Sinh học 12 Bài 40: Quần xã sinh vật

15 32 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:19

NHĨM 2: Thành viên: 1.Nguyễn Lê Đình Triết 2.Lê Khắc nguyên Thiên 3.Lê Bùi Minh Thy 4.Đàng Ngọc Thuý Vy 5.Lê Thị Quỳnh Nhung 6.Nguyễn Thị Thu Hồng Các quần thể tự nhiên có tồn độc lập hay không? Tại người ta thường nuôi nhiều loài cá khác ao? Trồng nhiều lồi trồng khu rừng? Tìm hiểu học hôm Bài 40: Quần xã sinh vật số đặc trưng quần xã I Khái niệm quần xã sinh vật -Quần xã sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc nhiều lồi khác nhau, sống khoảng khơng gian thời gian định -Các sinh vật quần xã có mối quan hệ mật thiết với thể thống quần xã có cấu trúc tương đối ổn định Tác động qua lại quần thể quần xã sinh vật Tương tác quần thể với nhân tố sinh thái mơi trường Ví dụ: II Một số đặc trưng quần xã: - Bao gồm đặc trưng: 1.Thành phần loài quần xã: * Độ đa dạng (Số lượng loài quần xã số lượng cá thể loài) * Loài ưu * Loài đặc trưng Phân bố cá thể không gian quần xã: * Theo chiều thẳng đứng *Theo chiều ngang Đặc trưng thành phần loài quần xã: Độ đa dạng Nội dung - Thể qua số lượng loài số lượng cá thể loài quần xã, biểu thị biến động, ổn định hay suy thoái quần xã -Một quần xã ổn định thường có số lượng lồi lớn số lượng cá thể loài cao Ví dụ Lồi ưu Lồi đặc trưng - lồi đóng Là vai trò quan trong quần xã số lượng cá thể nhiều , sinh khối lớn hoạt động chúng mạnh - Là loài có quần xã đó, lồi có số lượng hẳn vai trò quan trọng loài khác - Quần xã ruộng lúa: - Cá cóc rừng lồi ưu Lúa nhiệt đới Tam Đảo Đặc trưng phân bố cá thể không gian quần xã: -Phân bố cá thể không gian quần xã tuỳ thuộc vào nhu cầu sống lồi - Nhìn chung, phân bố cá thể tự nhiên có xu hướng làm giảm mức dộ cạnh tranh loài nâng cao hiệu sử dụng nguồn sống môi trường 2 Đặc trưng phân bố cá thể không gian quần xã: - Phân bố theo chiều thẳng đứng:   Chiều cao rừng Tầng vượt tán 30m Ví dụ 1: Sự phân tầng rừng mưa nhiệt đới Tầng tán rừng 20m Tầng gỗ tán 10m Tầng nhỏ 0m Ví dụ 2: Sự phân tầng quần xã ao, hồ: tầng: Tầng trên: Thực vật, động vật phù du, cá mè, cá trắm Tầng giữa: Cá chép, cá trôi, cá quả, cá rô, … Tầng đáy: Tôm, cua, ốc, lươn, chạch, … Tầng mặt Tầng Tầng đáy Đặc trưng phân bố cá thể không gian quần xã: - Phân bố theo chiều ngang:   Ví dụ: Quần xã sinh vật biển: - Vùng thềm lục địa gần bờ: Có tơm, cua, cá nhỏ, san hơ, sứa, … - Vùng triều: Cá thu, cá mực, cá nục, … - Vùng khơi: Cá voi, cá heo Vùng xa bờ III Quan hệ loài quần xã sinh vật; Các mối quan hệ sinh thái: Quan hệ Đặc điểm Cộng sinh Hai lồi có lợi sống chung thiế phải có nhau, tách riêng hai lồi có hại Hợp tác Hỗ trợ Hội sinh Hai lồi có lợi sống chung khơng thiết phải có nhau, tách riêng hai có hại Ví dụ Vi khuẩn lam cộng sinh nốt trần họ đậu,… Hợp tác chim sáo trâu rừng,… Khi sống chug lồi có lợi, loại Cây Bi Sinh Phong Lan khơng có lơin kơng có hại gì, sống bám Bi Sinh,… tách riêng lồi có hại lồi khơng bị ảnh hưởng Đem lại lợi ích khơng có hại cho lồi tham gia 1 Các mối quan hệ sinh thái: Quan hệ Cạnh tranh Đối kháng Đặc điểm Ví dụ -Các lồi cạnh tranh nguồn sống, khơng gian sống - hai lồi bị ảnh hưởng bất lợi, thường lồi thắng lồi khác bị hại nhiều Sư tử linh cẩu cạnh tranh thức ăn,… Kí sinh Một loài sống nhờ thể loài khác, lấy chất ni sống thể từ lồi tầm gửi kí sinh đa,… Ức chế - cảm nhiễm Một lồi sống bình thường gây hại cho loài khác Táo đỏ nở hoa gây độc cho tôm, cá,… Sinh vật ăn sinh vật khác -Hai loài sống chung với -Một loài sử dụng loài khác làm thức ăn, bao gồm động vặt ăn động vật, động vật ăn thực vật Báo gấm ăn thịt linh dương … Hiện tượng khống chế sinh học: - Là tượng số lượng cá thể loài bị khống chế quanh mức độ định mối quan hệ hỗ trợ, đối kháng loài quần xã - Ứng dụng: Sử dụng thiên địch phòng trừ sinh vật gây hại hay dịch bệnh, thay cho thuốc trừ sâu -VD: Nuôi mèo, sử dụng ong mắt đỏ dể diệt rầy nâu, … Nhiều lồi Cùng khơng gian Hỗ t Hợp tác Kh Hội sinh rợ Mối quan hệ sinh thái Các lồi có quan hệ gắn bó mật thiết Quần Xã Sinh Vật Độ đa dạng Đặ ct rư ng l ần h p nh Th gia bố g ôn y ăn Sinh vật nà t khác sinh vậ ân ph kh Ức chếcảm nhiễm i oà Loài đặc trưng Loài ưu Sự Đố i kh Cạnh tran h Kí sinh Cùng thời gian ni ệm Cộng sinh Chiều thẳng đứng n Chiều ngang The end
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh học 12 Bài 40: Quần xã sinh vật, Sinh học 12 Bài 40: Quần xã sinh vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay