TL xây dựng hệ thống thù lao XÂY DỰNG HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG LẠI CÔNG TY MINH NGA

15 38 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:44

Chương 1.Cơ sở lí luận 1.1.Một số khái niệm liên quan - Theo PGS.TS Nguyễn Tiệp thì: Tiền lương giá sức lao động, hình thành sở thỏa thuận người lao động với người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động (bằng văn miệng), phù hợp với quan hệ cung- cầu sức lao động thị trường lao động phù hợp với quy định tiền lương pháp luật lao động Tiền lương người sử dụng lao động trả cho người lao động cách thường xuyên, ổn định khoảng thời gian hợp đồng lao động( tuần,tháng, năm ) Ví dụ việc trả lương cho người lao động doanh nghiệp, văn phòng đại diện, quan Nhà nước… - Theo Bộ luật lao động 2012: Tiền lương số tiền người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả cho người lao động họ cung ứng sức lao động, theo quy định pháp luật theo thỏa thuận hợp pháp bên hợp đồng lao động Tiền lương trả theo suất lao động, chất lượng, hiệu công việc không thấp mức lương tối thiểu Nhà nước quy định Trên thực tế, khái niệm "tiền lương" hiểu theo nghĩa rộng, khái niệm thu nhập người lao động, bao gồm tiền lương bản, khoản tiền phụ cấp lương tiền thưởng Trong kinh tế thị trường, tiền lương giá sức lao động, chịu chi phối tuơng quan cung-cầu lao động thị trường Tiền lương người lao động làm công bên thỏa thuận, vào công việc, điều kiện bên kết lao động không thấp mức lương tối thiểu - Hình thức trả lương: phương án phân phối tiền lương cho người lao động dựa nguyên tắc tổ chức tiền lương.Căn vào điều kiện,đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị,doanh nghiệp mà người ta áp dụng hình thức trả lương cho thích hợp.Trong thực tiễn cơng tác tổ chức tiền lương quan ,doanh nghiệp thực tiễn trình quan hệ lao động,tồn hai hình thức trả lương phổ biến: Trả lương theo sản phẩm, trả lương theo thời gian, ngồi có hình thức trả lương kết hợp hai hình thức (kết hợp trả lương thời gian gắn với trả lương sản phẩm) 1.2.Vai trò hình thức trả lương - Hình thức trả lương có vai trò quan trọng tồn phát triển tổ chức doanh nghiệp Tầm quan trọng hình thức trả lương tổ chức,đơn vị thể qua khía cạnh sau: + Là nhân tố quan trọng thúc đẩy việc tăng suát lao động + Khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp + Khuyến khích người lao động sức nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm , rèn luyện kĩ năng, phát huy sáng tạo…để nâng cao khả làm việc suất lao động + Đóng góp vào việc khơng ngừng hồn thiện cơng tác quản lí, nâng cao tính tự chủ, chủ động làm việc người lao động tập thể người lao động 1.3.Nội dung hình thức trả lương - Hiện nước ta tiền lương áp dụng rộng rãi hình thức là: Trả lương theo sản phẩm trả lương theo thời gian 1.3.1.Hình thức trả lương theo sản phẩm Đây hình thức trả lương áp dụng chủ yếu khu vực sản xuất vật chất Tiền lương tính theo số lượng sản phẩm thực tế làm quy cách chất lượng đơn giá tiền lương TLSP = Sản lượng thực tế x Đơn giá tiền lương Với hình thức này, tiền lương gắn với kết sản xuất người lao động khuyến khích người lao động sức học tập văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ để nâng cao trình độ lành nghề, cải tiến kỹ thuật, phương pháp lao động sử dụng tốt máy móc để nâng cao suất lao động, góp phần thúc đẩy cơng tác quản lý lao động, quản lý doanh nghiệp Hình thức trả lương cần điều kiện là: Phải xây dựng định mức lao động có khoa học để tính tốn đơn giá trả cơng xác, tổ chức phục vụ tốt nơi làm việc, hạn chế đến mức tối đa thời gian khơng làm theo sản phẩm để hồn thành vượt mức quy định Thực tốt công tác kiểm tra, thống kê, nghiệm thu sản phẩm sản xuất Làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động để họ nhận thức trách nhiệm tránh khuynh hướng quan tâm đến số lượng sản phẩm Căn vào đơn giá sản phẩm đối tượng trả lương, hình thức trả lương theo sản phẩm có nhiều chế độ áp dụng khác cho trường hợp cụ thể: - Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân: Được áp dụng rộng rãi công nhân trực tiếp sản xuất điều kiện trình lao động hj mang tính độc lập tương đối, định mức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm cách cụ thể riêng biệt - Trả lương theo sản phẩm tập thể: áp dụng công việc cần tập thể thực xây dựng, lắp ráp thiết bị, sản xuất phận làm việc theo dây chuyền Tiền lương vào số lượng sản phẩm cơng việc hồn thành tập thể công nhân đảm nhận đơn giá tiền lương đơn vị sản phẩm - Trả lương theo sản phẩm gián tiếp: áp dụng cho công nhân phục vụ mà kết lao động họ ảnh hưởng trực tiếp đến kết công nhân sản xuất trực tiếp công nhân sửa chữa, cơng nhân điều chỉnh máy móc thiết bị.Đặc điểm chế độ tiền lương công nhân phụ lại tuỳ thuộc vào kết sản xuất công nhân - Trả lương khốn: Được áp dụng cho công việc mà giao dịch chi tiết, phận khơng có lợi giao tồn khối lượng cho công nhân tập thể thời gian định Tiền lương trả theo số lượngcơng nhân hồn thành ghi phiếu giao khoán - Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: Được áp dụng công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh khâu trọng yếu dây truyền sản xuất, yêu cầu đột xuất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải khẩn trương hồn thành kịp thời kế hoạch Đây chế độ trả lương mà tiền lương sản phẩm giới hạn định mức khởi điểm luỹ tiến trả theo đơn giá cố định sản phẩm vượt mức khởi điểm luỹ tiến trả theo đơn giá luỹ tiến 1.3.2.Hình thức trả lương theo thời gian Chủ yếu áp dụng người làm công tác quản lý, lao động kỹ thuật, lao động trí óc Còn cơng nhân sản xuất áp dụng phận tiến hành định mức cách chặt chẽ xác tính chất sản xuất hạn chế thực trả lương theo sản phẩm không đảm bảo chất lượng sản phẩm, lại không đem lại hiệu thiết thực Trả lương theo thời gian vào thời gian làm việc thực tế mức lương cấp bậc người lao động Có thể chia ra: Tiền lương tháng = (Lương tối thiểu + Phụ cấp) x Hệ số Hoặc trả cố định hàng tháng sở hợp đồng lao động Lương ngày = x Lương = x Ưu điểm: Hình thức dễ tính lương việc chấm cơng hạch tốn ngày cơng, cơng cụ thể, xác Nhược điểm: Nó mang tính bình qn, khơng khuyến khích sử dụng hợp lý thời gian lao động, cho thực gắn với kết sản xuất Để khắc phục phần hạn chế trên, trả lương theo thời gian kết hợp chế độ tiền thưởng để khuyến khích người lao động hăng hái làm việc, phản ánh trình độ thành thạo thời gian làm việc thực tế mà gắn chặt với thành tích cơng tác người thông qua tiêu xét thưởng đạt Tuy nhiên việc xác định tiền thưởng hợp lý khó khăn nên đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động Bên cạnh hình thức lương, thưởng người lao động hưởng khoản trợ cấp thuộc quỹ BHXH, BHYT trường hợp ốm đau, thai sản Các quỹ hình thành phần người lao động đóng góp, phần lại tính vào chi phí kinh doanh doanh nghiệp Chương 2.Thực trạng hình thức trả lương doanh nghiệp Minh Nga 2.1.Giới thiệu công ty 2.1.1.sơ lược công ty Doanh nghiệp tư nhân Minh Nga có trụ sở Số 36/32 Thống Nhất, Phường 3,Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Minh Nga thành lập từ năm 2006, công ty chuyên bán hải sản nhập Vũng Tàu Gần 12 năm hoạt động, trải qua sóng gió thời cuộc, Minh Nga khơng giữ vững vị đơn vị hàng đầu lĩnh vực chế biến xuất mực mà mở rộng quy mô, tăng hiệu hoạt động gắn với phát triển bền vững 2.1.2.Cơ cấu tổ chức Doanh nhiệp bao gồm phận sau: Giám đốc GĐ kinh doanh Phòng kinh doanh Phòng xuất nhập GĐ tài Phòng tài Kế tốn trưởng Phòng nhân 2.1.3.Đặc điểm người lao động doanh nghiệp Bảng 1: Thống kê đặc điểm lao động theo trình độ Phòng kế tốn STT Chỉ tiêu Năm 2015 Số Tỷ người trọng(% (người) ) 44 Đại học đại học Cao đẳng Trung cấp Phổ thông Năm 2016 Số người Tỷ (người) trọng (%) Năm 2017 Số người Tỷ (người) trọng (%) 69 40 47 Phân theo trình độ 91% 42 89% 43 62% 0% 2% 12 17% 5% 4% 12 17% 5% 4% 3% Lực lượng lao động có trình độ chun mơn cao cơng tytỷ lệ lớn Từ năm 2015 đến nay, tổng số lượng lao động công ty tăng mạnh mẽ số lượng lao động có trình độ Đại học Sau Đại học lại gần không đổi Điều lý giải nguyên nhân chính: + Cơng ty trọng vào kinh nghiệm, khả làm việc cấp + Công ty phát triển mạnh mẽ vào mảng kinh doanh, dịch vụ… cần nhiều lao động có kỹ năng, kinh nghiệm thực tế lý thuyết 2.1.4.Đặc điểm sản xuất kinh doanh - chế biến,bảo quản thịt sản phẩm từ thịt - Bán lẻ lương thực,thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỉ trọng lớn cửa hàng kinh doanh tổng hợp - Chế biến,bảo quản thủy sản sản phẩm từ thủy sản.Chi tiết :chế biến chả cá,chả mực, chả cua 2.2.Thực trạng trả lương công ty Minh Nga Sau nghiên cứu doanh nghiệp,em thấy hình thức trả lương doanh nghiệp nhiều hạn chế,vì em đề xuất hình thức trả lương cho doanh nghiệp sau: *Đối tượng áp dụng Toàn nhân viên cơng ty *Phương pháp tính = × =×Hi Trong đó: Ft quỹ tiền lương ứng với mức độ hồn thành cơng việc phận làm lương thời gian Ni: ngày công thực tế kỳ người thứ i M :là số người phận làm lương thời gian Kbi: hệ số tiền lương người thứ i tương ứng với công việc giao, mức độ phức tạp, tính trách nhiệm cơng việc đòi hỏi mức độ hồn thành cơng việc Hi: hệ số tham gia lao động đánh giá theo tiêu mức dộ hồn thành cơng việc giao : số điểm mức độ phức tạp công việc người thứ i đảm nhận : số điểm tính trách nhiệm cơng việc người thứ i đảm nhận (): tổng số điểm mức độ phức tạp tính trách nhiệm cơng việc giản đơn doanh nghiệp Quy ước: = 10 điểm *Xây dựng bảng điểm mức độ phức tạp tính trách nhiệm chức danh Chức danh 1.Trình độ đại học trở lên -Giám đốc : + Giám đốc -Kế tốn trưởng -Trưởng phòng : + trưởng phòng + phó phòng -Chun viên chính,kĩ sư chính,nhân viên kinh tế chính: +10 người +10 người +8 người Trình độ cao đẳng, trung cấp -Cán sự, nhân viên hành kĩ thuật +15 người + 10 người Trình độ sơ cấp -Tạp vụ (2 người) -Bảo vệ,lái xe (2 người) 70 65 30 30 100 95 60 55 30 30 90 85 55 50 50 25 22 22 80 72 72 40 40 20 15 60 55 19 19 5 24 24 *Xây dựng hệ số tham gia lao động Hi : Các yếu tố thuộc hệ số tham gia công việc Số đầu sản phẩm cần hoàn thành -Hoàn thành vượt mức sản phẩm giao -Hoàn thành đủ số sản phẩm giao -Hoàn thành 90% số sản phẩm giao Chất lượng sản phẩm hoàn thành -Chất lượng sản phẩm đạt 100% Điểm 35 35 30 25 30 30 -Chất lượng sản phẩm đạt 90% -Chất lượng sản phẩm đạt >70% 95 1,3 90-95 1,2 80-89 1,1 *Áp dụng thực tế tính lương thời gian cho cán quản lí gián tiếp: Giả sử doanh nghiệp có 69 lao động,thời gian làm việc tháng 26 ngày,quỹ lương tương ứng với mức dộ hoàn thành cơng việc tháng 140.000.000 đồng Chức danh phó phòng đạt tiêu chí tham gia cơng việc sau : Các yếu tố thuộc hệ số tham gia cơng việc Số đầu cơng việc cần hồn thành -Hồn thành đủ số sản phẩm giao Điểm 30 Chất lượng cơng việc hồn thành -Chất lượng cơng việc đạt 100% 30 Mức độ tuân thủ nội quy quy định doanh nghiệp -Không vi phạm nội quy 15 Ý thức trách nhiệm trog cơng việc Có ý thức trách nhiệm công việc Tinh thần tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp -Thường xuyên đóng góp ý kiến giúp đỡ đồng nghiệp, ý kiến giúp cơng việc đạt tiêu đề 10 Tổng điểm 92 Vì tổng điểm Hi Phó phòng 92 điểm nên hệ số tham gia cơng việc chức danh phó phòng 1,2 -Căn quy định pháp luật quy chế tiền lương DN, chức danh phó trưởng phòng chưa hưởng mức phụ cấp cơng ty.Nên ta có tiền lương thực tế mà chức danh hưởng là: =×Hi= ×1,2 =10,2 = × = × 26×10,2 = 2.434.783 đồng *Ưu điểm cơng thức : Đã tính đến mức độ tham gia đóng góp người lao động theo tiêu mức độ hồn thành cơng việc giao, từ kích thích người lao động nỗ lực để tăng suất lao động Đánh giá số ngày công làm việc người lao động cách chấm công ngày làm người lao động sổ chấm công,theo dõi số ngày làm số ngày nghỉ nhân viên doanh nghiệp Cơng thức tính đến hệ số tiền lương người thứ i tương ứng với cơng việc giao, mức độ phức tạp, tính trách nhiệm cơng việc đòi hỏi mức độ hồn thành cơng việc Vì tính đến yếu tố nên người lao động có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chun mơn lên để đáp ứng u cầu cơng việc, hồn thành tốt cơng việc giao Thêm cơng thức yếu tố trách nhiệm công việc coi trọng, giúp cho doanh nghiệp kiểm soát ý thức trách nhiệm ngườ lao động người lao động có ý thức trách nhiệm kỉ luật doanh nghiệp *Nhược điểm công thức : Chế độ tiền lương thường áp dụng với cơng việc cần phải có nhóm cơng nhân hồn thành (vì cơng việc đòi hỏi u cầu chun mơn khác nhau) nhóm người thực có hiệu Chẳng hạn lắp ráp máy móc thiết bị, xây dựng cơng trình … Với chế độ tiền lương tiền lương người phụ thuộc vào kết hoạt động chung nhóm sức đóng góp họ vào kết chung 2.3.Đánh giá chung 2.3.1.Mặt đạt Trong năm qua doanh nghiệp trọng việc hồn thành hình thức trả lương,đã đảm bảo nguyên tắc tổ chức tiền lương,thực quy định Nhà nước tiền lương lao động.Giám đốc quan tâm tới tiền lương cơng cụ quan trọng kích thích tinh thần hăng hái làm việc, tích cực sáng tạo tạo gắn bó người lao động Doanh nghiệp nhanh chóng áp dụng tiền lương tiền lương tối thiểu Nhà nước tăng lên Điều cho thấy doanh nghiệp có thay đổi kịp thời với thay đổi quy định Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước đáp ứng mong muốn người lao động Áp dụng chế độ trả lương theo thời gian cho người lao động hợp lí,cụ thể, đảm bảo kết lao động người lao động 2.3.2.Mặt chưa đạt Đối với chế độ trả lương theo thời gian phụ thuộc vào ngày cơng lao động,hệ số bậc lương nên mang tính chủ quan , chưa đánh giá mức độ tham gia đóng góp người lao động doanh nghiệp, chưa có bảng đánh giá kết làm việc, nên khơng khuyến khích người lao động phát huy hết lực Bên cạnh hạn chế hình thức trả lương doanh nghiệp hạn chế định công tác tổ chức tiền lương định mức lao động, phân tích công việc cho người lao động…đây vấn đề điều kiện để áp dụng hình thức trả lương xác Chính mà doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề 2.4.Một số giải pháp Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán lao động tiền lương nâng cấp hệ thống máy tính Đơn đốc việc theo dõi,cập nhật lao động,báo cáo tình hình lao động cửa hàng cách nhanh chóng,kịp thời,đảm bảo tiến độ tính trả lương cho người lao động theo quy định doanh nghiệp Xây dựng bảng đánh giá thực cơng việc cách hợp lí,kiểm tra đánh giá kết thực công việc khâu quan trọng người lao động, cần phải kết hợp chặt chẽ tra doanh nghiệp trưởng cửa hàng Bố trí lao động hợp lí điều kiện quan trọng để hình thức trả lương đạt hiệu tối ưu.Tuy nhiên, thực tế việc bố trí lao động lại trưởng phòng ban tiến hành theo kinh nghiệm mà khơng có tài liệu phân tích cơng việc nên nhiều nhân viên khơng làm việc khơng hồn thành nhiệm vụ giao Người quản lí bố trí lao động hợp lí để sử dụng hiệu nguồn lao động họ hiểu rõ cơng việc, vị trí đòi hỏi trình độ chun mơn kĩ thuật, lực kinh nghệm Do cần tiến hành phân tích cơng việc để xác định mức độ phức tạp cơng việc, mức độ hồn thành cơng việc u cầu người Phân tích cơng việc tốt giúp cho việc bố trí lao động hợp lí,xác định mức hao phí lao động xác dẫn đến trả lương cơng Tích cực đào tạo lại, bổ sung kiến thức để người lao động vươn lên đáp ứng đòi hỏi trình độ chun mơn nghề Chú trọng tới công tác tổ chức nơi làm việc nhằm tăng suất hiệu làm việc, từ nnang cao tiền lương bình qn cán công nhân viên Mặt khác,điều kiện làm việc tốt tăng tính gắn bó nhân viên với doanh nghiệp Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân như: găng tay, trang…cho nhân viên họ thực cơng việc để tránh tác hại xấu ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động ,tiền chi phí đảm bảo an tồn lao động tính vào chi phí sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp cần tăng cường ý thức kỷ luật lao động cho nhân viên để không ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng kết sản xuất kinh doanh KẾT LUẬN Qua việc tìm hiểu doanh nghiệp Minh Nga em hoàn thành xong đề tài “Hoàn thiện quy chế trả lương doanh nghiệp Minh Nga” Doanh nghiệp có hình thức trả lương phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh ,tuy nhiên mặt hạn chế định Hơn nữa, nguồn lực sách quan trọng nhằm thu hút bảo tồn nguồn lực phục vụ cho hoạt động tổ chức nguồn lực người sách tiền lương người lao động Các hình thức trả lương hợp lý động lực thúc đẩy lòng nhiệt tình người lao động trình làm việc, tạo gắn bó lâu dài người lao động với doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đạt mục tiêu Với đề tài “Hồn thiện hình thức trả lương doanh nghiệp Minh Nga” trình bày sở lí luận, tác dụng công tác tồn vaf phát triển doanh nghiệp.Trên sở phân tích, đánh gía thực trạng hình thức trả lương nhằm đưa số giải pháp hồn thiện hình thức trả lương doanh nghiệp.Tuy nhiên làm em tranh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Chủ biên PGS.TS Nguyễn Tiệp,Trường Đại học Lao động Xã hội,Giáo trình tiền lương tiền cơng, nhà xuất Lao động - xã hội,năm 2007 2 https://www.minhnga.vn/ https://www.slideshare.net/lehoido/hon-thin-cc-hnh-thc-tr-lng-ti-chi-nhnh-xngdu-vnh-phc https://voer.edu.vn/m/cac-hinh-thuc-tra-luong/b04a827e ... pháp lao động sử dụng tốt máy móc để nâng cao suất lao động, góp phần thúc đẩy cơng tác quản lý lao động, quản lý doanh nghiệp Hình thức trả lương cần điều kiện là: Phải xây dựng định mức lao. .. lao động tiền lương nâng cấp hệ thống máy tính Đơn đốc việc theo dõi,cập nhật lao động,báo cáo tình hình lao động cửa hàng cách nhanh chóng,kịp thời,đảm bảo tiến độ tính trả lương cho người lao. .. người lao động theo tiêu mức độ hồn thành cơng việc giao, từ kích thích người lao động nỗ lực để tăng suất lao động Đánh giá số ngày công làm việc người lao động cách chấm công ngày làm người lao
- Xem thêm -

Xem thêm: TL xây dựng hệ thống thù lao XÂY DỰNG HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG LẠI CÔNG TY MINH NGA, TL xây dựng hệ thống thù lao XÂY DỰNG HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG LẠI CÔNG TY MINH NGA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay