Thực trạng hoạt động cho vay tại công ty TNHH MTV chánh sam 104

39 34 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:49

LỜI MỞ ĐẦU1.1. Lí do chọn đề tàiCùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã gây áp lực lớn đối với các Chánh Sâm trong nước về khả năng tồn tại và cạnh tranh như hiện nay, để tạo cho mình một “sức khỏe” đủ mạnh thời gian qua các Chánh Sâm thương mại trong nước không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng quản trị họat động Chánh Sâm. Bên cạnh việc huy động vốn, cho vay là hoạt động cơ bản của các Chánh Sâm Thương mại.Tuy nhiên, từ xưa tới nay, các Chánh Sâm mới chỉ quan tâm đến cho vay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa mà chưa thực sự chú ý tới nhu cầu vay tiêu dùng của người dân. Trong khi trên thực tế, nếu chỉ cho vay sản xuất nhiều mà hàng không tiêu thụ được do người dân không có nhu cầu về hàng hóa đó hoặc có nhu cầu nhưng lại không có khả năng thanh toán thì tất yếu sẽ dẫn tới cung vượt quá cầu, hàng hóa bị tồn kho và ứ đọng vốn.Hiện nay, cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng đòi hỏi cao hơn, vay tiêu dùng gia tăng mạnh mẽ gắn liền với nhu cầu về hàng tiêu dùng lâu bền như nhà, xe, đồ nội thất sang trọng, nhu cầu du lịch,… Vì vậy, các Chánh Sâm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu của người dân là một điều cần thiết, một mặt tăng thu nhập cho Chánh Sâm, mặt khác mở rộng phạm vi và giảm rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Chánh Sâm.Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, việc hoàn thiện và mở rộng các hoạt động là hướng đi và gần như là phương châm cho các Chánh Sâm tồn tại và phát triển. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp lớn khi thiếu vốn đã không tìm đến Chánh Sâm để vay tiền mà họ tự tài trợ chủ yếu bằng phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Thêm vào đó nhiều Chánh Sâm tài chính hoặc giữa các Chánh Sâm cạnh tranh với nhau trong cho vay, làm cho thị phần cho vay các doanh nghiệp của Chánh Sâm bị giảm sút buộc Chánh Sâm phải đa dạng hóa phạm vi hoạt động của mình, cố gắng khai thác lợi thế mới. Thị trường cho vay tiêu dùng là một thì trường đầy tiềm năng phù hợp cho hướng đi như thế. MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu: .7 1.5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHÁNH SÂM TNHH MTV CHÁNH SÂM .8 1.1 Quá trình hình thành phát triển .8 1.2 Tầm nhìn sứ mệnh ý nghĩa 1.3 Giới thiệu cấu tổ chức 1.4 Kết hoạt đông kinh doanh .12 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn từ 2015 – 2017: .12 1.4.1 Về nguồn vốn huy động 13 1.4.2 Về doanh số cho vay 14 1.4.3 Về lợi nhuận .16 CHƯƠNG 17 THỰC TRẠNG CHO VAY TẠI CHÁNH SÂM TNHH MTV CHÁNH SÂM 17 2.1 Quy trình cho vay 17 2.2 Thực trạng cho vay 23 2.2.1 doanh số cho vay 23 2.2.2 Doanh số thu nợ .27 2.2.3 Dư nợ cho vay 28 2.2.4 Nợ hạn cho vay 28 2.3 Điểm mạnh, điểm yếu 29 2.3.1 Điểm yếu 29 2.3.2 Điểm mạnh .30 CHƯƠNG 32 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHÁNH SÂM TNHH MTV CHÁNH SÂM 32 3.1 định hướng mục tiêu phát triển .32 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động 33 3.2.1 Đa dạng hóa nâng cao tính cạnh tranh hình thức cho vay .33 3.2.2 Áp dụng sách lãi suất hợp lý 33 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing cho CHÁNH SÂM 34 3.2.4 Thẩm định cẩn thận trước đề xuất định giá TSĐB: 34 3.2.5 Nâng cao chất lượng nghiệp vụ huy động vốn 35 3.3 Các kiến nghị 36 3.3.1 Về Phía nhà nước .36 KẾT LUẬN 37 TÀI LỆU THAM KHẢO 38 DANH MỤC BẢ Bảng 1.1 Nguồn vốn huy động qua năm từ 2015 - 2017 .13 Bảng 1.2 Doanh số cho vay qua năm từ 2015 - 2017 15 Bảng 1.3 Lợi nhuận Chánh Sâm từ 2015 - 2017 .16 Y Bảng Bảng chấm điểm xếp hạng tín dụng 18 Bảng 2 Bảng xếp hạng tín dụng .19 Bảng Doanh số cho vay qua năm 2015 - 2017 .23 Bảng Doanh số thu nợ từ 2015 - 2017 26 Bảng 2.5 Dư nợ CHO VAY TIÊU DÙNG từ 2015 - 2017 27 Bảng Tỷ lệ nợ hạn từ 2015 - 2017 28 LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài - Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế gây áp lực lớn Chánh Sâm nước khả tồn cạnh tranh nay, để tạo cho “sức khỏe” đủ mạnh thời gian qua Chánh Sâm thương mại nước không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng quản trị họat động Chánh Sâm Bên cạnh việc huy động vốn, cho vay hoạt động Chánh Sâm Thương mại - Tuy nhiên, từ xưa tới nay, Chánh Sâm quan tâm đến cho vay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa mà chưa thực ý tới nhu cầu vay tiêu dùng người dân Trong thực tế, cho vay sản xuất nhiều mà hàng không tiêu thụ người dân nhu cầu hàng hóa có nhu cầu lại khơng có khả tốn tất yếu dẫn tới cung vượt cầu, hàng hóa bị tồn kho ứ đọng vốn - Hiện nay, sống ngày phát triển, nhu cầu tiêu dùng người ngày đòi hỏi cao hơn, vay tiêu dùng gia tăng mạnh mẽ gắn liền với nhu cầu hàng tiêu dùng lâu bền nhà, xe, đồ nội thất sang trọng, nhu cầu du lịch,… Vì vậy, Chánh Sâm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu người dân điều cần thiết, mặt tăng thu nhập cho Chánh Sâm, mặt khác mở rộng phạm vi giảm rủi ro cho hoạt động kinh doanh Chánh Sâm - Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, việc hoàn thiện mở rộng hoạt động hướng gần phương châm cho Chánh Sâm tồn phát triển Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp lớn thiếu vốn khơng tìm đến Chánh Sâm để vay tiền mà họ tự tài trợ chủ yếu phát hành cổ phiếu trái phiếu - Thêm vào nhiều Chánh Sâm tài Chánh Sâm cạnh tranh với cho vay, làm cho thị phần cho vay doanh nghiệp Chánh Sâm bị giảm sút buộc Chánh Sâm phải đa dạng hóa phạm vi hoạt động mình, cố gắng khai thác lợi Thị trường cho vay tiêu dùng trường đầy tiềm phù hợp cho hướng - Trên sở đó, với kiến thức ghế nhà trường kết hợp với thực tiễn trình thực tập Chánh Sâm nên em chọn đề tàiThực trạng hoạt động cho vay Chánh Sâm TNHH MTV Chanh Sâm” 1.2 Mục tiêu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề Cty - Đánh giá thực trạng hoạt động Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đơn vị 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Báo cáo tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay từ đưa giải pháp - nâng cao hiệu hoạt động cho vay, dựa số liệu thực tế Chánh Sâm 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá,… theo số liệu có q trình thực tập đơn vị 1.5 Kết cấu đề tài Nội dung khóa luận tốt nghiệp gồm chương: Chương Giới thiệu tổng quan Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm Chương Thực trạng cho vay Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm Chương Biện pháp nâng cao hiệu hoạt động hoạt động cho vay Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHÁNH SÂM TNHH MTV CHÁNH SÂM 1.1 Quá trình hình thành phát triển - Tên doanh nghiệp: Chánh Sâm TNHH Một Thành Viên Chánh Sâm Tên giao dịch: CHANH SAM COMPANY LIMITED Mã số thuế: 0311059528 Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã cấp GCN ĐKT) Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Quận 12 Địa chỉ: D56 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08-62568253 Fax: 08-62568353 Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Sang Địa người ĐDPL: 265/7/16D Phạm Ngũ Lão-Phường Phạm Ngũ Lão-Quận 1- TP Hồ Chí Minh - Giám đốc: Lê Ngọc Sang - Ngày cấp giấy phép: 11/08/2017 - Ngày bắt đầu hoạt động: 15/09/2017 - Ngày nhận TK: 10/08/2017 - Năm tài chính: 2015 1.2 Tầm nhìn sứ mệnh Tầm nhìn: Trở thành Chánh Sâm Tài tiêu dùng khách hàng tin cậy hoạt động hiệu Việt Nam Sứ mệnh: Hiện thực hóa nhu cầu tiêu dùng người dân Việt Nam, đặc biệt người dân có thu nhập khiêm tốn với giải pháp tài nhanh chóng, thuận tiện Giá trị cốt lõi: "CAM KẾT – HỢP LỰC – SÁNG TẠO – HIỆU QUẢ" CAM KẾT cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng; mơi trường làm việc động, thân thiện, mang lại hài lòng cao cho cán nhân viên HỢP LỰC tạo nên sức mạnh vượt trội từ tảng nội vững liên kết bền vững đối tác SÁNG TẠO không ngừng sáng tạo liên tục cải tiến để vươn lên hàng đầu, tạo nên giá trị khác biệt HIỆU QUẢ thước đo thành công, việc làm dù nhỏ đánh giá tính hiệu quả, tin có hiệu giúp thành công 1.3 Giới thiệu cấu tổ chức Sơ đồ 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức Chánh Sâm Phó giám đốc sản - Quản lý, điều hành hệ thống quản lý chất lượng vấn đề kỹ thuật nhà máy Nghiên cứu phát triển qui trình sản xuất nhà máy - Chịu trách nhiệm đề xuất quản lý ngân sách nhà máy - Đảm bảo tiến độ sản xuất theo kế hoạch hoạch định - Đảm bảo thiết bị, máy móc vận hành tốt - Hoạch định, tổ chức hoạt động sản xuất nhằm đạt mục tiêu suất, sản lượng chất lượng đề tiết kiệm tối đa tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất - Tổ chức điều hành sản xuất theo kế hoạch, lệnh sản xuất Lãnh đạo phê duyệt với quy mô cơng suất nhà máy - Kiểm sốt việc thực quy trình, quy định, hướng dẫn thiết bị, máy móc, cơng nghệ sản xuất Chánh Sâm - Quản lý máy móc, thiết bị, nhà xưởng, vật kiến trúc thuộc dây chuyền sản xuất Đào tạo - huấn luyện cho cán quản lý, công nhân - Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất đạt mục tiêu kế hoạch đề - Tổ chức, điều phối theo dõi, giám sát việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực cho mục đích sản xuất đáp ứng yêu cầu kế hoạch - Giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu theo định mức, theo dõi việc thống kê nguyên vật liệu, kiến nghị thực giải pháp giảm hao hụt nguyên liệu sản xuất - Xây dựng quy trình chuẩn sản xuất, huấn luyện đào tạo cho công nhân Giám sát việc tuân thủ nội quy, thủ tục kỷ luật lao động, an toàn lao động, PCCC - Xây dựng, hướng dẫn, giám sát việc thực quy trình, hướng dẫn cơng việc liên quan đến hoạt động sản xuất Chánh Sâm Phó giám đốc tài - Tổ chức Bộ phận TCKT theo định hướng, chiến lược phát triển Chánh Sâm - Lập đảm bảo thực quy định, quy trình, nguyên tắc liên quan nhằm đảm bảo tính kiểm sốt rủi ro cao - Duy trì ổn định nhân nội Phòng tài – kế tốn Tổ chức cơng tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá kết hoạt động phận Tìm hiểu cập nhật thơng tin liên quan đến tài – kế tốn (thuế, luật kế toán, kiểm toán, đầu tư,…) - Phổ biến triển khai, hướng dẫn áp dụng thay đổi sách từ quan nhà nước Chánh Sâm - Quản lý, thực đào tạo, đánh giá nhân viên, đề cử nhân viên… theo quy định Chánh Sâm 10 C ho vay mua ô tô 673 9,69% 2 4.805 6,43% 9.954 5,17% 92 ,95% 34,7 8% C ho vay mua 3.663 0,61% 1.610 6,43% 33 5.975 7,99% ,58% 45,44 % BĐS C ho vay TD khác 923 ,93% 704 ,04% 465 ,11% 11,39% 44,66 % Nguồn: Phòng tín dụng Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm) - Qua bảng ta thấy theo thời gian cho vay tỷ trọng cho vay trung dài hạn cao cho vay ngắn hạn Năm 2015 cho vay trung dài hạn 30.100tr.đ chiếm 77,22% đến năm 2016 tăng lên 43.470tr.đ chiếm 77,6% tương đương tăng lên 13.370tr.đ Năm 2017 cho vay trung dài hạn chiếm 82,48% tổng doanh số cho vay tương ứng 65.394tr.đ, so với 2016 doanh số cho vay trung dài hạn tăng 50,43% - Nhìn chung, hoạt động cho vay trung dài hạn CHÁNH SÂM phát triển tốt So sánh 2015 2016 hoạt động cho vay trung dài hạn phát triển mạnh tác động sách kinh tế vĩ mơ Đối với hoạt động cho vay ngắn hạn lại có xu hướng giảm dần, cụ thể năm 2017 đạt 10,72% tương ứng 1.345tr.đ so với năm 2016 chiếm 17,52% tổng doanh số cho vay Còn năm 2016 hoạt động vay ngắn hạn tăng tới 44,24% so với 2015 chiếm 22,40% tổng doanh số cho vay - Nguyên nhân sản phẩm CHO VAY TIÊU DÙNG chủ yếu cho vay mua xe, mua bất động sản nên nhu cầu vốn thường lớn thời gian vay dài - Tại CHÁNH SÂM có nhiều sản phẩm tín dụng tiêu dùng, có ba sản phẩm chiếm tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng đem lại nhiều lợinhuận cho CHÁNH SÂM là: CHO VAY TIÊU DÙNG chấp bất 25 động sản, cho vay mua ô tô, cho vay mua bất động sản.Nhìn vào bảng 2.7 ta thấy hoạt động tín dụng tiêu dùng lĩnh vực tăng so với năm trước Trong cấu CHO VAY TIÊU DÙNG cho vay mua bất động sản ln chiếm 50% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng, đứng thứ hai hoạt động cho vay mua ô tô thấp cho vay khác - CHÁNH SÂM tập trung cho vay nhiều cho vay mua bất động sản cho mức độ rủi ro thấp NH sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo, KH khơng có khả trả nợ, NH thực phát tài sản để thu hồi nợ vay Tuy nhiên thực tế việc cho có nhiều rủi ro việc thẩm định hồ sơ nhà đất phức tạp, việc sử dụng tài sản đảm bảo nhà, đất phải trãi qua nhiều thủ tục thời gian, tiến độ cấp giấy phép quyền sở hữu nhà, đất chậm đặc biệt dự án chung cư - Hoạt động cho vay để mua phương tiện lại phát triển thời gian qua Doanh số cho vay mua ô tô năm 2016 14.805tr.đ chiếm 26,43% tổng doanh số CHO VAY TIÊU DÙNG tăng 92,95% tương ứng 7.132tr.đ so với 2015, đến năm 2017 doanh số cho vay mua ô tô chiếm 25,17% tổng doanh số CHO VAY TIÊU DÙNG tương đương 19.954tr.đ tăng 34,74% so với 2016 Tốc độ tăng trưởng hoạt động nhìn chung có phần giảm sút cao so với số CHÁNH SÂM khác - Hoạt động CHO VAY TIÊU DÙNG chấp bất động sả2n0v1à1ot năm ăng cao, so với 2016 hoạt động tăng 37,915 chiếm 13,74% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng vào khoảng 10.891tr.đ - Trong thời gian qua cho vay khác chiếm tỷ lệ thấp gần có xu hướng tăng lên Cụ thể, năm 2017 2.465tr.đ tăng 44,66% so với 2016 chiếm khoảng 3,11% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng Do khoản cho vay tín chấp qua tài khoản thẻ phát triển mạnh, nhu cầu mua sắm tài sản có giá trị lớn họ cần có nhu cầu tiêu dùng đột xuất, mua sắm thứ cần thiết hàng ngày,… 26 2.2.2 Doanh số thu nợ Bảng Doanh số thu nợ từ 2015 - 2017 Đvt: triệu đồng N ăm 20 15 016 017 016/2015 C hỉ tiêu ố tiền S ỷ trọng T S ố tiền T ỷ trọng S ố tiền T 2017/2016 (%) (%) ỷ trọng T doanh số thu nợ 2.940 HĐT 00% Doanh 843,1 nghiệp 544,60 9,70% 14 00% 897,95 18 416,20 6,80% 10 0% 235,73 2,40 6,62% % 23 ,00% ,43% ,67% H ĐTD t iêu dùng 096,8 0,30% 10 646,65 3,20% 14 180,47 77 ,00% 7,04 % 3,19% Nguồn: Phòng tín dụng Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm) - Từ bảng số liệu ta thấy hoạt động thu nợ CHÁNH SÂM diễn tốt, năm 2017 doanh số thu nợ tăng 26,62% tương ứng tăng khoảng 3.871,6tr.đ so với 2016, năm 2016 doanh số thu nợ tăng 12,40% tương ứng 1.604,6tr.đ so với 2015 Nhìn vào cấu ta thấy CHÁNH SÂM chủ yếu thu nợ từ hoạt động tiêu dùng, tỷ trọng thu nợ hoạt động chiếm 70% tổng doanh số thu nợ - Tình hình thu nợ từ hoạt động cho vay doanh nghiệp có xu hướng giảm, năm 2016 tăng 1,43% so với 2015 chiếm 26,8% tổng doanh số thu nợ Đến 2017 tăng lên 8,67% tương ứng tăng 337,78tr.đ đạt 4.235,73tr.đ chiếm 23% 27 tổng doanh số thu nợ, có sụt giảm doanh số cho KH doanh nghiệp vay không nhiều thêm vào tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến giảm doanh số thu nợ KH doanh nghiệp - Nhìn chung, tình hình thu nợ CHÁNH SÂM không cao Hệ số thu nợ năm 2015 0,233, năm 2016 0,19 đạt tỷ lệ 0,179 năm 2017 - Tuy vậy, khơng thể nhìn vào số liệu để đánh giá hoạt động thu nợ CHÁNH SÂM 3/2 hiệu giai đoạn phòng giao dịch chủ yếu cho vay trung dài hạn Đặc điểm khoản vay có giá trị lớn thời gian đáo hạn từ năm trở lên 2.2.3 Dư nợ cho vay Bảng 2.5 Dư nợ CHO VAY TIÊU DÙNG từ 2015 - 2017 Đvt: triệu đồng Năm 2015 2016 Tổng dư nợ 56.950 90.025 31.038 41.980 67.658 90.412 45,87% 46,43% Dư nợ CHO VAY TIÊU DÙNG Tổng vốn huy động 017 11.250 2.869 12.325 Dư nợ CHO VAY TIÊU DÙNG / Tổng 5,97% vốn huy động - Ta thấy tỷ lệ dư nợ CHO VAY TIÊU DÙNG tổng vốn huy động có gia tăng qua năm từ 2015 đến 2017 Năm 2015 45,87% đến năm 2016 tăng lên chiếm 46,43% năm 2017 tăng đến 55,97% Điều đánh giá độ tập trung vốn cho hoạt động tiêu dùng Chánh Sâm tương đối tốt Cũng Chánh Sâm tận dụng nguồn vốn khách hàng vay Từ góp phần chủ động tạo lợi nhuận cho Chánh Sâm 28 2.2.4 Nợ hạn cho vay 29 Tỷ lệ nợ hạn CHÁNH SÂM 3/2 thể qua bảng sau: Bảng Tỷ lệ nợ hạn từ 2015 - 2017 Đvt: triệu đồng Năm 015 016 Nợ lệ 147 1.038 cho vay Tỷ 368 Dư nợ 017 462 hạn 1.980 2.869 (%) ,71% ,26% (Nguồn: Phòng tín dụng Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm) ,82% - Năm 2015 tỷ lệ nợ hạn CHÁNH SÂM cao chiếm 4,71% so với tổng doanh số cho vay, kinh tế giai đoạn không ổn định thị trường bất động sản bị đóng băng khiến cho việc kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, - Trước thực tế đó, CHÁNH SÂM nói chung CHÁNH SÂM nói riêng đưa nhiều sách nhằm hỗ trợ KH như: giảm lãi suất, gia hạn thêm thời gian trả nợ,… hỗ trợ kịp thời góp phần làm tăng uy tín Những năm 2016, 2017 kinh tế dần phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nguồn thu nhập cá nhân ngày ổn định, bên cạnh có sách cho vay chặt chẽ để làm giảm đến mức thấp rủi ro tín dụng nên tỷ lệ nợ hạn CHÁNH SÂM năm giảm đáng kể Năm 2017 chiếm 1,82% tổng doanh số cho vay 2.3 Điểm mạnh, điểm yếu 2.3.1 Điểm yếu Những hạn chế tồn - Thứ nhất, chưa tối đa hóa doanh số cho vay tiêu dùng: bên cạnh điểm mạnh tồn nhiều điểm yếu chưa tối đa doanh số cho vay tiêu dùng 30 - -Thứ hai, khâu marketing yếu: tồn hệ thống có hoạt động marketing vô lớn mạnh - Thứ ba, vấn đề nợ hạn, chưa giải tốt Mặc dù CHÁNH SÂM có biện pháp để hạn chế rủi ro, xử lý nợ tỷ lệ nợ hạn có giảm qua năm từ 2015 - 2017 tỷ lệ cao suốt thời gian qua - Việc phân tích đánh giá KH chưa cao, chưa triển khai định kỳ để từ tìm giải pháp tư vấn, tháo gỡ kịp thời khó khăn q trình thu hồi nợ - Thứ tư, việc gọi vốn trung dài hạn thời gian qua gặp nhiều khó khăn, chiếm tỷ trọng lớn tín dụng tiêu dùng cho vay trung dài hạn - Năm 2017, tổ chức tín dụng phải giảm tốc độ tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 2016, lĩnh vực bất động sản, chứng khoán Đến 30/6/2017, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa 22% đến 31/12/2017, tỷ trọng tối đa 16% - Thực giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn hỗ trợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ vừa sử dụng nhiều lao động, dự án, phương án có hiệu quả; kiểm sốt tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực khơng khuyến khích (cho vay phi sản xuất) so với tổng dư nợ cho vay không 16% Trường hợp tổ chức tín dụng chưa thực tỷ trọng theo lộ trình, NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung tổ chức tín dụng biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh tháng cuối năm 2017 2.3.2 Điểm mạnh - Chính sách chăm sóc khách hàng thái độ cán tín dụng CHÁNH SÂM tốt - Trình độ chun mơn cán nhân viên CHÁNH SÂM giỏi, trình độ từ Cao đẳng trở lên Hàng tháng, cán nhân viên CHÁNH SÂM thay phiên đào tạo theo lịch CHÁNH SÂM để trao dồi kĩ năng, kiến thức chuyên môn đào tạo sản phẩm CHÁNH SÂM tham gia đầy đủ tích cực phong trào, thi tài kiến thức chun mơn tồn hệ thống 31 - Khả quản lý tốt, việc giải thủ tục nhanh chóng, xác, giảm bớt thủ tục rườm rà cho khách hàng việc quản lý hồ sơ khách hàng thuận tiện Bên cạnh đó, Giám đốc có quy định, nội quy làm việc thưởng phạt nghiêm minh, quản lý tốt tạo động lực làm việc cho nhân viên cấp dưới, tác động đến phong cách làm việc nhân viên - Nhìn chung, tiêu mở rộng tín dụng tiêu dùng CHÁNH SÂM thực đầy đủ tốt; góp phần tích cực q trình mở rộng tín dụng tiêu dùng Tuy nhiên, CHÁNH SÂM cần nỗ lực phấn đấu việc tăng doanh số cho vay dư nợ cho vay thời gian tới 32 CHƯƠNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHÁNH SÂM TNHH MTV CHÁNH SÂM 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển - Trong kinh tế thị trường phát triển nay, việc đẩy mạnh CHO VAY TIÊU DÙNG xu hướng tất yếu, đồng thời chiến lược, mục tiêu thị trường đầy tiềm cho Chánh Sâm thương mại Việt Nam Trong năm gần đây, Việt Nam nước có kinh tế phát triển với tốc độ cao khu vực Đông Nam Á, với dân số 90 triệu người, đời sống nhân dân ngày cải thiện mạnh mẽ xem thị trường tiềm để Chánh Sâm mạnh dạn đẩy mạnh hoạt động CHO VAY TIÊU DÙNG - Nắm bắt xu hướng chung nên Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm– CHÁNH SÂM đặt cho mục tiêu cụ thể năm 2018 sau: - Tăng nguồn vốn lên 20% so với năm 2017 tiền gửi từ khu vực dân cư chiếm khoảng 60% - Tỷ lệ thu dịch vụ 20% tổng thu nhập ròng - Về tài chính: CHÁNH SÂM có kế hoạch đảm bảo đủ tài để chi trả lương cho nhân viên theo quy định thực nghĩa vụ Nhà nước - Định hướng chuyển dịch cấu dư nợ, phấn đấu trì cấu dư nợ trung dài hạn chiếm khoảng 45% tổng dư nợ Mở rộng hoạt động CHO VAY TIÊU DÙNG, - Tăng tỷ lệ nợ cho vaytài sản đảm bảo - Đẩy mạnh chiến lược thu hút KH thơng qua cơng tác marketing, sách lãi suất, dựa nguyên tắc an toàn hiệu Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân viên NH nhằm làm hoàn thiện mặt NH - -Việc mở rộng phát triển CHO VAY TIÊU DÙNG phải phù hợp với đối tượng KH có cấu hợp lý Một chiến lược rõ ràng khách hàng mục tiêu, sản phẩm khu vực hoạt động 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động 3.2.1 Đa dạng hóa nâng cao tính cạnh tranh hình thức cho vay - Đây giải pháp giúp CHÁNH SÂM tối đa hóa doanh số cho vay 33 - Hiện nay, có nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng khác để đáp ứng đầy đủ nhu cầu phong phú phận dân cư Tuy nhiên, địa bàn có điều kiện thuận lợi riêng, phương pháp kinh doanh cách thức quản lý nhà lãnh đạo khác mà đặc biệt trọng tới số sản phẩm phù hợp với khu vực - CHÁNH SÂM cần trọng đến việc phát triển, tăng doanh số cho vay, tăng dư nợ sản phẩm khác, không nên tập trung vào số sản phẩm thời gian qua Đặc biệt, sản phẩm cho vay du học, cho vay tiêu dùng trả góp nên trọng phát triển, vị trí CHÁNH SÂM có nhiều khu dân cư người có thu nhập cao mọc lên chắn họ có nhu cầu phẩm - Việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng giúp Chánh Sâm phân tán giảm thiểu rủi ro Tăng hiệu sử dụng vốn huy động, tăng doanh số cho vay, tăng khả cạnh tranh với Chánh Sâm khác, đặc biệt giai đoạn Chánh Sâm tăng quy mô mạng lưới hoạt động - Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp bán lẻ doanh nghiệp bán lẻ ô tô, xe máy, siêu thị bán đồ gia dụng,… sau xác định nhu cầu tiêu dùng sản phẩm khách hàng, đồng thời đánh giá tốt khả chi trả họ, Chánh Sâm kí hợp đồng tín dụng với khách hàng, sau khách hàng mua hàng người bán tập hợp hóa đơn bán hàng gửi lên Chánh Sâm đề nghị tốn 3.2.2 Áp dụng sách lãi suất hợp lý - Đây giải pháp góp phần làm tăng doanh số cho vay lĩnh vực nói chung, khơng riêng hoạt động CHO VAY TIÊU DÙNG - Dựa vào mức lãi suất, kỳ hạn mà CTy lựa chọn cho khoản vay thích hợp, đảm bảo trả nợ hạn cho CHÁNH SÂM đảm bảo cho lợi ích mà KH thu thông qua việc sử dụng khoản vay từ CHÁNH SÂM cao 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing cho CHÁNH SÂM - Trong môi trường cạnh tranh khâu tiếp thị Chánh Sâm thiếu Tác dụng tiếp thị là: tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường hoạt động Chánh Sâm, giúp Chánh Sâm chủ động hướng tới khách hàng phục vụ khách hàng, cơng cụ phòng ngừa rủi ro từ xa hiệu 34 - Để không phụ thuộc vào chiến lược tiếp thị hội sở, CHÁNH SÂM nên thành lập phận chuyên trách tiếp thị Chánh Sâm, cụ thể phận kinh doanh rãnh rỗi để thực nhiệm vụ sau: + Xác định thị trường mục tiêu: nơi có nhiều khách hàng tiềm năng, chuẩn bị thư, tờ rơi giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi, trực tiếp phát giới thiệu cho khách hàng + Phân tích thị trường mục tiêu đưa kịch bán hàng, giao tiếp với khách, phổ biến sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường + Nghiên cứu sản phẩm, sách Chánh Sâm khác để đưa sách cạnh tranh có hiệu + Tiếp thị lại khách hàng cũ, quảng bá chương trình tín dụng đặc biệt lãi suất cố định đến khách hàng, tăng tính cạnh tranh lãi suất với Chánh Sâm khác - Để có khách hàng khó giữ chân khách hàng đòi hỏi Chánh Sâm phải có chiến lược khách hàng lâu dài bền vững, điyều nà đơn giản Chiến lược phải đảm bảo thu hút, hấp dẫn có khả thỏa mãn đối tượng khách hàng có nhu cầu dịch vụ Chánh Sâm sử dụng dịch vụ Chánh Sâm cung cấp - CVKH CHÁNH SÂM cần có phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, giúp đỡ lẫn để tạo nên hiệu công việc 3.2.4 Thẩm định cẩn thận trước đề xuất định giá TSĐB: - Cty sử dụng hình thức thẩm định tập trung Chánh Sâm liên kết, nên kết định giá TSĐB phụ thuộc vào Chánh Sâm định giá liên kết bên Điều cho thấy khả rủi ro cao số khách hàng cấu kết với Chánh Sâm định giá nâng giá trị định giá lên, làm an tồn vốn CN/CƠNG - Ngồi ra, với mức phí định giá TSĐB cao sau thẩm định không cho vay làm tốn việc chuẩn bị hồ sơ, thẩm định khách hàng mà làm uy tín Chánh Sâm chun viên khách hàng.Vì thế, giảm mức phí định giá TSĐB giúp Techcombank giữ chân khách hàng chưa đủ điều kiện vay vốn tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ khác 35 Chánh Sâm thu hút thêm khách hàng từ giới thiệu khách hàng - Khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn, chuyên viên cần thẩm định, xem xét kỹ trước định xem có nên đề xuất thẩm định TSĐB cho khách hàng hay không để tránh tình trạng bỏ khách hàng tốt, đủ điều kiện vay vốn đề xuất thẩm định cho khách hàng không đủ điều kiện vay vốn làm tốn chi phí cho Chánh Sâm, khách hàng ảnh hưởng đến uy tín chuyên viên khách hàng - Giải pháp thực đảm bảo an toàn cho CHÁNH SÂM, tránh tình trạng nợ xấu, gây ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh 3.2.5 Nâng cao chất lượng nghiệp vụ huy động vốn - Giải pháp góp phần giúp cho việc kêu gọi nguồn vốn trung dài hạn - CHÁNH SÂM nằm khu vực khu dân cư đơng đúc người có thu nhập cao, điều kiện thuận lợi để CHÁNH SÂM gia tăng hoạt động huy động vốn Để thực điều đòi hỏi CHÁNH SÂM phải biết đa dạng hóa sản phẩm huy động Nhân viên cần có thái độ phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, niềm nở tư vấn, giới thiệu sản phẩm để tạo niềm tin hài lòng cho KH, thu hút tiền gửi trung dài hạn từ khách hàng đáp ứng đủ vốn cho việc cho vay - Công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên mơn nên thường xun Hiện nay, sách đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, chương trình huấn luyện trao dồi kỹ năng, - thức ban hành, tồn hệ thống Vì thế, đội ngũ nhân viên CHÁNH SÂM cần cố gắng tham gia nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên CHÁNH SÂM vững mạnh, ổn định có trình độ chun mơn cao 3.3 Các kiến nghị 3.3.1 Về Phía nhà nước - Xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ: hoạt động kinh doanh Chánh Sâm mang tính tổng hợp cao, gắn liền với hoạt động kinh tế, trị xã hội đất nước Chất lượng tín dụng phụ thuộc nhiều vào yếu tố: Chánh Sâm cho vay, khách hàng vay, môi trường kinh tế mơi trường pháp lý Vì xây dựng mơi trường pháp lý đầy đủ, đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hoạt động Chánh Sâm việc thúc đẩy kinh tế đất nước tăng trưởng phát triển 36 - Tạo môi trường ổn định cho phát triển thị trường tài tiền tệ để NHTM tăng cường huy động vốn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cho vay + Đối với CHÁNH SÂM: - kịp thời có văn đạo, hướng dẫn nghiệp vụ có văn pháp luật Chính phủ, NHNN ngành liên quan đến nghiệp vụ CHO VAY TIÊU DÙNG CHÁNH SÂM - CHÁNH SÂM cần trọng công tác đào tạo đội ngũ cán cho phù hợp với xu hội nhập - CHÁNH SÂM cần có sách khuyến khích cụ thể đơn vị, cá nhân có khả phát triển dịch vụ Chánh Sâm đại nhằm kích thích tinh thần sáng tạo thi đua đơn vị - Cần có chế độ đãi ngộ cạnh tranh cho nhân viên lương, thưởng, khuyến khích vật chất thích hợp cán có thành tích xuất sắc - Ngồi nhân viên thức nay, CHÁNH SÂM cần thêm nhân viên làm việc bán thời gian để thực công việc khác in ấn, scan, photo, phát thư ngỏ, nghiên cứu thị trường, thu thập thơng tin khách hàng để có thêm liệu khách hàng tiềm năng,… 37 KẾT LUẬN Sản phẩm tiền vay ngày mở rộng với nhiều hình thức hơn, đa dạng phong phú đồng thời thủ tục vay vốn Chánh Sâm quan tâm rút gọn để thuận tiện cho khách hàng muốn sử dụng sản phẩm Chính đa dạng đơn giản thủ tục lại đáp ứng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp đá khiến cho sản phẩm tiền vay phát huy vai trò phát triển chung cá nhân, doanh nghiệp kinh tế Các Chánh Sâm cần quan tâm tới việc đa dạng hoá sản phẩm tiền vay đồng thời đơn giản quy trình cho vay để giúp cho nguồn vốn kinh tế lưu thơng hiệu hồn thành vai trò trung gian, kênh phân phối vốn kinh tế 38 TÀI LỆU THAM KHẢO [1] GS TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy, Giáo trình kế tốn tài (2008), Nhà xuất tài [2] PGS TS Võ Văn Nhị-TS Trần Anh Hoa-TS Nguyễn Ngọc Dung-TS Nguyễn Xn Hưng, Kế tốn tài (2009), Nhà xuất tài [3] Sổ sách kế tốn Văn phòng kế toán Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm, Sổ sách Phòng tín dụng Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm (2015-2017) [4] Tài liệu chung Chánh Sâm văn phòng tổ chức Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm 39 ... CHƯƠNG 17 THỰC TRẠNG CHO VAY TẠI CHÁNH SÂM TNHH MTV CHÁNH SÂM 17 2.1 Quy trình cho vay 17 2.2 Thực trạng cho vay 23 2.2.1 doanh số cho vay 23 2.2.2... hiệu hoạt động hoạt động cho vay Chánh Sâm TNHH MTV Chánh Sâm CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHÁNH SÂM TNHH MTV CHÁNH SÂM 1.1 Quá trình hình thành phát triển - Tên doanh nghiệp: Chánh Sâm TNHH. .. cấu CHO VAY TIÊU DÙNG cho vay mua bất động sản ln chiếm 50% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng, đứng thứ hai hoạt động cho vay mua ô tô thấp cho vay khác - CHÁNH SÂM tập trung cho vay nhiều cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động cho vay tại công ty TNHH MTV chánh sam 104, Thực trạng hoạt động cho vay tại công ty TNHH MTV chánh sam 104, GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHÁNH SÂM TNHH MTV CHÁNH SÂM, Tình hình hoạt động kinh doanh của trong giai đoạn từ 2015 – 2017:, THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHÁNH SÂM TNHH MTV CHÁNH SÂM, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHÁNH SÂM TNHH MTV CHÁNH SÂM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay