Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng với lãnh đạo quản lý ở việt nam hiện nay

13 61 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:23

PHẦN MỞ ĐẦUMối quan hệ giữa dư luận xã hội (DLXH) và truyền thông đại chúng (TTĐC) với lãnh đạo quản lý là mối quan hệ có tính hai mặt. Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng với lãnh đạo quản lý là một hiện tượng tinh thần đặc biệt của đời sống xã hội; nhận thức được những yêu cầu khoa học và ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội và truyền thông đại chúng đối với công tác lãnh đạo quản lý; nắm vững quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta và tình hình công tác dư luận xã hội và truyền thông đại chúng ở Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, em chọn đề tài: “ Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng với lãnh đạo quản lý ở Việt Nam hiện nay” để làm bài tiểu luận của mình. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Mối quan hệ luận hội (DLXH) truyền thông đại chúng (TTĐC) với lãnh đạo quản mối quan hệ có tính hai mặt luận hội truyền thông đại chúng với lãnh đạo quản tượng tinh thần đặc biệt đời sống hội; nhận thức yêu cầu khoa học ý nghĩa quan trọng việc nghiên cứu nắm bắt luận hội truyền thông đại chúng công tác lãnh đạo quản lý; nắm vững quan điểm đường lối, sách Đảng, Nhà nước ta tình hình cơng tác luận hội truyền thơng đại chúng Việt Nam Chính vậy, em chọn đề tài: “ luận hội truyền thông đại chúng với lãnh đạo quản Việt Nam nay” để làm tiểu luận PHẦN NỘI DUNG Vấn đề đặt Việc sử dụng luận hội truyền thơng đại chúng để phân tích vấn đề quản lãnh đạo Việt Nam coi trọng Trong quản lãnh đạo nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo; quản Việt Nam nay, việc phân tích luận hội truyền thơng đại chúng có khả cho thấy tương tác hội mối quan hệ yếu tố luận hội truyền thơng đại chúng tác động nhạy bén đến công tác lãnh đạo quản Nghiên cứu luận hội truyền thông đại chúng công tác lãnh đạo quản xuất phát từ nhu cầu nhận thức khoa học mối quan hệ nội dung công tác quản lãnh đạo, xuất phát từ nhu cầu nhà lãnh đạo Việt Nam Đây cách làm cần thiết để nâng cao hiệu hoạt động công tác quản lãnh đạo nước ta nay, việc nghiên cứu luận hội truyền thông đại chúng nhằm phục vụ cho hoạt động nhà lãnh đạo quản bước quan tâm Trong năm gần đây, báo chí tuyên truyền phản ánh nhiều thơng tin sách nhà quản lãnh đạo, nhiều hình thức báo chí, qua nhiều kênh truyền tải khác Đồng thời báo chí diễn đàn thể ý chí tâm tư nguyện vọng nhà lãnh đạo quản với sách, định mà nhà lãnh đạo quản ban hành Đảng Nhà nước cơng nhận vai trò truyền thơng báo chí hoạt động quản lãnh đạo - vai trò khơng thể thay việc hình thành thể luận hội, tạo nên lợi ích to lớn việc ban hành, triển khai phổ biến, giám sát ghi nhận hiệu sách lãnh đạo quản đến lượt mình, luận hội lại có tác động lớn việc điều hòa mối quan hệ hội, việc kiểm soát hội, tạo hiệu cao cho hoạt động quản lãnh đạo Làm rõ mối quan hệ truyền thông đại chúng với luận hội vai trò phương tiện truyền thơng đại chúng hoạt động quản lãnh đạo - nhìn từ góc độ hội học truyền thơng đại chúng - hướng tiếp cận để phân tích chế tác động, sức mạnh truyền thông báo chí rút học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn hoạt động truyền thông cho quản lãnh đạo công tác tư tưởng công xây dựng phát triển đất nước Theo chuyên gia phân tích quản trị truyền thông, điều kiện Việt Nam xây dựng nhà nước pháp quyền, nhà nước dân, dân dân nên cần nhận thức sử dụng có hiệu luận hội truyền thông đại chúng với tính chất cơng cụ đặc biệt trình lãnh đạo, quản đất nước Hiện nay, kỹ nắm bắt luận hội truyền thông đại chúng cán lãnh đạo, quản địa phương, đặc biệt cấp huyện, cấp tỉnh cần coi tiêu chuẩn cần thiết để đánh giá lực lãnh đạo, quản Thậm chí, việc quan tâm, tiếp cận nắm bắt luận hội truyền thông đại chúng thực chất thước đo mức độ “gần dân, bám sát thực tiễn” cán Phân tích số khái niệm 2.1 Khái niệm “ luận hội” Cuộc tranh luận xung quanh khái niệm “dư luận hội” xuất kéo dài từ hai trăm năm Thuật ngữ nhà văn, nhà hoạt động nhà nước người Anh J Solsbery sử dụng lần vào kỷ 12 Tuy nhiên, Jean-Jacques Pousseau, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháo coi người sử dụng vào năm 1744 theo nghĩa đại Sự tranh luận khái niệm diễn sôi vào thời kỳ mà cách mạng tư sản diễn ra, quan điểm hành động người ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình cách mạng tư sản trở thành nhân tố góp phần định đến thắng lợi giai cấp tư sản trẻ tuổi giai cấp phong kiến Theo Rútxô, đại biểu nhà khai sáng Pháp, cho luận hội đánh giá hội hoạt động nghị viện phủ Trong tiếng Việt, DLXH gọi theo cách khác thuật ngữ tương đương công luận, luận công chúng, ý kiến công luận, ý kiến quần chúng Thuật ngữ xuất rộng rãi số ngành khoa học trị học, triết học, hội học, tâm học hội,…nhưng nay, “khơng có định nghĩa chấp nhận chung” Do đó, hiểu cách chung nhất, DLXH ý kiến lại sau q trình thảo luận trao đổi hội Nói cách khác, kết q trình thảo luận hội Nếu dựa vào cách phân loại chủ thể khách thể DLXH, ta hiểu DLXH thái độ, cảm xúc, hay ý tưởng phận lớn người dân vấn đề công chúng quan tâm Dưới giải nhà truyền thông, “DLXH cho hiệu tức truyền thơng đại chúng DLXH tích cực điều kiện dẫn đến ổn định trị hội Từ DLXH dần dẫn đến hành vi hội rộng lớn, tạo sức ép thúc đẩy, tạo khuôn khổ bắt buộc việc nhận thức giải vấn đề trị, kinh tế, văn hóa, hội Truyền thơng đại chúng (mass media) kênh có vai trò quan trọng việc thảo luận hội có khả tập hợp, thu hút đông đảo công chúng tham gia 2.2 Khái niệm “truyền thông đại chúng” Theo PGS TS Mai Quỳnh Nam, cách hiểu phổ biến để hiểu truyền thơng: Đó hoạt động chuyển tải chia sẻ thơng tin Q trình diễn liên tục, tri thức, tình cảm kỹ liên kết với Đây trình phức tạp qua nhiều khâu Các khâu chuyển đổi tương đối linh hoạt để hướng tới thay đổi nhận thức hành vi cá nhân nhóm Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật, đời phương tiện truyền thơng đại hình thành hệ thống kênh thông tin đại chúng thiết chế hội quan trọng hội đại Truyền thông đại chúng ngày hiểu toàn kỹ thuật lan truyền thơng tin tới nhóm hội lớn, mà chủ yếu báo in, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, internet phương tiện khác sách, áp phích… Truyền thơng đại chúng mang nhiều vai trò chức đời sống hội Thế nhưng, nhìn hội học, chế tác động qua lại truyền thông đại chúng luận hội có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt việc hình thành thể luận hội Từ phân tích trên, truyền thông hoạt động truyền phát trao đổi thông tin người với người nhằm đạt hiểu biết tạo giao tiếp, liên kết hội Truyền thông đại chúng hiểu q trình truyền đạt thơng tin đến nhóm cộng đồng đông đảo hội thông qua phương tiện truyền thông đại chúng Các phương tiện truyền thông đại chúng bao gồm báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, sách, phim, video, internet 2.3 Khái niệm quản lý, lãnh đạo Hai thuật ngữ thường dùng cho hệ thống có người trong, chúng khơng đồng nghĩa Chúng giống bao hàm nghĩa tác động điều khiển khác mức độ phương thức tiến hành Lãnh đạo trình định hướng dài hạn cho chuỗi tác động chủ thể quản Còn quản trình chủ thể tổ chức liên kết tác động lên đối tượng bị quản để thực định hướng tác động dài hạn Lãnh đạo quản mục tiêu rộng hơn, xa hơn, khái quát cụ thể Còn quản lãnh đạo trường hợp mục tiêu cụ thể hơn, chuẩn xác Có lúc người quản phải làm người lãnh đạo ngược lại Việc lãnh đạo quản chủ thể quản tiến hành, chủ thể nhất, khơng Tuy nhiên trình quản có hiệu lãnh đạo quản phải thống vớidụ Theo số kết nghiên cứu Viện luận hội, việc nắm bắt luận hội truyền thông đại chúng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý, cấp thực thông qua kênh khác Chẳng hạn, nắm bắt luận hội truyền thông đại chúng thông qua phản ánh hệ thống mạng lưới cộng tác viên; qua báo cáo nhanh (thường báo cáo tuần); thông qua họp, tiếp xúc quần chúng, cử tri; qua tiếp cận trải nghiệm cá nhân, dùng phương pháp điều tra hội học,… Ví dụ cụ thể: 55,2% có hiểu biết mức độ bình thường yếu tố ảnh hưởng đến luận hội truyền thông đại chúng; quan điểm tiếp cận luận hội truyền thông đại chúng (55,0%); kênh tiếp cận nắm bắt luận hội truyền thơng đại chúng (54,6%),… Trong đó, tỷ lệ ý kiến khẳng định mức độ hiểu biết tốt luận hội truyền thơng đại chúng thấp (từ 6,7% đến 36,2%).Chẳng hạn, có 36,2% cán cho biết họ có nhận thức tốt vai trò luận hội truyền thơng đại chúng lãnh đạo, quản lý; Có 35,8% số cán cho biết có nhận thức tốt nội dung, chất luận hội truyền thông đại chúng Chỉ có 6,7% số cán cho biết họ có hiểu biết tốt giải pháp nâng cao vai trò luận hội truyền thơng đại chúng lãnh đạo, quản Ngoài ra, số liệu khảo sát cho biết, nhiều vấn đề, nội dung liên quan đến luận hội truyền thơng đại chúng có tới 10% ý kiến khẳng định: Chưa tiếp cận Trong bối cảnh nay, việc cán lãnh đạo, quản cấp có quan tâm có kỹ nắm bắt luận hội truyền thông đại chúng cần phải xem tiêu chuẩn cần thiết để đánh giá lực lãnh đạo, quản cán Bởi vì, quan tâm, tiếp cận nắm bắt luận hội truyền thông đại chúng thực chất thước đo mức độ “gần dân”, “bám sát thực tiễn” cán Khơng vậy, thể vấn đề dân chủ hóa, điều kiện góp phần cho chủ trương sách, pháp luật Đảng Nhà nước ngày vào sống Với tư cách chủ thể quản lý, cán quản cấp huyện phải thực chức mà người quản phải làm thực chức dẫn hoạt động như: lập kế hoạch, định, tổ chức thực định kiểm tra, kiểm soát thúc đẩy việc thực kế hoạch lĩnh vực quản phụ trách Cán quản cấp người quản cấp trung gian, cầu nối từ cấp Trung ương, qua tỉnh tới cấp xã, tạo nên máy lãnh đạo liên tục, quán máy hành Cán quản cấp huyện góp phần triển khai chủ trương, sách Đảng, Nhà nước đến với người dân ngược lại, nguyện vọng nhân dân họ tiếp thu, xử phản ánh kịp thời lên quan quản cấp Nhận xét đánh giá luận hội truyền thông đại chúng tượng tinh thần hội “đo đạc” phương pháp khoa học Do “đo đạc” được, luận hội truyền thông đại chúng thông tin không rõ ràng góc độ định tính mà rõ ràng góc độ định lượng Nhờ có thơng tin tồn diện vậy, đánh giá thực trạng, tư tưởng cảu hội Nhân dân có ủng hộ chủ trương, sách Đảng Nhà nước hay không? Bao nhiêu % ủng hộ, % bi quan,…đều “đo đạc” thăm dò luận hội truyền thông đại chúng Nhờ kết điều tra luận hội truyền thông đại chúng nhằm đánh giá tình hình tâm trạng, tư tưởng bớt tính mơ hồ nhận định chung chung Các liệu điều tra luận hội truyền thông đại chúng sở khách quan giúp viết báo cáo đưa nhận định khách quan sâu sắc tình hình tâm trạng, tư tưởng hội Thực tiễn cho thấy, hoạt động lãnh đạo, quản cấp mang tính chất phức tạp, chuyên biệt vị trí, chức điều kiện thực tiễn địa phương quy định đặc điểm đối tượng quản với ngành nghề khác (nông, lâm, ngư nghiệp…); vấn đề nhân nguồn nhân lực địa phương Trên thực tế, không người cán quản lại chuẩn bị sẵn đầy đủ phương án để giải tình phát sinh Vì vậy, đòi hỏi người cán quản chủ chốt phải có nhạy bén, sáng tạo, đốn hồn cảnh cụ thể để đưa định lãnh đạo đắn, phù hợp với quy định pháp luật Thực tiễn yêu cầu người cán quản cấp huyện phải có trình độ chun mơn, am hiểu khoa học quản có kỹ quản lý, biết phát huy tối đa tiềm vốn có người, khiến họ hoạt động cách tích cực góp phần thực mục tiêu chung toàn địa phương Trong kỹ quản đó, nắm bắt luận hội truyền thông đại chúng việc hình thành định quản cán chủ chốt cần thiết yếu tố mang đến thành công đạo, điều hành người lãnh đạo, quản Trong thời đại bùng nổ thơng tin từ mạng Internet tồn cầu, vấn đề quản lĩnh vực thông tin đại chúng Việt Nam đặt cách cấp bách nhìn từ giác độ luận hội truyền thông đại chúng Truyền thông tự (facebook cá nhân, website, blog cá nhân…) “kiểu” luận hội truyền thông đại chúng thời kỹ thuật số phát triển trở thành xu khơng thể khác Bên cạnh đó, đời sống ngày nước ta xuất khơng nơi xảy tình trạng luận hội truyền thơng đại chúng thờ với quyền, khơng quan tâm đến hoạt động quyền, người dân hành xử kiểu đối phó với sách quyền Ngồi ra, có khơng trường hợp xuất tình trạng đề cao mức vai trò luận hội truyền thơng đại chúng dẫn đến tình trạng chạy theo luận hội Đa số người dân, kể cấp quản không phân biệt rõ ranh giới luận hội; truyền thông đại chúng tin đồn Đã có nhiều trường hợp người ta đồng chúng với nhau, biến tin đồn thành luận hội, tức nhiều gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân tổ chức,… Theo nhà nghiên cứu, trạng thái khơng bình thường luận hội truyền thông đại chúng Do Nhà nước cần phải lường trước đóng vai trò thực chức xem xét, chấn chỉnh, kiện toàn,… nhằm thúc đẩy tính tích cực lành mạnh hố tác động luận hội truyền thông đại chúng đời sống hội Theo đó, cần coi luận hội truyền thông đại chúng công cụ quản phát triển hội Các nhà lãnh đạo, quản lý, đặc biệt cán bộ, quản chủ chốt cần phải nắm bắt luận hội truyền thơng đại chúng, để từ đề xuất sáng kiến, đường lối chủ trương sách pháp luật cho phù hợp với nhu cầu hội luận hội truyền thông đại chúng giúp người cán bộ, lãnh đạo địa phương phát khiếm khuyết, bất cập, kẽ hở đường lối sách pháp luật, sở đó, đưa khuyến cáo với quan chức để bổ sung, hồn thiện điều chỉnh Thơng qua kết điều tra luận hội truyền thông đại chúng, cán quản biết người dân suy nghĩ phản ứng trước sách trăn trở, băn khoăn người dân trước vấn đề địa phương hay quốc gia,… Đặc biệt, việc nghiên cứu luận hội truyền thơng đại chúng giúp nhà quản lý, lãnh đạo phát giải điểm nóng, giải tỏa căng thẳng xung đột hội tiềm tàng Thông qua việc tham khảo luận hội truyền thông đại chúng, nhà hoạch định sách tìm kiếm cách trung hồ ý nguyện người dân với mục tiêu sách Nhà nước, họ tính đến luận hội truyền thồn đại chúng hoạch định sách họ, từ họ cố gắng tránh định mà họ tin nhận phản đối mạnh mẽ từ phía luận hội truyền thông đại chúng Hiện nay, Việt Nam xây dựng nhà nước pháp quyền, nhà nước dân, dân dân, phải nhận thức sử dụng có hiệu luận hội truyền thông đại chúng với tính chất cơng cụ đặc biệt trình lãnh đạo, quản đất nước Việc quan tâm nắm bắt sử dụng luận hội truyền thông đại chúng cách thường xuyên thấu đáo hoạt động lãnh đạo, quản 10 phương thức tốt để phát huy chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” thực tế quan, địa phương cụ thể Việc thực thường xuyên điều tra luận hội Đảng, Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc tăng cường dân chủ việc tạo điều kiện cho người dân tham gia ý kiến vào vấn đề quan trọng đất nước Chính văn pháp luật, sách hình thành từ ý nguyện người dân có khả áp dụng vào thực tiễn cao Điều góp phần nâng cao hiệu hoạt động quan công quyền Việt Nam, đặc biệt cấp huyện Sự phản biện, kiểm tra, giám sát hội người dân giúp người lãnh đạo, quản kịp thời phát sơ hở, hạn chế, yếu cơng tác lãnh đạo, quản mình, sở đó, kịp thời đề giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu việc đưa định điều hành cán bộ, quản địa phương 11 PHẦN KẾT LUẬN Với chế hình thành thể luận hội; truyền thông đại chúng, từ chức định hướng luận tính xác, tính trung thực, tính cơng khai minh bạch thông tin đưa quan truyền thông đại chúng vấn đề quan trọng Từ thực tiễn truyền thơng đại chúng mà cụ thể báo chí Việt Nam năm gần đây, khẳng định rằng, báo chí có đóng góp quan trọng vào hoạt động nghiên cứu luận hội hoạt động lãnh đạo quản Khơng có tham gia tích cực báo chí kết đạt Hiệu việc thể luận hội báo chí nhờ biết khai thác tốt chế hình thành thể luận hội Các phương tiện thơng tin đại chúng ta có phản ứng nhanh nhạy việc đưa tin phiên trả lời chất vấn Cụ thể bên cạnh việc chuyển tải nội dung truyền hình, phát trực tiếp, phương tiện truyền thơng thể ý kiến trái ngược phản ứng nhà quản lãnh đạo Điều nhiều khiến người có trách nhiệm phải cân nhắc xem xét lại cách thức trả lời lần Vấn đề đặt nhiều chương trình truyền hình trực tiếp chưa tạo hiệu cao chưa tạo phạm vi cường độ luận hội lớn Chính thế, việc nghiên cứu hội học truyền thông đại chúng, đặc biệt nghiên cứu luận hội làm sở cho cơng tác truyền thơng nói chung cơng tác truyền hình nói riêng cần đặt nhiều thời gian tới 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Minh Anh (2012), “ Vai trò cán lãnh đạo, quản cấp sở việc thực mục tiêu bình đẳng giới Việt Nam”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Ngọc Hùng (2004), hội học hành chính: “ Nghiên cứu giao tiếp luận hội cải cách hành chính”, NXB luận Chính trị, Hà Nội Đinh Xuân (2010), “ Phát triển hội quản phát triển hội nước ta thời kỳ đổi mới”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội PGS TS Mai Quỳnh Nam, “ luận hội- vấn đề luận phương pháp nghiên cứu” - Tạp chí XX số 1, 1995 PGS.TS Mai Quỳnh Nam, “ Bài giảng hội học truyền thông đại chúng”, Lớp CHK5, TP.HCM, 2013 Nguyễn Quý Thanh, “ hội học luận hội”, NXB ĐHQG Hà Nội, 2013 Trần Hữu Quang, hội học Báo chí, Nxb Trẻ & TBKT Sài Gòn, 2004 13 ...PHẦN MỞ ĐẦU Mối quan hệ dư luận xã hội (DLXH) truyền thông đại chúng (TTĐC) với lãnh đạo quản lý mối quan hệ có tính hai mặt Dư luận xã hội truyền thông đại chúng với lãnh đạo quản lý tượng... tình hình công tác dư luận xã hội truyền thông đại chúng Việt Nam Chính vậy, em chọn đề tài: “ Dư luận xã hội truyền thông đại chúng với lãnh đạo quản lý Việt Nam nay để làm tiểu luận PHẦN NỘI DUNG... dụng dư luận xã hội truyền thông đại chúng để phân tích vấn đề quản lý lãnh đạo Việt Nam coi trọng Trong quản lý lãnh đạo nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo; quản lý Việt Nam nay, việc phân tích dư luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng với lãnh đạo quản lý ở việt nam hiện nay, Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng với lãnh đạo quản lý ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay