làm sở cho chủ nợ, người cho vay khách hàng nhà cung cấp để đưa định cho vay cung cấp hàng hóa, dịch vụ Các nhà quản lý khác kiểm sốt tình hình tài hoạt động SXKD doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò phân tích báo cáo tài Phân tích báo cáo tài có vai trò đặc biệt quan trọng cơng tác quản lý tài doanh nghiệp: Cung cấp đầy đủ thơng tin hữu ích để bên quan tâm quan điểm khác đưa định kinh tế đắn cho Cung cấp thơng tin nguồn vốn, tài sản, kết hiệu hoạt động SXKD, tình hình khả tốn, tình hình cơng nợ doanh nghiệp 1.1.4 Đối tượng nghiên cứu Là hệ thống tiêu thông tin kế tốn trình bày hệ thống BCTC DN Đó thơng tin có trên: Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động SXKD Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh BCTC Ngoài ra, đối tượng nghiên cứu phân tích BCTC phân tích mối liên hệ tiêu BCTC BCTC với 1.2 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán thể tình hình tài chính, phản ánh tổng qt tình hình tài sản nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp tạii thời điểm cụ thể 1.2.1.1 Tài sản Là nguồn lực doanh nghiệp kiểm sốt thu lợi ích kinh tế tương lai Lợi ích kinh tế tương lai tài sản tiềm làm tăng nguồn tiền khoản tương đương tiền doanh nghiệp làm giảm bớt khoản tiền mà doanh nghiệp Lợi ích kinh tế tương lai tài sản thể trường hợp như: - Được sử dụng cách đơn lẻ kết hợp với tài sản khác - sản xuất sản phẩm để bán hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng Để bán trao đổi lấy tài sản khác; Đế toán khoản nợ phải trả; Để phân phối cho chủ sở hữu doanh nghiệp Tài sản biểu hình thái vật chất nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa khơng thể hình thái vật chất quyền, sáng chế phải thu lợi ích kinh tế tương lai thuộc quyền kiểm soát doanh nghiệp Tài sản doanh nghiệp bao gồm tài sản khơng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp doanh nghiệp kiểm soát thu lợi ích kinh tế tương lai tài sản th tài có tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thu lợi ích kinh tế tương lai khơng kiểm sốt mặt pháp lý bí kỹ thuật thu từ hoạt động triển khai thỏa mãn điều kiện định nghĩa tài sàn bí giữ bí mật doanh nghiệp thu lợi ích kinh tế Tài sản doanh nghiệp hình thành từ giao dịch kiện qua góp vốn, mua sắm, tự sản xuất, cấp, biếu tặng Các giao dịch kiện phát sinh tương lai không làm tăng tài sản Tài sản xếp theo tính khoản giảm dần Tài sản phản ánh theo giá trị ghi sổ Tài sản bao gồm:  Tài sản ngắn hạn 10 Năm 2016 = 659.855.302.626 = 0.73 hay 73 % 900.235.004.369 Năm 2017= 711.580.989.616 = 0.71 hay 71 % 995.037.347.501 2.4.3.3 Các tỷ số hoạt động (hay hiệu suất sử dụng tài sản) Kỳ thu tiền bình quân: Kỳ thu tiền bình quân tỷ số đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Tỷ số cho biết doanh nghiệp bình quân ngày để thu hồi khoản phải thu Kỳ thu tiền bình quân = Các khoản phải thu Doanh thu Vậy, kỳ thu tiền bình quân: Năm 2016: 142,144 Năm 2017: 244.094 Kỳ thu tiền bình quân năm 2017 tăng so với năm 2016, lớn so với mức trung bình 30 ngày Vòng quay hàng tồn kho: Hệ số vòng quay hàng tồn kho thể khả quản trị hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho số lần mà hàng hóa tồn kho bình qn ln chuyển kỳ Số vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn bán hàng Hàng tồn kho bình qn Vậy, số vòng quay hàng tồn kho: Năm 2016: 0.14 Năm 2017:0.13 Hệ số vòng quay hàng tồn kho năm 2016 lớn so với năm 2017 hệ số cho thấy doanh nghiệp bán hàng tăng hàng tồn kho bị giảm Hiệu suất sử dụng tài sản cố định: 40 Chỉ tiêu sử dụng để đo lường việc sử dụng tài sản cố định, tỷ số hiệu suất sử dụng tài sản cố định cao tốt cho thấy công suất sử dụng tài sản cố định cao Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = Vậy, hiệu suất sử dụng tài sản cố định: Năm 2016: 226,06 Năm 2017: 164,61 Ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản cố định năm 2017 giảm so với năm 2016 Điều cho thấy việc sử dụng tài sản cố định cơng ty tốt Cơng ty có biện pháp tích cực để nâng cao suất tài sản cố định Vòng quay tài sản: Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản công ty nghĩa năm tài sản cơng ty quay lần Vòng quay tài sản = Vậy, vòng quay tài sản: Năm 2016: 0.16 Năm 2017: 0.13 Vòng quay tổng tài sản năm 2017 giảm so với năm 2016 so thấp Điều cho thấy hiệu hiệu suất sử dụng tài sản công ty Cần phải điều chỉnh lại hệ số vòng quay hàng tồn kho công ty 2.4.3.4 Các tỷ số doanh lợi hay tỷ suất lợi nhuận Phân tích báo cáo tài Công ty đặc biệt quan tâm đến khả sử dụng có hiệu tài sản để mang lại nhiều lợi nhuận Các tỷ suất sinh lợi sở quan trọng để đánh giá kết hoạt động kinh doanh so sánh hiệu sử dụng vốn mức lãi doanh nghiệp Nhóm tỷ số bao gồm: Tỷ lệ lãi gộp Hệ số phản ánh mối quan hệ lợi nhuận gộp doanh thu Tỷ số cho biết đồng doanh thu tạo đồng lợi nhuận gộp 41 Hệ số biên lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu Trong đó: Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán Chỉ số cho biết đồng doanh thu thu tạo đồng thu nhập Hệ số biên lợi nhuận gộp số hữu ích tiến hành so sánh doanh nghiệp ngành Doanh nghiệp có hệ số biên lợi nhuận gộp cao chứng tỏ doanh nghiệp có lãi kiểm sốt chi phí hiệu so với đối thủ cạnh tranh Vậy, hệ số biên lợi nhuận gộp: Năm 2016: 0.28 Năm 2017: 0.39 Hệ số biên lợi nhuận gộp năm 2017 tăng so với năm 2016, Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS): Tỷ suất lợi nhuận doanh thu = Dựa theo số liệu cơng ty, ta có: Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch Lợi nhuận sau thuế 24.251.959.273 44.812.406.199 20.560.446.926 Doanh thu 152.398.000.544 132.662.615.717 -19.735.384.827 Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu 0.15 0.33 -1.04 Năm 2017, tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu công ty đạt 33%, tức 100 đồng doanh thu, cơng ty có 33 đồng lợi nhuận sau thuế Giảm/ tăng so với năm 2016 Điều lý giải doanh thu tăng mà lợi nhuận giảm Tỷ suất lợi nhuận tồng tài sản (ROA): Tỷ suất lợi nhuận tài sản sử dụng = Tỷ suất lợi nhuận tài sản sử dụng= = 42 Dựa vào số liệu cơng ty, ta có: ĐVT: đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch 24.251.959.273 44.812.406.199 20.560.446.926 Tổng tài sản bình quân 900.235.004.369 995.037.347.501 94.802.343.132 Tỷ suất lợi nhuận tồng tài sản bình quân 0,027 0,045 0,018 Lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu phản ánh năm 2016 100 đồng vốn hoạt động bình quân kỳ mang 2,7 đồng lợi nhuận sau thuế Sang năm 2017, cơng ty trì tiêu mà lại tăng tỷ suất lợi nhuận 0,045 Điều cho tháy 100 đồng vốn hoạt động bình qn kỳ đem lại cho cơng ty 4,5 đồng lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE): Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu = Dựa theo số liệu cơng ty, ta có: Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân năm 2016 = 240.379.701.744 Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân năm 2017 = 283.456.357.885 Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch 24.251.959.273 44.812.406.199 20.560.446.926 240.379.701.744 283.456.357.885 43.076.656.141 0,1 0,16 0,06 43 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu năm 2017 so với năm 2016 tăng 6% Cụ thể năm 2016 10%, điều cho biết, 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 10 đồng lợi nhuận trước thuế Năm 2017 tăng 16%, vậy, 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 16 đồng lợi nhuận trước thuế Trong điều kiện kinh tế khó khăn nay, việc giữ vững nguồn vốn sinh lời cho thấy cơng ty có nỗ lực vô hiệu 44 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CP ĐT XD – TM – DV ĐẠI PHÁT 3.1 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 3.1.1 Ưu điểm Ban Giám Đốc cơng ty xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình nay, kinh doanh loại hình dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng Đội ngũ cán công nhân viên đào tạo chun mơn, có nhiều kinh nghiệm, thường xuyên nắm bắt quy định nhà nước sách thuế để thực hoàn thành tốt trách nhiệm nhà nước Cơng ty có nhiều lọai hình kinh doanh bán hộ, chuyển giao dự án, cho th mặt kinh doanh… cơng ty tạo chủ động đồng thời thuận lợi đưọc tăng lên đáng kể Công ty thường tạo điều kiện cho cán công nhân viên tham gia khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tham gia hoạt động xã hội, tổ chức tham quan vào ngày nghỉ lễ… tạo cho nhân viên tinh thần thoải mái để bắt đầu vào công việc người cảm thấy vui vẻ, làm việc có hiệu Là đơn vị kinh doanh, đầu tư xây lắp, kinh doanh thương mại vật liệu thiết bị xây dựng với nhiều loại hình kinh doanh giúp cho công ty tránh nhiều rủi ro kinh doanh Cơng ty thường xun tham gia tài trợ cho hoạt động xã hội tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ gia đình nghèo để họ có thêm niền tin vượt qua khó khăn 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh kết đạt Cơng ty tồn hạn chế định sau: 45 Doanh thu cơng ty có biến động quý cuối năm đặc điểm ngành nghề kinh doanh tình hình kinh tế có biến động Các nhà quản trị chưa đưa nhận định xác tình hình tài Cơng ty dẫn đến chưa có giải pháp kịp thời, định sáng suốt q trình kinh doanh - Vốn hoạt động cơng ty chủ yếu huy động từ hoạt động tài chính, mà công tác huy động vốn sử dụng vốn cơng ty tồn nhiều hạn chế nguyên nhân chủ quan khách quan nhu cầu vay vốn, khả đáp ứng nhu cầu vay vốn công ty, lãi suất làm cho hội đầu tư công ty bị hạn chế 3.1.3 Ngun nhân tồn nhược điểm Nhìn chung, Cơng ty thành lập từ đến nhiều năm hoạt động Về thời gian, khoảng thời gian không ngắn mức độ kinh doanh đầu tư xây dựng Cơng ty thuộc vào dạng doanh nghiệp trẻ phát triển lên thành doanh nghiệp có tầm cỡ nên cần có đầu tư tay nghề chun mơn cao có Ban quản trị điều hành tài chính, điều hành cơng ty thật giỏi Ngồi ra, số ngun nhân tồn sau: - Vốn tiền đề vật chất thiếu tồn phát triển Công ty Hiện nay, Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng không lớn tổng vốn kinh doanh - Công ty sử dụng vốn chưa thật hiệu - Các khoản chi phí Cơng ty có biến động khơng ổn định, đặc biệt chi phí tài tăng đồng thời với giá vốn hàng bán tăng theo - Trong trình hoạt động mình, Cơng ty thường vấp phải thủ tục rườm rà Việc huy động vốn gặp phải khó khăn Ngành đầu tư xây dựng, cung ứng vật tư ngành đòi hỏi khối lượng vốn tương đối lớn khơng phải cơng ty có đủ lượng vốn cần thiết để phục vụ cho hoạt động cơng ty kể cơng ty lớn có tầm cỡ Do đó, cơng ty phải tiến hành huy động vốn bên bên Song, nguồn vốn huy động từ bên ngồi chủ yếu Cơng ty vay vốn Ngân hàng Khi cần vay, phải lập kế hoạch trình vay lên ban Lãnh đạo Cơng ty duyệt sau gửi đến Ngân hàng xin vay vốn, Ngân hàng xem xét tính khả 46 thi kế hoạch vay vốn Cơng ty Vì , qng thời gian bị kéo dài làm cho hoạt động sản xuất kinh Công ty bị ảnh hưởng xấu lớn ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Nguyên nhân khách quan: - Đó biến động chung kinh tế tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa thực cao, kinh tế thiếu sức cạnh tranh, đầu tư phát triển trầm lặng đầu tư trực tiếp nước to lớn Tất điều tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mặt: đầu tư, xây dựng, xây lắp, cung ứng vật tư, đầu tư kinh doanh… - Những bất cập sách, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng chậm trễ việc triển khai dự án Cơng ty Bên cạnh dư âm chế tập trung quan liêu bao cấp - Giá thị trường thường xuyên biến động, cạnh tranh ngày gay gắt đơn vị ngành gây sức ép mạnh giá chất lượng sản phẩm hàng hố, dịch vụ mà Cơng ty cung cấp Nguyên nhân chủ quan: - Công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty gặp khó khăn, việc tinh giảm máy quản lý đội ngũ cán công nhân viên chưa thực triệt để Công tác tổ chức, tuyển dụng lao động phòng ban đơn vị cần phải trọng - Kinh phí đào tạo nâng cao trình độ lao động chưa đầu tư thoả đáng nên nhiều mâu thuẫn chất lượng số lượng cán công nhân viên đơn vị 3.2 ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CHUNG CƠNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI Cơng ty CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Phát công ty thành lập hoạt động thành phố Hồ Chí Minh thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh tập đoàn NovaLand, Đất Xanh, Hưng Thịnh, Vingroup, nên việc quảng cáo thị trường chịu nhiều tác động lớn Thị 47 trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thị trường lớn đa dạng để có vị vững mạnh thị trường cơng ty phải xây dựng nâng cao chiến lược hoạt động quảng cáo cho công ty Xây dựng Đại Phát với hệ thống quản trị khoa học minh bạch, phát triển bền vững để trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam lĩnh vực bất động sản đầu tư Xây dựng nét văn hóa khác biệt tảng thành viên với gắn bó, đồn kết sâu sắc Trở thành tập đoàn phát triển bất động sản đứng top công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam 3.3 ĐỊNH HƯỚNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA CƠNG TY Quảng cáo đóng vai trò quan trọng thị trường cạnh tranh ngày gay gắt nay, quảng cáo sử dụng công cụ nhằm thu hút ý quan tâm khách hàng đến dự án công ty Nhận thấy tầm quan trọng hoạt động quảng cáo hiệu hoạt động kinh doanh bất động sản nói chung với cơng ty Đại Phát nói riêng Từ đó, ban Giám đốc cơng ty đưa định hướng nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảng cáo công ty: Về kinh tế: sử dụng hình thức quảng cáo để trì nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Quảng cáo phải cho khách hàng biết giá trị tiện ích dự án công ty Về xã hội: thông qua hoạt động quảng cáo truyền tải thông điệp công ty hướng quan tâm đến vấn đề an cư cộng đồng Về nội dung: khuyến khích sáng tạo nội dung hình thức hoạt động quảng cáo công ty 3.3 GIẢI PHÁP NẰM NÂNG CAO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY 3.3.1 Các biện pháp tăng doanh thu giảm chi phí Quản lý chi phí tốt, giảm chi phí biện pháp để tăng thêm lợi nhuận cho Công ty tạo điều kiện thuận lợi để công ty hạ thấp giá thành sản phẩm, cụ thể biệt thự liền kề, nhà riêng, nhà phố, gói nội thất,… giúp cơng ty cạnh tranh thị trường Vì vậy, ơng ty cần qn triệt biện pháp sau: 48 - Tăng cường giám sát, quản lý khoản chi phí Cần giảm thiểu tối đa khoản chi phí khơng cần thiết, đồng thời với việc quản lý khoản chi phí chi phí văn phòng, chi phí tiếp khách, chi phí điện nước Nên tắt thiết bị không cần đến sử dụng hợp lý điện thoại dịch vụ internet Để giảm thiểu khoản chi phí này, trước hết Lãnh đạo công ty nên quán triệt ý thức tiết kiệm đến phòng ban, nhân viên có biện pháp quản lý chặt chẽ - Nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty khơng có vốn khơng có hoạt động sản xuất kinh doanh thực Trong thời gian tới, Cơng ty cần có biện pháp để tránh tình trạng bị tồn đọng vốn cần quan tâm đến công tác thu nợ thông qua việc giao trách nhiệm cho phận kế tốn Cơng ty lập sổ theo dõi công nợ, theo dõi khoản phải thu khách hàng theo hợp đồng kinh tế Khi hợp đồng kinh tế đến thời hạn tốn phận kế tốn có trách nhiệm báo cho ban quản lý Cơng ty để bố trí người thu nợ Nếu q thời hạn tốn phận kế toán phải đề xuất phương án giải quyết, thu nợ cho Công ty - Hạ thấp giá thành sản phẩm Với đặc điểm chủ đầu tư xây dựng bn bán bất động sản giá thành nhà phố, biệt thự cơng ty xây dựng cấu thành chi phí vật liệu, chi phí nhân cơng chi phí sản xuất chung,… Chính lẽ đó, muốn hạ thấp giá thành sản phẩm, Cơng ty cần có biện pháp quản lý chặt chẽ khoản mục chi phí nói cho hợp lý nhất: + Với chi phí nguyên vật liệu khoản chi phí chiếm tỷ trọng cao tổng giá thành sản phẩm nên việc hạ thấp khoản mục chi phí cần phải coi trọng cho vừa đảm bảo khơng ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình giảm bớt hao hút bên công tác bảo quản, giảm chi phí vận chuyển + Chi phí nhân công: Cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ đội ngũ nhân công lao động dự án, cơng trình kết hợp với việc đẩy mạnh phong trào nâng cao suất lao động ý thức trách nhiệm nhân cơng + Chi phí sản xuất chung: Công ty nên giảm thiểu, loại bỏ khoản chi phí khơng hợp lý khỏi giá thành sản phẩm; kiểm tra nguồn gốc khoản mục chi phí phát sinh xem hợp lý chưa 49 3.3.2 Các biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản Cơng ty cần đưa sách chiết khấu, giảm giá thành sản phẩm cho phù hợp với giá thị trường nhằm đạt khả cạnh tranh với cơng ty ngành; đồng thời xem xét, tính toán kỹ lưỡng khâu dự trữa vật liệu, chi phí sản xuất dở dang Ngồi ra, Cơng ty nên: - Lập kế hoạch tăng doanh thu bán chịu bán hàng trả chậm để mở rộng thị trường; đồng thời lập kế hoạch quản lý chặt chẽ việc thu hồi vốn khoản thời gian ấn định, - Lập kế hoạch theo dõi tình hình biến động ngun giá, gía trị hao mòn loại tài sản cố định - Tổ chức kế toán quản trị tài sản cố định tiến hành phân tích hiệu sử dụng tài sản cố định 3.3.3 Các biện pháp lựa chọn cấu tài tốt Muốn chọn lựa cấu tài tốt nhất, cơng ty cần phải ý tới quy trình hồn thiện từ khâu tìm kiếm nguyên liệu, khâu sản xuất, tiếp thị, phân phối cách quản trị công ty Mặc dù Công ty chưa phải rơi vào tình trạng hoạt động khơng hiệu phải cần tái cấu tổ chức để cơng ty đạt doanh thu tài tốt Thể cụ thể là: - Tổ chức xác định chiến lược kế hoạch lương lai - Nâng cao trình độ, tính cách, hiểu biết, kinh nghiệm cá nhân đội ngũ cán công nhân viên Cơng ty Nếu sai, kìm hãm phát triển tổ chức - Cơ cấu tài cho phù hợp, chuẩn mực cung cấp đầy đủ hệ thống, cơng cụ kiểm sốt cần thiết - Quản trị nguồn nhân cho hiệu Có thể nói người yếu tố có tính chất định tới thành công tổ chức doanh nghiệp Nếu yếu nảy sinh từ vấn đề cần phải điều chỉnh kịp thời phải có định hướng mang tính lâu dài gắn bó với Công ty - Sự phối hợp hoạt động tổ chức cần phải hiệu Một cấu tổ chức thiết kế tốt có khả cho phép công ty sử dụng thông tin từ phận 50 3.3.4 Các biện pháp biện pháp làm tăng tính khoản cơng ty 3.4 KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với nhà nước 3.4.2 Đối với công ty 3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình phân tích hoạch định tài Phân tích báo cáo tài Tài doanh nghiệp Số liệu hoạt động công ty CP ĐT XD – TM – DV Đại Phát ... doanh nghiệp 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.3.1 Phân tích tình hình tài thơng qua bảng cân đối kế tốn Phân tích tình hình tài thơng qua bảng cân đối kế tốn phân tích kết cấu loại vốn,... sách nhà nước dạng thuế 1.3.3 Phân tích tình hình tài thơng qua tỷ số tài Thơng qua việc phân tích tỷ số tài cơng ty, phân tích xác tình hình tài cơng tu Đồng thời số tài khơng chi cho thấy mối... VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CP ĐT XD – TM – DV ĐẠI PHÁT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm báo cáo tài phân tích báo cáo tài
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP ĐT XD – TM – DV ĐẠI PHÁT, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CP ĐT XD – TM – DV ĐẠI PHÁT, 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay