Ôn thi Lý thuyết và bài tập Hành chính Kinh Doanh thương mại Lao động

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:21

TỔNG HỢP 04 CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ 04 CÂU BÀI TẬP I PHẦN HÀNH CHÍNH Câu hỏi lý thuyết: Luật TTHC 2015 quy định nguyên tắc tranh tụng tố tụng hành chính, anh/ chị trình bày chủ thể, phạm vi, nội dung, phương thức biểu việc tranh tụng? (40 điểm) Đáp án: - Khẳng định: để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn thể chế hóa Hiến pháp 2013, Luật TTHC 2015 quy định nguyên tắc tranh tụng TTHC Trích Điều 18 (05điểm) - Trình bày Chủ thể tranh tụng: Đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Viện kiểm sát không tham gia tranh tụng tố tụng hình (5điểm) - Phạm vi tranh tụng: tất vấn đề nhằm làm rõ thật khách quan vụ án Việc tranh tụng Tòa án thụ lý vụ án, bên đương có quyền thu thập, giao nộp, cung cấp tài liệu, chứng nghĩa vụ thông báo cho tài liệu, chứng giao nộp Việc tranh tụng kết thúc vụ án giải quyết, Tòa án đình xét xử vụ án án Tòa án có hiệu lực pháp luật Đối với vụ xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm quyền tranh tụng bảo đảm có Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm (5điểm) - Nội dung phương thức tranh tụng: Nội dung phương thức tranh tụng phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm quy định Điều 175 Điều 236 Theo nội dung tranh tụng bao gồm việc trình bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời phát biểu quan điểm, lập luận đánh giá chứng cứ, tình tiết vụ án, quan hệ tranh chấp pháp luật áp dụng để giải yêu cầu đương Tranh tụng ngồi phiên tòa hoạt động thu thập, giao nộp chứng tài liệu, quyền yêu cầu tiếp cận tài liệu Mỗi phương thức phải nêu pháp luật mô tả theo quy định điều luật Việc tranh tụng phiên tòa tiến hành theo điều khiển chủ tọa phiên tòa (20điểm) - Biểu tranh tụng: Tranh tụng TTHC Luật TTHC 2015 quy định thành nguyên tắc nên thủ tục Đối thoại quy định bắt buộc theo nguyên tắc quy định Điều 134 trừ vụ khơng đối thoại theo Điều 135 Ngồi Tòa án phải tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng Điều 136, 137, 138, 139 xử lý kết đối thoại Điều 140 (5điểm) Bài tập tình huống: Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thụ lý vụ án hành “ Kiện định hành quản lý đất đai” người khởi kiện ơng Trương Hồng Lợi, sinh năm 1963; địa chỉ: 127-129 Bạch Đằng, tổ 6, khu phố 2, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án: Không Nội dung vụ án: Năm 1940, bà Huỳnh Thị Trọng có nhận sang nhượng diện tích đất 28.960 m ơng Huỳnh Văn Trinh có số địa 394, tờ đồ số 302 thôn Phước Trung, thị xã Bà Rịa Ngày 11/07/1983, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai định số 361/QĐ.UBH lấy 10.000 m đất giao cho Ban công nghiệp huyện để làm bến xe Bà Huỳnh Thị Trọng khiếu nại Ngày 09/05/1990, UBND tỉnh Đồng nai định số 704/QD.UBT việc giải đơn khiếu nại bà Trần Mỹ Báu với nội dung chấp nhận quyền lợi hợp pháp gia tộc bà Bà Trần Mỹ Báu, riêng bà Báu hưởng quyền lợi hợp pháp diện tích đất 5.000 m2 tổng số 10.000 m2 đất thổ cư (năm diện tích 28.960 m 2) Ngày 02/05/1998, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu định số 4005/QĐ-UB công nhận định 704/QD-UBT ngày 09/05/1990 UBND tỉnh Đồng Nai Hiện bà Trần Mỹ Báu chết, ông Trương Hồng Lợi có giấy xác nhận người thừa kế hợp pháp tiếp tục thực định nói UBND tỉnh Đồng Nai với diện tích đo đạc thực tế 4.164,3 m2 Ngày 01/12/2005, ông Trương Hoàng Lợi làm đơn xin cấp quyền sử dụng đất diện tích đất 2.183,6 m2 với mục đích sử dụng đất (đất thổ cư) không Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa chấp nhận khơng thể cấp quyền sử dụng đất với diện tích thổ cư lên tới 2.183,6 m Ơng Trương Hoàng Lợi làm đơn khiếu Ngày 21/07/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành định số 1486/QĐ-UBND việc sửa đổi, bổ sung điều định số 1005/QĐ-UB ngày 02/05/1998 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: “ Việc xác định loại đất diện tích 5.000 m vào trạng sử dụng đất quy định pháp luật đất đai thời điểm xác lập quyền sử dụng đất cho gia đình bà Trần Mỹ Báu” Không đồng ý với nội dung sửa đổi này, ngày 04/08/2014 ơng Trương Hồng Lợi khởi kiện vụ án hành chính, định hành bị kiện định số 1486/QĐ-UBND ngày 21/07/2014 Chủ tịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thụ lý vụ án Sau nhận thông báo thụ lý vụa 1n, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn số 6077/UBND-VP ngày 22/08/2014 ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Mạnh - Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm đại diện theo ủy quyền tố tụng hành chính, thời hạn ủy quyền kéo dài kết thúc vụ án Bản án hành sơ thẩm số 06/2015/HCST ngày 30/06/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu định: “ áp dụng khoản Điều 49 khoản Điều 50 Luật đất đai 2003; Điều 15 Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/08/1999 Chính phủ Xử: Chấp nhận u cầu ơng Trương Hồng Lợi, hủy định số 1486/QĐ-UBND ngày 21/07/2014 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Ngày 13/07/2015, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn số 4940/UBND-VP kháng cáo theo hướng yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm theo hướng bác yêu cầu khởi kiện ơng Trương Hồng Lợi, ngun định số 1486/QĐ-UB ngày 21.7.2014 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Người ký văn kháng cáo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Yêu cầu: Dựa vào liệu thể nội dung đề thi, anh(chị) xem xét giải đơn kháng cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Đáp án : Sau án sơ thẩm tuyên, đương người ủy quyền đương không kháng cáo án sơ thẩm Ngày 13/07/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn 4940/UBND-VP kháng cáo tồn án sơ thẩm với yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xử sửa án sơ thẩm theo hướng bác yêu cầu khởi kiện ơng Trương Hồng Lợi Theo quy định Điều 174 Bộ luật tố tụng hành có đương người đại diện theo ủy quyền đương có quyền kháng cáo Trong vụ án này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bên đương nên khơng có quyền kháng cáo án sơ thẩm Do vậy, cần đình xét xử phúc thẩm vụ án Thang điểm: Xác định đương vụ án gồm người khởi kiện, người bị kiện người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: điểm Xác định quyền kháng cáo án sơ thẩm đương sự: điểm Theo khoản 22 Điều 55 Luật tố tụng hành năm 2015, đương vụ án có quyền kháng cáo án sơ thẩm Nếu trả lời thiếu khoản trừ điểm, thiếu điều luật trừ điểm Xác định người kháng cáo án sơ thẩm Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: điểm Xác định tư cách tố tụng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : đương vụ án 15 điểm Đưa hướng xử lý: đình xét xử phúc thẩm 10 điểm II PHẦN KDTM (02 câu lý thuyết, 02 câu tập): Câu hỏi lý thuyết 1: Phân tích quyền kháng nghị phúc thẩm Viện kiểm sát theo quy định pháp luật tố tụng dân hành? Trường hợp đương không kháng cáo án, định Tòa án tự nguyện thi hành án, định Viện kiểm sát phát vi phạm nghiêm trọng có kháng nghị khơng ? ? theo anh (chị) cần có giải pháp để Viện kiểm sát làm tốt cơng tác ? Đáp án (40 điểm): Phân tích quyền kháng nghị phúc thẩm Viện kiểm sát (20 điểm) 1.1 Nêu khái niệm, ý nghĩa quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Viện kiểm sát (10 điểm) - Nêu khái niệm; - Khẳng định quyền quyền quan Viện kiểm sát; - Ý nghĩa để bảo đảm nguyên tắc chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm bảo đảm (chế độ 02 cấp xét xử) 1.2 Thẩm quyền kháng nghị phúc thẩm (2 điểm) 1.3 Thời hạn kháng nghị phúc thẩm (2 điểm) 1.4 Hình thức, nội dung định kháng nghị phúc thẩm (2 điểm) 1.5 Thủ tục gửi định kháng nghị phúc thẩm (2 điểm) 1.6 Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị phúc thẩm (2 điểm) Trường hợp đương không kháng cáo án, định Tòa án tự nguyện thi hành án, định Viện kiểm sát phát vi phạm nghiêm trọng có kháng nghị khơng ? sao? (12 điểm) - Khẳng định Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị (5 điểm) - Lý do: để bảo đảm việc tuân thủ quy định pháp luật việc giải vụ việc dân VKS quan bảo vệ pháp luật phát có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trình giải vụ việc dân Tòa án phải có trách nhiệm kháng nghị để yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm pháp luật (7 điểm) Giải pháp để Viện kiểm sát làm tốt công tác kháng nghị phúc thẩm (8 điểm) - Quán triệt thực nghiêm túc Chỉ thị Viện trưởng VKSNDTC tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm dân (2 điểm) - Tăng cường tập huấn chuyên sâu kỹ thực thẩm quyền kháng nghị phúc thẩm (2 điểm) - Phân công kiểm sát viên chuyên trách giải án dân theo lĩnh vực để có kinh nghiệm kháng nghị theo loại vụ việc (2 điểm) - Thường xuyên sơ kết, tổng kết, ban hành thông báo rút kinh nghiệm công tác kháng nghị phúc thẩm (2 điểm) Câu hỏi lý thuyết 2: Vai trò Kiểm sát viên phiên tòa sơ thẩm vụ án KDTM Sau ngày 01/7/2015 vai trò Kiểm sát viên phiên tòa sơ thẩm vụ án dân có mới? (40 điểm) Đáp án: 2.1 Vai trò Kiểm sát viên phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án KDTM (30 điểm): Kiểm sát viên kiểm sát viêc tuân theo pháp luật người tiến hành tố tụng phiên tòa thơng qua thao tác: - Kiểm sát thủ tục bắt đầu phiên tòa theo Điều 213 BLTTDS (khai mạc phiên tòa), đặc biệt kiểm sát phán HĐXX có người yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch phải theo quy định BLTTDS Ví dụ: Khi xét thấy yêu cầu đương việc thay đổi Kiểm sát viên, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân khơng có Kiểm sát viên đề nghị HĐXX không chấp nhận HĐXX không chấp nhận đề nghị Kiểm sát viên VKS thực quyền kiến nghị (05 điểm); - Kiểm sát việc đề nghị hỗn định hỗn phiên tòa HĐXX, Kiểm sát viên phải nắm để hỗn phiên tòa quy định Điều 198, 199, 204, 205, 207 BLTTDS, HĐXX định hỗn KSV phải kiểm sát định hỗn theo nội dung quy định Điều 208, 215 BLTTDS Nếu KSV đề nghị hỗn HĐXX khơng chấp nhận KSV phải tiếp tục tham gia phiên tòa Sau phiên tòa báo cáo lãnh đạo định (05 điểm) Ví dụ: Khi phát vắng mặt đương lần thứ 2, thấy việc vắng mặt trở ngại khách quan KSV đề nghị hoãn mà HĐXX xét xử, sau phiên tòa báo cáo đề xuất kháng nghị phúc thẩm - Kiểm sát việc xét hỏi: Theo Điều 217, 218 quy định mang tích bắt buộc phải hỏi đương việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu kết việc xét hỏi định tới việc: đình vụ án, phạm vi giải vụ án, thay đổi địa vị tố tụng, công nhận thỏa thuận đưong Thực tiễn chủ tọa người hỏi vấn đề trên, KSV khơng tham gia xét hỏi, theo Điều 222 BLTTDS quy định thứ tự hỏi phiên tòa, Kiểm sát viên hỏi sau đương hỏi Khi phát chủ tọa chưa hỏi KSV yêu cầu HĐXX hỏi phát biểu thủ tục bắt đầu phiên tòa (05 điểm); - Kiểm sát việc hỏi để giải vụ án: Việc tham gia xét hỏi người tham gia tố tụng thực sau nghe lời trình bày đương sự, hỏi nguyên đơn trước sau tới bị đơn, người có quyền nghĩa vụ liên quan người tham gia tố tụng khác Kiểm sát viên phải ý lời trình bày đương để tránh hỏi lại vấn đề mà đương trình bày, HĐXX hỏi, KSV hỏi lại vấn đề đương trình bày HĐXX, đương hỏi bị HĐXX ngắt không cho hỏi ảnh hưởng tới vai trò KSV phiên tòa (05 điểm); - KSV Tham gia xét hỏi vấn đề gì? BLTTDS khơng giới hạn phạm vi xét hỏi KSV nên KSV hỏi vấn đề tố tung, nội dung vụ án, qua xét hỏi KSV thực quyền yêu cầu HĐXX công bố tài liệu có vụ án phục vụ cho việc điều tra, đánh giá chứng phiên tòa Việc tham gia xét hỏi KSV phiên tòa giúp cho HĐXX dự kiến vấn đề cần phán án, định hạn chế ban hành án, định vi phạm - Phát biểu KSV phiên tòa sơ thẩm (mẫu 6c), Điều 234 BLTTDS giới hạn phạm vi phát biểu KSV: phát biểu việc tuân theo pháp luật tố tụng trình giải vụ án Thẩm phán, HĐXX, việc chấp hành pháp luật người tham gia tố tụng dân kể từ thụ lý vụ án trước thời điểm HĐXX nghị án Như phát biểu KSV không nhằm vào vi phạm tố tụng Thẩm phán, HĐXX vi phạm nội dụng người tham gia tố tụng Thực tiễn vi phạm luật tố tụng thường vi phạm thẩm phán HĐXX người tham gia tố tụng vi phạm hành vi họ phát sinh hoạt động tố tụng thẩm phán định (ví dụ: vắng mặt khơng có lý do, thời hạn cung cấp chứng cứ, đề nghị tạm đình khơng có ) Việc chấp hành pháp luật người tham gia tố tụng dân quy định rộng hơn, vi phạm luật nội dung vi phạm người tham gia tố tụng thường xảy trước họ khởi kiện mà BLTTT quy định vi phạm từ thụ lý vụ án (05 điểm); Vì BLTTDS khơng quy định KSV phải phát biểu vi phạm người tham gia tố tụng có trước thụ lý vụ án nên KSV khơng phát biểu phiên tòa - Kiểm sát Biên phiên tòa: Theo khoản Điều 211 BLTTDS sửa đổi năm 2011 quy định sau kết thúc phiên tòa sơ thẩm, kiểm sát viên có quyền xem biên phiên tòa, yêu cầu ghi sửa đổi, bổ sung vào biên phiên tòa ký xác nhận (03 điểm) - Bút ký phiên tòa: Kiểm sát viên phải ghi chép đầy đủ diễn biến hoạt động HĐXX người tham gia tố tụng phiên tòa, vi phạm có (02 điểm) 2.2 Những điểm BLTTDS năm 2015 quy định vai trò Kiểm sát viên phiên tòa sơ thẩm (10 điểm) - Khoản Điều 232 quy định kiểm sát viên vằng mặt phiên tòa Hội đồng xét xử tiến hành xét xử, khơng hỗn phiên tòa (02 điểm); - Kiểm sát việc tạm ngưng phiên tòa: Kiểm sát thời hạn ngưng phiên tòa theo Điều 259 BLTTDS năm 2015 (03 điểm); - Điều 262 BLTTDS năm 2015 quy định Kiểm sát viên phát biểu ý kiến việc tuân theo pháp luật tố tụng Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa người tham gia tố tụng trình giải vụ án kể từ thụ lý trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án phát biểu ý kiến việc giải vụ án (05 điểm) Câu hỏi tập 1: Ngân hàng - chi nhánh tỉnh Đ (Ngân hàng) cho bà Mai Đan P vay 2.900.000.000đ, thơng qua 02 hợp đồng tín dụng Để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho bà P, vợ chồng ông Lê Hồng  bà Nguyễn Thị N chấp nhà quyền sử dụng đất Do bà P khơng trả nợ hạn nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà P phải trả nợ gốc lãi theo thỏa thuận, bà P khơng trả nợ Ngân hàng đề nghị phát tài sản chấp để thu hồi nợ Tại phiên tòa sơ thẩm, vợ chồng ơng Lê Hồng  có đơn xin vắng mặt,Tòa án sơ thẩm xét xử vắng mặt họ Bản án sơ thẩm số 46/2013/KDTM-ST ngày 17/10/2013 Tòa án nhân dân huyện X Sau 15 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm đóng dấu “Án có hiệu lực pháp luật” gửi cho quan thi hành án dân huyện X, ngày 10/10/2014 quan thi hành án định thi hành Bản án sơ thẩm Ngày 24/4/2015, Tòa án gửi án sơ thẩm cho vợ chồng ông Lê Hồng Ân, ngày 02/5/2015 vợ chồng ơng Ân có đơn kháng cáo Tòa án cấp sơ thẩm thơng báo cho vợ chồng ơng Ân nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, ơng Ân nộp tiền tạm ứng án phí, vụ án Tòa án nhân dân tỉnh Đ thụ lý phúc thẩm Hội đồng xét xử phúc thẩm điểm d khoản Điều 260 BLTTDS để đình xét xử phúc thẩm lý “Theo quy định, Tòa án cấp phúc thẩm khơng có thẩm quyền giải án sơ thẩm có hiệu lưc pháp luật Vì phải đình xét xử phúc thẩm án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 46/2013/KDTM-ST ngày 17/10/2013 Tòa án nhân dân huyện X, trả lại đơn kháng cáo trả lại tiền tạm ứng án phí phúc thẩm cho vợ chồng ông Lê Hồng Ân Theo bạn Quyết định đình xét xử phúc thẩm vụ án trên, hay sai sao? Đáp án (40 điểm): Hội đồng xét xử phúc thẩm Quyết định đình xét xử phúc thẩm vụ án sai, vì: - Căn khoản Điều 245 Bộ luật tố tụng dân sửa đổi bổ sung năm 2011 (BLTTDS), quy định “Thời hạn kháng cáo án Tòa án cấp sơ thẩm mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án; đương khơng có mặt phiên tòa thời hạn kháng cáo tính từ ngày án giao cho họ niêm yết” (10 điểm); - Khi xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Thị N, ông Lê Hồng  vắng mặt (khơng có người đại diện theo ủy quyền), Tòa án cấp sơ thẩm khơng giao án sơ thẩm cho vợ chồng ông Lê Hồng  theo luật định, đóng dấu án có hiệu lực pháp luật, quan thi hành án dân huyện X Quyết định thi hành Bản án sơ thẩm trái luật Bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực để thi hành (10 điểm); Ngày 24/4/2015, Tòa án sơ thẩm giao Bản án sơ thẩm cho vợ chồng ông Lê Hồng Â, ngày 02/5/2015 vợ chồng ông Lê Hồng  kháng cáo hạn theo quy định khoản Điều 245 BLTTDS nêu Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành thủ tục nhận đơn kháng cáo, thông báo cho vợ chồng ông Lê Hồng  nộp tiền tiền tạm ứng án phí phúc thẩm chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp phúc thẩm quy định theo Điều 246, Điều 248 Điều 255 BLTTDS Hộ đồng xét xử phúc thẩm phải tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án theo quy định (10 điểm); Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định; “Theo quy định, Tòa án cấp phúcthẩm khơng có thẩm quyền giải án sơ thẩm có hiệu lưc pháp luật Vì phải đình xét xử phúc thẩm án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 46/2013/KDTM-ST ngày 17/10/2013 Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, trả lại đơn kháng cáo trả lại tiền tạm ứng án phí phúc thẩm cho bà Nga ” Việc nhận định Hội đồng xét xử phúc thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng phiên tòa phúc thẩm, xâm phạm quyền kháng cáo đương vắng mặt phiên tòa sơ thẩm (10 điểm) Câu hỏi tập 2: Quyết định Giám đốc thẩm số 10/2016/QĐGĐT ngày 01/7/2016, Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh định Hủy án sơ thẩm án phúc thẩm để xét xử sơ thẩm lại vụ án Quá trình giải vụ án cấp sơ thẩm, nguyên đơn rút đơn khởi kiện Tòa án cấp sơ thẩm Quyết định đình giải vụ án Theo anh chị Tòa án cấp sơ thẩm Quyết định đình giải vụ án hay sai, sao? Đáp án (40 điểm) - Quyết định Giám đốc thẩm số 10/2016/QĐGĐT ngày 01/7/2016, Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh định Hủy án sơ thẩm án phúc thẩm để xét xử sơ thẩm lại vụ án Như trình giải lại vụ án cấp sơ thẩm phải áp dụng quy định Bộ luật tố tụng dân năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (BLTTDS năm 2015) (10 điểm) - Căn khoản Điều 217 BLTTDS năm 2015 quy định “Đối với vụ án xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm sau có định giám đốc thẩm…trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện …thì việc đình giải vụ án phải có đồng ý bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” Tòa án cấp sơ thẩm Quyết định đình giải vụ án chưa có đồng ý bị đơn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không với khoản Điều 217 BLTTDS năm 2015 nêu trên, quy định BLTTDS năm 2015 (Điều 192 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 không quy định) (30 điểm) III PHẦN LAO ĐỘNG (01 câu lý thuyết, 01 câu tập) Câu Lý thuyết: Anh, chị trình bày quy định xử lý kỷ luật lao động người lao động? Đáp án: Điều 123, Điều 124, Điều 125, Điều 126 BLLĐ 2012; trình bày điều luật 10 điểm/ điều Điều 123 Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động Việc xử lý kỷ luật lao động quy định sau: a) Người sử dụng lao động phải chứng minh lỗi người lao động; b) Phải có tham gia tổ chức đại diện tập thể lao động sở; c) Người lao động phải có mặt có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư người khác bào chữa; trường hợp người 18 tuổi phải có tham gia cha, mẹ người đại diện theo pháp luật; d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải lập thành biên Khơng áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động hành vi vi phạm kỷ luật lao động Khi người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động áp dụng hình thức kỷ luật cao tương ứng với hành vi vi phạm nặng Không xử lý kỷ luật lao động người lao động thời gian sau đây: a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc đồng ý người sử dụng lao động; b) Đang bị tạm giữ, tạm giam; c) Đang chờ kết quan có thẩm quyền điều tra xác minh kết luận hành vi vi phạm quy định khoản Điều 126 Bộ luật này; d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi nhỏ 12 tháng tuổi Không xử lý kỷ luật lao động người lao động vi phạm kỷ luật lao động mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức khả điều khiển hành vi Điều 124 Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa 06 tháng, kể từ ngày xảy hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật cơng nghệ, bí mật kinh doanh người sử dụng lao động thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa 12 tháng Khi hết thời gian quy định điểm a, b c khoản Điều 123, thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, hết thời hiệu kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động tối đa không 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu Khi hết thời gian quy định điểm d khoản Điều 123, mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hết kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa không 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải ban hành thời hạn quy định khoản khoản Điều Điều 125 Hình thức xử lý kỷ luật lao động Khiển trách Kéo dài thời hạn nâng lương không 06 tháng; cách chức Sa thải Điều 126 Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải Hình thức xử lý kỷ luật sa thải người sử dụng lao động áp dụng trường hợp sau đây: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ơ, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản, lợi ích người sử dụng lao động; Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm thời gian chưa xoá kỷ luật bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm Tái phạm trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật mà chưa xóa kỷ luật theo quy định Điều 127 Bộ luật này; Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn 01 tháng 20 ngày cộng dồn 01 năm mà khơng có lý đáng Các trường hợp coi có lý đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, thân, thân nhân bị ốm có xác nhận sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền trường hợp khác quy định nội quy lao động Câu tập: Anh Nguyễn Văn A làm việc Công ty B 10 năm loại hợp đồng khơng xác định thời hạn, Cơng ty có thay đổi lãnh đạo khơng hợp với tính cách anh Chiến nên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh A (quá trình làm việc anh A hồn thành nhiệm vụ; Cơng ty khơng báo trước thời gian nghỉ việc anh A) Anh A khởi kiện Tòa án Anh chị Kiểm sát viên phân công tham gia xét xử quan điểm xử lý nào, sao? Đáp án: Xác định: Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh A trái pháp luật (được 20 điểm) Nêu áp dụng Điều 41, 42 BLLĐ năm 2012 để giải (20 điểm)./ ... Rịa – Vũng Tàu : đương vụ án 15 điểm Đưa hướng xử lý: đình xét xử phúc thẩm 10 điểm II PHẦN KDTM (02 câu lý thuyết, 02 câu tập) : Câu hỏi lý thuyết 1: Phân tích quyền kháng nghị phúc thẩm Viện... PHẦN LAO ĐỘNG (01 câu lý thuyết, 01 câu tập) Câu Lý thuyết: Anh, chị trình bày quy định xử lý kỷ luật lao động người lao động? Đáp án: Điều 123, Điều 124, Điều 125, Điều 126 BLLĐ 2012; trình bày... tọa người hỏi vấn đề trên, KSV không tham gia xét hỏi, theo Điều 222 BLTTDS quy định thứ tự hỏi phiên tòa, Kiểm sát viên hỏi sau đương hỏi Khi phát chủ tọa chưa hỏi KSV yêu cầu HĐXX hỏi phát biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi Lý thuyết và bài tập Hành chính Kinh Doanh thương mại Lao động, Ôn thi Lý thuyết và bài tập Hành chính Kinh Doanh thương mại Lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay